ŠĻą”±į>ž’ įćž’’’ßą’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į7 šæ±9bjbjUU -ö7|7|ž5’’’’’’l(ŅZŅZŅZ8 [<F[œ( Āī]ī]^^^^^^       $C¢ c¤Ž& ^^^^^& $n^^; $n$n$n^^^ $n^ $n|$n q¤~č,‚^ā] pŸą[²Ä(ŖTŅZcHŒP,‚ŌQ 0 ÜPń¤ZjŹń¤,‚$n((ŁChapter 30: Pharmaceutical products Notes 1. This Chapter does not cover: (a) Foods or beverages (such as dietetic, diabetic or fortified foods, food supplements, tonic beverages and mineral waters), other than nutritional preparations for intravenous administration (Section IV); (b) Plasters specially calcined or finely ground for use in dentistry (heading 25.20); (c) Aqueous distillates or aqueous solutions of essential oils, suitable for medicinal uses (heading 33.01); (d) Preparations of headings 33.03 to 33.07, even if they have therapeutic or prophylatic properties; (e) Soap or other products of heading 34.01 containing added medicaments (f) Preparations with a basis of plaster for use in dentistry (heading 34.07); or (g) Blood albumin not prepared for therapeutic or prophylatic uses (heading 35.02). 2. For the purposes of heading 30.02, the expression "modified immunological products" applies only to monoclonal antibodies (MABs), antibody fragments, antibody conjugates and antibody fragment conjugates. 3. For the purposes of headings 30.03 and 30.04 and of Note 4(d) to this Chapter, the following are to be treated: (a) As unmixed products: Unmixed products dissolved in water; All goods of Chapter 28 or 29; and Simple vegetable extracts of heading 13.02, merely standardised or dissolved in any solvent; (b) As products which have been mixed: (1) Colloidal solutions and suspensions (other than colloidal sulphur); (2) Vegetable extracts obtained by the treatment of mixtures of vegetable materials; and (3) Salts and concentrates obtained by evaporating natural mineral waters. 4. Heading 30.06 applies only to the following which are to be classified in that heading and in no other heading of the Nomenclature: (a) Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; (b) Sterile laminaria and sterile laminaria tents; (c) Sterile absorbable surgical or dental haemostatics; (d) Opacifying preparations for Xray examinations and diagnostic reagents designed to be administered to the patient, being unmixed products put up in measured doses or products consisting of two or more ingredients which have been mixed together for such uses; (e) Bloodgrouping reagents; (f) Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements; (g) Firstaid boxes and kits; (h) Chemical contraceptive preparations based on hormones, on other products of heading 29.37 or on spermicides (ij) Gel preparations designed to be used in human or veterinary medicine as a lubricant for parts of the body for surgical operations or physical examinations or as a coupling agent between the body and medical instruments; and (k) Waste pharmaceuticals, that is, pharmaceutical products which are unfit for their original intended purpose due to, for example, expiry of shelf life CodeDescriptionUnit3001Glands and other organs for organotherapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organotherapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic orprophylactic uses, not elsewhere specified or included. 30011000- Glands and other organs, dried, whether or not powderedkg30012000- Extracts of glands or other organs or of their secretionskg30019000- Other kg3002Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of microorganisms (excluding yeasts) and similar products. 