ŠĻą”±į>ž’ ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į7 šæõbjbjUU "š7|7|õ™’’’’’’lńńńń¤ØńLql(łłłłłłłłškņkņkņkņkņkņk$™m ¹o>lłłłłłlŲ łł+lŲ Ų Ų łnłłškŲ łškŲ šŲ rŽdX łōų XoĮ(³Äģīńnžj¼( äUAl0qlä(÷pŲ ÷p Ų ŁSECTION XVIII: OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF Chapter 90: Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof Notes 1. This Chapter does not cover: (a) Articles of a kind used in machines, appliances or for other technical uses, of vulcanised rubber other than hard rubber (heading 40.16), of leather or of composition leather (heading 42.04) or of textile material (heading 59.11); (b) Supporting belts or other support articles of textile material, whose intended effect on the organ to be supported or held derives solely from their elasticity (for example, maternity belts, thoracic support bandages, abdominal support bandages, supports for joints or muscles) (Section XI); (c) Refractory goods of heading 69.03; ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses, of heading 69.09; Glass mirrors, not optically worked, of heading 70.09, or mirrors of base metal or of precious metal, not being optical elements (heading 83.06 or Chapter 71); (e) Goods of heading 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15, or 70.17; (f) Parts of general use, as defined in Note 2 to Section XV, of base metal (Section XV) or similar goods of plastics (Chapter 39); (g) Pumps incorporating measuring devices, of heading 84.13; weightoperated counting or checking machinery, or separately presented weights for balances (heading 84.23); paper or paperboard cutting machines of all kinds (heading 84.41); lifting or handling machinery (headings 84.25 to 84.28); fittings for adjusting work or tools on machinetools, of heading 84.66, including fittings with optical devices for reading the scale (for example, "optical" dividing heads) but not those which are in themselves essentially optical instruments (for example, alignment telescopes); calculating machines (heading 84.70); valves or other appliances of heading 84.81; (h) Searchlights or spotlights of a kind used for cycles or motor vehicles (heading 85.12); portable electric lamps of heading 85.13; cinematographic sound recording, reproducing or rerecording apparatus (heading 85.19 or 85.20); soundheads (heading 85.22); still image video cameras, other video camera recorders and digital cameras (heading 85.25); radar apparatus, radio navigational aid apparatus or radio remote control apparatus (heading 85.26); numerical control apparatus of heading 85.37; (ij) Searchlights or spotlights of heading 94.05. (k) Articles of Chapter 95. (l) Capacity measures, which are to be classified according to their constituent material; or (m) Spools, reels or similar supports (which are to be classified according to their constituent material, for example, in heading 39.23 or Section XV). 2. Subject to Note 1 above, parts and accessories for machines, apparatus, instruments or articles of this Chapter are to be classified according to the following rules: Parts or accessories which are goods included in any of the headings of this Chapter or of Chapter 84, 85 or 91 (other than heading 84.85, 85.48 or 90.33) are in all cases to be classified in their respective headings; Other parts or accessories, if suitable for use solely or principally with a particular kind of machine, instrument or apparatus, or with a number of machines, instruments or apparatus of the same heading (including a machine, instrument or apparatus of heading 90.10, 90.13 or 90.31) are to be classified with the machines, instruments or apparatus of that kind; All other parts and accessories are to be classified in heading 90.33. 3. The provisions of Note 4 to Section XVI apply also to this Chapter. 4. Heading 90.05 does not apply to telescopic sights for fitting to arms, periscopic telescopes for fitting to submarines or tanks, or to telescopes for machines, appliances, instruments or apparatus of this Chapter or Section XVI; such telescopic sights and telescopes are to be classified in heading 90.13. 5. Measuring or checking optical instruments, appliances or machines which, but for this Note, could be classified both in heading 90.13 and in heading 90.31 are to be classified in heading 90.31. For the purposes of heading 90.21, the expression "orthopaedic appliances" means appliances for: Preventing or correcting bodily deformities; or Supporting or holding parts of the body following an illness, operation or injury. Orthopaedic appliances include footwear and special insoles designed to correct orthopaedic conditions, provided that they are either (1) made to measure or (2) mass-produced, presented singly and not in pairs and designed to fit either foot equally. 7. Heading 90.32 applies only to: Instruments and apparatus for automatically controlling the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases, or for automatically controlling temperature, whether or not their operation depends on an electrical phenomenon which varies according to the factor to be automatically controlled; which are designed to bring this factor to, and maintain it at, a desired value, stabilised against disturbances, by constantly or periodically measuring its actual value; and Automatic regulators of electrical quantities, and instruments or apparatus for automatically controlling nonelectrical quantities the operation of which depends on an electrical phenomenon varying according to the factor to be controlled, which are designed to bring this factor to, and maintain it at, a desired value, stabilised against disturbances, by constantly or periodically measuring its actual value. CodeDescriptionUnit9001Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 85.44; sheets and plates of polarising material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked. 900110- Optical fibres, optical fibre bundles and cables: 90011010- - For telecommunications and other electrical use kg90011090- - Otherkg90012000- Sheets and plates of polarising materialkg90013000- Contact lenseskg90014000- Spectacle lenses of glasskg90015000- Spectacle lenses of other materialskg900190- Other: 90019010- - For photographic or cinematographic cameras or projectors kg90019020- - Lenses and prisms for lighthouses or beacons kg90019090- - Otherkg9002 Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked.  Objective lenses: 900211- - For cameras, projectors or photographic enlargers or reducers: 90021110- - - Cinematographic projector kg90021190- - - Other kg90021900- - Otherkg900220- Filters: 90022010- - For cinematographic projectors kg90022020- - For cinematographic cameras, photographic cameras and other projectors kg90022030- - For telescopes or microscopes kg90022090- - Other kg900290- Other: 90029010- - Lenses and prisms for lighthouses or beacons kg90029020- - For cinematographic projectors kg90029030- - For cinematographic cameras, photographic cameras and other projectors kg90029040- - For medical and surgical instruments kg90029090- - Other kg9003Frames and mountings for spectacles, goggles and the like, and parts thereof.  Frames and mountings: 90031100- - Of plasticsunit90031900- - Of other materialsunit90039000- Partskg9004Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other. 90041000- Sunglassesunit900490 - Other: 90049010- - Corrective spectacles unit90049020- - Corrective goggles unit90049030- - Goggles for swimmers unit90049040- - Other protective goggles unit90049090- - Other unit9005Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor; other astronomical instruments and mountings therefor, but not including instruments for radioastronomy. 90051000- Binocularsunit900580- Other instruments: 90058010- - Astronomical instruments, excluding instruments for radio-astronomy unit90058090- - Other unit900590- Parts and accessories (including mountings): 90059010- - For astronomical instruments, excluding instruments for radio-astronomy unit90059090- - Other unit9006Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than discharge lamps of heading 85.39. 