ŠĻą”±į>ž’ ¼¾ž’’’ŗ»’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į7 šæŻ/bjbjUU "Ō7|7|Ż+’’’’’’lŒŒŒŒŒŒŒ MMMM,.MT syīŽOŽOŽOŽOŽOŽOŽOŽOņxōxōxōxōxōxōx$az | yŒŽOŽOŽOŽOŽOyźUŒŒŽOŽO-yźUźUźUŽONŒŽOŒŽOņxźUŽOņxźUšźU„VŽv\XŒŒ^ŽO‚O ÅS4*³Ä bKMÜPĪ](^ŌCy0syö](!}źU!}^źU  ŒŒŒŒŁChapter 96: Miscellaneous manufactured articles Notes 1. This Chapter does not cover: (a) Pencils for cosmetic or toilet uses (Chapter 33); (b) Articles of Chapter 66 (for example, parts of umbrellas, walkingsticks); (c) Imitation jewellery (heading 71.17); (d) Parts of general use, as defined in Note 2 to Section XV, of base metal (Section XV), or similar goods of plastics (Chapter 39); (e) Cutlery or other articles of Chapter 82 with handles or other parts of carving or moulding materials; heading 96.01 or 96.02 applies, however, to separately presented handles or other parts of such articles; (f) Articles of Chapter 90 (for example, spectacle frames (heading 90.03), mathematical drawing pens (heading 90.17), brushes of a kind specialised for use in dentistry or for medical, surgical or veterinary purposes (heading 90.18)); (g) Articles of Chapter 91 (for example, clock or watch cases); (h) Musical instruments or parts or accessories thereof (Chapter 92); (ij) Articles of Chapter 93 (arms and parts thereof); (k) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, lamps and lighting fittings); (l) Articles of Chapter 95 (toys, games, sports requisites); or (m) Works of art, collectors' pieces or antiques (Chapter 97). 2. In heading 96.02 the expression "vegetable or mineral carving material" means: Hard seeds, pips, hulls and nuts and similar vegetable materials of a kind used for carving (for example, corozo and dom); Amber, meerschaum, agglomerated amber and agglomerated meerschaum, jet and mineral substitutes for jet. 3. In heading 96.03 the expression "prepared knots and tufts for broom or brush making" applies only to unmounted knots and tufts of animal hair, vegetable fibre or other material, which are ready for incorporation without division in brooms or brushes, or which require only such further minor processes as trimming to shape at the top, to render them ready for such incorporation. 4. Articles of this Chapter, other than those of headings 96.01 to 96.06 or 96.15, remain classified in the Chapter whether or not composed wholly or partly of precious metal or metal clad with precious metal, of natural or cultured pearls, or precious or semiprecious stones (natural, synthetic or reconstructed). However, headings 96.01 to 96.06 and 96.15 include articles in which natural or cultured pearls, precious or semiprecious stones (natural, synthetic or reconstructed), precious metal or metal clad with precious metal constitute only minor constituents. CodeDescriptionUnit9601Worked ivory, bone, tortoiseshell, horn, antlers, coral, motherofpearl, and other animal carving material, and articles of these materials (including articles obtained by moulding).960110- Worked ivory and articles of ivory:96011010- - Worked rhinoceros hornunit96011090- - Otherunit960190- Other: 96019010- - Worked mother-of-pearl or tortoise-shell and articles of the foregoing unit96019090- - Otherunit9602Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials; moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modelling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading 35.03) and articles of unhardened gelatin. 