ŠĻą”±į>ž’ ŲŚž’’’Ö×’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į7 šæBbjbjUU "ü7|7|>’’’’’’lzzzzzzzŽ‚W‚W‚W‚W<¾W¤Ž”ŠīnZnZnZnZnZnZnZnZŠŠŠŠŠŠŠ$‚‹ ¢V9ŠznZnZnZnZnZ9Š²czznZnZNŠ²c²c²cnZŖznZznZŠ²cnZŠ²cš²cLdŽ7jXzzßknZbZ CG”²ÄŽōU‚W]šk(ßk4dŠ0”Š·k(ų²cųßk²cŽŽzzzzŁChapter 38: Miscellaneous chemical products Notes 1. This Chapter does not cover: (a) Separate chemically defined elements or compounds with the exception of the following: (1) Artificial graphite (heading 38.01); (2) Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, antisprouting products and plantgrowth regulators, disinfectants and similar products, put up as described in heading 38.08; (3) Products put up as charges for fireextinguishers or put up in fireextinguishing grenades (heading 38.13); (4) Certified reference materials specified in Note 2 below; (5) Products specified in Note 3(a) or 3(c) below; (b) Mixtures of chemicals with foodstuffs or other substances with nutritive value, of a kind used in the preparation of human foodstuffs (generally heading 21.06); (c) Ash and residues (including sludges, other than sewage sludge), containing metals, arsenic or their mixtures and meeting the requirements of Note 3(a) or 3(b) to Chapter 26 (heading 26.20); (d) Medicaments (heading 30.03 or 30.04); or (e) Spent catalysts of a kind used for the extraction of base metals or for the manufacture of chemical compounds of base metals (heading 26.20), spent catalysts of a kind used principally for the recovery of precious metal (heading 71.12) or catalysts consisting of metals or metal alloys in the form of, for example, finely divided powder or woven gauze (Section XIV or XV). 2. (A) For the purpose of heading 38.22, the expression "certified reference material" means reference materials which are accompanied by a certificate which indicates the values of the certified properties, the methods used to determine these values and the degree of certainty associated with each value and which are suitable for analytical, calibrating or referencing purposes. (B) With the exception of the products of Chapter 28 or 29, for the classification of certified reference materials, heading 38.22 shall take precedence over any other heading in the Nomenclature. 3. Heading 38.24 includes the following goods which are not to be classified in any other heading of the Nomenclature: (a) Cultured crystals (other than optical elements) weighing not less than 2.5 g each, of magnesium oxide or of the halides of the alkali or of the alkalineearth metals; (b) Fusel oil; Dippel's oil; (c) Ink removers put up in packings for retail sale; (d) Stencil correctors and other correcting fluids put up in packings for retail sale; and (e) Ceramic firing testers, fusible (for example, Seger cones). 