ࡱ> 5@ bjbj22 ,XXY3dddddddx@H@H@H8xHLHtxbDJDJDJDJDJDJDJDJ$RXEdLDJDJLLddDJDJ^]]]L]dDJdDJ]L]F]ddDJ8J 0ɁK@H2߭t0ݬvxxddddd<DJJ|]nKdKDJDJDJxx#&$"S xx&TNH HNH KHAI THC V S DNG CC LOI TI NGUYN Vi c Khnh 1. Khai thc v s dng ti nguyn t Trong thi gian t 1985 n 2000, din tch t nng nghip tng t gn 7 triu ha ln hn 9 triu ha (t 21% ln 28% din tch t t nhin). Din tch t nng nghip tng thm ch yu thuc cc vng Ty Nguyn, ng Nam B v ng bng sng Cu Long. Din tch t lm nghip tng t hn 9 triu ha nm 1985 ln gn 11 triu ha nm 2000 (trong t rng t nhin 9 triu 440 nghn ha, t rng trng 1,5 triu). ng ch din tch t c rng ch tng mnh t sau nhng nm nh nc ban hnh Lut t ai v Lut bo v mi trng. Din tch t chuyn dng tng t 972 nghn ha nm 1990 ln 1,5 triu ha nm 2000, din tch t chuyn dng tng tt c cc vng trong c nc cho mc ch xy dng c s h tng giao thng, thy li, khu cng nghip. Din tch t chuyn dng tng thm gp phn lm gim tc d tng din tch t nng nghip (xem biu 1). Mt iu quan trng trong nhng nm qua din tch t cha s dng c nc gim mnh, t hn 14 triu ha nm 1985 gim xung cn 10 triu ha nm 2000. H s s dng t cy trng hng nm tng ln (t 1,4 nm 1995 tng ln 1,6 nm 2000). Trong c cu din tch t chuyn la, din tch la 2 n 3 v tng do y mnh cng tc thy li, tin b k thut v thm canh, tng v v a dng ho ging la. Sn xut nng nghip dn bin chuyn theo hng bn vng, biu hin qua vic tng din tch cy lu nm c hiu qu kinh t cao, gim din tch cc loi cy hng nm trng thun trn t dc. Tuy nhin, trong c cu s dng t nng nghip t l din tch cy hng nm vn cn chim trn 60%, mt khc kh tng din tch t canh tc t din tch t cha s dng s kh khn trong thi gian ti, v phn ln din tch t ny thuc vng ni cao, him tr, vng su vng xa chi ph tn km v hiu qu thp. Biu 1. Din bin s dng ti nguyn t 1985, 1990, 1995, 2000 n v: 1000 ha 1985199019952000t nng nghip 6942699373679345Trong :- t cy hng nm5615533854035607- t cy lu nm804104514182182t lm nghip964193951079511580t chuyn dng& 97212711533t cha s dng14827149251284310022 Ngun s liu: Nghin cu qun l v pht trin ti nguyn sinh vt trong mt s h sinh thi tiu biu Vit Nam, ti KT 02.08,. 2. Khai thc v s dng ti nguyn rng Biu 2. Din tch rng trng tp trung 1990-2000 NmDin tch (1000 ha)Ch s pht trin (Nm trc 100%)1990100,3120,51991123,9123,51992122,899,11993128,2104,41994158,1123,31995209,6132,61996202,996,81997221,8109,31998208,694,01999230,1110,32000232,3101,0Ngun s liu: Tnh hnh kinh t - x hi Vit Nam 1991-2000 Thnh qu ln nht trong l)nh vc lm nghip t c trong nhng nm va qua l vn rng c gi vng v pht trin. Tng din tch rng theo kim k cng b nm 2000 t 10,9 triu ha, tng 1,8 triu ha so vi nm 1990, t l che ph rng tng t 27,7% nm 1990 ln 32,2% nm 2000 v 35,8% nm 2002. S d) t c kt qu nh vy, mt mt do cng tc trng rng mi, khoanh nui rng, ti sinh rng c ch trng. Mt khc, ch trng ng ca rng, bo v rng v pht trin vn rng c thc hin nghim tc trn c nc. Thc hin ch trng ny ca Nh nc, phn ln cc n v lm trng