ࡱ> fheq` .bjbjqPqP 8::9 86<x2wwwwwww${yh{x-...xGxwww.Www.wwww& Ks:ww$]x0xw|w4|w|wHE^wL?xx6wRx....ZZ PHNG PHP TNG QUT XY DNG CC CH S TNG HP Nguyn Trng Hu Tin s), Vin Nghin cu Chu u Trong cc nghin cu gn y v cc vn kinh t - x hi, ngi ta s dng ngy cng nhiu cc ch s tng hp (synthetic index), chng hn nh cc ch s HDI, ch s cnh tranh quc gia, ch s hnh phc quc gia,v.v... s d) nh vy v cc hin tng kinh t x hi v bn cht l cc hin tng phc tp, nhiu chiu, nh gi v so snh c cc hin tng kinh t x hi theo khng gian v thi gian i hi phi xem xt chng trn nhiu phng din (nhiu chiu) khc nhau. Nhng lm th no c th nh gi v tng hp chnh xc c cc kha cnh khc nhau ca hin tng nghin cu, l thuyt thng k cung cp cho chng ta nhiu phng php khc nhau gii quyt vn ny. V mt l lun khi xy dng ch s tng hp chng ta phi gii quyt 2 vn chnh: Mt l la chn c cc ch tiu thnh phn (hay tiu thc nhn t) phn nh c bn cht ca hin tng nghin cu Hai l bng cch no chng ta c th tng hp (hay gp) cc ch tiu thnh phn ny, tc l xc nh c cc trng s ca cc ch tiu thnh phn trong ch tiu tng hp. Cho n nay cc cng trnh nghin cu vn cha gii quyt tho ng hai vn c bn nu trn, chnh v vy trong bi ny chng ti trnh by mt phng php tng qut v tng i n gin, d vn dng trong thc t xy dng cc ch s tng hp, bi vit ny cing a ra ni dung ca mt vi ch s tng hp nh: ch s nng lc cnh tranh quc gia, ch s thnh vng quc gia,... I. Phng php xy dng ch s tng hp phn nh v m t cc hin tng phc tp, ngi ta s dng cc nhm ch tiu khc nhau c trng cho tng kha cnh ca hin tng v trong mi nhm li gm mt s cc ch tiu c th v thng thng tp hp cc s liu u vo c trnh by di dng ma trn khi sau: EMBED Equation.3 Trong : EMBED Equation.3 l gi tr ca ch tiu j ti i tng i trong nhm ch tiu k j = 1,2,..... n - ch s ca cc ch tiu (tiu thc) i = 1,2,.... m - ch s cc i tng k = 1,2,... K - ch s cc nhm ch tiu. Ch l s lng n cc ch tiu l khc nhau trong mi nhm k, nhng n gin cho trnh by ta khng nh s ring bit. Nhm xy dng ch s tng hp chng ta tin hnh theo cc bc sau: Bc 1: Phn tnh nh tnh tnh cht ca cc ch tiu thnh phn V bn cht cc hin tng phc tp thng l cc phm tr tru tng khng trc tip quan st c v rt kh o lng trc tip chng, c th nh gi v lng ho c cc hin tng chng ta phi thng qua cc ch tiu thnh phn c th. i vi mt hin tng kinh t x hi phc tp, chng hn nh mc sng, cht lng sng hay kh nng cnh canh quc gia th c rt nhiu cc ch tiu thnh phn c th phn nh mc ca hin tng , chng hn nh nh gi mc sng, ngi ta c th dng cc ch tiu thnh phn nh: thu nhp bnh qun u ngi, mc tiu dng cc loi thc phm bnh qun u ngi, s in thoi tnh trn u ngi,v.v... Cc ch tiu ny v bn cht l cc ch tiu phn nh hin tng nghin cu theo gc tch cc, tc l chng bin ng cng chiu v ng gp tch cc vo s pht trin ca hin tng. Tuy nhin li c cc ch tiu thnh phn khc phn nh tiu cc, tri chiu hin tng nghin cu, v d i vi mc sng cc ch tiu nh s tr