4. Throughout the Nomenclature, "municipal waste" means waste of a kind collected from households, hotels, restaurants, hospitals, shops, offices, etc., road and pavement sweepings, as well as construction and demolition waste. Municipal waste generally contains a large variety of materials such as plastics, rubber, wood, paper, textiles, glass, metals, food materials, broken furniture and other damaged or discarded articles. The term "municipal waste", however, does not cover: (a) Individual materials or articles segregated from the waste, such as wastes of plastics, rubber, wood, paper, textiles, glass or metals and spent batteries which fall in their appropriate headings of the Nomenclature; (b) Industrial waste; (c) Waste pharmaceuticals, as defined in Note 4(k) to Chapter 30; or (d) Clinical waste, as defined in Note 6(a) below. 5. For the purposes of heading 38.25, "sewage sludge" means sludge arising from urban effluent treatment plant and includes pre-treatment waste, scourings and unstabilised sludge. Stabilised sludge when suitable for use as fertiliser is excluded (Chapter 31). 6. For the purposes of heading 38.25, the expression "other wastes" applies to: (a) Clinical waste, that is, contaminated waste arising from medical research, diagnosis, treatment or other medical, surgical, dental or veterinary procedures, which often contain pathogens and pharmaceutical substances and require special disposal procedures (for example, soiled dressings, used gloves and used syringes); (b) Waste organic solvents; (c) Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake fluids and anti-freezing fluids; and (d) Other wastes from chemical or allied industries. The expression "other wastes" does not, however, cover wastes which contain mainly petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals (heading 27.10). Subheading Note. 1. For the purposes of subheadings 3825.41 and 3825.49, "waste organic solvents" are wastes containing mainly organic solvents, not fit for further use as presented as primary products, whether or not intended for recovery of the solvents. CodeDescriptionUnit3801Artificial graphite; colloidal or semicolloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semimanufactures. 38011000- Artificial graphite kg38012000- Colloidal or semi-colloidal graphitekg38013000- Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace liningskg38019000- Otherkg3802Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black. 38021000- Activated carbonkg380290- Other: 38029010- - Activated bauxitekg38029020- - Activated clays and activated earths kg38029090- - Otherkg38030000Tall oil, whether or not refined.kg3804Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading 38.03. 38040010- Concentrated sulphite lye kg38040090- Other kg3805Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent. 38051000- Gum, wood or sulphate turpentine oilskg38052000- Pine oilkg38059000- Otherkg3806Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums. 38061000- Rosin and resin acidskg38062000- Salts of rosin, of resin acids or of derivatives of rosin or resin acids, other than salts of rosin adductskg380630- Ester gums: 38063010- - In blocks kg38063090- - In other forms kg380690- Other: 38069010- - Run gums in blocks kg38069090- - Other kg3807Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch. 38070010- Wood creosotekg38070090- Otherkg3808Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, antisprouting products and plant growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphurtreated bands, wicks and candles, and flypapers). 