ŠĻą”±į>ž’ ŹĢž’’’ČÉ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į7 šæö%bjbjUU "ģ7|7|ö!’’’’’’lhhhhhhh|žOžOžOžO<ŚOÜ|„}īĀRĀRĀRĀRĀRĀRĀRĀR}}}}}}}$r~ ’€V)}hĀRĀRĀRĀRĀR)}‚XhhĀRĀR>}‚X‚X‚XĀRšhĀRhĀR}‚XĀR}‚Xš‚XYŽ_XhhÆ`ĀR¶R SF²Ä|"NžO\S&_`(Æ`TT}0„}‡`(耂Xč€Æ`‚X||hhhhŁChapter 37: Photographic or cinematographic goods Notes 1. This Chapter does not cover waste or scrap. 2. In this Chapter the word "photographic" relates to the process by which visible images are formed, directly or indirectly, by the action of light or other forms of radiation on photosensitive surfaces. CodeDescriptionUnit3701Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs. 37011000- For Xraym237012000- Instant print filmkg370130- Other plates and film, with any side exceeding 255 mm: 37013010- - Specially manufactured for printing industry m237013090- - Other m2- Other: 370191- - For colour photography (polychrome): 37019110- - - Specially manufactured for printing industry kg37019190- - - Other kg370199- - Other: 37019910- - - Specially manufactured for printing industry m237019990- - - Other m2 3702Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed. 37021000- For Xraym2370220- Instant print film: 37022010- - In bands of 16 mm or more in width and 120 m or more in length m237022090- - Other m2 Other film, without perforations, of a width not exceeding 105 mm: 370231- - For colour photography (polychrome): 37023110- - - In bands of 16 mm up to 105 mm in width and 120 m or more in length roll37023190- - - Other roll370232 - - Other, with silver halide emulsion: 37023210- - - Specially prepared for medical service roll37023220- - - Specially manufactured for printing industry roll37023230- - - Other, in bands of 16 mm up to 105 mm in width and 120 m or more in length roll37023290- - - Other roll370239 - - Other: 37023910- - - Specially prepared for medical service roll37023920- - - Specially manufactured for printing industry roll37023930- - - Infra red transparent film roll37023940- - - Other, in bands of 16 mm up to 105 mm in width and 120 m or more in length roll37023990- - - Other roll Other film, without perforations, of a width exceeding 105 mm: 370241 - - Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, for colour photography (polychrome): 37024110- - - Specially prepared for medical service m37024120- - - Specially manufactured for printing industry m37024190- - - Other m370242 - - Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, other than for colour photography: 37024210- - - Specially prepared for medical service m37024220- - - Specially manufactured for printing industry m37024230- - - Infra red transparent film m37024290- - - Other m370243 - - Of a width exceeding 610 mm and of a length not exceeding 200 m: 37024310- - - Specially prepared for medical service m37024320- - - Specially manufactured for printing industry m37024330- - - Infra red transparent film m37024340- - - Other, of a length of 120 m or more m37024390- - - Other m370244 - - Of a width exceeding 105 mm but not exceeding 610 mm: 37024410- - - Specially prepared for medical service roll37024420- - - Specially manufactured for printing industry roll37024430- - - Infra red transparent film roll37024440- - - Other, of a length of 120 m or more roll37024490- - - Other roll Other film, for colour photography (polychrome): 370251 - - Of a width not exceeding 16 mm and of a length not exceeding 14 m: 