ࡱ> fie[ 3bjbj HHΐΐ8 3v v 8\a<zJL.444IIIIIII$LhORJ-4^444J 4JX%X%X%4XIX%4IX%X%=%@ |d>IJJ0zJ>O.O4%@O%@ 44X%44444JJ":444zJ4444O444444444v : B K HOCH V U T S: /2018/TT-BKHTCNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy thng nm 2018 THNG T Ban hnh B ch tiu thng k pht trin bn vng ca Vit Nam Cn c Lut Thng k s 89/2015/QH13 ngy 23 thng 11 nm 2015; Cn c Ngh nh s 94/2016/N-CP ngy 01 thng 7 nm 2016 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Thng k; Cn c Ngh nh s 97/2016/N-CP ngy 01 thng 7 nm 2016 ca Chnh ph quy nh ni dung ch tiu thng k thuc h thng ch tiu thng k quc gia; Cn c Quyt nh s 622/Q-TTg ngy 10 thng 5 nm 2017 ca Th tng Chnh ph v vic ban hnh K hoch hnh ng quc gia thc hin Chng trnh ngh s 2030 v s pht trin bn vng; Cn c Ngh nh s 86/2017/N-CP ngy 25 thng 7 nm 2017 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B K hoch v u t; Theo ngh ca Tng cc trng Tng cc Thng k; B trng B K hoch v u t ban hnh Thng t quy nh B ch tiu thng k pht trin bn vng ca Vit Nam. iu 1. Phm vi iu chnh Thng t ny quy nh B ch tiu thng k pht trin bn vng ca Vit Nam. iu 2. i tng p dng 1. Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph, Vn phng Quc hi, Ta n nhn dn ti cao, Vin kim st nhn dn ti cao. 2. Cc c quan, t chc khc c lin quan n B ch tiu thng k pht trin bn vng ca Vit Nam. iu 3. B ch tiu thng k pht trin bn vng ca Vit Nam 1. B ch tiu thng k pht trin bn vng ca Vit Nam l b ch tiu thng k lin quan n nhiu ngnh, nhiu l)nh vc nhm cung cp s liu nh gi tnh hnh thc hin cc mc tiu pht trin bn vng ca Vit Nam. 2. 0246PVXjl·~nZPH2+jhhCG5CJUaJmHnHuh&XhO85h&XhO85o('h&XhO85CJOJQJaJmHsHh&XhO85CJaJmHsHh&XhO8CJaJh&XhqCJEHaJhUCJEHaJh&Xh)CJEHaJhRCJEHaJh2h&1CJaJhBYCJaJ(jhhBYCJUaJmHnHuhhO85CJaJh&1h&15CJaJhLhZCJ046lR $$Ifa$gdHF $$Ifa$gd"%$P$Ifa$gd"% $$Ifa$gdU $$Ifa$gdBY$d$Ifa$gdI#gdq 2 4 P R T V j l | ~  6 ʺ}vk_VJAhW6mHsHhdkh{6mHsHh6mHsHhdkhm06mHsHhl]hC ]mHsH hh2hGCJaJhdkhqCJaJh+ CJaJ"jhWCJUaJmHnHu hhqhhZCJhhO85CJOJQJaJh&XhO85OJQJh&XhO86 hU6h&XhB6h&XhCG6hhCG6CJaJR T V X j l r_OOO$xx`a$gd[Q}$dxx`a$gdD1$xx^a$gdC ] $^a$gdpA9$xx^a$gdX$a$gdZXkd$$Ifl'0 n$3 t%644 laytCG 6 @ ` : z . J n 246}}ododoVMhQ)6mHsHheZheZ6@mHsHheZ6@mHsHhA3rheZ6@mHsHha$6@mHsHhdkha$6@mHsHha$6mHsHhdkha$6mHsHhq6@mHsHh6@mHsHhdkhq6@mHsHhdkhZ6mHsHhdkh)6mHsHhdkhm06mHsHhdkhq6mHsH 6t&8''(D*,,-$ xx`a$gd[Q}$xx^`a$gd[Q}$xx`a$gd[Q}Fjlrt@PR$篧wi[iwRIh'P't'''''''''((H(p(v((((()~))@*D*ֿγ|tldh \_mHsHh!mHsHhV6mHsHhimHsHhMKmHsHh&5?mHsHhdkh/1mHsHhhZG5hhZG5mHsHhhX5mHsH hhhrhnNuhhZhh6 h0P6h \_ h~h \_hdkh/PmHsH hdkh/P D*H*R*<+N+f+++,,,,,,,,--$-f-ոzj]M@hvU5CJaJmHsHhdkhq5CJaJmHsHhU5CJaJmHsHhdkhxi5CJaJmHsHhdkhqCJaJmHsHhdkhXCJaJmHsHhh!5CJaJmHsHhh5CJaJmHsHh5CJaJmHsHhhh5CJaJh&5?5CJaJmHsHh!5CJaJmHsHh!h!5CJaJmHsHf-j---------- .H.