quc doanh, cc h gia nh chuyn t khai thc rng sang nhim v trng, bo v rng v lm dch v lm nghip. Nhim v khai thc g gim n mc ti a, cng tc trng rng pht trin. T nm 1990 n nm 2000 c nc trng c 1.939 nghn ha rng tp trung, bnh qun mi nm trng c 176 nghn ha. Trong giai on 1990-1995 trng c 743 nghn ha, bnh qun mi nm 149 nghn ha; giai on 1996-2000 trng 1.096 nghn ha, mi nm trng 219 nghn ha (xem biu 2). Gi tr sn xut lm nghip t nm 1991-2000 tng bnh qun mi nm 1,2%. Tuy tng chm hn so vi cc hot ng kinh t khc nhng c cu gi tr sn lng ngnh lm nghip nhng nm qua bin i theo chiu hng tch cc. Gi tr sn xut do hot ng trng rng, khoanh nui, ti sinh v bo v rng ngy cng ln. Gi tr lm sn khai thc t rng trng cing tng dn trong mt s nm gn y. Trong khong 10 nm (1990-2000) sn lng g khai thc nc ta t 29,6 triu m3, bnh qun mi nm khai thc 2,68 triu m3. Do ch trng ng ca rng hn ch c tnh trng cht ph rng nn sn lng ci khai thc nhng nm gn y gim t 32 triu ste nm 1990 xung cn 24 triu ste nm 2000. Vic khai thc g, ci phc v cho nhu cu thit yu nh: nguyn liu giy, g tr m (xem biu 3). Biu 3. Sn lng g khai thc 1990 - 2000 NmSn lng g (1000 tn)Ch s pht trin (Nm trc 100%)19903445,5105,619913209,693,219922686,583,719932883,6107,319942853,298,919952793,197,919962833,5101,419972480,087,519982216,889,419992122,595,720002050,096,6Ngun s liu: Tnh hnh kinh t x hi Vit Nam 1991-2000 3. Khai thc v s dng ti nguyn nc Ti nguyn nc nc ta c s dng ch yu phc v sn xut nng nghip, ng nghip, cp nc cho sinh hot v thu in cn cc nhu cu khc s dng cha nhiu: 3.1. Ti nguyn nc s dng cho nng nghip Bao gm nc ti cho hn 9 triu ha t nng nghip, cho chn nui v nui trng thy sn. Hin nay, c nc c khong 80 h thng thy nng ln, va v nh; 700 h p ln v va, 3.500 h p nh, 1.000 cng ti tiu v 2000 trm bm loi ln. Cc cng trnh thy li ch yu khai thc ti nguyn nc mt. m bo n nh v tng sn lng lng thc bnh qun u ngi, cng vi vic tng din tch t canh tc, din tch gieo trng, thm canh, tng v, tng nng sut th thu li cing l mt bin php quan trng u tin. D tnh n nm 2010 din tch t trng la nc ta s t 6,2 triu ha (tng 14% so vi nm 1990) nhu cu nc tng ng s tng 72% (khong 370 t m3). Trong chn nui gia sc gia cm nhu cu nc ung cho ng vt, nc v sinh chung tri l rt ln. D kin n nm 2010 nhu cu nc s dng cho chn nui cing s tng khong 4 n 5 ln so vi nm 1990. Thy sn nc ngt l mt ngun li ln ca nc ta. Hin nay c nc c trn 500 nghn ha mt nc, h cha s dng cho nui trng thy sn. Lng nc s dng cho vic nui th, thau ra ao h mi nm d tnh khong 40.000 m3 trn 1 ha. Tim nng pht trin thy sn nc ngt ca nc ta l rt ln, hin nay mi ch s dng ht khong 50%. D tnh din tch nui trng thu sn n nm 2010 s tng ln 3 ln so vi nm 1990. f PRtVX02ǶraaaaaaaaQh\h:kV6CJOJQJ^J h\h:kVCJOJQJ^JaJ#h\hW5@CJOJQJ^J#h\h:kV5@CJOJQJ^J h\h:kV@CJOJQJ^Jh\h:kVCJOJQJ^J h\h:kV@CJOJQJ^Jh\h:kV5CJOJQJ^J'hh:kV5@CJOJQJ^JaJ'h\h:kV5@CJOJQJ^JaJf Rrt~$xx$Ifa$gd:kV xx$Ifgd:kV$dx`a$gd:kV $dxa$gd:kV`gd:kVgd:kV$dd`da$gd$dH`a$gd:kV޺QE6666$d$Ifa$gd._ d$Ifgd._kd$$Ifl4r%%k!