ࡱ> q` bjbjqPqP 8::-0 ***8*+|'V-:H-H-H-H-...UUUUUUU$Wh;ZU92.".22UH-H-UbPbPbP2H-H-UbP2UbPbPbPH-- Z*LbPPU0'VbP[O[bP[bPL./bPE0t0]...UUPR...'V2222$>$>$ GII THIU PHNG PHP TNH GI TR TI SN C NH V TH NGHIP VO VIT NAM Nguyn Th Vit Hng Vin Khoa hc Thng k Gi tr ti sn c nh (TSC) l ch tiu kinh t quan trng trong h thng ti khon quc gia, dng cho vic hoch nh cc chnh sch v chng trnh pht trin kinh t ph hp hn vi tim nng ca t nc. ng thi n cn l mt nhn t ch yu phn tch mi quan h hu c gia tng trng kinh t v cc yu t u vo ca qu trnh sn xut. Song trn thc t, vic tnh ton ch tiu ny gp nhiu kh khn v phc tp, c bit i vi phm vi ton nn kinh t. c lng gi tr TSC, thng k cc nc s dng cc cch tip cn sau: 1. Phng php Kim k lin tip Phng php Kim k lin tip l phng php dng tnh gi tr TSC v tiu dng TSC t dy s liu Tch liy gp TSC . N cho php c tnh gi tr TSC hin ang s dng thuc quyn qun l ca cc n v sn xut. Qu trnh ny c thc hin bng cch c tnh gi tr TSC do tch lu t nhng nm trc nhng vn cn s dng n thi im nghin cu. Khi s dng phng php Kim k lin tip, cn s dng thng tin v s nm hot ng trung bnh ca TSC trong cc thi k u t khc nhau v phi xc nh li gi tr ca TSC c mua sm theo cc gi khc nhau qua cc thi k theo gi ca thi im hin hnh trn c s s dng h thng ch s gi ph hp. Gi tr TSC theo gi hin hnh bao gm ton b gi tr TSC do cc qu trnh u t trong qu kh to ra hin cn s dng, c nh gi li theo gi ca ngi mua ti thi im hin ti. Gi tr TSC cing c tnh theo gi c nh c th so snh qua cc nm. Phng php Kim k lin tip i hi phi c: ( Ngun s liu v tch liy TSC cng chi tit theo cc l)nh vc kinh t v theo tng loi ti sn cng tt. ( Nhng gi nh v s chp nhn v s liu mt mc no v thi gian s dng ca TSC, v m hnh tnh gi tr TSC; nhng gi nh lin quan n phng php khu hao TSC. tng ch yu ca phng php Kim k lin tip m cc quc gia thnh vin ca T chc Hp tc v Pht trin kinh t (OECD) hin ang s dng l rt n gin: ch cn cng vo tng gi tr TSC ca mt nm no (c coi l nm bt u ca dy s liu) phn gi tr TSC tng thm trong k v tr i phn gi tr ca nhng TSC b s dng, h hng v thanh l. Phng php Kim k lin tip, xc nh gi tr TSC bng s lu k gi tr tch liy ti sn c nh cho mt s thi k no trn c s cn nhc v thi gian s dng v gi tr hao mn TSC. a. Tng gi tr TSC tnh n thi im cui mi nm EMBED Equation.3 (1) Trong : L l thi gian s dng bnh qun ca TSC Wi = 1 trong sut thi gian s dng ti sn Iit l chi ph u t cho mi thi k Gi nh v quyn s Wi = 1 ch l mt trong s rt nhiu kh nng c th xy ra trong khi nghin cu (xem [7]). b. Gi tr TSC thun ty tnh n thi im cui k Kt (thun ty) = EMBED Equation.3 (2) Trong : L, Wi, Iit c ngh)a nh nu trn dit = 1 - EMBED Equation.3 (i= 0,1,2.....L) Mt s nc thnh vin OECD thc hin nhng nghin cu su hn v s thay i gi tr ca cc tham s Wi, dit v iu chnh vic c tnh gi tr TSC