English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Quyết định về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp đặc biệt tiếp nhận không qua thi tuyển trong kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016-2017 (22/03/2017)
Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2016 và triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (21/03/2017)
UBND tỉnh Kiên Giang triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (20/03/2017)
Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở kinh tế năm 2017 tỉnh Quảng Ngãi (20/03/2017)
Tỉnh Lâm Đồng triển khai Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (16/03/2017)
Tổng cục Thống kê tập huấn nghiệp vụ Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2017 (14/03/2017)
Hội nghị tổng kết Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 tỉnh Hà Tĩnh (13/03/2017)
Tổng cục Thống kê tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức năm 2017 (13/03/2017)