ࡱ> XZOPQRSTUVW Zbjbj H$H~*~*7 7 7777778#897s=s====b>b>b>$9!v()7b>^>b>b>b>(77==Qb>*^7=7=b>t =7f ^g0 FQ"vQ" 8Q"7Bb>b>b>b>b>b>b>((b>b>b>b>b>b>b>Q"b>b>b>b>b>b>b>b>b>~* 6: GII THCH V HNG DN CCH GHI CC PHIU IU TRA DOANH NGHIP NM 2013 Phiu s 1A/TDN-DN PHIU THU THP THNG TIN DOANH NGHIP Cu 1. Tn doanh nghip/HTX (sau y gi chung l doanh nghip): Ghi tn chnh thc ca doanh nghip bng ch in hoa theo quyt nh thnh lp doanh nghip hoc giy chng nhn ng k kinh doanh ca doanh nghip. - M s thu: ghi m s thu do C quan Thu/C quan Qun l ng k kinh doanh cp. Cu 2. a ch doanh nghip: ghi a ch tr s giao dch chnh ca doanh nghip. Ghi y , khng vit tt cc thng tin theo yu cu vo cc dng tng ng trong phiu iu tra ghi m ng. Cc m trong mc a ch do C quan Thng k ghi. - S in thoi, s Fax, a ch Email: trong trng hp doanh nghip c nhiu s in thoi, Fax, a ch email th ghi s in thoi, s Fax, a ch Email ca b phn chu trch nhim chnh thc hin phiu iu tra ny hoc b phn hnh chnh ca doanh nghip. Cu 3. Tnh trng hot ng ca doanh nghip: Khoanh trn vo ch s thch hp tng ng vi tnh trng hot ng ca doanh nghip. Cu 5. Loi hnh kinh t ca doanh nghip Khoanh trn vo mt ch s ph hp vi loi hnh tng ng ca doanh nghip. - Nu doanh nghip thuc loi hnh cng ty c phn c vn nh nc trn 50%, sau khi khoanh trn ch s 03, ghi tip phn trm (%) vn Nh nc trung ng v vn Nh nc a phng tnh theo vn iu l tham gia vo cng ty c phn c n cui nm 2012. Nu doanh nghip thuc loi hnh cng ty c phn c vn nh nc di hoc bng 50%, sau khi khoanh trn ch s 10, ghi tip phn trm (%) vn Nh nc theo vn iu l tham gia vo cng ty c phn c n cui nm 2012. - Trng hp doanh nghip nh nc trong thc t cha chuyn i hot ng theo Lut doanh nghip 2005 th khoanh trn m 04. - Cc doanh nghip chuyn i loi hnh doanh nghip trong nm th xp doanh nghip theo ng loi hnh mi ti thi im 31/12/2012. - Cc doanh nghip c sp nhp trong nm th ch lm mt phiu iu tra cho doanh nghip mi c sp nhp, nhng s liu l s c nm ca tt c cc doanh nghip trc khi sp nhp. - Cc doanh nghip c chia tch th mi mt doanh nghip mi lm mt phiu iu tra. S liu ca thi gian cha chia tch s c chia ra cho tng doanh nghip. Trng hp khng chia c th quy c ghi vo cho doanh nghip c quy m ln nht. - Nu doanh nghip thuc loi hnh hp tc x, sau khi khoanh trn m 05, s ghi tip m l hp tc x ( m 5.1), lin hip hp tc x (m 5.2), qu tn dng nhn dn (m 5.3). Cu 8. Cc ngnh thc t hot ng sn xut kinh doanh (SXKD) nm 2012 Mc ny ch lit k cc ngnh thc t c hot ng trong nm 2012. Nu ng k kinh doanh c nhiu ngnh nhng thc t nm 2012 khng hot ng th khng ghi. 8.1 Ngnh SXKD chnh: Ghi c th tn ngnh SXKD chnh ca doanh nghip. Ngnh SXKD chnh l ngnh chim t trng ln nht v gi tr sn xut nm 2012. Nu khng xc nh c gi tr sn xut th cn c vo ngnh c doanh thu ln nht hoc ngnh s dng nhiu lao ng nht. 8.2 Ngnh SXKD khc: Ngoi ngnh SXKD chnh, nu doanh nghip cn cc ngnh SXKD khc thc t c hot ng trong nm 2012 th ghi vo cc dng tip theo. Ngnh SXKD khc phi l nhng ngnh to ra cc sn phm, dch v l hng ho c bn ra ngoi phm vi doanh nghip. Khng ghi vo mc ny nhng ngnh SXKD nm trong dy chuyn sn xut chnh nhm phc v cho ngnh sn xut chnh ca doanh nghip nh: Xng c kh lm nhim v sa cha thit b trong ni b doanh nghip; phn xng lm v hp trong cc nh my hoa qu hp,... Cn c vo tn ca cc ngnh SXKD, cn b Cc Thng k tnh, TP ghi m ngnh kinh t quc dn theo m VSIC 2007 (5 ch s) cho ngnh SXKD chnh v cc ngnh SXKD khc vo m quy nh. Cu 9. Lao ng nm 2012 Ghi tng s lao ng m doanh nghip trc tip qun l, s dng; Bao gm lao ng c tr cng, tr lng v lao ng khng c tr cng tr lng (k c ch doanh nghip t nhn). 9.1. Tng s lao ng c ti thi im 01/01/2012: Ghi tng s lao ng ca doanh nghip hin c trong danh sch ti thi im 01/01/2012. Trong ghi ring s lao ng n. 9.2. Tng s lao ng c ti thi im 31/12/2012: Ct A: Tng s: L tng s theo khi nim trn ca doanh nghip hin c trong danh sch ti thi im 31/12/2012. Trong , ghi ring s lao ng c ng BHXH, s lao ng khng c tr lng, tr cng; s lao ng l ngi nc ngoi. Phn theo ngnh SXKD: Ghi y lao ng ca cc ngnh SXKD chnh v cc ngnh SXKD khc c hch ton ring trong s cc ngnh nh ghi mc 8 (8.1 v 8.2). Trng hp c ngnh thc t hot ng c ghi mc 8.2 nhng khng hch ton ring c lao ng th quy c tnh vo ngnh SXKD chnh. Tng s lao ng ca ngnh SXKD chnh v cc ngnh SXKD khc c hch ton ring bng tng s lao ng ton doanh nghip. Nhng lao ng lm cng tc qun l, nghip v chung nu khng chia tch c theo cc ngnh SXKD th quy nh tnh vo ngnh SXKD chnh. Ct B: M s: Cn b Cc Thng k tnh, TP ghi m ngnh KTQD theo VSIC 2007 (cp 5) cho cc ngnh SXKD tng ng c ghi ct A. Ct 1 v 2: Ghi s lao ng ca doanh nghip hin c trong danh sch thi im cui nm. Ct 1 ghi tng s; ct 2 trong lao ng n. Cu 10. Cc khon chi lin quan n ngi lao ng nm 2012. 