em suy dinh dng hay s ngi v gia c,v.v... Nh vy phn tch nh tnh cho php chng ta phn cc ch tiu thnh phn vo hai nhm: cc ch tiu khuyn khch (k hiu l S) v cc ch tiu khng khuyn khch (k hiu l D), v mt nguyn tc chng ta lun c th bin cc ch tiu D thnh ch tiu S v ngc li. Do trong phn nghin cu di y chng ta s gi thit cc ch tiu u l ch tiu khuyn khch. Bc 2: La chn cc ch tiu thnh phn ch yu phn nh hin tng nghin cu phn nh hin tng nghin cu c th s dng rt nhiu ch tiu thnh phn. Nu s dng tt c cc ch tiu ny th chng ta s gp phi vn nhiu thng tin, hay long thng tin, do c nn loi tr nhng ch tiu cha ng lng thng tin khng ng k v hin tng. Ni cch khc chng ta nn chn ra mt s lng va cc ch tiu thnh phn, iu ny cn lm gim chi ph tnh ton trong x l s liu. T tp hp ban u cc ch tiu, chng ta rt li mt nhm nh hn gi l cc ch tiu th cp. C rt nhiu phng php khc nhau la chn cc ch tiu mong mun. Mt trong s cc phng php l s dng phn tch tng quan. Ti bc ny dng phn tch tng quan la chn cc ch tiu th cp, khi ta tnh cc h s tng quan cp thu c ma trn cc h s tng quan sau y: EMBED Equation.3 Trong : rjl l h s tng quan gia ch tiu j v ch tiu l Trn c s ma trn cc h s tng quan chng ta chn cc ch tiu th cp nh sau: - Nu h s tng quan cp ca ch tiu th j0 v th l0 m tho mn iu kin: EMBED Equation.3th ta chn j0 v loi b l0 s d) nh vy l khc phc, loi b hin tng trng lp thng tin (v c hai ch tiu j0, l0 u cha ng thng tin nh nhau v hin tng nghin cu). - i vi cc ch tiu cn li t ma trn cc h s tng quan chng ta cing tin hnh tng t. Kt thc giai on ny chng ta thu c mt tp hp cc ch tiu thnh phn th cp vi s lng nh hn lc ban u. Khi chng ta thu c ma trn cc s liu phn tch sau: EMBED Equation.3 (1) Vi p < n Bc 3: phn tch mc quan trng ca tng ch tiu thnh phn (hay mc thng tin) R rng mi ch tiu thnh phn cha ng thng tin v hin tng nghin cu vi cc mc khc nhau, c ch tiu phn nh c nhiu, c ch tiu phn nh c t. Tc l vai tr v tm quan trng ca cc ch tiu i vi hin tng nghin cu l khc nhau. nh gi vn ny chng ta phn tch h s bin thin ca tng ch tiu thnh phn c la chn. Nu mt ch tiu thnh phn no c h s bin thin nh tc l mc ng u ca ch tiu ny ti tng i tng l kh cao, th ch tiu v bn cht l ch tiu cha ng t thng tin v hin tng nghin cu hay ni cch khc i vi mt ch tiu thnh phn no m cng t i tng t c mc cao ca n th ch tiu cng c gi tr, v d nh i vi mc sng th ch tiu s lng t tnh trn 1000 dn chng hn l ch tiu phn nh r nt mc sng cao v ch tiu ny rt kh t c ng u i vi cc i tng nghin cu, hn na ch tiu ny r rng th hin mc sng cao hn so vi ch tiu nh s lng xe p hay v tuyn tnh trn 1000 dn. Nh vy c th kt lun l: ch tiu cng quan trng th cng t i tng t c gi tr (mc ) cao ca n. n gin ti bc ny chng ta s loi b bt cc ch tiu m h s bin thin nh (tc l lng thng tin v hin tng nghin cu thp). xc nh tm quan trng ca ch tiu cing c th s dng h s bt i xng: nu ch