`........./ȸwog\gM;"hhq56CJaJmHsHhhqCJaJmHsHhdkhL9mHsHhh^mHsHh2mHsHhnNumHsHh28mHsHh=mHsHhiGmHsHhdkh\m=mHsHhdkhqmHsHhdkhtgmHsHhdkhq5CJaJmHsHh.5CJaJmHsHh@G5CJaJmHsHh5CJaJmHsHhdkh=L5CJaJmHsH-../\///N0000:1111$ m$Ifa$gd}$ m$Ifa$gdrd}$ m$Ifa$gd^$d$Ifa$gd}$ m$Ifa$gd ER$ mxx`a$gdq$ mxx`a$gd[Q}/*/>/X/Z/z//////////N0R0Z0d0000ôwjj]jN?hh}CJaJmHsHhh^CJaJmHsHhPRCJ]aJmHsHh'rCJ]aJmHsHhh56CJ]aJmHsH hh56@CJaJmHsHhh)UCJ]aJmHsHh)UCJaJmHsHhh56CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhCJ]aJmHsHh);vCJ]aJmHsHhh[lCJ]aJmHsH000:11111Z2\2n2p2v2x2z2222ɺvfVfH=.h ERhqCJaJmHsHhdkhXmHsHhdkh[5\mHsHhh5CJaJmHsHhhX5CJaJmHsHhdkhq5mHsHhdkhX5mHsHhhqmHsHhhCJ]aJmHsH hh}@CJaJmHsHhh}CJaJmHsHhh}CJmHsHhhaCJaJmHsHhrd}CJaJmHsHhhC CJaJmHsH1Z2\2p2r2t2v2x2z222_Tkdn$$Ifl0#E t644 layt ER mxx$Ifgd ER$ mxx$Ifa$gd ER d$If^`gd}$d$Ifa$gd 222222222222222222223 )&#$gd^QPh]hgdZ &`#$gdZ &#$gdx &`#$gd"%$ mxxa$gd5z22222222222222222222222222223333սhOIh'=DCJhFfo0JmHnHuh'=D h'=D0Jjh'=D0JUhr`jhr`Uh/hqCJaJmHsH3333$ mxxa$gd5zF 00P&P 1}:p P. A!"n#n$n% Dpl$$If!vh535#v3#v:V l' t%6535aytCG^$$If!vh55E#v#vE:V l t655Eyt ER^ 2 0@P`p2 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH @`@ NormalCJ_HaJmH sH tH B`B q Heading 11$@&^5\J`"J q Heading 2g1$@&^g5CJ\aJDA`D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List .)@. Z Page Number4 @4 ZFooter !jj Z Table Grid7:V0/" ZP Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char d8xx$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH D/1D Z normal-h1CJOJQJaJo(phJCBJ ZBody Text Indent$`a$4@R4 DoHeader !6U a6 I& Hyperlink >*B*phP rP " Balloon TextCJOJQJaJmHsHtHN/N "Balloon Text CharCJOJQJ^JaJN/N qHeading 1 Char5CJ\aJmH sH tH N/N qHeading 2 Char5CJ\aJmH sH tH `@` qList Paragraph!$1d1$^1`a$CJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] l H %22256 &D*f-/023 "R -1233 !# !%,.5!!!8 @ 8( VB C D"?VB C D"?D  "?B S ? ul ? t""t t56tw 9:<=LM(^a{{f  +.023Nopqs 5 I P Q v w - . Z \ g g  G H _ ` 7 8 8 : : ; ; = > @ A C D L R Z ] g j m 7 8 8 : : ; ; = > @ A C D ] g m (,5566ttuuvvww 66/046BEKLSU(_a  +.23 L Q R s s - R [ c c ~   F F O O _ ` 7 8 8 : : ; ; = > @ A C D j m (,5566ttuuvvww 66/046BEKLSU(_a  +.23 L Q R s s - R [ c c ~   F F O O _ ` 7 8 8 : : ; ; = > @ A C D O O j m $oX`*l 9 ;fEpOI H֌=*H PP" {Q҈sab<ƾJzeP 