900610- Cameras of a kind used for preparing printing plates or cylinders: 90061010- - Laser photo plotters [ITA/2 (AS2)]unit90061090- - Other unit90062000- Cameras of a kind used for recording documents on microfilm, microfiche or other microformsunit90063000- Cameras specially designed for underwater use, for aerial survey or for medical or surgical examination of internal organs; comparison cameras for forensic or criminological purposesunit90064000- Instant print cameras unit Other cameras: 90065100- - With a throughthelens viewfinder (single lens reflex (SLR)), for roll film of a width not exceeding 35 mm unit90065200- - Other, for roll film of a width less than 35 mm unit90065300- - Other, for roll film of a width of 35 mm unit900659- - Other: 90065910- - - Laser photo plotters or image setters with raster image processor unit90065990- - - Other unit Photographic flashlight apparatus and flashbulbs: 90066100- - Discharge lamp ("electronic") flashlight apparatusunit90066200- - Flashbulbs, flashcubes and the likeunit90066900- - Other unit Parts and accessories: 900691 - - For cameras: 90069110- - - For laser photo plotters of subheading 9006.10.10 [ITA/2 (AS2)]unit90069120- - - Other, for cameras of subheadings 9006.10.00 and 9006.30.00unit90069130- - - Other, for cameras of subheadings 9006.40.00 to 9006.53.00 unit90069190- - - Otherunit900699- - Other: 90069910- - - For photographic flashlight apparatusunit90069990- - - Otherunit9007Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus.  Cameras: 90071100- - For film of less than 16 mm width or for double8 mm filmunit90071900- - Otherunit900720- Projectors: 90072010- - For film of less than 16 mm in width unit90072090- - Other unit Parts and accessories: 90079100- - For camerasunit90079200- - For projectorsunit9008Image projectors, other than cinematographic; photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers. 90081000- Slide projectorsunit90082000- Microfilm, microfiche or other microform readers, whether or not capable of producing copiesunit90083000- Other image projectorsunit900840- Photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers: 90084010- - Specialised equipment for use in the printing industry unit90084090- - Other unit900890- Parts and accessories: 90089010- - Of goods of subheading 9008.20.00 unit90089090- - Other unit9009Photocopying apparatus incorporating an optical system or of the contact type and thermocopying apparatus.  Electrostatic photocopying apparatus: 900911- - Operating by reproducing the original image directly onto the copy (direct process): [ITA1/A-100)] 90091110- - - Colour unit90091190- - - Other unit900912- - Operating by reproducing the original image via an intermediate onto the copy (indirect process): - - - Colour: 90091211- - - - Electrostatic photocopying apparatus, operating by reproducing the original image via an intermediate onto the copy (indirect process), operating by converting the original document into digital code [ITA/2] unit90091219- - - - Other unit- - - Other: 90091291- - - - Electrostatic photocopying apparatus, operating by reproducing the original image via an intermediate onto the copy (indirect process), operating by converting the original document into digital code [ITA/2] unit90091299- - - - Other unit Other photocopying apparatus: 900921- - Incorporating an optical system: [ITA1/A-101] 90092110- - - Colourunit90092190- - - Otherunit900922- - Of the contact type: 90092210- - - Colourunit90092290- - - Otherunit900930- Thermocopying apparatus: 90093010- - Colour unit90093090- - Other unit Parts and accessories: [ITA1/A-102] 90099100- - Automatic document feeders [ITA1/A-102]unit90099200- - Paper feeders [ITA1/A-102]unit90099300- - Sorters [ITA1/A-102]unit90099900- - Other [ITA1/A-102]unit9010Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories (including apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitised semiconductor materials), not specified or included elsewhere in this Chapter; negatoscopes; projection screens. 901010- Apparatus and equipment for automatically developing photographic (including cinematographic) film or paper in rolls or for automatically exposing developed film to rolls of photographic paper: 90101010- - Apparatus and equipment for automatically developing x-ray film unit90101090- - Other unit- Apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitised semiconductor materials: 90104100- - Direct write-on-wafer apparatus [ITA1/A-171]unit90104200- - Step and repeat aligners [ITA1/A-172]unit 90104900- - Other [ITA1/A-173]unit901050- Other apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories; negatoscopes: 90105010- - Apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitized substrates for the manufacture of PCB/PWBs [ITA/2 (AS2)] unit90105090- - Other unit901060- Projection screens: 90106010- - Of 300 inches or more unit90106090- - Other unit901090- Parts and accessories: 90109010- - For projection screens, or for articles of subheading 9010.10unit90109020- - Parts and accessories of the apparatus of subheadings 9010.41.00, 9010.42.00 and 9010.49.00 (ITA1/A-174) unit90109030- - Parts and accessories of apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitized substrates for the manufacture of PCB/PWBs [ITA/2 (AS2)] unit90109090- - Otherunit9011Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection. 901110- Stereoscopic microscopes: 90111010- - Optical stereoscopic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles [ITA1/B-175]unit90111090- - Other unit901120- Other microscopes, for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection: 90112010- - Photomicrographic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles [ITA1/B-176] unit90112090- - Other unit90118000- Other microscopesunit901190- Parts and accessories: 90119010- - Parts and accessories of optical stereoscopic and photomicrographic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles [ITA1/B-177,B-178] unit90119090- - Other unit9012Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus. 901210- Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus: 90121010- - Electron beam microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles [ITA1/B-179] unit90121090- - Other unit901290- Parts and accessories: 90129010- - Parts and accessories of electron beam microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles [ITA1/B- 180] unit90129090- - Other unit9013Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other headings; lasers, other than laser diodes; other optical appliances and instruments, not specified or included elsewhere in this Chapter. 90131000- Telescopic sights for fitting to arms; periscopes; telescopes designed to form parts of machines, appliances, instruments or apparatus of this Chapter or Section XVIunit90132000- Lasers, other than laser diodesset901380- Other devices, appliances and instruments: 90138010- - Optical error verification and repair apparatus for PCB/PWBs and PCAs [ITA/2 (AS2)] unit90138020- - Liquid crystal devices [ITA1/B-193]unit90138090- - Other unit901390- Parts and accessories: 90139010- - Parts and accessories of goods of subheading 9013.20.00 [ITA/2 (AS2)] unit90139020- - Other, of goods of subheading 9013.80.20 unit90139030- - Other, of goods of subheading 9013.10.00 or 9013.80 [ITA1/B-193] unit90139040- - Parts and accessories of optical error verification and repair apparatus for PCB/PWBs and PCAs [ITA/2 (AS2)]unit90139090- - Other unit9014Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances. 90141000- Direction finding compassesunit90142000- Instruments and appliances for aeronautical or space navigation (other than compasses)unit901480- Other instruments and appliances: 90148010- - Of a kind used on ships, incorporating or working in conjunction with an automatic data processor [ITA/2] unit90148020- - Other apparatus for detecting shoals of fish unit90148090- - Other unit901490- Parts and accessories: 90149010- - Of instruments and apparatus incorporating or working in conjunction with an automatic data processing of a kind used on ships [ITA/2] unit90149090- - Other unit9015Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders. 901510- Rangefinders: 90151010- - Used in photography and cimematography unit90151090- - Other unit90152000- Theodolites and tachymeters (tacheometers) unit90153000- Levelsunit90154000- Photogrammetrical surveying instruments and appliancesunit901580- Other instruments and appliances: 90158010- - Radio-sonde and radio wind apparatus unit90158090- - Other unit90159000- Parts and accessoriesunit9016Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without their weights. 