ࡱ> GIFq` IbjbjqPqP 5R::%  8: V ~ ~ " { { { $hl!{ { { { { ))){ j ){ ))) r 0]7 l)],0)Q))4{ { ){ { { { { X{ { { { { { { > > BI PHT BIU KHAI MC V CH O HI NGH TP HUN CNG TC THANH TRA NGNH THNG K NM 2007 ca ng ch Th trng B K hoch v u t kim Tng cc trng Tng cc Thng k ti Nng, ngy 25-27/9/2007 Tha ng ch Vn Hu Chin, Ph ch tch UBND Thnh ph Nng Tha qu v i biu v cc ng ch! Hm nay, ngnh Thng k chng ta t chc hi ngh v cng tc thanh tra trong lc ton ng, ton qun, ton dn ang n lc phn u hon thnh thng li nhim v k hoch nm 2007 v chun b bc sang nm 2008 vi pht trin mi. Thay mt ng ch B trng B K hoch v u t v Ban lnh o Tng cc, ti xin nhit lit cho mng qu v i biu, cc ng ch v d Hi ngh v gi ti cc ng ch li chc tt p nht. Tha cc ng ch v cc bn! Thanh tra l mt chc nng thit yu ca c quan qun l Nh nc; l phng thc bo m php ch, tng cng k lut trong qun l Nh nc, thc hin quyn dn ch trong c quan n v ni ring v trong ton x hi ni chung. Thanh tra, kim tra vic chp hnh php lut v thng k i vi cc t chc, c nhn trong phm vi c nc theo quy nh ca Lut Thng k l mt trong nhng chc nng c bn, ch yu ca qun l nh nc v thng k. Hot ng ca Thanh tra Thng k nhm phng nga, pht hin v x l nhng hnh vi vi phm php lut v thng k. ng thi, thanh tra, kim tra i vi vic thc hin chnh sch, php lut, nhim v ca c quan, t chc, c nhn thuc h thng thng k tp trung nhm pht huy nhn t tch cc, phng nga, x l cc vi phm, to thm sc mnh gp phn thc y hon thnh nhim v, hon thin c ch qun l, tng cng php ch x hi ch ngh)a, bo v li ch ca Nh nc, cc quyn v li ch hp php ca c quan, t chc v cng dn. Trong nhng nm qua, cng tc Thanh tra Thng k t c nhng thnh tch ng k, gp phn thc hin chnh sch, php lut, nhim v k hoch Nh nc v thc hin thng li nhim v chnh tr ca Ngnh. T nm 2004 n nm 2006, trung bnh mi nm Thanh tra Thng k thc hin khong 300 cuc thanh tra chuyn ngnh v thanh tra hnh chnh. c bit t nm 2006, Tng cc Thng k th im thnh lp cc on thanh tra thanh tra cc Ban ch o iu tra trong vic thc hin phng n Tng iu tra thng k trn phm vi c nc. Qua thanh tra, chng ta kp thi pht hin, un nn v x l nhng sai phm, gp phn nng cao cht lng s liu thng k; nng cao cht lng qun l ti chnh; s lng v cht lng cc cuc thanh tra c nng ln mt bc; s lng cc v vi phm hnh chnh trong l)nh vc thng k gim nhiu so vi trc. Cng tc Thanh tra, kim tra Thng k ng gp quan trng trong vic thc y cc n v hnh chnh, doanh nghip thc hin ch bo co thng k c s; tch cc gp phn a php lut thng k tng bc i vo i sng x hi. Bn cnh nhng kt qu t c, cn mt s vn chng ta cn quan tm khc phc trong thi gian ti: -Th nht: Cng tc thanh tra thng k mi thc hin ch yu trong ni b Ngnh v mt s doanh nghip nh nc m cha bao qut ht cc i tng cn thanh tra theo quy nh ca Lut thng k. -Th