tiu c h s bt i xng dng cng ln (lch phi nhiu) th ch tiu cng quan trng v ngc li. Bc 4; Chun ho cc ch tiu thnh phn c chn lc C nhiu phng php chun ho nhng y chng ta p dng phng php chun ho sau y: EMBED Equation.3 ; j (S (2) EMBED Equation.3 ; j (D (3) Bc 5: tnh trng s ca cc ch tiu thnh phn trong tng nhm ch tiu Nh trn phn tch, ch tiu m &*.06<@DJLPRV\`dfӿ}iYh`|@B*OJQJ^Jph'hKh75B*OJQJ\^JphhKh7OJQJ^JhKhKOJQJ^J'hKh75B*OJQJ\^Jph'h]h]5B*OJQJ\^Jph'hKhK5B*OJQJ\^JphhKh4j5OJQJ\^Jh]h]5OJQJ\^Jh]5OJQJ\^J f4vaLL$dx7$8$H$`a$gd4j$dx7$8$H$`a$gd7gkd$$Ifl8"y t0644 la$x$7$8$H$Ifa$gd4j$x7$8$H$a$gd4j,4 6 D F  H J ~ 8 : R T h j | ~ HJtv8:HJ24&(0<ȷȷȷȷȷȷȷȷȷ%hKh4j@B*OJQJ^Jph%hKhK@B*OJQJ^Jph!hKh4jB*OJQJ^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph%hKh4j@B*OJQJ^Jph%hKhK@B*OJQJ^Jph24<R(%X&h+,,X-..$x7$8$H$`a$gd4j$x7$8$H$a$gd4j$dx7$8$H$a$gd4j$dx7$8$H$`a$gd4j<&ƵƵsƵZBƵƵƵ.j,hKh4jB*EHOJQJU^Jph0j'H hKh4jB*OJQJUV^Jph.j\hKh4jB*EHOJQJU^Jph'j!(H hKh4jOJQJUV^J*jhKh4jB*OJQJU^Jph!hKh4jB*OJQJ^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph'hKh4j5B*OJQJ\^Jph'hKhK5B*OJQJ\^Jph&Pp"$$(46$&*,rt~ !! """"|#~#####$$2$6$%%%%ݳ%hKh4j@B*OJQJ^Jph+hKhK5@B*OJQJ\^Jph'hKhK5B*OJQJ\^Jph!hKh4jB*OJQJ^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph8%V&X&''''))))f+h+++,,,,,,,,,,,V-X--.Z.\.n.p.....ȷȷȷȷȷȷȷuȷbȷȷbbȷ$hKh4jB*H*OJQJ^Jph.j>hKh4jB*EHOJQJU^Jph'j|kKH hKh4jOJQJUV^J*jhKh4jB*OJQJU^Jph!hKh4jB*OJQJ^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph%hKh4j@B*OJQJ^Jph%hKhK@B*OJQJ^Jph%.......///////60>000`2d2f22222222ӽt\.j hKh4jB*EHOJQJU^Jph'j9H hKh4jOJQJUV^J!hKh4jB*OJQJ^Jph$hKh4jB*H*OJQJ^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph*jhKh4jB*OJQJU^Jph.jo hKh4jB*EHOJQJU^Jph'j9H hKh4jOJQJUV^J.<00d222Z366;~=?x?.@@&AA \p\\X]]<^^a$x7$8$H$a$gd4j$dx7$8$H$`a$gd4j$x7$8$H$`a$gd4j222,3.3V3Z3$4&4f4h44666072788::~;;;;8<:<F<H<==x=~=>>>>>>????v?x?*@.@0@V@X@ڶڠڌ'je'H hKh4jOJQJUV^J*jhKh4jB*OJQJU^Jph$hKhK5B*OJQJ^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph!hKh4jB*OJQJ^Jph'hKhK5B*OJQJ\^Jph/X@Z@\@n@p@@@@@@@@@&A2A4AAAAAAm\I6I%hKh4j@B*OJQJ^Jph%hKhK@B*OJQJ^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph'hKhK5B*OJQJ\^Jph.j$hKh4jB*EHOJQJU^Jph'j5'H hKh4jOJQJUV^J' jhKh4jB*OJQJ^Jph!hKh4jB*OJQJ^Jph*jhKh4jB*OJQJU^Jph.jhKh4jB*EHOJQJU^Jphang nhiu thng tin v hin tng nghin cu nu gi tr ca n chnh lch nhiu trong khng gian cc i tng v s lng cc i tng m ti gi tr ca ch tiu t cc i l khng nhiu. T ta xc nh nhy cm ca ch tiu bng tham s sau y: EMBED Equation.3 (4) Trong : u - l s lng cc i tng tho mn iu kin: EMBED Equation.3 (5) Vi ( ( [1,0] l mt tham s cho trc Chun ho tham s EMBED Equation.3 ta c th vit n di dng: EMBED Equation.3 (6) D thy rng 0 ( EMBED Equation.3 ( 1 v gi tr ca tham s ny ln nu c t i tng tho mn iu kin (5) v ngc