300210- Antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes: 30021010- - Plasma protein solutionkg30021020- - Antisera and modified immunological products whether or not obtained by means of biotechnological processes kg30021090- - Otherkg300220- Vaccines for human medicine: 30022010- - Tetanus toxoidkg30022020- - Pertusis, measles, meningitis A/C, and polio vaccine kg30022090- - Otherkg30023000- Vaccines for veterinary medicinekg30029000- Otherkg3003Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic orprophylatic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale. 300310- Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives: 30031010- - Containing amoxicillin (INN) or its salts kg30031020- - Containing ampicillin (INN) or its salts kg30031090- - Other kg30032000- Containing other antibiotics kg Containing hormones or other products of heading 29.37 but not containing antibiotics: 30033100- - Containing insulinkg30033900- - Otherkg300340- Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones or other products of heading 29.37 or antibiotics: 30034010- - Antimalarial kg30034090- - Other kg300390- Other: 30039010- - Containing vitaminskg30039020- - Containing analgesics or antipyretics, whether or not containing antihistamines kg30039030- - Other preparations for the treatment of coughs and colds, whether or not containing antihistamineskg30039040- - Antimalarial kg30039090- - Other kg3004Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylatic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration system) or in forms or packings for retail sale. 300410- Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, orstreptomycins or their derivatives: - - Containing penicillins or derivatives thereof: 30041011- - - Containing penicillin G or its salts (excluding penicillin G benzathin)kg30041012- - - Containing phenoxymethyl penicillin or its salts kg30041013- - - Containing ampicillin or its salts, for taking orally kg30041014- - - Containing amoxycillin or its salts, for taking orallykg30041019- - - Other kg  - - Containing streptomycins or their derivatives: 30041021- - - Ointmentkg30041029- - - Other kg300420 Containing other antibiotics: - - Containing tetracyclines or derivatives thereof: 30042011- - - For taking orally kg30042012- - - Ointmentkg30042019- - - Other kg- - Containing chloramphenicols or derivatives thereof: 30042021- - - For taking orally kg30042022- - - Ointmentkg30042029- - - Other kg- - Containing erythromycin or derivatives thereof: 30042031- - - For taking orally kg30042032- - - Ointmentkg30042039- - - Other kg- - Containing gentamycines, lincomycins or derivatives thereof: 30042041- - - Containing gentamycines or derivatives thereof, for injection kg30042042- - - Containing lincomycins or derivatives thereof, for taking orally kg30042043- - - Ointmentskg30042049- - - Other kg- - Containing sulfamethoxazols and derivatives thereof: 30042051- - - For taking orallykg30042052- - - Ointmentskg30042059- - - Other kg30042060- - Containing isoniazide, pyrazinamide or derivatives thereof, for taking orally kg30042090- - Other kg Containing hormones or other products of heading 29.37 but not containing antibiotics: 30043100- - Containing insulinkg300432- - Containing corticosteroid hormones, their derivatives and structural analogues: 30043210- - - Containing hydrocortisone sodium succinatekg30043220- - - Containing dexamethasone or its derivativeskg30043230- - - Containing fluocinolone acetonidekg30043290- - - Other