English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016 - 2017 (16:31 02/03/2017)
 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (30/03/2017)
  Hội nghị triển khai nội dung các cuộc điều tra Thống kê tại tỉnh Lâm Đồng (25/05/2017)
  Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2017 kiểm tra, giám sát triển khai giai đoạn I cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (22/05/2017)
  Tuyên Quang thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 (19/05/2017)
  Thông tin hợp tác giữa Tổng cục Thống kê và Bưu điện Việt Nam (18/05/2017)