English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016 - 2017 (16:31 02/03/2017)
 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng quan về nông thôn, nông nghiệp qua kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (14/12/2017)
  Bài học kinh nghiệm từ công tác tổ chức cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (14/12/2017)
  Nhìn lại ba năm thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 (14/12/2017)
  Khai mạc Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 và tập huấn nghiệp vụ thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản. (12/12/2017)
  Hội thảo về ứng dụng công nghệ thông tin cho Tổng điều tra Dân số và nhà ở 2019 và hệ thống mạng Tổng cục Thống kê (07/12/2017)