90160010- Electronicunit90160090- Otherunit9017Drawing, markingout or mathematical calculating instruments, (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in the Chapter. 901710- Drafting tables and machines, whether or not automatic: 90171010- - Plotters whether input or output units of heading 84.71 or drawing or drafting machines of heading 90.17 [ITA1/B-198] unit90171090- - Otherunit901720- Other drawing, markingout or mathematical calculating instruments: 90172010- - Rulersunit90172020- - Pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates [ITA1/B-181] unit90172030- - Apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitized substrates for the manufacture of PCB/PWBs [ITA/2 (AS2)] unit90172040- - Photo plotters for the manufacture of PCB/PWBs [ITA/2 (AS2)] unit90172050- - Plotters whether input or output units of heading 84.71 or drawing or drafting machines of heading 90.17 [ITA1/B-198] unit90172090- - Otherunit90173000- Micrometers, callipers and gaugesunit901780- Other instruments: 90178010- - Measuring tapes unit90178090- - Other unit901790- Parts and accessories: 90179010- - Parts and accessories including printed circuit assemblies for pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates [ITA1/B-182 & 183] [ITA1/B-199]unit90179020- - Parts and accessories of apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitized substrates for the manufacture of PCB/PWBs [ITA/2 (AS2)] unit90179030- - Parts and accessories of Photo plotters for the manufacture of PCB/PWBs [ITA/2 (AS2)] unit90179040- - Parts and accessories including printed circuit assemblies of plotters whether input or output units of heading 84.71 or drawing or drafting machines of heading 90.17 [ITA1/B-199] unit90179090- - Other unit9018Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary science, including scintigraphic apparatus, other electromedical apparatus and sighttesting instruments.  Electrodiagnostic apparatus (including apparatus for functional exploratory examination or for checking physiological parameters): 90181100- - Electrocardiographsunit90181200- - Ultrasonic scanning apparatusunit90181300- - Magnetic resonance imaging apparatusunit90181400- - Scintigraphic apparatusunit90181900- - Otherunit90182000- Ultraviolet or infrared ray apparatus unit Syringes, needles, catheters, cannulae and the like:unit901831- - Syringes, with or without needles: 90183110- - - Disposable syringes unit90183190- - - Other unit90183200- - Tubular metal needles and needles for suturesunit901839- - Other: 90183910- - - Cathetersunit90183920- - - Disposable tubes for intravenous fluids unit90183990- - - Other unit Other instruments and appliances, used in dental sciences: 90184100- - Dental drill engines, whether or not combined on a single base with other dental equipmentunit90184900- - Otherunit90185000- Other ophthalmic instruments and appliancesunit901890- Other instruments and appliances: 90189010- - Surgical bladesunit90189020- - Intravenous administration set (adult)unit90189030- - Electronic instruments and appliances unit90189090- - Otherunit9019Mechanotherapy appliances; massage apparatus; psychological aptitudetesting apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus. 901910- Mechanotherapy appliances; massage apparatus; psychological aptitudetesting apparatus: 90191010- - Electronicunit90191090- - Otherunit901920- Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus: 90192010- - Artificial respiration apparatus unit90192090- - Other unit9020Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters. 90200010- - Breathing appliances unit90200020- - Divers’ headgear with breathing apparatus unit90200090- - Other unit9021Orthopaedic appliances, including crutches, surgical belts and trusses; splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; hearing aids and other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability. 90211000- Orthopaedic or fracture appliancesunit- Artificial teeth and dental fittings: 90212100- - Artificial teeth unit90212900- - Other unit- Other artificial parts of the body: 90213100- - Artificial joints unit90213900- - Other unit90214000- Hearing aids, excluding parts and accessoriesunit90215000- Pacemakers for stimulating heart muscles, excluding parts and accessoriesunit90219000- Otherunit9022Apparatus based on the use of Xrays or of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus, Xray tubes and other Xray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examination or treatment tables, chairs and the like  Apparatus based on the use of Xrays, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus: 90221200- - Computed tomography apparatusunit90221300- - Other, for dental useunit90221400- - Other, for medical, surgical, or veterinary usesunit902219- - For other uses: 90221910- - - X-ray apparatus for the physical inspection of solder joints on PCB/PWB assemblies [ITA/2 (AS2)]unit90221990- - - Other unit Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus: 90222100- - For medical, surgical, dental or veterinary usesunit90222900- - For other usesunit902230- Xray tubes: 90223010- - For medical, surgical, dental or veterinary uses unit90223090- - Other unit902290- Other, including parts and accessories: 90229010- - Parts and accessories of X-ray apparatus for the physical inspection of solder joints on PCAs [ITA/2 (AS2)] unit90229020- - For medical, surgical, dental or veterinary use unit90229090- - Other unit90230000Instruments, apparatus and models, designed for demonstrational purposes (for example, in education or exhibitions), unsuitable for other uses.unit9024Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics). 902410- Machines and appliances for testing metals: 90241010- - Electrically operatedunit90241090- - Otherunit902480- Other machines and appliances: 90248010- - Electrically operatedunit90248090- - Otherunit902490- Parts and accessories: 90249010- - For electrically operated machines and appliances unit90249020- - For non-electrically operated machines and appliances unit9025Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments.  Thermometers and pyrometers, not combined with other instruments: 90251100- - Liquidfilled, for direct readingunit902519- - Other: 90251910- - - Electricalunit90251920- - - Non-electricalunit902580- Other instruments: 90258010- - Temperature gauges for motor vehiclesunit90258020- - Other, electricalunit90258030- - Other, non-electricalunit902590- Parts and accessories: 90259010- - For electrically operated instruments unit90259020- - For non-electrically operated instruments unit9026Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases, (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 90.14, 90.15, 90.28 or 90.32. 902610- For measuring or checking the flow or level of liquids: [ITA/A-103] 90261010- - Level gauges for motor vehicles, electrically operatedunit90261020- - Level gauges for motor vehicles, not electrically operatedunit90261030- - Other, electrically operatedunit90261090- - Other, not electrically operated unit902620- For measuring or checking pressure: [ITA1/A-104] 90262010- - Pressure gauges for motor vehicles, electrically operatedunit90262020- - Pressure gauges for motor vehicles, not electrically operatedunit90262030- - Other, electrically operatedunit90262040- - Other, not electrically operatedunit902680- Other instruments or apparatus: [ITA1/A-105] 90268010- - Electrically operatedunit90268020- - Not electrically operatedunit902690- Parts and accessories: [ITA1/A-106] 90269010- - For electrically operated instruments and apparatusunit90269020- - For non-electrically operated instruments and apparatusunit9027Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes. 902710- Gas or smoke analysis apparatus: 90271010- - Electrically operatedunit90271020- - Not electrically operatedunit902720- Chromatographs and electrophoresis instruments: [ITA1/A-107] 90272010- - Electrically operatedunit90272020- - Not electrically operatedunit902730- Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical radiations (UV, visible, IR): [ITA1/A-108] 90273010- - Electrically operatedunit90273020- - Not electrically operatedunit90274000- Exposure meters unit902750- Other instruments and apparatus using optical radiations (UV, visible, IR): [ITA1/A-109] 90275010- - Electrically operatedunit90275020- - Not electrically operatedunit902780- Other instruments and apparatus: [ITA1/A-110] 90278010- - Smoke detectors, electrically operatedunit90278020- - Other, electrically operatedunit90278030- - Other, not electrically operatedunit902790- Microtomes; parts and accessories: 90279010- - Parts and accessories including printed circuit assemblies of products of heading 90.27, other than for gas or smoke analysis apparatus and microtomes [ITA1/A-111] [ITA1/B-199] unit- - Other: unit90279091- - - Electrically operatedunit90279099- - - Other unit9028Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor. 902810- Gas meters: 90281010- - Gas meters of a kind mounted in gas containers unit90281090- - Other unit902820- Liquid meters: 90282010- - Totalizing water metersunit90282090- - Otherunit902830- Electricity meters: 90283010- - Kilowatt hour metersunit90283090- - Otherunit902890- Parts and accessories: 90289010- - Water meter housings or bodies unit90289090- - Other unit9029Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than articles of heading 90.14 or 90.15; stroboscopes. 