English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016 - 2017 (16:31 02/03/2017)
 
CÁC TIN KHÁC
  Kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016 - 2017 (31/07/2017)
  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Thống kê nhiệm kỳ 2017 – 2022 (19/07/2017)
  Khánh thành trụ sở làm việc Tổng cục Thống kê, 54 Nguyễn Chí Thanh (15/07/2017)
  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác của Tổng cục Thống kê với trường Đại học Kịnh tế - Đại học Đà Nẵng (13/07/2017)
  Hội nghị tập huấn công tác thống kê tổng hợp và tài khoản quốc gia năm 2017 (13/07/2017)