37025110- - - Specially prepared for medical service m37025120- - - For cinematography m37025130- - - Specially manufactured for printing industry m37025190- - - Other m370252  Of a width not exceeding 16 mm and of a length exceeding 14 m: 37025210- - - Specially prepared for medical service m37025220- - - For cinematography m37025230- - - Specially manufactured for printing industry m37025240- - - Other, of a length of 120 m or more m37025290- - - Other m370253 - - Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, for slides: 37025310- - - Specially prepared for medical service roll37025320- - - For cinematography roll37025330- - - Specially manufactured for printing industry roll37025390- - - Other roll370254 - - Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, other than for slides: 37025410- - - Specially prepared for medical service roll37025420- - - For cinematography roll37025430- - - Specially manufactured for printing industry roll37025490- - - Other roll370255 - - Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length exceeding 30 m: 37025510- - - Specially prepared for medical service roll37025520- - - For cinematography roll37025530- - - Specially manufactured for printing industry roll37025540- - - Other, of a length of 120 m or more roll37025590- - - Other roll370256 - - Of a width exceeding 35 mm: 37025610- - - Specially prepared for medical service roll37025620- - - For cinematography roll37025630- - - Specially manufactured for printing industry roll37025640- - - Other, of a length of 120 m or more roll37025690- - - Other roll Other: 370291 - - Of a width not exceeding 16 mm: 37029110- - - Specially prepared for medical service m37029120- - - For cinematography m37029130- - - Specially manufactured for printing industry m37029140- - - Infra red transparent film m37029190- - - Other m370293 - - Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m: 37029310- - - Specially prepared for medical service m37029320- - - For cinematography m37029330- - - Specially manufactured for printing industry m37029340- - - Infra red transparent film m37029390- - - Other m370294 - - Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length exceeding 30 m: 37029410- - - Specially manufactured for printing industry m37029420- - - Infra red transparent film m37029430- - - Other, of a length of 120 m or more m37029490- - - Other m370295 - - Of a width exceeding 35 mm: 37029510- - - Specially prepared for medical service m37029520- - - For cinematography m37029530- - - Specially manufactured for printing industry m37029540- - - Infra red transparent film m37029550- - - Other, of a length of 120 m or more m37029590- - - Other m3703Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed. 370310 - In rolls of a width exceeding 610 mm: 37031010- - Of a width of less than 1,000 mm kg37031090- - Other kg370320- Other, for colour photography (polychrome): 37032010- - Photo typesetting paper kg37032020- - Other, of paper kg37032090- - Other kg37039000- Otherkg3704Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed. 37040010- Plate and film for X-ray kg37040020- Other plates and film kg37040090- Other kg3705Photographic plates, and film, exposed and developed, other than cinematographic film. 37051000- For offset reproductionkg37052000- Microfilms kg370590- Other: 37059010- - For X-ray kg37059090- - Otherkg3706Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track. 