%04 lalf4QE6666$d$Ifa$gd._ d$Ifgd._kd$$Ifl4r%%k!%04 lalf4.8BLVQE6666$d$Ifa$gd._ d$Ifgd._kd$$Ifl4r%%k!%04 lalf4VX|QE6666$d$Ifa$gd._ d$Ifgd._kds$$Ifl4r%%k!%04 lalf4QE6666$d$Ifa$gd._ d$Ifgd._kdD$$Ifl4r%%k!%04 lalf4&0QE6666$d$Ifa$gd._ d$Ifgd._kd$$Ifl4r%%k!%04 lalf402T`lxQE6666$d$Ifa$gd._ d$Ifgd._kd$$Ifl4r%%k!%04 lalf4FQLLB5 $dxa$gd:kV dxgd:kVgd:kVkd$$Ifl4r%%k!%04 lalf4Fv&(JLnp BDJNRTZ^djntZ*\*,ͼހh\h:kVCJH*OJQJ^Jh\h\CJOJQJ^Jh\CJOJQJ^J h\h:kVCJOJQJ^JaJ h\h:kVCJOJQJ^JaJ h\h:kV@CJOJQJ^Jh\h:kVCJOJQJ^J#h\h:kV5@CJOJQJ^J1FNbvk\I$ d$If] a$gd._$d$Ifa$gd._kd$$IflF:@ !  0  4 la$d$Ifa$gd._$d$Ifa$gd._YkdI$$If,F:@ !    a$ d$If] a$gd._&$ d$If] a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd$$If,F:@ !    a&(2>J$ d$If] a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd$$If,F:@ !    aJLVbn$ d$If] a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd $$If,F:@ !    anpz$ d$If] a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd $$If,F:@ !    a$ d$If] a$gd._$d$Ifa$gd._YkdU $$If,F:@ !    a$ d$If] a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd $$If,F:@ !    a$ d$If] a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd $$If,F:@ !    a$ d$If] a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd) $$If,F:@ !    a *6B$ d$If] a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd $$If,F:@ !    aBD<&f),,,,,-}nW$d$If]^a$gd._$d$Ifa$gd._ x`gd:kV$a$gdWgd:kV$dx`a$gd:kVYkda $$If,F:@ !    a ,,,,j-l--------.".$.F.H.l.n........./ /// /(/*//F/N/V/X/v/x//ph\h._5CJOJQJ^Jh\h:kV6CJOJQJ^Jh\h._CJOJQJ^J h\h:kVCJOJQJ^JaJ h\h:kVCJOJQJ^JaJh\h:kVCJOJQJ^J h\h:kVCJOJQJ^JaJh\hW5CJOJQJ^Jh\hWCJOJQJ^J+-$-H-j-l-v---cTAA$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._kd $$IflF !s  0  4 la$d$If]^a$gd._-----$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd$$If,F !s    a-----$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._YkdZ$$If,F !s    a-----$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd$$If,F !s    a-. ..".$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd$$If,F !s    a".$...<.F.$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd.$$If,F !s    aF.H.R.`.l.$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd$$If,F !s    al.n.x...$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._Ykdf$$If,F !s    a.....$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd$$If,F !s    a.....$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd$$If,F !s    a.....$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._Ykd:$$If,F !s    a..x//1p136x8;X@ʜgd:kVgd._ $dxa$gd._Ykd$$If,F !s    a//^0`0v0x011n1p11182:2222222223666x8<:>:;VXފѽћъћшtb#h\h:kV5@CJOJQJ^J&h\h._56@CJOJQJ^JU h\h:kV@CJOJQJ^Jh\h:kVCJH*OJQJ^J#h\h:kV5@CJOJQJ^J&h\h._56@CJOJQJ^Jh\h:kVCJOJQJ^Jh\h._CJOJQJ^Jh\h:kV5CJOJQJ^J&Ngoi ti nguyn nc mt, ti nguyn nc ngm cing c khai thc ti cho din tch t nng nghip, cho chn nui nhiu vng. c bit cho vic ti cao su, c ph vo ma kh cc tnh vng ni pha Bc min Trung, ng Nam b v Ty Nguyn. 