╨╧рб▒с>■  ■   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    п═┴@с░┴т\pnthhai B░a└=Ьп╝=<[;·#8X@Н"╖┌1╚ РArial1╚ РArial1╚ РArial1╚ РArial1 Ё ╝.VnArial1 ┤ Р.VnArial1Ё РArial1Ё ╝Arial1┤ РArial1╚ РArial1┤ РArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)рї  └ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ р └ р+ї  °└ р)ї  °└ р,ї  °└ р*ї  °└ р ї  °└ р └ р └ р└ р └ р └ р  └ р  └ р 8@└ р <@└ р <@ └ р 8@ └ р 8└ р 8 └ р < └ р #└ р #└ р !└ р  └ УА УА УА УА УА УА `Е9 Sheet1Мо┴┴`i№6Mсy mєc thi┐t b╦ chч y┐u cчa tыng loбi hьnh trang trбiCсiT╒ng s╤+Phтn theo loбi hьnh sгn xuеt cчa trang trбiTr╙ng cтy hрng nmTr╙ng cтy lтu nm Chn nuЇi Lтm nghi╟pNuЇi tr╙ng thчy sгn SXKD t╒ng hуp!Mсy cрy, mсy kщo l█n (trъn 12 CV)&Mсy cрy, mсy kщo nh╧ (12 CV tr▀ xu╤ng)╘ tЇ╘ tЇ ch▀ khсch ╘ tЇ vнn tгi!Xe cЇng nЇng зu ngang, xe ch┐ ┘"Tрu, thuy┴n, xu╙ng vнn tгi cб gi█i Mсy phсt lёc ┘ng cб i╟n┘ng cб chбy xng dзu, dizenMсy phсt i╟n cсc loбi Mсy bбm n░█c Trong є:D∙ng trong SX nЇng, lтm nghi╟pDung trong nuЇi tr╙ng thuў $Mсy sхc khэ, quбt, гo n░█c cсc loбiMсy ch┐ bi┐n thщc n gia s·cMсy ch┐ bi┐n thщc n thuў sгn " ] c╜ ├  п═┴@ ї у  d№йё╥MbP?_*+ВА% Б┴ГДб" р?р?U} I } ╢} ╢} ╢} ╢ } █} $ } $ h└ ЁАX└╟@                       ¤ ╛╛¤ ¤ ¤ ╛╛  !¤ "¤ "¤ "¤ "¤ "¤ " ╛¤  ╜0#}▓@#Из@#№С@#@T@#G@#@\@$аt@¤  ╜0#и╣@#╓▒@#hЦ@#G@#АM@#Ёp@$h@¤  ╜0#Ь@# {@#ШЛ@#А[@#K@#аa@$`e@¤ % ╜0#`j@#C@#@[@#.@#$@#5@$2@¤ %╜0 #рЖ@# h@#└q@#@R@#9@#N@$@X@¤ %╜0 #РК@#`i@#а~@#6@#3@#N@$L@¤ ╜0 #5╔@# ╗@#]@#4@#└\@#┬╡@$ d@¤ ╜0 #А7╩@#╖@#№й@#А^@#@^@#╞л@$ x@¤ %╜0 #╪Н@#аg@#Ёr@#J@#?@#рt@$G@¤ %╜0#Z╚@#\╢@#Юз@#АQ@#АV@#*й@$@u@¤ ╜0#k┤@#а|@#ДР@#░r@#Ps@#╨г@$└Б@¤ ╜0#аkю@##╒@#~╨@#Рб@#З@#└M╥@$фЯ@¤ &╛######$¤ %╜0#@Ор@#@ю╨@#А)╔@#ИФ@#@y@#ИЗ@$№Т@¤ %╜0#АJ╨@# y@#R@#V@#(@#╧@$@m@¤ ╜0#А;╞@#,@#&@#АC@#@#Аў┼@$Q@¤ ╜0#╨{@#J@#АB@#рd@#*@# `@$АG@¤ ╜0#Э@#АN@#$@#@#@#LЫ@$?@╫2V╕&&:bBBBBBBBBBBBB&BBBB>╢@хя7 ■ рЕЯЄ∙OhлС+'│┘0а@HXh А МШфnthhainthhaiMicrosoft Excel@А ╢ЩbО─@А╠беbО─■ ╒═╒Ь.УЧ+,∙о0╚ PXh pxАИ Р гфtctkShа Sheet1  Worksheets ■    ■   ■   ¤   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Root Entry         └FpW╡Ф─■   Workbook            fSummaryInformation(     DocumentSummaryInformation8