Mã tôn giáoTên tôn giáoTên các tổ chức tôn giáo chính
1Phật giáoPhật giáo
2Công giáoCông giáo
3Phật giáo Hoà HảoPhật giáo Hoà Hảo
4Hồi giáoHồi giáo
- Cao đài Tây Ninh,
- Cao đài Tiên Thiên
- Cao đài Chơn Lý
- Cao đài Bạch Y
5Cao Đài
- Cao đài Chiếu minh Long châu
- Cao đài Minh chơn đạo
- Cao đài Ban chỉnh
- Cao đài Cầu kho tam quan
- Truyền giáo Cao đài
- Các tổ chức Cao đài khác
6Minh sư đạoMinh sư đạo
7Minh Lý đạoMinh lý đạo
- Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)
- Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam)
- Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam
8Tin Lành
- Hội thánh Cơ đốc Phục lâm
- Hội thánh Báp tít VN (Ân điển
-Nam phương)
- Hội thánh Mennonite Việt Nam
- Hội thánh Liên hữu Cơ đốc
- Hội thánh Tin lành Trưởng lão
- Hội thánh Báp tít VN (Nam phương)
- Các tổ chức Tin lành khác
9Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt NamTịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam
10Đạo Tứ ấn hiếu nghĩaĐạo Tứ ấn hiếu nghĩa
11Bửu sơn Kỳ hươngBửu sơn Kỳ hương
12Ba Ha'iBa Ha'i