380810 - Insecticides: - - Intermediate preparations for the manufacture of insecticides: 38081011- - - Containing BPMC (FENOBUCARD) kg38081012- - - Other kg38081020- - Mosquito coils (including premixed mosquito coil powder) kg38081030- - Mosquito mats kg38081040- - In aerosol tins kg38081050- - Not in aerosol tins and having additional pesticidal properties kg- - Other: 38081091- - - In liquid formkg38081092- - - In powder form kg38081099- - - In other form, including articles kg380820- Fungicides: 38082010- - Validamycin up to 3% content kg38082020- - Other, fumigant for cigarette industry kg38082030- - Other, not in aerosol tins and having additional pesticidal properties kg38082040- - Other, not in aerosol tins kg38082090- - Other kg380830- Herbicides, antisprouting products and plantgrowth regulators: - - Herbicides, put up for retail sale: 38083011- - - Not put up in aerosol tins kg38083019- - - Other kg38083020- - Herbicides, not put for retail sale kg38083030- - Anti-sprouting products kg- - Plant-growth regulators: 38083041- - - Of triacontanol or ethephon kg38083049- - - Other kg380840- Disinfectants: 38084010- - Containing mixture of coal tar acid with alkalis and other disinfactants kg- - Other: 38084091- - - Not in aerosol tins and having additional pesticides properties kg3808 4092- - - Other, not put up in aerosol tins kg38084099- - - Other kg380890- Other: 38089010- - Wood preservatives, being preparations other than surface coatings, containing insecticides or fungicides kg38089020- - Other, put up for retail sale kg38089090- - Other, not put up for retail sale kg3809Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included. 38091000- With a basis of amylaceous substances kg Other:kg38099100- - Of a kind used in the textile or like industrieskg38099200- - Of a kind used in the paper or like industrieskg38099300 Of a kind used in the leather or like industries kg3810Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods. 38101000- Pickling preparations for metal surfaces; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materialskg38109000- Otherkg3811Antiknock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anticorrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils.  Antiknock preparations: 38111100- - Based on lead compoundskg38111900- - Other kg Additives for lubricating oils: 381121- - Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals: 38112110- - - Put up for retail sale kg38112190- - - Other kg38112900- - Otherkg381190- Other: 38119010- - Rust preventatives and corrosion inhibitors kg38119090- - Other kg3812Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; antioxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics. 38121000- Prepared rubber acceleratorskg38122000- Compound plasticisers for rubber or plasticskg381230-Antioxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics: 38123010- - White carbon kg38123090- - Other kg38130000Preparations and charges for fireextinguishers; charged fireextinguishing grenades.kg38140000Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers.kg3815Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included.  