English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016 - 2017 (17/02/2017)
Hội thảo tham vấn về hồ sơ công bằng trẻ em (14/02/2017)
Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (13/02/2017)
Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị tập huấn Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 (10/02/2017)
Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (09/02/2017)
Thư của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê gửi công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017 (25/01/2017)
Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 và triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (25/01/2017)
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017 ngành Thống kê thành phố Hồ Chí Minh (25/01/2017)