li. Nh vy gi tr ca tham s ny cng gn 0 th ch tiu j cng t c gi tr thng tin v hin tng nghin cu, cn nu gi tr ca tham s ny cng gn 1 th ch tiu j cng nhiu gi tr thng tin. Trn c s cc gi tr ca EMBED Equation.3 tnh c cho tng ch tiu trong nhm k, ta s gn cho mi ch tiu ny mt trng s tng ng vi tm quan trng ca n. Nhm mc ch ny chng ta xp xp cc gi tr EMBED Equation.3 theo th t gim dn. C th l nu EMBED Equation.3 ta cho ( =1 EMBED Equation.3 ta cho ( =2 .................... EMBED Equation.3 ta cho ( =n Khi h thng trng s c tnh theo cng thc sau y: EMBED Equation.3 (7) Cng thc ny tho mn cc iu kin: 1. 0 ( (( ( 1 2. EMBED Equation.3 Bc 6: Gp theo tng nhm cc ch tiu Ch s tng hp thnh phn (hay ch s tng hp nhm) i vi cc nhm ch tiu s c tnh theo cng thc sau: EMBED Equation.3 (8) Trong ( = 1, 2, ........n i = 1, 2, ........m v yi( c xc nh theo cc cng thc (2), (3) vi ch s ( l phn chiu ch s j. Bc 7: Gp chung ton b cc nhm ch tiu i vi mi nhm ch tiu c th chng ta s tnh h s nhy cm theo cng thc sau: EMBED Equation.3 (9) k = 1, 2, ..................K Trong : u - l s lng cc i tng tho mn iu kin: EMBED Equation.3 Vi ( ( [0,1] l mt s cho trc Ta lp li qu trnh nh trong bc 5, cho mi nhm k mt trng s nht nh tng ng vi tm quan trng ca n. Cng thc tnh trng s tng t nh (7) nhng vi ( = 1,2,......K, bng s lng cc nhm ch tiu nghin cu. Cui cng ta tnh ch s tng hp chung theo cng thc sau: EMBED Equation.3 Trong : (( tnh theo cng thc (7) EMBED Equation.3 tnh theo cng thc (8) D dng nhn thy S ( [0,1], gi tr ca ch s tng hp chung cng gn 1 th i tng nghin cu th i cng t c mc cao xt theo ch tiu tng hp nghin cu v ngc li. Trn c s ch s tng hp tnh c cho mi i tng, chng ta c th tin hnh xp hng ton b tng th nghin cu (nh xp hng cc tnh, cc a phng, cc vng, hoc cc quc gia). Trn y ch l mt trong nhiu phng php xy dng ch s tng hp, ngoi ra cn c cc phng php khc nh phng php phn tch nhn t, phng php phn tch thnh phn chnh, phng php phn tch tng tc. II. Mt s ch s tng hp quan trng Ngoi ch s quen thuc v c p dng rng ri ti cc nc nh ch s pht trin con ngi HDI, gn y ngi ta quan tm n vic xy dng nhiu ch s tng hp khc c ngh)a trong vic hoch nh chin lc pht trin. Mt s t chc quc t cn a ra cc ch s tng hp nhm so snh quc t nh ch s t do kinh t (IEF), ch s thnh vng quc gia (WNI), ch s nng lc cnh tranh quc gia,v.v... Di y chng ti xin gii thiu mt vi ch s . 1. Ch s nng lc cnh tranh quc gia Xp hng cc quc gia theo ch s nng lc cnh tranh quc gia do Vin quc t v pht trin qun l IMD ti Thy s) tin hnh, ch s ny c xy dng trn c s 321 ch tiu thnh phn v thc hin ti 59 nc v khu vc trn th gii. Cc ch tiu thnh phn c chia thnh bn nhm: nhm th nht bao gm cc ch tiu phn nh tnh trng kinh t v) m nh gi tr, tc tng GDP, cn cn thng mi, u t quc t, lao ng, lm pht; nhm th hai gm cc ch tiu phn nh tnh hnh ti chnh cng; nhm th ba phn nh hiu qu khu vc kinh doanh; nhm th t l cc ch tiu phn nh kt cu h tng. Ch s ny cing c T chc din n kinh t th gii tnh trn c s cc nhm ch tiu khc so vi ch s ca IMD tnh. Xp hng v kh nng cnh tranh quc gia ca Vit nam nm 2005 ng v tr 81/117 tt 4 bc so vi nm 2004. 