vo thi im gia nm ca mi nm. Khi s dng phng php Kim k lin tip cn lu mt s vn sau: ( Thi gian s dng ca ti sn: l thi gian dng trong sn xut ca mt ti sn, c tnh t khi ti sn bt u a vo s dng cho n khi thanh l hoc b ph hy ti sn . Thi gian s dng TSC l mt tham s quan trng ca phng php Kim k lin tip. Song him c c quan Thng k quc gia no c c ngun s liu ny, phn ln chng c c tnh trn c s s liu ti chnh v k ton. Cc nc thnh vin OECD s dng ngun thng tin ny t c quan thu, bo co ti chnh ca cc doanh nghip, iu tra, kinh nghim chuyn gia v c tnh ca cc nc khc. Mt s nc s dng hm "t vong c tnh thi gian s dng TSC. Nhng nhn chung nhng c tnh ny km chnh xc. V vy, gi thuyt v thi gian s dng TSC l vn kh khn nht khi p dng phng php Kim k lin tip. Mi loi ti sn, thm ch ngay c i vi cng mt loi ti sn, c s dng trong cc mi trng hot ng kinh t khc nhau s c thi gian s dng khc nhau. Mt khc, thi gian s dng ca TSC cn c s thay i do tin b ca khoa hc k thut. ( S dng m hnh "thanh l/khu hao TSC": m hnh "thanh l/khu hao TSC" l m hnh dng m t gi tr hao mn TSC. C 5 m hnh c ng dng ph bin l: m hnh Chun; Tuyn tnh; Tuyn tnh tr; L gic v Weibul. Song la chn m hnh no cho ph hp vi iu kin, hon cnh ca mi quc gia cing l mt vn phi cn nhc. ( Phng php khu hao TSC: n gin ha vn cn nghin cu, khu hao TSC nh c gi nh l thc hin vi phng php khu hao theo mt t l khng i qua cc nm. Nhn chung, phng php Kim k lin tip khng kt hp c mt cch cht ch nhng gi thuyt lin quan n c im k thut chuyn mn v nhng mi tng quan gia chng. Rt nhiu nh kinh t khng nh rng: nu c gng c c s liu chnh xc v thi gian s dng TSC l iu khng tng. Do , khi p dng phng php Kim k lin tip chng ta khng nn qu cu ton v cht lng s liu. C nhiu cch tip cn vi phng php Kim k lin tip khc nhau, trong phn ny ti xin gii thiu phng php tip cn ca Renuka Mahadevan v Noriyoshi Oguchi c cc nc thnh vin ca T chc Nng sut Chu (APO) s dng. 2. Cch tip cn theo Renuka Mahadevan v Noriyoshi Oguchi(1) i vi cc nc khng c sn s liu v gi tr TSC th c th p dng cch tnh nh sau: Bc 1: c tnh gi tr TSC ca mt nm no (nm t) c chn l nm gc tnh dy s liu. Cng thc tnh nh sau (xem [2]): Kt = It / (g+d) Trong : Kt l gi tr TSC tnh n thi im cui nm t; It l tch liy gp TSC ca nm t; g l t l tng trung bnh ca I theo gi c nh; d l t l khu hao TSC Bc 2: tnh gi tr TSC ca nhng nm sau nm gc (t) theo cng thc: Kt+i = Kt+i-1 + It+i - d x Kt+i-1 V d, d = 0,03 th: K1991 = K1990 + I 1991 0,03 K1990 K1992 = K1991 + I 1992 0,03 K1991 ... Bc 3:(*04<>DFJNRTZ\^flntv, Ͻzg$hiIh4@CJOJQJ^JaJhiIh&L5OJQJ^J#hiIh&L5CJOJQJ^JaJ hiIh4CJOJQJ^JaJ#hiIh&LCJOJQJ\^JaJ#hiIh4CJOJQJ\^JaJ#hiIhJ5CJOJQJ^JaJ hiIhiICJOJQJ^JaJhiICJOJQJ^JaJ(j T lyiYiidx`gdJdx`gdJdx`gd&Lgkd$$Ifl" t0644 la< $IfgdJgdJ , . 