3.2. Ti nguyn nc s dng sn xut in Nc ta c tim nng thy in di do, vi hn 2.000 sng sui ln, nh phn b trn khp lnh th. Tng tim nng l thuyt ngun thy in nc ta khong 308 t Kwh. Tr nng k thut thu in trn ton lnh th Vit Nam l 72 t Kwh vi cng sut t 10 MW tr ln, c khong 360 v tr lp t my, tng cng sut 17.500 MW. Ngoi ra cha k n tim nng thy in nh. Hin nay sn lng in do thy in pht hng nm khong 23,8 Kwh chim 51% tng sn lng in pht ra ca c nc. Hin nay nc ta c nhng nh my thy in ln v va: Thc B, Ho Bnh, Tr An, a Nhim, Thc M, V)nh Sn, Yali, a Mi, i Ninh v Sng Hinh, vi tng cng sut 18,62 t Kwh cp vo li in quc gia. Ngoi ra cn 13 cng trnh ang lp bo co kh thi a vo xy dng trong nhng nm sp ti vi cng sut l 6.229 MW v tng lng in pht l 27,6 t KWh; 6 cng trnh xut nghin cu vi cng sut l 1.258 MW v tng lng in pht l 5,54 t KWh; cc trm thu in nh vi cng sut l 1.000 MW v tng lng in pht l 2 t KWh. 3.3. Ti nguyn nc s dng cung cp cho sn xut cng nghip v dn c S dng nc cho sinh hot c xem xt hai khu vc l thnh th v nng thn. Nc ta c khong hn 600 th cc loi v gn 100 khu cng nghip tp trung vi dn s khong 19 triu 900 nghn ngi, chim 25% dn s c nc (nm 2002). T l dn s thnh th c s dng nc sch cn thp mi ch t khong di 70%. Nm 1998, tng lu lng cp nc ca 190 nh my l 2,6 triu m3 ngy, trong nc ngm khong 30%. nh hng cp nc th ca B Xy dng d kin n nm 2010 l 8,8 triu m3 ngy, n nm 2020 l 15,94 triu m3 ngy. Hin nay, tiu chun nh lng nc cp cho dn s th cn thp (t 40-50 lt /ngi/ngy), lng nc my b tht thot cn ln (60-70%) do h thng h tng cp nc xy dng t lu, chp v, xung cp nghim trng v qun l km. khu vc nng thn, ni c khong 75% dn s c nc sinh sng. Trong s mi ch c 42% dn s c s dng nc sch cho sinh hot, s cn li phi s dng nhng ngun nc h, ao, sng, sui,& khng m bo v sinh. Mt khc, do s phn b khng u gia cc ma trong nm, gia cc vng a l nn tnh trng khan him nc cc b vn xy ra mt s thnh ph ln, cc tnh min ni pha Bc, min Trung v Ty Nguyn vo cc thng ma kh. 4. Khai thc v s dng ti nguyn khng ti to c 4.1. Khai thc khong sn Biu 4. Sn lng mt s sn phm ch yu ngnh cng nghip khai thc m 1990 - 1999 NmThan sch (1000 tn)Du th (1000 tn)Qung crm (1000 tn)Qung Apatit (1000 tn) (1000 m3)19904626,52700,04,6274,05362,019914729,03956,06,0319,04464,019925020,65496,03,6290,05419,519935899,06312,06,9362,07415,019946690,07074,06,3470,08873,019958350,07620,024,5592,010657,019969823,08803,037,3613,012465,0199711388,010090,051,0581,015849,0199811672,012500,059,0599,018020,019999629,015217,058,5681,019172,0 Ngun s liu: Tnh hnh kinh t x hi Vit Nam 1991-2000 C ch th trng to iu kin thun li cho ngnh cng nghip khai khong pht trin mnh m. Theo s liu ca Tng cc Thng k trong giai on 1990 - 1999 sn lng than