English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Quyết định 643/QĐ-TTg của Thú tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030 (14:55 17/05/2017)
 
CÁC TIN KHÁC
  Đoàn khảo sát của Cơ quan Thống kê Băng-la-đét sang thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê (06/11/2017)
  Cần trách nhiệm hơn khi đánh giá số liệu thống kê (06/11/2017)
  Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nói về tăng trưởng GDP (06/11/2017)
  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê Xây dựng, Vốn đầu tư thực hiện và đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2017 tại thành phố Huế (27/10/2017)
  Đoàn cơ quan hợp tác phát triển Italia và Cơ quan Thống kê Italia sang thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê Việt Nam (24/10/2017)