6 8 \ ^ P T jlFNP&(* ìll* jhiIhJ@CJOJQJ^JaJ'hiIhJ@CJOJQJ]^JaJ*hiIh4@CJOJQJ\]^JaJ-hiIhJ5@CJOJQJ\]^JaJ-hiIh45@CJOJQJ\]^JaJ$hiIh4@CJOJQJ^JaJ$hiIhJ@CJOJQJ^JaJ%N(vbHB ~ ""*-.dx`gdJ $x`a$gdJ$dx`a$gdJdx7$8$`gdJdx`gdJBDFHtv`dfFJNP "@DFJ\曈tttt'hiIhJ@CJH*OJQJ^JaJ%j\hiIhJEHOJQJU^J'jm)H hiIhJOJQJUV^J!jhiIhJOJQJU^J$hiIhJ@CJOJQJ^JaJ$hiIh4@CJOJQJ^JaJhiIhJOJQJ^JhiIh4OJQJ^J-\df  , wawawK4K-hiIhJ6@CJH*OJQJ]^JaJ*hiIhJ6@CJOJQJ]^JaJ*hiIhJ@CJH*OJQJ]^JaJ'hiIhJ@CJOJQJ]^JaJ'hiIh4@CJOJQJ]^JaJ1jhiIhJ@CJEHOJQJU^JaJ;jm)H hiIhJ@CJOJQJUV^JaJmH sH -jhiIhJ@CJOJQJU^JaJ$hiIhJ@CJOJQJ^JaJ, . T V X Z ~ T!Z!`!"""""""ϱςo[ooEo.-hiIh46>*@CJOJQJ]^JaJ* jhiIhJ@CJOJQJ^JaJ'hiIhJ@CJH*OJQJ^JaJ$hiIhJ@CJOJQJ^JaJ$hiIh4@CJOJQJ^JaJ7jZhiIhJ6@CJEHOJQJU]^JaJ;j n)H hiIhJ@CJOJQJUV^JaJmH sH *hiIhJ6@CJOJQJ]^JaJ3jhiIhJ6@CJOJQJU]^JaJ""6#8#.%0%L&N&&&&&( ())r)t)H*J*****++(+D+H+j+l+4,6,R,T,j,l,,,--------....¬•¬•*hiIhJ6@CJOJQJ]^JaJ-hiIh46>*@CJOJQJ]^JaJ* jhiIhJ@CJOJQJ^JaJ$hiIhJ@CJOJQJ^JaJ$hiIh4@CJOJQJ^JaJ-hiIhJ6>*@CJOJQJ]^JaJ2.//00f1h1,2.2223344444J5N5Z5\5^555ưxfT@x&hiIhJ5CJOJQJ\^JaJ#hiIhJ5CJOJQJ^JaJ#hiIh45CJOJQJ^JaJ#hiIhJCJOJQJ\^JaJ#hiIh4CJOJQJ\^JaJ'hiIhJ5@CJOJQJ^JaJ*hiIhJ5@CJH*OJQJ^JaJ'hiIh45@CJOJQJ^JaJ$hiIhJ@CJOJQJ^JaJ$hiIh4@CJOJQJ^JaJ..244N5X667Z77888"9p999TTUdUUdx`gdJ$dx`a$gdJdgdJdx`gdJdx`gdJ555B6Z6\6d6h66666677V7\777888 8x8~88888888888۴wa*hiIhJ5@CJOJQJ\^JaJ*hiIh45@CJOJQJ\^JaJ'hiIhJ@CJH*OJQJ^JaJ$hiIhJ@CJOJQJ^JaJ$hiIh4@CJOJQJ^JaJ&hiIhJCJH*OJQJ\^JaJ#hiIhJCJOJQJ\^JaJ#hiIh4CJOJQJ\^JaJ"88 99$9,949>9J9R9d9p9r9z9999999999TVT\TTTTTTTTTTTUU U(U2UgLgPgjglg|g~gggggggggggõõõõõèhiIhJOJPJQJ^JhiIhJOJQJ^JhiIhJOJQJ\^JhiIhJOJPJQJ\^JhiIhJ5OJPJQJ^JhiIhJ5OJQJ^JhiIh45OJQJ^J<:fgNg$ dH$IfYD] a$gd NgPgZg2$dH$IfYDa$gd kd{ $$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24aZglg~gggg$ dH$IfYD] a$gd ggg2$dH$IfYDa$gd kd $$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24agggghh$ dH$IfYD] a$gd ggghhhh$h&h6h8hHhJhZh\hlhnh~hhhhhhhhhhhhhhhhiiii&i(i8i:iJiNiViXihijizi|iiiiiiiiiiiiiiijjjj"j$j4j6jFjHjXjZjjjlj|jjjjjjjjjjjjjjhiIhJOJPJQJ^JhiIhJOJQJ^JZhh&h2$dH$IfYDa$gd kd7$$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24a&h8hJh\hnhh$ dH$IfYD] a$gd hhh2$dH$IfYDa$gd kd$$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24ahhhhhh$ dH$IfYD] a$gd hhh2$dH$IfYDa$gd kd$$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24ahii(i:iLi$ dH$IfYD] a$gd LiNiXi2$dH$IfYDa$gd kdQ$$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24aXiji|iiii$ dH$IfYD] a$gd iii2$dH$IfYDa$gd kd$$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24aiiiijj$ dH$IfYD] a$gd jj$j2$dH$IfYDa$gd kd $$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24a$j6jHjZjlj~j$ dH$IfYD] a$gd ~jjj2$dH$IfYDa$gd