ŠĻą”±į>ž’ kmž’’’hij’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į7 šæf*bjbjUU "ų7|7|f&’’’’’’l^^^^^^^ņņ^ņ^ņ^ņ^L>_äņ³±(.b.b.b.b.b.b.b.b2±4±4±4±4±4±4±$Ū² ū“†X±^.b.b.b.b.bX±†l^^.b.bm±†l†l†l.b^.b^.b2±†l.b2±†lš†l mŽ}h^^ž.b"b `&„²Äņ]ņ^Lf:~Œž”!ƒ±0³±Žµ†lµž†lrJ¼6^^^^ŁChapter 55: Manmade staple fibres Notes 1. Headings 55.01 and 55.02 apply only to manmade filament tow consisting of parallel filaments of a uniform length equal to the length of the tow, meeting the following specifications: (a) Length of tow exceeding 2 m; (b) Twist less than 5 turns per metre; (c) Measuring per filament less than 67 decitex; (d) Synthetic filament tow only: the tow must be drawn, that is to say be incapable of being stretched by more than 100% of its length; (e) Total measurement of tow more than 20,000 decitex. Tow of a length not exceeding 2 m is to be classified in heading 55.03 or 55.04. CodeDescriptionUnit5501Synthetic filament tow. 55011000- Of nylon or other polyamides kg55012000- Of polyesterskg55013000- Acrylic or modacrylic kg55019000- Otherkg55020000Artificial filament towkg5503Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning 55031000- Of nylon or other polyamideskg55032000- Of polyesterskg55033000- Acrylic or modacrylickg55034000- Of polypropylenekg55039000- Otherkg5504 Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning 55041000- Of viscose rayonkg550490- Other: 55049010- - Of cellulose acetate kg55049090- - Other kg5505Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of manmade fibres. 55051000- Of synthetic fibres kg55052000- Of artificial fibreskg5506Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning. 55061000- Of nylon or other polyamideskg55062000- Of polyesterskg55063000- Acrylic or modacrylickg55069000- Otherkg55070000Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinningkg5508Sewing thread of manmade staple fibres, whether or not put up for retail sale. 55081000- Of synthetic staple fibreskg55082000- Of artificial staple fibreskg5509Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail sale - Containing 85% or more by weight of staple fibres of nylon or other polyamides: 55091100- - Single yarnkg55091200- - Multiple (folded) or cabled yarn kg Containing 85% or more by weight of polyester staple fibres: 55092100- - Single yarnkg55092200- - Multiple (folded) or cabled yarnkg- Containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres: 55093100- - Single yarnkg55093200- - Multiple (folded) or cabled yarn kg Other yarn, containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres: 55094100- - Single yarnkg55094200- - Multiple (folded) or cabled yarn kg Other yarn, of polyester staple fibres: 550951- - Mixed mainly or solely with artificial staple fibres: 55095110- - - Single yarn kg55095190- - - Other kg550952 - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair: 55095210- - - Single yarn kg55095290- - - Other kg550953- - Mixed mainly or solely with cotton: 55095310- - - Single yarn kg55095390- - - Other kg550959- - Other: 55095910- - - Single yarn kg55095990- - - Other kg Other yarn, of acrylic or modacrylic staple fibres: 550961 - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair: 55096110- - - Single yarn kg55096190- - - Other kg550962- - Mixed mainly or solely with cotton: 55096210- - - Single yarn kg55096290- - - Other kg550969- - Other: 55096910- - - Single yarn kg55096990- - - Other kg Other yarn: 550991- - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair: 55099110- - - Single yarn kg55099190- - - Other kg550992- - Mixed mainly or solely with cotton: 55099210- - - Single yarn kg55099290- - - Other kg550999- - Other: 55099910- - - Single yarn kg55099990- - - Other kg5510Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale. Containing 85% or more by weight of artificial staple fibres: 55101100- - Single yarnkg55101200- - Multiple (folded) or cabled yarnkg55102000- Other yarn, mixed mainly or solely with wool or fine animal hairkg55103000- Other yarn, mixed mainly or solely with cottonkg55109000- Other yarnkg5511Yarn (other than sewing thread) of manmade staple fibres, put up for retail sale. 55111000- Of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of such fibreskg55112000- Of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibreskg55113000- Of artificial staple fibreskg5512Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres.  