khai thc tng gp hn hai ln (nm 2002 c nc t 15,8 triu tn, gp hn 3 ln) so vi nm 1990; du th tng hn 5 ln (nm 2002 t 16,6 triu tn, gp 6 ln) so vi nm 1990. Sn lng cc loi khong sn khc cing tng gp nhiu ln so vi nm 1990 nh: apatt t hn 680 ngn tn, gp 2,5 ln; qung crm t 59 ngn tn, gp 13 ln; cc loi t 19.172 ngn m3& (xem biu 4). Ngoi ra cn c hng trm m khong sn kim loi nh st, thic, crmit, ng, niken, km, ch, magan, antimon, vonfram, vng& v cc khong sn phi kim loi nh qu, vi, p lt, ct, thy tinh v vt liu xy dng ang c tin hnh u t khai thc. Cng nghip khai thc m pht trin gp phn quan trng trong vic cung cp nguyn liu, nhin liu cho hot ng sn xut ca cc ngnh kinh t quc dn, xut khu tng ngun thu ngoi t cho t nc. 4.2. Khai thc v s dng ti nguyn sch Do c im nc ta thuc vng nhit i gi ma, rt di do v tr lng ti nguyn sch nh nng lng gi, nng lng mt tri, nng lng nhit a. u im ca nng lng ny l loi ti nguyn c th ti to v loi nng lng sch, t gy ra nhim mi trng. Tuy nhin, hin nay vic khai thc v s dng cc loi ti nguyn ny mi ang cn trong giai on th nghim. Theo s liu iu tra c bn cho thy tim nng gi Vit Nam l rt ln, nng lng gi c th tn dng cho mc ch chy tuc bin gi pht in. Hin nay c mt s chng trnh hp tc vi nc ngoi trin khai d n xy dng nh my in chy gi o Bch Long V) cng sut ln n 1200 KWh v mt s a phng khc cng sut nh hn, ch yu cung cp in sinh hot cho cm dn c vng su in li cha c kh nng vn ti v l do dn c t, c ly xa, chi ph in li cao v km hiu qu. V nng lng mt tri, do nc ta c s gi nng trung bnh nm t 2000-2500 gi vi tng bc x trung bnh khong 100-175 Kcal/cm2/nm v din tch bc x mt tri nc ta khong 300 ngn km2 c th cho ta khi lng nhit nng l thuyt ln n 44 t TOE nm. Hin nay nc ta c mt s d n ng dng nng lng mt tri cho vic sy nng sn, un nc nng v pht in nhng do gi thnh sn xut pin mt tri cao nn kh nng khai thc cn rt hn ch. V nng lng a nhit, theo nghin cu mi y ca cc nh khoa hc a cht v nng lng th nc ta c kh nng hin thc xy dng c mt s nh my in nhit a c cng sut t 5-200 MW( Ti liu tham kho 1-Bo co kt qu Tng kim k t nm 2000, Tng cc a chnh 2-Bo co tnh hnh kinh t x hi 1990-2000, Nh xut bn Thng k H Ni 2001 3-Cc quy nh php lut v mi trng tp I, II, Nh xut bn chnh tr quc gia 1997 5-Cc vn kinh t - x hi lin quan ti bo v mi trng, Tp Bn ti KT02 cp nh nc (B Khoa hc cng ngh v Mi trng) 6-Ch th 36/TW v Tng cng cng tc bo v mi trng trong thi k cng nghip ho, hin i ho t nc prލƎȎ֎؎(*VX‘đ֑ؑ”"$.0jlѿh\h:kVCJH*OJQJ^J"h\h:kV56CJOJQJ^J"h\h._56CJOJQJ^Jh\h:kVCJOJQJ^Jh\h._CJOJQJ^Jh\h:kV6CJOJQJ^J> @BVXvx $pژܘ>@fhNPȚʚpr*,fhȜʜ46hj²"h\h._56CJOJQJ^Jh\h:kV5CJOJQJ^Jh\h._5CJOJQJ^Jh\h:kVCJH*OJQJ^Jh\h._CJOJQJ^Jh\h:kVCJOJQJ^J;ʜ6j2HXnʞО$d$Ifa$gd._ dx`gd:kV$a$gdW dxgd:kVgd._j04DHVZjnƞʞΞޞ.0xzŸğ VXDFbdޟޟޟޟޟޟޟޟޟޟϐh\hD6CJOJQJ^Jh\hDCJOJQJ^J h\h:kVCJOJQJ^JaJh\h:kVCJH*OJQJ^Jh\h:kVCJOJQJ^Jh\h._CJOJQJ^J h\h:kVCJOJQJ^JaJh\hW5CJOJQJ^J0>/$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._kdr$$Ifl4ֈS #zS04 laf4 .0:HVZK$d$Ifa$gd._kd{$$IfhֈS #zSa$d$If]a$gd._V^jxzZK$d$Ifa$gd._kdo$$IfhֈS #zSa$d$If]a$gd._ŸğΟܟZK$d$Ifa$gd._kdc$$IfhֈS #zSa$d$If]a$gd._ &4<HVZK$d$Ifa$gd._kdW$$IfhֈS #zSa$d$If]a$gd._VXbp~m^KKKKK$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._kdK$$IfhֈS #zSa̠֠m^KKKKK$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._kd?