Supported catalysts: 38151100- - With nickel or nickel compounds as the active substancekg38151200- - With precious metal or precious metal compounds as the active substancekg38151900- - Otherkg381590- Other: 38159010- - For CO shift conversion or desulphurisation of hydrocarbon kg38159090- - Other kg38160000Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading 38.01.kg38170000Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading 27.07 or 29.02.kg3818Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics. [ITA1/A-001] 38180010- Wafers or discs with silicon content not less than 99%, not electrically programmed kg38180090- Other kg38190000Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals.kg38200000Antifreezing preparations and prepared deicing fluids.kg38210000Prepared culture media for development of microorganisms.kg3822Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 30.02 or 30.06; certified reference materials. 38220010- Plates, sheets, film, foil and strip of plastics impregnated or coated with diagnostic or laboratory reagents kg38220020- Paperboard, cellulose wadding and web of cellulose fibres impregnated or coated with diagnostic or laboratory reagents kg38220090- Other kg3823Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols.  - Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining: 38231100- - Stearic acidkg38231200- - Oleic acidkg38231300- - Tall oil fatty acidskg382319- - Other: 38231910- - - Acid oils from refining kg38231990- - - Other kg38237000- Industrial fatty alcoholskg3824Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included. 38241000- Prepared binders for foundry moulds or coreskg38242000- Naphthenic acids, their waterinsoluble salts and their esters kg38243000- Nonagglomerated metal carbides mixed together or with metallic binders kg38244000- Prepared additives for cements, mortars or concreteskg38245000- Nonrefractory mortars and concreteskg38246000- Sorbitol other than that of subheading 2905.44 kg- Mixtures containing perhalogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens: 382471- - Containing acyclic hydrocarbons perhalogenated only with fluorine and chlorine: 38247110- - - Oil for transformers or circuit-breakers kg38247190- - - Other kg38247900- - Otherkg382490 - Other: 38249010- - Ink removers, stencil correctors, other correcting fluids, put up in packings for retail salekg38249020- - Mixtures of chemicals, of a kind used in the manufacture of foodstuff kg38249030- - Copying pastes with a basis of gelatin whether presented in bulk or ready for use (e.g. on a paper or textile backing) kg38249040- - Composite inorganic solvents kg38249050- - Acetone oil kg38249060- - Preparations or mixtures containing monosodium glutamate kg38249070- - Products and preparations containing CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115, Halon 1211, Halon 1301 and/or Halon 2402 kg38249090- - Otherkg3825Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included; municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in Note 6 to this Chapter. 