ŠĻą”±į>ž’ xzž’’’w’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į7 šæÖbjbjUU "x7|7|Ö’’’’’’lššššššš®P)P)P)P) \)D®×Nī¬*¬*¬*¬*¬*¬*¬*¬*VNXNXNXNXNXNXN$ÅO åQœ|Nš¬*¬*¬*¬*¬*|N/šš¬*¬*‘N///¬*֚¬*š¬*VN/¬*VN/š/¶/ŗ<čššB@¬* * pĒžW²Ä®¢'P)‚+š¢?PB@§N0×Nņ?PR/RB@/®®ššššŁChapter 21: Miscellaneous edible preparations Notes 1. This Chapter does not cover: (a) Mixed vegetables of heading 07.12; (b) Roasted coffee substitutes containing coffee in any proportion (heading 09.01); (c) Flavoured tea (heading 09.02); (d) Spices or other products of headings 09.04 to 09.10; (e) Food preparations, other than the products described in heading 21.03 or 21.04, containing more than 20% by weight of sausage, meat, meat offal, blood, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, or any combination thereof (Chapter 16); (f) Yeast put up as a medicament or other products of heading 30.03 or 30.04; or (g) Prepared enzymes of heading 35.07. 2. Extracts of the substitutes referred to in Note l (b) above are to be classified in heading 21.01. 3. For the purposes of heading 21.04, the expression "homogenised composite food preparations" means preparations consisting of a finely homogenised mixture of two or more basic ingredients such as meat, fish, vegetables or fruit, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding 250 g. For the application of this definition, no account is to be taken of small quantities of any ingredients which may be added to the mixture for seasoning, preservation or other purposes. Such preparations may contain a small quantity of visible pieces of ingredients. CodeDescriptionUnit2101Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof.  Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee: 210111- - Extracts, essences and concentrates: 21011110- - - Instant coffee kg21011190- - - Other kg21011200- - Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of coffeekg21012000- Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or matékg21013000- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereofkg2102Yeasts (active or inactive); other singlecell microorganisms, dead (but not including vaccines of heading 30.02); prepared baking powders. 210210- Active yeasts 21021010- - Bread yeasts kg21021090- - Other kg21022000- Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, deadkg21023000- Prepared baking powderskg2103Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard. 21031000- Soya saucekg21032000- Tomato ketchup and other tomato sauceskg21033000- Mustard flour and meal and prepared mustardkg210390- Other: 21039010- - Chilli saucekg21039020- - Mixed condiments and mixed seasonings, including belachan kg21039030- - Fish sauce kg21039090- - Otherkg2104Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations. 210410- Soups and broths and preparations therefor: 21041010- - Containing meatkg21041090- - Otherkg210420- Homogenised composite food preparations: 21042010- - Containing meatkg21042090- - Otherkg21050000Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa. kg2106Food preparations not elsewhere specified or included. 