96020010- Gelatin capsules for pharmaceutical productsunit96020090- Otherunit9603Brooms, brushes (including brushes constituting parts of machines, appliances or vehicles), handoperated mechanical floor sweepers, not motorised, mops and feather dusters; prepared knots and tufts for broom or brush making; paint pads and rollers; squeegees (other than roller squeegees). 960310- Brooms and brushes, consisting of twigs or other vegetable materials bound together, with or without handles: 96031010- - Brushes unit96031020- - Brooms unit Tooth brushes, shaving brushes, hair brushes, nail brushes, eyelash brushes and other toilet brushes for use on the person, including such brushes constituting parts of appliances: 96032100- - Tooth brushes, including dentalplate brushesunit96032900- - Otherunit96033000- Artists' brushes, writing brushes and similar brushes for the application of cosmetics unit96034000- Paint, distemper, varnish or similar brushes (other than brushes of subheading 9603.30); paint pads and rollersunit96035000- Other brushes constituting parts of machines, appliances or vehiclesunit960390- Other: 96039010- - Prepared knots and tufts for broom or brush making unit96039020- - Hand-operated mechanical floor sweepers, not motorised unit96039030- - Lavatory brushes unit96039040- - Other brushes unit- - Other: 96039091- - - Parts for goods of subheading 9603.90.10 unit96039099- - - Other unit9604 Hand sieves and hand riddles. 96040010- Of metal unit96040090- Other unit9605 Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning. 96050010- For personal toilet set96050090- Other set9606Buttons, pressfasteners, snapfasteners and pressstuds, button moulds and other parts of these articles; button blanks. 96061000- Pressfasteners, snapfasteners and pressstuds and parts therefor unit Buttons: 96062100- - Of plastics, not covered with textile materialunit96062200- Of base metal, not covered with textile materialunit96062900- - Otherunit96063000- Button moulds and other parts of buttons; button blanksunit9607Slide fasteners and parts thereof.  Slide fasteners: 96071100- - Fitted with chain scoops of base metalunit96071900- - Otherunit96072000- Partsunit9608Ball point pens; felt tipped and other poroustipped pens and markers; fountain pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; penholders, pencilholders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 96.09. 96081000- Ball point pensunit96082000- Felt tipped and other poroustipped pens and markers unit Fountain pens, stylograph pens and other pens: 96083100- - Indian ink drawing pensunit96083900- - Otherunit96084000- Propelling or sliding pencilsunit96085000- Sets of articles from two or more of the foregoing subheadingsset96086000- Refills for ball point pens, comprising the ball point and inkreservoir unit Other: 960891- - Pen nibs and nib points: 96089110- - - Of gold or gold-plated unit96089190- - - Other unit960899- - Other: 96089910- - - Duplicating stylos unit96089990- - - Other unit9609Pencils (other than pencils of heading 96.08), crayons, pencil leads, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalk and tailors' chalks. 