ŠĻą”±į>ž’ ĢĪž’’’ŹĖ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į7 šæX%bjbjUU "Ų7|7|X!’’’’’’l¤ĪPĪPĪPĪP< Q|¤J–ī’S’S’S’S’S’S’S’SɕĖ•Ė•Ė•Ė•Ė•Ė•$8— X™Vļ•’S’S’S’S’Sļ•ĪX’S’S–ĪXĪXĪX’S²’S’SɕĪX’SɕĪXšĪXhYžŻrøÅy’S†S äɎš²Ä¤*OĪPDTŠ•x˜Åy–0J–-y˜®™ĪX®™ÅyĪX¤¤ŁChapter 74: Copper and articles thereof Note 1. In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them: (a) Refined copper Metal containing at least 99.85% by weight of copper; or Metal containing at least 97.5% by weight of copper, provided that the content by weight of any other element does not exceed the limit specified in the following table: TABLE Other elementsElementLimiting content % by weight Ag Silver As Arsenic Cd Cadmium Cr Chromium Mg Magnesium Pb Lead S Sulphur Sn Tin Te Tellurium Zn Zinc Zr Zirconium0.25 0.5 1.3 1.4 0.8 1.5 0.7 0.8 0.8 1.0 0.3Other elements*, each0.3*Other elements are, for example, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si. CodeDescriptionUnit7401Copper mattes; cement copper (precipitated copper). 74011000- Copper mattesKg74012000- Cement copper (precipitated copper)Kg7402 Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining. 74020010- Blister copper and other unrefined copper kg74020090- Copper anodes for electrolytic refining kg7403Refined copper and copper alloys, unwrought  Refined copper: 74031100- - Cathodes and sections of cathodeskg74031200- - Wirebarskg74031300- - Billetskg74031900- - Other kg Copper alloys: 74032100- - Copperzinc base alloys (brass)kg74032200- - Coppertin base alloys (bronze)kg74032300- - Coppernickel base alloys (cupronickel) or coppernickelzinc base alloys (nickel silver) kg74032900- - Other copper alloys (other than master alloys of heading 74.05)kg74040000Copper waste and scrap.kg74050000Master alloys of copper.kg7406Copper powders and flakes. 74061000- Powders of nonlamellar structurekg74062000- Powders of lamellar structure; flakeskg7407Copper bars, rods and profiles. 740710- Of refined copper: 74071010- - Bars and rods of circular cross section kg74071020- - Other bars and rods kg74071030- - Profiles:kg Of copper alloys 740721- - Of copperzinc base alloys (brass): 74072110- - - Bars and rodskg74072120- - - Profileskg740722- - Of coppernickel base alloys (cupronickel) or coppernickelzinc base alloys (nickel silver): 74072210- - - Bars and rodskg74072220- - - Profileskg- - Other:kg74072910- - - Bars and rodskg74072920- - - Profileskg7408Copper wire.  Of refined copper: 740811- - Of which the maximum crosssectional dimension exceeds 6 mm: kg74081110- - - Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 mm but not exceeds 14 mm kg74081120- - - Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 14 mm but not exceeds 25 mm kg74081190- - - Other kg74081900- - Other kg Of copper alloys: 74082100- - Of copperzinc base alloys (brass)kg74082200- - Of coppernickel base alloys (cupronickel) or coppernickelzinc base alloys (nickel silver)kg74082900- - Otherkg7409Copper plates, sheets and strips, of a thickness exceeding 0.15 mm.  