hai: Doanh nghip ngoi quc doanh (bao gm c cc doanh nghip c vn u t nc ngoi) l nhng n v phi thc hin ch bo co thng k c s, nhng vic chp hnh ch bo theo quy nh ca php lut cn nhiu bt cp. Vic thanh tra thng k i vi cc i tng ny cing cha c thc hin y . -Th ba: C cu t chc thanh tra ti mt s Cc Thng k cha ph hp, nhiu Cc Thng k cha c Thanh tra vin chuyn trch, trnh nghip v v thanh tra cn nhiu hn ch. Cng tc thanh tra thng k ti mt s n v cha c thc s quan tm ng mc. hot ng ca Thanh tra Thng k ngy cng c hiu qu, khn trng p nf v L` P#R#b#%,h.v.ٱmmYWA*hhwhv56@CJOJQJ^JaJU&hhwhv56CJOJQJ^JaJ"hhwhv56CJOJQJ^JhhwhvCJOJQJ^J#hhwhv6CJOJQJ^JaJ hhwhvCJOJQJ^JaJ&hhwhv6CJOJQJ]^JaJ&hhwh.W5CJOJQJ]^JaJ&hhwhv5CJOJQJ]^JaJ#hhwhhw5CJOJQJ^JaJD * v tL P#b%-h./2,4V56d,<<`gd.W$d,<<7$8$H$a$gd.W$d,<<a$gd.Wgd.W$a$gd.WIIg c yu cu, nhim v trong giai on mi, chng ta t chc hi ngh tp hun cng tc thanh tra ngnh Thng k nm 2007 nhm hng dn nghip v cng tc thanh tra, gii quyt khiu ni, t co v thc hin tt ch bo co thanh tra. Hi ngh ln ny chng ta cn tp trung vo 5 vn c bn sau: Mt l: Nm vng ni dung c bn ca quy ch hot ng ca on thanh tra ban hnh km theo quyt nh s 2151/2006/Q-TTCP ngy 10/11/2006 ca Tng thanh tra Chnh ph; Hai l: Hiu r v nm chc quy trnh thanh tra thng k ban hnh km theo Quyt nh s 834/Q-TCTK ngy 23/7/2007 ca Tng cc trng Tng cc Thng k; ng thi nm chc quy trnh lp k hoch thanh tra, kim tra hng nm v thc hin cuc thanh tra ban hnh km theo Quyt nh s 1091/Q-BKH ngy 17 thng 9 nm 2007 ca B trng B K hoch v u t; Ba l: Nm vng ni dung c bn ca Ngh nh 136/2006/N-CP ca Chnh ph, quy nh chi tit v hng dn thi hnh Lut Khiu ni, t co v cc Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Khiu ni, t co; Bn l: Nm vng Quy ch gii quyt khiu ni, t co ban hnh km theo Quyt nh s 712/Q-BKH ngy 04/7/2007 ca B trng B K hoch v u t; Nm l: Trin khai cng vn s 640/TCTK-TTRA ngy 10/9/2007 ca Tng cc trng Tng cc Thng k v vic hng dn thc hin ch bo co cng tc thanh tra. ng thi hi ngh ny cing l dp chng ta trao i, bn bc v kinh nghim trong cng tc thanh tra cc a phng v c s. Tha cc ng ch v cc bn! Thc hin Ngh nh s 93/2007/N-CP ngy 04/6/2007, ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Tng cc Thng k, v Ngh nh sp c Chnh ph ban hnh v chc nng, nhim v c cu t chc ca B k hoch u t, trong thi gian ti Tng cc s r sot ban hnh quyt nh sa i, b sung chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca ccv, cc n v v cc Cc Thng k. V nguyn tc, t chc Thanh tra Cc Thng k l n v c lp trc thuc Cc trng, Chnh Thanh tra chuyn trch, c thanh tra vin hoc cn b thanh tra chuyn trch; bin ch ca Thanh tra Cc Thng k do Cc trng quyt nh trong tng s bin ch ca Cc. i ngi cn b, cng chc, vin