English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tuyên Quang thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 (15:41 19/05/2017)

Cùng với cả nước, tỉnh Tuyên Quang triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 3 tháng triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện được một số kết quả như sau:

(1) Hoàn thành công tác thành lập Ban chỉ đạo (viết tắt là BCĐ), tổ thường trực giúp việc các cấp, trưng tập điều tra viên lập bảng kê, mở hội nghị triển khai các cấp, cấp huyện mở hội nghị tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê, phối hợp với Cục thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành công tác rà soát doanh nghiệp. Toàn tỉnh đã thành lập 149 BCĐ các cấp; huy động 654 người tham gia BCĐ và tổ thường trực. Trong đó, BCĐ 541 người, tổ thường trực giúp việc BCĐ 112 người; huy động 210 người tham gia điều tra viên lập bảng kê. Về điều tra giai đoạn 1, toàn tỉnh phải thực hiện điều tra thu thập thông tin tại 1184 doanh nghiệp; 263 HTX; 1524 cơ sở hành chính sự nghiệp.

(2) Về công tác tuyên truyền, Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) tỉnh đã ban hành văn bản về việc chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh gửi các Sở ban, ngành, UBND các huyện thành phố, UBND các xã để tổ chức triển khai thực hiện. BCĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền cuộc Tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh. BCĐ tỉnh đã chuyển 198 khẩu hiệu, 1184 logo và 150 đĩa CD và tài liệu tuyên truyền Tổng điều tra cho BCĐ cấp huyện, cấp xã để triển khai công tác tuyên truyền. Nét mới trong công tác tuyên truyền tổng điều tra tại các xã, phường, thị trấn BCĐ đã dán khẩu hiệu, lôgo, tại Bộ phận một cửa; sử dụng hệ thống loa không dây phát nội dung đĩa CD truyên truyền tổng điều tra, ngoài ra tại các cuộc họp thôn (xóm, tổ dân phố) các trưởng thôn (xóm, dân phố) đã lồng gép cuộc họp thôn để phổ biến tuyên truyền tổng điều tra. UBND các xã đã lồng ghép các cuộc họp của chính quyền dành thời gian phổ biến tuyên truyền tổng điều tra.

(3) Công tác kiểm tra, giám sát: Công tác kiểm tra, giám sát được BCĐ các cấp đã tăng cường. Ngày từ những ngày đầu mở hội nghị triển khai đến khi thực hiện công tác điều tra tại các đơn vị điều tra đối với khối doanh nghiệp, khối hành chính, sự nghiệp, kiểm tra, giám sát công tác lập Bảng kê tại các địa bàn điều tra. Sau kiểm tra đã kịp thời thông báo nghiệp vụ điều tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong tổng điều tra.

Sau 3 tháng triển khai Tổng điều tra, bước đầu tỉnh Tuyên Quang đã thu được kết quả nhất định.

Nhận thức rõ tầm quan trọng và tính phức tạp của Tổng điều tra kinh tế năm 2017, trong thời gian tới, BCĐ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Triển khai công tác trưng tập điều tra viên, tổ trưởng điều tra và tổ chức triển khai các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra khối cá thể và tôn giáo.

- Tổ chức triển khai công tác điều tra thu thập thông tin tại cơ sở. BCĐ các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bố trí cán bộ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra kịp thời uốn nắn những sai sót của điều tra viên trong công tác thu thập thông tin ghi phiếu Tổng điều tra.

- Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng của địa phương (Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, huyện, thành phố) và các địa phương mở đợt cao điểm tuyên truyền công tác Tổng điều tra bằng mọi hình thức, phong phú đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo điều tra viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân thuộc đối tượng điều tra cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực tạo điều kiện giúp điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.

- Kết thúc điều tra chỉ đạo lực lượng điều tra viên, tổ trưởng điều tra, tổ chức kiểm tra, soát xét hoàn thiện phiếu điều tra; làm tốt công tác nghiệm thu tài liệu, phiếu điều tra theo đúng quy trình nghiệm thu của BCĐ Trung ương.

Với quyết tâm chính trị BCĐ tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo đúng phương án điều tra của BCĐ Trung ương và kế hoạch triển khai của BCĐ Tỉnh.

Nguồn: Cục Thống kê Tuyên Quang

 
CÁC TIN KHÁC
  Lễ công bố bổ nhiệm chức danh Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (09/05/2018)
  Hội thảo về Xây dựng dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (24/04/2018)
  Năng suất lao động của Việt Nam và giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động (Tham luận tại Diễn đàn CEO 2018, Hà Nội, ngày 13/4/2018) (16/04/2018)
  Hội nghị Tập huấn công tác Tổ chức, cán bộ và Pháp chế, Thanh tra thống kê 2018 (16/04/2018)
  Hội thảo tăng tốc chuyển đổi số trong Cách mạng công nghiệp 4.0 (04/04/2018)