10.1. Tng s tin phi tr cho ngi lao ng: L tng cc khon m doanh nghip phi chi tr cho ngi lao ng do tham gia vo qu trnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip, bao gm: - Tin lng, thng v cc khon ph cp, cc khon chi tr khc c tnh cht nh lng: Gm tin lng, tin cng, cc khon ph cp v tin thng trong lng; Cc khon ph cp v chi tr khc ca ngi lao ng c hch ton vo chi ph sn xut, vo gi thnh sn phm nh ph cp ca 3, ph cp t , ph cp i li, ph cp tin in thoi c nh, in thoi di ng, tin cng tc ph, n gia ca (trng hp thu dch v n ung bn ngoi khng tnh vo yu t ny), tr cp thu nh v cc khon ph cp thng xuyn, khng thng xuyn khc cho ngi lao ng, bao gm cc hnh thc tr bng tin, bng hin vt nh: thc phm, ung, nhin liu, qun o (tr qun o bo h lao ng). Ch : i vi cc doanh nghip c lao ng khng c tr lng, tr cng (nh: Ch doanh nghip, nhng ngi trong gia nh ch doanh nghip) th quy c tin lng, tin cng ly theo s m c quan thu n nh tnh thu thu nhp cho doanh nghip vo mc ny. - Cc khon chi tr khc cho ngi lao ng khng tnh vo chi ph SXKD: L cc khon chi trc tip cho ngi lao ng nhng khng hch ton vo chi ph sn xut m ngun chi ly t qu khen thng, qu phc li, li nhun ca ch doanh nghip hoc t cc ngun khc (qu tng, thng ca cp trn,...). S liu cc khon trn l tng s pht sinh ca ton doanh nghip phi thanh ton cho ngi lao ng trong nm 2012, cho d khon  c thanh ton hay cn n ngi lao ng. Ch : + Mt s chi ph lin quan trc tip n ngi lao ng nhng khng c tnh l thu nhp ca ngi lao ng, l chi v qun o BHL, o to, tuyn m. + Chi ph vui chi gii tr, tham quan, du lch c tnh l thu nhp ca ngi lao ng (thu nhp khc khng tnh vo chi ph SXKD). + Cc khon doanh nghip tr cho ngi lao ng bng hin vt c tnh theo gi m s sch k ton thc hin. 10.2. Bo him x hi tr thay lng: L khon BHXH chi tr cho ngi lao ng ca doanh nghip trong thi gian ngh m au, thai sn, tai nn lao ng,... (theo ch quy nh ca BHXH hin hnh). 10.3. ng gp BHXH, bo him tht nghip, bo him y t, kinh ph cng on ca doanh nghip: L nhng khon m doanh nghip trch np cho h thng BHXH; bo him tht nghip, bo him y t, kinh ph cng on cho ngi lao ng. y l s pht sinh trch trong nm 2012, cho d cc khon  np hay cn n cc c quan bo him v t chc cng on. Ct 1: Ghi s pht sinh trong nm m doanh nghip phi thanh ton cho ngi lao ng hoc phi ng gp vo BHXH, tht nghip, y t, kinh ph cng on. Trong : Tch ring bo him tht nghip Ghi ch: Nu doanh nghip no khng ng gp cc qu v kinh ph trn th b trng mc ny. Cu 11. Ti sn v ngun vn nm 2012 11.1.Tng cng ti sn: L tng gi tr ti sn ca doanh nghip ti thi im 01/01/2012 v 31/12/2012, bao gm ti sn ngn hn v ti sn di hn. A. Ti sn ngn hn: L tng gi tr tin, cc khon tng ng tin v cc ti khon ngn hn khc c th chuyn i thnh tin, hoc c th bn hay s dng trong vng mt nm hoc mt chu k kinh doanh bnh thng ca DN c n thi im bo co, gm: Tin, cc khon tng ng tin, cc khon u t ti chnh ngn hn, cc khon phi thu ngn hn, hng tn kho v ti sn ngn hn khc. Trong : - Cc khon phi thu ngn hn: L ton b gi tr ca cc khon phi thu khch hng, khon tr trc cho ngi bn, phi thu ni b, phi thu theo tin k hoch hp ng xy dng, v cc khon phi thu khc ti thi im bo co c thi hn thu hi hoc thanh ton di 1 nm hoc trong mt chu k kinh doanh (sau khi tr i d phng phi thu ngn hn kh i). - Hng tn kho: L ton b gi tr hin c cc loi hng tn kho d tr cho qu trnh SXKD ca doanh nghip (sau khi tr i d phng gim gi hng tn kho). S liu ghi vo ch tiu Hng tn kho l tng s d N ca cc Ti khon 151 Hng mua ang i trn ng , Ti khon 152 Nguyn liu, vt liu , Ti khon 153 Cng c, dng c , Ti khon 154 Chi ph SXKD d dang , Ti khon 155 Thnh phm , Ti khon 156 Hng ho , Ti khon 157 Hng gi i bn v Ti khon 158 Hng ho kho bo thu . Trong hng tn kho, ghi ring cc mc: + Chi ph SXKD d dang: Ch ghi cho nhng ngnh sn xut nh nng, lm nghip, thy sn, cng nghip, xy dng. + Thnh phm tn kho: Ch ghi nhng thnh phm, bn thnh phm ca nhng ngnh sn xut: nng, lm nghip, thy sn, cng nghip do DN sn xut v thc t cn tn kho. + Hng gi i bn: Ch ghi nhng hng ho ca nhng ngnh sn xut: Nng, lm nghip, thy sn, cng nghip do DN sn xut ra. B. Ti sn di hn: L gi tr cc loi ti sn khng c phn nh trong ch tiu ti sn ngn hn. Ti sn di hn phn nh tng gi tr cc khon ti sn di hn c thi im u nm v cui nm, bao gm: cc khon phi thu di hn, ti sn c nh, bt ng sn u t, cc khon u t ti chnh di hn v ti sn di hn khc. Trong : I. Cc khon phi thu di hn: L ton b gi tr ca cc khon