ࡱ> ;=:q` 5bjbjqPqP 8<:: 8 , (   $7h!$ $$ JJJ$ J$JJJ PS$ $jJ0J??J?J8 " J7 K @ $$$$     CC CH TIU PHN NH CHT LNG SNG CA ANH Cht lng sng c phn nh qua 15 ch tiu v nhm ch tiu hng u. Nhng ch tiu ny chng t tin b t c thng qua 3 vn quyt nh pht trin bn vng l kinh t, x hi v mi trng. Trong s 15 ch tiu ny c 3 ch tiu kinh t, 5 ch tiu x hi v 7 ch tiu mi trng (trong c 4 ch tiu c chia nh hn nh gi xu th ring). Di y l danh mc ca 15 ch tiu: 1. Kinh t: GDP v GDP bnh qun u ngi 2. u t: Tng mc u t v u t x hi so vi GDP 3. Vic lm: T trng dn s trong tui lao ng v t trng dn s lm vic 4. Ngho i: Cc ch tiu phn nh s thnh cng trong ngn chn ngho i v loi tr khi x hi 5. Gio dc: Trnh gio dc tui 19 6. Sc kho: S nm sng c tnh trng sc kho tt 7. Nh : S h gia nh sng trong iu kin khng y 8. Mc ti phm - Ti phm bo lc - Trm cp t - Cp 9. Thay i kh hu: Pht thi kh nh knh 10. Cht lng khng kh: S ngy nhim khng kh mc tng i cao v cao 11. Giao thng - Khi lng vn chuyn - Mt giao thng 12. Cht lng nc sng: Hm lng ho cht v lng cht sinh hc trong nc sng 13. i sng hoang d: by n chim t nhin - Chim ng - Chim rng 14. S dng t: Nh mi xy trn t c khai ph trc y 15. Cht thi - Rc thi h gia nh - Qun l v ti ch rc thi Nhm cc ch tiu cht lng sng nm 2004 ca Anh - Gia nm 1990 v 2003, GDP tng 35% - Tng mc u t so vi GDP xp x vi mc u t so vi GDP thi k gia nm 1990 v 1998, v vn gi mc n nh. u t x hi (ng st, bnh vin, trng hc) khong 2% GDP nm 1990 v 1,7% nm 2002. - Nm 2003, t l dn s trong tui lao ng l 74,7%, bng mc ca nm 1990. - Trong nhng nm gn y, t l dn ngho v nhng ngi khng c hng cc quyn li v x hi gim. - T l dn s 19 tui c trnh  level 2 (1) l 76,1% nm 2003 so vi 52,0% nm 1990. - Tui th bnh qun ca dn s tng, tuy nhin s nm c tnh trng sc kho tt tng chm, do s tng ln v s nm c tnh trng sc kho km. - Nm 2001 c 33% dn s thnh th sng trong iu kin nh khng tt, so vi 46% nm 1996. - iu tra ti phm v Bo co hnh chnh u cho thy ti trm cp xe gim tro $*048@DJNRZ\ R T 0 2 ~ D F \ ^ ̻rrrrrhwhN( OJQJ^JhwhwOJQJ^JhwhN( @OJQJ^Jhwhw@OJQJ^J hwhN( CJOJQJ^JaJ hwhwCJOJQJ^JaJ#hwhN( CJOJQJ^JaJh#hwhwCJOJQJ^JaJhhwCJOJQJ^JaJh,\ F h,LZPnp$ dx`a$gdN( $dx`a$gdN( dx`gd& $ha$gdN( 55 fhxz*.JNXZNPlpnpvxd湪 hwhwCJOJQJ^JaJhwhN( @OJQJ^Jhwhw@OJQJ^JhwhN( @OJQJ^Jhwhw@OJQJ^JhwhN( OJQJ^JhwhwOJQJ^J<xfV~b&n')&+,-&/$dx`a$gdN( $dx`a$gdN( $dx`a$gdN( $dx`a$gdN( $dx`a$gdN( dfhhj8>TXjl*,"(4:`f|4624HJ`bdۺhwhN( @OJQJ^JhwhN( H*OJQJ^JhwhwOJQJ^JhwhN( OJQJ^J'hwhw5@CJOJQJ^JaJ'hwhN( 5@CJOJQJ^JaJ hwhN( CJOJQJ^JaJ8ng thp k qua, trong khi loi ti phm cp xe tng, tuy nhin mc thp hn nm trc. - Mc pht thi ca nhm 6 loi kh nh knh c gim t 14%-15% gia nm 1990 v 2002. - Cht lng khng kh khu vc thnh th c ci thin ng k t nm 1993, tuy nhin trong nm 2003 kh hu nng nc trong ma h v