Câu hỏi 68
Trả lờiGhi thông tin về giám đốc/chủ doanh nghiệp như sau:
   Ghi những thông tin về Giám đốc hoặc người đứng đầu doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa có chức danh Giám đốc thì ghi những thông tin của người hiện có chức vụ cao nhất phụ trách doanh nghiệp.
- Năm sinh:
   Ghi năm sinh theo năm dương lịch.
- Trình độ chuyên môn:
   Căn cứ vào bằng cấp/giấy chứng nhận để ghi và ghi loại bằng cấp cao nhất hiện có. Nếu không có bằng cấp/giấy chứng nhận hoặc đào tạo dưới các hình thức khác thì khoanh tròn chữ số 9
- Trình độ khác. Trong trường hợp một người đang học hoặc vừa mới học xong một khoá học ở trình độ chuyên môn nào đó, nhưng chưa được cấp bằng/giấy chứng nhận thì vẫn không được coi là có trình độ chuyên môn ở mức đó. Ví dụ:
   Giám đốc đã có bằng đại học, vừa mới bảo vệ luận án tiến sỹ, nhưng chưa được cấp bằng thì vẫn ghi trình độ đại học (khoanh vào chữ số 3), không ghi là tiến sỹ.