$$IfhֈS #zSa(4Dm^KKKKK$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._kd3$$IfhֈS #zSaDFP`pzm^KKKKK$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._kd'$$IfhֈS #zSaʡ֡m^KKKKK$d$If]a$gd._$d$Ifa$gd._kd$$IfhֈS #zSad|ЪmeXSNE`gd|r gd|r gd._ $dxa$gdD$a$gd._kd$$IfhֈS #zSad:z|ΪЪ02ԫ֫\^dfxzZ\вҲԲJLtth\h:kVCJH*OJQJ^Jh\h6*CJOJQJ^Jh\h:kVCJOJQJ^Jh\h|r CJOJQJ^Jh\h:kV5CJOJQJ^J"h\h|r 56CJOJQJ^Jh\h._CJOJQJ^Jh\h CJOJQJ^Jh\hWCJOJQJ^J) $vx>Dhjںܺ޺̹hh\h:kVOJQJ^J h\h|r CJOJQJ^JaJ h\h:kVCJOJQJ^JaJ%h\h:kV56>*CJOJQJ^J%h\h|r 56>*CJOJQJ^Jh\h:kVCJOJQJ^J" j<h\h:kVCJOJQJ^J" @ܺ޺$a$gd|r $a$gd|r *&P 1h:p\. A!"#$%$$Ifl!vh5%5555#v%#v#v:V l405%55/ 4alf4$$Ifl!vh5%5555#v%#v#v:V l405%55/ 4alf4$$Ifl!vh5%5555#v%#v#v:V l405%55/ 4alf4$$Ifl!vh5%5555#v%#v#v:V l405%55/ 4alf4$$Ifl!vh5%5555#v%#v#v:V l405%55/ 4alf4$$Ifl!vh5%5555#v%#v#v:V l405%55/ 4alf4$$Ifl!vh5%5555#v%#v#v:V l405%55/ 4alf4$$Ifl!vh5%5555#v%#v#v:V l405%55/ 4alf4$$If!vh5 5 5 #v #v #v :V l0,5 5 5 / 4a$$If:!vh5 5 5 #v #v #v :V ,,5 5 5 / / 4a$$If:!vh5 5 5 #v #v #v :V ,,5 5 5 / / 4a$$If:!vh5 5 5 #v #v #v :V ,,5 5 5 / / 4a$$If:!vh5 5 5 #v #v #v :V ,,5 5 5 / / 4a$$If:!vh5 5 5 #v #v #v :V ,,5 5 5 / / 4a$$If:!vh5 5 5 #v #v #v :V ,,5 5 5 / / 4a$$If:!vh5 5 5 #v #v #v :V ,,5 5 5 / / 4a$$If:!vh5 5 5 #v #v #v :V ,,5 5 5 / / 4a$$If:!vh5 5 5 #v #v #v :V ,,5 5 5 / / 4a$$If:!vh5 5 5 #v #v #v :V ,,5 5 5 / / 4a$$If:!vh5 5 5 #v #v #v :V ,,5 5 5 / / 4a$$If!vh5s 5 5 #vs #v #v :V l0,5s 5 5 / 4a$$If!vh5s 5 5 #vs #v #v :V ,,5s 5 5 / / 4a$$If!vh5s 5 5 #vs #v #v :V ,,5s 5 5 / / 4a$$If!vh5s 5 5 #vs #v #v :V ,,5s 5 5 / / 4a$$If!vh5s 5 5 #vs #v #v :V ,,5s 5 5 / / 4a$$If!vh5s 5 5 #vs #v #v :V ,,5s 5 5 / / 4a$$If!vh5s 5 5 #vs #v #v :V ,,5s 5 5 / / 4a$$If!vh5s 5 5 #vs #v #v :V ,,5s 5 5 / / 4a$$If!vh5s 5 5 #vs #v #v :V ,,5s 5 5 / / 4a$$If!vh5s 5 5 #vs #v #v :V ,,5s 5 5 / / 4a$$If!vh5s 5 5 #vs #v #v :V ,,5s 5 5 / / 4a$$If!vh5s 5 5 #vs #v #v :V ,,5s 5 5 / / 4a$$If!vh5z5S5555#vz#vS#v#v#v#v:V l40,5z5S5555/ 4af4$$IfS!vh5z5S5555#vz#vS#v#v#v#v:V h5z5S5555/ / / / 4a$$IfS!vh5z5S5555#vz#vS#v#v#v#v:V h5z5S5555/ / / / 4a$$IfS!vh5z5S5555#vz#vS#v#v#v#v:V h5z5S5555/ / / / 4a$$IfS!vh5z5S5555#vz#vS#v#v#v#v:V h5z5S5555/ / / / 4a$$IfS!vh5z5S5555#vz#vS#v#v#v#v:V h5z5S5555/ / / / 4a$$IfS!vh5z5S5555#vz#vS#v#v#v#v:V h5z5S5555/ / / / 4a$$IfS!vh5z5S5555#vz#vS#v#v#v#v:V h5z5S5555/ / / / 4a$$IfS!vh5z5S5555#vz#vS#v#v#v#v:V h5z5S5555/ / / / 4a$$IfS!vh5z5S5555#vz#vS#v#v#v#v:V h5z5S5555/ / / / 4a$$IfS!vh5z5S5555#vz#vS#v#v#v#v:V h5z5S5555/ / / / 4a@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No ListDB@D :kV Body Text$a$CJOJQJaJlC@l :kVBody Text Indent$d <<`a$@CJOJQJaJ@>@@ :kVTitle$a$5CJOJQJaJ:"@: :kVCaption6OJQJaJ[33@gfmhi!