ࡱ> pro5@ mbjbj22 (tXX.Vtttttttp p p 8 aB`  AAAAAAA$CRFA!tJ"JJAtt BhAhAhAJ/t t AhAJAhA hAAttA J$b)p R?AA1B0aBAF$A.FAttttFtA0Z@hAB4vAAlRAlMT S NHN XT V KHI NIM, NI DUNG V PHNG PHP TNH CH TIU THNG K VN U T PHT TRIN VIT NAM TS. Thc Ph Tng cc trng TCTK 1. Khi nim, ni dung v ngh)a ch tiu vn u t pht trin Vn u t, cng vi lao ng v t ai l mt nhng yu t u vo c bn ca mi qu trnh sn xut. Mc d l thuyt kinh t hin i ngy nay cp vn u t theo quan im rng hn, y hn, bao gm c u t nng cao tri thc, thm tr bao gm c u t to ra nn tng, tiu chun o c x hi, mi trng kinh doanh (ngun vn x hi) cing l nhng u t quan trng ca qu trnh sn xut. Tuy nhin, vic m rng khi nim vn u t theo quan im ny khng c ngh)a nhiu trong phn tch kinh t v thc tin thng k nc ta. Vn u t, c xem xt y ch vi t cch l ngun lc vt cht c s dng c thc nhm to dng ti sn (hu hnh v v hnh) nng cao v m rng sn xut, thng qua vic xy dng, mua sm thit b, my mc, nh xng, nguyn vt liu cho sn xut, nghin cu, trin khai v tip thu cng ngh mi v nng cao i sng ngi dn. Ngay c vi khi nim kh c th v r rng nh vy, th ni dung ca vn u t pht trin cing c kh nhiu im cn phi lu : - phm vi doanh nghip v sn xut kinh doanh h gia nh (sau y gi tt l n v kinh t c s), vn u t bao gm gi tr mua sm my mc, nh xng, ti sn lu ng v chi ph khc cho mc ch sn xut ca chnh n v c s . - Vn u t ca nh nc (khi nim ny s ni r phn sau) bao gm c nhng ch tiu cng cng cho h tng k) thut nh cu cng, ng x, iu, cc cng trnh phc li nh trng hc, bnh vin. Mc d n khng to ra li nhun hay m rng nng lc sn xut cho c th mt ngnh hay l)nh vc no, song hin nhin y cing l ngun lc c s dng nng cao nng lc ca c nn kinh t, h tr pht trin sn xut kinh doanh, thc y u t doanh nghip v ci thin cht lng cuc sng ca ngi dn. - phm vi ton quc, vn u t pht trin khng n thun l php cng vn u t ca cc doanh nghip v vn u t nh nc. Phn chuyn nhng vn, ti sn gia cc doanh nghip ng nhin phi loi tr v n khng lm tng nng lc sn xut ca quc gia (mc d n c th lm cho cc ngun lc ny hot ng hiu qu hn). Tnh ton ch tiu vn u t phm vi a phng (tnh, thnh) thm ch li cn kh khn hn nhiu, khng nhng n phi loi tr phn chuyn nhng ti sn, thit b qua s dng, chuyn nhng vn lu ng (gia cc cng ty trn a bn) nhng li c tnh nu l mua bn, chuyn nhng vi cc doanh nghip tnh ngoi. - Vn u t pht trin cn bao gm c nhng ngun lc cho khoa hc cng ngh, nghin cu v pht trin, o to ngun nhn lc, nng cao trnh nghin cu - iu ny ph hp vi ni dung v ngh)a ca ch tiu ny. Tuy nhin, vic nghin cu v trin khai, o to cn b trong x hi hin nay c mt hu ht cc ngnh, cc c quan, n v sn xut kinh doanh. Bn cnh nhng trung tm, n v ln c ngn sch ring, cn rt nhiu c quan n v khc phn ngn sch ny l mt b phn ca chi ph sn xut kinh doanh hoc kinh ph hot ng thng xuyn. V vy rt kh c th thu thp thng tin y . 2. Nhng bt cp trong vic thu thp v nh gi ch tiu vn u t pht trin nc ta hin nay Xem xt ni dung, ngh)a v phm vi ca ch tiu vn u t pht trin theo quan im trn, i chiu vi ch bo co thng k nh k vn u t do Tng Cc Thng k ban hnh cho thy mt s bt cp: - V khi nim, vn u t pht trin l vn c b ra thc hin mc ch u t nhm sau mt chu k hot ng nht nh hoc sau mt thi gian hot ng nht nh thu c mt gi tr ln hn gi tr vn b ra l cha hon ton chnh xc. Vi khi nim ny, cc u t ti chnh, bao gm c mua bn c phn, c