English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hội nghị tập huấn công tác thống kê tổng hợp và tài khoản quốc gia năm 2017 (10:51 13/07/2017)

Trong hai ngày 12-13 tháng 7 năm 2017, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê tổng hợp và tài khoản quốc gia năm 2017.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, thủ trưởng và lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục và lãnh đạo Cục Thống kê, Trưởng Phòng thống kê Tổng hợp và chuyên viên Phòng Tổng hợp của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm đã đánh giá cao kết quả công tác thống kê tổng hợp và tài khoản quốc gia trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới để công tác thống kê tổng hợp và tài khoản quốc gia ngày một phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của người sử dụng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe: Báo cáo tổng kết công tác thống kê tổng hợp của các Cục Thống kê giai đoạn 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; Phổ biến, hướng dẫn biên soạn Niên giám thống kê cấp tỉnh và Niên giám thống kê cấp huyện theo ma két mới; Giới thiệu Phương án, Phiếu điều tra và Kế hoạch triển khai cuộc Điều tra về nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017; Một số nội dung nâng cao chất lượng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và Báo cáo phân tích của Cục Thống kê; Phổ biến, hướng dẫn ứng dụng đồ họa thông tin (Infographics) trong hoạt động Phổ biến thông tin thống kê; Phổ biến, hướng dẫn biên soạn Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu theo ma két mới; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu Niên giám thống kê cấp tỉnh; Kết quả biên soạn và công bố số liệu GRDP kỳ 6 tháng đầu năm 2017công tác thống kê tài khoản quốc gia; Biên soạn số liệu giá trị sản xuất ngành Công nghiệp; Biên soạn số liệu giá trị sản xuất ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; Biên soạn số liệu giá trị sản xuất ngành Xây dựng; Biên soạn số liệu giá trị sản xuất một số ngành dịch vụ.Thông qua đó đanh đánh giá đúng những kết quả đạt được, đồng thời cũng mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghi, đại diện các Cục Thống kê, các Vụ nghiệp vụ và các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến công tác thống kê tổng hợp, biên soạn sản phẩm thông tin thống kê, tình hình thực hiện Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, hiệu quả, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị
Ông Đậu Ngọc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp trình bày một số nội dung của Hội nghị
Ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ Thống Tài khoản Quốc gia trình bày một số nội dung của Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn: Vụ Thống kê Tổng hợp, Tổng cục Thống kê

 
CÁC TIN KHÁC
  Phát biểu bế mạc Hội nghị Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29 tại Việt Nam của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (13/07/2018)
  Khai mạc Hội nghị Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29 tại Đà Nẵng (11/07/2018)
  Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29 tại Việt Nam của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (11/07/2018)
  Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29 (PCC29) tại Đà Nẵng, Việt Nam (09/07/2018)
  Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 (29/06/2018)