370610- Of a width of 35 mm or more: 37061010- - Newsreels, travelogues, technical and scientific films m37061020- - Consisting only of sound track m- - Other: 37061091- - - With picture taken abroad m37061099- - - Other m370690- Other: 37069010- - Newsreels, travelogues, technical and scientific films m37069020- - Consisting only of sound track m37069090- - Other m3707Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use. 37071000- Sensitising emulsionskg370790- Other: 37079010- - Flashlight materials kg37079090- - Other kg 287HM "#9:;<=>]^ab£¤¦§ćäåęēčżž’BCEF„…ˆ‰ ”¤„ø¹»¼śūüżž’!ŹĢĶćäåęēč X Y Z [ \ ] r s ūńūńčńčńčŽčńčńčńčńčńčńčŽčńčńčŽčńčńčńčńčńčńčńčńčńčńčńčŽčńčńčŽčńčńčńčńčńčŽčńčńčńčńčŽčńčńB*CJH*hphB*CJhph5B*CJhphOJQJX28h7<HMNSTU żūöōēēŻTvvvp$If $$Ifa$]$$If–44ÖFā’4!H&&,öf&ööÖ ’’’Ö ’’’Ö ’’’Ö ’’’4Ö aö ¤x¤x$If $¤x¤x$Ifa$$a$ ö%ž "#(+.:=örlööölö$If„$$If–4”nÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$=>CFI^abgjk¤¦{rrrlr{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ¦§¬Æ²äēčķšóž{rrrlr{hrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö CE{<rrrlr{Ōrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö EFKNQ…ˆ‰Ž‘””¤{ rrrlr{prrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ¤„Ŗ­®¹»¼ĮÄĒūž{\rrrlr{ rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ž’ !{prrrlr{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö !"'()ŹĢ{¬rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöĢĶŅÕŲäē}ltttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöēčķšń  Y \ {ˆrrrlr{Lrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö \ ] b e h s v {hrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ĘÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aös t u v w ¾ æ Į Ā ó ō ö ÷ L M R S j k p q ¢ £ „ ¦ Ž ß ä å # $ ) * † ‡ Œ  ¤ „ Ŗ « æ Ą Ā Ć ū ü  @ A F G s t y z Ö × Ü Ż ō õ ś ū > ? A B ± ² “ µ ķ ī š ń /023JKMN»¼¾æ÷ų÷ķ÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć÷ć5B*CJhphB*CJH*hphB*CJhphZv w x y z æ Į {,rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöĮ Ā Ē Ź Ė ō ö {Ōrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”7Örā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöö ÷ ü ’ M R {prrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöR S X [ ^ k p {xrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ĘÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöp q v y { £ „ ¦ « ® ± ß ä {Ōrrrlr{ürrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ä å ź ķ š $ ) * / 2 5 ‡ Œ {rrrlr{Œrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Œ  ’ • ˜ „ Ŗ {xrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ĘÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöŖ « ° ³ µ Ą Ā Ć Č Ė Ī ü {`rrrlr{ürrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö  A F G L O R t y {rrrlr{Ģrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö y z ‚ … × Ü {Œrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöÜ Ż ā å č õ ś {xrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ĘÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöś ū ü ż ž ? A {rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöA B G J L ² “ µ ŗ ½ Ą ī š {Ģrrrlr{šrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ĘÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö š ń ö ł ü 0238;>KM{rrrlr{lrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö MNSVX¼¾{Ärrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö¾æÄĒŹųś{šrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ĘÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöųśū9:<=ijlm„…‡ˆÖףŚTUWX„…‡ˆ½¾ĄĮŲŁŪÜ "#[\ab ”¦§ÓŌŁŚ-.34ijlm½¾ĄĮłśüż!"