960910- Pencils and crayons, with leads encased in a rigid sheath: 96091010- - Black pencils unit96091090- - Other unit96092000- Pencil leads, black or colouredunit960990- Other: 96099010- - Slate pencils for school slates unit96099020- - Writing and drawing chalks unit96099030- - Pencils and crayons other than those of subheading 9609.10.00 unit96099090- - Other unit9610 Slates and boards, with writing or drawing surfaces, whether or not framed. 96100010- School slates unit96100090- Other unit96110000Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; handoperated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks.unit9612Typewriter or similar ribbons, inked or other wise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; inkpads, whether or not inked, with or without boxes. 961210- Ribbons: 96121010- - Of textile fabric unit96121090- - Other unit96122000- Inkpadsunit9613Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical, and parts thereof other than flints and wicks. 961310- Pocket lighters, gas fuelled, nonrefillable: - - Pistol shaped or revolver shaped: 96131011- - - Of plastics unit96131019- - - Otherunit- - Other: 96131091- - - Of plastics unit96131099- - - Other unit961320- Pocket lighters, gas fuelled, refillable: - - Pistol shaped or revolver shaped: 96132011- - - Of plastics unit96132019- - - Other unit- - Other: 96132091- - - Of plastics unit96132099- - - Other unit961380- Other lighters: - - Pistol shaped or revolver shaped: 96138011- - - Piezo-electric lighters for stoves and rangesunit96138012- - - Cigarette lighters, of plastics unit96138013- - - Cigarette lighters, other than of plastics unit96138019- - - Other unit- - Other: 96138091- - - Piezo-electric lighters for stoves and rangesunit96138092- - - Cigarette lighters, of plastics unit96138093- - - Cigarette lighters, other than of plastics unit96138099- - - Otherunit961390- Parts: - - Refilled cartridges or other receptacles, which constitute parts of mechanical lighters, containing: 96139011- - - Liquid fuel unit96139012- - - Liquefied gases unit96139090- - Other unit9614Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and parts thereof. 961420- Pipes and pipe bowls: 96142010- - Roughly shaped blocks of wood or root for the manufacture of pipesunit96142090- - Otherunit96149000- Otherunit9615Combs, hairslides and the like; hairpins, curling pins, curling grips, hair curlers and the like, other than those of heading 85.16, and parts thereof.  Combs, hairslides and the like: 961511- - Of hard rubber or plastics: 96151110- - - Hair slides and the like unit96151190- - - Otherunit961519 - - Other: 96151910- - - Hair slides and the like unit96151990- - - Otherunit961590- Other: - - Decorative hair pins: 96159011- - - Of aluminium unit96159019- - - Other unit96159020- - Parts unit- - Other: 96159091- - - Of aluminium unit96159099- - - Other unit9616Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor; powderpuffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations. 