ŠĻą”±į>ž’ ‘“ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į7 šæ* bjbjUU "¤7|7|*’’’’’’l$$$$$$$83333$83¼8Tī55555555€S‚S‚S‚S‚S‚S‚S$ļT WV¦S$55555¦S˜;$$55»S˜;˜;˜;5ö$5$5€S˜;5€S˜;š˜;2<nÄ@$$ B5ō4 @]CįQ²Ä8Ü13ö6¢ĢA BtŃS0TģA eW˜;eW B˜;88$$$$ŁChapter 12: Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder Notes l. Heading 12.07 applies, inter alia, to palm nuts and kernels, cotton seeds, castor oil seeds, sesamum seeds, mustard seeds, safflower seeds, poppy seeds and shea nuts (karite nuts). It does not apply to products of heading 08.01 or 08.02 or to olives (Chapter 7 or Chapter 20). 2. Heading 12.08 applies not only to nondefatted flours and meals but also to flours and meals which have been partially defatted or defatted and wholly or partially refatted with their original oils. It does not, however, apply to residues of headings 23.04 to 23.06. 3. For the purposes of heading 12.09, beet seeds, grass and other herbage seeds, seeds of ornamental flowers, vegetable seeds, seeds of forest trees, seeds of fruit trees, seeds of vetches (other than those of the species Vicia faba) or of lupines are to be regarded as "seeds of a kind used for sowing". Heading 12.09 does not, however, apply to the following even if for sowing: (a) Leguminous vegetables or sweet corn (Chapter 7); (b) Spices or other products of Chapter 9; (c) Cereals (Chapter 10); or (d) Products of headings 12.01 to 12.07 or 12.11. 4. Heading 12.11 applies, inter alia, to the following plants or parts thereof: basil, borage, ginseng, hyssop, liquorice, all species of mint, rosemary, rue, sage and wormwood. Heading 12.11 does not, however, apply to: (a) Medicaments of Chapter 30; (b) Perfumery, cosmetic or toilet preparations of Chapter 33; or (c) Insecticides, fungicides, herbicides, disinfectants or similar products of heading 38.08. 5. For the purposes of heading 12.12 the term "seaweeds and other algae" does not include: (a) Dead singlecell microorganisms of heading 21.02; (b) Cultures of microorganisms of heading 30.02; or (c) Fertilisers of heading 31.01 or 31.05. Subheading Note. 1. For the purposes of subheading 1205.10, the expression "low erucic acid rape or colza seeds" means rape or colza seeds yielding a fixed oil which has an erucic acid content of less than 2% by weight and yielding a solid component which contains less than 30 micromoles of glucosinolates per gram. CodeDescriptionUnit1201 Soya beans, whether or not broken. 12010010- Suitable for sowing kg12010090- Other kg1202Groundnuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken. 120210- In shell: 12021010- - Suitable for sowing kg12021090- - Other kg12022000- Shelled, whether or not broken kg12030000Copra. kg12040000Linseed, whether or not broken. kg1205Rape or colza seeds, whether or not broken. 12051000- Low erucic acid rape or colza seeds kg12059000- Other kg12060000Sunflower seeds, whether or not broken. kg1207Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken. 12071000- Palm nuts and kernelskg12072000- Cotton seedskg12073000- Castor oil seedskg12074000- Sesamum seedskg12075000- Mustard seedskg12076000- Safflower seedskg Other: 12079100- - Poppy seedskg120799- - Other: 12079910- - - Kapok seedskg12079990- - - Other kg1208Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard. 12081000- Of soya beanskg12089000- Otherkg1209Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. 