21061000- Protein concentrates and textured protein substanceskg210690- Other: 21069010- - Dried bean curd and bean curd stickskg21069020- - Flavoured or coloured syrupskg21069030- - Non-dairy creamerkg21069040- - Autolysed yeast preparations kg- - Preparations of a kind used in the manufacture of beverages: - - - Non-alcoholic preparations: 21069051- - - - Preparations to be used as raw material in preparing composite concentrates kg21069052- - - - Composite concentrates for simple dilution with water to make beverages kg21069053- - - - Ginseng based products kg21069054- - - - Other mixtures of chemical with foodstuffs or other substances with nutritive value of a kind used for food processing kg21069059- - - - Other kg- - - Alcoholic preparations: - - - - Preparations to be used as raw material in preparing composite concentrates 21069061- - - - - Of a kind used for the manufacture of alcoholic beverages, in liquid form kg21069062- - - - - Of a kind used for the manufacture of alcoholic beverages, in other form kg21069063- - - - - Other kg- - - - Composite concentrates for simple dilution with water to make beverages: 21069064- - - - - Of a kind used for the manufacture of alcoholic beverages, in liquid form kg21069065- - - - - Of a kind used for the manufacture of alcoholic beverages, in other form kg21069066- - - - - Other kg21069067- - - - Other mixtures of chemicals with foodstuffs or other substances with nutritive value, of a kind used for food processing kg21069069- - - - Other kg- - Sweetening preparations consisting of artificial sweeteners and foodstuffs: 21069071- - - Containing saccharin or aspartame as a sweetenerkg21069079- - - Other kg- - Flavouring preparations: 21069081- - - Cheese flavouring powder kg21069082- - - Other kg- - Food supplements: 21069083- - - Preparations containing vitamins or minerals kg21069084- - - Medical food kg21069089- - - Other kg- - Other: 21069091- - - Food preparations for lactase deficient infants kg21069092- - - Medical food kg21069093- - - Other preparations for infant use kg21069094- - - Ice cream powder kg21069095- - - Fortificant premixes kg21069096- - - Other mixtures of chemicals with foodstuffs or other substances with nutritive value, of a kind used for food processing kg21069099- - - Other kg -.4Ś£ ¤ © µ Ā ½ É Ģ t Ü;$ĀÕÖõģęģįģ×į×Õ×Ģ×Ģ×Ģ×Ģ×ĢB*CJhph55B*CJhphOJQJ 5OJQJB*mH phsH 5B*mH phsH .4UŚBJ”Ķ4¤ © µ ŗ śųńāÖāāāāāÉĒŗ­ŗ $¤x¤x$Ifa$ $¤x¤x$Ifa$ $„Ø„Xž^„Ø`„Xža$ „Ć„=ż¤(^„Ć`„=ż$„Ć„=ż¤(^„Ć`„=ża$$¤(a$$a$Öžŗ » Ą Į Ā É Ė ”D˜˜˜˜ $$Ifa$ $$Ifa$]$$If–44ÖFā’¤€%&œÜöž%ööÖ ’’’Ö ’’’Ö ’’’Ö ’’’4Ö aöĖ Ģ Ķ Ī Ļ f h }ttttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöh i n q r ›  ž £ ¦ © Ą Ć }Ōtttnt}˜tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ć Ä É Ģ Ļ Ü ß ą å č ė I L }ptttnt}“tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö L M R U X ł ü ż  p s }Ątttnt}Ütttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö s t y z {  _a}\tttnt}\tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö abgjm‚ƒˆ‹Ž™œ}„tttnt}htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö œ¢„Øćęēģļņ }(tttnt}¤tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö •˜›Ø«}tttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö «¬±“·ąćäéģļ }ątttnt}ōtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö !&)*356;>ARU}Ttttnt}€tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö UV[^a £¤©¬ÆæĀ}8tttnt}|tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ĀĆČĖĪŲŪÜįāć8:}dtttnt}|tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö :;@CDrtuz}€”—}čtttnt}Œtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö —˜ £­°±¶¹ŗåē}dtttnt}Ütttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ēčķšó  #}Œtttnt}dtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö #$),/}€†‡ˆæĮ}ttttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ĮĀĒŹĶ }tttnt}Xtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö #&)RUV[^a‚…}ątttnt}Ątttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö …†‹Ž‘§Ŗ«°³¶ŲŪ}”tttnt}Ätttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ŪÜŻŽß "#$%&HJ}tttnt} tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö JKPSV¬Æ°µø» }”tttnt}€tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ;>?DGJĶŠ}¼tttnt}Htttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ŠŃÖŁÜóö÷ųłś}˜tttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö rtuz}€ÖŁ}htttnt}”tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ŁŚßāå:=>CFIZ]}tttnt}€tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ]^_`a²“µŗ½Ą}\tttnt}”tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö "%z}~ƒ†‰š}tttnt}€tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ž£¦©+./47:LO}Dtttnt}„tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö OPQRS£„¦«®±čė}Xtttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ėģńō÷  (*}ptttnt}Œtttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö *+036VYZ_bevy}¼tttnt}€tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö yz{|}“•–›ž”׌}ptttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ŚŪąćęūž’ !$}tttnt}˜tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $%&'(356;>Ax{}Dtttnt}tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö {|„‡œŸ „Ø«Ō×}tttnt}ątttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ×ŲŻąćūž’ &)}œtttnt}¬tttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö )*/25µø¹¾ĮÄŃŌ}<tttnt}ptttnt$If $$Ifa$‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ŌÕÖ}{‚$$If–4Örā’›°¤€%¹XœÜöž%ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 1h°Š/ °ą=!°"°# $ %° i8@ń’8 NormalCJ_HaJmH sH tH P`P Heading 6$$@&a$B*OJQJaJmH phsH <A@ņ’”< Default Paragraph FontNP`ņN Body Text 2$a$B*OJQJaJmH phsH PQ`P Body Text 3$a$5B*CJOJQJaJhphÖx’’’’.4UŚBJ”Ķ4¤©µŗ»ĄĮĀÉĖĢĶĪĻfhinqr›ž£¦©ĄĆÄÉĢĻÜßąåčėILMRUXłüż  p s t y z {   _ a b g j m ‚ ƒ ˆ ‹ Ž ™ œ  ¢ „ Ø ć ę ē ģ ļ ņ      • ˜ › Ø « ¬ ± “ · ą ć ä é ģ ļ ! & ) * 3 5 6 ; > A R U V [ ^ a   £ ¤ © ¬ Æ æ Ā Ć Č Ė Ī Ų Ū Ü į ā ć 8 : ; @ C D r t u z } € ” — ˜    £ ­ ° ± ¶ ¹ ŗ å ē č ķ š ó  #$),/}€†‡ˆæĮĀĒŹĶ #&)RUV[^a‚…†‹Ž‘§Ŗ«°³¶ŲŪÜŻŽß "#$%&HJKPSV¬Æ°µø» ;>?DGJĶŠŃÖŁÜóö÷ųłśrtuz}€ÖŁŚßāå:=>CFIZ]^_`a²“µŗ½Ą"%z}~ƒ†‰šž£¦©+./47:LOPQRS£„¦«®±čėģńō÷  (*+036VYZ_bevyz{|}“•–›ž”׌Ūąćęūž’ !$%&'(356;>Ax{|„‡œŸ „Ø«Ō×ŲŻąćūž’ &)*/25µø¹¾ĮÄŃŌÕŲ˜0€€X0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€«0€€«0€€«0€€«0€€«0€€›0€€ Öŗ Ė h Ć L s aœ« UĀ:—ē#Į…ŪJŠŁ]Oė*yŚ${×)ŌÖ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;ÖłżPT‰ōų/ 7 E K – ž  h p ¼ Ē enrzŗĆCMŲ[c‡‘ąķ HOPY§²õ£“·æĄĀÜŽIKįéłūp r ^  ™ › ć å Ø Ŗ ą ā  R T   ¢ æ Į Ų Ś ” – ­ Æ  "}RT‚„§©ŲŚ«¬® ;=¾ĢĶĻóõĻÕÖŲ39:<Z\syz|šœ+-LNčźVXvxĖÖףōśūż !