English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Thông báo Kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên trình độ cao đẳng, thống kê viên trung cấp lên ngạch thống kê viên năm 2016 (08:04 18/04/2017)
 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (30/03/2017)
  Vụ Thống kê Dân số và Lao động - Tổng cục Thống kê kiểm tra, giám sát cuộc điều tra Lao động – Việc làm và điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (20/04/2017)
  Thông cáo báo chí chỉ số phát triển doanh nghiệp đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 (14/04/2017)
  Họp báo công bố một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2016 (11/04/2017)
  UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế 2017 (07/04/2017)