kg Other: 30043910- - - Containing adrenaline kg30043990- - - Other kg300440- Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones, other products of heading 29.37 or antibiotics: 30044010- - Containing morphine or its derivatives, for injectionkg30044020- - Containing quinine hydrochloride or dihydrochloride, for injectionkg30044030- - Containing quinine sulphate or bisulphate, for taking orallykg30044040- - Containing quinine or its salts and anti-malarial substances, other than goods of subheadings 3004.10 to 30 kg30044050- - Containing papaverine or berberine kg30044060- - Containing theophylline kg30044070- - Containing atropin sulphate kg30044090- - Other kg300450- Other medicaments containing vitamins or other products of heading 29.36: 30045010- - Syrups and drops of vitamins, of a kind suitable for children kg30045020- - Containing vitamins A, other than goods of subheading 3004.50.10 and 3004.50.79 kg30045030- - Containing vitamins B1, B2, B6 or B12 , other than goods of subheadings 3004.50.10, 3004.50.71 and 3004.50.79 kg30045040- - Containing vitamins C, other than goods of subheadings 3004.50.10 and 3004.50.79 kg30045050- - Containing vitamins PP, other than goods of subheadings 3004.50.10 and 3004.50.79 kg30045060- - Containing other vitamins, other than goods of subheadings 3004.50.10 and 3004.50.79 kg- - Containing other complex vitamins: 30045071- - - Containing B complex vitamins kg30045079- - - Other kg30045090- - Other kg300490- Other: 30049010- - Specialised medicines for cancer, AIDS or other intractable diseases kg- - Infusion fluids; nutritional or electrolytic solutions for intravenous administration: 30049021- - - Sodium chloride solutionkg30049022- - - 5% glucose solution kg30049023- - - 30% glucose solution kg30049029- - - Other kg30049030- - Antisepticskg- - Anaesthetics: 30049041- - - Containing procaine hydrochloridekg30049049- - - Other kg- - Analgesics, antipyretics and other medicaments for the treatment of coughs or colds whether or not containing antihistamines: 30049051- - - Containing acetylsalicylic acid, paracetamol or dipyrone (INN)kg30049052- - - Containing chlorpheniramine maleatekg30049053- - - Containing diclofenac kg30049054- - - Analgesic balm oil, solid or liquid kg30049059- - - Other kg- - Antimalarials: 30049061- - - Containing artemisinin, artesunate or chloroquine (INN)kg30049062- - - Containing primaquine kg30049069- - - Other kg- - Antihelmintic: 30049071- - - Containing piperazine or mebendazole (INN)kg30049072- - - Containing dichlorophen (INN) kg30049079- - - Otherkg30049080- - Transdermal therapeutic systems (TTS) patches for cancer or heart diseases kg- - Other: 30049091- - - Containing sulpiride (INN), cimetidine (INN), ranitidine (INN), aluminium hydroxide or magnesium hydroxide or oresol kg30049092- - - Containing piroxicam (INN) or ibuprofen (INN)kg30049093- - - Containing phenobarbital, diazepam, chlorpromazine kg30049094- - - Containing salbutamol (INN)kg30049095- - - Closed sterile water for inhalation, pharmaceutical gradekg30049096- - - Containing o-methoxyphenyl glyceryl ether (Guaifenesin) kg30049097- - - Nose-drop medicaments containing naphazoline, xylometazoline or oxymetazoline kg30049098- - - Sorbitol kg30049099- - - Other kg3005Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes. 300510- Adhesive dressings and other articles having an adhesive layer: 30051010- - Covered or impregnated with pharmaceutical substances kg30051090- - Other kg300590- Other: 