English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Quyết định 643/QĐ-TTg của Thú tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030 (14:55 17/05/2017)
 
CÁC TIN KHÁC
  Thanh niên ngành Thống kê hành động vì cộng đồng (20/03/2018)
  Hội thảo về Xây dựng Quy chế thẩm định dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê, dự thảo phân loại thống kê, dự thảo phương án điều tra thống kê, dự thảo chế độ báo cáo thống kê (16/03/2018)
  Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2018 (16/03/2018)
  Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Ngành Thống kê năm 2018 (01/03/2018)
  Họp báo công bố các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 và giai đoạn 2010-2016 (06/02/2018)