phi thu di hn ca khch hng, phi thu ni b di hn, cc khon phi thu di hn khc v s vn kinh doanh giao cho cc n v trc thuc, ti thi im u nm v cui nm c thi hn thu hi hoc thanh ton trn 1 nm hoc hn mt chu k kinh doanh. II. Ti sn c nh: L ton b gi tr cn li (nguyn gi tr i hao mn lu k) ca cc loi ti sn c nh v chi ph XDCB d dang hin c ti thi im u nm (01/01/2012) v cui nm (31/12/2012). Ti sn c nh chia theo tnh cht ti sn gm: TSC hu hnh, TSC thu ti chnh, TSC v hnh. 1. Ti sn c nh hu hnh: L ton b gi tr cn li ca cc loi ti sn c nh hu hnh ti thi im u nm v cui nm. - Nguyn gi: L ton b nguyn gi cc loi TSC hu hnh ti thi im u nm v cui nm. S liu ghi vo ch tiu Nguyn gi l s d N ca Ti khon 221 Ti sn c nh hu hnh . - Gi tr hao mn lu k: L ton b gi tr hao mn ca cc loi ti sn c nh hu hnh liy k ti thi im u nm v cui nm. S liu ghi vo ch tiu ny l s d C ca Ti khon 2141 Hao mn TSC hu hnh trn s Ci chi tit TK 2141. 2. Ti sn c nh thu ti chnh: L ton b gi tr cn li ca cc loi ti sn c nh thu ti chnh ti thi im u nm v cui nm. - Nguyn gi: L ton b nguyn gi cc loi TSC thu ti chnh ti thi im u nm v cui nm. S liu ghi vo ch tiu Nguyn gi l s d N ca Ti khon 212 Ti sn c nh thu ti chnh . - Gi tr hao mn lu k: L ton b gi tr hao mn ca cc loi ti sn c nh thu ti chnh liy k ti thi im u nm v cui nm. S liu ghi vo ch tiu ny l s d C Ti khon 2142 Hao mn TSC thu ti chnh trn s Ci chi tit TK 2142. 3. Ti sn c nh v hnh: L ton b gi tr cn li ca cc loi ti sn c nh v hnh ti thi im u nm v cui nm. - Nguyn gi: L ton b nguyn gi cc loi TSC v hnh ti thi im u nm v cui nm. S liu ghi vo ch tiu Nguyn gi l s d N ca Ti khon 213 Ti sn c nh v hnh . - Gi tr hao mn lu k: L ton b gi tr hao mn ca cc loi TSC v hnh liy k ti thi im u nm v cui nm. S liu ghi vo ch tiu ny l s d C ca Ti khon 2143 Hao mn TSC v hnh trn s Ci chi tit TK 2143. 11.2. Tng cng ngun vn: Bao gm ton b cc khon n phi tr v ngun vn thuc s hu ca ch DN. A. N phi tr: L tng cc khon n pht sinh m DN phi tr ti thi im u nm v cui nm, gm n ngn hn (vay v n ngn hn, phi tr cho ngi bn, ngi mua tr tin trc, thu v cc khon phi np Nh nc, phi tr ngi lao ng, chi ph phi tr, phi tr ni b, phi tr theo tin k hoch hp ng xy dng, cc khon phi tr, phi np ngn hn khc, d phng phi tr ngn hn) v n di hn (phi tr di hn ngi bn, phi tr di hn ni b, phi tr di hn khc, vay v n di hn, thu thu nhp hon li phi tr, d phng tr cp mt vic lm, d phng phi tr di hn). B. Vn ch s hu: L ton b ngun vn thuc s hu ca ch DN, ca cc thnh vin trong cng ty lin doanh hoc cc c ng trong cng ty c phn, kinh ph qun l do cc n v trc thuc np ln,... Vn ch s hu bao gm: Vn ch s hu (vn u t ca ch s hu, thng d vn c phn, vn khc ca ch s hu, c phiu qu, chnh lch nh gi li ti sn, chnh lch t gi hi oi, qu u t pht trin, qu d phng ti chnh, qu khc thuc vn ch s hu, li nhun sau thu cha phn phi, ngun vn u t XDCB) v ngun kinh ph v cc qu (qu khen thng, phc li, ngun kinh ph, ngun kinh ph hnh thnh TSC). Ngun s liu: Ngun s liu ghi vo mc ti sn v ngun vn l Bo co ti chnh, Bng cn i k ton ca DN, mu B01-DN Ch b bo co ti chnh hin hnh. Ch : - Tng cng ti sn = Tng cng ngun vn - Nhng DN mi i vo hot ng SXKD trong nm (sau thi im 01/01/2012) th ct u nm ghi du (x). Cu 12. Kt qu sn xut kinh doanh nm 2012 Ct A: (1) Tng doanh thu bn hng v cung cp dch v: L tng gi tr cc li ch kinh t doanh nghip thu c trong nm 2012, pht sinh t cc hot ng tiu th hng ha, thnh phm, bt ng sn u t v cung cp dch v ca doanh nghip, c khch hng chp nhn thanh ton. (2) Cc khon gim tr doanh thu: L cc khon c ghi gim tr vo doanh thu, gm: Cc khon chit khu thng mi, gim gi hng bn, hng bn b tr li v thu tiu th c bit, thu xut khu, thu GTGT ca doanh nghip np thu GTGT tnh theo phng php trc tip phi np tng ng vi s doanh thu c xc nh trong nm 2012. Trong , ghi ring khon gim tr t thu tiu th c bit, thu xut khu v thu GTGT ca doanh nghip np thu GTGT tnh theo phng php trc tip. (3) Doanh thu thun bn hng v cung cp dch v: L tng doanh thu bn hng ha, thnh phm, bt ng sn u t v cung cp dch v tr (-) cc khon gim tr (m 05=m 01-m 03) Trong : - Doanh thu thun bn l (p dng cho cc doanh nghip sn xut): L doanh thu bn hng ho cho nhu cu tiu dng ca c nhn v h gia nh. Chia theo ngnh hot ng: Ghi y tn ca cc ngnh SXKD chnh v cc ngnh SXKD khc c hch ton ring nh ghi mc 8 (8.1 v 8.2). Trng hp c ngnh thc t hot ng c ghi mc 8.2 nhng khng hch ton ring c th quy c tnh vo ngnh SXKD chnh. Tng s doanh thu thun ca ngnh SXKD chnh v cc ngnh SXKD khc c hch ton ring bng tng s doanh thu thun ton doanh nghip. Lu : Nhng doanh nghip