961610- Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor: 96161010- - Sprays unit96161020- - Mounts and heads of the sprays unit96162000- Powderpuffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparationsunit9617Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts thereof, other than glass inners. 96170010- Vacuum flasks and other vacuum vesselsunit96170020- Partsunit96180000Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated displays used for shop window dressing.unit 06’äue/†Ś 0157KLPRcg½¾ĀÄŲŁŻL…†ŠŒžŸ£ĻŅJNefjl‚ƒ‡‰BF‚ƒˆ‰ž£¤ k‹Œ’ćäčźū’ABGHŽżųųųųīųīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīŁåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåĪīåīåīåīåīåīåīåB*CJmH phsH 56B*CJhphB*CJhph5B*CJhphOJQJ5Q06W’äœueŖõ/†Ė b Ż E Å śųóäąäääąäääąääÓĖĖ¾¼ $„ü„’^„ü`„’a$$ & F a$ $„°„Pž^„°`„Pža$¤($„d„œż¤(^„d`„œża$$a$$a$Ż/žŲŁņņ芁{$If $$Ifa$]$$If–44ÖFā’H!€%&@8öž%ööÖ ’’’Ö ’’’Ö ’’’Ö ’’’4Ö aö ¤x¤x$If $¤x¤x$Ifa$ ŁŚßāć }Ätttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 167<?BLQ}°tttnt}ltttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö QRWZ[dfglor¾Ć}Ttttnt}ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ĆÄÉĢĻŁŽßäåęIK}ltttnt}“tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö KLQTW†‹Œ‘”—Ÿ¤}tttnt}dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ¤„Ŗ«¬ĻŃŅ׌ŪKM}“tttnt}štttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö MNSVYfklqtwƒˆ}xtttnt}ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ˆ‰Š‹ŒCEFKNQƒˆ}ōtttnt} tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ˆ‰Ž‘”ž£¤©¬Æ }ltttnt}¬tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Œ‘’—š} tttdt}`ttt Ę0ż@ $*$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö äéźļņóüž’ łšnTšššłšn$ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If BGHMPS”•š łšn4šššłšnœššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If Ž”•µ¶»¼ŁŚßąķīšń+,12IJOvxy•–©ŖÆ°¶øż’!"&':;?Ä(,ijnp­®²“ČÉĶĻH–—›±²¶øŹĖĻ0157yz~€õģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõąģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõ5B*CJ\hphB*CJhph5B*CJhphX ¶»¼ĮÄĒŚßąįāćłšnšššłšnDššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If ćīšńöłü,127:=łšnšššłšnxššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If =JOPUVXvxy~„łšn¤šššłšntššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If „•–›ž”ŖÆ°µ¶øłšnhšššłšn@ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If øż’ "&',/2łšnœšššłšndššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If 2;?@EFGĮĆÄÉĢĻłšnšššłšn\ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If Ļ)+,147łšnDšššłšnššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If 7jopux{®³“¹¼æłšnšššłšnlššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If æÉĪĻŌ׌ !łšn,šššłšnøššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If !EGHIJK^`afilłšndšššłšnšššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If l—œ¢„ز·ø½ĄĆłšnlšššłšndššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If ĆĖŠŃÖ×Ųłšn šššłšnŒššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If 167<?Bz€‚ƒłšn$šššłšnÜššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If €³·ŻŽāäųłż’)*.0{|€×ŲÜŽéķ>?CE\]acvzžŸ£„¼½Į]¢¦ĆÄČŹßąäę  * . ] ^ b d Ž  “ • ā ć ē é ž ’ !\!w!x!|!~!‘!’!–!ˆ"Œ"N#†#‡#Œ##¢#£#Ø#©#÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^ƒ“¶·¼æĀŽćäéģļłšn“šššłšnlššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If ļłž’ */058;łšnÄšššłšnDššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If ;|€†‰ŒŲŻŽßąįłšntšššłšn<ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If įźģķņõö!