ࡱ> =?<q` ^0bjbjqPqP 86:: >>>8v * , , , , , , $ h%P 9P  * *  >^ , 0 H H P P X ^ d$ TNH HNH PHT TRIN CNG NGH THNG TIN CC THNG K NINH BNH Trn c Th Ph trng Phng Tng hp Cc Thng k Ninh Bnh Ngay t nhng nm 1970 ngnh Thng k Ninh Bnh a my tnh vo s dng nhng ch yu mi l nhng my c in dng thc hin cc php tnh n gin cng, tr, nhn v chia; thi gian tip theo l nhng my tnh bn dn in t nh 385, C8205/Z, my c l, nhng loi my tnh ny rt cng knh, b nh li c dung lng nh, lp trnh theo kiu ngn ng my, tuy vy n gip rt nhiu ngnh Thng k tnh tnh ton, x l v tng hp cc thng tin kinh t - x hi thu thp c qua cc cuc iu tra, kp thi phc v s ch o, iu hnh ca lnh o cc cp, cc ngnh trong thi k . Sau khi ti lp tnh nm 1992, ngnh Thng k Ninh Bnh nhanh chng thay i li ton b h thng my tnh ci lc hu bng cc loi my vi tnh c kch thc nh hn, dung lng b nh cao hn, cc tnh nng, tc dng tin tin hn nh my vi tnh AT 80.286, AT 80.386, AT 80.486, AT 80.586,... cng cc thit b ngoi vi hin i nh my in 24 kim LQ 1.170, LQ 2.170, my in Laser,.... Nhng nm gn y, cng vi s tin b ca khoa hc k thut, c bit l s tin b vt bc ca cng ngh thng tin, ngnh Thng k Ninh Bnh tip tc trang b thm cc loi my mc thit b tin hc hin i nh cc loi my vi tnh c tc x l cao (Pentium 4 tr ln); my in HP LaserJet l.200, 2.200, my in mu HP Color LaserJet 2.600n; my qut Scanner HP 5.550C; h thng mng LAN ni b c kt ni Intemet ng truyn tc cao (ADSL) cng vi cc modem dial-up 8 phng Thng k huyn, th x. Ngnh Thng k Ninh Bnh s dng h thng my vi tnh kt ni mng truyn - nhn thng tin bo co vi cc huyn, th x cing nh vi UBND tnh v Tng cc Thng k. ng thi x l, tng hp v lp cc loi bo co hng thng, qu, nm (c tnh, chnh thc), cc bo co chuyn kinh t - x hi cc thi k; D F N P j l  ` b d f  J L RTprǺzh$hRSOJQJ]^Jh$hOJQJ]^Jh$hRSOJQJ^Jh `OJQJ^Jh$hOJQJ^Jh$h$OJQJ^Jh$h5OJQJ^Jh$h$5OJQJ^Jh*@>h5OJQJ^Jh*@>h*@>5OJQJ^J0R  (B0F0H0L0}xvxgdRS$d`a$gdw$dx7$8$H$`a$gdw@kd$$Ifl " t644 la4 $$7$8$H$Ifa$gd $7$8$H$a$gd B0\0PR0@LXvxLN(*PR !!!!!!"""".#0#X#Z#p#r#####6$8$l$n$$$X%Z%N&P&n&p&d'f'''''( ((()),*.*Uh$hRSOJQJ^Jh$hOJQJ^JZ bin tp v in n Nin gim thng k hng nm v cc n phm thng k khc phc v kp thi cho s ch o iu hnh ca cc cp u ng, chnh quyn t cp c s n cp tnh v Trung ng. Bn cnh  x l, tnh ton nhanh gn, chnh xc v kp thi cc cuc iu tra hng nm v tng iu tra ln ca ngnh nh iu tra doanh nghip; iu tra kho st mc sng h gia nh; iu tra bin ng dn s; iu tra din tch - nng sut - sn lng la v cc loi cy trng; iu tra gi tiu dng; iu tra cc c s kinh doanh c th; tng iu tra dn s 1999; tng iu tra nng thn nng nghip v thu sn 1994, 2001; tng iu tra c s kinh t v hnh chnh s nghip 1995, 2002. Nhn chung vic s dng my vi tnh gip cho ngnh Thng k thc hin c cc cng vic c khi lng x l ln, s lng nhiu; ng thi xy dng c h thng c s d liu qua nhiu nm s dng a ra cc loi bo co nh gi cc mt kinh t - x hi t lp cc d on, d bo ngn hn, trung v di hn cho cc thi k tip theo. Trong thi gian ti ngnh Thng k Ninh Bnh tip tc kt hp vi trung tm tin hc, Ban iu hnh 112 ca UBND tnh thc hin vic bin tp v nhp d liu cho h thng thng tin in t KTXH thuc n 112 ca Chnh ph; thc hin vic kt ni mng truyn - nhn thng tin nhm nng cao hiu qu ca vic thu thp v x l thng tin t tuyn c s tr ln; m rng hn na cng tc tin hc ho cc khu qun l ti chnh, iu hnh, qun l nhn s, lu tr ti liu; qun l, t chc s dng c hiu qu cc chng trnh phn mm do Tng cc Thng k trang b, ch ng xy dng cc phn mm phc v cho cng tc chuyn mn nghip v; hon thin c s d liu ca Ngnh, trn c s hon thin v a vo s dng trang WEB thng tin thng k; t chc cc lp o to v gi o to nng cao trnh tin hc cho cn b cng chc trong ngnh mi cn b nghip v u c th s dng my tnh phc v cng tc chuyn mn, nghip v, cc huyn, th x c th ch ng x l tng hp cc cuc iu tra theo chng trnh thng nht.   .***x+z+++++++++,,$-&-l-n-..f/h/|/~///@0B0D0H0J0N0P0T0V0\0^0hBUjhBUUh$hOJQJ^Jh$hOJQJ^Jh$hRSOJQJ^J%L0N0R0T0X0Z0\0^0$d`a$gdwgdRS6&P 1h:p1. A!"n#S$S% $$If4 !vh5#v:Vl t065a4 @@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No ListN`N Footnote TextCJOJQJaJmH sH @&`@ Footnote ReferenceH*j@j Table Grid7:V0 6)BOk 0000 0 00000@0I00@0I00@0I00@0I00I00)BOk I00 K00K00K00I00K00K00K000 .*^0 L0^0 \03ABNO [ \ y z " # e f p q ;<_`\]ghrs *@>RS `][iZ$8w1BUAB@$C=@{4 UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& r.VnTime"1hFF[o [o !Sx42qHX ?2(Tnh hnh pht trin cng ngh thng tinNGUYEN THI HONG HAINGUYEN THI HONG HAIOh+'0 8D d p |,Tnh hnh pht trin cng ngh thng tinNGUYEN THI HONG HAINormalNGUYEN THI HONG HAI8Microsoft Office Word@Ik@P>@"[o ՜.+,0 hp TCTK )Tnh hnh pht trin cng ngh thng tin Title !"#%&'()*+-./012356789:;>Root Entry F@Data 1Table$WordDocument86SummaryInformation(,DocumentSummaryInformation84CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q