chc lm cng tc thanh tra, gii quyt khiu ni, t co cn tip tc c o to, bi dng v nghip v, rn luyn nng cao bn l)nh ngh nghip, phm cht o c trong sng. Vi quyt tm xy dng ngnh Thng k ngy cng pht trin, ti ngh cc ng ch, tham d tch cc, tip thu y tinh thn v ni dung c trnh by ti Hi ngh. Ngay sau hi ngh, cng vi vic tp trung hon thnh tt k hoch cng tc nm 2007, chng ta cn khn trng t chc trin khai cc ni dung cng tc thanh tra m Tng cc yu cu. Do iu kin cng tc khng th tham d ht thi gian hi ngh, Ban lnh o Tng cc u nhim ng ch Thc, ph Tng cc trng ch tr v kt lun hi ngh. Chng ti mong rng qua hi ngh ny, nhn thc v trnh ca cn b, cng chc trong Ngnh i vi cng tc thanh tra thng k, gii quyt khiu ni, t co v phng, chng tham nhing, lng ph c nng cao mt bc, gp phn thc hin tt nhim v chnh tr m ng v nh nc giao cho ngnh thng k. Thnh cng ca Hi ngh s gp phn thit thc nng cao v th, vai tr v hiu qu hot ng ca cc c quan Thng k trong c nc. Vi tinh thn , ti xin tuyn b khai mc Hi ngh tp hun cng tc thanh tra Ngnh Thng k nm 2007. Chc cc ng ch v cc bn sc kho, hnh phc v ginh nhiu thng li trong cng tc. Chc Thnh ph Nng tip tc pht trin vng chc v ton din; xng ng vi vai tr, v tr trung tm ca vng kinh t trng im min Trung. Chc Hi ngh thnh cng tt p Xin trn trng cm n.   PAGE PAGE 3 v.//22,4<4V5f5z5|577?>DxDD^E@GIIIIIIIIIIIIIIIIIIȶȓȤȶyuyuyuyukekeakekh]$ h]$0Jjh]$0JUhjhU#h.Whv6CJOJQJ^JaJ hhwhVbCJOJQJ^JaJ#hhwhvCJOJQJ^JaJh#hhwhv6CJOJQJ^JaJ hhwhvCJOJQJ^JaJ&hhwhv56CJOJQJ^JaJ$hhwhv@CJOJQJ^JaJ$677&;8=>BjF@GGI^IIIIIIIIIIIII$a$gd.W$d,<<7$8$H$a$gd.W$d,<<a$gd.WIIIIIIIII$a$gd.Wh]h&`#$IIIIIII#h.Whv6CJOJQJ^JaJhh]$ h]$0Jjh]$0JUhhw0JmHnHu3 0&P 1}. A!"n#7$% @@@ NormalCJ_HaJmH sH tH L@L Heading 1$$dx@&a$5aJ DA@D Default Paragraph FontVi@V Table Normal :V 44 la (k(No List JOJ n-dieund$x`a$ OJQJaJ4 @4 Footer !.)@. Page NumberR"_; : i 2DJou300000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00@0@00@0I00@0I00@0I00@0I00@0@0@0@0@0@0I00"_I00K00I00I00K00K00 $$$'v.II%(6II&'I '!!8@0( B S ?_bTV  m v G K & * U %W['CF6?2ISgq33333333333333333333333_ ^ ^ ~ ~ j j q q B B %&TTm'1PPwwzz~11::]$Vbhwv.WO3 >|@PPP,UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& r.VnTime"1 h`ʹF5*_ʹFqV6qV6!74du2qHX?Vb2)BI PHT BIU KHAI MC HI NGH TP HUN ttqhuongNGUYEN THI HONG HAIOh+'0 ( DP p | 8BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN ttqhuongNormalNGUYEN THI HONG HAI15Microsoft Office Word@zT@)@?@NuqV՜.+,0, hp Phong Thu ky6 8BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN Title !"#$%&'()+,-./012345789:;<=?@ABCDEHRoot Entry FtQJ1Table*WordDocument5RSummaryInformation(6DocumentSummaryInformation8>CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q