ࡱ> GIFq` JAbjbjqPqP ~F:: $ P 8 ` ` ` ` ` ; ; ;    $hn9 ; ; ; ; ; 9 ` ` ; ` ` ;  ` T ] ; R $ 0 : : : 0; ; ; ; ; ; ; 9 9 ; ; ; ; ; ; ; D ,4`,4" THNG K THI BNH VI S NGHIP PHT TRIN KINH T- X HI CA TNH TRONG 60 NM QUA (1946-2006) Hong nh Thch Ph Ch tch U ban Nhn dn tnh Thi Bnh Tri qua 60 nm xy dng v pht trin, cng vi ngnh Thng k ca c nc, Cc Thng k Thi Bnh t c nhng kt qu quan trng, c Tnh u v UBND tnh ghi nhn v x hi tn vinh. Nhiu n v v cn b, cng chc thng k c tng thng bng khen, huy chng, k nim chng v nhiu phn thng cao qu khc. t nc ta bc vo thi k i mi, Ngnh Thng k Thi Bnh tp trung vo vic chuyn i phng php nghip v cho ph hp vi yu cu phn nh tnh hnh kinh t x hi trong tin trnh i mi t nc v hi nhp quc t v thng k. n nay, vi nn kinh t th trng nh hng XHCN c s qun l ca Nh nc, s lng cc n v sn xut, kinh doanh thuc mi thnh phn kinh t tng ln, thng xuyn bin ng v a dng v loi hnh; ngnh Thng k chuyn i phng php thu thp s liu, m rng vic p dng cc phng php iu tra thng k gm iu tra mu, tng iu tra hoc khai thc t ngun h s hnh chnh, ph hp vi thc t nc ta v cc chun mc thng k quc t. Nh nng cao cht lng thng tin v y mnh hot ng ph bin thng tin nn nhiu sn phm thng tin thng k ca Thi Bnh nh bo co tnh hnh kinh t - x hi hng thng, nin gim thng k, kt qu cc cuc iu tra v cc dy s liu thng k nhiu nm do ngnh Thng k bin son v cng b tr thnh ngun thng tin khng th thiu i vi cc cp, cc ngnh trong tnh. Hin nay, nhu cu s dng s liu thng k ngy cng nhiu, khng ch t cc c quan ng, Nh nc, cc s, ban ngnh m cn t nhiu i tng khc trong v ngoi nc. Ngnh Thng k Thi Bnh cn gp nhiu kh khn trong vic p ng nhu cu thng tin cho cc i tng s dng chng hn phng php thng k mt s chuyn ngnh cn chm ci tin dn n vic thiu ch tiu hoc s liu thng k mt s l)nh vc, cha phn nh st kt qu hot ng kinh t, nht l nhng hot ng kinh t ang c x hi ho cao nh y t, gio dc,... Hot ng phn tch, d bo thng k, tuy c tng cng nhng vn cha p ng c yu cu. Pht huy nhng kt qu tt p ca 60 nm xy dng v trng thnh ca ngnh Thng k Thi Bnh, cng vi nhng kinh nghim rt ra t chng ng qua v trc nhng yu cu thng tin kinh t - x hi trong giai on hin nay, ngnh Thng k Thi Bnh t c nhng thnh tch cao hn na, cn quan tm v lm tt mt s ni dung chnh sau y: 1. Thng k l vi kh sc bn nhn thc x hi, l cng c phc v qun l, iu hnh ca ng v chnh quyn cc cp; do vy, ngnh Thng k phi lun lun qun trit, bm st mi ch trng, ng li, chnh sch ca ng v Nh nc trong tng thi k cung cp y , chnh xc, kp thi thng tin phc v vic xy dng v iu hnh thc hin cc chin lc, k hoch pht trin kinh t x hi. Mt khc, hin nay nn kinh t nc ta ang trong qu trnh hi nhp, nhu cu s dng thng t> D T V V X n p XZXZ`bPR$&RTdf*,xzɺhKhR5@OJQJ^JhKhK@OJQJ^JhKhR5OJQJ^JhKhKOJQJ^JhKhR55OJQJ^JhKhK5OJQJ^JCZ@ B D veP$dx7$8$H$`a$gdR5$dx7$8$H$a$gdR5gkd$$Ifl#) t0644 