30059010- - Bandageskg30059020- - Gauzekg30059030- - Gamgee kg30059090- - Otherkg3006Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter. 30061000- Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials and sterile tissue adhesivesfor surgical wound closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostaticskg30062000- Bloodgrouping reagentskg300630- Opacifying preparations for Xray examinations; diagnostic reagentsdesigned to be administered to the patient: 30063010- - Barium sulfate (for taking orally) kg30063020- - Reagents of microbial origin for veterinary biological diagnosis kg30063030- - Other microbial diagnostic reagents kg30063090- - Other kg300640- Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements: 30064010- - Dental cements and other dental fillings kg30064020- - Bone reconstruction cements kg30065000- Firstaid boxes and kitskg30066000- Chemical contraceptive preparations based on hormones, on other products of heading 29.37 or on spermicideskg30067000- Gel preparations designed to be used in human or veterinary medicine as a lubricant for parts of the body for surgical operations or physical examinations or as a coupling agent between the body and medical instruments kg30068000- Waste pharmaceuticals kg - PAGE 96 - $* i ‘–¢ęčé-.12xy|}‘”ŠŅÓefhi“”*+./VWYZwx{|ĄĮÄÅŁŚŻŽ "#& ¤„§Øįāåę"#89<=ghklĒūöóöóéöéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąéąB*CJhph5B*CJhphCJOJQJ5CJX$*K |īY¦żV%š·Ü’\ ‡ Ļ ) u śųóęęęęęę꣣Š»»»ó®®® $„l„Wž^„l`„Wža$$ & F Ę¢l„l„Wž^„l`„Wža$$„Œ`„Œa$ $„Ø„Xž^„Ø`„Xža$ $„Ć„=ż^„Ć`„=ża$$a$$a$ž9°9žžu ż x ° ķ ų i  š‘–¢§ņåååååŪåååŁĢæĢ $¤x¤x$Ifa$ $¤x¤x$Ifa$ „5„Ėż^„5`„Ėż $„5„Ėż^„5`„Ėża$ $„„ęž^„`„ęža$§Ø­®Æęč”˜˜˜’˜$If $$Ifa$]$$If–44ÖFā’Š €%ī8xöööÖ ’’’Ö ’’’Ö ’’’Ö ’’’4Ö aöčéīńō.1}$tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö127:=y|}‚…ˆ‘”},tttnt}`tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ”•š›œŠŅÓŲŪÜfh}ųtttnt}Xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö hinqt“”™œŸ}¬tttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö !+./478WY}dtttnt}¬tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö YZ_bex{|„‡ĮÄ}ˆtttnt}$tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ÄÅŹĶŠŚŻŽćęé }dtttnt}Čtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö #&',-.}\tttnt}ätttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö %()„§Ø­°³āå} tttnt}ųtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö åęėīń"#(+.9<}ōtttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö <=BEHhklmnoČŹ}¼tttnt}|tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ĒČŹĖģķšń ’“Æ°³“ÉŹĶĪßąāć ijmnąįäå:<=ĮĀÄÅśūżžVWZ[žŸ¢£źėīļ67:;RSVW’“¬­°±ŹĖĪĻųłūüõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõB*CJhph5B*CJhph]ŹĖŠÓÖķšńöłü }˜tttnt}dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ’“˜›ž°³}$tttnt}„tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ³“¹¼æŹĶĪÓÖ׹ā}htttnt}Ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö āćčėī jm}œtttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö mnsvyįäåźķš}Ütttnt}„tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö  %&':<}htttnt}ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö <=BEFĀÄÅĘĒČūż} tttnt}ätttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö żž WZ[`cfŸ¢}ttttnt} tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ¢£Ø«®ėīļō÷ś7:}0tttnt}0tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö :;@CFSVWY[]’}ptttnt}štttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ’“˜›ž­°±¶¹¼ĖĪ}xtttnt}xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ĪĻŌ×Ųłūüżž’46}“tttnt}ģtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ü3467Z[^_xy|}”¢„¦ąįćä  &'*+CDGH~‚„¦©ŖĆÄĒČįāåę) * , - | } €  Ó Ō × Ų ņ ó ö ÷ !!!!Q!R!T!U!w!x!