38251000- Municipal waste kg38252000- Sewage sludge kg38253000- Clinical waste kg- Waste organic solvents: 38254100- - Halogenated kg38254900- - Other kg38255000- Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake fluids and anti-freeze fluids kg- Other wastes from chemical or allied industries: 38256100- - Mainly containing organic constituents kg38256900- - Other kg38259000- Other kg ,2{ŠŒ~”HJKlmpq¢£¦§żž‚„…¢£¦§ø¹»¼ÜŻąį./2`c"$%LMPQdehmop¢£¦§¼½ĄĮÓŌ×689[\_`ŲŁÜŻóōö÷żųżųīųīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåB*CJhph5B*CJhphOJQJ5Z,2S²ä¤d¢LFÄ C † 2 P † ā #śųóäŃŃŃŃŃääääÄÄó····· $„Q„Wž^„Q`„Wža$ $„Ć„=ż^„Ć`„=ża$$ ʬ Ą„ß„!ü¤P^„ß`„!üa$$„5„Ėż¤P^„5`„Ėża$$a$$a$Bž#åüDx}Ī$B¦Ż{Œ~ƒ”ņććććŽņŃŃŃŃČŽ¾±±§ ¤x¤x$If $¤x¤x$Ifa$ „„ęž^„`„ęž$„Ø^„Øa$ $„Q„Wž^„Q`„Wža$$a$$„R„Wž¤<^„R`„Wža$ $„Ø„Xž^„Ø`„Xža$”•š›œHJ”Ų˜˜˜’˜$If $$Ifa$]$$If–44ÖFā’Š €%&Č°öž%ööÖ ’’’Ö ’’’Ö ’’’Ö ’’’4Ö aöJKPSVmp}˜tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöpqvy|£¦§¬Æ²ž}Ųtttnt}ltttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö  ‚„}\tttnt}°tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö „…Š£¦§¬Æ°¹»}ˆtttnt}Ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö »¼ĮÄĒŻąįęéģ}”tttnt}ätttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö "%/238;>`c}dtttnt}Ätttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö cdijk"$%*-0MP}tttnt}°tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö PQVY\ehinopmo}`tttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö opux{£¦§¬Æ²½Ą}Ütttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ĄĮĘÉĢŌ×ŲŻŽß68}\tttnt}„tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 89>AD\_`ehkŁÜ}œtttnt}ōtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ÜŻāåęōö÷ü’}htttnt}xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 3478IJLMopst‰Š79:TUXYklo™›œ¶·¹ŗ 1 2 5 6 M N Q R š › ž Ÿ ¼ ½ Ą Į ą į ä å 4!5!8!9!G!H!J!K!j!k!n!o!!!“!”!Ē!Č!Ė!Ģ!ā!ć!å!ę!""""M"N"Q"R"Ø"©"¬"­"õģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõB*CJhph5B*CJhph] 478=@AJL}Œtttnt}Ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö LMRUXpsty|Š}œtttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ž“”•79:?BEUX}°tttnt}|tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö XY^adlopuvw™›}\tttnt}°tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ›œ”¤¦·¹ŗ»¼½ }xtttnt}$tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö   2 5 6 ; > A N Q }Ģtttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Q R W Z ] › ž Ÿ ¤ § Ŗ ½ Ą }4tttnt}ˆtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ą Į Ę É Ģ į ä å ź ķ š 5!8!}tttnt}Ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 8!9!:!;!/A/B/W/X/[/½/÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷āķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķB*CJmH phsH 5B*CJhphB*CJhphY¢(£(Ø(«(®(ś(ż(ž()))%*'*}ltttnt}Øtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö '*(*-*0*3*ø*»*¼*Į*Ä*Ē*Ļ*Ņ*}Ptttnt}\tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ņ*Ó*Ų*Ł*Ś*Š+Ņ+Ó+Ō+Õ+Ö+ń+ó+}tttnt}„tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ó+ō+ł+ü+’+,,,$,',*,5,8,}¬tttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 8,9,:,;,<,^,`,a,f,i,j,³,µ,} tttnt}Ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö µ,¶,»,¾,Į,ß,ā,ć,č,ė,ī,ū,ž,}“tttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ž,’,-- ----- -!