English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Họp báo công bố một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2016 (15:53 11/04/2017)

Ngày 11 tháng 4 năm 2017 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng tổ chức Họp báo công bố một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2016.

Tham dự buổi Họp báo có Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; ông Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Hà Minh Mạnh, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm: TCTK, Cục Phát triển doanh nghiệp, Cục Đăng ký Kinh doanh, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Bộ, Ngành liên quan; đại diện các báo, đài, truyền hình thông tấn trung ương và địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc “Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020” giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng và công bố Bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; định kỳ hàng năm khảo sát, đánh giá, xếp hạng và công khai kết quả trên Cổng thông tin điện tử của Bộ”.

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra Quyết định số 435/QĐ-BKHĐ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao: (1) TCTK chủ trì xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (2) Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đối với các Bộ, ngành.

Trong khuôn khổ buổi Họp báo, các đại biểu đã được nghe ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK Giới thiệu một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 và giai đoạn 2000-2015. Bao gồm một số nội dung chính: (1) Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2016; (2) Một số chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp các tỉnh, thành phố bình quân giai đoạn 2000-2015.

Đại diện các báo, đài đã đặt ra nhiều câu hỏi về tình hình phát triển doanh nghiệp, những khó khăn tồn tại và hướng giải quyết. Tất cả các câu hỏi đều được Lãnh đạo TCTK và Lãnh đạo các cơ quan liên quan giải đáp thoả đáng.

Một số hình ảnh tại buổi Họp báo:

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK trình bày nội dung của buổi Họp báo
Chủ tọa chỉ đạo buổi Họp báo
Toàn cảnh buổi Họp báo

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội thảo các chỉ tiêu thống kê dân số trong Hệ thống chỉ tiêu Thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (V-SDG) (20/06/2018)
  Hội thảo Xây dựng dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (19/06/2018)
  Tổng cục Thống kê và Cơ quan Thống kê quốc gia Italia ký Thỏa thuận thực hiện Dự án “Cải thiện Hệ thống Thông kê quốc gia Việt Nam” (11/06/2018)
  Đoàn chuyên gia cơ quan Thống kê Italia sang công tác tại Tổng cục Thống kê Việt Nam (04/06/2018)
  Đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp sang thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê (04/06/2018)