{!|!–!—!š!›!²!³!¶!·!""""1"2"5"6"‘"’"÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^67<?B[^_dgjy|} tttnt}xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö |}‚…ˆ¢„¦§Ø©įć}¤tttnt}ųtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ćäéģļ  '*}¤tttnt}xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö *+036DGHIJK}ttttnt}čtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ‚‡Š¦©ŖƲµÄĒ} tttnt}xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ĒČĶŠÓāåęēčé* , }xtttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö , - 2 5 8 } €  † ‰ Œ Ō × }Ptttnt}\tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö × Ų Ż ą ć ó ö ÷ ü ’ !!!}|tttnt}|tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö !!!!!R!T!U!Z!]!`!x!{!}ütttnt}œtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö {!|!!„!‡!—!š!›! !£!¦!³!¶!}|tttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ¶!·!¼!æ!Ā!""""""%"2"5"}Œtttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 5"6"7"8"9"’"”"•"š"" "·"ŗ"}|tttnt}˜tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ’"”"•"¶"·"ŗ"»"####X#Y#\#]#™#š##ž#Š#Ń#Ō#Õ#ģ#ķ#š#ń#ž#’#$$)$*$-$.$E$F$I$J$Ī$Ļ$Ń$Ņ$%%%%l%m%p%q%¼%½%Ą%Į%<&=&@&A&s&t&w&x& &”&¤&„&Š&Ń&Ō&Õ&ź&ė&ī&ļ&D'E'G'H'•'–'™'š'ł'ś'ż'ž'{(|((€(ą(į(ä(å(÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^ŗ"»"Ą"Ć"Ä"###"#%#(#Y#\#}ˆtttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö \#]#b#e#h#š##ž#£#¦#©#Ń#Ō#}tttnt}Ütttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ō#Õ#Ś#Ż#ą#ķ#š#ń#ņ#ó#ō#’#$}ptttnt}Dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$$ $ $*$-$.$3$6$9$F$I$}°tttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö I$J$O$R$S$Ļ$Ń$Ņ$×$Ś$Ż$%%} tttnt}$tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö %% %#%&%m%p%q%v%y%|%½%Ą%}Xtttnt}@tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ą%Į%Ę%É%Ģ%=&@&A&F&I&L&t&w&}tttnt}Ütttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö w&x&}&€&ƒ&”&¤&„&Ŗ&­&°&Ń&Ō&}“tttnt}Ątttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ō&Õ&Ś&Ż&ą&ė&ī&ļ&ō&÷&ų&E'G'}htttnt}dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö G'H'M'P'S'–'™'š'Ÿ'¢'„'ś'ż'}Htttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ż'ž'(( (|((€(…(ˆ(‹(į(ä(}tttnt}”tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ä(å(ź(ķ(š(G)J)K)P)S)V)²)µ)}˜tttnt}¬tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö å(F)G)J)K)±)²)µ)¶)ß)ą)ā)ć)****.*/*2*3*H*I*L*M*_*`*b*c*¹*ŗ*½*¾*++++H+I+L+M+r+s+v+w+ž+Ÿ+¢+£+ŗ+»+¾+æ+Ł+Ś+Ż+Ž+ņ+ó+õ+ö+(,),,,-,D,E,H,I,Ķ,Ī,Š,Ń, -!-$-%-Y-Z-]-^-†-‡-Š-‹-Į-Ā-Å-Ę-Ž-ß-ā-ć-ų-ł-÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^µ)¶)·)ø)¹)ą)ā)ć)č)ė)ī)**}“tttnt}Štttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ****"*/*2*3*8*;*>*I*L*}ptttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö L*M*R*U*V*`*b*c*h*k*n*ŗ*½*}Xtttnt}ltttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ½*¾*æ*Ą*Į*+++$+'+*+I+L+}„tttnt}øtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö L+M+R+U+X+s+v+w+|++‚+Ÿ+¢+}Øtttnt}°tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ¢+£+Ø+«+®+»+¾+æ+Ä+Ē+Ź+Ś+Ż+}ptttnt}|tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ż+Ž+ß+ą+į+ó+õ+ö+ū+ž+,),,,}`tttnt}Ütttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ,,-,2,5,8,E,H,I,J,K,L,Ī,Š,}ptttnt} tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Š,Ń,Ö,Ł,Ü,!