2. Ch s thnh vng quc gia (WNI) Do nhm cc chuyn gia kinh t ca World Paper v Vin nghin cu cc vn tin t ca M tnh v cng b hng nm nhm o lng s thnh vng ca cc quc gia. WNI c tnh ton trn c s ba nhm ch tiu. Nhm th nht v l)nh vc kinh t bao gm: tc tng GDP, GNI bnh qun u ngi theo USD tnh theo sc mua tng ng, t l lm pht, tng vn c nh trong nc, t l tit kim, thm ht ngn sch so vi GDP, n nc ngoi so vi GDP, kim ngch xut khu so vi GDP,v.v... Nhm th hai v x hi bao gm phn phi thu nhp, bnh ng nam n v thu nhp v gio dc, t l tht nghip, s lng v phng tin giao thng, ch s v quyn li chnh tr, phc li y t so vi chi tiu, lng cung cp calo/ngy,v.v.. Nhm th ba v trao i thng tin nh t l bit ch, s ngi c bo trn 1000 dn, t l sinh vin tt nghip, s lng my tnh c nhn trn 1000 ngi, in thoi trn 1000 dn,v.v... Tnh chung c ba nhm ch tiu trn Vit nam t 1.227 im bng 51,1% tng s im cao nht ca nc ang pht trin, ng th 56/170 nc ang pht trin c s liu so snh. ng u l cc nc nh Slvenia, Ixraen, Hn quc, Cng ho Sc, i loan. Xp cui l Tandania, Dimbabu, Knia. 3. Ch s t do kinh t (IEF) Ch s ny do Qu h tr di sn v Tp ch ph Un M tnh ton v cng b t nm 1995 n nay. Nm 2005 ch s ny c tnh cho 161 nc trn th gii bao gm 50 ch tiu c lp chia thnh mi nhm cc ch tiu phn nh cc kha cnh sau; - Chnh sch thng mi; - Chnh sch thu ca chnh ph; - S can thip ca nh nc vo kinh t; - Chnh sch tin t; - Cc lung vn ng ca vn v u t nc ngoi; - Ngn hng v ti chnh; - Tin lng v gi c; - Quyn s hu; - Quy ch; - Cc hot ng ca th trng phi chnh thc. Cc nc c xem l c mc t do kinh t cao l Hng cng, Singapore, Lucxambua, Estonia, Airlen, New Zealand, M, an mch. Vit nam xp th 137/161 nc v c xem l nc c mc t do kinh t thp, thm ch di c Etiopia, Pakistan. 4. Ch s vn minh c tnh trn c s gp ba ch s tng hp khc l: Ch s t do kinh t (IEF), ch s pht trin nhn lc HDI v ch s nhn thc v tham nhing. 5. Ch s cht lng sng Gm cc nhm ch tiu phn nh mc sng, trnh pht trin x hi, cht lng mi trng sng. 6. Ch s tng hnh phc quc gia (Gross National Happiness - GNH) Ngoi cc nhm ch tiu phn nh mc sng, cht lng sng ngi ta cn a thm cc ch tiu phn nh mc hnh phc, hi lng ca ngi dn. Ti liu tham kho 1. www.heritage.org 2. www.transnarencv.org 3. www.worldpaper.com 4. www.weforum.org   AZ\ \\4\6\8\:\p\\\\\\]]]]X]`]ss_Gs.jhKh4jB*EHOJQJU^Jph'j'H hKh4jOJQJUV^J!hKhKB*OJQJ^Jph.jhKh4jB*EHOJQJU^Jph'j'H hKh4jOJQJUV^J!hKh4jB*OJQJ^Jph*jhKh4jB*OJQJU^Jph%hKh4j@B*OJQJ^Jph%hKhK@B*OJQJ^JphU`]b]d]f]r]]]]]]]]^8^<^>^d^f^h^j^^^ڵڵڋsڟ_Gڵ.j_hKh4jB*EHOJQJU^Jph'j'H hKh4jOJQJUV^J.jKhKh4jB*EHOJQJU^Jph'j['H