ŠĻą”±į>ž’ ¤¦ž’’’¢£’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į7 šæd*bjbjUU "²7|7|d&’’’’’’lvvvvvvvŠÄ<Ä<Ä<Ä<,š<ÜŠlīŲ>Ų>Ų>Ų>Ų>Ų>Ų>Ų>Žkkkkkkk$żl oV“kvŲ>Ų>Ų>Ų>Ų>“kdEvvŲ>Ų>ÉkdEdEdEŲ>~vŲ>vŲ>ŽkdEŲ>ŽkdEšdEžESčvvŠVŲ>Ģ> ōd«Y²ÄŠ:;Ä<V@źUPŠVßk0l:VPsodEsoŠVdEŠŠvvvvŁChapter 27: Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes Notes 1. This Chapter does not cover: (a) Separate chemically defined organic compounds, other than pure methane and propane which are to be classified in Heading 27.ll; (b) Medicaments of heading 30.03 or 30.04; or (c) Mixed unsaturated hydrocarbons of heading 33.01, 33.02 or 38.05. References in heading 27.10 to "petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals" include not only petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals but also similar oils, as well as those consisting mainly of mixed unsaturated hydrocarbons, obtained by any process, provided that the weight of the nonaromatic constituents exceeds that of the aromatic constituents. However, the references do not include liquid synthetic polyolefins of which less than 60% by volume distils at 300oC, after conversion to 1,013 millibars when a reducedpressure distillation method is used (Chapter 39). 3. For the purposes of heading 27.10, "waste oils" means waste containing mainly petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (as described in Note 2 to this Chapter), whether or not mixed with water. These include: Such oils no longer fit for use as primary products (for example, used lubricating oils, used hydraulic oils and used transformer oils); Sludge oils from the storage tanks of petroleum oils, mainly containing such oils and a high concentration of additives (for example, chemicals) used in the manufacture of the primary products; and Such oils in the form of emulsions in water or mixtures with water, such as those resulting from oil spills, storage tank washings, or from the use of cutting oils for machining operations. Subheading Notes 1. For the purposes of subheading 2701.11, "anthracite" means coal having a volatile matter limit (on a dry, mineralmatterfree basis) not exceeding 14%. 2. For the purposes of subheading 2701.12, "bituminous coal" means coal having a volatile matter limit (on a dry, mineralmatterfree basis) exceeding 14% and a calorific value limit (on a moist, mineralmatterfree basis) equal to or greater than 5,833 kcal/kg. 3. For the purposes of subheadings 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 and 2707.60, the terms "benzol (benzene)", "toluol (toluene)", "xylol (xylenes)", "naphthalene" and "phenols" apply to products which contain more than 50% by weight benzene, toluene, xylenes, naphthalene or phenols, respectively. 4. For the purposes of subheading 2710.11, "light oils and preparations" are those of which 90% or more by volume (including losses) distil at 210oC (ASTM D 86 method). CodeDescriptionUnit2701Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal.  Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated: 27011100- - Anthraciteton270112- - Bituminous coal: 27011210- - - Coking coal ton27011290- - - Other ton27011900- - Other coalton27012000- Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coalton2702Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet. 27021000- Lignite, whether or not pulverised, but not agglomeratedton27022000- Agglomerated ligniteton2703Peat (including peat litter), whether or not agglomerated. 27030010- Peat, whether or not compressed into bales, but not agglomeratedton27030020- Agglomerated peatton2704Coke and semicoke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon. 27040010- Coke and semi-coke of coal ton27040020- Coke and semi-coke of lignite or of peat ton27040030- Retort carbonton27050000Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons. ton27060000Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars.ton2707Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of nonaromatic constituents. 27071000- Benzol (benzene) ton27072000- Toluol (toluene) ton27073000- Xylol (xylenes) ton270740- Naphthalene: 27074010- - Used in the manufacture of solvents ton27074090- - Otherton27075000- Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65% or more by volume (including losses) distils at 250oC by the ASTM D 86 methodton27076000- Phenolston Other: 27079100- - Creosote oilston270799- - Other: 27079910- - - Aromatic rubber processing oil ton27079990- - - Otherton2708Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars. 27081000- Pitchton27082000- Pitch coketon2709Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude. 27090010- Crude petroleum oil ton27090020- Condensate ton27090090- Other ton2710Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils. - Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than waste oils: 271011- - Light oils and preparations: 27101111- - - Motor spirit, premium leadedton27101112- - - Motor spirit, premium unleadedton27101113- - - Motor spirit, regular leadedton27101114- - - Motor spirit, regular unleadedton27101115- - - Other motor spirit, leadedton27101116- - - Other motor spirit, unleadedton27101117- - - Aviation spirit ton27101118- - - Tetrapropyleneton27101121- - - White spiritton27101122- - - Low aromatic solvents containing by weight less than 1% aromatic contentton27101123- - - Other solvent spirits ton27101124- - - Naphtha, reformate or preparations for preparing spirits ton27101125- - - Other light oil ton27101129- - - Other ton271019- - Other: - - - Medium oils and preparations: 27101911- - - - Lamp kerosene ton27101912- - - - Other kerosene, including vaporising oil ton27101913- - - - Aviation turbine fuel (jet fuel) having a flash point of not less than 23o C ton27101914- - - - Aviation turbine fuel (jet fuel) having a flash point of less than 23oCton27101915- - - - Normal paraffinton27101919- - - - Other medium oils and preparations ton- - - Other: 27101921- - - - Topped crudeston27101922- - - - Carbon black feedstock oilton27101923- - - - Lubricating oil basestockton27101924- - - - Lubricating oils for aircraft