-*-,-}dtttnt}Ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ,---2-5-8-i-l-m-r-u-x-ƒ-†-}tttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö †-‡-Œ--Ž-R.T.U.Z.].`..‚.}8tttnt}øtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ‚.ƒ.ˆ.‹.Ž.½.Ą.Į.Ę.É.Ź./ /}ųtttnt}€tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö /!/&/)/,/>/A/B/G/J/M/X/[/}„tttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö [/\/a/d/g/½/Ą/Į/Ę/É/Ģ/>0A0}”tttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ½/Ą/>0A0¶0ø0¹0Õ0Ö011 1!1w1x1{1|11‘1”1•1¦1§1©1Ŗ1ō1õ1ų1ł1222…2ˆ2Ł2š2ń2ō2™3›3œ3ż3ž344444å4č4-505w5z5F6H6I6Ä6Å6Č6É6Q7R7e7f7i7Ķ7Ļ7Š78848588898R8S8V8W8z8{8~88’8“8•8–8æ8Ą8÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķąķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJmH phsH 5B*CJhphB*CJhphXA0B0G0H0I0¶0ø0¹0ŗ0»0¼0Ó0Õ0}Ütttnt}ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Õ0Ö0Ū0Ž0į01 1!1&1)1,1x1{1},tttnt}ltttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö {1|11„1‡1‘1”1•1š11ž1§1©1}dtttnt}Ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ©1Ŗ1Æ1²1µ1õ1ų1ł1ž12222}<tttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 22222…2ˆ2‰2Ž2‘2”2ń2ō2}Ųtttnt}°tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ō2õ2ś2ū2ü2™3›3œ3”3¤3§3ž34}œtttnt}˜tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 444 4 44444"4%4å4č4}`tttnt}<tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö č4é4ī4ń4ō4-505156595<5w5z5} tttnt}(tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö z5{5€55‚5F6H6I6N6Q6T6Å6Č6}8tttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Č6É6Ī6Ń6Ō6N7Q7R7W7Z7]7f7i7}$tttnt}`tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö i7j7o7p7q7Ķ7Ļ7Š7Ņ7Ó7Ō788}˜tttnt}$tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 888!8$8588898>8A8D8S8V8}€tttnt}xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö V8W8\8_8b8{8~88„8‡8ˆ8“8•8} tttnt}\tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö •8–8›8ž8”8Ą8Ć8Ä8É8Ģ8Ļ8Ü8ß8}øtttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ą8Ć8Ä8Ū8Ü8ß8ą899 9ģ9ī9ļ9(:):,:-:y:z:}:~:Ó:Ō:×:Ų:;;;;O;P;S;T;;‘;”;–; < <<<k<l<n<o<©<Ŗ<­<®<Å<Ę<É<Ź<Ž<ß<ā<ć<õ<ö<ų<ł<e=f=i=j=æ=Ą=Ć=Ä=J>K>N>O>{>|>>€>›>œ>Ÿ> >č>é>ģ>ķ>u?v?y?z?Ž??’?J@L@M@÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^ß8ą8å8č8ė89 9 9999ģ9ī9}¬tttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ī9ļ9ō9÷9ś9):,:-:2:5:8:z:}:}ųtttnt}Dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö }:~:ƒ:†:‰:Ō:×:Ų:Ż:ą:ć:;;}htttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ;;#;&;);P;S;T;Y;\;_;‘;”;}Ųtttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ”;•;–;—;˜; <<<<<<l<n<}čtttnt}€tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö n<o<t<w<z<Ŗ<­<®<³<¶<¹<Ę<É<}ütttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö É<Ź<Ļ<Ņ<Õ<ß<ā<ć<č<ė<ķ<ö<ų<}dtttnt}Xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ų<ł<ž<==f=i=j=o=r=u=Ą=Ć=}Ätttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ć=Ä=É=Ģ=Ļ=K>N>O>T>W>Z>|>>},tttnt}Ätttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö >€>…>ˆ>‹>œ>Ÿ> >„>Ø>«>é>ģ>}€tttnt}4tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ģ>ķ>ņ>õ>ų>v?y?z??