English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Công tác thực hiện Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (09:06 29/06/2016)

Thực hiện quyết định số 1225/QĐ-TTG ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016;

Ngày 18 tháng 2 năm 2016, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 891/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo Tổng điều tra). Thành phần Ban chỉ đạo gồm 11 người trong đó đồng chí Phùng Tấn Viết – Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm Trưởng ban, Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng làm PTrưởng ban. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tại địa phương theo đúng phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 nhằm đánh giá thực trạng, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của địa phương.

Đối tượng hộ được điều tra trong Tổng điều tra là toàn bộ hộ dân cư sống ở huyện Hòa Vang và các hộ  tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở 6 quận còn lại. Bất kể hộ đó đang sinh sống ở đâu nhưng có trang trại đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì sẽ được điều tra tại thành phố Đà Nẵng.

Thời điểm chính thức diễn ra cuộc Tổng điều tra là ngày 1.7.2016.

Thời gian tối đa  để cán bộ điều tra thu thập thông tin tại địa bàn là 30 ngày, từ ngày 1 đến ngày 30/7/2016.

Ngay sau khi Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố được thành lập, Ban chỉ đạo thành phố đã ban hành các văn bản liên quan để triển khai các công tác thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở Phương án điều tra và Kế hoạch của Trung ương, Ban chỉ đạo Thành phố đã xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai Tổng điều tra phù hợp với đặc thù, thực tế của Đà Nẵng.

Ngày 3/6/2016, đồng chí Phùng Tấn Viết, Trưởng ban đã chủ trì Ban chỉ đạo thành phố, tổ giúp việc với Ban chỉ đạo, thường trực quận, huyện đã chính thức thông qua kế hoạch triển khai tổng điều tra, kế hoạch  tuyên truyền, kế hoạch tập huấn.

Dựa trên Phương án ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê đã xây dựng kế hoạch thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Một số chi tiết cụ thể về thời gian tiến hành cuộc tổng  điều tra quy định trong kế hoạch như sau

 

Thời gian

Nội dung

Cơ quan chủ trì

 

Tháng 3 – đầu tháng 6/2016

 

Rà soát, cập nhật, xác định địa bàn điều tra và lập bảng kê các đơn vị điều tra.

Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Lập dự toán kinh phí TĐT của toàn thành phố

Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh

Tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng.

Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện, cấp xã

Tập huấn cho Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện.

Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh

 

Tháng 6/2016

Tập huấn cho Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã, tổ trưởng và điều tra viên.

Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện

Vận chuyển, phân phối biểu mẫu và các tài liệu liên quan về các địa phương.

Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh, cấp huyện

Mua vật tư, văn phòng phẩm để trang bị cho điều tra viên, tổ trưởng.

Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh, cấp huyện

Cập nhật địa bàn và đơn vị điều tra (hộ và trang trại) phát sinh sau thời điểm lập bảng kê.

Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện và cấp xã

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc Tổng điều tra.

Ban Chỉ đạo TĐT các cấp

Phân bổ toàn bộ dự toán kinh phí TĐT cho cấp quận, huyện

Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh

Tháng 7/2016

Triển khai thu thập số liệu từ ngày 01/7/2016 và kết thúc khâu thu thập số liệu trước ngày 31/7/2016.

Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

Kiểm tra, giám sát thu thập thông tin tại địa bàn.

Ban Chỉ đạo TĐT các cấp

Tháng 8 - tháng 11/2016

Tổng hợp nhanh các chỉ tiêu chủ yếu.

Ban Chỉ đạo TĐT các cấp

Nghiệm thu ở cấp xã.

Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện

Nghiệm thu ở cấp huyện.

Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh

Bàn giao các phiếu điều tra cho các Trung tâm Tin học Thống kê khu vực để xử lý số liệu.

Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh

         

Ngoài công tác triển khai hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, tuyển chọn điều tra viên, Ban chỉ đạo cũng đánh giá cao công tác tuyên truyền nhằm đem lại hiệu quả trong việc thực hiện Tổng điều tra. Việc tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức chủ yếu như:

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

Sử dụng các đài phát thanh, truyền hình, báo viết, Webside của Cục Thống Kê Đà Nẵng để đăng tải các bản tin, phóng sự quảng cáo cho Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Sử dụng hệ thống loa truyền thanh ở các phường, xã để phát các bài phỏng vấn, các tài liệu và kế hoạch điều tra của Tổng điều tra ở địa phương.

Cổ động: Sử dụng các hình thức cổ động khác nhau: Thông qua việc dựng các biểu trưng, pa nô, áp phích, băng rôn, logo,… tại các nơi công cộng ở các phường, xã, thôn, xóm, ấp, bản, trụ sở làm việc… hoặc tại một số đường giao thông công cộng.

Tổ chức các cuộc họp phổ biến Tổng điều tra ở cộng đồng (tổ dân phố, thôn, ấp, bản, các đoàn thể quần chúng…). Đây là hình thức tuyên truyền quan trọng, nhất là đối với các xã của huyện Hòa Vang.

Một số hình ảnh của công tác  triển khai Tổng điều tra tại thành phố Đà Nẵng tính đến thời điểm hiện nay:

Đ/c Phùng Tấn Viết chủ trì buổi họp Ban chỉ đạp cấp thành phố tại Cục Thống kê Đà Nẵng
Công tác triển khai hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo cấp quận, huyện
Tổ chức điều tra thử tại địa bàn Hòa Sơn để rút kinh nghiệm
Tổ chức điều tra thử tại địa bàn Hòa Sơn để rút kinh nghiệm
Công tác tập huấn cho Điều tra viên và Ban chỉ đạo, tổ thường trực cấp xã

 

Nguồn: Cục Thống kê Đà Nẵng

 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng cục Thống kê Việt Nam tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan Thống kê quốc gia Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (15/05/2019)
  Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Thống kê - Hành trình về nguồn đầy cảm xúc (15/05/2019)
  Lễ Kỷ niệm 73 năm thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2019) (06/05/2019)
  Hội thảo về nguồn số liệu và phương pháp tính toán chỉ số giá bất động sản (25/04/2019)
  Thông báo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (24/04/2019)