phiu, cho vay ly li, u c bt ng sn, nh ca qua s dng cing u c gi l u t v u nhm mc ch thu li gi tr ln hn gi tr ban u. iu ny khng c chp nhn theo thng l quc t v ngay c trong thc tin nc ta cing cha bao gi coi y l mt b phn ca vn u t. Mt khc nhiu hot ng nh xy dng cng trnh phc li cng cng, nh (t lm), tuy mc ch khng phi thu li gi tr ln hn vn b ra ban u, song vn c tnh l vn u t. - V phng php thu thp v ngun s liu: hin nay, theo ch bo co, cc tnh, thnh ph ch thu thp v tng hp vn u t pht trin do a phng qun l, tc l khng bao gm vn u t ca cc doanh nghip trung ng, cc n v trung ng ng trn a bn. Trong khi , cc ch tiu GDP, gi tr sn xut v lao ng x hi u tnh trn phm vi a bn. iu ny lm cho ch tiu vn u t pht trin mt i ngh)a ca n trong vic so snh, nh gi tng trng v pht trin kinh t, cing nh cng tc quy hoch v thu ht cc ngun lc u t ca a phng. Do c th ca cng vic thc hin vn u t kh phc tp, ko di v lin quan n nhiu khu gim st, kim tra tin , nn vic nh gi vn u t pht trin hng thng i vi ngun vn nh nc do a phng qun l (theo biu 01T-T) hu nh khng th thc hin c i vi nhng a bn c mc tp trung cao cc hot ng u t. Ni cch khc, nhng chi ph b ra thu thp ch tiu ny hng thng ln hn nhiu so vi ngh)a thc t m n em li. Kh c th yu cu cc n v kinh t bo co c u t vn lu ng, u t nng cao tay ngh, trnh chuyn mn hoc cc s, ngnh a phng bo co thc hin kinh ph nghin cu khoa hc cng ngh hng thng. Vic thu thp thng tin v vn u t pht trin do a phng qun l vi yu cu tch ring cc phn vn do chuyn nhng t ai, mua sm my mc thit b ci cing khng th thc hin c do ch bo co thng k c s khng quy nh. Ngoi ra, mt b phn rt ln cc doanh nghip ngoi nh nc v doanh nghip c vn u t nc ngoi khng phi l i tng NPZ^P R ~ l `n\"(#$%x&$+7ᆰzizzXDXz&h:h:6@CJOJQJ]aJ h:h:@CJOJQJaJ h:h:@CJOJQJaJh:h:CJOJQJaJ"h:h:5CJOJQJ\aJh0.5CJOJQJ^JaJ&h:h:5CJOJQJ^JaJo(#h:h:5CJOJQJ^JaJ"h:h:5CJOJQJaJo(hSB5CJOJQJaJh:h:5CJOJQJaJPxb l v~`n\"(#$$+/!xx[$\$`gd:$xx`a$gd: xx`gd:xxgd:pd^p`gd:pdx^p`gd:$d\d\$a$gd: $d4a$gdSB2mm/5@F|IMbNQW>Z[]~_fbe>i0m2m6mmmm !!!! !!!!!!!!$a$gd:h]hxxgd:$xx`a$gd:xx[$\$`gd:xx[$\$`gd:thc hin ch bo co thng k nh k v cing khng c ch iu tra 6 thng nn khng th thc hin c iu ny. Vic phn chia vn u t pht trin va theo khon mc u t, va theo ngnh kinh t cing kh phc tp v t c ngh)a. Chng hn, theo nh phn ngnh ca bo co ny th xy dng ng x, cu cng c tnh vo ngnh giao thng vn ti v bu in; hot ng phng chng bo lt, chng trnh gim nh thin tai, xy dng , p tnh cho ngnh nng nghip v cc hot ng nghin cu, trin khai tnh cho hot ng khoa hc, cng ngh. Trong khi , thc cht cc hot ng k trn, c hot ng nm ri rc nhiu ngnh khc nhau, c hot ng l nhm h tr v m bo cho nhiu ngnh, nhiu l)nh vc nn vic tnh gp nh vy khng c my ngh)a trong vic nh gi hiu qu v kt qu hot ng u t cho tng ngnh. Cc s liu v u t ca h gia nh cho n nay ch c nh gi thng qua iu tra kinh t h gia nh tin hnh 2 nm mt ln. Tuy nhin vi c mu qu nh nh hin nay (i vi H Ni l 1200 h/ 70 vn h dn - trong c 10 vn h kinh doanh) th khng th c c s khoa hc nh gi vn dn b ra cho sn xut kinh doanh v t xy dng nh . - Vic phn t ngun vn u t, trong coi vn u t ca doanh nghip nh nc l mt b phn ca vn u t nh nc nh hin nay va d gy nhm ln, va khng th hin s bnh ng gia cc thnh phn kinh t. Vic quy nh vn h tr u t pht trin l ngun vn nh