902910- Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like: 90291010- - Revolution counters, production counters unit90291020- - Taximeters unit90291090- - Other unit902920- Speed indicators and tachometers; stroboscopes: 90292010- - Speedometers for motor vehiclesunit90292020- - Other speed indicators and tachometers for motor vehicles unit90292030- - Speed indicators and tachometers for locomotives unit90292090- - Otherunit902990- Parts and accessories: 90299010- - Of goods of subheading 9029.10 or of stroboscopes of subheading 9029.20 unit90299020- - Of other goods of subheading 9029.20 unit9030Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 90.28; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, Xrays, cosmic or other ionising radiations. 90301000- Instruments and apparatus for measuring or detecting ionising radiation unit90302000- Cathoderay oscilloscopes and cathoderay oscillographs unit Other instruments and apparatus, for measuring or checking voltage, current, resistance or power, without a recording device: 90303100- - Multimetersunit903039- - Other: 90303910- - - Ammeters and voltmeters for motor vehiclesunit90303920- - - Instruments and apparatus for measuring or checking voltage, current, resistance or power on PCB/PWBs or PCAs, without recording device [ITA/2 (AS2)] unit90303930- - - Impedance-measuring instruments and apparatus designed to provide visual and/or audible warning of electrostatic discharge conditions that can damage electronic circuits; apparatus for testing electrostatic control equipment and electrostatic grounding devices/fixtures [ITA/2 (AS2)]unit90303990- - - Otherunit90304000- Other instruments and apparatus, specially designed for telecommunications (for example, crosstalk meters, gain measuring instruments, distortion factor meters, psophometers) [ITA1/A-112] unit Other instruments and apparatus: 903082- - For measuring or checking semiconductor wafers or devices:[ITA1/A-184] 90308210- - - Wafer probers [ITA1/B-166] unit90308290- - - Other unit903083- - Other, with a recording device: 90308310- - - Instruments and apparatus, with a recording device, for measuring or checking electrical quantities on PCB/PWBs and PCAs [ITA/2 (AS2)]unit90308390- - - Other unit903089- - Other: 90308910- - - Instruments and apparatus, without a recording device, for measuring or checking electrical quantities on PCB/PWBs and PCAs, other than those covered within subheading 9030.39 [ITA/2 (AS2)] unit90308990- - - Other unit903090- Parts and accessories: 90309010- - Parts and accessories including printed circuit assemblies of goods of subheadings 9030.40 and 9030.82 [ITA/B-199] unit90309020- - Parts and accessories of instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities on PCB/PWBs and PCAs [ITA/2 (AS2)]unit90309030- - Parts and accessories of optical instruments and appliances for measuring or checking PCB/PWBs and PCAs [ITA1/A-185 & 186] [ITA1/B-199]unit90309040- - Printed circuit assemblies for products falling within the Information Technology Agreement (ITA), including such assemblies for external connections such as cards that conform to the PCMCIA standard. Such printed circuit assemblies consist of one or more printed circuits of heading 85.34 with one or more active elements assembled thereon, with or without passive elements. “Active elements” means diodes, transistors and similar semiconductor devices, whether or not photosensitive, of heading 85.41, and integrated circuits and micro assemblies of heading 85.42 unit90309090- - Other unit9031Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this Chapter; profile projectors. 903110- Machines for balancing mechanical parts: 90311010- - Electrically operated unit90311020- - Not electrically operated unit903120- Test benches: 90312010- - Electrically operated unit90312020- - Not electrically operated unit90313000- Profile projectors unit Other optical instruments and appliances: 90314100- - For inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor devices [ITA1/A-187] unit903149- - Other: 90314910- - - Optical instruments and appliances for measuring surface particulate contamination on semiconductor wafers [ITA1/A-188] unit90314920- - - Optical error verification and repair apparatus for PCB/PWBs and PCAs [ITA/2 (AS2)] unit90314930- - - Optical instruments and appliances for measuring or checking PCB/PWBs and PCAs [ITA/2 (AS2)] unit90314990- - - Other unit903180- Other instruments, appliances and machines: - - Cable test equipment: 90318011- - - Electrically operatedunit90318019- - - Not electrically operated unit- - Other: 90318091- - - Electron beam microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafer or reticles [ITA1/B-179] unit90318092- - - Other, electrically operatedunit90318099- - - Not electrically operatedunit903190- Parts and accessories: - - For electrically operated equipment:unit90319011- - - Parts and accessories including printed circuit assemblies of optical instruments and appliances for: inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting masks, photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor devices [ITA1/A- 189]; measuring surface particulate contamination on semiconductor wafers [ITA1/A- 190] unit90319012- - - Parts and accessories of Optical error verification and repair apparatus for PCB/PWBs and PCAs [ITA/2 (AS2)] unit90319013- - - Parts and accessories of optical instruments and appliances for measuring or checking PCB/PWBs and PCAs [ITA/2 (AS2)]unit90319014- - - Parts and accessories of electron beam microscopes fitted with equipment specially designed for handling and transport of semiconductor wafers or reticles [ITA1/B-180]unit90319019- - - Other unit90319020- - For non-electrically operated equipment unit9032Automatic regulating or controlling instruments and apparatus. 903210- Thermostats: 90321010- - Electrically operatedunit90321020- - Not electrically operatedunit903220- Manostats: 90322010- - Electrically operated unit90322020- - Not electrically operatedunit Other instruments and apparatus: 90328100- - Hydraulic or pneumaticunit903289- - Other: 90328910- - - Instruments and apparatus incorporating or working in conjunction with an automatic data processing machine, for automatically regulating or controlling the propulsion, ballast or cargo handling systems of ships [ITA/2] unit90328920- - - Automatic instruments and apparatus for regulating or controlling chemical or electrochemical solutions in the manufacture of PCA/PWBs [ITA/2 (AS2)] unit- - - Other, electrically operated:unit90328931- - - - Automatic regulating voltage units (stabilizers)unit90328939- - - - Other unit90328990- - - Other unit903290- Parts and accessories: 90329010- - Of goods of subheading 9032.89.10 [ITA/2]unit90329020- - Of goods of subheading 9032.89.20 [ITA/2 (AS2)]unit90329030- - Of other electrically operated goods unit90329090- - Other unit9033Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this Chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90. 90330010- For electrically operated equipment unit90330020- For non-electrically operated unit ĶĪopv²0‰ģŽŸ¤ŪŻŽ]^abvwz{°±“µŠŃŌÕūü’0145FGIJ“”—˜ŌÕŲŁķīńŗ¼½Ö×QRUVmnqr†‡Š‹žŸ”¢ŠŃŌÕ+ , / 0 ] ^ a b ūłłūūūļūļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļęļB*CJhph5B*CJhph5OJQJ[ĶĪopv—†²0Š   8 1h‰ģ‰4żųöńļńąąÜŅąąąąąąÜąÅ°$ & F ĘßĢ„Ģ„äż^„Ģ`„äża$ $„°„Pž^„°`„Pža$ $ & F¤(a$¤($„d„œż¤(^„d`„œża$$a$$a$õž{Ā AińķńŽ“Ÿ¤źźåŲŲŠČČæå­­  – ¤x¤x$If $¤x¤x$Ifa$$ & F„„mž¤d^„`„mža$$„°^„°a$$ & Fa$$ & Fa$ $„°„Pž^„°`„Pža$$a$$ & F ĘßĢ„Ģ„äż^„Ģ`„äża$¤„Ŗ«¬ŪŻ”䘘˜’˜$If $$Ifa$]$$If–44ÖFā’H!