łšn¤šššłšn¼ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If !?DEJMP]bchklłšnxšššłšn\ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If lwyz‚…Ÿ¤„Ŗ­°łšn¬šššłšnxššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If °½ĀĆČÉŹZ\]befłšnhšššłšn$ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If f£„¦«®±ÄÉŹĻŅÕłšnšššłšnpššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If Õąåęėīń  ! " łšnĢšššłšnTššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If " + - . 3 6 9 ^ c d i l o łšnŲšššłšnÄššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If o  ” • š    ć č é ī ń ō łšnPšššłšnpššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If ō ’ !! ! ! !Y![!\!a!d!g!łšn\šššłšnˆššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If g!x!}!~!ƒ!†!‰!’!—!˜!! !£!łšnhšššłšnŲššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If £!ˆ""Ž"“"”"•"K#M#N#S#V#W#łšnšššłšn\łłł‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If W#b#d#e#j#m#p#‡#Œ##’#•#˜#łłw nnnłnwpnnn $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö$If ˜#£#Ø#©#®#±#“#æ#Ä#Å#Ź#Ė#Ģ#łšnpšššłšn$ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If ©#¾#æ#Ć#N$Ō$Õ$Ś$Ū$ń$ņ$÷$ų$%%% %&%'%,%-%D%E%I%K%€%„%¬%°%Ķ%Ī%Ó%Ō%ė%ģ%ń%ņ%’%&&& &!&&&'&>&?&D&E&`&a&c&d&Œ&&&&Ī&Ļ&Ō&Õ&'' ' 'I'J'O'P'g'h'm'n'|'}''€'¾'æ'Ä'Å'ö'÷'ü'ż'9(:(?(@(V(W(\(](o(s(÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^Ģ#K$M$N$S$V$W$ˆ$Š$‹$Œ$$Ž$łšnōšššłšn°ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If Ž$“$¶$·$¼$æ$Ā$Õ$Ś$Ū$ą$ć$ę$łšnšššłšntššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If ę$ņ$÷$ų$ł$ś$ū$%% %%%%łšnDšššłšnššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If %'%,%-%2%5%8%E%J%K%P%S%T%łšnxšššłšnäššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If T%%ƒ%„%…%†%‡%­%Æ%°%µ%ø%»%łšn°šššłšnššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If »%Ī%Ó%Ō%Ł%Ü%ß%ģ%ń%ņ%ó%ō%õ%łšnxšššłšnDššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If õ%&&&& &&!&&&'&,&/&2&łšnšššłšnxššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If 2&?&D&E&J&M&N&a&c&d&e&f&g&łšn|šššłšn°ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If g&&&&•&˜&›&Ļ&Ō&Õ&Ś&Ż&ą&łšnšššłšnąššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If ą&' ' ''''J'O'P'U'X'['łšn šššłšnxššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If ['h'm'n'o'p'q'}''€'…'ˆ'‹'łšnHšššłšnššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If ‹'æ'Ä'Å'Ź'Ķ'Š'÷'ü'ż'(((łšnąšššłšn ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If (:(?(@(E(H(K(W(\(](b(e(f(łšntšššłšnXššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If f(p(r(s(t(u(v(ą(ā(ć(č(ė(ī(łšnĄšššłšnššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If s(ß(ć())))())).)/)D)E)J)­)V*W*[*+(+++S+W++‚+‡+ˆ+ž+Ÿ+¤+„+¹+ŗ+¼+½+ē+č+ķ+ī+,, , ,,!,>,B,`,a,f,g,~,,„,…,š,›,Ÿ,”,®,²,Š,Ń,Ö,×,ī,ļ,ō,•-ę-ź-....5.6.;.<.–.—.œ. /?/@/E/F/X/Y/^/Ö/Ū/Ü/Ż/÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph]ī())) ))))).)/)4)7):)łšn šššłšnpššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If :)E)J)K)P)Q)R)Ŗ)¬)­)²)µ)¶)łšnˆšššłšnššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If ¶)Ī)Š)Ń)Ö)Ł)Ü)#*(*)*.