nc cing khng chnh xc, v Qu H tr pht trin hin nay ch l mt doanh nghip nh nc c bit, cing phi huy ng vn t cc n v khc ti cho vay vi li sut thp hn th trng. Ngn sch nh nc b ra ch h tr li sut cho cc khon vay ny. 3. S cn thit phi thay i v mt s gi v phng php, cch thc thc hin Thng k vn u t nc ta c qu trnh nghin cu v p dng thc t t nhiu nm. Mc d y l mt ch tiu kinh t v) m quan trng, thu ht s quan tm ln ca x hi, cc ngnh cc cp t trung ng n a phng, song nhiu nm qua ch tiu ny vn cha c hiu v s dng mt cch thng nht, r rng v c th, vic tnh ton cn trng cho, cha xc nh c ng, ni dung v phm vi. Do nh hng ca c ch qun l k hoch ho tp trung, vic huy ng v s dng cc ngun vn u t t trc n nay mi ch c ch i vi ngun vn ngn sch dng ti sn vt cht, c bit l vn u t xy dng c bn. Trong c ch th trng hin nay, vi ch trng khuyn khch pht trin cc thnh phn kinh t v huy ng cc ngun lc trong dn phc v cho s nghip i mi theo hng cng nghip ho, hin i ho, cng tc thng k xy dng v u t cing cn phi c nhng chuyn bin kp thi v phi bt u t vic lm r khi nim v ni dung ca ch tiu. Vn ny tr nn bc xc v cp bch hn bao gi ht, bi qua gn 20 nm i mi n nay vic phn nh ch tiu vn u t pht trin v vn u t x hi vn cn kh nhiu bt cp. nh hng pht trin thng k Vit Nam  ra mc tiu a thng k Vit Nam t trnh thng k tin tin ca cc nc trong khu vc, ph hp vi thng l v chun mc thng k quc t. Vn u t pht trin vi vai tr mt ch tiu thng k kinh t v) m quan trng r rng khng th ng ngoi nh hng pht trin ny. Vi nhng ngh)a trn, theo ti i vi cng tc thng k vn u t pht trin hin nay, bn cnh vic lm r khi nim, phm vi, cn phi c nhng b sung sa i: - Tm thi loi b quy nh v cc phng tin my mc, thit b qua s dng khng c tnh trong ch tiu vn u t pht trin v vn u t pht trin x hi. Vic chp nhn tnh trng s lm con s khc vi thc t, song c th c iu chnh bng iu tra chuyn hng nm hoc 2 nm 1 ln. - Thng nht s dng khi nim vn u t pht trin trn a bn thay cho khi nim vn u t pht trin do a phng qun l ch tiu ny c ngh)a hn trong phn tch kinh t a phng. - Vic thu thp ch tiu vn u t pht trin vi cc c s do nh nc qun l theo nh k hng thng l khng nn v cing khng thc s cn thit v s n v phi thc hin bo co s rt ln, vic xc nh vn thc hin cing kh, do khng m bo cht lng ca kt qu tnh ton. i vi ch tiu ny ch dng li ngun vn XDCB ngn sch nh nc a phng. - Phn chia vn u t pht trin theo ngnh kinh t c tnh cho ngnh do n v hot ng. iu ny c th cha hon ton chnh xc i vi nhng n v sn xut kinh doanh a ngnh, song sai lch c th chp nhn c. i vi hot ng xy dng ng giao thng, cu, cng, , p, hot ng nghin cu khoa hc v cng ngh, cc chng trnh mc tiu quc gia c phn t ring theo cc khon mc ln. - khai thc s liu v u t ca h gia nh cn m rng hn na quy m h chn mu iu tra kinh t h gia nh, tu theo mc phc tp v a dng ca hot ng kinh t gia nh cc a phng hoc cn c nghin cu k hn kt hp vi iu tra h kinh doanh c th. Chng hn nu m bo c mu 0,5% i vi h sn xut kinh doanh, vi iu tra i sng kinh t h gia nh H Ni cn iu tra khong 4000 h gia nh, gp hn 3 ln c mu hin nay. - Vic phn t ngun vn u t, i vi vn u t nh nc ch bao gm vn ngn sch u t pht trin v h tr li sut u t pht trin. Vn ca cc thnh phn kinh t bao gm cc doanh nghip nh nc, doanh nghip ngoi nh nc v h gia nh. Theo ngun vn u t, bao gm Vn trong nc (vn ngn sch, vn t c ca doanh