English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016 - 2017 (16:33 31/07/2017)
 
CÁC TIN KHÁC
  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Thống kê nhiệm kỳ 2017 – 2022 (19/07/2017)
  Khánh thành trụ sở làm việc Tổng cục Thống kê, 54 Nguyễn Chí Thanh (15/07/2017)
  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác của Tổng cục Thống kê với trường Đại học Kịnh tế - Đại học Đà Nẵng (13/07/2017)
  Hội nghị tập huấn công tác thống kê tổng hợp và tài khoản quốc gia năm 2017 (13/07/2017)
  Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục Thống kê (06/07/2017)