Câu hỏi 48
Trả lờiChế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là chế độ báo cáo thống kê cơ sở. Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo này.