€%&@8öž%ööÖ ’’’Ö ’’’Ö ’’’Ö ’’’4Ö aöŻŽćęē}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö#&)^abgjmwz}tttnt}dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö z{€ƒ†±“µŗ½ĄŃŌ}čtttnt}€tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ŌÕŚŻąü’ 14}¬tttnt}Ōtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 45:=>GIJORU”—}Ttttnt}8tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö —˜ £ÕŲŁŽįäīń}tttnt}dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ńņ÷łśŗ¼½¾æĄŌÖ},tttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ö×Üßą#%&+.1RU}<tttnt}Ątttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö UV[^anqrwz}‡Š}ptttnt}dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Š‹“”Ÿ”¢§Ŗ­ŃŌ}\tttnt}Ģtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ŌÕŚŻą, / 0 5 8 ; ^ a }ltttnt}Čtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö a b g j m x { |  „ … Ž  }htttnt}Ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö b w x { | Ķ Ī Ń Ņ !!!![!\!_!`!”!•!˜!™!®!Æ!²! " " ")"*"D"E"J"K"l"m"r"s"…"†"‰"Ō"Ö"×"ī"ļ"ō"õ"## # #0#1#6#7#Y#Z#_#`#„#…#Š#‹#³#“#¹#ŗ#Ļ#Š#Õ#‘$“$”$«$¬$±$²$Ļ$Š$Ņ$Ó$&%'%,%-%B%÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķć×÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷56B*CJhph6B*CJhph5B*CJhphB*CJhphU ‘ – ™ œ Ī Ń Ņ × Ś Ż !!}tttnt}Ģtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö !! ! !!\!_!`!e!h!k!•!˜!}ltttnt}ätttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ˜!™!ž!”!¤!Æ!²!³!ø!¹!ŗ! " "}htttnt}dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö " " """'")"*"/"2"5"E"J"}xtttnt}„tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö J"K"P"S"V"m"r"s"x"{"~"†"‰"} tttnt}\tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ‰"Š"""‘"Ō"Ö"×"Ü"ß"ā"ļ"ō"}4tttnt}xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ō"õ"ś"ż"’"# # ####1#6#}Xtttnt}°tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 6#7#<#?#B#Z#_#`#e#h#k#…#Š#}¤tttnt}¬tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Š#‹##“#–#“#¹#ŗ#æ#Ā#Å#Š#Õ#}¼tttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Õ#Ö#Ū#Ü#Ż#‘$“$”$™$œ$Ÿ$¬$±$}ųtttnt}xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ±$²$·$ŗ$»$Š$Ņ$Ó$Ų$Ū$Ž$'%,%}„tttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ,%-%2%5%8%C%H%I%N%Q%R%%ƒ%}ptttnt}ģtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö B%C%H%I%%ƒ%„%Ū%Ü%į%ā%÷%ų%ż%–&˜&™&ę&ē&é&ź&''!'"'7'8'='>'¦'§'¬'­'p(q(v(w(š(›( (”(“(µ(·(ø(3)4)9):)y)z))€)ø)¹)¾)æ)Ņ)Ó)Õ)Ö))***/*0*G*H*M*N*„*…*‡*ˆ*É*Ź*Ļ*Š*+++ +++$+%+õģõģāÖģõģõģõģõģõģõāÖģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõ56B*CJhph6B*CJhphB*CJhph5B*CJhphTƒ%„%‰%Œ%%Ü%į%ā%ē%ź%ķ%ų%ż%}xtttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ż%ž%&&&–&˜&™&ž&”&¢&ē&é&}ltttnt}Dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö é&ź&ļ&ņ&õ&'!'"'''*'-'8'='}ątttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ='>'C'F'I'§'¬'­'²'µ'ø'q(v(}¼tttnt}(tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö v(w(|((‚(›( (”(¢(£(¤(µ(·(}Øtttnt}\tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ·(ø(½(Ą(Ć(4)9):)?)B)E)z))}tttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö )€)…)ˆ)‹)¹)¾)æ)Ä)Ē)Č)Ó)Õ)}ütttnt}\tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Õ)Ö)Ū)Ž)į)**/*0*5*8*;*H*M*}htttnt}xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö M*N*O*P*Q*…*‡*ˆ***“*Ź*Ļ*}čtttnt} tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ļ*Š*Õ*Ų*Ū*++ +++++$+}ätttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $+%+&+'+(+A+C+D+I+L+N+_+a+}|tttnt}xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö %+^+_+a+b+²+³+ø+¹+,, , ,X,Y,^,_,u,v,{,|,,“,É,Ź,Ļ,Š,ę,ē,ģ,d-f-g-w-x-Ą-Į-Ę-Ē-Ū-Ü-į-ā-ų-ł-ū-ü-0.1.6.7.L.M.R.S.n.o.q.r.Œ..’.“.°.±.¶../0/1/N/O/T/U/¾/æ/Ä/Å/č/é/ī/ļ/;0<0>0?0…0†0‹0Œ0”0¢0÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ć÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ6B*CJhph5B*CJhphB*CJhphZa+b+g+j+m+³+ø+¹+¾+Į+Ä+, ,}\tttnt}Ltttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö , ,,,,Y,^,_,d,g,j,v,{,}Ltttnt}ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö {,|,,„,…,,’,“,˜,›,ž,Ź,Ļ,}\tttnt}ōtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ļ,Š,Õ,Ų,Ū,ē,ģ,ķ,ņ,ó,ō,d-f-}ttttnt}čtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö f-g-h-i-j-u-w-x-}-€-ƒ-Į-Ę-}Dtttnt}<tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ę-Ē-Ģ-Ļ-Ņ-Ü-į-ā-ē-ź-ė-ł-ū-}ltttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ū-ü-...1.6.7.<.?.B.M.R.}ģtttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö R.S.T.U.V.o.q.r.w.z.}..’.}|tttnt}„tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ’.“.˜.›.ž.±.¶.·.¼.½.¾../0/}tttnt}čtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 0/1/6/9/0}Øtttnt}@tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö >0?0D0G0J0†0‹0Œ0‘0”0—0¢0§0}4tttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ¢0§0Ø0É0Ź0Ģ0Ķ0ž0’01111 1•1—1˜1Å1Ę152628292Q2R2W2X2o2p2u2v2å2ę2č2é2ł2ż2ą3į3ę3ē344444444ż4ž45555#5$5F5G5I5J5„5…5‡5ˆ5Ÿ5 5„5¦5¼5½5Ā5Ć5ä5å5ē5č5’566666"6#6G6H6J6K6a6b6÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ć÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ6B*CJhph5B*CJhphB*CJhphZ§0Ø0­0°0±0Ź0Ģ0Ķ0Ņ0Õ0Ų0’01}”tttnt}ątttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 11 1 111 1!1&1'1(1•1—1}ptttnt}Ütttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö —1˜1™1š1›1Ć1Å1Ę1Ė1Ī1Ļ16282}øtttnt}Ģtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 8292>2A2D2R2W2X2]2`2c2p2u2}|tttnt}xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö u2v2{2~22ę2č2é2ź2ė2ģ2ś2ü2}Ģtttnt}Ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ü2ż2333į3ę3ē3ģ3ļ3ņ344}Øtttnt}€tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 444 4 44444"4%4ž45}Ltttnt}Øtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 55 5 555#5$5%5&5'5G5I5}€tttnt}˜tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö I5J5O5R5S5…5‡5ˆ555“5 5„5}ųtttnt}xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö „5¦5«5®5±5½5Ā5Ć5Č5Ė5Ģ5å5ē5}ttttnt}”tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ē5č5ķ5š5ó5666 6666"6}xtttnt}ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö "6#6(6+6,6H6J6K6P6S6V6b6g6} tttnt}ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö b6g6h6}6~6ƒ6„6­6®6°6±6ē6č6ķ6ī67777A7B7G7H7i7j7o78’8“8_9`9b9c9²9³9ø9¹9Ī9Ļ9Ō9Õ9<:@:{:|::‚:¶:·:½:¾:ß:ą:å:ę:W;X;Z;[;ķ;ī;ó;ō; < <<<.</<1<2<W<X<]<^<s<t<y<z<ė<ģ<ń<ņ<j=k=p=q=>>">#>÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ć÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ6B*CJhph5B*CJhphB*CJhphZg6h6m6p6s6~6ƒ6„6…6†6‡6®6°6}ptttnt}“tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö °6±6¶6¹6¼6č6ķ6ī6ó6ö6ł677}ōtttnt}Ątttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 77#7&7)7B7G7H7M7P7S7j7o7}Øtttnt} tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö o7p7u7v7w78’8“8˜8›8œ8`9b9}Œtttnt}@tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö b9c9h9k9n9³9ø9¹9¾9Į9Ä9Ļ9Ō9}Xtttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ō9Õ9Ö9×9Ų9=:?:@:E:H:K:|::}¬tttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö :‚:‡:Š::·:¼:½:¾:Ć:Ę:É:ą:}štttntt} tttn$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ą:å:ę:ė:ī:ļ:X;Z;[;`;c;f;ī;ötŌööönötdööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ī;ó;ō;ł;ü;’; <<<<<</<ötpööönötˆööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ /<1<2<7<:<=<X<]<^<c<f<i<t<öt°ööönötpööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ t<y<z<<‚<ƒ<œ<ž<Ÿ<¤<§<Ŗ<ģ<öt”ööönötLööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ģ<ń<ņ<÷<ś<ż<k=p=q=v=y=|=>ötüööönötČööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ >">#>(>+>.>8>=>>>C>D>E>²>ötlööönötÜööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ #>7>8>=>²>“>µ>Ł>Ś>Ü>Ż>ˆ?‰?Ž??¤?„?Ŗ?«?@@ @ @“@µ@ŗ@»@Š@Ń@Ö@×@õ@ö@ū@ü@AA A!ABBB BBB$BoBqBrBĄBĮBĆBÄBiCjCoCpC…C†C‹CŒC­C®C°C±CpDqDvDwDŒDD’D}EE€E2F3F8F9FeFfFjFkF F”F£F¤FGG GG@GAGFGGG÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^²>“>µ>ŗ>½>¾>Ś>Ü>Ż>ā>å>č>‰?öt ööönötČööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ‰?Ž??”?—?š?„?Ŗ?«?°?³?“?