thuc ngnh nng, lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng nu c hng ho mua vo ri bn ra khng qua ch bin g thm trong doanh nghip th doanh thu ghi vo ngnh thng nghip. - Doanh thu thun dch v cng nghip: L doanh thu thun t cc hot ng dch v cng nghip lm cho bn ngoi, bao gm: + Doanh thu gia cng sn phm cho cc n v khc m nguyn vt liu do khch hng mang n; + Doanh thu sa cha, bo dng thit b, my mc cho cc n v khc; + Doanh thu t cc cng vic c tnh cht cng nghip lm cho cc n v khc nh: Sn, m, nh bng cc sn phm v chi tit sn phm. Lu : i vi cc hot ng dch v cng nghip lm cho cc n v khc, ch tnh doanh thu thun thc t thu c t bn thn dch v m doanh nghip thc hin, khng tnh gi tr nguyn, vt liu ca khch hng a n gia cng, khng tnh gi tr ph tng v gi tr ca thit b, my mc ca khch hng a n thay th, sa cha. (4) Gi vn hng bn: L tng gi vn ca hng ha, bt ng sn u t, gi thnh sn xut ca thnh phm bn, chi ph trc tip ca khi lng dch v hon thnh cung cp, chi ph khc c tnh vo gi vn. (5) Li nhun gp v bn hng v cung cp dch v: doanh thu thun v bn hng ho, thnh phm, bt ng sn u t v cung cp dch v tr (-) gi vn hng bn (m 09 = m 05 - m 08) (6) Doanh thu hot ng ti chnh: Nu doanh nghip c hch ton ring doanh thu ca cc hot ng ti chnh th ghi vo mc ny (nu khng c th b trng). Lu : Nhng DN c hot ng chnh l ti chnh, tn dng th doanh thu khng ghi vo mc ny m phi ghi vo mc 1 Doanh thu bn hng v cung cp dch v . (7) Chi ph ti chnh: L tng chi ph ti chnh, gm tin li vay phi tr, chi ph bn quyn, chi ph hot ng lin doanh,... pht sinh trong nm 2012 ca doanh nghip (9) Chi ph qun l doanh nghip: L tng chi ph qun l doanh nghip pht sinh trong nm 2012 ca doanh nghip nh chi v lng nhn vin b phn qun l, chi ph vt liu vn phng, chi ph dch v mua ngoi... (10) Chi ph bn hng: L tng chi ph thc t pht sinh trong qu trnh bn hng ha, thnh phm, cung cp dch v pht sinh trong nm 2012 ca doanh nghip nh chi ph cho hng, gii thiu sn phm, chi ph hi ngh khch hng, qung co sn phm... (11) Li nhun thun t hot ng kinh doanh: Phn nh kt qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip v bng li nhun gp v bn hng v cung cp dch v cng (+) Doanh thu hot ng ti chnh tr (-) Chi ph ti chnh, chi ph bn hng v chi ph qun l doanh nghip pht sinh trong k bo co (m 18 = m 09 + m 14 - m 15 - m 16) (12) Thu nhp khc: L cc khon thu nhp khc trong nm 2012 ca doanh nghip bao gm cc khon thu t cc hot ng xy ra khng thng xuyn nh: Thu v thanh l, nhng bn TSC; Thu tin pht khch hng do vi phm hp ng; Thu tin bo him c bi thng; Thu cc khon n phi thu xo s tnh vo chi ph k trc; Khon n phi tr nay mt ch c ghi tng thu nhp; Thu cc khon thu c gim, c hon li v cc khon thu khc. (13) Chi ph khc: L tng cc khon chi ph khc pht sinh trong nm 2012 ca doanh nghip bao gm cc khon chi ph thanh l, nhng bn TSC; tin pht do vi phm hp ng kinh t; chnh lch l do nh gi li vt t, hng ho, TSC a i gp vn lin doanh... (14) Li nhun khc: Bng thu nhp khc tr (-) chi ph khc (m 21 = m 19 - m 20) (15) Tng li nhun k ton trc thu: L s li nhun thc hin trong nm 2012 ca doanh nghip trc khi tr thu thu nhp doanh nghip t hot ng kinh doanh v hot ng khc pht sinh trong nm 2012. Ch tiu ny bng li nhun thun t hot ng kinh doanh cng (+) vi li nhun khc (m 22 = m 18 + m 21). (16) Chi ph thu thu nhp doanh nghip: Bao gm chi ph thu thu nhp doanh nghip hin hnh v chi ph thu thu nhp doanh nghip hon li pht sinh trong nm 2012 ca doanh nghip. (17) Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip: Tng s li nhun thun (hoc l) sau thu t cc hot ng ca doanh nghip (sau khi tr chi ph thu thu nhp doanh nghip). Ch tiu ny bng tng li nhun k ton trc thu tr (-) chi ph thu thu nhp doanh nghip. (m 25 = m 22 - m 23). Ct 1: Ghi s thc t thc hin nm 2012. Ngun s liu: Ngun s liu ghi vo Cu 12 - Kt qu sn xut kinh doanh nm 2012 l Bo co Kt qu hot ng kinh doanh theo mu B02-DN hoc B02-DNN ca Ch k ton hin hnh. Cu 13. Thu v cc khon phi np Nh nc nm 2012 Thu (tng s): L cc loi thu m doanh nghip phi np v np vo ngn sch nh nc trong nm 2012. Trong : Ghi ring cc loi thu sau: - Thu GTGT hng bn ni a (Gm: Thu GTGT hng bn ni a theo phng php trc tip v theo phng php khu tr). - Thu gi tr gia tng hng nhp khu. - Thu tiu th c bit. - Thu xut khu. - Thu nhp khu. Ct 1: S pht sinh phi np trong nm: L s thu v cc khon khc pht sinh phi np ngn sch trong nm 2012. Ct 2: S np trong nm: L s thc t np vo ngn sch nh nc, bao gm: S np cho nm trc chuyn sang v s np cho pht sinh trong nm 2012. + S thu np trong nm 2012: Cn c vo chng t np thu, bng tng gi tr