$%cdfg~‚ĪĻŃŅ  ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^śū:<=BEHjl{rrrlr{Ąrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö lmrux…‡ˆ’ף{lrrrlr{Hrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ŁŚßāå!UW{šrrrlr{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö WX]`c…‡ˆ“¾Ą{Ąrrrlr{ärrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ĄĮĘÉĢŁŪÜįäę "{lrrrlr{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö "#(+.\abgjm”¦{ürrrlr{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ¦§¬Æ²ŌŁŚßāå{Ģrrrlr{šrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö !.34567jl{xrrrlr{ärrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö lmruw¾ĄĮĘÉĢśü{Prrrlr{šrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö üż"$%*-0df{ rrrlr{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö fglor‚‡ŠŒĻŃ{lrrrlr{@rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ŃŅ׌Ż 35{šrrrlr{ rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 2356tuwx­®°±ČÉĖĢ=>@Ayz€¤„Ŗ«éźļš ‰ŠŒÅĘĖĢšńö÷56;<STYZŗ»½¾ö÷üż!"'(fglm¢£Ø©“ĄĮĘĒšńóō,-23W÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķć÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷6B*CJhph5B*CJhphB*CJhphZ56;>Auwx}€ƒ®°{rrrlr{ärrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö °±¶¹¼ÉĖĢŃŌÖ>@{lrrrlr{Ōrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö @AFILz{ürrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ĘÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö€…ˆ‹„Ŗ«°³¶źļ{¬rrrlr{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ļšõųū ŠŒ{xrrrlr{ürrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Œ’•˜ĘĖ{ürrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ĘÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöĖĢŃŌ×ńö÷ü’6;{¬rrrlr{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ;<ADGTYZ_bd»½{xrrrlr{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ½¾ĆĘÉ÷üż"'{ürrrlr{¬rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö '(-03glmrux£Ø{rrrlr{šrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ø©®±“ĮĘĒĢĻŃńó{xrrrlr{“rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö óōłü’-238;>X]{ürrrlr{¬rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö WX]^œ¢£ŲŁŽßö÷üż  :;=>vwyzžŸ”¢ąįćä+,./“”–—ĻŠŅÓ÷ųśū9:<=ijlm„…‡ˆčéėģ*+-.Z[]^“”–—®Æ±²ŪÜŽßõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõB*CJhph5B*CJhph]]^cfi¢£Ø«®ŁŽ{rrrlr{šrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Žßäēź÷üżž’ {xrrrlr{<rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ;=>CFIwy{Črrrlr{šrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö yz‚…Ÿ”¢§Ŗ­įć{ rrrlr{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ćäéģļ,.{Ąrrrlr{lrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ./479”–{ rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö–—œŸ¢ŠŅ{šrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ĘÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöŅÓŲŪŽųśū:<{ rrrlr{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö <=BEHjlmrux…‡{Ąrrrlr{lrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ‡ˆ’éėģńō÷+-{rrrlr{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö -.369[]^cfi”–{Ąrrrlr{ärrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö –—œŸ¢Æ±²·ŗ¼ÜŽ{lrrrlr{“rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Žßäēź #&@B{šrrrlr{ rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ?@BC‚„…±²“µźėķīTVWˆ‰‹Œ¼½ĄĮÖ׌Ū  < = @ A ` a d e z { ~ ‘ ’ • ó õ ö !! !!!D!E!H!I!\!]!`!æ!Į!Ā!ę!ē!ź!ė!""""""""6"7":";"O"P"S"Õ"×"Ų"÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^BCHKN‚„…Š²“{rrrlr{Ąrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö “µŗ½Ąėķīóöł{ärrrlr{lrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö TV{8rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöVW\_a‰‹{Ōrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ÓÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö‹Œ‘”—½Ą{Ōrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”*Örā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöĄĮĘÉĢ׌Ūąćä {hrrrlr{črrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö   = @ A F I L a d {°rrrlr{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö d e j m p { ~ „ ‡ Š ’ • {hrrrlr{\rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö • – › œ  ó õ {€rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöõ ö ū ž !! !{¬rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ŪÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö !!!&!)!,!E!H!I!N!Q!T!]!`!{ rrrlr{`rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö `!a!f!g!h!æ!Į!{„rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöĮ!Ā!Ē!Ź!Ķ!ē!ź!{¤rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ŪÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöź!ė!š!ó!ö!""" """""{trrrlr{Trrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö """"%"("7":";"@"C"F"P"S"{xrrrlr{drrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö S"T"Y"Z"["Õ"×"{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö×"Ų"Ż"ą"į"##{°rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ŪÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöŲ"####J#K#M#N#|#}##€##‘#¼#½#æ#Ą#×#Ų#Ś#Ū#ķ#ī#š#ń#7$8$:$;$i$j$l$m$‚$ƒ$…$s%u%v%˜%™%œ%%®%Æ%±%²%Ö%×%Ś%Ū%š%ń%ō%õ%ö%÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph9## # ##K#M#N#S#V#Y#}##{(rrrlr{Črrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö #€##‚#ƒ#Ž##‘#–#™#œ#½#æ#{Drrrlr{¼rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö æ#Ą#Å#Č#Ė#Ų#Ś#Ū#ą#ć#ä#ī#š#{lrrrlr{Xrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö š#ń#ö#ł#ü#8$:$;$@$C$F$j$l${(rrrlr{Črrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö l$m$r$u$x$ƒ$…$†$‹$Œ$$s%u%{drrrlr{Ąrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö u%v%{%~%%™%œ%{œrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”¹Örā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöœ%%¢%„%¦%Æ%±%²%·%ŗ%½%×%Ś%{Trrrlr{¤rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ś%Ū%ą%ć%ę%ń%ō%{hrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöō%õ%ö%{y„$$If–4”īÖrā’›°4!H&¹X,öf&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 1h°Š/ °ą=!°"°# $ %° i8@ń’8 NormalCJ_HaJmH sH tH B@B Heading 3$$@&a$5OJQJaJR@R Heading 6$$@&a$5B*CJOJQJaJhph<A@ņ’”< Default Paragraph Font*>@ņ* Title$a$5\ö! ģ’’’’28h7<HMNSTU "#(+.:=>CFI^abgjk¤¦§¬Æ²äēčķšóžCEFKNQ…ˆ‰Ž‘””¤„Ŗ­®¹»¼ĮÄĒūž’ !"'()ŹĢĶŅÕŲäēčķšń Y\]behsvwxyzæĮĀĒŹĖōö÷ü’MRSX[^kpqvy{£„¦«®±ßäåźķš$)*/25‡Œ’•˜„Ŗ«°³µĄĀĆČĖĪü AFGLORtyz‚…×ÜŻāåčõśūüżž? A B G J L ² “ µ ŗ ½ Ą ī š ń ö ł ü 0 2 3 8 ; > K M N S V X ¼ ¾ æ Ä Ē Ź ų ś ū  : < = B E H j l m r u x … ‡ ˆ   ’ × Ł Ś ß ā å   ! U W X ] ` c … ‡ ˆ   “ ¾ Ą Į Ę É Ģ Ł Ū Ü į ä ę " # ( + . \ a b g j m ” ¦ § ¬ Æ ² Ō Ł Ś ß ā å !.34567jlmruw¾ĄĮĘÉĢśüż"$%*-0dfglor‚‡ŠŒĻŃŅ׌Ż 356;>Auwx}€ƒ®°±¶¹¼ÉĖĢŃŌÖ>@AFILz€…ˆ‹„Ŗ«°³¶źļšõųū ŠŒ’•˜ĘĖĢŃŌ×ńö÷ü’6;<ADGTYZ_bd»½¾ĆĘÉ÷üż"'(-03glmrux£Ø©®±“ĮĘĒĢĻŃńóōłü’-238;>X]^cfi¢£Ø«®ŁŽßäēź÷üżž’  ;=>CFIwyz‚…Ÿ”¢§Ŗ­įćäéģļ,./479”–—œŸ¢ŠŅÓŲŪŽųśū:<=BEHjlmrux…‡ˆ’éėģńō÷+-.369[]^cfi”–—œŸ¢Æ±²·ŗ¼ÜŽßäēź #&@BCHKN‚„…Š²“µŗ½Ąėķīóöł TVW\_a‰‹Œ‘”—½ĄĮĘÉĢ׌Ūąćä =@AFILadejmp{~„‡Š’•–›œóõöūž !