&+,>BGLQRafkqwxJ r     % & + 1 7 8 = C I J O U Z [ ` f l m r x } ~ IJuvz #$)067<CHINUZ[`glmry~n<-v"j#O$$$$$$$%%%!%,%7%D%O%R%\%]%b%i%p%t%z%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&&&&"&)&.&4&<&=&B&I&P&U&[&c&d&i&q&y&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'(+R+g1z11 2a22X3Y3\30000P00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00P000 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00P000000 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000P00000000 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000(000000M903@gfmhi!&+,>BGLQRafkqwxJ r     % & + 1 7 8 = C I J O U Z [ ` f l m r x } ~ Juvz #$)067<CHINUZ[`glmry~n<-v"j#O$$$$$$$%%%!%,%7%D%O%R%\%b%i%p%t%z%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&&&"&)&.&4&<&B&I&P&U&[&c&i&q&y&~&&&&&&&&&&&&&&&&&'(+R+g1z11 2a22X3\3@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 M9090 @0@0@0@0 @0@0 @0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0( @0( @0( @0 @0( @0( @0( @0 @0@ @0@ @0@ @0 @0@ @0@ @0@ @0 @0@ @0@ @0@ @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@ @0@ @0@ @0 @0@O90p0 @0@@0@@0@@0@@0@ @0@@0@ @0@@0@ @0 @0@ @0@ @0@ @0 @0@ @0@ @0@ @0 @0P @0P @0P @0 @0P @0P @0P @0 @0P @0P @0P @0 @0P @0P @0P @0 @0P @0P @0P @0 @0P @0P @0P @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0 @0@0 @0@0 @0@0 @0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 M901 M901@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0R,/jd)6C^_amnV0F&JnB-----".F.l.....ʜVVD!"#$%&'(*+,-./012345789:;<=>?@AB`bcdefghijklo QCQ "Q"Ql"Q"Q"Q "QL"Q"Q"Q "QL"3 3 '' - -\3  6 6 '' - -\3 V *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/_ *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/ 3569:?CGHLMOPRSWX[\bcfglmqrvwy !"'(+,0145;=AFHIKLPQUVZ[^fjkopstwx~ "#%&*+./3489;<?@EFIJMNRW[\`adehiklpqtuwx{| "#&'+,./12459:>?DFJKNPSTXY_aefjknouvz{  !"&(*+.27;>DFGKLQRUY^bemoprsuvz{~ "#&(,-/02389;<@AEGKLNOQRTUYZ]^cdgilmqrvw}~ "#&'*,/057<=?@CDFGKLOPTU[\^_abfgkloptuxy|} !"%&)+/0359:=>BCEJMNQRUVXY]^abfimquvz{}~  .12569:=RUVYZ`x{|       ! " & ' + . 2 8 : ; > M Q R V W Y Z \ ] a b e f l m q r v z ~      ! $ % ( - / 0 3 4 8 9 = > A B F G I J N O T V Z [ _ ` d e i j n o s t v w { | ~      # $ ' ( + , / 1 4 5 8 < @ A D E J K O P S U [ \ ` a e g j k o p t u y z } ~      " # & ' * + . / 1 2 5 6 < = A B G I L M O P S T X Y [ \ b c e f j k o p t z   %&*16:>?BCHJNOSTWX[\abfkpuz{}~ !"%&)*./239:<=@KOPTUYZ]^ahklpquvy}  $%)+1268;<@ACDGHJKOPTUYZ]_bcfgjknostxy{|  &+367=>BCFGKLNORSVW[\`afgkloptuxy|} %&*+/13478:<?@DJNRUV[\^_cdhvyz}~ #$()/145;=@AEFIJNOSTVW[\`adehilmpquvxy}~  !%&()/356;<@AEFIKNOQRU[]^abefhiltvwz{~  !