hKh4jOJQJUV^J*jhKh4jB*OJQJU^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph' jhKh4jB*OJQJ^Jph!hKh4jB*OJQJ^Jph' jehKh4jB*OJQJ^Jph^^^^^^^^^h_n_j`l`aaTaVa|a~aaaaabbbccc.c0cLcNcPcvcڰڇڇڇڰoćڇڰWćڇ.j#hKh4jB*EHOJQJU^Jph.j!hKh4jB*EHOJQJU^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph.jhKh4jB*EHOJQJU^Jph'j['H hKh4jOJQJUV^J*jhKh4jB*OJQJU^Jph!hKh4jB*OJQJ^Jph' jhKh4jB*OJQJ^Jph"a0cNcccddereeefbfDgghHhhNii`jjkDkkNm$x7$8$H$`a$gd4j$dx7$8$H$`a$gd4jvcxczc|cccccccccccd dFdHdJdLddddӽlX@.j*hKh4jB*EHOJQJU^Jph'jeH hKh4jOJQJUV^J.ja(hKh4jB*EHOJQJU^Jph'jeH hKh4jOJQJUV^J' jthKh4jB*OJQJ^Jph!hKh4jB*OJQJ^Jph*jhKh4jB*OJQJU^Jph.j &hKh4jB*EHOJQJU^Jph'j+'H hKh4jOJQJUV^Jdeee.e0e2e4ereeeeeeeeeeef fݳ݇s]݇I'jeH hKh4jOJQJUV^J* jthKh4jB*H*OJQJ^Jph' jbhKh4jB*OJQJ^Jph' jhKh4jB*OJQJ^Jph.j6-hKh4jB*EHOJQJU^Jph'j'H hKh4jOJQJUV^J*jhKh4jB*OJQJU^Jph!hKh4jB*OJQJ^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph f fffff`fbfffff@gDgFglgngpgrgggttt`Ht.j92hKh4jB*EHOJQJU^Jph'js'H hKh4jOJQJUV^J!hKhKB*OJQJ^Jph%hKhK@B*OJQJ^Jph%hKh4j@B*OJQJ^Jph+hKhK5@B*OJQJ\^Jph!hKh4jB*OJQJ^Jph*jhKh4jB*OJQJU^Jph.j/hKh4jB*EHOJQJU^JphggHhRhThhhhhhhiiLiNiiii j"j$j&jɳڠڍzdP8d.j4hKh4jB*EHOJQJU^Jph'j'H hKh4jOJQJUV^J*jhKh4jB*OJQJU^Jph%hKh4j@B*OJQJ^Jph%hKhK@B*OJQJ^Jph$hKhK5B*OJQJ^Jph* jthKh4jB*H*OJQJ^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph!hKh4jB*OJQJ^Jph' jthKh4jB*OJQJ^Jph&jjjjkkkk@kBkDkLkNkPkRk^kkkkklllllLmNmmmmm݇s_' jthKh4jB*OJQJ^Jph' jhKh4jB*OJQJ^Jph' jehKh4jB*OJQJ^Jph.j7hKh4jB*EHOJQJU^Jph'j:'H hKh4jOJQJUV^J*jhKh4jB*OJQJU^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph!hKh4jB*OJQJ^JphNmmm@nn,pqTss@wwX|*~v~0$dx7$8$H$a$gd4j$dx7$8$H$`a$gd4j$dx7$8$H$a$gd4j$x7$8$H$`a$gd4j$dx7$8$H$`a$gd4jmmmmmn n nn8n`nbnnnnnnnnӽq]E.j<hKh4jB*EHOJQJU^Jph'j'H hKh4jOJQJUV^J* jthKh4jB*H*OJQJ^Jph' jbhKh4jB*OJQJ^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph!hKh4jB*OJQJ^Jph*jhKh4jB*OJQJU^Jph.jB:hKh4jB*EHOJQJU^Jph'j'H hKh4jOJQJUV^Jnnn*p,pppqqFqHqfqhqzq|qqq.r0rrrssRsTsssbtdt,v8vrv~vvv>w@wwwxxyypzrzzڵڊs-hKh4j56B*OJQJ\]^Jph-hKhK56B*OJQJ\]^Jph'hKh4j5B*OJQJ\^Jph'hKhK5B*OJQJ\^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph!hKh4jB*OJQJ^Jph' jhKh4jB*OJQJ^Jph-zzzzzzzz{{{{{{V|X|}}(~*~h~r~v~pr24lń΁@B,.tv$&ڄ܄hjƯ-hKh4j56B*OJQJ\]^Jph-hKhK56B*OJQJ\]^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph!hKh4jB*OJQJ^JphB28N`rt·Ї$.0DJ؊܊ފ jrЋ֋«xxxeexxxxx%hKh7@B*OJQJ^Jph!hKh7B*OJQJ^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph!hKh4jB*OJQJ^Jph-hKh4j56B*OJQJ\]^Jph-hKhK56B*OJQJ\]^Jph%hKh4j@B*OJQJ^Jph%hKhK@B*OJQJ^Jph'0H܊pԋ hTz֏ Bh$d7$8$H$`a$gd7$dx7$8$H$`a$gd7$dd7$8$H$`a$gd7$dx7$8$H$a$gd7֋ fh"2NTV <Txzԏ֏$&\^ސ rt@Bfʷݠݠݠv$hKhK>*B*OJQJ^Jph-hKh756B*OJQJ\]^Jph-hKhK56B*OJQJ\]^Jph%hKhK@B*OJQJ^Jph%hKh7@B*OJQJ^Jph!hKh7B*OJQJ^Jph!hKhKB*OJQJ^Jph,fh $&,.hjhUhKhOJQJ^J!hKh7B*OJQJ^Jph$hKh7>*B*OJQJ^Jph h"$(*,.