Containing 85% or more by weight of polyester staple fibres: 55121100- - Unbleached or bleachedm255121900- - Other m2 Containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres: 55122100- - Unbleached or bleachedm255122900- - Otherm2 Other: 55129100- - Unbleached or bleachedm255129900- - Otherm25513Woven fabrics of synthetic staple fibres containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m2.  Unbleached or bleached: 55131100- - Of polyester staple fibres, plain weavem255131200- - 3thread or 4thread twill, including cross twill, of polyester staple fibresm255131300- - Other woven fabrics of polyester staple fibresm255131900- - Other woven fabricsm2 Dyed: 55132100- - Of polyester staple fibres, plain weavem255132200- 3thread or 4thread twill, including cross twill, of polyester staple fibresm255132300- - Other woven fabrics of polyester staple fibresm255132900- - Other woven fabricsm2 Of yarns of different colours: 55133100- - Of polyester staple fibres, plain weavem255133200- - 3thread or 4thread twill, including cross twill, of polyester staple fibresm255133300- - Other woven fabrics of polyester staple fibresm255133900- - Other woven fabrics m2 Printed: 55134100- - Of polyester staple fibres, plain weavem255134200- - 3thread or 4thread twill, including cross twill, of polyester staple fibresm255134300- - Other woven fabrics of polyester staple fibresm255134900- - Other woven fabricsm25514Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/ m2.  Unbleached or bleached: 55141100- - Of polyester staple fibres, plain weavem255141200- - 3thread or 4thread twill, including cross twill, of polyester staple fibresm255141300- - Other woven fabrics of polyester staple fibresm255141900- - Other woven fabricsm2 Dyed: 55142100- - Of polyester staple fibres, plain weavem255142200- - 3thread or 4thread twill, including cross twill, of polyester staple fibresm255142300- - Other woven fabrics of polyester staple fibresm255142900- - Other woven fabricsm2 Of yarns of different colours: 55143100- - Of polyester staple fibres, plain weavem255143200- - 3thread or 4thread twill, including cross twill, of polyester staple fibresm255143300- - Other woven fabrics of polyester staple fibresm255143900- - Other woven fabricsm2 Printed: 55144100- - Of polyester staple fibres, plain weavem255144200- - 3thread or 4thread twill, including cross twill, of polyester staple fibresm255144300- - Other woven fabrics of polyester staple fibresm255144900- - Other woven fabricsm25515Other woven fabrics of synthetic staple fibres. - Of polyester staple fibres: 55151100- - Mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibresm255151200- - Mixed mainly or solely with manmade filamentsm255151300- - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hairm255151900- - Otherm2 Of acrylic or modacrylic staple fibres: 55152100- - Mixed mainly or solely with manmade filamentsm255152200- - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hairm255152900- - Other m2 Other woven fabrics: 55159100- - Mixed mainly or solely with manmade filamentsm255159200- - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hairm255159900- - Otherm25516Woven fabrics of artificial staple fibres.  Containing 85% or more by weight of artificial staple fibres: 55161100- - Unbleached or bleachedm255161200- - Dyedm255161300- - Of yarns of different coloursm255161400- - Printed m2 Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with manmade filaments: 55162100- - Unbleached or bleachedm255162200- - Dyedm255162300- - Of yarns of different coloursm255162400- - Printed m2 Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair: 55163100- - Unbleached or bleachedm255163200- - Dyedm255163300- - Of yarns of different coloursm255163400- - Printedm2 Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with cotton: 55164100- - Unbleached or bleachedm255164200- - Dyedm255164300- - Of yarns of different coloursm255164400- - Printedm2 Other: 55169100- - Unbleached or bleachedm255169200- - Dyedm255169300- - Of yarns of different coloursm255169400- - Printedm2 "#)y~ŠÆ±²ÜŻąįūü’#$'(:;>be½æĄéźķī  /034QRUVhilĘČÉęēźėüż’ $ % ( ) > ? B – ˜ ™ ŗ » ¾ æ ą į ä 9 ; < e f i j „ … żöļėįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįŲįB*CJhph5B*CJhph5CJ CJOJQJ CJOJQJ5U#)ę 2eļ(y~ŠśõčŪŪŪŪŪŅČ»» $¤x¤x$Ifa$ ¤x¤x$If$„Ø^„Øa$ $„Q„Wž^„Q`„Wža$ $„Ø„Xž^„Ø`„Xža$$a$$a$ f*ż•–—Ʊ”ˆ˜˜˜’˜$If $$Ifa$]$$If–44ÖFį’4!