*1*4*łšn`šššłšnlššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If 4*>*C*D*I*L*O*W*\*]*b*c*d*łšndšššłšn”ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If d*’*+++++(+*+++0+3+4+łšn¤šššłšn°ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If 4+T+V+W+\+_+b+‚+‡+ˆ+++“+łšnÄšššłšntššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If “+Ÿ+¤+„+Ŗ+­+Æ+ŗ+¼+½+Ā+Å+Č+łšn`šššłšnÄššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If Č+č+ķ+ī+ó+ö+ł+, , ,,,,łšntšššłšnXššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If ,, ,!,",#,$,?,A,B,G,J,M,łšn„šššłšn”ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If M,a,f,g,l,o,r,,„,…,Š,,,łšnxšššłšnpššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If ,›, ,”,¢,£,¤,Æ,±,²,·,ŗ,½,łšnDšššłšn”ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If ½,Ń,Ö,×,Ü,ß,ā,ļ,ō,õ,ś,ū,ü,łšnxšššłšn€ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If ü,’-”-•-š--ž-ē-é-ź-ļ-ņ-õ-łšnTšššłšntššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If õ-... ...6.;.<.A.D.G.łšnŌšššłšn„ššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If G.—.œ..¢.£.¤. / / ////łšn¼šššłšnčššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If /@/E/F/K/N/Q/Y/^/_/d/g/j/łšndšššłšnōššš‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If j/Ö/Ū/Ü/Ż/łšnl‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$$If 1h°Š/ °ą=!°"°# $ %° i8@ń’8 NormalCJ_HaJmH sH tH >`> Heading 1$$@&a$ 5OJQJN`N Heading 2$$@&a$5B*CJOJQJhph<A@ņ’”< Default Paragraph FontVR`ņV Body Text Indent 2$„d„œż^„d`„œża$OJQJŻ+Ō’’’’06W’äœueŖõ/†ĖbŻEÅ    Ų Ł Ś ß ā ć  1 6 7 < ? B L Q R W Z [ d f g l o r ¾ Ć Ä É Ģ Ļ Ł Ž ß ä å ę I K L Q T W † ‹ Œ ‘ ” — Ÿ ¤ „ Ŗ « ¬ ĻŃŅ׌ŪKMNSVYfklqtwƒˆ‰Š‹ŒCEFKNQƒˆ‰Ž‘”ž£¤©¬Æ Œ‘’—šäéźļņóüž’ BGHMPS”•š ¶»¼ĮÄĒŚßąįāćīšńöłü,127:=JOPUVXvxy~„•–›ž”ŖÆ°µ¶øż’ "&',/2;?@EFGĮĆÄÉĢĻ)+,147jopux{®³“¹¼æÉĪĻŌ׌ !EGHIJK^`afil—œ¢„ز·ø½ĄĆĖŠŃÖ×Ų167<?Bz€‚ƒ“¶·¼æĀŽćäéģļłž’ */058;|€†‰ŒŲŻŽßąįźģķņõö!?DEJMP]bchklwyz‚…Ÿ¤„Ŗ­°½ĀĆČÉŹZ\]bef£„¦«®±ÄÉŹĻŅÕąåęėīń!"+-.369^cdilo”•š ćčéīńō’  Y[\adgx}~ƒ†‰’—˜ £ˆŽ“”•KMNSVWbdejmp‡Œ’•˜£Ø©®±“æÄÅŹĖĢK M N S V W ˆ Š ‹ Œ  Ž “ ¶ · ¼ æ Ā Õ Ś Ū ą ć ę ņ ÷ ų ł ś ū !! !!!!'!,!-!2!5!8!E!J!K!P!S!T!!ƒ!„!…!†!‡!­!Æ!°!µ!ø!»!Ī!Ó!Ō!Ł!Ü!ß!ģ!ń!ņ!ó!ō!õ!"""" ""!"&"'","/"2"?"D"E"J"M"N"a"c"d"e"f"g""""•"˜"›"Ļ"Ō"Õ"Ś"Ż"ą"# # ####J#O#P#U#X#[#h#m#n#o#p#q#}##€#…#ˆ#‹#æ#Ä#Å#Ź#Ķ#Š#÷#ü#ż#$$$:$?$@$E$H$K$W$\$]$b$e$f$p$r$s$t$u$v$ą$ā$ć$č$ė$ī$%%% %%%)%.%/%4%7%:%E%J%K%P%Q%R%Ŗ%¬%­%²%µ%¶%Ī%Š%Ń%Ö%Ł%Ü%#&(&)&.&1&4&>&C&D&I&L&O&W&\&]&b&c&d&’&'''''('*'+'0'3'4'T'V'W'\'_'b'‚'‡'ˆ'''“'Ÿ'¤'„'Ŗ'­'Æ'ŗ'¼'½'Ā'Å'Č'č'ķ'ī'ó'ö'ł'( ( ((((( (!("(#($(?(A(B(G(J(M(a(f(g(l(o(r((„(…(Š(((›( (”(¢(£(¤(Æ(±(²(·(ŗ(½(Ń(Ö(×(Ü(ß(ā(ļ(ō(õ(ś(ū(ü(’)”)•)š))ž)ē)é)ź)ļ)ņ)õ)*** ***6*;*<*A*D*G*—*œ**¢*£*¤* + + ++++@+E+F+K+N+Q+Y+^+_+d+g+j+Ö+Ū+Ü+ß+˜0€€0€€˜0€0˜0€0˜0€0˜0€0˜0€0˜0€0˜0€0˜0€0˜0€0˜0€0˜0€0˜0€0˜0€0˜0€0˜ 0€0˜ 0€0˜0€€˜0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€˜0€€Ž€©#s(Ż/*8IXŁ QĆK¤Mˆˆ  ć=„ø2Ļ7æ!lĆƒļ;į!l°fÕ" o ō g!£!W#˜#Ģ#Ž$ę$%T%»%õ%2&g&ą&['‹'(f(ī(:)¶)4*d*4+“+Č+,M,,½,ü,õ-G./j/Ż/ !"#$%&'()+,-./012345679:;<=>?@ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_`abcdefghiŻ/÷÷’ śüĢŅ׌®·āēĶ Õ 4 ; Z a ‹ ” § ® 5>„ .8Z`”ž— ”"¦"‘#–#V(_(Ę(Ļ(9)A)Ż)å)ß+]gźö ¢¬{†kv°ŗśü5@Œ—ŃŁER1 5 L P ¾ Ā Ł Ż † Š Ÿ £ fjƒ‡ƒ‡ž¢ ŒäčBF“¶ŗŚŽ,0JN”Ŗ®"%;>jn®²ÉĶ—›²¶ĖĻ15z~Žāłż*.|ŲÜ?C]aŸ£½ĮÄČąä^b“ćē’x|’–ˆŒ‡‹£§æĆÕ Ł ņ ö '!+!E!I!Ī!Ņ!ģ!š!!"