kdk$$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24ajjjjjj$ dH$IfYD] a$gd jjj2$dH$IfYDa$gd kd$$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24ajjjkkkk$k&k6k8kHkLkTkVkfkhkxkzkkkkkkkkkkkkkkkllll l"l2l4lDlFlVlXlhljlzl~llllllllllllllllmmm"m$m4m6mFmJmRmTmdmfmvmxmmmmmmmmmmmmmhiIhJOJPJQJ^JhiIhJOJQJ^JZjkk&k8kJk$ dH$IfYD] a$gd JkLkVk2$dH$IfYDa$gd kd'$$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24aVkhkzkkkk$ dH$IfYD] a$gd kkk2$dH$IfYDa$gd kd$$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24akkkkll$ dH$IfYD] a$gd ll"l2$dH$IfYDa$gd kd$$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24a"l4lFlXljl|l$ dH$IfYD] a$gd |l~ll2$dH$IfYDa$gd kdA$$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24allllll$ dH$IfYD] a$gd lll2$dH$IfYDa$gd kd$$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24almm$m6mHm$ dH$IfYD] a$gd HmJmTm2$dH$IfYDa$gd kd$$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24aTmfmxmmmm$ dH$IfYD] a$gd mmm2$dH$IfYDa$gd kd[!$$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24ammmmnn$ dH$IfYD] a$gd mmmnnnnnZn\n^n`noooooooooppppXrZrѽѓmWDDDDDD$hiIh4@CJOJQJ^JaJ* jhiIhJ@CJOJQJ^JaJ$hiIhJ@CJOJQJ^JaJ$hiIh4@CJOJQJ^JaJ* jhiIhJ@CJOJQJ^JaJ'hiIhJ@CJOJQJ\^JaJ'hiIh4@CJOJQJ\^JaJ$hiIhJ@CJOJQJ^JaJhiIhJOJPJQJ^JhiIhJOJQJ^Jnnn2$ d`a$gd kd"$$If,ֈG , !''T''T''3!2 22 22 22 22 22 24an^noZrux{{|}~l[l$dx`a$gdJdx7$8$`gdJ$dx`a$gdJ$dx`a$gdJd`gdJd`gdJ d7$8$`gdJd7$8$`gdJd`gdJ Zrhrjrrrssuuvv:w*@CJOJQJ\^JaJ#hiIh4CJOJQJ\^JaJ#hiIhJCJOJQJ\^JaJ hiIh4CJOJQJ^JaJ hiIhJCJOJQJ^JaJ8jhiIhJCJOJQJU^JaJmHnHsH u$hiIhJ@CJOJQJ^JaJ$hiIh4@CJOJQJ^JaJ${{L|N|z|||||}n}}}8ķĕķ||||h jh UhiIhOJQJ^J'hiIhJ@CJOJQJ]^JaJhiIhJOJQJ]^JhiIhJOJQJ^J$hiIhJ@CJOJQJ^JaJ$hiIh4@CJOJQJ^JaJ*hiIhJ>*@CJOJQJ\^JaJ~:`gd;dx7$8$`gdJ6&P 1h:p1. A!"n#S$S% Z$$If<!vh5#v:Vl t65/ a<Dd 0b c $A? ?3"`?2f|`!f|R kqxcdd``^ @c112BYL%bpuy\DZ?5f^6jB4NPsE$ĠXq {aؽ>0P~ l6PewXQ`5'ֿl 1wGTX@& 'lCx p cfn%\TNI`ciDN{LLJ% "CX1Ya~dDd 0b c $A? ?3"`?2\UtS48`!0UtS4vRkxcdd``$d@9`,&FF(`TQRcgbR {fĒʂT @_L ĺE0:Y@2#ȝ6v! ^XcQfbHt/ׅGb f22Rgd}J. `S7#RpeqIj.ŠV ΃!v2@\Q$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V 4X3!,55T55T59/ / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvxyz{|}~Root Entry F҉Data w$WordDocument8ObjectPool Z҉_1210674624FZZOle CompObjfObjInfo " FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qf@ K t =W i I iti=1L "Equation Native _1210674665 FZZOle CompObj f FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qfm W i I it d iti=1L " FMicrosoft Equation 3.0 DS EqObjInfo Equation Native _1210674698FZZOle CompObjfObjInfoEquation Native 61Table[uation Equation.39qTd iLOh+'0$ @L l x 4gii thiu Phng php tnh gi tr ti sn c nhNGUYEN THI HONG HAI,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 a\$$If!vh55T55T55#v#vT#v#vT#v:V ,3!,55T55T59/ / / / 2 22 22 22 22 22 24 aSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8PCompObj!qNormalNGUYEN THI HONG HAI9Microsoft Office Word@ @ @8ï0(՜.