bn N TK 333 (3333 Thu xut nhp khu tch ring NK v XK, 3332 Thu tiu th c bit ) ca cc bt ton hch ton: N TK 333 (3333, 3332); C cc TK 111, 112,.... Cu 14. Thc hin gp vn iu l chia theo nc (p dng cho cc doanh nghip c vn u t trc tip nc ngoi) Ct A: Tng s: L tng s vn do cc thnh vin, cc bn tham gia, cc c ng gp hoc cam kt gp trong mt thi hn nht nh, c ghi vo iu l cng ty, trin khai xy dng, mua sm thit b my mc,... sn xut kinh doanh. Vn iu l gm tin mt v cc gi tr ngun ti nguyn, gi tr quyn s dng t, thit b my mc, gi tr quyn s hu tr tu, cng ngh, b quyt k thut, cc ti sn khc ghi trong iu l cng ty do thnh vin gp to thnh vn ca cng ty c biu hin di dng tin mt. Tng vn iu l bng vn iu l ca cc bn Vit Nam v cc bn nc ngoi ng gp. Bn Vit Nam: L cc i tc ca Vit Nam tham gia lin doanh gp vn, gm: Doanh nghip nh nc, DN ngoi nh nc, t chc khc nh: cc vin nghin cu, cc trung tm, trng,... Bn nc ngoi: L cc i tc thuc nc ngoi tham gia gp vn. Ghi c th tn tt c cc nc/vng lnh th. Ct B: M s: Cn c tn cc nc tham gia gp vn do DN lit k, cn b Cc Thng k tnh, TP ghi m nc ph hp vi danh mc quy nh. Ct 1: Vn iu l n 31/12/2012: L s vn do cc thnh vin lin doanh, c ng gp hoc cam kt gp trong mt thi gian nht nh v c ghi vo iu l cng ty, doanh nghip tnh n thi im 31/12/2012 bao gm vn iu l b sung. Ct 2: Thc hin gp vn iu l trong nm 2012: L s vn do cc thnh vin lin doanh, c ng thc t gp cho cng ty, doanh nghip t 1/1/2012 n 31/12/2012 Ct 3: Gp vn iu l liy k n 31/12/2012: L s vn thc t cc bn tham gia ng gp trin khai xy dng, mua sm thit b my mc,... sn xut kinh doanh t khi thnh lp cng ty, doanh nghip cng dn n thi im 31/12/2012 (gm vn gp ca cc bn khi thnh lp doanh nghip cng vi vn gp b sung, nu c). Cu 15. Vn u t thc hin trong nm 2012 Vn u t l vn b ra thc hin mc ch u t ca DN nh u t cho XDCB, mua sm, sa cha ln TSC, b sung thm vn lu ng t ngun vn t c ca DN,... nhm sau mt chu k hot ng, hoc sau mt thi gian nht nh thu v mt gi tr ln hn gi tr vn b ra ban u. Trong cuc iu tra ny, vn u t ca doanh nghip quy nh ch gm cc yu t sau: - Vn u t vi mc ch tng thm ti sn c nh ca DN thng qua hot ng XDCB (k c vn thit b v vn u t mua sm phng tin vn ti, my mc thit b l khng qua u t XDCB). - Vn thuc quyn s hu ca ch DN b ra b sung thm vo vn lu ng (khng tnh cc ngun vn vay, vn chim dng, vn huy ng khc b sung vo cho vn lu ng). - Vn u t khc cho h tr k thut, nghin cu khoa hc, pht trin cng ngh v ngun nhn lc. Lu : i vi DN, vn u t trong nm bao gm c cc khon u t mang tnh chuyn nhng quyn s dng hoc quyn s hu gia cc c nhn, cc n v, cc t chc trong ni b nn kinh t. C th l vn u t trong nm ca DN c tnh c tin mua quyn s dng t, tin mua cc thit b, nh ca, kho tng qua s dng ca n v, c nhn trong nc. A. Chia theo ngun vn: 1. Vn ngn sch nh nc: l vn u t do ngn sch nh nc (gm: Ngn sch nh nc trung ng, ngn sch nh nc a phng) cp cho doanh nghip 2. Vn vay: u t xy dng c bn v mua sm thit b, gm: - Tri phiu Chnh ph: l ngun vn do Chnh ph pht hnh tri phiu nhm mc ch u t cho cc cng trnh xy dng v cc cng trnh nhm pht trin sn xut. - Vn tn dng u t pht trin: Gm vn trong nc v vn nc ngoi. + Vn trong nc, gm: * Vn tn dng do Nh nc bo lnh: l vn m doanh nghip vay ti cc t chc tn dng c cc c quan Nh nc (B ti chnh& ) hoc nh ch ti chnh c ch nh (do chnh ph hoc Th tng Chnh ph bo lnh) * Vn tn dng u t pht trin ca nh nc: L ngun vn m DN c th c vay hng li sut u i hoc khng c li sut u t trong nhng ngnh, l)nh vc chng trnh kinh t ln ca Nh nc v cc vng kh khn cn khuyn khch u t, m bo hon tr c vn vay + Vn nc ngoi (ODA): Gm vn h tr pht trin chnh thc (gi tt l ODA) : L ngun vn c hnh thnh t hot ng hp tc pht trin gia Nh nc hoc Chnh ph Nc cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam vi nh ti tr l Chnh ph nc ngoi, cc t chc ti tr song phng v cc t chc lin quc gia hoc lin Chnh ph. ODA gm c: Cho vay khng hon li, vay u i v hn hp. * ODA cho vay khng hon li: L hnh thc cung cp ODA khng phi hon tr li cho nh ti tr. * ODA vay u i (hay cn gi l tn dng u i): L khon vay vi cc iu kin u i v li sut, thi gian n hn v thi gian tr n, bo m yu t khng hon li (cn gi l thnh t h tr ) t t nht 35% i vi cc khon vay c rng buc v 25% i vi cc khon vay khng rng buc; * ODA vay hn hp: L cc khon vin tr khng hon li hoc cc khon vay u i c cung cp ng thi vi cc khon tn dng thng mi, nhng tnh chung li c yu t khng hon li t t nht 35 % i vi cc khon vay c rng buc v 25% i vi cc khon vay khng rng buc. Ch : trong phn ny khng tnh vn ODA cho vay khng hon li - Vay t cc ngun khc: L s tin u t m DN i vay t cc t chc