Câu hỏi 78
Trả lờiCục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận tất cả 37 biểu mẫu báo cáo bao gồm:
   1. 10 báo cáo tháng; 2. 04 báo cáo quý; 3. 01 báo cáo 6 tháng; 4. 22 báo cáo năm.