€%',LöŸ%ööÖ ’’’Ö ’’’Ö ’’’Ö ’’’4Ö aö’’±²·ŗ½Żą}¼tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ąįęéģü’ $'}|tttnt} tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ '(-03;>?DGJbe}\tttnt}œtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ efklm½æĄÅČĖźķ}htttnt}øtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ķīóöł  03}|tttnt}œtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ 349<?RUV[^ail}ˆtttnt}\tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ lmrtuĘČÉĪŃŌēź}ptttnt}ˆtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ źėšóōż’  % ( }Ttttnt}¤tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ( ) . 1 4 ? B C H I J – ˜ }htttnt}Xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ˜ ™ ž ” ¤ » ¾ æ Ä Ē Ź į ä }˜tttnt}˜tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ä å ź ė ģ 9 ; < A D G f i }\tttnt}øtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ i j o r u … ˆ ‰ Ž ‘ ” ¬ Æ }|tttnt}œtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ … ˆ ‰ « ¬ Æ ° Ā Ć Ę " z | } ¤ „ Ø © Ń Ņ Õ 4 6 : Ž  © Ŗ ­ ® Ž ß ā ć $ % ' ( B C F G v w z { Č É Ė Ģ ę ē ź ė mnpq‹ŒĄĮÄÅńņōõ78:;XY\]tuxy¼½æĄŻŽįā÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^Æ ° µ ø » Ć Ę Ē Ģ Ļ Ņ " }\tttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ " # ( ) * z | } ‚ … ˆ „ Ø }htttnt}°tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ Ø © ® ± “ Ņ Õ Ö Ū Ü Ż 4 6 }“tttnt}„tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ 6 7 8 9 : Œ Ž  ” — š Ŗ ­ }`tttnt}|tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ­ ® ³ ¶ ¹ ß ā ć ä å ę % ' }Ōtttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ' ( - 0 3 C F G L O R w z }|tttnt}Štttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ z { | } ~ É Ė Ģ Ń Ō × ē ź }Dtttnt}|tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ź ė š ó ö !"#np}Ōtttnt}Dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ pqvy|Œ•˜›ĮÄ}|tttnt}Ōtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ÄÅĘĒČņōõśżž8:}Ątttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ :;@CFY\]behux}ˆtttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ xy~ƒ½æĄÅČĖŽį}tttnt}ˆtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ įāēźķśżž02}ptttnt}Ōtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ āłśżž/023PQTUlmpq„…‡ˆ„¦©ŖĮĀÅĘž’EFHIfgjk‚ƒ†‡·øŗ»ŲŁÜŻōõųł -.12IJMN^_ab¤„§ØÅĘÉŹįāåę78;<ST÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^238;>QTUZ]`mp}ˆtttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ pqvyz…‡ˆ“¦©}\tttnt}ˆtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ©ŖƲµĀÅĘĒČÉ’}ptttnt}štttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’  FHINQTgj}tttnt}ˆtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ jkpsvƒ†‡Œøŗ}ptttnt}Štttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ŗ»ĄĆĘŁÜŻāåčõų}ˆtttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ųłž .1}\tttnt}ˆtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ 127:=JMNOPQ_a}ptttnt}Ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ abgjk„§Ø­°³ĘÉ}tttnt}ˆtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ÉŹĻŅÕāåęėīļ}ptttnt}Štttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ "%8;<ADGTW}ˆtttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ TWXklnoŒ‘Ø©¬ UVpqtu¤„Ø©ö÷śū67:;RSV±³“ klop˜™œ STyz{}~“”•—˜åęčé'()+,78:;`÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ķ÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ķ÷5B*CJH*hphB*CJH*hph5B*CJhphB*CJhphUWX]`alnotwz}\tttnt}ˆtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ‘–™œ©¬­²³“ }ptttnt}Œtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ SUV[^aqt}tttnt}|tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ tuz}€„Ø©®±“÷ś}Štttnt}Htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ śū7:;@CFSV}tttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ VW\]^±³“¹¼æ }ttttnt}ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ lopux{™œ}|tttnt}“tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ œ¢£¤ QS}Čtttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ STY\_z}~ƒ†‰”—}Øtttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ —˜™š›ęčéīńō}Dtttnt}Øtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ (+,-./8:}dtttnt}<tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ :;@CFadejmpz}}Øtttnt}dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ `abdeyz{}~*,-LMƒ„…‡ˆäåęčé&'(*+MNOQR\]_`–—˜š›÷ųłūü9:;=>`abdeˆ‰‹ŒĀĆÄĘĒ#$%'(efgijŽ‘’Ÿ õģāÖģõģāÖõģõģõģõģāÖģõģāÖģõģāÖģõģāÖģõģõģõģāÖģõģāÖģõģāÖģõģāÖģõģõģõģāÖģõģāÖģõģāÖģõģāÖģõ5B*CJH*hphB*CJH*hphB*CJhph5B*CJhphT}~ƒ„…*,-./0JL}¼tttnt}€tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ LMRUX„‡ˆ“åč}ģtttnt}„tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ čéīńō'*+036NQ}tttnt}œtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ QRSTU]_`ehk—š}8tttnt}ģtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ š› £¦ųūü:=}„tttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ =>CFIadefgh‰‹}œtttnt}œtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ‹Œ‘”—ĆĘĒĢĻŅ$'}ģtttnt}„tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ '(-03fijoruŽ‘}tttnt} tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ‘’“”• ¢£Ø«®ŚŻ}Dtttnt}ģtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’  ¢£ŁŚŪŻŽ:;<>?|}~€£¤„§ØLMNORTUtu«¬­Æ° NOPRSuvwyz}„…‡ˆ¾æĄĀĆ ! # $ a b c e f ˆ ‰ Š Œ  ° ± ³ “ ź ė ģ ī ļ ÷ķ÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×ķ÷ķ×ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ķ÷ķ÷ć×5B*CJH*hphB*CJH*hph5B*CJhphB*CJhphUŻŽćęé;>?DGJ}€}„tttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ €†‰Œ¤§Ø­®ÆRT}œtttnt}“tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ TUVWXrtuz}€¬Æ}€tttnt}ģtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ Æ°µø» OR}„tttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ RSX[^vyz{|}…‡}œtttnt}8tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ‡ˆ“æĀĆČĖĪ # }ģtttnt}„tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ # $ ) , / b e f k n q ‰ Œ }tttnt}œtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ Œ  Ž   ± ³ “ ¹ ¼ æ ė ī }œtttnt}ģtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ī ļ ō ÷ ś L!O!P!U!X![!Ž!‘!}„tttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ļ K!L!M!O!P!!Ž!!‘!’!“!µ!¶!ø!¹!¼!Ę!Ē!É!Ź!"""""a"b"c"e"f"£"¤"„"§"Ø"Ź"Ė"Ģ"Ī"Ļ"# # #-#.#t#u#v#x#y#¶#·#ø#ŗ#»#ž#’#$$$$$$$$H$I$K$L$‰$Š$‹$$Ž$Ń$Ņ$Ó$Õ$Ö$ė$ģ$ķ$ļ$š$ %÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ķ÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷ķ÷ć×÷5B*CJH*hphB*CJH*hph5B*CJhphB*CJhphU‘!’!—!š!!µ!ø!¹!ŗ!»!¼!Ē!É!}œtttnt}Dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ É!Ź!Ļ!Ņ!Õ!""" " ""b"e"}ģtttnt}„tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ e"f"k"n"q"¤"§"Ø"­"°"³"Ė"Ī"}tttnt}œtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ Ī"Ļ"Ō"Õ"Ö"# # # # # #+#-#}ģtttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ -#.#3#6#9#u#x#y#~##„#·#ŗ#},tttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ŗ#»#Ą#Ć#Ę#’#$$$ $$$$} tttnt}dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ $$$$$I$K$L$Q$T$W$Š$$}Ątttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ $Ž$“$–$™$Ņ$Õ$Ö$Ū$Ž$į$ģ$ļ$} tttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ļ$š$ń$ņ$ó$ % % %%%%K%N%}ttttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ % % % %J%K%L%N%O%’%“%”%–%—%«%¬%­%Æ%°%ć%å%é%+&,&Q&R&S&U&V&i&j&k&m&n&š&›&œ&ž&Ÿ&¶&·&ø&ŗ&»&/'0'2'3'X'Y'Z'\']'p'q'r't'u'”'¢'£'„'¦'½'¾'æ'Į'Ā'<(=(?(@(e(f(g(i(j(}(~(((‚(®(Æ(°(õģõģõģāÖģõģāÖģõģāÖõģõģõģõģāÖģõģāÖģõģāÖģõģāÖģõģõģõģāÖģõģāÖģõģāÖģõģāÖģõģõģõģāÖģõģāÖģõģ5B*CJH*hphB*CJH*hphB*CJhph5B*CJhphTN%O%T%W%Z%“%–%—%œ%Ÿ%¢%¬%Æ%} tttnt}dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ Æ%°%µ%¶%·%ć%å%ę%ē%č%é%)&+&}Ųtttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ +&,&1&4&7&R&U&V&[&^&a&j&m&}Øtttnt}`tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ m&n&s&v&y&›&ž&Ÿ&¤&§&Ŗ&·&ŗ&}Ätttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ŗ&»&¼&½&¾&0'2'3'8';'>'Y'\'}ątttnt}Øtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ \']'b'e'h'q't'u'z'}'€'¢'„'}`tttnt}Ätttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ „'¦'«'®'±'¾'Į'Ā'Ć'Ä'Å'=(?(}ptttnt}ųtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ?(@(E(H(K(f(i(j(o(r(u(~((}Øtttnt}`tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ (‚(‡(Š((Æ(²(³(ø(»(¾(Ź(Ķ(}Ätttnt}ltttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ °(²(³(É(Ź(Ė(Ķ(Ī(6)7)9):)_)`)a)c)d)w)x)y){)|)Ø)©)Ŗ)¬)­)Ć)Ä)Å)Ē)Č)Ó)Ō)Ö)×)ü)ż)ž)*******E*F*G*I*J*`*a*b*d*e*f*õéąÖąõéąÖąÖąÖąõéąÖąõéąÖąõéąÖąõéąÖąÖąÖąõéąÖąõéąÖąõéąÖąõé5B*CJhphB*CJhph5B*CJH*hphB*CJH*hph8Ķ(Ī(Ļ(Š(Ń(7)9):)?)B)E)`)c)}°tttnt}Øtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ c)d)i)l)o)x){)|))„)‡)©)¬)}`tttnt}Ätttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ¬)­)²)µ)ø)Ä)Ē)Č)É)Ź)Ė)Ō)Ö)}ltttnt}<tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ Ö)×)Ü)ß)ā)ż)*** * ***}Øtttnt}`tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ ***!