tn dng trong nc (khng k tn dng u t ca Nh nc tnh mc trn), vay cc ngn hng nc ngoi, vay cc t chc quc t v vay cc t chc v c nhn dn c khc, vay ca cng ty m& 3. Vn t c: L ngun vn c hnh thnh t vn tch liy thuc s hu ca Ch DN, t li nhun ca DN trch ra u t, t thanh l ti sn, t ngun vn khu hao TSC, t cc qu ca DN, t hnh thc huy ng vn c phn, vn gp lin doanh ca cc bn i tc lin doanh, t cc ngun qu biu, qu tng cho DN. 4. Vn huy ng t cc ngun khc: ngoi cc ngun vn ni trn, DN cn c ngun vn u t no khc th ghi vo mc ny. B. Chia theo khon mc u t: 1. Vn u t xy dng c bn: l ton b vn b ra chi ph cho vic kho st quy hoch xy dng cng trnh, chun b u t, chi ph thit k v xy dng, chi mua sm v lp t thit b v cc chi ph khc c ghi trong tng d ton (bao gm c tin chuyn quyn s dng t). Vn u t xy dng c bn bao gm: + Chi ph xy dng v lp t (vn xy lp). + Chi ph mua sm thit b my mc (vn thit b). + Chi ph khc. Chi ph xy dng v lp t: Bao gm: + Chi ph ph v tho d cc vt liu kin trc ci (c tnh n gi tr vt t, vt liu c thu hi (nu c) gim vn u t). + Chi ph san lp mt bng xy dng. + Chi ph xy dng cng trnh tm, cng trnh ph tr phc v thi cng (ng thi cng, in nc, nh xng...), nh tm ti hin trng  v iu hnh thi cng (nu c). + Chi ph xy dng cc hng mc cng trnh nh lm mi, m rng, ci to v khi phc cc cng trnh xy dng (bao gm c vic lp ghp cc cu kin trn mt bng xy dng). Cc hot ng nh ng cc, khung, b tng, p , bc gin gio, lp mi, sa cha lm thay i hoc m rng cc cng trnh... u c a vo nhm ny. + Chi ph lp t thit b (i vi thit b cn lp t) gm c: vic lp t trang thit b vt dng m chc nng xy dng phi lm, nhng hot ng ny thng c thc hin ti chn cng trnh xy dng. Chi ph lp t thit b cn bao gm c chi ph cho thm d, lp t cc h thng l si, iu ho nhit , thit b thng gi, chng m, lp t ng ten, h thng bo ng v cc cng vic khc thuc v in, h thng ng ti nc, thang my, cu thang t ng, lp t ng dn trong x l cng nghip, lp my lnh, h thng chiu sng, h thng tn hiu,... + Hon thin cng trnh xy dng gm: Cc hot ng khc nhau c lin quan n hon thin hoc kt thc mt cng trnh nh lp knh, trt va, qut vi, trang tr, lt sn, hon thin phn mc, cng vic kin trc m thanh, lm sch ngoi tht... k c vic tu sa cc loi trang thit b  cp trn. - Chi ph di chuyn thit b thi cng v lc lng xy dng (trong trng hp ch nh thu nu c). Chi ph mua sm thit b, my mc: Bao gm ton b chi ph mua sm thit b, my mc dng c dng cho sn xut, kinh doanh, nghin cu, th nghim... (k c thit b cn lp t v thit b my mc khng cn lp t). Ni dung vn thit b gm: + Chi ph mua sm thit b cng ngh (gm c thit b phi tiu chun cn sn xut, gia cng (nu c), cc trang thit b khc phc v sn xut, lm vic, sinh hot ca cng trnh (bao gm thit b lp t v thit b khng cn lp t), k c phn ng ng, ng dy trc thuc my mc. + Chi ph mua nhng dng c dng trong sn xut (bn th, mi,& ) dng c o lng, thit b trong phng th nghim, dng c phc v qun l kinh doanh (my tnh, my in,& ). + Chi ph vn chuyn t ni mua n cng trnh, chi ph lu kho, lu bi, lu container (nu c) ti cng Vit Nam (i vi cc thit b nhp khu), chi ph bo qun, bo dng ti kho bi hin trng; chi ph gia cng, kim tra thit b, my mc khi a vo lp. + Thu v ph bo him thit b cng trnh. Chi ph khc: Ngoi vn xy lp v thit b, trong tng vn u t xy dng c bn cn c mt b phn vn u t khc, bao gm: Chi ph khc giai on chun b u t: - Chi ph lp bo co nghin cu tin kh thi, bo co nghin cu kh thi. - Chi ph tuyn truyn, qung co (nu c); - Chi ph nghin cu khoa hc, cng ngh c lin quan n d n u t; - Chi l ph thm nh bo co nghin cu kh thi ca d n u t. Chi ph khc giai on thc hin u t: - Chi ph khi cng cng trnh (nu c); - Chi ph n b v t chc thc hin trong qu trnh n b t ai hoa mu, di chuyn dn c v cc cng trnh trn mt bng xy dng, chi ph phc v cho cng tc ti nh c v phc hi (i vi cng trnh xy dng ca d n u t c yu cu ti nh c v phc hi); - Tin thu t hoc mua quyn s dng t; - Chi ph kho st xy dng, thit k cng trnh, chi ph m hnh th nghim (nu c), chi ph lp h s mi thu, chi ph cho vic phn tch, nh gi kt qu u thu, mua sm vt t thit b; chi ph gim st thi cng xy dng v cc chi ph t vn khc,...; - Chi ph ban qun l d n; - Chi ph bo v an ton, bo v mi trng trong qu trnh xy dng cng trnh (nu c); - Chi ph kim nh vt liu vo cng trnh (nu c); - Chi ph lp, thm tra n gi d ton; chi ph qun l; chi ph xy dng cng trnh; - Chi ph bo him cng trnh; - L ph a chnh; - Chi l ph thm nh thit k k thut hoc thit k k thut-thi cng, tng d ton cng trnh. Chi ph khc giai on kt thc xy dng a d n vo khai thc s dng: - Chi ph thc hin vic quy i vn; thm tra v ph duyt quyt ton vn u t cng trnh; - Chi ph tho d cng trnh tm, cng trnh ph tr phc v thi cng, nh tm (tr gi tr thu hi),...; - Chi ph thu dn v sinh cng trnh; t chc nghim thu khnh thnh v bn giao cng trnh; - Chi ph o to cng nhn k thut v cn b qun l sn xut (nu c); - Chi ph thu chuyn gia vn hnh v sn xut trong thi gian chy th (nu c); - Chi ph nguyn liu, nng lng v nhn lc cho qu trnh chy th khng ti v c ti (tr gi tr sn phm thu hi c),... 