Of refined copper: 740911- - In coils: 74091110- - - Strip kg74091190- - - Otherkg740919- - Other: 74091910- - - Stripkg74091990- - - Other kg Of copperzinc base alloys (brass):740921- - In coils: 74092110- - - Stripkg74092190- - - Otherkg740929- - Other: 74092910- - - Stripkg74092990- - - Other kg Of coppertin base alloys (bronze):740931- - In coils: 74093110- - - Stripkg74093190- - - Otherkg740939- - Other: 74093910- - - Stripkg74093990- - - Otherkg740940- Of coppernickel base alloys (cupronickel) or coppernickelzinc base alloys (nickel silver): 74094010- - Stripkg74094090- - Otherkg740990- Of other copper alloys: 74099010- - Stripkg74099090- - Otherkg7410Copper foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing), not exceeding 0.15 mm.  Not backed: 74101100- - Of refined copperkg74101200- - Of copper alloys kg Backed: 741021- - Of refined copper: 74102110- - - Reinforced sheets or plates of polytetraflouroethylene or polyamide, laminated on one side or both sides with copper foil kg74102120- - - Copper clad laminate for PCBs kg74102190- - - Other kg74102200- - Of copper alloyskg7411Copper tubes and pipes. 74111000- Of refined copper kg Of copper alloys:kg74112100- - Of copperzinc base alloys (brass)kg74112200- - Of coppernickel base alloys (cupronickel) or coppernickelzinc base alloys (nickel silver)kg74112900- - Otherkg7412Copper tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves). 74121000- Of refined copperkg74122000- Of copper alloyskg7413 Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper, not electrically insulated. - Cable: 74130011- - Of circular cross section not exceeding 500 mm² kg74130012- - Of circular cross section 500 mm² or more to 630 mm² kg74130013- - Of circular cross section 630 mm² or more to 1000 mm² kg74130019- - Other kg74130090- Other kg7414Cloth (including endless bands), grill and netting, of copper wire; expanded metal, of copper. 741420 - Cloth: 74142010- - For machinery kg74142020- - Suitable for making mosquito nets or window screens kg74142090- - Other kg741490 - Other: 74149010- - For machinery kg74149020- - Expanded metal kg74149090- - Other kg7415Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 83.05) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotterpins, washers (including spring washers) and similar articles, of copper. 741510 - Nails and tacks, drawing pins, staples and similar articles: 74151010- - Nails kg74151020- - Staples kg74151090- - Other d:kg Other articles, not threade74152100- - Washers (including spring washers)kg74152900- - Other kg Other threaded articles: 741533- - Screws; bolts and nuts: 74153310- - - Screws kg74153320- - - Bolts and nuts kg74153900- - Otherkg74160000Copper springs.kg74170000Cooking or heating apparatus of a kind used for domestic purposes, nonelectric, and parts thereof, of copper.unit7418Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of copper; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of copper; sanitary ware and parts thereof, of copper.  Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like: 74181100- - Pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the likeunit741819 - - Other: 74181910- - - Ash trays unit74181920- - - Articles used during religious rites unit74181990- - - Other unit74182000- Sanitary ware and parts thereofunit7419Other articles of copper. 74191000- Chain and parts thereof unit Other:741991- - Cast, moulded, stamped or forged, but not further worked: 74199110- - - Fittings for fire hoses unit74199120- - - Reservoirs, tanks, vats and similar containers not fitted with mechanical or thermal equipment; other hose fittings unit74199130- - - Electroplating anodes; machine belt fastener; fittings (not including propellers of heading 84.85) for ships or other vessel; capacity measures (other than domestic use) unit74199190- - - Other unit741999- - Other: 74199910- - - Electroplating anodes, machine belt fastener; fittings (not including propellers of heading 84.85) for ships or other vessel; capacity measures (other than domestic use); fittings for fire hoses unit74199920- - - Reservoirs, tanks, vats and similar containers not fitted with mechanical or thermal equipment of a capacity of 300 l or less; other fitting for hoses unit74199990- - - Other unit '†˜½¾lm‡ÅĘČĶŁ78;<lmpµ·øīļóō) * - b d e y z | } ­ ® ± ² Ź Ė Ī Ļ å ę é ź ’    I J M N | } €  ė ģ ļ š > ? B f i Ž ‘ “ ¶ · å ę é ź żżōōōōźęźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźŻźB*CJhph5CJ5B*CJhphB*mH phsH 5W(-†Ö€—˜ ½śųöńčęÓx˜dd$ Ę`ś0ż¤Z¤6$*$Ifa$Z$$If–l4ÖÖt’ų%H&’’’’’’’’’’’’Ö0’’’’’’ö„&öÖ’’’’Ö’’’’Ö’Ö’’’’4Ö laöą’ Ę 7`ś0ż¤Z¤6$*$If$„8^„8a$$a$$a$ X%ž½¾ą%HjŒ±Ó÷?D“¼†††††††††††v$ Ę`ś0ż$*$Ifa$ Ę`ś0ż$*$Ifl$$If–lÖÖ0t’)ų%˜’’’’°’’’’Ö0’’’’’’ö„&öÖ’’’’’’’’Ö’’Ö’’Ö’’4Ö laöą’ DHLPTX\`dhlmƒļļļļļļļļļļlr Ę`ś0ż¤Z$*$Ifm$$If–l4ÖÖ0t’)ų%˜’’’’°’’’’Ö0’’’’’’ö„&öÖ’’Ö’’Ö’’’’’’’’Ö’’4Ö laöą’$ Ę`ś0ż$*$Ifa$ ƒ‡ˆĘĒķüķ&Z$$If–l4ÖÖt’ų%H&Ö0’’’’’’ö„&öÖ’Ö’Ö’Ö’4Ö laöą’l$$If–lÖÖ0t’)ų%˜°Ö0’’’’’’ö„&öÖ’’Ö’’Ö’’Ö’’4Ö laöą’$ Ę`ś0ż¤Z$*$Ifa$ĒČĶŁŽßäåężššš•ųŒŒŒ†Œ$If $$Ifa$[$$If–44ÖFį’X˜!ų%w@`ö&öÖ ’’’Ö ’’’Ö ’’’Ö ’’’4Ö aö’’ $¤x¤x$Ifa$ "%(8;|vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’;<ADGmpqvxzµ·Ōvvvpvvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ·ø½ĄĆļóōłü’* - švvvpvčvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ - . 3 4 5 b d e f g h z | Üvvvpv`vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ | } ‚ … ˆ ® ± ² · ŗ ½ Ė Ī Ōvvvpvtvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ Ī Ļ Ō × Ś ę é ź ļ ņ õ lvvvpvhvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’     # & J M \vvvpvĢvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ M N S V Y } €  † ‰ Œ ģ ļ Ģvvvpv¼vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ļ š õ ų ū ? B C H K N f i Lvvvpvœvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ i j o r u Ž ‘ ’ — ˜ ™ “ ¶  vvvpv”vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ¶ · ¼ æ Ā ę é ź ļ ņ õ ĢvvvpvÜvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ź  H J K h i k l £ ¤ § Ø Ė Ģ Ļ Š č é ģ ķ   6 7 9 : X Y \ ] v w z { ę ē é ź  &'*+<=[\_`yz}“•–­®°±ūü’cdghĢĶŠŃčéģķ !RSVW÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^ ! & ' ( H J K P S T i k Øvvvpv„vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ k l q t w ¤ § Ø ­ ° ³ Ģ Ļ švvvpv vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ Ļ Š Õ Ų Ū é ģ ķ ī ļ š  tvvvpvdvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’   7 9 : ? B E Y \ ŠvvvpvŒvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ \ ] b e h w z { € ƒ „ ē é xvvvpv¼vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ é ź ļ ņ õ  '*Œvvvpvxvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ *+,-.9<=BEH\_HvvvpvŒvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ _`ehkz}~ƒ„…“•xvvvpv`vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ •–—˜™®°±¶¹ŗü’lvvvpv<vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ’ dghmpsĶŠ vvvpv¤vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ŠŃÖŁÜéģķņõųpvvvpvhvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’  !&),SVhvvvpvŲvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ VW\_bÄĒČĶŠÓŻąÄvvvpvdvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ WĆÄĒČÜŻą-/0GHJKabde|}€—˜›œÆ°²³ÉŹĶĪåęéź+,./EFIJ`adexy{|’“–—®Æ²³ŪÜŻŽōõ÷ų)*-.ABDE[\_`vwz{÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^ąįęēč-/0123HJ<vvvpvlvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ JKPSTbdejmp}€hvvvpvpvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ €†‰Œ˜›œ”¤„°²lvvvpv\vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ²³ø»¾ŹĶĪÓÖŁęélvvvpvpvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ éźėģķ,.¬vvvpvhvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ./47:FIJORUadlvvvpvlvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ dejmny{|„‡“–\vvvpvlvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ –—œŸ¢Æ²³“µ¶ÜŻpvvvpv¬vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ŻŽćęēõ÷ųżhvvvpvlvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ *-.367BDlvvvpv\vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ DEJMP\_`ehkwzlvvvpvlvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ z{€ƒ„åēčķšóż“vvvpvdvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ {äåēčüż<=?@TUXYmnq&()9:<=]^ab‚ƒ†‡“”–—¶·¹ŗEFIJyz}~•–™š¹ŗ½Żßą’PQTUĮĀÅĘŚŪŽ.01OPSTqruŁ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^ "#=?dvvvpv˜vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ?@EHKUXY^adnqdvvvpvdvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ qrwxy&()*+,:<ÜvvvpvPvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ <=BEH^abgjmƒ†”vvvpv”vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ †‡ˆ‰Š”–—œŸ ·¹@vvvpvŒvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ¹ŗæĀÅFIJORUz}@vvvpvŠvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ }~ƒ†‰–™šŸ¢„ŗ½pvvvpvvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ½¾ĆÄÅŻßąåčėˆvvvpvvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ $'*QTlvvvpvŲvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ TUZ]`ĀÅĘĖĪŃŪŽÄvvvpvdvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ Žßäåę.0169<PSHvvvpvŒvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ STY\_ruv{}~ŁŪˆvvvpv˜vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ŁŪÜēčźė*+./stwx½¾ĮĀ×ŲŪÜļšóZ\]oprs‘”•ŲŁÜŻņóö÷  *+./MNQRghk‰‹ŒŌÕ×Ųķīńņ  %&)*JKLM~‚ƒ˜™œŗ»½¾÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^ŪÜŻŽßčźėšóö+.<vvvpvvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ./47:twx}€ƒ¾Į$vvvpv(vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ĮĀĒŹĶŲŪÜįäēšóhvvvpv`vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ óōłśūZ\]begpr¤vvvpvXvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ rsx{~‘”•š ŁÜˆvvvpv vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ÜŻāåčóö÷ü’ hvvvpvXvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ +./47:NQˆvvvpvŒvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ QRWZ]hklqrs‰‹hvvvpv€vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ‹Œ‘”–Õ×ŲŻąćīń0vvvpvhvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ńņ÷śż &)pvvvpvpvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ )*+,-KLMRUX‚ŒvvvpvŲvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ‚ƒˆ‹Ž™œžŸ »½hvvvpv„vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ½¾ĆĘĒäęēģļņ¤vvvpvtvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ¾ćäęē’$%()=>A]`Ūą«­®2 3 5 6 … † ‹ Œ   ” £ ¤ æ Ą Å Ę ü ż !!!! !!!M!N!S!u!w!x!!ž!£!¤!Æ!°!±!²!ų!ł!ū!ü!%"&"+","±"²"·"ø"s#t#y#z#‘#’#—#˜#«#¬#®#Æ#ƒ$„$‰$Š$2%3%8%9%P%Q%÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^ %().14>A”vvvpvdvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ABGJM]`afilŪą|vvvpvvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ąįęēč«­®Æ°±3 5 4vvvpv vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ 5 6 ; > A † ‹ Œ ‘ ” – ” £ Xvvvpv`vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ £ ¤ © ¬ Æ Ą Å Ę Ė Ī Ń ż !ˆvvvpvōvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ !!! !!! !!!&!)!,!N!S!xvvvpvĢvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ S!T!Y!Z![!u!w!x!}!€!ƒ!ž!£!vvvpv°vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ £!¤!„!¦!§!°!±!²!·!ŗ!»!ł!ū!8vvvpv(vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ū!ü!"""&"+","1"4"7"²"·"Ąvvvpv0vvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ·"ø"½"Ą"Ć"t#y#z##‚#…#’#—#vvvpvxvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ —#˜## #”#¬#®#Æ#“#·#ŗ#„$‰$\vvvpvlvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ‰$Š$$’$•$3%8%9%>%A%D%Q%V%¼vvvpvxvvvpv$If $$Ifa$$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ Q%V%W%X%÷ķ5B*CJhphB*CJhphV%W%X%}$$If–4Örį’šģX˜!ų%¹Rl@`ö&öÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ 1h°Š/ °ą=!°"°# $ %° i8@ń’8 NormalCJ_HaJmH sH tH B@B Heading 4$$@&a$5OJQJaJN @N Heading 9 $$ Ę7¤x@&a$ OJQJaJ<A@ņ’”< Default Paragraph FontVC@ņV Body Text Indent$„Ŗ„Vž^„Ŗ`„Vža$ OJQJaJX!Ų’’’’(-†Ö€—˜ ½¾ą%HjŒ±Ó÷?DHLPTX\`dhlmƒ‡ˆĘĒČĶŁŽßäåę"%(8;<ADGmpqvxzµ·ø½ĄĆļóōłü’*-.345bdefghz|}‚…ˆ®±²·ŗ½ĖĪĻŌ׌ęéźļņõ #&JMNSVY}€†‰Œģļšõųū?BCHKNfijoruŽ‘’—˜™“¶·¼æĀęéźļņõ !