–ѕа°±б>ю€ ю€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ѓЌЅ@б∞Ѕв\pnthhai B∞aј=ЬѓЉ=<[;ъ#8X@Н"ЈЏ1»€РArial1»€РArial1»€РArial1»€РArial1 »€Р.VnArial1р€РArial1р€ЉArial1»€РArial1»€РArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)ах€ ј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј а ј а+х€ шј а)х€ шј а,х€ шј а*х€ шј а х€ шј а (ј а"8ј а 8ј а*8ј а ,ј а"8ј а8ј а (ј а"8ј а<@ј а<@ ј а*<@ ј а*8ј а ,ј а"<ј а 8ј а!<ј а!<ј а !<ј а "<ј УА€УА€УА€УА€УА€УА€`Е≈ Sheet1МЃЅЅ`iьЈ' %"0Kh£ nng phбt tri√n s£n xu•t kinh doanh cзa hў °n vЋ tнnhC£ n∞џcHў nфng nghi«p Hў lвm nghi«p Hў thзy s£n0S— hў cу dс Ћnh Іu t∞ mя rўng thкm ngаnh nghЅ HўTч l« so vџi t’ng s— hўVЅ nфng nghi«pTч l« so vџi t’ng s— hў (%) VЅ lвm nghi«p VЅ thuч s£nVЅ cбc ngаnh phi NN, LN, TS VЅ cбc kho£n Іu t∞ khбcKh£ nng huy ўng v—n cзa hў 1000 ”ng Trong у: V—n tс cу "Kh£ nng huy ўng v—n bмnh quвn hў Trong у: V—n tс cу bмnh quвn hў  Tri«u ”ng€ф …б ' ѓЌЅ@ Б   dь©с“MbP?_*+ВА%€БЅГД°"€а?а?U} џ+} m } ґ } $ } ґ } $ Ж@«@ @«@€€€€€ € € € € €€€€€€€э ЊЊэ э э э  э  э  Њ Њ!!!э " э # љ$`д@≈я@ј[@ДҐ@э % э #љ$¶@ƒ¶@ƒ™@Z≠@э % э # љ$ Ў@@!„@P@А_@э & э #љ$0Ы@Ф†@ј3@@э %э # љ$Ч@АХ@9@ @э & э #љ $@Y@ј^@ И@*@э %э # љ $б≥@ј§@,@V†@э & э #љ $–u@јm@{@ж©@э %э # љ $*њ@§∞@3@Аa@э & э #љ $Б@аw@PВ@јk@э %э # љ$h¶@pЯ@ @А@@э & э #љ$†h@Аf@аn@J@э "э љ$уЊц #н°Ёэ@Л¶>э 'э (љ$eЗtAлжыБИк@;„Ъэ "э #љ$Б|Aе Ai AпГ2э 'э (љ$ЙAБ_ы@!yAхЛA„,$|"b>>>>>>>>>>>>>>>>ґ@п7 ю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0†@HXh А МШдnthhainthhaiMicrosoft Excel@ RfОƒ@R{fОƒю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0» PXh pxАИ Р £дtctkSh† Sheet1  Worksheets ю€€€ ю€€€ю€€€э€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јFчБФƒю€€€Workbook€€€€€€€€€€€€ДSummaryInformation(€€€€ DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€