%"?"C"Ļ"Ó"# #J#N#h#l#æ#Ć#÷#ū#:$>$W$[$%%)%-%E%I%#&'&>&B&W&[&‚'†'Ÿ'£'č'ģ'( (a(e((ƒ(›(Ÿ(Ń(Õ(ļ(ó(A)B)**6*:*—*›*Ć*Ė*@+D+Y+]++‘+Ö+Ś+ß+33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333’’nthhaiBD:\Hai\Solieu Trung tam\Trang web\Danh muc\DM XNK\E\Chapter 96.docō0± %Īń’ $Ą %Īń’\ErœŪ2J’`w ’ØF—%œŪ2J’£U²0 %Īń’©=Ń= ’`$>>š¼žw’<^F %Īń’…?xFŅ¦.’‚?[Gš¼žw’ėJƒQœŪ2J’7Į\Ŗ5 y’ä;` %Īń’hŠv ’P wĄ™K’ķc‚| ’„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo(-„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo(-„…„kžĘ…^„…`„kžo(()„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„…„kžĘ…^„…`„kžo(()„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo(-„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„ß„žĘß^„ß`„žo(()„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo(-„…„kžĘ…^„…`„kžo(()„ß„žĘß^„ß`„žo(()„…„kžĘ…^„…`„kžo(()„g„‰žĘg^„g`„‰žo(()„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo(- „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(·š„¤„\žĘ¤^„¤`„\žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.hŠv $Ą©=Ń=`$>>ō0± ‚?[G\ErØF—%ėJƒQ7Į\<^Fä;`£U²0`wķc‚|P w…?xF’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’    Ų Ł Ś ß ā ć  1 6 7 < ? B L Q R W Z [ d f g l o r ¾ Ć Ä É Ģ Ļ Ł Ž ß ä å ę I K L Q T W † ‹ Œ ‘ ” — Ÿ ¤ „ Ŗ « ¬ ĻŃŅ׌ŪKMNSVYfklqtwƒˆ‰Š‹ŒCEFKNQƒˆ‰Ž‘”ž£¤©¬Æ Œ‘’—šäéźļņóüž’ BGHMPS”•š ¶»¼ĮÄĒŚßąįāćīšńöłü,127:=JOPUVXvxy~„•–›ž”ŖÆ°µ¶øż’ "&',/2;?@EFGĮĆÄÉĢĻ)+,147jopux{®³“¹¼æÉĪĻŌ׌ !EGHIJK^`afil—œ¢„ز·ø½ĄĆĖŠŃÖ×Ų167<?Bz€‚ƒ“¶·¼æĀŽćäéģļłž’ */058;|€†‰ŒŲŻŽßąįźģķņõö!?DEJMP]bchklwyz‚…Ÿ¤„Ŗ­°½ĀĆČÉŹZ\]bef£„¦«®±ÄÉŹĻŅÕąåęėīń!"+-.369^cdilo”•š ćčéīńō’  Y[\adgx}~ƒ†‰’—˜ £ˆŽ“”•KMNSVWbdejmp‡Œ’•˜£Ø©®±“æÄÅŹĖĢK M N S V W ˆ Š ‹ Œ  Ž “ ¶ · ¼ æ Ā Õ Ś Ū ą ć ę ņ ÷ ų ł ś ū !! !!!!'!,!-!2!5!8!E!J!K!P!S!T!!ƒ!„!…!†!‡!­!Æ!°!µ!ø!»!Ī!Ó!Ō!Ł!Ü!ß!ģ!ń!ņ!ó!ō!õ!"""" ""!"&"'","/"2"?"D"E"J"M"N"a"c"d"e"f"g""""•"˜"›"Ļ"Ō"Õ"Ś"Ż"ą"# # ####J#O#P#U#X#[#h#m#n#o#p#q#}##€#…#ˆ#‹#æ#Ä#Å#Ź#Ķ#Š#÷#ü#ż#$$$:$?$@$E$H$K$W$\$]$b$e$f$p$r$s$t$u$v$ą$ā$ć$č$ė$ī$%%% %%%)%.%/%4%7%:%E%J%K%P%Q%R%Ŗ%¬%­%²%µ%¶%Ī%Š%Ń%Ö%Ł%Ü%#&(&)&.&1&4&>&C&D&I&L&O&W&\&]&b&c&d&’&'''''('*'+'0'3'4'T'V'W'\'_'b'‚'‡'ˆ'''“'Ÿ'¤'„'Ŗ'­'Æ'ŗ'¼'½'Ā'Å'Č'č'ķ'ī'ó'ö'ł'( ( ((((( (!("(#($(?(A(B(G(J(M(a(f(g(l(o(r((„(…(Š(((›( (”(¢(£(¤(Æ(±(²(·(ŗ(½(Ń(Ö(×(Ü(ß(ā(ļ(ō(õ(ś(ū(ü(’)”)•)š))ž)ē)é)ź)ļ)ņ)õ)*** ***6*;*<*A*D*G*—*œ**¢*£*¤* + + ++++@+E+F+K+N+Q+Y+^+_+d+g+j+Ö+Ū+Ü+ß+žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž–’@€°Tw@„Ą{Ż+p@’’Unknown’’’’’’’’’’’’G‡z €’Times New Roman5€Symbol3& ‡z €’Arial7& r.VnTime"qˆšŠhk‚ŠĘm‚ŠĘX+$M!š ““20dj,E2ƒš’’/Chapter 96: Miscellaneous manufactured articlesnthhainthhaiž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0˜ŠÜģų $0 L X dpx€ˆä0Chapter 96: Miscellaneous manufactured articleshapnthhai thhthhNormal nthhai 1hhMicrosoft Word 9.0a@Œ†G@R©Ł)³Ä@Ž/!*³ÄX+$ž’ÕĶ՜.“—+,ł®0 hp€ˆ˜  Ø°ø Ą üätctk Mj,  0Chapter 96: Miscellaneous manufactured articles Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijž’’’lmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©ž’’’«¬­®Æ°±ž’’’³“µ¶·ø¹ž’’’ż’’’ż’’’½ž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFYa4*³Äæ€1Table’’’’’’’’’’’’k!}WordDocument’’’’’’’’"ŌSummaryInformation(’’’’ŖDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’²CompObj’’’’jObjectPool’’’’’’’’’’’’Ya4*³ÄYa4*³Ä’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ō9²q