@ötpööönöt€ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ @ @ @@@@µ@ŗ@»@Ą@Ć@Ę@Ń@ötĄööönötpööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ Ń@Ö@×@Ü@ß@ā@ö@ū@ü@AAAAöt”ööönöt”ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ A A!A&A)A,ABB BBBBBöt ööönötpööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ B$B%B*B+B,BoBqBrBwBzB{BĮBöt4ööönötHööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ĮBĆBÄBÉBĢBĻBjCoCpCuCxC{C†Cöt°ööönötpööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ †C‹CŒC‘C”C•C®C°C±C¶C¹C¼CqDöt”ööönötööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ qDvDwD|DD‚DD’D“D˜D™DšD}Eötpööönöt“ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ }EE€E…EˆE‹E3F8F9F>FAFDFfFötäööönötČööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ fFjFkFpFsFtF”F£F¤F©F¬FÆFGötäööönötØööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ G GGGGGAGFGGGLGOGRG]Götäööönötpööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ GG\G]GbGcG„G…G‡GˆGŻGŽGćGäGHH"H#HsHtHyHzHõHöHūHüHIIIkImInI–I—IœIIJJJJ3J4J6J7J°J±J¶J·JóJōJłJśJKKKK7K8K:K;KŃKŅK×KŲKķKīKóK¶LøL¹LŃLŅLŌLÕL M MMM'M(M-M.MfMgMlMmM€MM†M‡MŹMĖMŠMŃMżMžM÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^]GbGcGhGkGlG…G‡GˆGGG“GŽGöt”ööönötpööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ŽGćGäGéGģGļGH"H#H(H+H.HtHötüööönöt\ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ tHyHzHH‚H…HöHūHüHIIIIötööönötpööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ IIIIIIkImInIsIvIyI—IötXööönöt¼ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ —IœII¢I„IØIJJJ JJJ4JötØööönötĄööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ 4J6J7JZ?ZfZhZiZnZqZtZZötĢööönöt°ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ Z”Z•ZšZZ Z­Z²Z³ZøZ»Z¾ZšZötxööönöt ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ šZõZöZūZžZ’Z [ [ [[[[([öt\ööönöt„ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ([-[.[3[6[9[h[m[n[s[v[y[†[ötööönötxööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ †[‹[Œ[[Ž[[Ģ[Ī[Ļ[Ō[×[Ś[9\öt ööönötĄööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ Œ[Ė[Ģ[Ī[Ļ[8\9\>\?\S\T\Y\Z\’\“\˜\™\Å\Ę\Č\É\ē\č\ķ\ī\#]$])]*]^]_]`]d]e]f]z]{]€]T^V^W^ŗ^»^½^¾^×^Ų^Ż^Ž^ņ^ó^ų^ł^v_w_y_z_Ŗ_«_°_±_Ę_Ē_Ģ_R`T`U`y`z``€`¹`ŗ`æ`Ą`Õ`Ö`Ū`ņaōaõa$b%b*b+bVb÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķć÷ćķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķć×÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷56B*CJhph6B*CJhph5B*CJhphB*CJhphU9\>\?\D\G\J\T\Y\Z\_\b\e\“\ötlööönötüööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ “\˜\™\ž\”\¢\Ę\Č\É\Ī\Ń\Ō\č\ötĄööönöt”ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ č\ķ\ī\ó\ö\ł\$])]*]/]2]5]_]ötšööönötšööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ _]e]f]k]n]q]{]€]]†]‡]ˆ]T^ötlööönötXööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ T^V^W^\^_^`^»^½^¾^Ć^Ę^É^Ų^ötœööönöt€ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ Ų^Ż^Ž^ć^ę^é^ó^ų^ł^ž^__w_ötlööönötööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ w_y_z__‚_…_«_°_±_¶_¹_¼_Ē_ötÜööönötpööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ Ē_Ģ_Ķ_Ņ_Ó_Ō_R`T`U`Z`]```z`öt ööönöt¬ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ z``€`…`ˆ`‹`ŗ`æ`Ą`Å`Č`Ė`Ö`ötööönötpööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ Ö`Ū`Ü`į`ā`ć`ņaōaõaśażab%bötdööönötŲööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ %b*b+b,b-b.bWbYbZb_bbbeb{böt¼ööönötœööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ VbWbYbZbzb{b€bb–b—bœbbĘbŹbėbģbńbņbcc ccHcIcNcOc„c¦c«c¬c¾cæcÄc$e&e'eĘeĒeóeōełeśeff$f%fdfefjfkf‡fˆfŠf‹füfżfgggg g!gÖg×gŁgŚghhh h=h>hChDh[h\h^h_hŸh h„h¦h»h¼hĮhĀhōhõh÷hųhõģõģõģõģõģõģāģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõ6B*CJhphB*CJhph5B*CJhphY{b€bb†b‰bŒb—bœbbžbŸb bĒbötpööönöt“ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ĒbÉbŹbĻbŅbÕbģbńbņb÷bśbżbcöt ööönötpööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ c cccccIcNcOcTcWcZc¦cötööönöttööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ¦c«c¬c±c“c·cæcÄcÅcŹcĖcĢc$eötdööönötˆööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ $e&e'e(e)e*eÄeĘeĒeĢeĻeŅeōeöt€ööönötĢööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ōełeśe’efff$f%f*f-f0feföt¬ööönötööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ efjfkfpfsftfˆfŠf‹ff“f–fżföt€ööönötąööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ żfggg ggg g!g"g#g$g×götxööönötäööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ×gŁgŚgßgāgåghh h%h(h+h>hötööönötööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ >hChDhIhLhMh\h^h_hdhghjh hötlööönötööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$  h„h¦h«h®h±h¼hĮhĀhĒhŹhĖhõhötpööönötŲööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ õh÷hųhżhiitiyizii‚i…iŗiötööönötööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ųhsitiyizi¹iŗiæiĄiÕiÖiŪiwj|j@kBkCkykzk|k}kģkķkļkškllll/l0l5l6lœll¢l£lčlélīl¦mØm©mņmóm#n$n)n*n=n>n@nAn\n]nbncn‚nƒnˆn‰n¦n§n©nŖnŽnßnänånoo o o0o1o6o7o‘o’o—o˜oŃoŅo×oåpēpčp6q7q9q:qq€q…q†q÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^ŗiæiĄiÅiČiĖiÖiŪiÜiįiäiēiwjötpööönöt„ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ wj|j}j‚jƒj„j@kBkCkHkKkLkzkötööönötčööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ zk|k}k‚k…kˆk¢k§kØk­k°k³k½köt¬ööönötlööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ½kĀkĆkČkĖkĢkķkļkškõkųkūklöt“ööönöt¬ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ lll l#l&l0l5l6l;l>l?lXlötlööönöt”ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ XlZl[l`lclfll¢l£lØl«l®lélöt ööönöt0ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ élīlļlōlõlöl¦mØm©mŖm«m¬mšmötčööönöt(ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ šmņmómųmūmžm$n)n*n/n2n3n>nötÜööönöt\ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ >n@nAnFnInLn]nbncnhnknnnƒnötˆööönöt˜ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ƒnˆn‰nŽn‘n’n§n©nŖnÆn²nµnßnöt„ööönötģööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ßnänånźnķnšno o oooo1oötœööönöt¬ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ 1o6o7or?rzr{r}r~rĘrĒrĢrĶrsss sKsLsQsRss‚s‡sˆsæsĄsĀsĆsēsčsķsīsttttKtLtNtOt‘t’t—t˜tŽtßtätvvxvyv¤v„v§vØvĢvĶvŅvÓvūvüvwwIwJwLwMwqwrwwwxw w”w¦w§wxx!x÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķć×÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷56B*CJhph6B*CJhph5B*CJhphB*CJhphUrrr rrr9r>r?rDrGrHr{rötÜööönötüööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ {r}r~rƒr†r‰rĒrĢrĶrŅrÕrŲrsöt<ööönötLööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ss s%s(s+sLsQsRsWsZs]s‚sötČööönötŲööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ‚s‡sˆsss‘sĄsĀsĆsČsĖsĪsčsötģööönöt¬ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ čsķsīsósösłsttt"t%t&tLtöt¼ööönötČööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ LtNtOtTtWtZt’t—t˜tt t£tßtöt$ööönöt4ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ßtätåtźtėtģtvvxvyv~vv‚v„vötPööönöt¼ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ „v§vØv­v°v³vĶvŅvÓvŲvŪvŽvüvöt¬ööönöt¼ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ üvwww w wJwLwMwRwUwXwrwöt,ööönöt¬ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ rwwwxw}w€wƒw”w¦w§w¬wÆw°wxöt¼ööönötģööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ x!x"x'x*x-xGxLxMxRxUxXxvxöt¬ööönöt¼ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ !x"xFxGxLxMxuxvx{x|x™xšxŸx xyyyy+y,y1y2yZy[y`yay™yšyœyyŅyÓyŲyŁyzz z z:z;z@zAznzozqzrz2{3{8{9{G{H{M{N{t{u{z{{{’{“{˜{’{||||||Z|[|`|a|v|w|||}|–|—|™|š|Ą|Į|Ę|Ē|Ū|Ü|į|ā|}}}}'}(}õģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõB*CJhph5B*CJhph]vx{x|xx„x‡xšxŸx x„xØx©xyötööönötœööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ yyy yyy,y1y2y7y:y=y[yöt¬ööönöt¼ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ [y`yayfyiyjyšyœyy¢y„yØyÓyötšööönötšööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ÓyŲyŁyŽyįyäyz z zzzz;zötČööönötŲööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ;z@zAzFzIzJzozqzrzwzzz}z3{ötÄööönötööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ 3{8{9{:{;{<{H{M{N{S{V{Y{u{ötTööönöt“ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ u{z{{{€{ƒ{†{“{˜{™{ž{Ÿ{ {’{ötxööönöt¤ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ’{||| | ||||!|$|'|[|öthööönötööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ [|`|a|f|i|l|w|||}|‚|…|†|—|ötpööönöttööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ —|™|š|Ÿ|¢|„|Į|Ę|Ē|Ģ|Ļ|Ņ|Ü|öt“ööönötlööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ Ü|į|ā|ē|ź|ė|}}} } }}(}ötˆööönötØööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ (}-}.}3}6}9}C}H}I}N}Q}R}k}ötlööönöt”ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ (}-}.