2. Vn u t mua sm TSC dng cho sn xut khng qua XDCB: L ton b chi ph mua TSC v chi ph o to cng nhn k thut v cn b qun l sn xut vn hnh my mc thit b (nu c) b sung thm cho DN trong nm nhng khng qua hot ng XDCB nh: Mua nh dng cho vn phng DN hoc lm nh xng, mua thm thit b my mc n l b sung cho dy chuyn sn xut hoc t ch cng nhn,& Lu : i vi gi tr ca thit b my mc, nu mua sm thuc ngun vn XDCB (thit b gn vi cng trnh xy dng) th tnh vo vn u t XDCB . Nu mua sm thit b l khng thuc vn ca mt cng trnh xy dng, th ghi vo mc ny. 3. Vn u t sa cha ln, nng cp TSC: L ton b chi ph thc t trong nm cho cng vic sa cha ln TSC ca DN (gm chi ph phi thanh ton cho bn ngoi v chi ph cho phn DN t lm). Ngun chi ph thng ly t vn t c (ngun vn khu hao TSC). 4. Vn u t b sung vn lu ng: l s tin thuc quyn s hu ca ch doanh nghip u t b sung thm vo vn lu ng ca doanh nghip trong nm 2012 5. Vn u t khc: Bao gm vn u t ca cc d n h tr k thut, vn u t cho cc hot ng nghin cu khoa hc v pht trin o to, bi dng pht trin ngun nhn lc,... C. Chia theo ngnh kinh t: Cn c vo mc ch d n u t xc nh vn u t cho tng ngnh kinh t (ngnh cp 2, VSIC 2007), v d: D n u t nhm mc ch tng nng lc cho ngnh dt, may th vn u t ghi vo ngnh dt, may. u t cho khch sn th ghi vo ngnh khch sn,... D. Chia theo tnh, thnh ph trc thuc trung ng c d n cng trnh u t trong nm Ngun s liu: cc doanh nghip cn c vo cc ti liu sau ghi vo phiu: - Cc hp ng kinh t gia ch u t v cc bn nhn thu c lin quan - Cc s sch theo di ca doanh nghip v tnh hnh thc hin vn u t - Nhng chng t thanh ton gia ch u t vi bn nhn thu, nhng ho n chng t nhp kho mua sm thit b my mc v chng t thanh ton cc chi ph khc ca n v ch u t thc hin Cu 19. Danh sch c s trc thuc doanh nghip: Lit k tt c cc c s trc thuc doanh nghip, khng phn bit loi hnh c s hay a im SXKD. C s SXKD quy c trong cuc iu tra ny c xc nh nh sau: (1) L n v SXKD hch ton ph thuc ca doanh nghip, c a im c nh (cng hoc khng cng a im vi tr s chnh ca DN), c ngi qun l. Cc c s hch ton ph thuc ca doanh nghip thng l cc c s cung cp cc dch v h tr ch yu cho cc c s SXKD trong doanh nghip, nh qun l hnh chnh, vn ti kho bi, sa cha duy tu, nh tr, trm x, nh vn ha& (2) Tham gia vo hot ng sn xut, kinh doanh, cung cp dch v cho bn ngoi hoc s dng trong ni b doanh nghip, c th xc nh c kt qu hot ng bng doanh thu bn sn phm, hng ha, dch v hoc chi ph sn xut kinh doanh. (3) C th tnh ton c mt s ch tiu ch yu nh: Lao ng, doanh thu hoc chi ph sn xut trong nm. Phiu s 1A.1/TDN-HTX KT QU HOT NG CA HP TC X I. TNH HNH CHUNG HP TC X, LIN HIP HP TC X Cu 1. Tn hp tc x, lin hip hp tc x: Ghi y (khng vit tt) tn hp tc x/qu tn dng nhn dn c s, lin hip Hp tc x/qu tn dng nhn dn trung ng (sau y gi tt l HTX, LH HTX) bng ch in hoa c du theo tn trong quyt nh thnh lp hoc giy php ng k sn xut, kinh doanh hoc tn khc trn con du ca HTX, LH HTX. M s thu: Nu HTX, LH HTX c m s thu iu tra vin ghi y m s thu ca HTX, LH HTX vo quy nh, mi ch s ghi vo mt , ln lt t tri qua phi (theo ch hin hnh m s thu c 10 s). trnh trng hp thiu, st m s thu, quy nh nu HTX, LH HTX khng c m s thu th iu tra vin gch ngang 10 ghi m s thu. V d: HTX A khng c m s thu Cu 2. Ngun gc hnh thnh hp tc x, lin hip hp tc x Cn c vo ngun gc hnh thnh ca HTX, LH HTX, iu tra vin xp HTX, LH HTX vo 1 trong 3 loi chnh l: Thnh lp trc 1997, cha chuyn i; Thnh lp trc 1997, chuyn i v Thnh lp t 01/01/1997 n nay. - Thnh lp trc 1997, cha chuyn i: L nhng HTX, LH HTX c thnh lp t 31 thng 12 nm 1996 v trc (tc l trc khi Lut Hp tc x 1996 c hiu lc) n thi im iu tra vn hot ng theo m hnh HTX, LH HTX kiu ci nhng cha chuyn i hot ng theo m hnh HTX, LH HTX c quy nh trong Lut Hp tc x nm 1996 v c sa i, b sung nm 2003. iu tra vin chn m 1, chuyn hi cu 3. - Thnh lp trc 1997, chuyn i: L nhng HTX, LH HTX c thnh lp t 31 thng 12 nm 1996 v trc (tc l trc khi Lut Hp tc x 1996 c hiu lc) n thi im iu tra vn hot ng v hot ng ng theo theo m hnh HTX, LH HTX c quy nh trong Lut Hp tc x nm 1996 v c sa i, b sung nm 2003. iu tra vin chn m 2, chuyn hi cu 3. -Thnh lp t 01/01/1997: Nu l HTX, LH HTX thnh lp t 01-01-1997 n nay (k t khi Lut HTX nm 1996 c hiu lc) c th c thnh lp mi