*$*F*I*J*O*R*U*a*d*}Ätttnt}ltttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ d*e*f*}{‚$$If–4Örį’š°4!€%¹X,LöŸ%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’’ 1h°Š/ °ą=!°"°# $ %° i8@ń’8 NormalCJ_HaJmH sH tH R@R Heading 1$$@&a$5B*CJOJQJaJhphd@d Heading 7$$-D@&MĘ ’’’’a$ 5OJQJaJfHqŹ ’’’’<A@ņ’”< Default Paragraph Fontf&ų’’’’!’’ z™ ’’ z™ ’’ z™ ’’ z™ ’’ z™©­Žn"f&¹ˆ ų#)ę 2eļ(y~Š•–—Ʊ²·ŗ½Żąįęéģü’ $'(-03;>?DGJbefklm½æĄÅČĖźķīóöł  0349<?RUV[^ailmrtuĘČÉĪŃŌēźėšóōż’ %().14?BCHIJ–˜™ž”¤»¾æÄĒŹįäåźėģ9;<ADGfijoru…ˆ‰Ž‘”¬Æ°µø»ĆĘĒĢĻŅ"#()*z|}‚…ˆ„Ø©®±“ŅÕÖŪÜŻ46789:ŒŽ”—šŖ­®³¶¹ßāćäåę% ' ( - 0 3 C F G L O R w z { | } ~ É Ė Ģ Ń Ō × ē ź ė š ó ö  ! " # n p q v y | Œ   • ˜ › Į Ä Å Ę Ē Č ņ ō õ ś ż ž 8 : ; @ C F Y \ ] b e h u x y ~  ƒ ½ æ Ą Å Č Ė Ž į ā ē ź ķ ś ż ž  0 2 3 8 ; > Q T U Z ] ` m p q v y z … ‡ ˆ   “ ¦ © Ŗ Æ ² µ Ā Å Ę Ē Č É ’  F H I N Q T g j k p s v ƒ † ‡ Œ   ø ŗ » Ą Ć Ę Ł Ü Ż ā å č õ ų ł ž .127:=JMNOPQ_abgjk„§Ø­°³ĘÉŹĻŅÕāåęėīļ"%8;<ADGTWX]`alnotwz‘–™œ©¬­²³“ SUV[^aqtuz}€„Ø©®±“÷śū7:;@CFSVW\]^±³“¹¼æ lopux{™œ¢£¤ QSTY\_z}~ƒ†‰”—˜™š›ęčéīńō(+,-./8:;@CFadejmpz}~ƒ„…*,-./0JLMRUX„‡ˆ“åčéīńō'*+036NQRSTU]_`ehk—š› £¦ųūü:=>CFIadefgh‰‹Œ‘”—ĆĘĒĢĻŅ$'(-03fijoruŽ‘’“”• ¢£Ø«®ŚŻŽćęé;>?DGJ}€†‰Œ¤§Ø­®ÆRTUVWXrtuz}€¬Æ°µø» ORSX[^vyz{|}…‡ˆ“æĀĆČĖĪ #$),/befknq‰ŒŽ±³“¹¼æėīļō÷śLOPUX[Ž‘’—šµø¹ŗ»¼ĒÉŹĻŅÕ befknq¤§Ø­°³ĖĪĻŌÕÖ   +-.369uxy~„·ŗ»ĄĆĘ’     I K L Q T W Š  Ž “ – ™ Ņ Õ Ö Ū Ž į ģ ļ š ń ņ ó ! ! !!!!K!N!O!T!W!Z!“!–!—!œ!Ÿ!¢!¬!Æ!°!µ!¶!·!ć!å!ę!ē!č!é!)"+","1"4"7"R"U"V"["^"a"j"m"n"s"v"y"›"ž"Ÿ"¤"§"Ŗ"·"ŗ"»"¼"½"¾"0#2#3#8#;#>#Y#\#]#b#e#h#q#t#u#z#}#€#¢#„#¦#«#®#±#¾#Į#Ā#Ć#Ä#Å#=$?$@$E$H$K$f$i$j$o$r$u$~$$‚$‡$Š$$Æ$²$³$ø$»$¾$Ź$Ķ$Ī$Ļ$Š$Ń$7%9%:%?%B%E%`%c%d%i%l%o%x%{%|%%„%‡%©%¬%­%²%µ%ø%Ä%Ē%Č%É%Ź%Ė%Ō%Ö%×%Ü%ß%ā%ż%&&& & &&&&&!&$&F&I&J&O&R&U&a&d&e&h&˜0€€0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€˜0€€… āT` ļ %°(f*&4@MWaku±ą'eķ3lź( ˜ ä i Æ " Ø 6 ­ ' z ź pÄ:xį2p©jŗų1aÉWtśVœS—:}LčQš=‹'‘Ż€TÆR‡# Œ ī ‘!É!e"Ī"-#ŗ#$$ļ$N%Æ%+&m&ŗ&\'„'?((Ķ(c)¬)Ö)*d*f* !"#$%'()*+,-./012356789:;<=>?ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVXYZ[\]^_`bcdefghijlmnopqrstvwxyz{f*"+0\c&"~„%/‡[`qzŽ”³¹Śąż”«äźKQž¤ĖŃgm # Æ ¹ Į Ē f l ź š 0 6 å ļ ÷ ż éļKQ‘—ÕŪ 28ek’˜ĘĢ IOĢ֎䧭ŁßpvŽä &ƒ‰ń÷39€‡Æµ#_eĘĢ4:v|Ń× ˜ž HN«±[aØÆׯEK‡ķó[a£ž#)nt/ 9 A G Ś!ą!!"'"“"š"ų"ž"š#”#’#$§$®$ %%”%Ø%>&E&h&čņ 4AgtńśŻßüž$&;=bdźģ 02RTikēé%'?A»½įćfh…‡¬®ĆÅ!„§ŅŌŖ¬ßįC E w y ē é  Œ Ž Į Ć Y [ u w Ž ą ś ü Q S m o ¦ Ø Ā Ä g i ƒ … Ł Ū õ ÷ .0JLĘČāä8:TV©«qs„§÷ł79SU ln™›z|”–(*acz|„†åē')NP—™ųś:<acĆÅ$&fhŽŚÜ;=}¤¦FL¬® OQvxæĮ "bd‰‹ėķLNŽµ·bd¤¦ĖĶuw·¹’  Š Œ Ņ Ō ģ ī K!M!“!•!¬!®!R"T"j"l"›""·"¹"Y#[#q#s#¢#¤#¾#Ą#f$h$~$€$Æ$±$Ź$Ģ$`%b%x%z%©%«%Ä%Ę%ż%’%&&F&H&a&c&h&::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::’’nthhaiBD:\Hai\Solieu Trung tam\Trang web\Danh muc\DM XNK\E\Chapter 55.docÅ`\%zŗ *’’’’’’’’’VNŒF`Ņ’’’’’’’’’ŖVaŲd‘’O‰ą®žĘ’ÖJŅäW¼‘’’’’’’’’’Ŗg¢.1Ll’’’’’’’’’PF0Tüä’’’’’’’’’%JLvrĄ^’’’’’’’’’šµ&9h’:|ī ’z@Įp>’’’’’’’’’^7ž b’’’’’’’’’Ø9²@ŖŖ&’’’’’’’’’‘/K ¶Cō’¾G. ’’)1 ::ī¾’’’’’’’’’^Ś B9¬š’±hē ¶:Ų8’ąV÷ Ŗ4FH’’’’’’’’’°OY Ųd‘’ż$v Ųd‘’yx20ī:’’’’’’’’’eV= ’} ’2M× ’B'źńˆ°’’’’’’’’’ĒRZ ’Ŗ åR"“Å’’’’’’’’’e{# Z$’’’’’’’’’Vt ’9]:Pƒ:Y’d ’#>XĘ¾’’’’’’’’’%bšžŹĢ’Ś@ŗ`˜ˆb’’’’’’’’’~U0ŗ— ’’’’’’’’’<“ ’uČ5–’’’’’’’’’%hŅwf”’’’’’’’’’ģ(”ÖlžE’’’’’’’’’©,ļT0Œ’’’’’’’’’B%čØĀ$’’’’’’’’’ē5ō,`Ź’’’’’’’’’˜6 ’Ü3Š ’9XłĄĄäŠ’«L£`5rö’’’’’’’’’”( uą’’’’’’’’’ß?Ö†”:C’’’’’’’’’¬-¤¦ī³’’’’’’’’’CX¶ź’’’’’’’’’Ģy™&ø’’’’’’’’’c ėŲ¦Z’’’’’’’’’QhM zG^~’łs š7ń’’’’’’’’’ } _`€’hÉ ’Ō)!Ųd‘’zrė!tłš’’’’’’’’’[>=% ’B%šŪē’’’’’’’’’€¦%9Ų¹’ew½% ’{w@' ’j( ’„=(^ęH9’’’’’’’’’“ŗ(¼nö’’’’’’’’’/@) ’\+ŗpZ’’’’’’’’’q78+@Ž\’’’’’’’’’˜EI+T§ Z’’’’’’’’’L`®+P,ų6’’’’’’’’’¦1ż,<œt²’’’’’’’’’y|Ä-F?(é’’’’’’’’’łÅ- ’$ž.ō©¬ū’’’’’’’’’0Ķ. ’MŃ.b«€Ī’’’’’’’’’\_Ų.Ā"H’•7/¬ęāł’&č/Ŗ"+’’’’’’’’’5w1¢ģP’uCX10Ą¤b’’’’’’’’’ķ{x1īy2(’’’’’’’’’»6y1ĀLŹč’’’’’’’’’r2²Ūś)’’’’’’’’’Į5‰4 ’wh5d_T5’’’’’’’’’|c6Ųd‘’ż>'6 ’©8°6 ’J#Ō6\¦’},!7 ’®"N9ü(®A’m]~9Ą’é’/č:źłŅē’u \;€ōL’4<€<Ųd‘’_5=®¦s’­)~> ’0!=@¼¼’‚%4A ’ķjŁA ’É=åA ’6gB¾Z¾’’’’’’’’’ļ 1B®z\’_oB`ŒšĄ’hāC ’’"eD ’8-„D:KŽą’UŖE62š’R°F^>Ąż’’’’’’’’’ÉGjĶź-’GGŲōI’ļ¢I ’:SK ’Ś<%M† €’’’’’’’’’1E)N  ¤v’ü OžŒ.