}B}C}H}I}j}k}m}n}œ}}¢}£}ø}¹}¾}~ƒ~„~ź~ė~ķ~ī~&',-GHMNcdij¤„§ØÖ×ÜŻ&€'€,€-€m€n€s€t€ˆ€‰€Ž€€°€±€³€“€  FGLd‚f‚g‚¼‚½‚Ā‚Ć‚ƒ ƒƒƒ‘ƒ’ƒ”ƒ•ƒÆƒ°ƒµƒ¶ƒÉƒŹƒĢƒĶƒ„ „„„÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^k}m}n}s}v}y}}¢}£}Ø}«}®}¹}ötŌööönötpööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ¹}¾}æ}Ä}Å}Ę}~ƒ~„~‰~Œ~~ė~ötööönötØööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ė~ķ~ī~ó~ö~ł~',-258Hötüööönöt„ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ HMNSVYdijors„ötpööönötųööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ „§Ø­°³×ÜŻāåč'€ötŌööönöt@ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ '€,€-€2€5€8€n€s€t€y€|€€‰€ötööönötlööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ‰€Ž€€”€—€˜€±€³€“€¹€¼€æ€ öt”ööönötxööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ GLMRSTd‚ötģööönöthööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ d‚f‚g‚l‚o‚r‚½‚Ā‚Ć‚Č‚Ė‚Ī‚ ƒötpööönöt0ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ƒƒƒƒƒƒ’ƒ”ƒ•ƒšƒƒ ƒ°ƒötööönöt„ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ °ƒµƒ¶ƒ»ƒ¾ƒæƒŹƒĢƒĶƒŅƒÕƒŲƒ „öt\ööönötööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ „„„„„„·„¼„½„Ā„Å„Č„ź…ötøööönötĢööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ „¶„·„¼„½„é…ź…ļ…š…†† † †Ų†Ł†Ž†ß†‡‡‡‡[‡\‡^‡_‡‹‡Œ‡‘‡’‡©‡Ŗ‡Æ‡°‡Ü‡Ż‡ß‡ą‡wˆxˆ}ˆ~ˆ•ˆ–ˆ›ˆœˆÆˆ°ˆ²ˆ³ˆ‚‰ƒ‰ˆ‰‰‰ ‰”‰¦‰§‰Č‰É‰Ė‰Ģ‰NŠOŠTŠUŠéŠźŠļŠšŠ†‹‡‹Œ‹‹ŅÓŲŁīļōŽƒŽ„Ž·ŽøŽŗŽ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķć×÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷56B*CJhph6B*CJhph5B*CJhphB*CJhphUź…ļ…š…õ…ų…ū…† † ††††Ł†öttööönötHööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ Ł†Ž†ß†ą†į†ā†‡‡‡ ‡‡‡\‡öt¤ööönöt\ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ \‡^‡_‡d‡g‡j‡Œ‡‘‡’‡—‡š‡‡Ŗ‡ötĢööönötxööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ Ŗ‡Æ‡°‡µ‡ø‡¹‡Ż‡ß‡ą‡å‡č‡ė‡xˆötĄööönötxööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ xˆ}ˆ~ˆƒˆ†ˆ‰ˆ–ˆ›ˆœˆ”ˆ¤ˆ„ˆ°ˆötxööönöt\ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ °ˆ²ˆ³ˆøˆ»ˆ¾ˆƒ‰ˆ‰‰‰Ž‰‘‰”‰”‰ötXööönötxööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ”‰¦‰§‰¬‰Æ‰°‰É‰Ė‰Ģ‰Ń‰Ō‰×‰OŠöt”ööönöt$ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ OŠTŠUŠZŠ]Š`ŠźŠļŠšŠõŠųŠūŠ‡‹ötlööönöttööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ‡‹Œ‹‹’‹•‹˜‹ÓŲŁŽįäļöt0 ööönötpööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ļōõśūüŽƒŽ„Ž‰ŽŒŽŽøŽöt<ööönötÜööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ øŽŗŽ»ŽĄŽĆŽĘŽįŽęŽēŽģŽļŽņŽöt°ööönötĄööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ŗŽ»ŽąŽįŽęŽēŽ/023XY^_ˆ‰ŽÆ°µ¶äåēčˆ‰Ž¢£„¦/‘0‘5‘6‘›‘œ‘”‘¢‘’’’’.’/’4’5’l’m’o’p’Œ’’’’¶’·’¼’½’č’é’ī’ļ’ü’ż’’’“¦“§“¬“­“Ś“Ū“ą“į“ ” ”””4”5”7”8”c”d”i”j”õģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõB*CJhph5B*CJhph] 0238;>Yötpööönöt°ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ Y^_dgj‰Ž”—š°ötĄööönötœööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ °µ¶·ø¹åēčķšó‰ötČööönötœööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ‰Ž”—˜£„¦«®±0‘öt\ööönöt@ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ 0‘5‘6‘;‘>‘A‘œ‘”‘¢‘§‘Ŗ‘­‘’öt°ööönötŌööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ’’’’’"’/’4’5’:’=’>’m’ötxööönötģööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ m’o’p’q’r’s’’’’•’˜’›’·’öt€ööönöt“ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ·’¼’½’Ā’Å’Č’é’ī’ļ’š’ń’ņ’ż’ötČööönötDööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ż’’’“““ “§“¬“­“²“µ“ø“Ū“öt“ööönötŠööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ Ū“ą“į“ę“é“ģ“ ””””””5”ötÄööönöt˜ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ 5”7”8”9”:”;”d”i”j”o”r”u”Ź•ötČööönöt˜ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ j”É•Ź•Ļ•Š•N–O–T–U–Ū–Ü–į–ā–š—›— —”—ø—¹—¾—æ—ö—÷—ü—C˜E˜F˜]˜^˜`˜a˜…˜†˜‹˜Œ˜“˜µ˜ŗ˜»˜Ļ˜Š˜Ń˜Ó˜Ō˜ł˜ś˜’˜™(™)™.™/™U™V™X™Y™~™™„™…™˜™™™›™œ™ė›ģ›ń›ņ›œœœœOœPœUœVœ”œ•œšœ›œĻœŠœÕœÖœėœģœ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķć×÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ć×ć×÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷×ć×÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ56B*CJhph6B*CJhph5B*CJhphB*CJhphUŹ•Ļ•Š•Õ•Ų•Ū•O–T–U–Z–]–`–Ü–ötööönöt4ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ܖį–ā–ē–ź–ķ–›— —”—¦—©—¬—¹—ötüööönötxööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ¹—¾—æ—Ä—Ē—Ź—÷—ü—ż—˜˜˜C˜ötųööönöt$ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ C˜E˜F˜K˜N˜O˜^˜`˜a˜f˜i˜l˜†˜ötlööönöt¬ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ †˜‹˜Œ˜‘˜”˜—˜µ˜ŗ˜»˜Ą˜Ć˜Ä˜Ń˜öt¼ööönötdööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ јӘŌ˜Ł˜Ü˜ß˜ś˜’˜™™™ ™)™öt°ööönöt¼ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ )™.™/™0™1™2™V™X™Y™^™a™d™™ötØööönöt°ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ™„™…™Š™™Ž™™™›™œ™”™¤™§™Ššöt\ööönötŠööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ Šššš•š˜š›š7›<›=›>›?›@›d›öt“ööönöt“ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ d›i›j›o›r›u›®›³›“›¹›¼›æ›Ī›öt(ööönöt€ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ Ī›Ó›Ō›Ł›Ü›ß›ģ›ń›ņ›÷›ś›ū›œötxööönöt”ööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ œœœœœ"œPœUœVœ[œ^œaœ•œötüööönötööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ •œšœ›œ œ£œ¦œŠœÕœÖœŪœŽœįœģœötģööönötpööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ģœńœņœ÷œųœłœ‡‰Š’•¼öt`ööönötąööön$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$ ģœńœ‡‰Š»¼ĮĀķīóōõ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph ¼ĮĀĒŹĶīóötČööönö$If‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$óōõ}{‚$$If–4Örā’›°H!€%¹X@8öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 1h°Š/ °ą=!°"°# $ %° i8@ń’8 NormalCJ_HaJmH sH tH >@> Heading 1$$@&a$ 5OJQJN@N Heading 2$$@&a$5B*CJOJQJhph<A@ņ’”< Default Paragraph Font<P@ņ< Body Text 2$„˜ž]„˜ža$58B@8 Body Text$a$ 5OJQJVR@V Body Text Indent 2$„d„œż^„d`„œża$OJQJõ™š’’’’ĶĪopv—†²0Š 81 h ‰ ģ ‰ 4 {Ā AińķńŽ“Ÿ¤„Ŗ«¬ŪŻŽćęē#&)^abgjmwz{€ƒ†±“µŗ½ĄŃŌÕŚŻąü’ 145:=>GIJORU”—˜ £ÕŲŁŽįäīńņ÷łśŗ¼½¾æĄŌÖ×Üßą#%&+.1RUV[^anqrwz}‡Š‹“”Ÿ”¢§Ŗ­ŃŌÕŚŻą,/058;^abgjmx{|„…Ž‘–™œĪŃŅ׌Ż \_`ehk•˜™ž”¤Æ²³ø¹ŗ  ')*/25EJKPSVmrsx{~†‰Š‘ŌÖ×Üßāļōõśż’ 167<?BZ_`ehk…Š‹“–“¹ŗæĀÅŠÕÖŪÜŻ‘ “ ” ™ œ Ÿ ¬ ± ² · ŗ » Š Ņ Ó Ų Ū Ž '!,!-!2!5!8!C!H!I!N!Q!R!!ƒ!„!‰!Œ!!Ü!į!ā!ē!ź!ķ!ų!ż!ž!"""–"˜"™"ž"”"¢"ē"é"ź"ļ"ņ"õ"#!#"#'#*#-#8#=#>#C#F#I#§#¬#­#²#µ#ø#q$v$w$|$$‚$›$ $”$¢$£$¤$µ$·$ø$½$Ą$Ć$4%9%:%?%B%E%z%%€%…%ˆ%‹%¹%¾%æ%Ä%Ē%Č%Ó%Õ%Ö%Ū%Ž%į%*&/&0&5&8&;&H&M&N&O&P&Q&…&‡&ˆ&&&“&Ź&Ļ&Š&Õ&Ų&Ū&'' '''''$'%'&'''('A'C'D'I'L'N'_'a'b'g'j'm'³'ø'¹'¾'Į'Ä'( ( ((((Y(^(_(d(g(j(v({(|((„(…((’(“(˜(›(ž(Ź(Ļ(Š(Õ(Ų(Ū(ē(ģ(ķ(ņ(ó(ō(d)f)g)h)i)j)u)w)x)})€)ƒ)Į)Ę)Ē)Ģ)Ļ)Ņ)Ü)į)ā)ē)ź)ė)ł)ū)ü)***1*6*7*<*?*B*M*R*S*T*U*V*o*q*r*w*z*}**’*“*˜*›*ž*±*¶*·*¼*½*¾*.+0+1+6+9+<+O+T+U+Z+]+`+æ+Ä+Å+Ź+Ķ+Š+é+ī+ļ+ō+÷+ų+<,>,?,D,G,J,†,‹,Œ,‘,”,—,¢,§,Ø,­,°,±,Ź,Ģ,Ķ,Ņ,Õ,Ų,’,-- - --- -!-&-'-(-•-—-˜-™-š-›-Ć-Å-Ę-Ė-Ī-Ļ-6.8.9.>.A.D.R.W.X.].`.c.p.u.v.{.~..ę.č.é.ź.ė.ģ.ś.ü.ż.///į/ę/ē/ģ/ļ/ņ/0000 0 00000"0%0ž011 1 111#1$1%1&1'1G1I1J1O1R1S1…1‡1ˆ111“1 1„1¦1«1®1±1½1Ā1Ć1Č1Ė1Ģ1å1ē1č1ķ1š1ó1222 2222"2#2(2+2,2H2J2K2P2S2V2b2g2h2m2p2s2~2ƒ2„2…2†2‡2®2°2±2¶2¹2¼2č2ķ2ī2ó2ö2ł2333#3&3)3B3G3H3M3P3S3j3o3p3u3v3w34’4“4˜4›4œ4`5b5c5h5k5n5³5ø5¹5¾5Į5Ä5Ļ5Ō5Õ5Ö5×5Ų5=6?6@6E6H6K6|66‚6‡6Š66·6¼6½6¾6Ć6Ę6É6ą6å6ę6ė6ī6ļ6X7Z7[7`7c7f7ī7ó7ō7ł7ü7’7 888888/8182878:8=8X8]8^8c8f8i8t8y8z88‚8ƒ8œ8ž8Ÿ8¤8§8Ŗ8ģ8ń8ņ8÷8ś8ż8k9p9q9v9y9|9:":#:(:+:.:8:=:>:C:D:E:²:“:µ:ŗ:½:¾:Ś:Ü:Ż:ā:å:č:‰;Ž;;”;—;š;„;Ŗ;«;°;³;“;< < <<<<µ<ŗ<»<Ą<Ć<Ę<Ń<Ö<×<Ü<ß<ā<ö<ū<ü<==== =!=&=)=,=>> >>>>>$>%>*>+>,>o>q>r>w>z>{>Į>Ć>Ä>É>Ģ>Ļ>j?o?p?u?x?{?†?‹?Œ?‘?”?•?®?°?±?¶?¹?¼?q@v@w@|@@‚@@’@“@˜@™@š@}AA€A…AˆA‹A3B8B9B>BABDBfBjBkBpBsBtB”B£B¤B©B¬BÆBC CCCCCACFCGCLCOCRC]CbCcChCkClC…C‡CˆCCC“CŽCćCäCéCģCļCD"D#D(D+D.DtDyDzDD‚D…DöDūDüDEEEEEEEEEkEmEnEsEvEyE—EœEE¢E„EØEFFF FFF4F6F7FV?VfVhViVnVqVtVV”V•VšVV V­V²V³VøV»V¾VšVõVöVūVžV’V W W WWWW(W-W.W3W6W9WhWmWnWsWvWyW†W‹WŒWWŽWWĢWĪWĻWŌW×WŚW9X>X?XDXGXJXTXYXZX_XbXeX“X˜X™XžX”X¢XĘXČXÉXĪXŃXŌXčXķXīXóXöXłX$Y)Y*Y/Y2Y5Y_YeYfYkYnYqY{Y€YY†Y‡YˆYTZVZWZ\Z_Z`Z»Z½Z¾ZĆZĘZÉZŲZŻZŽZćZęZéZóZųZłZžZ[[w[y[z[[‚[…[«[°[±[¶[¹[¼[Ē[Ģ[Ķ[Ņ[Ó[Ō[R\T\U\Z\]\`\z\\€\…\ˆ\‹\ŗ\æ\Ą\Å\Č\Ė\Ö\Ū\Ü\į\ā\ć\ņ]ō]õ]ś]ż]^%^*^+^,^-^.^W^Y^Z^_^b^e^{^€^^†^‰^Œ^—^œ^^ž^Ÿ^ ^Ē^É^Ź^Ļ^Ņ^Õ^ģ^ń^ņ^÷^ś^ż^_ _____I_N_O_T_W_Z_¦_«_¬_±_“_·_æ_Ä_Å_Ź_Ė_Ģ_$a&a'a(a)a*aÄaĘaĒaĢaĻaŅaōałaśa’abbb$b%b*b-b0bebjbkbpbsbtbˆbŠb‹bb“b–bżbccc ccc c!c"c#c$c×cŁcŚcßcācåcdd d%d(d+d>dCdDdIdLdMd\d^d_dddgdjd d„d¦d«d®d±d¼dĮdĀdĒdŹdĖdõd÷dųdżdeeteyezee‚e…eŗeæeĄeÅeČeĖeÖeŪeÜeįeäeēewf|f}f‚fƒf„f@gBgCgHgKgLgzg|g}g‚g…gˆg¢g§gØg­g°g³g½gĀgĆgČgĖgĢgķgļgšgõgųgūghhh h#h&h0h5h6h;h>h?hXhZh[h`hchfhh¢h£hØh«h®héhīhļhōhõhöh¦iØi©iŖi«i¬išiņióiųiūiži$j)j*j/j2j3j>j@jAjFjIjLj]jbjcjhjkjnjƒjˆj‰jŽj‘j’j§j©jŖjÆj²jµjßjäjåjźjķjšjk k kkkk1k6k7kn?nDnGnHn{n}n~nƒn†n‰nĒnĢnĶnŅnÕnŲnoo o%o(o+oLoQoRoWoZo]o‚o‡oˆooo‘oĄoĀoĆoČoĖoĪočoķoīoóoöołoppp"p%p&pLpNpOpTpWpZp’p—p˜pp p£pßpäpåpźpėpģpvrxryr~rr‚r„r§rØr­r°r³rĶrŅrÓrŲrŪrŽrürsss s sJsLsMsRsUsXsrswsxs}s€sƒs”s¦s§s¬sÆs°st!t"t't*t-tGtLtMtRtUtXtvt{t|tt„t‡tštŸt t„tØt©tuuu uuu,u1u2u7u:u=u[u`uaufuiujušuœuu¢u„uØuÓuŲuŁuŽuįuäuv v vvvv;v@vAvFvIvJvovqvrvwvzv}v3w8w9w:w;w‹Y‹^‹_‹d‹g‹j‹‰‹Ž‹‹”‹—‹š‹°‹µ‹¶‹·‹ø‹¹‹å‹ē‹č‹ķ‹š‹ó‹‰ŒŽŒŒ”Œ—Œ˜Œ£Œ„Œ¦Œ«Œ®Œ±Œ056;>Aœ”¢§Ŗ­ŽŽŽŽŽ"Ž/Ž4Ž5Ž:Ž=Ž>ŽmŽoŽpŽqŽrŽsŽŽŽŽ•Ž˜Ž›Ž·Ž¼Ž½ŽĀŽÅŽČŽéŽīŽļŽšŽńŽņŽżŽ’Ž §¬­²µøŪąįęéģ 5789:;dijoruŹ‘Ļ‘Š‘Õ‘Ų‘Ū‘O’T’U’Z’]’`’Ü’į’ā’ē’ź’ķ’›“ “”“¦“©“¬“¹“¾“æ“Ä“Ē“Ź“÷“ü“ż“”””C”E”F”K”N”O”^”`”a”f”i”l”†”‹”Œ”‘”””—”µ”ŗ”»”Ą”ƔĔєӔŌ”Ł”ܔߔś”’”••• •)•.