&),EHINQT]`afghæĮĀĒŹĶēźėšóö "%(7:;@CFPSTYZ[Õ×ŲŻąį KMNSVY}€‚ƒŽ‘–™œ½æĄÅČĖŲŚŪąćäīšńöłü8 : ; @ C F j l m r u x ƒ … † ‹ Œ  s!u!v!{!~!!™!œ!!¢!„!¦!Æ!±!²!·!ŗ!½!×!Ś!Ū!ą!ć!ę!ń!ō!õ!ų!š0€€*0€€š0€€š0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€˜0€€s ųWŲ"ö%!2?LZl =¦E¤ž!Ģē\ v Į ö R p ä Œ Ŗ y Ü ś A š M¾ślŁWĄ"¦lüfŃ5°@ļŒĖ;½'Øó]Ž yć.–Ņ<‡-–ŽB“V‹Ą d • õ !`!Į!ź!"S"×"##æ#š#l$u%œ%Ś%ō%ö% "#$%&'()*+,-./013456789:;<=>@ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXY[\]^_`abcdefghijkmnopqrstuö%‰šś"(EO³½ÓŁ‘ — Ø ® IO=Gń÷ƒ!Ž!ų!:<^`äęž…‡”£ūżäęY[suMQkoßć$(‡‹„©üAEtx×Ūõłī ļ 0 1 K L ų ł : ; j k … †  U V … † ¾ æ Ł Ś \ ` ” „ Ō Ų .2śū"#de€ 34uv®ÆÉŹz~„©źī ĘŹńõ6:TX÷ū"&gk£§ĮÅ-1X\”ŁŻ÷ūwxŸ įā,-ŠŃųł:;jk…†+,[\”•Æ°@A‚ƒ²³ėģ½æף=?ac{}’”EG]_ēé79PRKL}~½¾ŲŁ8 9 j k ƒ „ ™!›!×!Ł!ń!ó!ų!3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333’’nthhaiBD:\Hai\Solieu Trung tam\Trang web\Danh muc\DM XNK\E\Chapter 37.doc–1< ØĪ¤’;”" ’XeM2€j$F’ ^2 ’Ä<š7 ’Ų7t[’P’ö3D ’'&4H ’žgØI ’Xf@_ ’ąLĖfā bä’kķhž«’-v„k ’‰?l ’µ’Ć5hw ’„v„˜žĘv^„v`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„Ń„/žĘŃ^„Ń`„/žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„h„˜žĘh^„h`„˜ž()„Š„0żĘŠ^„Š`„0żo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„õ„\žĘõ^„õ`„\žo(()„f„˜žĘf^„f`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„•„kžĘ•^„•`„kžo(() „†„zžĘ†^„†`„zžo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(()Ų7 ^2XeM2‰?lĆ5hwÄ<š7CFI^abgjk¤¦§¬Æ²äēčķšóžCEFKNQ…ˆ‰Ž‘””¤„Ŗ­®¹»¼ĮÄĒūž’ !"'()ŹĢĶŅÕŲäēčķšń Y\]behsvwxyzæĮĀĒŹĖōö÷ü’MRSX[^kpqvy{£„¦«®±ßäåźķš$)*/25‡Œ’•˜„Ŗ«°³µĄĀĆČĖĪü AFGLORtyz‚…×ÜŻāåčõśūüżž? A B G J L ² “ µ ŗ ½ Ą ī š ń ö ł ü 0 2 3 8 ; > K M N S V X ¼ ¾ æ Ä Ē Ź ų ś ū  : < = B E H j l m r u x … ‡ ˆ   ’ × Ł Ś ß ā å   ! U W X ] ` c … ‡ ˆ   “ ¾ Ą Į Ę É Ģ Ł Ū Ü į ä ę " # ( + . \ a b g j m ” ¦ § ¬ Æ ² Ō Ł Ś ß ā å !.34567jlmruw¾ĄĮĘÉĢśüż"$%*-0dfglor‚‡ŠŒĻŃŅ׌Ż 356;>Auwx}€ƒ®°±¶¹¼ÉĖĢŃŌÖ>@AFILz€…ˆ‹„Ŗ«°³¶źļšõųū ŠŒ’•˜ĘĖĢŃŌ×ńö÷ü’6;<ADGTYZ_bd»½¾ĆĘÉ÷üż"'(-03glmrux£Ø©®±“ĮĘĒĢĻŃńóōłü’-238;>X]^cfi¢£Ø«®ŁŽßäēź÷üżž’  ;=>CFIwyz‚…Ÿ”¢§Ŗ­įćäéģļ,./479”–—œŸ¢ŠŅÓŲŪŽųśū:<=BEHjlmrux…‡ˆ’éėģńō÷+-.369[]^cfi”–—œŸ¢Æ±²·ŗ¼ÜŽßäēź #&@BCHKN‚„…Š²“µŗ½Ąėķīóöł TVW\_a‰‹Œ‘”—½ĄĮĘÉĢ׌Ūąćä =@AFILadejmp{~„‡Š’•–›œóõöūž !&),EHINQT]`afghæĮĀĒŹĶēźėšóö "%(7:;@CFPSTYZ[Õ×ŲŻąį KMNSVY}€‚ƒŽ‘–™œ½æĄÅČĖŲŚŪąćäīšńöłü8 : ; @ C F j l m r u x ƒ … † ‹ Œ  s!u!v!{!~!!™!œ!!¢!„!¦!Æ!±!²!·!ŗ!½!×!Ś!Ū!ą!ć!ę!ń!ō!õ!ų!žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž–’@€“‹l?@„Ą{ö!@’’Unknown’’’’’’’’’’’’G‡z €’Times New Roman5€Symbol3& ‡z €’Arial7& r.VnTime"qˆšŠha{Š¦c{Š¦é;!š ““20db"2ƒš’’ Chapter 37nthhainthhaiž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0l˜¬øČŌąš  ( 4 @LT\dä Chapter 37hapnthhai thhthhNormal nthhai 4hhMicrosoft Word 9.0@Œ†G@v°Š€²Ä@7²Äéž’ÕĶ՜.“—+,ł®0ų hp€ˆ˜  Ø°ø Ą ×ätctk ;b"  Chapter 37 Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvž’’’xyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ž’’’¹ŗ»¼½¾æž’’’ĮĀĆÄÅĘĒž’’’ż’’’ż’’’Ėž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄF`„T²ÄĶ€1Table’’’’’’’’’’’’wč€WordDocument’’’’’’’’"ģSummaryInformation(’’’’øDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’ĄCompObj’’’’jObjectPool’’’’’’’’’’’’`„T²Ä`„T²Ä’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ō9²q