English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016 - 2017 (16:31 02/03/2017)
 
CÁC TIN KHÁC
  Quyết định về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp đặc biệt tiếp nhận không qua thi tuyển trong kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016-2017 (22/03/2017)
  Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2016 và triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (21/03/2017)
  UBND tỉnh Kiên Giang triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (20/03/2017)
  Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở kinh tế năm 2017 tỉnh Quảng Ngãi (20/03/2017)
  Tỉnh Lâm Đồng triển khai Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (16/03/2017)