English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Vụ Thống kê Dân số và Lao động - Tổng cục Thống kê kiểm tra, giám sát cuộc điều tra Lao động – Việc làm và điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (15:08 20/04/2017)

Từ ngày 16 đến ngày 18/4/2017, Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê tiên hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, thực hiện cuộc điều tra Lao động – Việc làm và điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình năm 2017.

Cục Thống kê tỉnh Nghệ An đã báo cáo đoàn công tác của Vụ Thống kê Dân số và Lao động về tình hình triển khai, tiến độ thực hiện hai (02) cuộc điều tra và kiểm tra thực tế tại địa bàn điều tra của huyện Thanh Chương và thành phố Vinh. Sau khi nghe báo cáo và giám sát thực tế tại địa bàn việc điều tra thu thập thông tin của các điều tra viên, Đoàn công tác của Vụ Thống kê Dân số và Lao động kết luận: (1) Cuộc điều tra Lao động – Việc làm và điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình là hai cuộc điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác hoạch định chính sách dân số và lao động. Do vậy, Cục Thống kê tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện tốt 02 cuộc điều tra theo đúng phương án, kế hoạch điều tra của Trung ương; mặt khác cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, chỉ đạo. Đặc biệt, nhân dân các địa bàn điều tra đã nhiệt tình ủng hộ, tự giác cung cấp thông tin trung thực, tạo điều kiện cho các điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ phỏng vấn và ghi phiếu điều tra. (2) Cục Thống kê tỉnh tiếp tục tuyên truyền, động viên, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các lực lượng tham gia điều tra, kịp thời phát hiện các vướng mắc đảm bảo hoàn thành cuộc điều tra với chất lượng tốt, đảm bảo thời gian theo đúng kế hoạch của Trung ương.

Một số hình ảnh của đoàn kiểm tra:

Nguồn: Nguyễn Thị Thu Hà – Phòng Dân số - Văn xã

Cục Thống kê tỉnh Nghệ An

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội thảo các chỉ tiêu thống kê dân số trong Hệ thống chỉ tiêu Thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (V-SDG) (20/06/2018)
  Hội thảo Xây dựng dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (19/06/2018)
  Tổng cục Thống kê và Cơ quan Thống kê quốc gia Italia ký Thỏa thuận thực hiện Dự án “Cải thiện Hệ thống Thông kê quốc gia Việt Nam” (11/06/2018)
  Đoàn chuyên gia cơ quan Thống kê Italia sang công tác tại Tổng cục Thống kê Việt Nam (04/06/2018)
  Đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp sang thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê (04/06/2018)