%&*+./46:;>?CDHIMNRSVW[\_aefjkopuw{|  !),-07:;>?CDIJMNPQU[afhnstxy}~ !$'*.125<@ADEIJNOQRUV[\_`cdghlmoquz|}  $+/0459:?@DEHIMNRSVW[\^_abefikotwx{|~ !"&'+,013489<=ABFGJKOPVX[\`aehmnrtwx|}  !%&*+/04589<>ABELPQUVY[^_cdfgklpquvy{ "$&'-24589<=@ADFJKOPT`efhimnpqtuyz~ !"%&*+/03467:<@ACEHIMORWYZ^`degimnqswy{  !&'*+./2367;<@ACMOPTUZ[_`degmow{|  "%'256<=ABDEIJNORSVWZ[_`deklnorsuvxy}~      ! ' + 0 5 : ; @ B G L O P R S U V Z \ _ g i j l m p q s t y z } ~ !!! ! ! !!!!!!"!&!'!,!-!0!1!5!6!8!9!"?"B"C"G"H"K"L"P"Q"S"T"W"Y"]"^"`"b"g"h"k"l"r"s"x"y"{"|"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#### # #########"###%#&#*#+#0#1#6#7#;#<#>#@#B#D#H#J#N#Q#V#W#Z#[#^#_#a#b#f#j#m#n#r#w#y#z#~#########################################################$$$ $ $$$$$$$$$#$$$)$*$,$-$0$1$7$8$;$<$?$@$E$F$I$J$M$R$V$W$[$\$^$_$a$b$f$g$j$k$q$r$w$x${$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% % %%%%%%%!%&%'%+%2%5%7%<%=%C%J%M%O%Q%&&&&&&&&&&&&&&'''' ' ''''"'#'&'''-'.'1'2'6'7';'<'A'B'E'F'I'J'O'P'T'U'['\'`'a'g'h'l'm'r's'w'x'z'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''( ( ( (((((((!($(%(((/(2(3(6(7(;(<(?(B(E(G(J(P(S(Y(^(_(b(d(g(j(m(r(u(v(y((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))) ))))))) )")$)%)()))-).)1)9)=)C)F)G)K)P)U)V)X)Y)\)])_)`)d)e)i)j)l)m)s)t)w)x){)|)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))****** * *********"*#*'*(*+*,*0*1*5*6*:*;*?*@*D*E*H*I*K*L*P*Q*U*W*[*\*b*c*g*h*l*m*o*p*t*u*z*{*}*~*****************************************************++++ + +++++++++!+"+&+-+1+2+6+7+9+:+<+=+A+B+E+F+L+M+Q+U+X+Y+]+^+b+c+e+f+k+l+p+q+v+w+z+{+~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,,, , ,,,,,,,,, ,!,$,%,(,),+,,,0,1,5,6,;,<,@,B,D,E,H,I,K,N,S,T,W,X,^,`,c,d,i,k,o,t,x,y,},~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,X3\3gehkipG I r y U tuceJQ14 n<pq*+stz`jlvg ""$$$$'{'C)F) +++_,`,,,e-00\333333333333333333333333333333333333333333333333@ JRv$$$&\3\3 LE THUY QUYNHNGUYEN XUAN MAI W|r :kV._ \6*D!&+,>BGLQRafkqwx     % & + 1 7 8 = C I J O U Z [ ` f l m r x } ~ vz #$)067<CHINUZ[`glmry~$$%!%7%O%\%]%b%i%p%t%z%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&&&&"&)&.&4&<&=&B&I&P&U&[&c&d&i&q&y&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&\3@ee[ee@ [3PPPP.PUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9 Webdings7& r.VnTime9& r.VnTimeH"1 h胘F&;+]+]!24?3?3 3QH)?:kV2TNH HNH KHAI THC V S DNG CC LOI TI NGUYN LE THUY QUYNHNGUYEN XUAN MAIOh+'0, DP l x @TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC LOẠI TÀI NGUYÊNÌNLE THUY QUYNHAIE TE TNormal NGUYEN XUAN MAI6UYMicrosoft Word 10.0@">@>@xK+՜.+,0, hp TCTKN]?3A @TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC LOẠI TÀI NGUYÊN Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoprstuvwxyz{|}~Root Entry FځKData q 1TableWordDocument,SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q