-$-%-*---0-Z-]-}Ptttnt}ätttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ]-^-c-f-i-‡-Š-‹--“-–-Ā-Å-}“tttnt}ģtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Å-Ę-Ė-Ī-Ń-ß-ā-ć-ä-å-ę-ł-ū-}ttttnt}dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ł-ū-ü-D.E.H.I.p.q.t.u..Ž.‘.’.§.Ø.Ŗ.«.ę.ē.ź.ė.////5/6/9/:/–/—/š/›/Ø/©/«/¬/6070:0;0y0z0}0~0Ć0Ä0Ē0Č0ō0õ0ų0ł0C1D1G1H1‘1’1•1–1÷1ų1ū1ü12222223262>3@3A3‹3Œ3Ž33Ō3Õ3Ų3Ł3ī3ļ3ņ3ó344444 4÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^ū-ü-...E.H.I.N.Q.T.q.t.}4tttnt}°tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö t.u.z.}.€.Ž.‘.’.“.”.•.Ø.Ŗ.}ttttnt}dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ŗ.«.°.³.¶.ē.ź.ė.š.ó.ö.//}tttnt}Štttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö //$/'/*/6/9/:/?/B/E/—/š/}ltttnt}„tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö š/›/œ//ž/©/«/¬/±/“/·/70:0}Dtttnt}<tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö :0;0@0C0F0z0}0~0ƒ0†0‰0Ä0Ē0} tttnt}(tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ē0Č0Ķ0Š0Ó0õ0ų0ł0ž011D1G1}Ätttnt}<tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö G1H1M1P1S1’1•1–1›1ž1”1ų1ū1}8tttnt}˜tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ū1ü1222222 2#2&23262}|tttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 6272<2=2>2>3@3A3F3I3J3Œ3Ž3}(tttnt}8tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ž33”3—3š3Õ3Ų3Ł3Ž3į3ä3ļ3ņ3}(tttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ņ3ó3ų3ū3ü3444 444 4#4}Ttttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 4#4$48494<4=4S4T4W4X4l4m4p4²4“4µ4•5–5™5š5¾5æ5Ā5Ć5<6=6?6@6r6s6v6w6Ē6Č6Ė6Ģ677777777p7q7s7t7¬7­7°7±7Ü7Ż7ą7į788 8 8ƒ8„8‡8ˆ8p9q9t9u9˜9™9œ99ž9 9”9§9Ø9Ŗ9«9­9±9÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķėäėäÜäėhmHnHu jUhh5B*CJhphB*CJhphQ#4$4)4,4/494<4=4B4E4H4T4W4}dtttnt}ltttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö W4X4]4`4c4m4p4q4v4w4x4²4“4}dtttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö “4µ4ŗ4½4Ą4–5™5š5Ÿ5¢5„5æ5Ā5}”tttnt}¤tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ā5Ć5Č5Ė5Ģ5=6?6@6E6H6K6s6v6}ōtttnt}Ütttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö v6w6|66‚6Č6Ė6Ģ6Ń6Ō6×677}Ttttnt}ätttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 77 7 77777$7'7(7q7s7}htttnt}Ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö s7t7y7|77­7°7±7¶7¹7¼7Ż7ą7}ōtttnt}Ątttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ą7į7ę7é7ģ78 8 8888„8‡8}Øtttnt}ōtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ‡8ˆ888“8q9t9u9z9}9€9™9œ9}“tttnt} tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö œ99ž9®9Æ9°9±9}{t{{{$¤ša$‚$$If–4Örā’›Š €%¹y¼8xöööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö+0&P 1P`°…. °ĀA!°^"°^#^$ %° i0@ń’0 Normal_HmH sH tH H@H Heading 1$@&5B*CJOJQJhtH uX@X Heading 2$*$1$@& Ę0ż5B*CJOJQJmH sH u`@` Heading 3$ Ę0ż„®*$1$@&`„®5B*CJOJQJmH sH uH@H Heading 4$@&5B*CJOJQJhtH u8@8 Heading 5$@& CJOJQJL@L Heading 6$$@&a$B*CJOJQJmH sH u<@< Heading 7$@&5CJOJQJB@B Heading 8$$@&a$5CJOJQJH @H Heading 9 $$@&a$5B*CJOJQJh<A@ņ’”< Default Paragraph Font8B@ņ8 Body Text$a$ CJOJQJJP@J Body Text 2$a$B*CJOJQJmH sH uFQ@F Body Text 3$a$5B*CJOJQJh`T@"` Block Text Ę0ż°€„E’„q’*$]„E’^„q’B*CJOJQJmH sH uVC@2V Body Text Indent$„7„Éż^„7`„Éża$ CJOJQJZR@BZ Body Text Indent 2$„Ć„;ż^„Ć`„;ża$ CJOJQJZS@RZ Body Text Indent 3$„ę„ż^„ę`„ża$ CJOJQJ8žOb8 Nchuong$a$5CJOJQJ8 @r8 Footer ĘąĄ! CJOJQJ,@‚, Header ĘąĄ!±5 ö’’’’$*K |īY¦żV%š·Ü’\‡Ļ)użx°ķų i  š – ¢ § Ø ­ ® Æ ę č é ī ń ō . 1 2 7 : = y | } ‚ … ˆ ‘ ” • š › œ ŠŅÓŲŪÜfhinqt“”™œŸ!