‚?…??’?}4tttnt}dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ’?“?˜?™?š?J@L@M@R@U@X@k@n@}čtttnt}ˆtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö n@o@t@w@z@‹@Ž@@”@—@š@¬@Æ@}€tttnt}„tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Æ@°@±@²@³@Ķ@Ļ@Š@Õ@Ų@Ū@ģ@ļ@}€tttnt}€tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ļ@š@õ@ų@ū@A A AAAApAsA}htttnt}Øtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö sAtAuAvAwA«A­A®A³A¶A¹AåAčA}čtttnt}ģtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö M@äAåAčAéAžA’ABBBBBBB÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph čAéAīAńAōA’ABBB BBBB}htttnt}`tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö BBB}{‚$$If–4Örā’›°Š €%¹XČ°öž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 1h°Š/ °ą=!°"°# $ %° i8@ń’8 NormalCJ_HaJmH sH tH B@B Heading 3$$@&a$5OJQJaJR@R Heading 6$$@&a$5B*CJOJQJaJhph<A@ņ’”< Default Paragraph Font<P@ņ< Body Text 2$a$ OJQJaJ> ü’’’’,2S²ä¤d¢LFÄC†2 P † ā # å ü D x }Ī$B¦Ż{Œ~ƒ”•š›œHJKPSVmpqvy|£¦§¬Æ²ž  ‚„…Š£¦§¬Æ°¹»¼ĮÄĒŻąįęéģ"%/238;>`cdijk"$%*-0MPQVY\ehinopmopux{£¦§¬Æ²½ĄĮĘÉĢŌ×ŲŻŽß689>AD\_`ehkŁÜŻāåęōö÷ü’ 478=@AJLMRUXpsty|ŠŽ“”•79:?BEUXY^adlopuvw™›œ”¤¦·¹ŗ»¼½ 256;>ANQRWZ]›žŸ¤§Ŗ½ĄĮĘÉĢįäåźķš589:;<HJKPSVknotwz“”™œŸČĖĢŃŌÕćåęėīń"NQRWZ]©¬­²µøŲŪÜįäēņõöūž’CEFGHIrtuz}€¢„¦«®±¾ĮĀĒŹĶöłś’ " % & ' ( ) G I J O R U x { |  „ ‡ ” — ˜    ” ² “ µ ŗ ½ Ą !!!!!!!!#!$!)!,!/!v!y!z!€!ƒ!†!Æ!²!³!ø!»!¾!Ė!Ī!Ļ!Ō!×!Ų!į!ć!ä!é!ģ!ļ!^"a"b"g"j"m""“"”"™"œ"Ÿ"Ę"É"Ź"Ļ"Š"Ń"Ņ#Ō#Õ#Ś#Ż#ą# $ $ $$$$$$$"$%$($]$`$a$f$i$l$Ÿ$¢$£$Ø$«$®$ś$ż$ž$%%%%&'&(&-&0&3&ø&»&¼&Į&Ä&Ē&Ļ&Ņ&Ó&Ų&Ł&Ś&Š'Ņ'Ó'Ō'Õ'Ö'ń'ó'ō'ł'ü'’'((($('(*(5(8(9(:(;(<(^(`(a(f(i(j(³(µ(¶(»(¾(Į(ß(ā(ć(č(ė(ī(ū(ž(’()) ))))) )!)*),)-)2)5)8)i)l)m)r)u)x)ƒ)†)‡)Œ))Ž)R*T*U*Z*]*`**‚*ƒ*ˆ*‹*Ž*½*Ą*Į*Ę*É*Ź*+ +!+&+)+,+>+A+B+G+J+M+X+[+\+a+d+g+½+Ą+Į+Ę+É+Ģ+>,A,B,G,H,I,¶,ø,¹,ŗ,»,¼,Ó,Õ,Ö,Ū,Ž,į,- -!-&-)-,-x-{-|--„-‡-‘-”-•-š--ž-§-©-Ŗ-Æ-²-µ-õ-ų-ł-ž-........….ˆ.‰.Ž.‘.”.ń.ō.õ.ś.ū.ü.™/›/œ/”/¤/§/ž/000 0 00000"0%0å0č0é0ī0ń0ō0-101116191<1w1z1{1€11‚1F2H2I2N2Q2T2Å2Č2É2Ī2Ń2Ō2N3Q3R3W3Z3]3f3i3j3o3p3q3Ķ3Ļ3Š3Ņ3Ó3Ō34444!4$4548494>4A4D4S4V4W4\4_4b4{4~44„4‡4ˆ4“4•4–4›4ž4”4Ą4Ć4Ä4É4Ģ4Ļ4Ü4ß4ą4å4č4ė45 5 5555ģ5ī5ļ5ō5÷5ś5)6,6-6265686z6}6~6ƒ6†6‰6Ō6×6Ų6Ż6ą6ć6777#7&7)7P7S7T7Y7\7_7‘7”7•7–7—7˜7 888888l8n8o8t8w8z8Ŗ8­8®8³8¶8¹8Ę8É8Ź8Ļ8Ņ8Õ8ß8ā8ć8č8ė8ķ8ö8ų8ł8ž899f9i9j9o9r9u9Ą9Ć9Ä9É9Ģ9Ļ9K:N:O:T:W:Z:|::€:…:ˆ:‹:œ:Ÿ: :„:Ø:«:é:ģ:ķ:ņ:õ:ų:v;y;z;;‚;…;;’;“;˜;™;š;J<L<M<R<U<X<k<n<o<t<w<z<‹<Ž<<”<—<š<¬<Æ<°<±<²<³<Ķ<Ļ<Š<Õ<Ų<Ū<ģ<ļ<š<õ<ų<ū<= = ====p=s=t=u=v=w=«=­=®=³=¶=¹=å=č=é=ī=ń=ō=’=>>> >>>>>>š0€€*0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€˜0€€­"(½/Ą8M@B"3AN[j{#”Jp„»cPoĄ8ÜLX› Q Ą 8!n!Ė!"¬"õ"t#Į#%${$“$#%²%ć%“&Ō'(¢('*Ņ*ó+8,µ,ž,,-†-‚. /[/A0Õ0{1©12ō24č4z5Č6i78V8•8ß8ī9}:;”;n<É<ų<Ć=>ģ>’?n@Æ@ļ@sAčABB#%&'()*+,-./012456789:;<=>?@BCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ\]^_`abcdefghiklmnopqrstuvwxyz|}B$’ qxB J l t Ä Ģ  $-7Xbtx¹Āėö?G}…›£ōż’#'JSŠ’…‘ ^e(õ’œ^ j n v ’ !`#h#ņ#ü#µ)Į)* *.*9*™*„*Š*Ł*ś*+Ō-ä-š.§.².Ć. 33|3Š3į3ļ3(4/4:6D6a7i7®7¼7Ģ7Ó7'8.8<8J8M9U9L;Q;X;];j;o;ß<ź<>سRX(LTIP7Bˆ“4 < R X ˆ ’ ä ī ē ō ž F Q &.DMØ°ÕÖmo£„ž£„Żß/1`bMOeg£„½æŌÖ\^ŁŪ46prŠŒUWln24NP›½æįć57km’ČŹNP©«ŲŚņō¢¤¾Ąöų" $ x z ” – !!v!x!Æ!±!Ė!Ķ!