0^`0o(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.8^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHx^x`OJQJ^Jo(hHoH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^`B*o(ph() TT^T`hH. $ L$ ^$ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. dd^d`hH. 44^4`hH. L^`LhH.1^1`CJOJPJQJRHd^JaJo(- ^ `o(" ^`o(" ^ `o(" ^`o(" ^`o(" o^o`o(" P^P`o(" 1 ^1 `o(" 88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^`hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(() o^o`hH. ? L^? `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. O^O`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^J()^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH\ \ ^\ `OJQJo(hH,,^,`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoll^l`OJQJo(hH^`o(. o^o`hH. ? L^? `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. O^O`hH. L^`LhH. 0^`0o(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. I H{Q=*H$oze9`*sab PP;fE     nb    "    @zɾCD*Dp|xf2 J             i =    dZ        dcBm_}[6gpH!Id ,B?`~),im'py 4 Z T C X b% j Xj Io"(qBY&Og~FGWoDn.3Iz|20R4hyw=2N)=;I$1@XDo_68KaA|`B + A !j?!f!J"w#_[#$$a$*%c%wh&:())/*V*R;+YA+K,?%-X.g.{>?e*?&5?>?I?t?JA!BCDPCRVCsVCuC'=D4DDb\D^D~DEEFNFv GCGeQGZGiGglG<HbH?jHI dIKMK#KrK6wK=L)N,O P^QPrbQ sQpsQR"R ERYR S0TRU)U.&UcUvUsVxV WyzWX1XBY YBYdYCyY[}YeZ![@[\\ Q\=]C ]s]<]^ \_o3`oO`^`pcuUc[c~du3eHftghYh[hxir|ijf1jkdkclT9l7$m):m}mn-n/nLngn oLoFfo!q%q 'q'q rr'rA3r@rZrs.s0spsvstgtEunNuiu=/v);vPvww\w x5x9;x{$z5zpz{Rc{ZF|SQ|rf|[Q}Y}rd}e^c k%6;0P X i>Iwb Mi5NqdyA/KoI#w+2q(Xh^f#uc<=\_Yx8h&q3BS3UDkk[;={T6L9r`g&1 %"O4aZ<>RUHF!)+ 7X%kBYb7m?&[eiwI/PRE1}Gr13T[^a nuT u9%5L[lqm0DXYF !,Tl ./$.}*E^g Z+Em?E\PXY@,jB 1-Ho>WJeG&XZuiqXQv@?}H}W I1l]r~AAju0@OS_WF8 gt|0]t:tN(QOP}IXb/9)0{48P^Kyv& *=uZI~ZrH4>7%2nx7*%.{O^bAL Zqz%ah 2Lhw a"%5rmPo.EPPRdZ<lo 0Uv%Ky]EAXl| [0c \ 4aF*QZrht;GI&qoV6M[5B"Kag-=7@C;~3$QI#g,i@GQ^Q):8 : @P((l `` `&Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialQ& r.VnTimeHCourier NewO& r.VnTimeCourier New5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"1 hdzkdzkjG? ? !n42 2 2qHP ?Z2!xx B T PHPUserttlinh4     Oh+'0L  ,4<DBỘ TƯ PHÁPUserNormalttlinh2Microsoft Office Word@@[j@|@|? ՜.+,0 hp HOME2 BỘ TƯ PHÁP Title !"#$&'()*+,./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\^_`abcdghkRoot Entry F K|jData %1Table-OWordDocument HHSummaryInformation(UDocumentSummaryInformation8]MsoDataStoreP| |OSPQUKEEJ0Q==2P| |Item PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q