–ѕа°±б>ю€ ю€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ѓЌЅ@б∞Ѕв\pnthhai B∞aј=ЬѓЉ=<[;ъ#8X@Н"ЈЏ1»€РArial1»€РArial1»€РArial1»€РArial1 р€Љ.VnArial1 і€Р.VnArial1р€РArial1р€ЉArial1і€РArial1і€ЉArial1»€РArial1і€РArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)ах€ ј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј а ј а+х€ шј а)х€ шј а,х€ шј а*х€ шј а х€ шј а ј а ј а"ј ај а ј а ј а"ј а ј а "ј а 8@ј а <@ј а <@ ј а 8@ ј а 8ј а 8ј а 8 ј а < ј а ј а #ј а #ј а !ј а "ј а !ј а !ј а ј а #ј а #ј а !ј а ј а ј УА€УА€УА€УА€УА€УА€`Е÷ Sheet1МЃЅЅ`iьh1"Con"OngTChn nuфi, v—n s£n xu•t vа kњt qu£ s£n xu•t kinh doanh cзa tлng lo°i hмnh trang tr°ivtT’ng s—+Phвn theo lo°i hмnh s£n xu•t cзa trang tr°iTr”ng cвy hаng nmTr”ng cвy lвu nm Chn nuфi Lвm nghi«pNuфi tr”ng thзy s£n SXKD t’ng hгpTrвuBт Trong у: Bт laiBт sпaLгn (khфng k√ l°n sпa) Trong у: Lгn nбi GаVЋt, ngan, ng„ngDк, cлuаn V—n s£n xu•t!T’ng s— v—n Іu t∞ cзa trang tr°i Tri«u ”ngV—n cзa chз trang tr°i Vay ngвn hаngKњt qu£ s£n xu•t kinh doanhT’ng thu"Giб trЋ SP h/hoб vа dЋch vе bбn raThu nh≠pS— thuњ г nўp cho nhа n∞џc€*D Щ aS „X ѓЌЅ@ ТЃ dь©с“MbP?_*+ВА%€БЅГД°"€а?а?U} $} I } ґ} m} $} } Т } џ} $ } $ hј € рА Xј «@ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €э ЊЊэ э э Њ!!!!!Њ "#$э %э %э % э % э % э % Њэ & Њ''''''(э ) э *љ0'Аf≈@',©@'В•@'XИ@'аЬ@'@А@(ђЬ@э )э *љ0'`fм@'≤Ѕ@'А»@'јў@'$•@'Р@(ЯЉ@э +Њ''''''(э ,э *љ0 'АW»@'|Ъ@'ђЩ@' ї@'`r@'V@(tЩ@э ,э *љ0 'к°@'E@'T@'Ш†@'@'2@(7@э )э *љ0 'і A'јд@'Ањ÷@'0 ю@'∞≤@'@ —@(–@э -э *љ0 '+я@'а±@'|•@'@У”@'8З@',Ч@(Ґ@э )э *љ0 'Џ`'дЧA'4еA'®ыGA'@ о@'Р≠ы@(фYAэ )э *љ0'фh&A'ДЭA'Аљ№@'pфA'А£»@'`<ъ@(Аhц@э )э *љ0'је÷@'ђ§@'ДЫ@'вЋ@'ђС@'ШЫ@(,Э@э )э *љ0'iњ@'В@'ц†@'Z®@'ЎЖ@'АW@(Х@э &Њ''''''(э )э *.ЪЩЩYТt_Aљ*.Sц%$.ЯpёQ.Ћии .MJ.„Ђ’8/'JЛэ +Њ....../э ,э *.√х(,dАZAљ*.c}С.~љG.Щ/БA.”ЋЏ.уЧј-/лF э ,э *љ0.K.у—х.ч„.sxу.ыьU.я∆/#Е6э 0Њ....../э )э *.ЄЕлe0UAљ*.лr?%.п£D.CК, .ЋSе.+тЇ0/€Хэ )э *љ0.Ђэx.Cи† .Ј<“.KбЋ .≥Њ†.?щЋ./Г?mэ ) э *љ01ІFт.1ыJ#1;хА 1Зк1€w2{@91у∆%э )!э *љ01oЕх1џД%1SШ^1qљъ@1…>A27≤<1QgA„:d (Hd(PP(PPPPPPPP(\(\P(\PP>ґ@ еп7 ю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0†@HXh А МШдnthhainthhaiMicrosoft Excel@кЌ©bОƒ@АoГЈbОƒю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0» PXh pxАИ Р £дtctkSh† Sheet1 Worksheets ю€€€ю€€€ю€€€э€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јF`,DФƒю€€€Workbook€€€€€€€€€€€€ASummaryInformation(€€€€ DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€