•/•0•1•2•V•X•Y•^•a•d••„•…•Š••Ž•™•›•œ•”•¤•§•Š–––•–˜–›–7—<—=—>—?—@—d—i—j—o—r—u—®—³—“—¹—¼—æ—Ī—Ó—Ō—Ł—Ü—ß—ģ—ń—ņ—÷—ś—ū—˜˜˜˜˜"˜P˜U˜V˜[˜^˜a˜•˜š˜›˜ ˜£˜¦˜Š˜Õ˜Ö˜Ū˜Ž˜į˜ģ˜ń˜ņ˜÷˜ų˜ł˜‡™‰™Š™™’™•™¼™Į™Ā™Ē™Ź™Ķ™ī™ó™ō™÷™˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€0€€˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜ 0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜ 0€p˜ 0€p˜ 0€p˜0€p˜0€p˜0€p˜ 0€p˜ 0€p˜ 0€p˜0€p˜0€p˜ 0€p˜ 0€p«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€˜0€€b B%%+¢0b6#>GGžM¦TŒ[Vbųh†q!x(}„ŗŽj”ģœõO`my†“”®¼ČŌąķż #/;J¤ŻzŌ4—ńÖUŠŌa  !˜! "J"‰"ō"6#Š#Õ#±$,%ƒ%ż%é&='v(·()Õ)M*Ļ*$+a+ ,{,Ļ,f-Ę-ū-R.’.0/Ä/>0§01—182u2ü245I5„5ē5"6g6°67o7b9Ō9:ą:ī;/<t<ģ<>²>‰?@Ń@ABĮB†CqD}EfFG]GŽGtHI—I4JōJ8KīKŅL(MMžMRNŌNO­PQQæQźRÉST`T¤T6VlWLX’XlY“Y0ZZšZ([†[9\“\č\_]T^Ų^w_Ē_z`Ö`%b{bĒbc¦c$eōeefżf×g>h hõhŗiwjzk½klXlélšm>nƒnßn1o’oåp€qr{rs‚sčsLtßt„vüvrwxvxy[yÓy;z3{u{’{[|—|Ü|(}k}¹}ė~H„'€‰€ d‚ ƒ°ƒ „ź…Ł†\‡Ŗ‡xˆ°ˆ”‰OŠ‡‹ļøŽY°‰0‘’m’·’ż’Ū“5”Ź•Ü–¹—C˜†˜Ń˜)™™Ššd›Ī›œ•œģœ¼óõPRSTUVWXYZ[\]^_abcdefghijklnopqrstuvwxz{|}~€‚ƒ„…‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’”•–—˜™š›œžŸ ¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßįāćäåęēčéźėģīļšńņóōõö÷ųłśūüž’   !"$%&'()*+,-.0123456789:<=>?@ABCDEFGHIKLõQļł6 8 V`:EńüAL’œ3=“ŗĒĢŽć#-˜”ń÷§éó % T \ N,Y,J.P.ņ.ų.™1Ÿ1ł1’1Z2`244n4z46#6J7V7Ś7Ž7 : :‰::”:°:s;{;ß;ó;÷;<<+<ž<¦<b=s=ę=ī=S?[?Y@a@ėBļBōBųBŚDŽDćDēDH!HüH I;IFIKIVIXIdI”I„IJJ'L0LNN%N0NÖNŚN)O-OP P8Q@QFQQQ"R&RŽR’RóSTUŽUV!VˆYYbZiZć\ī\^ ^ßaéa`edeZigi6qBqDqRqjrtrLvVv wwõwżwüyzÅzŠzl}u}O~W~©~±~ś~¤Æ€…€‰€€R‚V‚½‚É‚vƒ}ƒ\„`„e„i„2…6…;…?…Ī†Ņ†×†Ū†Y‡]‡b‡f‡8ŒBŒFŒNŒƒˆŒōųżŽ˜%‘/‘3‘;‘2’6’;’?’Ą’Ä’É’Ķ’…““Ę”Ļ”#—'—÷™äęøÅÖŽ%6 8 : f  š ^`wy±³ŃÓüž13”–Õ×īšRTnp‡‰ŃÓ,.^`xzĪŠ\^•—ƱEImq†ˆļó15Z^…‰“øŠŌ% & ¬ ° '!+!C!G!Ü!ą!ų!ü!# #8#<#§#«#q$u$›$Ÿ$4%8%z%~%¹%½%*&.&H&L&Ź&Ī&'''#'³'·'( (Y(](v(z(Ź(Ī(ē(ė(Į)Å)Ü)ą)1*5*M*Q**‘*±*µ*ź*ė*O+S+æ+Ć+é+ķ+†,Š,¢,¦,’,---b-d-R.V.p.t.į/å/00ž011"1 1¤1½1Į1222!2b2f2~2‚2č2ģ233B3F3j3n36484³5·5Ļ5Ó5|6€6·6»6ą6ä6ī7ņ7 88X8\8t8x8ģ8š8k9o9:!:8:<:‰;;„;©;µ<¹<Ń<Õ<ö<ś<ś=ü=>>>#>j?n?†?Š?q@u@@‘@3B7BfBiBC CACEC]CaCŽCāCD!DtDxDöDśDEE—E›EFF±FµFōFųFGGŅGÖGīGņG II(I,IgIkII…IĖIĻI6J:JRJVJ{JJļJóJK K6M:MQMUMæMĆMQNUNźNīN=OAOÉOĶOäOčOPP`PdP|P€P„QˆQ6R:R¢R¦RlSpSˆSŒS’TU2U6UlUpU™UU“UøUšUōU0V4VV“V­V±VšVōV(W,WhWlW†WŠW9X=XTXXX“X—XčXģX$Y(Y`YdY{YYŲZÜZóZ÷Z«[Æ[Ē[Ė[z\~\ŗ\¾\Ö\Ś\%^)^{^^—^›^ģ^š^_ _I_M_¦_Ŗ_æ_Ć_ōaųab#bebibżbcccdd>dBd d¤d¼dĄdtexeŗe¾eÖeŚewf{f¢g¦g½gĮghh0h4hh”héhķh$j(j]jajƒj‡jßjćjk k1k5k’k–kŅkÖk€m„mŠmŌmnn9n=nĒnĖnooLoPo‚o†očoģopp’p–pßpćpĶrŃrürsrsvs”s„sGtKtvtztštžt,u0u[u_uÓu×uv v;v?v3w7wHwLwuwyw“w—w[x_xwx{xĮxÅxÜxąx(y,yCyGyy”y¹y½y'{+{H{L{d{h{×{Ū{'|+|n|r|‰|| }}G}K}½~Į~ °“ € €·€»€źī‚ ‚Ł‚Ż‚NƒPƒŒƒƒŖƒ®ƒx„|„–„š„ƒ…‡…”…„…O†S†ź†ī†‡‡‹‡Ó‰×‰ļ‰ó‰įŠåŠ‹‹Y‹]‹‰‹‹°‹“‹‰ŒŒ04œ ŽŽ/Ž3Ž·Ž»ŽéŽķŽ§«Ūß dhŹ‘Ī‘O’S’Ü’ą’›“Ÿ“¹“½“÷“ū“†”Š”µ”¹”ś”ž”)•-••ƒ•Š–Ž–7—;—d—h—®—²—Ī—Ņ—ģ—š—P˜T˜•˜™˜Š˜Ō˜ģ˜š˜¼™Ą™ī™ņ™÷™3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333’’nthhaiBD:\Hai\Solieu Trung tam\Trang web\Danh muc\DM XNK\E\Chapter 90.docō0± %Īń’ $Ą %Īń’\ErœŪ2J’`w ’ØF—%œŪ2J’£U²0 %Īń’©=Ń= ’`$>>š¼žw’<^F %Īń’…?xFŅ¦.’‚?[Gš¼žw’ėJƒQœŪ2J’7Į\Ŗ5 y’ä;` %Īń’hŠv ’P wĄ™K’ķc‚| ’„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo(-„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo(-„…„kžĘ…^„…`„kžo(()„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„…„kžĘ…^„…`„kžo(()„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo(-„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„ß„žĘß^„ß`„žo(()„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo(-„…„kžĘ…^„…`„kžo(()„ß„žĘß^„ß`„žo(()„…„kžĘ…^„…`„kžo(()„g„‰žĘg^„g`„‰žo(()„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žo(- „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(·š„¤„\žĘ¤^„¤`„\žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.hŠv $Ą©=Ń=`$>>ō0± ‚?[G\ErØF—%ėJƒQ7Į\<^Fä;`£U²0`wķc‚|P w…?xF’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Ž“Ÿ¤„Ŗ«¬ŪŻŽćęē#&)^abgjmwz{€ƒ†±“µŗ½ĄŃŌÕŚŻąü’ 145:=>GIJORU”—˜ £ÕŲŁŽįäīńņ÷łśŗ¼½¾æĄŌÖ×Üßą#%&+.1RUV[^anqrwz}‡Š‹“”Ÿ”¢§Ŗ­ŃŌÕŚŻą,/058;^abgjmx{|„…Ž‘–™œĪŃŅ׌Ż \_`ehk•˜™ž”¤Æ²³ø¹ŗ  ')*/25EJKPSVmrsx{~†‰Š‘ŌÖ×Üßāļōõśż’ 167<?BZ_`ehk…Š‹“–“¹ŗæĀÅŠÕÖŪÜŻ‘ “ ” ™ œ Ÿ ¬ ± ² · ŗ » Š Ņ Ó Ų Ū Ž '!,!-!2!5!8!C!H!I!N!Q!R!!ƒ!„!‰!Œ!!Ü!į!ā!ē!ź!ķ!ų!ż!ž!"""–"˜"™"ž"”"¢"ē"é"ź"ļ"ņ"õ"#!#"#'#*#-#8#=#>#C#F#I#§#¬#­#²#µ#ø#q$v$w$|$$‚$›$ $”$¢$£$¤$µ$·$ø$½$Ą$Ć$4%9%:%?%B%E%z%%€%…%ˆ%‹%¹%¾%æ%Ä%Ē%Č%Ó%Õ%Ö%Ū%Ž%į%*&/&0&5&8&;&H&M&N&O&P&Q&…&‡&ˆ&&&“&Ź&Ļ&Š&Õ&Ų&Ū&'' '''''$'%'&'''('A'C'D'I'L'N'_'a'b'g'j'm'³'ø'¹'¾'Į'Ä'( ( ((((Y(^(_(d(g(j(v({(|((„(…((’(“(˜(›(ž(Ź(Ļ(Š(Õ(Ų(Ū(ē(ģ(ķ(ņ(ó(ō(d)f)g)h)i)j)u)w)x)})€)ƒ)Į)Ę)Ē)Ģ)Ļ)Ņ)Ü)į)ā)ē)ź)ė)ł)ū)ü)***1*6*7*<*?*B*M*R*S*T*U*V*o*q*r*w*z*}**’*“*˜*›*ž*±*¶*·*¼*½*¾*.+0+1+6+9+<+O+T+U+Z+]+`+æ+Ä+Å+Ź+Ķ+Š+é+ī+ļ+ō+÷+ų+<,>,?,D,G,J,†,‹,Œ,‘,”,—,¢,§,Ø,­,°,±,Ź,Ģ,Ķ,Ņ,Õ,Ų,’,-- - --- -!-&-'-(-•-—-˜-™-š-›-Ć-Å-Ę-Ė-Ī-Ļ-6.8.9.>.A.D.R.W.X.].`.c.p.u.v.{.~..ę.č.é.ź.ė.ģ.ś.ü.ż.///į/ę/ē/ģ/ļ/ņ/0000 0 00000"0%0ž011 1 111#1$1%1&1'1G1I1J1O1R1S1…1‡1ˆ111“1 1„1¦1«1®1±1½1Ā1Ć1Č1Ė1Ģ1å1ē1č1ķ1š1ó1222 2222"2#2(2+2,2H2J2K2P2S2V2b2g2h2m2p2s2~2ƒ2„2…2†2‡2®2°2±2¶2¹2¼2č2ķ2ī2ó2ö2ł2333#3&3)3B3G3H3M3P3S3j3o3p3u3v3w34’4“4˜4›4œ4`5b5c5h5k5n5³5ø5¹5¾5Į5Ä5Ļ5Ō5Õ5Ö5×5Ų5=6?6@6E6H6K6|66‚6‡6Š66·6½6¾6Ć6Ę6É6ą6å6ę6ė6ī6ļ6X7Z7[7`7c7f7ī7ó7ō7ł7ü7’7 888888/8182878:8=8X8]8^8c8f8i8t8y8z88‚8ƒ8œ8ž8Ÿ8¤8§8Ŗ8ģ8ń8ņ8÷8ś8ż8k9p9q9v9y9|9:":#:(:+:.:8:=:>:C:D:E:²:“:µ:ŗ:½:¾:Ś:Ü:Ż:ā:å:č:‰;Ž;;”;—;š;„;Ŗ;«;°;³;“;< < <<<<µ<ŗ<»<Ą<Ć<Ę<Ń<Ö<×<Ü<ß<ā<ö<ū<ü<==== =!=&=)=,=>> >>>>>$>%>*>+>,>o>q>r>w>z>{>Į>Ć>Ä>É>Ģ>Ļ>j?o?p?u?x?{?†?‹?Œ?‘?”?•?®?°?±?¶?¹?¼?q@v@w@|@@‚@@’@“@˜@™@š@}AA€A…AˆA‹A3B8B9B>BABDBfBjBkBpBsBtB”B£B¤B©B¬BÆBC CCCCCACFCGCLCOCRC]CbCcChCkClC…C‡CˆCCC“CŽCćCäCéCģCļCD"D#D(D+D.DtDyDzDD‚D…DöDūDüDEEEEEEEEEkEmEnEsEvEyE—EœEE¢E„EØEFFF FFF4F6F7FV?VfVhViVnVqVtVV”V•VšVV V­V²V³VøV»V¾VšVõVöVūVžV’V W W WWWW(W-W.W3W6W9WhWmWnWsWvWyW†W‹WŒWWŽWWĢWĪWĻWŌW×WŚW9X>X?XDXGXJXTXYXZX_XbXeX“X˜X™XžX”X¢XĘXČXÉXĪXŃXŌXčXķXīXóXöXłX$Y)Y*Y/Y2Y5Y_YeYfYkYnYqY{Y€YY†Y‡YˆYTZVZWZ\Z_Z`Z»Z½Z¾ZĆZĘZÉZŲZŻZŽZćZęZéZóZųZłZžZ[[w[y[z[[‚[…[«[°[±[¶[¹[¼[Ē[Ģ[Ķ[Ņ[Ó[Ō[R\T\U\Z\]\`\z\\€\…\ˆ\‹\ŗ\æ\Ą\Å\Č\Ė\Ö\Ū\Ü\į\ā\ć\ņ]ō]õ]ś]ż]^%^*^+^,^-^.^W^Y^Z^_^b^e^{^€^^†^‰^Œ^—^œ^^ž^Ÿ^ ^Ē^É^Ź^Ļ^Ņ^Õ^ģ^ń^ņ^÷^ś^ż^_ _____I_N_O_T_W_Z_¦_«_¬_±_“_·_æ_Ä_Å_Ź_Ė_Ģ_$a&a'a(a)a*aÄaĘaĒaĢaĻaŅaōałaśa’abbb$b%b*b-b0bebjbkbpbsbtbˆbŠb‹bb“b–bżbccc ccc c!c"c#c$c×cŁcŚcßcācåcdd d%d(d+d>dCdDdIdLdMd\d^d_dddgdjd d„d¦d«d®d±d¼dĮdĀdĒdŹdĖdõd÷dųdżdeeteyezee‚e…eŗeæeĄeÅeČeĖeÖeŪeÜeįeäeēewf|f}f‚fƒf„f@gBgCgHgKgLgzg|g}g‚g…gˆg¢g§gØg­g°g³g½gĀgĆgČgĖgĢgķgļgšgõgųgūghhh h#h&h0h5h6h;h>h?hXhZh[h`hchfhh¢h£hØh«h®héhīhļhōhõhöh¦iØi©iŖi«i¬išiņióiųiūiži$j)j*j/j2j3j>j@jAjFjIjLj]jbjcjhjkjnjƒjˆj‰jŽj‘j’j§j©jŖjÆj²jµjßjäjåjźjķjšjk k kkkk1k6k7kn?nDnGnHn{n}n~nƒn†n‰nĒnĢnĶnŅnÕnŲnoo o%o(o+oLoQoRoWoZo]o‚o‡oˆooo‘oĄoĀoĆoČoĖoĪočoķoīoóoöołoppp"p%p&pLpNpOpTpWpZp’p—p˜pp p£pßpäpåpźpėpģpvrxryr~rr‚r„r§rØr­r°r³rĶrŅrÓrŲrŪrŽrürsss s sJsLsMsRsUsXsrswsxs}s€sƒs”s¦s§s¬sÆs°st!t"t't*t-tGtLtMtRtUtXtvt{t|tt„t‡tštŸt t„tØt©tuuu uuu,u1u2u7u:u=u[u`uaufuiujušuœuu¢u„uØuÓuŲuŁuŽuįuäuv v vvvv;v@vAvFvIvJvovqvrvwvzv}v3w8w9w:w;w‹Y‹^‹_‹d‹g‹j‹‰‹Ž‹‹”‹—‹š‹°‹µ‹¶‹·‹ø‹¹‹å‹ē‹č‹ķ‹š‹ó‹‰ŒŽŒŒ”Œ—Œ˜Œ£Œ„Œ¦Œ«Œ®Œ±Œ056;>Aœ”¢§Ŗ­ŽŽŽŽŽ"Ž/Ž4Ž5Ž:Ž=Ž>ŽmŽoŽpŽqŽrŽsŽŽŽŽ•Ž˜Ž›Ž·Ž¼Ž½ŽĀŽÅŽČŽéŽīŽļŽšŽńŽņŽżŽ’Ž §¬­²µøŪąįęéģ 5789:;dijoruŹ‘Ļ‘Š‘Õ‘Ų‘Ū‘O’T’U’Z’]’`’Ü’į’ā’ē’ź’ķ’›“ “”“¦“©“¬“¹“¾“æ“Ä“Ē“Ź“÷“ü“ż“”””C”E”F”K”N”O”^”`”a”f”i”l”†”‹”Œ”‘”””—”µ”ŗ”»”Ą”ƔĔєӔŌ”Ł”ܔߔś”’”••• •)•.•/•0•1•2•V•X•Y•^•a•d••„•…•Š••Ž•™•›•œ•”•¤•§•Š–––•–˜–›–7—<—=—>—?—@—d—i—j—o—r—u—®—³—“—¹—¼—æ—Ī—Ó—Ō—Ł—Ü—ß—ģ—ń—ņ—÷—ś—ū—˜˜˜˜˜"˜P˜U˜V˜[˜^˜a˜•˜š˜›˜ ˜£˜¦˜Š˜Õ˜Ö˜Ū˜Ž˜į˜ģ˜ń˜ņ˜÷˜ų˜ł˜‡™‰™Š™™’™•™¼™Į™Ā™Ē™Ź™Ķ™ī™ó™ō™÷™žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž–’@€?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāćäåęēčéźėģķīļšńņóōõö÷ųłśūüżž’   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMž’’’OPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāćäåęēčéźėģķīļšńņóōõö÷ųłśūüżž’ž’’’   ž’’’ž’’’ż’’’ż’’’ż’’’ż’’’ż’’’ž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFšj‚Į(³Ä€1Table’’’’’’’’’’’’N÷pWordDocument’’’’’’’’"šSummaryInformation(’’’’DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’CompObj’’’’jObjectPool’’’’’’’’’’’’šj‚Į(³Äšj‚Į(³Ä’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ō9²q