+./478WYZ_bex{|„‡ĮÄÅŹĶŠŚŻŽćęé #&',-. %()„§Ø­°³āåęėīń"#(+.9<=BEHhklmnoČŹĖŠÓÖķšńöłü ’“˜›ž°³“¹¼æŹĶĪÓÖ׹āćčėī jmnsvyįäåźķš %&':<=BEFĀÄÅĘĒČūżž WZ[`cfŸ¢£Ø«®ėīļō÷ś7:;@CFSVWY[]’“˜›ž­°±¶¹¼ĖĪĻŌ×Ųłūüżž’467<?B[^_dgjy|}‚…ˆ¢„¦§Ø©įćäéģļ  '*+036DGHIJK‚‡Š¦©ŖƲµÄĒČĶŠÓāåęēčé*,-258}€†‰ŒŌ×ŲŻąćóö÷ü’RTUZ]`x{|„‡—š› £¦³¶·¼æĀ"%256789’”•š ·ŗ»ĄĆÄ"%(Y\]behšž£¦©ŃŌÕŚŻąķšńņóō’  * - . 3 6 9 F I J O R S Ļ Ń Ņ × Ś Ż !!! !#!&!m!p!q!v!y!|!½!Ą!Į!Ę!É!Ģ!="@"A"F"I"L"t"w"x"}"€"ƒ"”"¤"„"Ŗ"­"°"Ń"Ō"Õ"Ś"Ż"ą"ė"ī"ļ"ō"÷"ų"E#G#H#M#P#S#–#™#š#Ÿ#¢#„#ś#ż#ž#$$ $|$$€$…$ˆ$‹$į$ä$å$ź$ķ$š$G%J%K%P%S%V%²%µ%¶%·%ø%¹%ą%ā%ć%č%ė%ī%&&&&&"&/&2&3&8&;&>&I&L&M&R&U&V&`&b&c&h&k&n&ŗ&½&¾&æ&Ą&Į&'''$'''*'I'L'M'R'U'X's'v'w'|''‚'Ÿ'¢'£'Ø'«'®'»'¾'æ'Ä'Ē'Ź'Ś'Ż'Ž'ß'ą'į'ó'õ'ö'ū'ž'()(,(-(2(5(8(E(H(I(J(K(L(Ī(Š(Ń(Ö(Ł(Ü(!)$)%)*)-)0)Z)])^)c)f)i)‡)Š)‹))“)–)Ā)Å)Ę)Ė)Ī)Ń)ß)ā)ć)ä)å)ę)ł)ū)ü)***E*H*I*N*Q*T*q*t*u*z*}*€*Ž*‘*’*“*”*•*Ø*Ŗ*«*°*³*¶*ē*ź*ė*š*ó*ö*+++$+'+*+6+9+:+?+B+E+—+š+›+œ++ž+©+«+¬+±+“+·+7,:,;,@,C,F,z,},~,ƒ,†,‰,Ä,Ē,Č,Ķ,Š,Ó,õ,ų,ł,ž,--D-G-H-M-P-S-’-•-–-›-ž-”-ų-ū-ü-...... .#.&.3.6.7.<.=.>.>/@/A/F/I/J/Œ/Ž//”/—/š/Õ/Ų/Ł/Ž/į/ä/ļ/ņ/ó/ų/ū/ü/000 000 0#0$0)0,0/090<0=0B0E0H0T0W0X0]0`0c0m0p0q0v0w0x0²0“0µ0ŗ0½0Ą0–1™1š1Ÿ1¢1„1æ1Ā1Ć1Č1Ė1Ģ1=2?2@2E2H2K2s2v2w2|22‚2Č2Ė2Ģ2Ń2Ō2×2333 3 33333$3'3(3q3s3t3y3|33­3°3±3¶3¹3¼3Ż3ą3į3ę3é3ģ34 4 4444„4‡4ˆ444“4q5t5u5z5}5€5™5œ55ž5®5²5˜0€€x0€€˜0€$˜0€$˜0€$˜0€$˜0€$˜0€$˜0€$˜0€$˜0€$˜0€$˜0€$˜ 0€$˜ 0€$˜ 0€$«@0€€«@0€€«@0€€«@0€€«@0€€«@0€€«@0€€«@0€€«@0€€«@0€€«@0€€«@0€€«@0€€«@0€€«0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€š0€€š@0€€ Ēü’"å(ł- 4±9 0=JWcpu §č1”hYÄå<Ź ³ām<ż¢:’Ī6|ć*Ē, × !{!¶!5"ŗ"\#Ō#$I$%Ą%w&Ō&G'ż'ä(µ)*L*½*L+¢+Ż+,,Š,]-Å-ū-t.Ŗ./š/:0Ē0G1ū162Ž3ņ3#4W4“4Ā5v67s7ą7‡8œ9±9!#$%&'()*+,-./123456789:;<>?@ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVXYZ[\]^_`abdefghijklmnoqrstuvwxyz°9" !T’•€<DAL4?•¢ŌŲ2>ÅĢ‰’ŸØßėõ’ł Ė Ń B H ¬ ŗ ń ł !.Žę£«¹Ęqw‹“ĆŠ 6AamŽĀĶ ¢®ō”¬ģ÷&S^~Š›Ŗ×āLUw„æÉ lyøČųIUØ(8ŃŪŻéÓįOXy†ŗĘĒŠN!]!“!›!["e"i"r"’"ž"æ"Ę"Ē"Ļ"r&}&å'ń'))))A)Q)R)Y)z)„)ź)÷)*#*%*/*3*>*e*o*™*¦*Ē*Ń*Õ*ą*++I+T+Č+Ń+Ł+ć+ż+,+,1,W,`,š,§,ä,ī,f-s-t-|-„--Č-Ó-Õ-ć-ē-ō- ..ļ.÷.L0R011<1E1R1[1‰1•1Ī1Ų1 22x4ƒ4ž5Æ5²5QY&1‚Œō¬» ŃŻ+3›Ŗ~ˆ¶Ą¾Ļž o w õ ö ž . 0 y { ‘ “ ’+-xzĮĆŚÜ #%āä!9;hjķļ°²ŹĢjlĀŃįćWY—žŸ”ėķ79SU­ÆĖĶ[]y{¢¤ ')DF¦ØÄĘāä}ŌÖóõxz—™³µ )124·¹Y[šœŃÓķļ* , F H !!m!o!½!æ!="?"t"v"”"£"Ń"Ó"ė"ķ"–#˜#ś#ü#/$4$|$~$į$ć$G%I%²%“%&&/&1&I&K&ŗ&¼&I'K's'u'”'ž'Ÿ'”'»'½'Ś'Ü')(+(E(G(!)#)Z)\)z)†)‡)‰)¹)Į)Ā)Ä)×)Ž)ß)į)E*G*q*s*Ž**ē*é*++6+8+—+™++,6,7,9,z,|,³,Ć,Ä,Ę,õ,÷,D-F-’-”-ē-÷-ų-ś-..3.5.Õ/×/ļ/ń/ 0"090;0T0V0m0o0–1˜1æ1Į1s2u2Č2Ź2ö233333­3Æ3Ż3ß34 4„4†4q5s5™5›5ž5 5«5²5333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333‘ Æ é ō . = y • • œ ÓÜiŸ‡Į''. )سāńoĖ“jyį '=Fž WfŸ®ėś7]“’7©äK‚é-8}ŒŌUĀ9•ÄhšS Ņ Ż !&!m!|!½!Ģ!="ų"H#S#–#„#ś# $|$‹$į$š$G%V%²%n&ŗ&Į&'L(Ń(Ü(!)–)Ā)*E*¶*ē*E+—+·+7,F,z,-D-S-’-”-ų-7.7.>.A/J//š/Õ/q0q0x0µ0Ą0–1Ģ1@2K2s2‚2Č2(3t33­3ģ344„4“4q555ž5 5«5­5Æ5²5’’UserUserUserUserUsertctknthhaiHD:\Hai\Solieu Trung tam\Trang web\Danh muc\DM XNK\E\chuong21-30.Edoc.docnthhaieC:\Documents and Settings\nthhai\Application Data\Microsoft\Word\AutoRecovery save of chuong21-30.asdnthhaieC:\Documents and Settings\nthhai\Application Data\Microsoft\Word\AutoRecovery save of chuong21-30.asdnthhaieC:\Documents and Settings\nthhai\Application Data\Microsoft\Word\AutoRecovery save of chuong21-30.asd%&= ’ž:[®Võ’’’’’’’’’ŚX ®Į"ų’’’’’’’’’j1™ z5P½’MID ’’’’’’’’’<]šę Ų˜’(%’,¼n1’’’’’’’’’‚-ę Ų˜’’’’’’’’’µ—+Šf4õ’’’’’’’’’½Ė0 ’’’’’’’’’źT‘1¶„“³’’’’’’’’’j:į9ģ60ć’qUÅ: ’’’’’’’’’3>š;ģ60ć’’’’’’’’’ļ 1B®z\’0@ųCTtS’’’’’’’’’’"eD ’żt‚Dz5P½’’’’’’’’’E†Fü¦Ī•’uTõJ ’»EóL¤)(Ž’’’’’’’’’}8/QĪ’d°’Ä4ąRę Ų˜’¦#S®Į"ų’,y¤S®Võ’ 9Z6Ąœ²’’’’’’’’’ uū_ ’×Ibd~¼n’)Ģd ’\0¤hfärg’ŪDĻję Ų˜’’’’’’’’’”3Fnfärg’ĪDśn ’žżs~¼n’’’’’’’’’®xzz5P½’“MĶzü¦Ī•’’’’’’’’’ój${färg’’’’’’’’’ „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(·š„„ÕżĘ^„`„Õżo(()„8„˜žĘ8^„8`„˜žo(-„f„˜žĘf^„f`„˜žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜žo(()„g„‰žĘg^„g`„‰žo(() „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(-„g„‰žĘg^„g`„‰žo(()„¢„zžĘ¢^„¢`„zžo(()„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(.