la$x$7$8$H$Ifa$gdR5$x7$8$H$a$gdR5,A.AHA RT\Z,F25 <,A.A2A4A8A:A>A@ADAFAHA$d7$8$H$`a$gdR5$dx7$8$H$`a$gdR5$dx7$8$H$`a$gdR5$dx7$8$H$`a$gdR5Z\"$|~ npBDXZVX *b*d*+ +++++++,,.,N,Z,........t/v//////0000000hKhR5OJQJ]^JUhKhKOJQJ]^JhKhKOJQJ^JhKhR5OJQJ^JOin thng k rt a dng v ngy cng tng. Do vy, mc tiu ca ngnh Thng k l phi ch ng nm bt v p ng ngy mt rng ri, y , thun tin hn nhu cu ca mi i tng s dng thng tin, trong c nhu cu ca cc doanh nghip, cc nh u t trong v ngoi nc, k c ngi dn,.... 2. Cht lng s liu l yu cu hng u i vi cng tc thng k. Cht lng s liu thng k phi c m bo bng vic p dng cc phng php thng k theo chun mc quc t v cng ngh tin tin. ng thi, cht lng s liu thng k cn c m bo bng tinh thn i mi, o c ngh nghip, tnh trung thc, khch quan ca ngi lm s liu v thc chp hnh php lut v thng k, tinh thn trch nhim, s hp tc ca cc doanh nghip, h gia nh, c nhn - nhng i tng cung cp nguyn liu cho hot ng thng k; do vy, ngnh Thng k Thi Bnh cn tip tc i mi v trin khai ng b nhiu bin php, tng bc trang b nhng phng tin thit b lm vic tin tin v hin i s liu thng k c tin cy ngy cng cao. 3. Vic tip tc kin ton b my t chc l iu ht sc quan trng. ng thi, lm tt cng tc t chc, tuyn dng, o to bi dng, quy hoch cn b. Bc H knh yu ca chng ta tng ni: "Cn b l ci gc ca mi cng vic''. V vy, cn tng cng o to v o to li i ngi cn b cng chc, vin chc, nng cao thi v mi mt p ng vi yu cu, nhim v cng tc trong tnh hnh mi hin nay v c sc mnh hon thnh tt nhim v c giao. 4. i mi v hon thin v chuyn mn nghip v: Cc Thng k cn hon thin v ci tin ng b h thng cc phng thc thu thp s liu gia cc cuc Tng iu tra, iu tra mu, v bo co nh k trn c s ngun s liu sn c t h s ghi chp hnh chnh ca cc ngnh, c quan, n v trong tnh; iu s gp phn s dng mt cch cn i, tit kim v c hiu qu cc ngun lc ca hot ng thng k. Ngnh Thng k cn coi trng vic nghin cu tn dng cc ngun h s ghi chp hnh chnh v chia s thng tin gia ngnh Thng k vi cc s, ban ngnh trong tnh; quan h thng tin c xy dng trn c s Lut Thng k v cc vn bn php quy khc s m bo cho vic thu thp thng tin c y vi chi ph thp, hiu qu cao, tit kim ngun lc x hi. Ngnh Thng k Thi Bnh trong thi gian ti ng mt vai tr ht sc quan trng, gp sc cng vi ng b v nhn dn trong tnh phn u hon thnh thng li Ngh quyt i hi ng ton quc ln th X v i hi ng b tnh ln th 17. Hy vng rng vi s ch o v lnh o su st ca Tng cc Thng k, ca Tnh u, HND v UBND tnh, mi quan h hp tc cht ch ca cc ngnh v a phng cng vi s n lc phn u ca cn b, cng chc, vin chc ton ngnh, nht nh Cc Thng k Thi Bnh s pht huy c nhng thnh tch t c trong 60 nm qua tng bc khc phc nhng hn ch, tn ti, hon thnh xut sc mi nhim v c giao.   0F1H1D2F222330323V3X33344(4*44444&5(555X6Z6F7H7b7d7 8"82848X8Z888P:R:|:~:;;;;< <<<t>v>>>>>v?x?????@@@@*A,A.A0A4A6A:ACompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q