12091000- Sugar beet seed kg Seeds of forage plants: 12092100- - Lucerne (alfalfa) seedkg12092200- - Clover (Trifolium spp.) seedkg12092300- - Fescue seedkg12092400- - Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seedkg12092500- - Rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seedkg12092600- - Timothy grass seedkg12092900- - Otherkg12093000- Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers kg Other: 12099100- - Vegetable seeds kg120999- - Other: 12099910- - - Rubber seeds, kenaf seeds kg12099990- - - Other kg1210Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the formof pellets; lupulin. 12101000- Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pelletskg12102000 - Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin kg1211Plants and parts of plants(including seeds and fruit), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal orsimilar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered. 121110 - Liquorice root: 12111010- - Cut, crushed or powdered form kg12111090- - Other kg121120- Ginseng roots: 12112010- - Cut, crushed or powdered form kg12112090- - Other kg121130- Coca leaf: 12113010- - Cut, crushed or powdered form kg12113090- - Other kg12114000- Poppy straw kg121190- Other: - - Of a kind used primarily in pharmacy: 12119011- - - Cannabis, in cut, crushed or powdered form kg12119012- - - Cannabis, other form kg12119013- - - Other, in cut, crushed or powdered form kg12119019- - - Other kg- - Other: 12119091- - - Pyrethrum, in cut, crushed or powdered form kg12119092- - - Pyrethrum, other form kg12119093- - - Cannabis kg12119094- - - Sandalwood kg12119095- - - Gaharu wood chips kg12119099- - - Other kg1212Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included. 121210- Locust beans, including locust bean seeds: 12121010- - Seeds kg12121090- - Other kg121220- Seaweeds and other algae: 12122010- - Fresh, chilled or dried, of a kind used in dyeing, tanning, perfumery, pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposeskg12122020- - Other, fresh, chilled or dried, unfit for human consumptionkg12122090- - Otherkg12123000- Apricot, peach (including nectarine) or plum stones and kernels kg Other: 12129100- - Sugar beet kg121299- - Other: - - - Sugar cane: 12129911- - - - For sowing kg12129919- - - - Other kg12129990- - - Other kg12130000Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets. kg1214Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets. 12141000- Lucerne (alfalfa) meal and pelletskg12149000- Otherkg „…‹t £ µ ć % ' ( Q R U V i j m Å Ē Č Ü Ż ß ą "#OPS­°ŻąIJMNabešćåę  &'*+HILMghkl†‡Š‹§Ø«¬·øŗ»ÕÖŁŚķīšńżųųżīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīåīB*CJhph5B*CJhphOJQJ5ZT…‹¤“ę6p Āł­ Ų ü B ¤ ; śśųėėėėęęę꣊ĮĮ²£œ$¤(a$$„„Ꞥ(^„`„ęža$$„Q„Éż¤<^„Q`„Éża$$„5„垤<^„5`„åža$$„Ø^„Øa$ $„Ø„Xž^„Ø`„Xža$$a$ $„„ęž^„`„ęža$$a$* ž; t £ µ ć č ō ł ś ’ % ' ųōļķąąą€øwwwqw$If $$Ifa$_$$If–44”īÖFā’„¬ 5&ƉöS&ööÖ ’’’Ö ’’’Ö ’’’Ö ’’’4Ö aö $¤x¤x$Ifa$$a$¤($¤(a$ ' ( - 0 3 R U {ørrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöU V [ ^ a j m n s t u Å Ē {`rrrlr{hrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö Ē Č Ķ Š Ń Ż ß {`rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ŪÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöß ą å č ė "{¤rrrlr{hrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö "#(+.PSTY\_­°{Ärrrlr{trrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö °±¶¹¼Żąįęēč{Ąrrrlr{Ürrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö #JMNSVYbe{Ųrrrlr{`rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö efknqšž£¤„ćå{ąrrrlr{ rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö åęėīń  '*{œrrrlr{xrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö *+036ILMRUXhk{ˆrrrlr{|rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö klqtw‡Š‹“–Ø«{|rrrlr{„rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö «¬­®Æøŗ»ĄĆĘÖŁ{<rrrlr{|rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ŁŚßāćīšńöłü{\rrrlr{„rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ń )*-†ˆ‰£¤§Øŗ»¾śüż&'*+IJLMrsvw¢£¦§ĮĀÅĘOPSTuvyzŽ’“ļšóō’"#&':;=>jkno†‡ŠšņóABEF“”—œžŸŗ»÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^*-.345†ˆ{prrrlr{lrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ˆ‰Ž‘”¤§{|rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ŪÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö§Ø­°³»¾æÄÅĘśü{\rrrlr{ųrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö üż'*+,-.JL{ørrrlr{ˆrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö LMRUXsvw|‚£¦{Ørrrlr{Ąrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ¦§¬Æ²ĀÅĘĖĪŃ{|rrrlr{ürrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö  PSTY\_vy{<rrrlr{˜rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö yz‚…’“˜›žšó{drrrlr{„rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö óōõö÷ #&{<rrrlr{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö &',/0;=>CFIkn{\rrrlr{Ärrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö notwz‡Š‹‘’šņ{prrrlr{ rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ņóųūžBE{Lrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ŪÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöEFKNR”—{Hrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”ÖÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö—˜žŸœž{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”#Örā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöžŸ¤§©»½{|rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”¹Örā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö»½¾ģķšń %&()WX[\qruvŒ¾æĀĆŲŁÜŻö÷śūBCEF‚ƒ†‡­®±²ėģļš%&()}~‚Ŗ«®ÆÉŹĶĪėģļš014’“ČÉ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ5B*CJhphB*CJhph^½¾ĆĘÉķšńöłü {Ģrrrlr{hrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö &().14X[{xrrrlr{Ģrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö [\adgruv{~{hrrrlr{hrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö •˜›æĀĆČĖĪŁÜ{Ģrrrlr{hrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ÜŻāåč÷śū{xrrrlr{hrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö CEFKNQƒ†{Ärrrlr{rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö †‡Œ’®±²·ŗ½ģļ{¬rrrlr{ųrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ļšõųū&({ rrrlr{Drrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ().14~‚‡Š«®{drrrlr{“rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ®Æ“·ŗŹĶĪÓÖŁģļ{|rrrlr{ˆrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ļšõųū!$14{¤rrrlr{prrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 45:;<’{xrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö’“˜›œÉĖ{ärrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”–Örā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöÉĖĢįāåęüż()4¼½ĄĮĢ $%()‚ƒ†‡’“•–īļņó+,./NORSmnqr‰ŠŪŻŽ  $ % ( ) * ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷āķ÷ķ÷āķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķ÷ķB*CJmH phsH 5B*CJhphB*CJhphGĖĢŃŌ×āåęėīńż{hrrrlr{lrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö  &().14½{ rrrlr{`rrr` Ę0ż$*$If$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ½ĄĮĘÉĢ ör<ööölö$If„$$If–4”“Örā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö $$Ifa$%().14ƒ†{drrrlr{xrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö †‡ˆ‰Š“•–›ž”ļņ{<rrrlr{trrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ņóųūü,.{Œrrrlr{drrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ./47:ORSX[^nq{rrrlr{|rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö qrwz}ŠŽ“–™{prrrlr{$rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö ÆŪŻ{rrrllr$If $$Ifa$„$$If–4”ŪÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aöŻŽćęé {Šrrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”¹Örā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö   % ( {\rrrlr$If $$Ifa$„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö( ) * {y„$$If–4”īÖrā’›n„¬ 5&¹Ó7‰öS&ööÖ’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’4Ö aö 1h°Š/ °ą=!