^"`""’"Ę"Č" $ $$$]$_$Ÿ$”$Ų$ł$ś$ü$ø&ŗ&Ļ&Ń&((5(7(ß(į(ū(ż())i)k)ƒ)…)**½*æ*>+@+X+Z+–+—+½+æ+ė+ō+>,@,--x-z-‘-“-õ-÷-..….‡.ń.ó.ž/000å0ē0-1/1w1y1$2%2Å2Ē2N3P3f3h35474S4U4{4}4Ą4Ā4Ü4Ž45 5)6+6z6|6Ō6Ö677P7R7‘7“7Ŗ8¬8Ę8Č8ß8į8f9h9Ą9Ā9K:M:|:~:œ:ž:é:ė:v;x;;‘;k<m<‹<<¬<®<ģ<ī<==p=r=å=ē=’=>>>>33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333’’nthhaiBD:\Hai\Solieu Trung tam\Trang web\Danh muc\DM XNK\E\Chapter 38.doc–1< ØĪ¤’;”" ’XeM2€j$F’ ^2 ’Ä<š7 ’Ų7t[’P’ö3D ’'&4H ’žgØI ’Xf@_ ’ąLĖfā bä’kķhž«’-v„k ’‰?l ’µ’Ć5hw ’„v„˜žĘv^„v`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„Ń„/žĘŃ^„Ń`„/žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„h„˜žĘh^„h`„˜ž()„Š„0żĘŠ^„Š`„0żo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„õ„\žĘõ^„õ`„\žo(()„f„˜žĘf^„f`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„•„kžĘ•^„•`„kžo(() „†„zžĘ†^„†`„zžo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(()Ų7 ^2XeM2‰?lĆ5hwÄ<š7`cdijk"$%*-0MPQVY\ehinopmopux{£¦§¬Æ²½ĄĮĘÉĢŌ×ŲŻŽß689>AD\_`ehkŁÜŻāåęōö÷ü’ 478=@AJLMRUXpsty|ŠŽ“”•79:?BEUXY^adlopuvw™›œ”¤¦·¹ŗ»¼½ 256;>ANQRWZ]›žŸ¤§Ŗ½ĄĮĘÉĢįäåźķš589:;<HJKPSVknotwz“”™œŸČĖĢŃŌÕćåęėīń"NQRWZ]©¬­²µøŲŪÜįäēņõöūž’CEFGHIrtuz}€¢„¦«®±¾ĮĀĒŹĶöłś’ " % & ' ( ) G I J O R U x { |  „ ‡ ” — ˜    ” ² “ µ ŗ ½ Ą !!!!!!!!#!$!)!,!/!v!y!z!€!ƒ!†!Æ!²!³!ø!»!¾!Ė!Ī!Ļ!Ō!×!Ų!į!ć!ä!é!ģ!ļ!^"a"b"g"j"m""“"”"™"œ"Ÿ"Ę"É"Ź"Ļ"Š"Ń"Ņ#Ō#Õ#Ś#Ż#ą# $ $ $$$$$$$"$%$($]$`$a$f$i$l$Ÿ$¢$£$Ø$«$®$ś$ż$ž$%%%%&'&(&-&0&3&ø&»&¼&Į&Ä&Ē&Ļ&Ņ&Ó&Ų&Ł&Ś&Š'Ņ'Ó'Ō'Õ'Ö'ń'ó'ō'ł'ü'’'((($('(*(5(8(9(:(;(<(^(`(a(f(i(j(³(µ(¶(»(¾(Į(ß(ā(ć(č(ė(ī(ū(ž(’()) ))))) )!)*),)-)2)5)8)i)l)m)r)u)x)ƒ)†)‡)Œ))Ž)R*T*U*Z*]*`**‚*ƒ*ˆ*‹*Ž*½*Ą*Į*Ę*É*Ź*+ +!+&+)+,+>+A+B+G+J+M+X+[+\+a+d+g+½+Ą+Į+Ę+É+Ģ+>,A,B,G,H,I,¶,ø,¹,ŗ,»,¼,Ó,Õ,Ö,Ū,Ž,į,- -!-&-)-,-x-{-|--„-‡-‘-”-•-š--ž-§-©-Ŗ-Æ-²-µ-õ-ų-ł-ž-........….ˆ.‰.Ž.‘.”.ń.ō.õ.ś.ū.ü.™/›/œ/”/¤/§/ž/000 0 00000"0%0å0č0é0ī0ń0ō0-101116191<1w1z1{1€11‚1F2H2I2N2Q2T2Å2Č2É2Ī2Ń2Ō2N3Q3R3W3Z3]3f3i3j3o3p3q3Ķ3Ļ3Š3Ņ3Ó3Ō34444!4$4548494>4A4D4S4V4W4\4_4b4{4~44„4‡4ˆ4“4•4–4›4ž4”4Ą4Ć4Ä4É4Ģ4Ļ4Ü4ß4ą4å4č4ė45 5 5555ģ5ī5ļ5ō5÷5ś5)6,6-6265686z6}6~6ƒ6†6‰6Ō6×6Ų6Ż6ą6ć6777#7&7)7P7S7T7Y7\7_7‘7”7•7–7—7˜7 888888l8n8o8t8w8z8Ŗ8­8®8³8¶8¹8Ę8É8Ź8Ļ8Ņ8Õ8ß8ā8ć8č8ė8ķ8ö8ų8ł8ž899f9i9j9o9r9u9Ą9Ć9Ä9É9Ģ9Ļ9K:N:O:T:W:Z:|::€:…:ˆ:‹:œ:Ÿ: :„:Ø:«:é:ģ:ķ:ņ:õ:ų:v;y;z;;‚;…;;’;“;˜;™;š;J<L<M<R<U<X<k<n<o<t<w<z<‹<Ž<<”<—<š<¬<Æ<°<±<²<³<Ķ<Ļ<Š<Õ<Ų<Ū<ģ<ļ<š<õ<ų<ū<= = ====p=s=t=u=v=w=«=­=®=³=¶=¹=å=č=é=ī=ń=ō=’=>>> >>>>>>žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž–’@€„©‹„?@„Ą{>@’’Unknown’’’’’’’’’’’’G‡z €’Times New Roman5€Symbol3& ‡z €’Arial7& r.VnTime"qˆšŠhc{Š¦f{Š¦ü63m!š ““20dä>2ƒš’’ Chapter 38nthhainthhaiž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0l˜¬øČŌąš  ( 4 @LT\dä Chapter 38hapnthhai thhthhNormal nthhai 4hhMicrosoft Word 9.0@ŅIk@7²Ä@Ō€ƒ²Äü63ž’ÕĶ՜.“—+,ł®0ų hp€ˆ˜  Ø°ø Ą ×ätctk mä>  Chapter 38 Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ž’’’€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀĆÄÅž’’’ĒČÉŹĖĢĶž’’’ĻŠŃŅÓŌÕž’’’ż’’’ż’’’Łž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFŠsU”²ÄŪ€1Table’’’’’’’’’’’’ųWordDocument’’’’’’’’"üSummaryInformation(’’’’ĘDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’ĪCompObj’’’’jObjectPool’’’’’’’’’’’’ŠsU”²ÄŠsU”²Ä’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ō9²q