`gd7$d(7$8$H$`a$gd76&P 1h:p1. A!"n#S$S% Z$$If!vh5#v:Vl t65y/ aDd Xb c $A? ?3"`?2prɊ,\M`!`!prɊ,\M` X+ xڍMhAlvmlҤz譋)TAASEA`n{'hς/ Qh-F=TѠߡ`)qgv'7Dhf{{/oe@aO{T(!f)G6IΖ]vTh~h c{\F/ga618rƽ> _,'ܙKצpv[oK+ V`xϺ{Z~18NL7Y]Ha;1?11!Y>oϡO'v4.&ٞTaZ [LE>lGY(.ى$wX09 ,qpvӳsg0Z=(vɭ~N@w#I[c/0ϯ' !r3U:!9΁q?~FGYWG~%o%o6YFk.鹼 's3,Xg/W br?:Dd ,b c $A? ?3"`?2\obW6hX8p!`!0obW6hXxcdd`` @c112BYL%bpu(Tc<r_4'sոP][In{~$8\ L~ # y{6N.aJ` 2(7c r Ma(w{6.Cad/쿝f.ĺߑ d-6sB儚 d&VBLndՈs$p$/ |.hQ5'jF&&\A ~|byx9œeDd <b c $A? ?3"`?2i~u N *i: !`!i~u N *i`& xڍkAnvMI IzUC/RD(m4JܓY`޼R"CRRڋufvf"|ߙH-A{T(!Eh咢ԒQƿu !!͸Z gcd-^5ޡwE '웞WnC41ȫnaxgpLXo*Ί/򡿼[c-sbx;ʷF9aaL=/|!oHnb?NyzU^\5)u6x:z'+]d[h*sFM܈؟0y 㭓f2ؿ }7;';'ἉMdGT1LbZ/üDfe0WW,Qy8_nۿ;!gu\+^l9+3bێRR`\WX&V|c9+^o7j|Cfr'W0Nߙ3Y쪻y/ds~+&"^'>rYR஍-W"WQ37#b \4؂ވ 𬷰Xopr`v^so\3Dd b c $ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\^_`abcdgjkqlmnoprstuvzwxy{}|~Root Entrys FxiGData ]?WordDocumentr8ObjectPoolu@CompObj?fObjInfoAuation Equation.39qv3 . . @ `& & MathType Symbolw@ 7ww w0-2 }~y2 ~y2 ~y2 -~y2 ~y2 ~y2 }y2 y2 yOlePres000BVEquation Native X_1211699943EFfObjInfo?Equation Native 8w w jk =(1"y ijk ) i " (m"1)1+um=m(1"y ijk ) i " (m+u)(m"1) FMicrosoft Equation 3.0 DS Eq_1210572331,BF">9fP4M09NnmJ; {U&w)˾]1 `6ʉ kY1dv%;6u[s1Ɵa-D\9\=o{:e{=)Ny0KCT"cսVeHf]5}nR_ɼgEaQAײTZu~R̂)8RbfS5)Dd tb c $A? ?3"`?2fb _}YZG]h!`!fb _}YZG] @ ~xcdd``` 2 ĜL0##0KQ* W.d3H1)fY'fĒʂT @_L ĺEtęA,a ȝCTNAA/,ϱ(31$:S P3vqeg̮o0󲂼e0eC;ِYX/%_abcw?|uzݽL`-̾`{+0&"@J {;\ B(1!73/L@(\Pk| &\дN?`3@``S#RpeqIj.ŠV "f|byx9/كDd $b c $A? ?3"`?2_<2]d;(U9;!`!3<2]d;(U9 HD xڍTAK@f&&+" zv['-,4Uѕ5z=(D(eK)^OⱠAb:7%.lͼyM<l<W1S1EUì 8Lvx!pUUc8Z( W zkj5e6?k?Uܘe;)N4z7Xrï'%ϣrU\w`ĬI39Jb{/ ;xRI\8 >=RV<["WcMA5P!`! }>5P XJlxcdd``cd``baV d,FYzP1n:&&.! KA?H1] UXRY7ӆ`'0L \P}͵pXr.P16J`7:p dBv.q?(23` `fgX Xb *`|?f Ni T">F&&\A D<byx9z0mՎDd ,Tb  c $A ? ?3"`? 2^wZOeet1R`:!`!2wZOeet1R` XJxcdd`` @c112BYL%bpu#'QdBy%7\`3M%#RpeqIj.ŠQ 3> 1=|]aWPsTC9"6-go9Oү8f~=sp-vjo=wǵSgٵ_v=$5P82s^n5<}i |f 6|4[/P3@y1xlx6?ubׇӈ[-aJ\GJLW;SBm$3*h20 ɻDd ,Tb  c $A ? ?3"`? 2^wZOeet1R`: !`!2wZOeet1R` XJxcdd`` @c112BYL%bpu#'QdBy%7\`3M%#RpeqIj.ŠQ 3> 1#'QdBy%7\`3M%#RpeqIj.ŠQ 3> 1#'QdBy%7\`3M%#RpeqIj.ŠQ 3> 1O=p{Nf.6r?'\mf +7" _\8 -v0o8021)Wx\ ]@0΃} IzDd Tb c $A? ?3"`?2CtVY#7(!`!CtVY#7 XJpxcdd``.bd``baV d,FYzP1n:&>5z-!`!ACٔ T>>5 (xcdd``>$d@9`,&FF(`Ts A?dbE5@=P5< %! 8 :@u!f0ab Y wfr#X=^XcQfbS P3vq0oeiլ|C8? 3@V(Áޟq?3z^0ߨ{P 27)?({$w۳ІcŽʷgu|8p#p{+ `lO<8XFP>{X083*_'?>{{IJ2@ႦX.p'7] `p>`dbR ,.IA?> 1ZDd [b c $A? ?3"`?2{PT, O#0!`!x{PT, O`S@CFxcdd``ed``baV d,FYzP1n:L B@?b ʪ깡jx|K2B* R6ʹ @201(9e& =^~*g`0``Usi#^VJ,1@penR~CPW>v$s'1\; qb.#e #BM3!,}@{ր-0`=@TU.p̃ `pZadbR ,.IAďB ;/G3X?Dd 0b c $A? ?3"`?2w HpA[}2!