engineston27101925- - - - Other lubricating oilton27101926- - - - Lubricating greases ton27101927- - - - Hydraulic brake fluid ton27101928- - - - Oil for transformer or circuit breakers ton27101931- - - - High speed diesel fuel ton27101932- - - - Other diesel fuel ton27101933- - - - Other fuel oils ton27101939- - - - Otherton- Waste oils: 27109100- - Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs) ton27109900- - Other ton2711Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons.  Liquefied: 27111100- - Natural gaston27111200- - Propaneton27111300- - Butaneston271114- - Ethylene, propylene, butylene and butadiene: 27111410- - - Ethylene ton27111490- - - Otherton27111900- - Other ton In gaseous state: 27112100- - Natural gas ton27112900- - Otherton2712Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured. 27121000- Petroleum jellyton27122000- Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oilton271290- Other: 27129010- - Paraffin wax ton27129090- - Other ton2713Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals.  Petroleum coke: 27131100- - Not calcinedton27131200- - Calcinedton27132000- Petroleum bitumenton27139000- Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous mineralston2714Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks. 27141000- Bituminous or oil shale and tar sandston27149000- Otherton27150000Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cutbacks). ton27160000Electrical energy. KWh rx żō ” Ž“Ÿüž’=>WX\]z{}~›œ ”ø¹½¾×ŲÜŻ+,0mopµ¶ŗ»ÜŻį79:‡ˆŒ«¬°HJKtuyz±²¶·ŃŅÖz~&*ģīļ?@DEž¢£łśž’żųųųīųīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīB*CJhph5B*CJhphOJQJ5ZMrx™"UŸ żån 5 ō ” ­ ā śśųóęęęŽŌĒ°°°ų¦™™ $„Ø„Xž^„Ø`„Xža$ „Ø„Xž^„Ø`„Xž$ & F Ę 7Ql„Q„Wž^„Q`„Wža$ $„Ø„Vž^„Ø`„Vža$ ĘØ„Ø^„Ø$ & F!a$ $„Ć„9ż^„Ć`„9ża$$a$$a$d*žā Ž“Ÿ¤„Ŗ«¬üžņåŲåzhqqqkq$If $$Ifa$]$$If–44ÖFā’¤%&œxö:%ööÖ ’’’Ö ’’’Ö ’’’Ö ’’’4Ö aö $¤x¤x$Ifa$ $¤x¤x$Ifa$ $„Ø„Xž^„Ø`„Xža$ ž’;=}ütttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö=>CFIX\]bef{}}|tttnt}„tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö }~ƒ†‰œ ”¦©¬¹½}Œtttnt}ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ½¾ĆĘÉŲÜŻāåč,0}|tttnt}Ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 01678mopux{¶ŗ}ütttnt},tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ŗ»ĄĆĘŻįāēčé79}œtttnt}`tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 9:?BEˆŒ’•˜¬°}Ltttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö °±¶·øHJKPSVuy}htttnt}¼tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö yz‚…²¶·¼æĀŅÖ}ōtttnt}€tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ö×Üßāz~„‡Š&*} tttnt}°tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö *+012ģīļō÷ś@D}tttnt}Xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö DEJMPž¢£Ø«®śž}xtttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ž’"%OS}ltttnt}čtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ’NOSThimnłśž’$%'(DEIJ]^`a‘’–—²56:‘’³“ø¹ŅÓ×Ųģķń')-‚³“¶·äåéźLMQR‚†‡²³·øåęźė÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^STY\_imnsvyśž}htttnt}Dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ž’ %'}htttnt}<tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö '(-03EIJORS^`}ˆtttnt}\tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö `afil’–—œŸ¢®²}Ųtttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ²³ø¹ŗ }Ltttnt}`tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö #&)6:;@AB‘}ttttnt}\tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ‘’—š“ø¹¾ĮÄÓ×}œtttnt}|tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ×ŲŻąćķńņ÷ųł')}htttnt}ątttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö )*+,-‚‡Š‹“¶}`tttnt}Ōtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ¶·¼æĀåéźļņõ}Ģtttnt}Ōtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $'*MQRWZ]‚†}Ģtttnt}Ōtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö †‡Œ’³·ø½ĄĆęź}Ätttnt}Ģtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö źėšóö 26}œtttnt}”tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ė 1267TUYZ³“ø¹ąįåę1267YZ^_vw{|‘’”•»¼¾æąįåę"#'(„…ˆ‰Žęēčéķī  M N R S b c e f q † ‡ ‹ Œ ¹ ŗ ¾ æ ė ģ š ń )!÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ć÷ķ÷ķ÷ć÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķŁ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷6B*CJhphB*CJH*hph5B*CJhphB*CJhphV67<?BUYZ_be“ø}Œtttnt}|tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ø¹¾ĮÄįåęėīń26}“tttnt}Dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 67<?BZ^_dgjw{} tttnt}ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö {|„…’”•–—˜¼¾}dtttnt}Øtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ¾æÄĒŹįåęėīń#'}œtttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö '(-03‰Ž“–™éķ}˜tttnt}€tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ķīóöł   ! N R } tttnt}ōtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö R S T U V c e f k n q ‡ ‹ }Ltttnt}˜tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ‹ Œ ‘ ” — ŗ ¾ æ Ä Ē Ź ģ š }Ģtttnt}Čtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö š ń ö ł ü *!.!/!4!7!:!X!\!}ųtttnt}øtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö )!*!.!/!W!X!\!]!„!…!‰!Š!³!“!ø!¹!ō!õ!ł!ś!%"&"*"+"P"Q"U"V"y"z"~""—"˜"œ""­"®"°"±"8#9#=#>#S#T#X#™#›#œ#®#Æ#É#Ź#Ī#Ļ#å#ę#ź#ė#$$$$@$A$C$D$_$`$d$e${$|$€$$¢$£$§$Ø$¾$æ$Į$Ā$%%% %4%5%9%& &!&õģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõģõB*CJhph5B*CJhph]\!]!b!e!h!…!‰!Š!!’!•!“!ø!}“tttnt}¼tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ø!¹!¾!Į!Ä!õ!ł!ś!’!""&"*"}tttnt}Ätttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö *"+"0"3"6"Q"U"V"["^"a"z"~"}¬tttnt}¤tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ~""„"‡"Š"˜"œ""ž"Ÿ" "®"°"}xtttnt}Ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö °"±"¶"¹"¼"9#=#>#C#F#I#T#X#}4tttnt}ltttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö X#Y#^#_#`#™#›#œ##ž#Ÿ#¬#®#} tttnt}Ltttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ®#Æ#“#·#ŗ#Ź#Ī#Ļ#Ō#×#Ś#ę#ź#}€tttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ź#ė#š#ó#ö#$$$ $$$A$C$}ptttnt}ōtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö C$D$I$L$O$`$d$e$j$m$p$|$€$}„tttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö €$$†$‰$Œ$£$§$Ø$©$Ŗ$«$æ$Į$}œtttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Į$Ā$Ē$Ź$Ķ$%% %%%(%+%5%9%}xtttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 9%:%?%@%A%& &!&&&)&,&>&B&}œtttnt}ˆtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö !&=&>&B&C&ˆ&‰&&Ž&Ÿ& &¢&£&Ą&Į&Å&Ę&Ū&Ü&ą&i'k'l'ƒ'„'Ÿ' '¤'„'¼'½'Į'Ā'ą'į'å'ę'@(A(E(³(µ(¶(č(é(ķ(ī()))ž)*^*b*c*d*÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph7B&C&H&K&N&‰&&Ž&“&–&—& &¢&},tttnt}Ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ¢&£&Ø&«&®&Į&Å&Ę&Ė&Ī&Ń&Ü&ą&}Œtttnt}ltttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ą&į&ę&ē&č&i'k'l'm'n'o''ƒ'},tttnt}`tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ƒ'„'‰'Œ'' '¤'„'Ŗ'­'°'½'Į'}„tttnt}ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Į'Ā'Ē'Ź'Ķ'į'å'ę'ė'ī'ń'A(E(}tttnt}€tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö E(F(K(L(M(³(µ(¶(»(¾(Į(é(ķ(}Ątttnt}ątttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ķ(ī(ó(ö(ł())) )))ž)*}`tttnt}ōtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö *** **^*b*}€tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöb*c*d*}{‚$$If–4Örā’›°¤%¹Xœxö:%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 1h°Š/ °ą=!°"°# $ %° i8@ń’8 NormalCJ_HaJmH sH tH B@B Heading 8$$@&a$5OJQJaJ<A@ņ’”< Default Paragraph Font8B@ņ8 Body Text$a$ OJQJaJPQ@P Body Text 3$a$5B*CJOJQJaJhphd&²’’’’Mrx™"UŸ żån5ō”­ā Ž “ Ÿ ¤ „ Ŗ « ¬ ü ž ’  ; = > C F I X \ ] b e f { } ~ ƒ † ‰ œ   ” ¦ © ¬ ¹ ½ ¾ Ć Ę É Ų Ü Ż ā å č , 0 1 6 7 8 m o p u x { ¶ ŗ » Ą Ć Ę Ż į ā ē č é 7 9 : ? B E ˆ Œ  ’ • ˜ ¬ ° ± ¶ · ø HJKPSVuyz‚…²¶·¼æĀŅÖ×Üßāz~„‡Š&*+012ģīļō÷ś@DEJMPž¢£Ø«®śž’"%OSTY\_imnsvyśž’ %'(-03EIJORS^`afil’–—œŸ¢®²³ø¹ŗ #&)6:;@AB‘’—š“ø¹¾ĮÄÓ×ŲŻąćķńņ÷ųł')*+,-‚‡Š‹“¶·¼æĀåéźļņõ$'*MQRWZ]‚†‡Œ’³·ø½ĄĆęźėšóö 267<?BUYZ_be“ø¹¾ĮÄįåęėīń267<?BZ^_dgjw{|„…’”•–—˜¼¾æÄĒŹįåęėīń#'(-03‰Ž“–™éķīóöł!NRSTUVcefknq‡‹Œ‘”—ŗ¾æÄĒŹģšńöłü*./47:X\]beh…‰Š’•“ø¹¾ĮÄõłś’&*+036QUV[^az~„‡Š˜œžŸ ®°±¶¹¼9=>CFITXY^_`™›œžŸ¬®Æ“·ŗŹĪĻŌ׌ęźėšóö   A C D I L O ` d e j m p | €  † ‰ Œ £ § Ø © Ŗ « æ Į Ā Ē Ź Ķ !! !%!(!+!5!9!:!?!@!A!" "!"&")",">"B"C"H"K"N"‰""Ž"“"–"—" "¢"£"Ø"«"®"Į"Å"Ę"Ė"Ī"Ń"Ü"ą"į"ę"ē"č"i#k#l#m#n#o##ƒ#„#‰#Œ## #¤#„#Ŗ#­#°#½#Į#Ā#Ē#Ź#Ķ#į#å#ę#ė#ī#ń#A$E$F$K$L$M$³$µ$¶$»$¾$Į$é$ķ$ī$ó$ö$ł$%%% %%%ž%&&& &&^&b&c&f&˜0€€˜0€€x0€€˜0€r˜0€r˜0€r˜0€r˜! 0€r˜0€r˜0€r˜ 0€r˜ 0€r˜ 0€r«@0€€«@0€€«@0€€«@0€€«@0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€ ’ė)!!&d*)7BOā ž=}½0ŗ9°yÖ*DžSž'`²‘×)¶†ź6ø6{¾'ķR ‹ š \!ø!*"~"°"X#®#ź#C$€$Į$9%B&¢&ą&ƒ'Į'E(ķ(*b*d* !"#$%&'(*+,-./012345689:;<=>?@ACDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXd*Xc±ŗ ! ' 5 : < C ­ “ ¾ Ä # ö ü • Ÿ üRX°µ·¾#1 €†āėż &26) 1 Œ!•!""—#Ÿ#“#¼#’$$¢$«$f&JKMWŸŖ(6[ceql z X [ œ Ÿ ¹ ¼ Ų Ū , / ¶ ¹ Ż ą ˆ ‹ ¬ Æ ntux«±²µŅÕz}&) ?@Caž”¾łśżDNORilśżEH’•®±69“·ĘŅÓÖåģķšŖ³åčMP‚…³¶ęé 25UX“·įä(125TYZ]wzįä#&‰ŒéģNQ‡Šŗ½ģļ*-X[…ˆ“·õų%&)QTz}˜›9<TWŹĶęé U _ ` c |  ¢ £ ¦ Ł !!!5!8!