ࡱ> *) @\pnthhai Ba==<[;#8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)        + ) , *      ,@ *<@ ( *8 "      " `lSheet1`ib#Dn nghe nhc cc loiT lnh, t iu ho nhit My git,my sy qun oMy ht bi, ht mBnh tm nc nngBp gas, bp inMy vi tnh, my Fax in thoiXe my!My khu, my vt s, my dt lenMy bm nc cc loiMy pht in sinh hot dng lu bn khc Trong : Tng s h nng nghipTng s h lm nghipTng s h thy sn Radio (Radio cassette)^Mc trang b dng lu bn ca h Tng s hS h c dng lu bn (h))T l h c dng lu bn (%)%S lng dng lu bn (ci))S dng lu bn bnh qun 100 h (ci)-Gi tr dng lu bn (1000 )>Gi tr dng lu bn BQ 1 h (1000 ) Tng s h T cc loiGing, phn cc loiB bn gh cc loi u VideoTivi muTivi en trng* > r ] a @ a4F$/F0 dMbP?_*+%"??U} } } } } } } I } m } $ a;@@   @     xA8/A@ rA~ ?* 0xA`@ @ A@^1@ 0xA$@ƽ@ A@@ 0xA@@@@B*!@ 0xA@@@@@Ж@f9@ !0 xAX@@@N@F'S@ "0 xA@Й@@ԙ@¾@ 0 xA@@ @Ğ@@ 0 xA@p@@Pq@M]A@ 0 xA @s@@ @r$@ 0xA `@"@c@$@l:#A{@ 0xA~@A@~@A@\8A@@ 0xA<@@<@@%@@@ 0xA|@@@}@@@b(A @ 0xA@@@@Bt@ 0xAu@8@0v@8@ $@ 0xAշ@ z@@z@@ 0xA@v@@@@@@mu,A 0xA@(@z@@<!@ 0xAR@@@@@Z9N@ 0xA@`k@@@l@(fGAn@ 0xA@@@@2 !@ ! " @@ x@ @  F:A~ &!A 0@@p@@E@@~@ 0@@I@@@KA@Rӯa@ 0@@b@@@@ߵ@^$ @Dj l&pXBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&XBB !"#$%&'()*+,-./012@3456789:;<=>? 0 @@@@@8@: K@ !!0!@@`1@@ K@8@Zna+@ ""0"@@@@`@@d@V:X@ #0#@@@@@@@ $0$@@@e@@?jT@ %0%@@|@@b@@b@3@ &0&@@;@@<@@@S@ '0'@@V@ @V@ @85Am@ (~ (@@( )0)@@@U@ @@U@ @0mA`@ *0*@@@q@N@r@z¨@ +0+@@P@@P@@A{@ ,0,@@@d@Ԝ@d@(=A8@ - 0-@@#@@@ء@j=i A . 0.@@@@@@x@ / 0/@@@Z@t@@@@.@ 0 00@@@n@@o@*a{L@ 1 01@@@@!@@h@2 3"3 @t@ n@ @ 3 3 :i 404@t@c@S@o@@P3A@ 505@t@ i@<@x@@pAU@ 606@t@^@j@b@@@@ 7 07@t@D@ē@F@8@@@ 8!08@t@W@0@@W@l@ Aa@ 9"09@t@D@ē@D@ē@@|@ :0:@t@N@l@N@l@@@ ;0;@t@@O@@O@@@ <0<@t@@@W@@^@|@@ =~ =@t@= >~ >@t@> ?~ ?@t@?Dd lBBBBBBBB2BBBBBBBBBNBBBBBBBBB22@ABCDEFGHI@JKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @0@@t@@O@@O@@@ A0A@t@(@ w@*@y@%@g@ B0B@t@@O@@O@X@@ C0C@t@@k@ @n@Է@l@ D 0D@t@@P@X@Q@@(AIoA E 0E@t@.@|@.@|@~@4@ F 0F@t@E@@@F@8@6@.@ G 0G@t@"@`q@"@`q@L@@ H H@t@S@΢@ HH@@(@I J"J @ @ @ J J \ 0 K0K@۲@@@0@@ L0L@'@@@ @AL@ M0M@¨@@@@@K@ N 0N@(@@D@@XAZ@ O!0O@<@B@d@(@/D@ P"0P@(@Z@0@b@4&A@ Q0Q@t@@@ @c+@ R0R@`t@(@u@@ !A`@ S0S@`f@q@f@q@L`"A@ T0T@@ @@ @^@z@ U0U@@$@@$@@@{@ V0V@?@?@@Q@ W0W@@ @@$@@`i@ X0X@@@@@P.As@ Y0Y@"@,@"@,@{@ȃ@ Z0Z@@r@|@ s@P~@A@ [ 0[@ܔ@@@@'tA \ 0\@X@ @@@@A@ ] 0]@@@X@@p:@ ^ 0^@W@b@@Y@d@XpA@ _ 0_@@Х@`o@x@R}@D lBBBBBBBBNNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB`@>@7 Oh+'0@HXh nthhainthhaiMicrosoft Excel@Qe@e՜.+,0 PXh px tctkSh Sheet1 Worksheets "#$%&'(Root Entry FpNqWorkbook0SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8!