ų’’’’’’’’’—“OŹü†’ŚōOTPJ’’’’’’’’’ø[(P66<Ž’’’’’’’’’9p€Q– Ö'’’’’’’’’’(B«R±Lp’’’’’’’’’.ōR ’¶]óS ’a¤T8lu’’’’’’’’’˜#‚UVāę„’’’’’’’’’szV ’ö V ’Õ6«V>±Ī©’’’’’’’’’ŅZW¾9ÖŪ’_bWŲd‘’˜|\XšcĘ0’^^X ’=YŲd‘’ŖBYģ2t’’’’’’’’’° gYœŽ@u’,mnZ†½ą ’’’’’’’’’D"[VÖę~’’’’’’’’’/bX\Ųd‘’#ö\ ’ĀDƒ]^Š’’’’’’’’’7Z„] ’iP^Š ń’’’’’’’’’ž^ ’ģoš^ ’ŗ ¢_ ’ż\É_öŹl^’’’’’’’’’ė_2ŁH3’’’’’’’’’!ņ_œéPŹ’’’’’’’’’žeA`Ž±–b’’’’’’’’’ģSõ`Ųd‘’:Vb†‚ź’’’’’’’’’é bbœŽ@u’Éb ’±v…e ’ūzšfrʜc’Õgg ’ź5Fg>Bø=’’’’’’’’’EzöhŽž^ņ’’’’’’’’’gįj ’‰ TlŲd‘’Vl ’€%‰läėl£’’’’’’’’’¢BŠl ’ą'šl(@ä’’’’’’’’’ĢrÆn6~Š’’’’’’’’’„”„ŒūĘ”^„”`„Œūo(.„“„ŒūĘ“^„“`„Œūo(..„Ō„ŒūĘŌ^„Ō`„Œūo(... „ō„ŒūĘō^„ō`„Œūo( .... „ „ŒūĘ ^„ `„Œūo( ..... „` „`śĘ` ^„` `„`śo( ...... „€ „`śĘ€ ^„€ `„`śo(....... „„ųųĘ^„`„ųųo(........„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.!„t„ŒūĘt^„t`„Œūo(„‘„ŒūĘ‘^„‘`„Œūo(. „®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(..„Ė„ŒūĘĖ^„Ė`„Œūo(... „č„ŒūĘč^„č`„Œūo( .... „ „ŒūĘ ^„ `„Œūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(- „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(·š„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„£„MžĘ£^„£`„Mžo(()„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.! „R„˜žĘR^„R`„˜žOJQJo(-„†„zžĘ†^„†`„zžo(.„¹„˜žĘ¹^„¹`„˜žo(()„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(.„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(-„†„zžĘ†^„†`„zžo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.V „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(-„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.F!„t„ŒūĘt^„t`„Œūo(Z„‘„ŒūĘ‘^„‘`„Œūo(.„®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(..„Ė„ŒūĘĖ^„Ė`„Œūo(... „č„ŒūĘč^„č`„Œūo( .... „ „ŒūĘ ^„ `„Œūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........„¤„!żĘ¤^„¤`„!żB*o(-„•„kžĘ•^„•`„kžo(. „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(·š„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.Ā„:„ĘżĘ:^„:`„Ęż>*OJQJo(·š) „C„˜žĘC^„C`„˜žOJQJo(- "„t„ŒūĘt^„t`„Œūo(Z„‘„ŒūĘ‘^„‘`„Œūo(.„®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(..„Ė„ŒūĘĖ^„Ė`„Œūo(... „č„ŒūĘč^„č`„Œūo( .... „ „ŒūĘ ^„ `„Œūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........ „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(-„ņ„˜žĘņ^„ņ`„˜žo(-„h„˜žĘh^„h`„˜ž. „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(·šę „t„ŒūĘt^„t`„Œūo( „®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(.„č„ŒūĘč^„č`„Œūo(..„" „ŒūĘ" ^„" `„Œūo(... „\ „ŒūĘ\ ^„\ `„Œūo( .... „–„ŒūĘ–^„–`„Œūo( ..... „ü„`śĘü^„ü`„`śo( ...... „6„`śĘ6^„6`„`śo(....... „Ų„ųųĘŲ^„Ų`„ųųo(........„Ż„˜žĘŻ^„Ż`„˜žo(()ׄƒ„}ūĘƒ^„ƒ`„}ūo(Z„ „}ūĘ ^„ `„}ūo(. „½„}ūĘ½^„½`„}ūo(..„Ś„}ūĘŚ^„Ś`„}ūo(... „÷„}ūĘ÷^„÷`„}ūo( .... „ „}ūĘ ^„ `„}ūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........„•„kžĘ•^„•`„kžo(.L!„t„ŒūĘt^„t`„Œūo('„®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(.„č„ŒūĘč^„č`„Œūo(..„" „ŒūĘ" ^„" `„Œūo(... „\ „ŒūĘ\ ^„\ `„Œūo( .... „–„ŒūĘ–^„–`„Œūo( ..... „ü„`śĘü^„ü`„`śo( ...... „6„`śĘ6^„6`„`śo(....... „Ų„ųųĘŲ^„Ų`„ųųo(........ "„ƒ„}ūĘƒ^„ƒ`„}ūo(Z„ „}ūĘ ^„ `„}ūo(. „½„}ūĘ½^„½`„}ūo(..„Ś„}ūĘŚ^„Ś`„}ūo(... „÷„}ūĘ÷^„÷`„}ūo( .... „ „}ūĘ ^„ `„}ūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........¼ „t„ŒūĘt^„t`„Œūo(Z„®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(.„č„ŒūĘč^„č`„Œūo(..„" „ŒūĘ" ^„" `„Œūo(... „\ „ŒūĘ\ ^„\ `„Œūo( .... „–„ŒūĘ–^„–`„Œūo( ..... „ü„`śĘü^„ü`„`śo( ...... „6„`śĘ6^„6`„`śo(....... „Ų„ųųĘŲ^„Ų`„ųųo(........«„t„ŒūĘt^„t`„Œūo(]„”„ŒūĘ”^„”`„Œūo(.(„“„ŒūĘ“^„“`„Œūo(..„Ō„ŒūĘŌ^„Ō`„Œūo(... „ō„ŒūĘō^„ō`„Œūo( .... „ „ŒūĘ ^„ `„Œūo( ..... „` „`śĘ` ^„` `„`śo( ...... „€ „`śĘ€ ^„€ `„`śo(....... „„ųųĘ^„`„ųųo(........„h„˜žĘh^„h`„˜ž. „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(·š×„ƒ„}ūĘƒ^„ƒ`„}ūo(Z„ „}ūĘ ^„ `„}ūo(.c„½„}ūĘ½^„½`„}ūo(..„Ś„}ūĘŚ^„Ś`„}ūo(... „÷„}ūĘ÷^„÷`„}ūo( .... „ „}ūĘ ^„ `„}ūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........ž!„ƒ„}ūĘƒ^„ƒ`„}ūo( „ „}ūĘ ^„ `„}ūo(.Y„½„}ūĘ½^„½`„}ūo(..„Ś„}ūĘŚ^„Ś`„}ūo(... „÷„}ūĘ÷^„÷`„}ūo( .... „ „}ūĘ ^„ `„}ūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.ż!„ƒ„}ūĘƒ^„ƒ`„}ūo(Z„ „}ūĘ ^„ `„}ūo(.„½„}ūĘ½^„½`„}ūo(..„Ś„}ūĘŚ^„Ś`„}ūo(... „÷„}ūĘ÷^„÷`„}ūo( .... „ „}ūĘ ^„ `„}ūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........„ą„ žĘą^„ą`„ žo(.„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(-„Č„‰žĘČ^„Č`„‰žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(-¼ „”„_ūĘ”^„”`„_ūo(„Ū„_ūĘŪ^„Ū`„_ūo(.„ „_ūĘ ^„ `„_ūo(..