English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Quyết định 643/QĐ-TTg của Thú tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030 (14:55 17/05/2017)
 
CÁC TIN KHÁC
  Hội thảo về Dự thảo Chế độ Báo cáo Thống kê cấp Quốc gia (21/09/2017)
  Tổng cục Thống kê tiếp và làm việc với đoàn công tác Cục Kinh tế Công nghiệp, Bộ Công nghiệp Thái Lan (20/09/2017)
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê chương trình thống kê viên chính tại Đồng Nai (18/09/2017)
  Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng cục Thống kê khóa 28, nhiệm kỳ 2017-2022 (15/09/2017)
  Hội thảo trưng cầu ý kiến về Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 (08/09/2017)