nghip, vn vay tn dng thng mi, vn h tr u t pht trin v cc ngun vn khc) v Vn nc ngoi (vn u t trc tip do gp hoc b sung vn v vn ODA)( Trang PAGE 4 - Thng tin Khoa hc Thng k - Chuyn san Thng k Vn u t 7@|IMbNQWe,m.m0m2m4m6mBmDmPmRmTmVmZmݤݕ|nZJZ8ZJ#h:0J56CJaJmHnHuh1Hh:0J56CJaJ'jh1Hh:0J56CJUaJh1Hh:56CJaJh:(jh:56CJUaJmHnHuh:h%8CJOJQJaJ& j<h:h:@CJOJQJaJ h:h:@CJOJQJaJ&h:h:5@CJOJQJ\aJ h:h:@CJOJQJaJh:h:CJOJQJaJUZmmmmmmmmmmmĹĵh:h%8CJOJQJaJhSBh:6CJ]aJh:h h:6CJaJh:0J56CJaJh1Hh:0J56CJaJh h:0J6CJaJ mmmmxxgd:$a$gd$E&1h:pSB/ =!"#$%H@H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH F@F : Heading 2$$@&a$CJ aJDA@D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No List< @< :Footer !CJaJ.)@. : Page Number@B@@ : Body Text $a$CJaJVS@"V :Body Text Indent 3$`a$aJ`^@2` : Normal (Web)$hdd[$\$`ha$CJOJQJaJROBR : notindent$dd[$\$a$CJOJQJaJ4@R4 $EHeader !.t(<q6?07 . awT. #%%&'0)*,........00p0p000000000000000000000000000000(0(@0@0@0@0@00<q6?07 . awT. #%%&'0)*,..@0@0@0@0@05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @05 @0 0! SUUUX7Zmm78/mm9mX!@ @ ( HB C D0( B S ?Xu6*47*4L8*49*4.:*4;*4D"mm##$$.pp##!$!$.B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionV*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ !(*+1267;<?@DEJKMNQSVWY[_`ehl !#&')+/0569:=>@BFGJKNOSTVWZ[^_abefkloprsvwz{}~ "&(,-014589;<?@BCEFIJLMPQUW[\abefijlmpruv|} $%*+0156:;?@BCEFJKOPUVX[_`bdghklnptuxy|  $&)*-.3468;<?ADEJLRSVW[\_`cdhjpqtv{|  #$)*./2378;CGKPQWXZ[^_cdhinoqruvz| "#%&()+,.257:;=>ABEFJLPQUVYZ\]`acfjknpstwxz{ "$%)*./2367;<?@BCFGJKPUYZ]^ahlmrsvw{|~ !"&'*+014;?CGHLNQRUVXY]^cdijmnstvw{|      # $ ' ( + , 0 1 4 5 9 : = ? B C E F H I K L O P S T W X [ \ a b e f i j n o s t x y | }      " ' ( * / 1 2 6 8 > ? E F I J M N R T X Y \ ] a b d e i j m n q s x y | } . 1 6 7 : ; > ? D E I J M N R S U V Z [ ^ _ b acefjkoqtuxy{}  #$'(+  "#'(,-0167;<@ADFJKNOSTVX[\`aefijmnqrtuyzw{| TWXZ[_`bcfgijmnpqtuyz}~.3467:<?@BFJKMNPQSTWX]^dehiklnostxy{|~ !!!! ! !!!!!!!!!!!$!%!(!)!,!-!/!1!3!4!9!:!=!B!E!F!I!############%% %%%(%-%.%2%4%8%9%<%=%@%A%D%E%I%J%M%N%S%T%V%W%Z%[%^%_%a%c%g%h%m%n%r%x%{%|%%%%%'''''''''''''''''''''''''''''''((( ( ( ( ((((((((($(%('(((-(.(1(2(4(5(9(:(?(@(D(E(G(H(K(L(Q(0)2)6)7);)<)?)A)D)E)G)I)M)N)S)T)X)Y)^)_)c)d)f)**************************++++ + +++++++++++!+"+%+&+*+++.+/+3+4+6+7+9+:+=+>+B+D+G+H+L+M+P+Q+S+T+X+Y+\+]+_+`+b+c+g+h+k+l+p+q+u+v+z+{+}+~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,, ,.........NV&KN 2:  h p y`dDG&Z]T7?-!3!#$$$_%g%''(/)<)D)****,,-----...3333333333333333333333333333333333333(<......tctknxmai0.%8:SB$Eq(q.G@.@@@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9 Webdings7& r.VnTime7& Verdana"1 hQr&Cf'T'T!24.. 3QH)?q'MT S NHN XT V KHI NIM, NI DUNG tctknxmaiOh+'0 ,8 T ` lx6MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ KHÁI NIỆM, NỘI DUNG ?Ộtctk SctkctkNormalnxmai4maMicrosoft Word 10.0@@`;(@G)'՜.+,0 hp| ?T.A 6MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ KHÁI NIỆM, NỘI DUNG Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^`abcdefhijklmnqRoot Entry F2b)s1Table;FWordDocument(tSummaryInformation(_DocumentSummaryInformation8gCompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q