+,0 hp TCTKW0 4gii thiu Phng php tnh gi tr ti sn c nh Title FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH ^`^ J Heading 2$$d@&a$56CJOJQJaJmH sH V `V J Heading 9 $$@&a$5CJOJQJaJmH sH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No ListtC`t JBody Text Indent$d <<`a$@CJOJQJaJmH sH xR`x JBody Text Indent 2$d <<`a$5@OJQJaJmH sH tS`t JBody Text Indent 3$dx`a$CJOJQJaJhmH sH H>`"H JTitle$a$5CJOJQJaJmH sH N`2N J Footnote TextCJOJQJaJmH sH @&`A@ JFootnote ReferenceH*j@Sj &L Table Grid7:V0;05Pe}~^6v; 1 p k ? J w} K,ESy2Vx gL. 0!b!!!!!!!"" """$","4"5":"B"J"R"Z"b"c"h"p"x""""""""""""""""""""### #)#*#/#8#A#J#S#\#]#b#k#t#}###################$ $$$($)$.$7$@$I$R$[$\$a$j$s$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% %%%'%(%-%6%?%H%Q%Z%[%`%i%r%{%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&r&(l)a+,,A--b..//-0/000203050608090<00000 0 000000000000000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 000000000000000@0I00@0I00@0I00@0I00I005Pe}~""4"5"b"c""""""")#*#\#]#######($)$[$\$$$$$$$'%(%Z%[%%%%%%%b..//<0I004K002K00K000K00K00,K00K00dK00K00K00K00ԂK00K00 K00K0 0 AK00K0 0 K00K00K00K00@K00K00K00K00K00K00,K00K00 xK00K00DxK00K00|xK00K00.xK00K0 0!.xK00K0"0#/xK00K0$0%xK00K0&0'xK00K0(0)4xK00K0*0++I0*0I0*0;P0 , \, ".58VU`?CDGHKLPRVW[\^_bcefijnoqruvyz|} "#%&*+.03489<=@AEFIMNQRVWY^`adejknorsxy~  $&'*+-.23489<=@AHJKNOSTWX\]`adejnostvw{| #$()/0369:<=ABHIMNRSUVZ[_adeghlmrswyz|}  !$%()-.2378<=ABDEGHJKOPRSXY\]_`cdghkmpqtuz~ $%(*-.127;<@AEFJKNOQRVWYZ\]`adhimpqtv|}  $%'(*+/04578:;?@BEFIJLMPQSTVW[\`acdhilmrsuvxy}~ "#&'*+-.2389=>@AFHLMQRTUYZ\]`adeiknorswx{|       # % ' ( , - / 0 5 6 8 ; A B F G K L N O S T X Z ] ^ b c f g j k p t u w x { | ~       # $ ( ) , - 0 l n p u v x z | ~ ,0<0~QFHGz~FJ  RS xy|W[AH@Jaf"&ILhk JK !!&p&''l))4*7*F*+ +`+..-0-0/0/00000203050608090<0333333333333333333333333333333333333333333333333333O++++,",#,[,\,f,g,,,,,--&-'-3-,0<0-0-0/0/00000203050608090<0 4|l9iI][iJ&L qP1 ;X5OP}~!!!!!!"" """$","4"5":"B"J"R"Z"b"c"h"p"x""""""""""""""""""""### #)#*#/#8#A#J#S#\#]#b#k#t#}###################$ $$$($)$.$7$@$I$R$[$\$a$j$s$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% %%%'%(%-%6%?%H%Q%Z%[%`%i%r%{%%%%%%%%%%%%%%%%%%,0<0I*@ !%P>=!!{4 ;0pp"p4pTUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialI& ??Arial Unicode MS9& r.VnArial7& r.VnTime9& r.VnTimeH"1hFF 0(W0(W!Sx4002qHX ?J23gii thiu Phng php tnh gi tr ti sn c nhNGUYEN THI HONG HAINGUYEN THI HONG HAI