`!w HpA[ kxcdd``fdb``baV d,FYzP1n:v! KA?H1Z @=P5< %! vfRvL@(\PR~x V8p( TҘAZVBKϼ|\7?5f^6jBTNPs8E$ĠX-#νfݛW 0-f3NFu py^F<?%bwdBe%cl'6~~k-X0G83-16T~+%0gqQ`Z27 [9 Lм"AF&&\A ~|byx9VDd 0Hb c $A ? ?3"`?2A4si}#5!`!4si} @H"xcdd``f 2 ĜL0##0KQ* W-d3H1)fY؁ PT obIFHeA*/&*de- b Y wfr#X=^XcQfb+oXr`liլU|C8+{0~ 3H^dR/ l&ޗ|\ L[*+,I9 ps 2B_=pldG_Bݡ@#L`{b 7l+ *E#O{\K..^1ps͵;qb.#\&10~9#=DY2s@Ss=i`{C)ag> _2!z&T6%bea-X0Ӂq1fc 8%L>pİGi?I\a`v0o8O221)Wx\ ]@΃ NU,Dd @b c $A? ?3"`?2vwT0"~4R/=!`!JwT0"~4H xcdd`` @c112BYL%bpuABDEIJMNSTVW[\`afgilmopuwz{}~  !$&)*-.2389=>ACFGIJMNRSWX[\abdehilmpquv{| $%(),-3489=>BCEFKLOPSTXZ\]`aefklpqstvwz{  !'(,-01569:<=ABEFHIMNQRTUWXZ[^_cdijnortyz|}  !%&)*-.2389<=ABFGJNOSTWnstv "#()1579<=?@CDHILMQSVWY[\^_degjknostvw{|      ! % & * + / 0 4 5 9 : = > A B E F J K P Q U V X Y \ ] a b e f j k p q u v y z      ! & ' + . / 2 3 7 8 = > B C E F I L O P S T W X \ ] b c g h j k m n q r v w z |      ! $ % ' ( , - 0 1 4 5 9 ; @ A C D F G J K O P S T W X \ ] b c g h k m p q u v z {       $ % * + 1 2 5 6 : ; > ? A B F G J L O P R S X Y ] ^ b c g h m n p q u v y z ~        " # & ' + , / 0 2 3 6 7 9 : = > B C H I M O P U V X Y \ ] c g j k n o s t x y } ~  "#)*-.3467;<>?BCGHKLOPTUW\]`aefhjkpqtvy{|  !'(+,./3478<=BCIJMNPQTUWX\]`afgjkopuvz| "'(,-/02378=?BCGHLMRSUVYZ^_abefhinorsuvyz}~ "#&'*,./2389?@DEIJNOQRUVZ[^_bcghlmqsvw|}  !$%'(+,01489<=?@BCHIMNQRUlqrtvyz|}  "#'(+,/12569;<@ADEIJNdghjkopsuvz{}~  #$'(+,/04589<=?@CGHKLNOQRWX\]bcefjkoptuz{} "#'(,-0GIKNOTUYZ\]abfgjkmnrsxy|}  $%()-.3578;<@AEFIJNOQSVWYZ]^abdehimnstwx{|  "#&'+,1267:;=>@ACDFGKLQRUVYZ\]`aefijmnqrvwz{~ #$'(*+-.23569:?@CDHILMOPSTWXZ[^_bcghjkoprsvwz|~ !"%&)*-.1278>?BDGHKLOPTUXY[\`adeijmnrsvwz{~  !#%(),-/13478<=@AEFIJOPRSUVZ[]^abefijnoqrtuwx|} !"$%(),-1278<=@ABFGKLQSVWZ[_`bcghlmrsuv{|  5Ss !'(+,/03478;<>?DEIJOPUV[\`adehinoqrtuz{~357<=?ACEGHJKPQTUXY^_cdghlmq =?ACDHIMNmopstwx{|      # $ ) * 0 1 4 6 9 : = > A B E F I J N O Q R U V Z [ ^ _ a d e h i m n p t u z { ~ !!!! ! ! !!!!!!!! !#!$!'!(!,!-!2!3!6!7!9!;!?!@!C!D!H!I!L!M!R!S!U!V!Y!Z!]!^!a!b!e!f!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;"=">"A"D"F"G"J"K"M"N"P"Q"V"W"\"]"_"`"d"e"i"j"n"o"s"t"x"y"|"}""""""""""""""""""""""""""# # #########!#"#%#&#)#*#.#0#3#4#6#7#;#<#?#@#E#F#J#K#P#S#T#V#W#[#\#_#`#d#f#i#j#m#n#q#r#v#w#z#{############################$$$$$$$"$#$%$&$($99?CGIM! .09< 6 : ,{?,rs(+dg~ S56stA :!!!!!!!;"="j"n"######$"$#$%$$$$$6%L%%%n&p&&& ''G'K'w'y'((()j+++...//// 01#13333I5L57J8899999999999999333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333332ABgl999999999999999 K]7][i4j`|<pm&13ef9@&$&$XH&$&$(9``.`ZUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& r.VnTime"1hxFF0h0h!Sx4k9k92qHX ?4j22Phng php tng qut xy dng cc ch s tng hpNGUYEN THI HONG HAINGUYEN THI HONG HAI