English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2017 tiến hành kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và tỉnh Yên Bái. (16:12 17/05/2017)

Từ ngày 12 đến ngày 16/5/2017, ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2017 tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và tỉnh Yên Bái. Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương đã nghe Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và tỉnh Yên Bái báo cáo về tình hình triển khai, tiến độ thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn các tỉnh và Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế tại địa bàn điều tra. Tiến độ triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và tỉnh Yên Bái đến nay như sau:

1. Công tác lập bảng kê và điều tra doanh nghiệp: tất cả các tỉnh được kiểm tra đều thực hiện theo đúng Phương án điều tra của Ban chỉ đạo Trung ương. Tiến độ điều tra doanh nghiệp thực hiện khá tốt. Tính đến thời điểm 10/5/2017, tiến độ điều tra của các tỉnh đạt được như sau: Tỉnh Điện Biên công tác triển khai thu thập thông tin đạt 70%; tỉnh Lai Châu đạt 60%; tỉnh Lào Cai đạt 65%; tỉnh Yên Bái đạt 77%.

2. Công tác lập danh sách và triển khai điều tra các cơ quan hành chính, sự nghiệp: theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương. Đến ngày 31/3/2017, tất cả bốn tỉnh trên đã thực hiện xong việc lập danh sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn. Công tác triển khai điều tra các cơ quan hành chính, sự nghiệp đạt kết quả tốt. Đến ngày 10 tháng 5 năm 2017, tiến độ điều tra của các tỉnh đạt được như sau: Tỉnh Điện Biên công tác triển khai thu thập thông tin đạt 60,7%; tỉnh Lai Châu đạt 80%; tỉnh Lào Cai đạt trên 50%; tỉnh Yên Bái đạt trên 95%.

3. Công tác lập bảng kê khối cá thể và tôn giáo đang được các xã, phường, thị trấn triển khai. Dự kiến công tác này hoàn thành trước 30/5/2017 để tiến hành chọn mẫu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

4. Công tác tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra được tăng cường, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và đối tượng điều tra để cuộc Tổng điều tra hoàn thành theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương. Ban chỉ đạo các tỉnh đã xây dựng kế hoạch về tuyên truyền Tống điều tra kinh tế; Ban chỉ đạo tỉnh đã phối hợp với Báo địa phương, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đưa tin về triển khai cuộc Tổng điều tra. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, sử dụng đĩa CD phát tin về các tài liệu hỏi – đáp và kế hoạch Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Một số Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị về cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, như UBND tỉnh Lào Cao, UBND tỉnh Yên Bái. Cục Thống kê các tỉnh là cơ quan thường trực đã triển khai hình thức tuyên truyền trên bảng LED của Cục Thống kê tỉnh về kế hoạch triển khai Tổng điều tra.

Sau khi nghe báo cáo và giám sát thực tế tại địa bàn việc điều tra thu thập thông tin của các Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 Trung ương kết luận: (1) Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc điều tra quan trọng nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh và một số thông tin khác nhằm tính toán chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016; Làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong kỳ tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương. Do vậy, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và tỉnh Yên Bái cần tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra theo đúng Phương án, Kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương; tăng cường công tác tuyên truyền tạo điều kiện cho các điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ phỏng vấn và ghi phiếu điều tra. (2) Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các lực lượng tham gia điều tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh trong thực tế. (3) Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và tỉnh Yên Bái cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn để cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt và theo đúng kế hoạch của Trung ương./.

Một số hình ảnh của đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương kiểm tra, giám sát cuộc Tổng điều tra tại các tỉnh:

Đồng chí Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương kiểm tra công tác lập danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tại tỉnh Điện Biên

Đồng chí Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương kết luận công tác kiểm tra, giám sát của đoàn tại Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Lào Cai

Đồng chí Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Yên Bái

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Lễ công bố bổ nhiệm chức danh Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (09/05/2018)
  Hội thảo về Xây dựng dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (24/04/2018)
  Năng suất lao động của Việt Nam và giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động (Tham luận tại Diễn đàn CEO 2018, Hà Nội, ngày 13/4/2018) (16/04/2018)
  Hội nghị Tập huấn công tác Tổ chức, cán bộ và Pháp chế, Thanh tra thống kê 2018 (16/04/2018)
  Hội thảo tăng tốc chuyển đổi số trong Cách mạng công nghiệp 4.0 (04/04/2018)