English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Kiểm tra công tác thu thập thông tin cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tại tỉnh Bình Phước (14:29 05/07/2016)

Cùng với cả nước, từ ngày 01/7/2016, tỉnh Bình Phước tiến hành triển khai cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Sáng 02/7/2016, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương đã có đợt kiểm tra thực tế công tác thu thập thông tin của các điều tra viên tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.  

Các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã cùng điều tra viên đến từng hộ gia đình thực hiện các cuộc phỏng vấn để thu thập thông tin cơ bản về sản xuất nông nghiệp; Điều kiện sống; Trình độ văn hóa, khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, tiếp cận tín dụng và tích lũy vốn của người dân.

Qua công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương cho thấy, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Bình Phước đã chuẩn bị tốt cho cuộc Tổng điều tra tại địa phương. Bao gồm: Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; Công tác tập huấn nghiệp vụ điều tra; Công tác tuyên truyền của cuộc Tổng điều tra. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp cở sở đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong những ngày đầu triển khai Tổng điều tra, như việc quy đổi diện tích đất sản xuất của các hộ dân khi người dân trồng xen nhiều loại cây trên cùng một diện tích; Việc kiểm tra, kiểm chứng nguồn thông tin thu thập để đạt kết quả chính xác; Công tác hỗ trợ kinh phí điều tra cho các điều tra viên cấp cơ sở.

Để cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tại tỉnh Bình Phước đạt chất lượng cao, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Bình Phước lưu ý đến khâu tổ chức thu thập thông tin tại địa bàn, để cuộc Tổng điều tra đạt kết quả tốt.

Đoàn đến kiểm tra tại hộ gia đình

 

Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2019 (22/02/2019)
  Họp báo về Đề án Thống kê Khu vực Kinh tế chưa được quan sát (20/02/2019)
  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (20/02/2019)
  Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước giúp hoạch định chính sách phát triển Kinh tế - Xã hội (18/02/2019)
  Nguồn thông tin và quy trình đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP) (18/02/2019)