#xz•›œžŌÖūż&(µ·ŃÓŲ3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333’’nthhaiBD:\Hai\Solieu Trung tam\Trang web\Danh muc\DM XNK\E\Chapter 21.doc%&= ’ž:[®Võ’ŚX ®Į"ų’j1™ z5P½’MID ’<]šę Ų˜’(%’,¼n1’‚-ę Ų˜’µ—+Šf4õ’½Ė0 ’źT‘1¶„“³’j:į9ģ60ć’qUÅ: ’3>š;ģ60ć’ļ 1B®z\’0@ųCTtS’’"eD ’żt‚Dz5P½’E†Fü¦Ī•’uTõJ ’»EóL¤)(Ž’}8/QĪ’d°’Ä4ąRę Ų˜’¦#S®Į"ų’,y¤S®Võ’ 9Z6Ąœ²’ uū_ ’×Ibd~¼n’)Ģd ’\0¤hfärg’ŪDĻję Ų˜’”3Fnfärg’ĪDśn ’žżs~¼n’®xzz5P½’“MĶzü¦Ī•’ój${färg’ „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(·š„„ÕżĘ^„`„Õżo(()„8„˜žĘ8^„8`„˜žo(-„f„˜žĘf^„f`„˜žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜žo(()„g„‰žĘg^„g`„‰žo(() „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(-„g„‰žĘg^„g`„‰žo(()„¢„zžĘ¢^„¢`„zžo(()„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(.„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„„„˜žĘ„^„„`„˜žo(()„¤„!żĘ¤^„¤`„!żB*o(-„f„˜žĘf^„f`„˜žo(.„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.„f„˜žĘf^„f`„˜žo(()„ „lżĘ ^„ `„lżo(.„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„f„˜žĘf^„f`„˜žo(.„Š„0żĘŠ^„Š`„0żo(.„g„‰žĘg^„g`„‰žo(()„8„˜žĘ8^„8`„˜žo(-„„ÕżĘ^„`„Õżo(()„g„‰žĘg^„g`„‰žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜ž()„7„‰žĘ7^„7`„‰žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„‘„óżĘ‘^„‘`„óżo(()„g„‰žĘg^„g`„‰žo(()„‘„óżĘ‘^„‘`„óżo(()„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„7„‰žĘ7^„7`„‰žo(()„f„˜žĘf^„f`„˜žo(()„ „lżĘ ^„ `„lżo(.„‘„óżĘ‘^„‘`„óżo(()%(%’ĪDśn}8/QuTõJ 9ZMID uū_żt‚D®xzj1™ žżs×Ibdój${\0¤h”3Fnž:[,y¤SŪDĻj<]š‚-&=ŚX ¦#SÄ4ąR“MĶzE†F3>š;j:į9źT‘1µ—+’"eDļ 1B0@ųC»EóL)Ģd½Ė0qUÅ:’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’%’’%¤©µŗ»ĄĮĀÉĖĢĶĪĻfhinqr›ž£¦©ĄĆÄÉĢĻÜßąåčėILMRUXłüż  p s t y z {   _ a b g j m ‚ ƒ ˆ ‹ Ž ™ œ  ¢ „ Ø ć ę ē ģ ļ ņ      • ˜ › Ø « ¬ ± “ · ą ć ä é ģ ļ ! & ) * 3 5 6 ; > A R U V [ ^ a   £ ¤ © ¬ Æ æ Ā Ć Č Ė Ī Ų Ū Ü į ā ć 8 : ; @ C D r t u z } € ” — ˜    £ ­ ° ± ¶ ¹ ŗ å ē č ķ š ó  #$),/}€†‡ˆæĮĀĒŹĶ #&)RUV[^a‚…†‹Ž‘§Ŗ«°³¶ŲŪÜŻŽß "#$%&HJKPSV¬Æ°µø» ;>?DGJĶŠŃÖŁÜóö÷ųłśrtuz}€ÖŁŚßāå:=>CFIZ]^_`a²“µŗ½Ą"%z}~ƒ†‰šž£¦©+./47:LOPQRS£„¦«®±čėģńō÷  (*+036VYZ_bevyz{|}“•–›ž”׌Ūąćęūž’ !$%&'(356;>Ax{|„‡œŸ „Ø«Ō×ŲŻąćūž’ &)*/25µø¹¾ĮÄŃŌÕŲžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž–’@€1€@„Ą{Öp@’’Unknown’’’’’’’’’’’’G‡z €’Times New Roman5€Symbol3& ‡z €’Arial7& r.VnTime"qˆšŠhzŠ¦!zŠ¦—z +!š ““20%2ƒš’’-Chapter 21: Miscellaneous edible preparationsnthhainthhaiž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0˜ŠÜģų $0 L X dpx€ˆä.Chapter 21: Miscellaneous edible preparations.0hapnthhai thhthhNormal nthhai 1hhMicrosoft Word 9.0a@Œ†G@āS V²Ä@nŚēV²Ä—zž’ÕĶ՜.“—+,ł®0 hp€ˆ˜  Ø°ø Ą śätctk + %  .Chapter 21: Miscellaneous edible preparations Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<ž’’’>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefž’’’hijklmnž’’’pqrstuvž’’’ż’’’yž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFP=ØW²Ä{€1Table’’’’’’’’’’’’=RWordDocument’’’’’’’’"xSummaryInformation(’’’’gDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’oCompObj’’’’jObjectPool’’’’’’’’’’’’P=ØW²ÄP=ØW²Ä’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ō9²q