„O „_ūĘO ^„O `„_ūo(... „‰ „_ūʉ ^„‰ `„_ūo( .... „Ć„_ūĘĆ^„Ć`„_ūo( ..... „ü„`śĘü^„ü`„`śo( ...... „6„`śĘ6^„6`„`śo(....... „Ų„ųųĘŲ^„Ų`„ųųo(........„t„˜žĘt^„t`„˜žo(-`!„t„ŒūĘt^„t`„Œūo(„‘„ŒūĘ‘^„‘`„Œūo(.„®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(..„Ė„ŒūĘĖ^„Ė`„Œūo(... „č„ŒūĘč^„č`„Œūo( .... „ „ŒūĘ ^„ `„Œūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........Ź„ƒ„}ūĘƒ^„ƒ`„}ūo( „ „}ūĘ ^„ `„}ūo(.Z„½„}ūĘ½^„½`„}ūo(..„Ś„}ūĘŚ^„Ś`„}ūo(... „÷„}ūĘ÷^„÷`„}ūo( .... „ „}ūĘ ^„ `„}ūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(-„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.ż!„t„ŒūĘt^„t`„Œūo( „®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(.„č„ŒūĘč^„č`„Œūo(..„" „ŒūĘ" ^„" `„Œūo(... „\ „ŒūĘ\ ^„\ `„Œūo( .... „–„ŒūĘ–^„–`„Œūo( ..... „ü„`śĘü^„ü`„`śo( ...... „6„`śĘ6^„6`„`śo(....... „Ų„ųųĘŲ^„Ų`„ųųo(........„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.F#„ƒ„}ūĘƒ^„ƒ`„}ūo(Z„ „}ūĘ ^„ `„}ūo(.„½„}ūĘ½^„½`„}ūo(..„Ś„}ūĘŚ^„Ś`„}ūo(... „÷„}ūĘ÷^„÷`„}ūo( .... „ „}ūĘ ^„ `„}ūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(. „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(·š-„t„ŒūĘt^„t`„Œūo(„‘„ŒūĘ‘^„‘`„Œūo(. „®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(..„Ė„ŒūĘĖ^„Ė`„Œūo(... „č„ŒūĘč^„č`„Œūo( .... „ „ŒūĘ ^„ `„Œūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........!„t„ŒūĘt^„t`„Œūo(F„‘„ŒūĘ‘^„‘`„Œūo(.(„®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(..„Ė„ŒūĘĖ^„Ė`„Œūo(... „č„ŒūĘč^„č`„Œūo( .... „ „ŒūĘ ^„ `„Œūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........ž„t„ŒūĘt^„t`„Œūo(Z„‘„ŒūĘ‘^„‘`„Œūo(. „®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(..„Ė„ŒūĘĖ^„Ė`„Œūo(... „č„ŒūĘč^„č`„Œūo( .... „ „ŒūĘ ^„ `„Œūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........ž!„t„ŒūĘt^„t`„Œūo(Z„®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(.„č„ŒūĘč^„č`„Œūo(..„" „ŒūĘ" ^„" `„Œūo(... „\ „ŒūĘ\ ^„\ `„Œūo( .... „–„ŒūĘ–^„–`„Œūo( ..... „ü„`śĘü^„ü`„`śo( ...... „6„`śĘ6^„6`„`śo(....... „Ų„ųųĘŲ^„Ų`„ųųo(........„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(-R„ƒ„}ūĘƒ^„ƒ`„}ūo(Z„ „}ūĘ ^„ `„}ūo(.„½„}ūĘ½^„½`„}ūo(..„Ś„}ūĘŚ^„Ś`„}ūo(... „÷„}ūĘ÷^„÷`„}ūo( .... „ „}ūĘ ^„ `„}ūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........„t„˜žĘt^„t`„˜žo(-„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜ž. „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.ć„ƒ„}ūĘƒ^„ƒ`„}ūo(„ „}ūĘ ^„ `„}ūo(.Z„½„}ūĘ½^„½`„}ūo(..„Ś„}ūĘŚ^„Ś`„}ūo(... „÷„}ūĘ÷^„÷`„}ūo( .... „ „}ūĘ ^„ `„}ūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........ "„t„ŒūĘt^„t`„Œūo(Z„‘„ŒūĘ‘^„‘`„Œūo(.'„®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(..„Ė„ŒūĘĖ^„Ė`„Œūo(... „č„ŒūĘč^„č`„Œūo( .... „ „ŒūĘ ^„ `„Œūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(-„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.ģ „t„ŒūĘt^„t`„Œūo(Z„‘„ŒūĘ‘^„‘`„Œūo(. „®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(..„Ė„ŒūĘĖ^„Ė`„Œūo(... „č„ŒūĘč^„č`„Œūo( .... „ „ŒūĘ ^„ `„Œūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.«„t„ŒūĘt^„t`„Œūo(?„”„ŒūĘ”^„”`„Œūo(.„“„ŒūĘ“^„“`„Œūo(..„Ō„ŒūĘŌ^„Ō`„Œūo(... „ō„ŒūĘō^„ō`„Œūo( .... „ „ŒūĘ ^„ `„Œūo( ..... „` „`śĘ` ^„` `„`śo( ...... „€ „`śĘ€ ^„€ `„`śo(....... „„ųųĘ^„`„ųųo(........„ƒ„}ūĘƒ^„ƒ`„}ūo(„ „}ūĘ ^„ `„}ūo(.Z„½„}ūĘ½^„½`„}ūo(..„Ś„}ūĘŚ^„Ś`„}ūo(... „÷„}ūĘ÷^„÷`„}ūo( .... „ „}ūĘ ^„ `„}ūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........„h„˜žĘh^„h`„˜žo(. „Ī„˜žĘĪ^„Ī`„˜žOJQJo(-„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(- „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(·š„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.!„t„ŒūĘt^„t`„Œūo(„‘„ŒūĘ‘^„‘`„Œūo(. „®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(..„Ė„ŒūĘĖ^„Ė`„Œūo(... „č„ŒūĘč^„č`„Œūo( .... „ „ŒūĘ ^„ `„Œūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........„ „]żĘ ^„ `„]żo(()„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(-„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(-„h„˜žĘh^„h`„˜žo(. " „„˜žĘ^„`„˜žOJQJo(-„„0żĘ^„`„0żo(()R„ƒ„}ūĘƒ^„ƒ`„}ūo(Z„½„}ūĘ½^„½`„}ūo(.„÷„}ūĘ÷^„÷`„}ūo(..„1 „}ūĘ1 ^„1 `„}ūo(... „k „}ūĘk ^„k `„}ūo( .... „„„}ūĘ„^„„`„}ūo( ..... „ü„`śĘü^„ü`„`śo( ...... „6„`śĘ6^„6`„`śo(....... „Ų„ųųĘŲ^„Ų`„ųųo(........„¤„\žĘ¤^„¤`„\žo(.!„t„ŒūĘt^„t`„Œūo( „Æ„ŒūĘÆ^„Æ`„Œūo(. „ź„ŒūĘź^„ź`„Œūo(..„%„ŒūĘ%^„%`„Œūo(... „` „ŒūĘ` ^„` `„Œūo( .... „› „ŒūĘ› ^„› `„Œūo( ..... „ „`śĘ ^„ `„`śo( ...... „=„`śĘ=^„=`„`śo(....... „ą„ųųĘą^„ą`„ųųo(........