°"°# $ %° i8@ń’8 NormalCJ_HaJmH sH tH B@B Heading 4$$@&a$5OJQJaJ<A@ņ’”< Default Paragraph Font8B@ņ8 Body Text$a$ OJQJaJ*¤’’’’T…‹¤“ę6p Āł­ŲüB¤;t£µćčōłś’ % ' ( - 0 3 R U V [ ^ a j m n s t u Å Ē Č Ķ Š Ń Ż ß ą å č ė    " # ( + . P S T Y \ _ ­ ° ± ¶ ¹ ¼ Ż ą į ę ē č   # J M N S V Y b e f k n q š  ž £ ¤ „ ć å ę ė ī ń  ' * + 0 3 6 I L M R U X h k l q t w ‡ Š ‹  “ – Ø « ¬ ­ ® Æ ø ŗ » Ą Ć Ę Ö Ł Ś ß ā ć ī š ń ö ł ü    * - . 3 4 5 † ˆ ‰ Ž ‘ ” ¤ § Ø ­ ° ³ » ¾ æ Ä Å Ę ś ü ż '*+,-.JLMRUXsvw|‚£¦§¬Æ²ĀÅĘĖĪŃ PSTY\_vyz‚…’“˜›žšóōõö÷ #&',/0;=>CFIknotwz‡Š‹‘’šņóųūžBEFKNR”—˜žŸœžŸ¤§©»½¾ĆĘÉķšńöłü &().14X[\adgruv{~•˜›æĀĆČĖĪŁÜŻāåč÷śūCEFKNQƒ†‡Œ’®±²·ŗ½ģļšõųū&().14~‚‡Š«®Æ“·ŗŹĶĪÓÖŁģļšõųū!$145:;<’“˜›œÉĖĢŃŌ×āåęėīńż &().14½ĄĮĘÉĢ %().14ƒ†‡ˆ‰Š“•–›ž”ļņóųūü,./47:ORSX[^nqrwz}ŠŽ“–™ÆŪŻŽćęé%(),˜0€€˜0€€80€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€«0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€«0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€«0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€«0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€«0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€˜0€€ń»É* '7E; ' U Ē ß "°eå*k«Łˆ§üL¦yó&nņE—ž½ [Ü†ļ(®ļ4’Ė½†ņ.qŻ ( * !"#$%&()*+,-./012345689:;<=>?@ABCDFGHIJKLMNOPQ* ¬°ģó+/6<LT“˜™kt|‡õūRXÉ×n r ) / Z a ™  Ž—˜›źķī÷%&18>?F]bׯēī‹’+4«“ų()018œ&.CJ^f,T^‹ŒĢŲ’ <Iv¦°ČÓvyŽģB Q R T j l n r ü   ! P R ­ Æ Ż ß J L b d š œ ' ) I K h j ‡ ‰ Ø Ŗ Ö Ų  * , ¤ ¦ » ½ &')FIsu£„ĀÄPRvx‘Üļšņ#%cjkm‡‰åęBD”–³ŗęģķļ QWXZrtø¾æĮŁŪ÷łƒ…®°ģīa}~€¤Ŗ«­ŹĢßėģī 13āäż’½æ %'n‚ƒ…«īļńFNOQfmnpŠŒÆ²%',3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333’’nthhaiBD:\Hai\Solieu Trung tam\Trang web\Danh muc\DM XNK\E\Chapter 12.doc "1­æ’Įœ.e@’=Ms| ’J łRß .’/ŽE ’ļ¢I ’szV ’ 98_­æ’I[k.e@’ s$le®4’łul.e@’Z‘oBĢ­’ķZāp ’„”„/žĘ”^„”`„/žo(()„8„˜žĘ8^„8`„˜žo(()„ļ„]żĘļ^„ļ`„]żo(.„Į„/žĘĮ^„Į`„/žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„h„˜žĘh^„h`„˜ž.„”„/žĘ”^„”`„/žo(()„8„˜žĘ8^„8`„˜žo(() „h„˜žĘh^„h`„˜žOJQJo(-„8„˜žĘ8^„8`„˜žo(()„*„žĘ*^„*`„žo(()„h„˜žĘh^„h`„˜žo(.  s$l=MJ ł/ŽE"1 98_I[kĮœłulķZāpszVļ¢IZ‘o’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’ ćčōłś’ % ' ( - 0 3 R U V [ ^ a j m n s t u Å Ē Č Ķ Š Ń Ż ß ą å č ė    " # ( + . P S T Y \ _ ­ ° ± ¶ ¹ ¼ Ż ą į ę ē č   # J M N S V Y b e f k n q š  ž £ ¤ „ ć å ę ė ī ń  ' * + 0 3 6 I L M R U X h k l q t w ‡ Š ‹  “ – Ø « ¬ ­ ® Æ ø ŗ » Ą Ć Ę Ö Ł Ś ß ā ć ī š ń ö ł ü    * - . 3 4 5 † ˆ ‰ Ž ‘ ” ¤ § Ø ­ ° ³ » ¾ æ Ä Å Ę ś ü ż '*+,-.JLMRUXsvw|‚£¦§¬Æ²ĀÅĘĖĪŃ PSTY\_vyz‚…’“˜›žšóōõö÷ #&',/0;=>CFIknotwz‡Š‹‘’šņóųūžBEFKNR”—˜žŸœžŸ¤§©»½¾ĆĘÉķšńöłü &().14X[\adgruv{~•˜›æĀĆČĖĪŁÜŻāåč÷śūCEFKNQƒ†‡Œ’®±²·ŗ½ģļšõųū&().14~‚‡Š«®Æ“·ŗŹĶĪÓÖŁģļšõųū!$145:;<’“˜›œÉĖĢŃŌ×āåęėīńż &().14½ĄĮĘÉĢ %().14ƒ†‡ˆ‰Š“•–›ž”ļņóųūü,./47:ORSX[^nqrwz}ŠŽ“–™ŪŻŽćęé%(),žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž–’@ €n n Kn n @„Ą{*P@’’Unknown’’’’’’’’’’’’G‡z €’Times New Roman5€Symbol3& ‡z €’Arial7& r.VnTime"qˆšŠhöyŠ¦łyŠ¦9 1!š ““20„2ƒš’’ Chapter 12nthhainthhaiž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0l˜¬øČŌąš  ( 4 @LT\dä Chapter 12hapnthhai thhthhNormal nthhai 2hhMicrosoft Word 9.0@ŅIk@ÄuQ²Ä@–dąQ²Ä9ž’ÕĶ՜.“—+,ł®0ų hp€ˆ˜  Ø°ø Ą ×ätctk 1 „  Chapter 12 Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRž’’’TUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ž’’’€‚ƒ„…†ž’’’ˆ‰Š‹ŒŽž’’’ż’’’ż’’’’ž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄF DOįQ²Ä”€1Table’’’’’’’’’’’’SeWWordDocument’’’’’’’’"¤SummaryInformation(’’’’DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’‡CompObj’’’’jObjectPool’’’’’’’’’’’’ DOįQ²Ä DOįQ²Ä’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ō9²q