nhiu thi k nhim dn n s ngy nhim cao mc khng bnh thng. - Khi lng vn chuyn ng b tng gp i k t nm 1970, tuy nhin cng vn chuyn ng b (s km phng tin/GDP) gim xung cn 11% gia nm 1990 v 2003 - chng t khng c s quan h gia vn chuyn ng b v tng trng kinh t t nhng nm 1990. - C s ci thin cao nht v hm lng ho cht v cc loi cht sinh hc trong nc sng k t nm 1990 Anh, nn ci thin chung v cht lng nc sng cc khu vc cn li ca Vng quc Anh. - S n chim ng gim cn 42% gia nm 1970 v 2002, v s by chim rng gim xung 12%, mc d hin nay c du hiu cho thy l s n chim rng n nh. - T l phn trm nh mi xy dng trn cc khu vc t khai ph trc y hoc thng qua vic chuyn i nh tng t 54% nm 1990 ln 62% nm 2002. - Trong nm 2001-2002, khong 220 tn cht thi kim sot c ngun gc t cc h gia nh, hot ng thng mi v cng nghip (gm c xy dng v ph b). Ch khong di 50% khi lng cht thi c x l. Rc thi t cc h gia nh chim ti 1/6. Khi lng cht thi khng c ti ch hoc sn xut thnh phn bn tng t 417 - 454 kg/ngi (hoc 9%), gia nm 1991-1992 v 2001-2002, mc d t trng cht thi c ti ch c cao hn. (1) Level 2 Mc trnh cng nhn c kh nng t c kin thc v hiu bit phm vi ca mt mn hc hoc hot ng, v thc hin c cc cng vic khc nhau vi s hng dn v gim st. Cp hc ny gm xy dng kin thc /k nng lin quan n phm vi lm vic hoc mt l)nh vc ch v thch hp vi nhiu cng vic NTH Ngun: UK Govt Sustainable Development- Indicators (www.sustainable-develop.gov.uk/) d&&&n&p&&&&2'<'l'p'( ())))))**2*4*b*d*$+(+,,,,,,$-&-j-n---.. //$/(/F/R///*0,0^0`000"1$11111122262B222hwhwOJQJ^JhwhN( OJQJ^JhwhN( @OJQJ^JUhwhw@OJQJ^JG&/2>5F55555 $da$gdN( $dx`a$gd$)$dx`a$gdN( $dh`a$gdN( 2233x4z4<5>5F5P5555555̾h$)hwhOJQJ^JhwhN( 6@OJQJ^JhwhN( 6OJQJ^Jhwhw6OJQJ^J#hwhN( 6CJOJQJ^JaJ hwhwCJOJQJ^JaJ hwhN( CJOJQJ^JaJ6&P 1h:p1. A!"n#S$S% @@@ NormalCJ_HaJmH sH tH n`n N( Heading 1 $$dx@&`a$!56CJOJQJaJhmH sH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No ListLB`L N( Body Text$a$CJOJQJaJmH sH N`N N( Footnote TextCJOJQJaJmH sH DoD N( H3$dd@&5CJaJhmH sH < .#p4o(7Oc<JaeR^ ] V8000000000000000000000000008080000000000000000000I0VK000K00I0040T"0 dd25 &/558@0( B S ?Xlpd؂Ylp _*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/V*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ =.vwKNR \  2ij33333333-EE`!UVVY<=N( $)][i&w^1@= ``&UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9& r.VnArial7& r.VnTime"1hFFqq!Sx242qHX)?N( 2Cc ch tiu phn nhNGUYEN THI HONG HAINGUYEN THI HONG HAIOh+'0 $0 P \ ht|Cc ch tiu phn nhNGUYEN THI HONG HAINormalNGUYEN THI HONG HAI5Microsoft Office Word@G@h@cq՜.+,0 hp TCTK Cc ch tiu phn nh Title !"#$%&'()+,-./013456789<Root Entry F0Mb$>1Table?WordDocument8<SummaryInformation(*DocumentSummaryInformation82CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q