„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„£„MžĘ£^„£`„Mžo(()„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.i „”„_ūĘ”^„”`„_ūo(1„Ū„_ūĘŪ^„Ū`„_ūo(..0„ „_ūĘ ^„ `„_ūo(..„O „_ūĘO ^„O `„_ūo(... „‰ „_ūʉ ^„‰ `„_ūo( .... „Ć„_ūĘĆ^„Ć`„_ūo( ..... „ü„`śĘü^„ü`„`śo( ...... „6„`śĘ6^„6`„`śo(....... „Ų„ųųĘŲ^„Ų`„ųųo(........•„ƒ„}ūĘƒ^„ƒ`„}ūo(„ „}ūĘ ^„ `„}ūo(.Z„½„}ūĘ½^„½`„}ūo(..„Ś„}ūĘŚ^„Ś`„}ūo(... „÷„}ūĘ÷^„÷`„}ūo( .... „ „}ūĘ ^„ `„}ūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........Q!„t„ŒūĘt^„t`„Œūo(Z„‚„ŒūĘ‚^„‚`„Œūo(. „„Œūʐ^„`„Œūo(..„ž„ŒūĘž^„ž`„Œūo(... „¬„Œūʬ^„¬`„Œūo( .... „ŗ „ŒūĘŗ ^„ŗ `„Œūo( ..... „ō „`śĘō ^„ō `„`śo( ...... „ „`śĘ ^„ `„`śo(....... „x„ųųĘx^„x`„ųųo(........„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.ż!„t„ŒūĘt^„t`„Œūo(Z„®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(.„č„ŒūĘč^„č`„Œūo(..„" „ŒūĘ" ^„" `„Œūo(... „\ „ŒūĘ\ ^„\ `„Œūo( .... „–„ŒūĘ–^„–`„Œūo( ..... „ü„`śĘü^„ü`„`śo( ...... „6„`śĘ6^„6`„`śo(....... „Ų„ųųĘŲ^„Ų`„ųųo(........ż!„ƒ„}ūĘƒ^„ƒ`„}ūo(Z„ „}ūĘ ^„ `„}ūo(.„½„}ūĘ½^„½`„}ūo(..„Ś„}ūĘŚ^„Ś`„}ūo(... „÷„}ūĘ÷^„÷`„}ūo( .... „ „}ūĘ ^„ `„}ūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........!„t„ŒūĘt^„t`„Œūo(2„‘„ŒūĘ‘^„‘`„Œūo(.Z„®„ŒūĘ®^„®`„Œūo(..„Ė„ŒūĘĖ^„Ė`„Œūo(... „č„ŒūĘč^„č`„Œūo( .... „ „ŒūĘ ^„ `„Œūo( ..... „N „`śĘN ^„N `„`śo( ...... „k „`śĘk ^„k `„`śo(....... „š„ųųĘš^„š`„ųųo(........„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(-Å¢BŠl^Ś Ei }D"[ģ(”a¤TB%m]~9UŖEB'źe{#łs r2ą'šlMŃ.Ģy™»6y1”((B«Rķ{x1ü OŖBY%JL†zu:Vbew½%c ė8-„D~U0«L£ł7Żs0!=@9p€Qē5ōŖ åĢrÆnź5Fg* ¢}„=(Ś@ŗ˜EI+ß?Öż\É_!ņ_%hÉG’)1 Ø9²yx$ž.ø[(P,mnZąV÷ ĀDƒ]9Xłńę~1 GÕ6«VVN&č/˜#‚UžeA``\%uCX1R°FŚōO¦1ż,\+Ś^ Ŗg¢ė_©,ļPF¬-¤¬^`{®"N9€¦%Ś<%MzC€%‰l“ŗ(U€swh5L`®+QhM 6gB%bšÅå}#Ezöh9]:šµ&ģyzrė!ÖJŅB%•7/y|Ä-iP^q78+^7}[lz˜|\X‚%4Aö Vgįj±v…eķjŁA.ōRķZāpszVļ¢I/@)\_Ų.5w1GGu \;j(hÉ śF}shāC±hē ’"eDķc‚|˜6ļ 1BūzšfśaērNæzķe¦{l!ž{1E)N2M×_5=‘/K _oB#ö\O‰­)~>eV=/č::|ī H7~Õgg } h āo°OY {w@'£)Łoż$v 4<€<=YÜ_łsĒRZ‰ TlVt:SKŌ)!ŗ ¢_ćEéx/bX\ŖVa0Ķ._bWteÄģSõ`Ébż>'6J#Ō6¶]óS° gY|c6é bb—“Ož^[>=%ģoš^–zq}łÅ-Vl<“},!7?DGJbefklm½æĄÅČĖźķīóöł  0349<?RUV[^ailmrtuĘČÉĪŃŌēźėšóōż’ %().14?BCHIJ–˜™ž”¤»¾æÄĒŹįäåźėģ9;<ADGfijoru…ˆ‰Ž‘”¬Æ°µø»ĆĘĒĢĻŅ"#()*z|}‚…ˆ„Ø©®±“ŅÕÖŪÜŻ46789:ŒŽ”—šŖ­®³¶¹ßāćäåę% ' ( - 0 3 C F G L O R w z { | } ~ É Ė Ģ Ń Ō × ē ź ė š ó ö  ! " # n p q v y | Œ   • ˜ › Į Ä Å Ę Ē Č ņ ō õ ś ż ž 8 : ; @ C F Y \ ] b e h u x y ~  ƒ ½ æ Ą Å Č Ė Ž į ā ē ź ķ ś ż ž  0 2 3 8 ; > Q T U Z ] ` m p q v y z … ‡ ˆ   “ ¦ © Ŗ Æ ² µ Ā Å Ę Ē Č É ’  F H I N Q T g j k p s v ƒ † ‡ Œ   ø ŗ » Ą Ć Ę Ł Ü Ż ā å č õ ų ł ž .127:=JMNOPQ_abgjk„§Ø­°³ĘÉŹĻŅÕāåęėīļ"%8;<ADGTWX]`alnotwz‘–™œ©¬­²³“ SUV[^aqtuz}€„Ø©®±“÷śū7:;@CFSVW\]^±³“¹¼æ lopux{™œ¢£¤ QSTY\_z}~ƒ†‰”—˜™š›ęčéīńō(+,-./8:;@CFadejmpz}~ƒ„…*,-./0JLMRUX„‡ˆ“åčéīńō'*+036NQRSTU]_`ehk—š› £¦ųūü:=>CFIadefgh‰‹Œ‘”—ĆĘĒĢĻŅ$'(-03fijoruŽ‘’“”• ¢£Ø«®ŚŻŽćęé;>?DGJ}€†‰Œ¤§Ø­®ÆRTUVWXrtuz}€¬Æ°µø» ORSX[^vyz{|}…‡ˆ“æĀĆČĖĪ #$),/befknq‰ŒŽ±³“¹¼æėīļō÷śLOPUX[Ž‘’—šµø¹ŗ»¼ĒÉŹĻŅÕ befknq¤§Ø­°³ĖĪĻŌÕÖ   +-.369uxy~„·ŗ»ĄĆĘ’     I K L Q T W Š  Ž “ – ™ Ņ Õ Ö Ū Ž į ģ ļ š ń ņ ó ! ! !!!!K!N!O!T!W!Z!“!–!—!œ!Ÿ!¢!¬!Æ!°!µ!¶!·!ć!å!ę!ē!č!é!)"+","1"4"7"R"U"V"["^"a"j"m"n"s"v"y"›"ž"Ÿ"¤"§"Ŗ"·"ŗ"»"¼"½"¾"0#2#3#8#;#>#Y#\#]#b#e#h#q#t#u#z#}#€#¢#„#¦#«#®#±#¾#Į#Ā#Ć#Ä#Å#=$?$@$E$H$K$f$i$j$o$r$u$~$$‚$‡$Š$$Æ$²$³$ø$»$¾$Ź$Ķ$Ī$Ļ$Š$Ń$7%9%:%?%B%E%`%c%d%i%l%o%x%{%|%%„%‡%©%¬%­%²%µ%ø%Ä%Ē%Č%É%Ź%Ė%Ō%Ö%×%Ü%ß%ā%ż%&&& & &&&&&!&$&F&I&J&O&R&U&a&d&e&h&žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž–’@€¼Õž£?@„Ą{f&P@’’Unknown’’’’’’’’’’’’G‡z €’Times New Roman5€Symbol3& ‡z €’Arial7& r.VnTime9& r.VnTimeH"qˆšŠhĢ{Š¦Ļ{Š¦©C!š ““20į&!2ƒš’’"Chapter 55: ManÓżmade staple fibresnthhainthhaiž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0ˆ˜ČŌäšü ( D P \hpx€éż%Chapter 55: Manļ·“made staple fibresahapnthhai thhthhNormal nthhai 2hhMicrosoft Word 9.0a@ŅIk@ˆ4„Ž²Ä@Z~²Ä©ž’ÕĶ՜.“—+,ł®0 hp€ˆ˜  Ø°ø Ą ńéżtctk Cį&  %Chapter 55: Manļ·“made staple fibres Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|ž’’’~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāćäåęēčéźėģķīļšńņóōõö÷ųłśūüżž’   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWž’’’YZ[\]^_ž’’’abcdefgž’’’ż’’’ż’’’ż’’’lž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFz”²Än€1Table’’’’’’’’’’’’}µWordDocument’’’’’’’’"ųSummaryInformation(’’’’XDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’`CompObj’’’’jObjectPool’’’’’’’’’’’’z”²Äz”²Ä’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ō9²q