>"A"‰"Œ"»"Ą"Į"Ä"Ü"ß" #£#½#Ą#į#ä#A$D$é$ģ$%%œ%ŗ%ž%&f&33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333’’nthhaiBD:\Hai\Solieu Trung tam\Trang web\Danh muc\DM XNK\E\Chapter 27.doc%&= ’ž:[®Võ’ŚX ®Į"ų’j1™ z5P½’MID ’<]šę Ų˜’(%’,¼n1’‚-ę Ų˜’µ—+Šf4õ’½Ė0 ’źT‘1¶„“³’j:į9ģ60ć’qUÅ: ’3>š;ģ60ć’ļ 1B®z\’0@ųCTtS’’"eD ’żt‚Dz5P½’E†Fü¦Ī•’uTõJ ’»EóL¤)(Ž’}8/QĪ’d°’Ä4ąRę Ų˜’¦#S®Į"ų’,y¤S®Võ’ 9Z6Ąœ²’ uū_ ’×Ibd~¼n’)Ģd ’\0¤hfärg’ŪDĻję Ų˜’”3Fnfärg’ĪDśn ’žżs~¼n’®xzz5P½’“MĶzü¦Ī•’ój${färg’ „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(·š„„ÕżĘ^„`„Õżo(()„8„˜žĘ8^„8`„˜žo(-„f„˜žĘf^„f`„˜žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜žo(()„g„‰žĘg^„g`„‰žo(() „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(-„g„‰žĘg^„g`„‰žo(()„¢„zžĘ¢^„¢`„zžo(()„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(.„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(()„¤„!żĘ¤^„¤`„!żB*o(-„f„˜žĘf^„f`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„f„˜žĘf^„f`„˜žo(()„ „lżĘ ^„ `„lżo(.„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„f„˜žĘf^„f`„˜žo(.„Š„0żĘŠ^„Š`„0żo(.„g„‰žĘg^„g`„‰žo(()„8„˜žĘ8^„8`„˜žo(-„„ÕżĘ^„`„Õżo(()„g„‰žĘg^„g`„‰žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜ž()„7„‰žĘ7^„7`„‰žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„‘„óżĘ‘^„‘`„óżo(()„g„‰žĘg^„g`„‰žo(()„‘„óżĘ‘^„‘`„óżo(()„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„7„‰žĘ7^„7`„‰žo(()„f„˜žĘf^„f`„˜žo(()„ „lżĘ ^„ `„lżo(.„‘„óżĘ‘^„‘`„óżo(()%(%’ĪDśn}8/QuTõJ 9ZMID uū_żt‚D®xzj1™ žżs×Ibdój${\0¤h”3Fnž:[,y¤SŪDĻj<]š‚-&=ŚX ¦#SÄ4ąR“MĶzE†F3>š;j:į9źT‘1µ—+’"eDļ 1B0@ųC»EóL)Ģd½Ė0qUÅ:’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’%’’%Ž “ Ÿ ¤ „ Ŗ « ¬ ü ž ’  ; = > C F I X \ ] b e f { } ~ ƒ † ‰ œ   ” ¦ © ¬ ¹ ½ ¾ Ć Ę É Ų Ü Ż ā å č , 0 1 6 7 8 m o p u x { ¶ ŗ » Ą Ć Ę Ż į ā ē č é 7 9 : ? B E ˆ Œ  ’ • ˜ ¬ ° ± ¶ · ø HJKPSVuyz‚…²¶·¼æĀŅÖ×Üßāz~„‡Š&*+012ģīļō÷ś@DEJMPž¢£Ø«®śž’"%OSTY\_imnsvyśž’ %'(-03EIJORS^`afil’–—œŸ¢®²³ø¹ŗ #&)6:;@AB‘’—š“ø¹¾ĮÄÓ×ŲŻąćķńņ÷ųł')*+,-‚‡Š‹“¶·¼æĀåéźļņõ$'*MQRWZ]‚†‡Œ’³·ø½ĄĆęźėšóö 267<?BUYZ_be“ø¹¾ĮÄįåęėīń267<?BZ^_dgjw{|„…’”•–—˜¼¾æÄĒŹįåęėīń#'(-03‰Ž“–™éķīóöł!NRSTUVcefknq‡‹Œ‘”—ŗ¾æÄĒŹģšńöłü*./47:X\]beh…‰Š’•“ø¹¾ĮÄõłś’&*+036QUV[^az~„‡Š˜œžŸ ®°±¶¹¼9=>CFITXY^_`™›œžŸ¬®Æ“·ŗŹĪĻŌ׌ęźėšóö   A C D I L O ` d e j m p | €  † ‰ Œ £ § Ø © Ŗ « æ Į Ā Ē Ź Ķ !! !%!(!+!5!9!:!?!@!A!" "!"&")",">"B"C"H"K"N"‰""Ž"“"–"—" "¢"£"Ø"«"®"Į"Å"Ę"Ė"Ī"Ń"Ü"ą"į"ę"ē"č"i#k#l#m#n#o##ƒ#„#‰#Œ## #¤#„#Ŗ#­#°#½#Į#Ā#Ē#Ź#Ķ#į#å#ę#ė#ī#ń#A$E$F$K$L$M$³$µ$¶$»$¾$Į$é$ķ$ī$ó$ö$ł$%%% %%%ž%&&& &&^&b&c&f&žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž–’@€(Q(?@„Ą{d&p@’’Unknown’’’’’’’’’’’’G‡z €’Times New Roman5€Symbol3& ‡z €’Arial7& r.VnTime"qˆšŠh2zŠ¦4zŠ¦§C!š ““20ß&ō2ƒš’’ Chapter 27nthhainthhaiž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0l˜¬øČŌąš  ( 4 @LT\dä Chapter 27hapnthhai thhthhNormal nthhai 2hhMicrosoft Word 9.0@Œ†G@ŅGY²Ä@ XY²Ä§ž’ÕĶ՜.“—+,ł®0ų hp€ˆ˜  Ø°ø Ą ×ätctk Cß&  Chapter 27 Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYž’’’[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘ž’’’“”•–—˜™ž’’’›œžŸ ”ž’’’ż’’’ż’’’„ž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄF‘n«Y²Ä§€1Table’’’’’’’’’’’’ZsoWordDocument’’’’’’’’"²SummaryInformation(’’’’’DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’šCompObj’’’’jObjectPool’’’’’’’’’’’’‘n«Y²Ä‘n«Y²Ä’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ō9²q