„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(()„¤„!żĘ¤^„¤`„!żB*o(-„f„˜žĘf^„f`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„f„˜žĘf^„f`„˜žo(()„ „lżĘ ^„ `„lżo(.„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„f„˜žĘf^„f`„˜žo(.„Š„0żĘŠ^„Š`„0żo(.„g„‰žĘg^„g`„‰žo(()„8„˜žĘ8^„8`„˜žo(-„„ÕżĘ^„`„Õżo(()„g„‰žĘg^„g`„‰žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜ž()„7„‰žĘ7^„7`„‰žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„‘„óżĘ‘^„‘`„óżo(()„g„‰žĘg^„g`„‰žo(()„‘„óżĘ‘^„‘`„óżo(()„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„7„‰žĘ7^„7`„‰žo(()„f„˜žĘf^„f`„˜žo(()„ „lżĘ ^„ `„lżo(.„‘„óżĘ‘^„‘`„óżo(()%(%’ĪDśn}8/QuTõJ 9ZMID uū_żt‚D®xzj1™ žżs×Ibdój${\0¤h”3Fnž:[,y¤SŪDĻj<]š‚-&=ŚX ¦#SÄ4ąR“MĶzE†F3>š;j:į9źT‘1µ—+’"eDļ 1B0@ųC»EóL)Ģd½Ė0qUÅ:’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’%’’%‘ – ¢ § Ø ­ ® Æ ę č é ī ń ō . 1 2 7 : = y | } ‚ … ˆ ‘ ” • š › œ ŠŅÓŲŪÜfhinqt“”™œŸ!+./478WYZ_bex{|„‡ĮÄÅŹĶŠŚŻŽćęé #&',-. %()„§Ø­°³āåęėīń"#(+.9<=BEHhklmnoČŹĖŠÓÖķšńöłü ’“˜›ž°³“¹¼æŹĶĪÓÖ׹āćčėī jmnsvyįäåźķš %&':<=BEFĀÄÅĘĒČūżž WZ[`cfŸ¢£Ø«®ėīļō÷ś7:;@CFSVWY[]’“˜›ž­°±¶¹¼ĖĪĻŌ×Ųłūüżž’467<?B[^_dgjy|}‚…ˆ¢„¦§Ø©įćäéģļ  '*+036DGHIJK‚‡Š¦©ŖƲµÄĒČĶŠÓāåęēčé*,-258}€†‰ŒŌ×ŲŻąćóö÷ü’RTUZ]`x{|„‡—š› £¦³¶·¼æĀ"%256789’”•š ·ŗ»ĄĆÄ"%(Y\]behšž£¦©ŃŌÕŚŻąķšńņóō’  * - . 3 6 9 F I J O R S Ļ Ń Ņ × Ś Ż !!! !#!&!m!p!q!v!y!|!½!Ą!Į!Ę!É!Ģ!="@"A"F"I"L"t"w"x"}"€"ƒ"”"¤"„"Ŗ"­"°"Ń"Ō"Õ"Ś"Ż"ą"ė"ī"ļ"ō"÷"ų"E#G#H#M#P#S#–#™#š#Ÿ#¢#„#ś#ż#ž#$$ $|$$€$…$ˆ$‹$į$ä$å$ź$ķ$š$G%J%K%P%S%V%²%µ%¶%·%ø%¹%ą%ā%ć%č%ė%ī%&&&&&"&/&2&3&8&;&>&I&L&M&R&U&V&`&b&c&h&k&n&ŗ&½&¾&æ&Ą&Į&'''$'''*'I'L'M'R'U'X's'v'w'|''‚'Ÿ'¢'£'Ø'«'®'»'¾'æ'Ä'Ē'Ź'Ś'Ż'Ž'ß'ą'į'ó'õ'ö'ū'ž'()(,(-(2(5(8(E(H(I(J(K(L(Ī(Š(Ń(Ö(Ł(Ü(!)$)%)*)-)0)Z)])^)c)f)i)‡)Š)‹))“)–)Ā)Å)Ę)Ė)Ī)Ń)ß)ā)ć)ä)å)ę)ł)ū)ü)***E*H*I*N*Q*T*q*t*u*z*}*€*Ž*‘*’*“*”*•*Ø*Ŗ*«*°*³*¶*ē*ź*ė*š*ó*ö*+++$+'+*+6+9+:+?+B+E+—+š+›+œ++ž+©+«+¬+±+“+·+7,:,;,@,C,F,z,},~,ƒ,†,‰,Ä,Ē,Č,Ķ,Š,Ó,õ,ų,ł,ž,--D-G-H-M-P-S-’-•-–-›-ž-”-ų-ū-ü-...... .#.&.3.6.7.<.=.>.>/@/A/F/I/J/Œ/Ž//”/—/š/Õ/Ų/Ł/Ž/į/ä/ļ/ņ/ó/ų/ū/ü/000 000 0#0$0)0,0/090<0=0B0E0H0T0W0X0]0`0c0m0p0q0v0w0x0²0“0µ0ŗ0½0Ą0–1™1š1Ÿ1¢1„1æ1Ā1Ć1Č1Ė1Ģ1=2?2@2E2H2K2s2v2w2|22‚2Č2Ė2Ģ2Ń2Ō2×2333 3 33333$3'3(3q3s3t3y3|33­3°3±3¶3¹3¼3Ż3ą3į3ę3é3ģ34 4 4444„4‡4ˆ444“4q5t5u5z5}5€5™5œ55²5žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž–’@€ ąLŅ@„Ą{±5°@’’Unknown’’’’’’’’’’’’G‡z €’Times New Roman5€Symbol3& ‡z €’Arial7& r.VnTime71Couriera vnTimesRomanTimes New Roman9& r.VnArial"qˆšŠh£›‡&HzŠ¦ŗ“vf 'Į6,^ŖJ–©Ł‹!š^^d“€€0dK6@ō\2ƒšßßH’’ FoxChit SOFTWARE SOLUTIONSUlysses R. Goteranthhaiž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0œ˜ ¬øŌų $0 L X d p|„Œ”ä ssUlysses R. GoteradFoxChit SOFTWARE SOLUTIONSoxCNormal nthhai 11hMicrosoft Word 9.0L@Ŗær@ō-Vo5Ć@j”åbmÄ@Ė[²ÄĮ6,ž’ÕĶ՜.“—+,ł®0ģ hp€ˆ˜  Ø°ø Ą ĪäTCHQitl^K6  Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ž’’’}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪž’’’ŠŃŅÓŌÕÖž’’’ŲŁŚŪÜŻŽž’’’ż’’’ż’’’āž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFpW«ą[²Ää€1Table’’’’’’’’’’’’|ń¤WordDocument’’’’’’’’-öSummaryInformation(’’’’ĻDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’×CompObj’’’’jObjectPool’’’’’’’’’’’’pW«ą[²ÄpW«ą[²Ä’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ō9²q