&'(HJKPSTiklqtw¤§Ø­°³ĢĻŠÕŲŪéģķīļš   7 9 : ? B E Y \ ] b e h w z { € ƒ „ ē é ź ļ ņ õ  ' * + , - . 9 < = B E H \ _ ` e h k z } ~ ƒ „ … “ • – — ˜ ™ ® ° ± ¶ ¹ ŗ ü ’  d g h m p s Ķ Š Ń Ö Ł Ü é ģ ķ ņ õ ų   ! & ) , S V W \ _ b Ä Ē Č Ķ Š Ó Ż ą į ę ē č - / 0 1 2 3 H J K P S T b d e j m p } €  † ‰ Œ ˜ › œ ” ¤ „ ° ² ³ ø » ¾ Ź Ķ Ī Ó Ö Ł ę é ź ė ģ ķ ,./47:FIJORUadejmny{|„‡“–—œŸ¢Æ²³“µ¶ÜŻŽćęēõ÷ųż*-.367BDEJMP\_`ehkwz{€ƒ„åēčķšóż "#=?@EHKUXY^adnqrwxy&()*+,:<=BEH^abgjmƒ†‡ˆ‰Š”–—œŸ ·¹ŗæĀÅFIJORUz}~ƒ†‰–™šŸ¢„ŗ½¾ĆÄÅŻßąåčė$'*QTUZ]`ĀÅĘĖĪŃŪŽßäåę.0169<PSTY\_ruv{}~ŁŪÜŻŽßčźėšóö+./47:twx}€ƒ¾ĮĀĒŹĶŲŪÜįäēšóōłśūZ\]begprsx{~‘”•š ŁÜŻāåčóö÷ü’  +./47:NQRWZ]hklqrs‰‹Œ‘”–Õ×ŲŻąćīńņ÷śż &)*+,-KLMRUX‚ƒˆ‹Ž™œžŸ »½¾ĆĘĒäęēģļņ %().14>ABGJM]`afilŪąįęēč«­®Æ°±356;>A†‹Œ‘”–”£¤©¬ÆĄÅĘĖĪŃż !&),NSTYZ[uwx}€ƒž£¤„¦§°±²·ŗ»łūü&+,147²·ø½ĄĆtyz‚…’—˜ ”¬®Æ“·ŗ„ ‰ Š  ’ • 3!8!9!>!A!D!Q!V!W!Z!˜0€€80€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€© 0€€™0€€©@0€€©@0€€™@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€©@0€€™@0€€©@0€€©@0€€™@0€€©@0€€™@0€€˜0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€˜0€€ź W{Ł¾Q%X%'5BO]j½DƒĒ;·- | Ī M ļ i ¶ k Ļ \ é *_•’ŠVąJ€²é.d–ŻDz?q<†¹}½TŽSŪ.ĮórÜ Q‹ń)‚½Aą5 £ !S!£!ū!·"—#‰$V%X% !"#$%&()*+,-./012346789:;<=>?@ACDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ[\^_`abcdefghikX%km²“ŗ¼ĀÄ«°¦ « „ ‰ ¤©ź‚‡CJÅĢZ!ˆšņ*,®°ĖĶęčJL}ģī?AfhŽę褦ĢĪéėY [ w y ' ) 9 ; \ ^ z | ü ž d f Ķ Ļ é ė  S U Ä Ę Ż ß } ˜ š Ź Ģ ę č FHac“•Æ±*,\^wyż’UWnp^`ƒ…FHz|–˜ŗ¼QSĀÄŪŻPRrt+-tv¾ĄŲŚšņ‘“ŁŪóõ+-NPhjīš &(™›%'>@]_Ū߆ŠĄÄżNRž¢&*²¶tx’–„ ˆ 3!7!Q!U!Z!333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333’’nthhaiBD:\Hai\Solieu Trung tam\Trang web\Danh muc\DM XNK\E\Chapter 74.docIŖVaŲd‘’¾G. ’±hē ¶:Ų8’°OY Ųd‘’ż$v Ųd‘’} ’ĒRZ ’Vt ’d ’<“ ’˜6 ’Ü3Š ’hÉ ’Ō)!Ųd‘’[>=% ’{w@' ’j( ’/@) ’łÅ- ’0Ķ. ’\_Ų.Ā"H’5w1¢ģP’Į5‰4 ’|c6Ųd‘’ż>'6 ’©8°6 ’J#Ō6\¦’},!7 ’u \;€ōL’4<€<Ųd‘’ķjŁA ’É=åA ’ļ 1B®z\’hāC ’’"eD ’GGŲōI’ļ¢I ’:SK ’—“OŹü†’.ōR ’¶]óS ’szV ’ö V ’ŅZW¾9ÖŪ’_bWŲd‘’^^X ’=YŲd‘’° gYœŽ@u’/bX\Ųd‘’7Z„] ’ž^ ’ģoš^ ’ŗ ¢_ ’ģSõ`Ųd‘’é bbœŽ@u’Éb ’±v…e ’ūzšfrʜc’gįj ’‰ TlŲd‘’Vl ’'6J#Ō6¶]óS° gY|c6é bb—“Ož^[>=%ģoš^–zq}łÅ-Vl<“},!7ABGJM]`afilŪąįęēč«­®Æ°±356;>A†‹Œ‘”–”£¤©¬ÆĄÅĘĖĪŃż !&),NSTYZ[uwx}€ƒž£¤„¦§°±²·ŗ»łūü&+,147²·ø½ĄĆtyz‚…’—˜ ”¬®Æ“·ŗ„ ‰ Š  ’ • 3!8!9!>!A!D!Q!V!W!Z!žžžž–žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž–’@€„÷Œ—?@„Ą{X!P@’’Unknown’’’’’’’’’’’’G‡z €’Times New Roman5€Symbol3& ‡z €’Arial7& r.VnTime"qˆšŠh"|Š¦%|Š¦Ņ~:!š ““20dĆ!2ƒš’’ Chapter 74nthhainthhaiž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0l˜¬øČŌąš  ( 4 @LT\dä Chapter 74hapnthhai thhthhNormal nthhai 2hhMicrosoft Word 9.0@ŅIk@ōĄš²Ä@Ę …š²ÄŅ~ž’ÕĶ՜.“—+,ł®0ų hp€ˆ˜  Ø°ø Ą ×ätctk :Ć!  Chapter 74 Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklž’’’nopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ž’’’»¼½¾æĄĮž’’’ĆÄÅĘĒČÉž’’’ż’’’ż’’’Ķž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFŠŲŽš²ÄĻ€1Table’’’’’’’’’’’’m®™WordDocument’’’’’’’’"ŲSummaryInformation(’’’’ŗDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’ĀCompObj’’’’jObjectPool’’’’’’’’’’’’ŠŲŽš²ÄŠŲŽš²Ä’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ō9²q