hon ton, t t hp tc hay thnh lp t tch, st nhp t hp tc x ci. iu tra vin khoanh m 3. Nu HTX, LH HTX thuc loi HTX, LH HTX thnh lp t 01/01/1997 (chn m 3) iu tra vin phi tip tc hi tip xem HTX, LH HTX thnh lp t u? chn m 3.1, 3.2 hoc 3.3 bn cnh cho thch hp. + Thnh lp mi hon ton: HTX, LH HTX c thnh lp mi hon ton t cc c nhn, h gia nh, php nhn (gi chung l x vin) c nhu cu, li ch chung, t nguyn gp vn, gp sc lp ra pht huy sc mnh tp th sau khi Lut HTX nm 1996 c hiu lc (t 1-1-1997 n nay), iu tra vin chn m 3.1. + Thnh lp t T hp tc: HTX c thnh lp sau khi Lut HTX nm 1996 c hiu lc (t 1-1-1997 n nay) nhng trn nn tng t 1 hoc nhiu T hp tc th iu tra vin chn m 3.2. + Thnh lp t tch, st nhp: HTX, LH HTX c thnh lp sau khi Lut HTX nm 1996 c hiu lc (t 1-1-1997 n nay) nhng trn nn tng mt HTX hoc c quan t chc khc do tch hoc nhp vi mt hoc nhiu HTX hay c quan t chc khc hnh thnh 1 HTX, LH HTX mi th iu tra vin chn m 3.3. Ch : Khi iu tra vin chn m 1 v m 2 th khng hi v chn m 3.1, 3.2, 3.3. Cn nu chn m 3 th bt buc iu tra vin phi hi tip la chn m 3.1, 3.2 hoc 3.3. Cu 3. Nm thnh lp mi hoc chuyn i Cn c vo nm thnh lp hay nm chuyn i ca HTX, LH HTX iu tra vin ghi 4 s ca nm vo 4 trng () bn cnh. V d: HTX A thnh lp nm 1997 ghi1997 Ch : - Nhng HTX cha chuyn i (m s 1) th nm thnh lp phi t 1996 tr v trc. - Nhng HTX chuyn i t HTX ci sang v HTX thnh lp t 01/01/1997 sau khi Lut HTX nm 1996 c hiu lc (m 2 hoc 3) th nm thnh lp phi t nm 1997 n nay. Cu 4. Hp tc x, lin hip hp tc x c cung ng sn phm, dch v cho thnh vin khng? Sn phm, dch v hp tc x, lin hip hp tc x cung ng cho thnh vin l sn phm, dch v hp tc x, lin hip hp tc x cung ng cho thnh theo hp ng dch v, thng qua mt hoc mt s hot ng nh: mua chung sn phm, dch v t th trng phc v cho thnh vin, hp tc x thnh vin; bn chung sn phm, dch v ca thnh vin, hp tc x thnh vin ra th trng; mua sn phm, dch v ca thnh vin, hp tc x thnh vin bn ra th trng; mua sn phm, dch v t th trng bn cho thnh vin, hp tc x thnh vin; ch bin sn phm ca thnh vin, hp tc x thnh vin; cung ng phng tin, kt cu h tng k thut phc v thnh vin, hp tc x thnh vin; tn dng cho thnh vin, hp tc x thnh vin; to vic lm cho thnh vin i vi hp tc x to vic lm; cc hot ng khc theo quy nh ca iu l hp tc x, lin hip hp tc x. Nu hp tc x, lin hip hp tc x c thc hin mt hoc mt s hot ng trn, iu tra vin la chn l C, ngc li la chn l Khng. Cu 5. Gi hng ha, dch v cung cp cho thnh vin so vi i tng khng phi l thnh vin Nh cc hot ng mua chung, bn chung, thnh vin c li v gi so vi i tng khng phi l thnh vin. Trn c s , iu tra vin xc nh trn thc t, thnh vin c c cung cp hng ha, dch v vi gi thp hn so vi i tng khng phi l thnh vin hay khng: La chn m 1 nu thp hn v m 2 nu nh nhau so vi i tng khng phi l thnh vin Cu 6. Dch v ca hp tc x, lin hip hp tc x cung ng cho thnh vin iu tra vin cn c vo vic thc hin dch v ca HTX, LH HTX i vi cc thnh vin la chn nhng dch v thc t thc hin bng vic khoanh trn vo cc m 1. Cung cp u vo phc v sn xut cho thnh vin nh: phn bn, ging cy trng, ti tiu, lm t, thuc th y, bo v thc vt, xng, in, thc n gia sc, cung cp dch v cho thu my mc, thit b& . 2. Tiu th cc sn phm do thnh vin sn xut nh: thu mua, ch bin, bn hoc h tr bn sn phm do thnh vin sn xut ra (la, ng, c ph, tiu, hi sn, sa, tht gia sc, gia cm& .) 3. Dch v tn dng: huy ng vn, cho vay, bo lnh, chit khu, bao thanh ton .... 4. Bo qun nng sn: cung cp cc dch v bo quan cc mt hng nng, lm, thy sn ca cc thnh vin sn xut ra nhng cha bn c 5. o to khuyn nng, lm, ng: T t chc hoc lin kt o to khuyn nng, lm, ng nghip cho cc thnh vin 6. Khc: (ghi r) dch v khc khng thuc cc dch v trn m HTX, LH HTX cung ng cho thnh vin Cu 7. S ngi trong Hi ng qun tr, Ban qun tr HTX, LH HTX L s ngi trong b my qun l HTX, LH HTX do i hi thnh vin bu trc tip t cc thnh vin ca HTX, LH HTX, gm Trng Ban/Hi ng qun tr v cc thnh vin khc. S lng thnh vin Ban/Hi ng qun tr do iu l HTX, LH HTX quy nh. Thnh vin Ban/Hi ng qun tr khng ng thi l thnh vin Ban kim sot, k ton trng, th qu HTX, LH HTX. iu tra vin ghi s ngi trong Ban/Hi ng qun tr ca HTX, LH HTX vo phiu iu tra. Cu 8. S ngi trong Ban kim sot HTX, LH HTX Ban kim sot HTX, LH HTX do i hi thnh vin bu trc tip t cc thnh vin ca HTX, LH HTX, l b my gim st v kim tra mi hot ng ca HTX, LH HTX theo ng php lut v iu l HTX, LH HTX. iu tra vin ghi s ngi trong Ban kim sot ca HTX, LH HTX vo phiu iu tra. Cu 9. Trnh mt s cn b ch cht ca HTX, LH HTX Ghi trnh ca cc chc danh Trng Ban qun tr, Ch nhim/Gim c, Trng Ban kim sot, K ton trng. Ct 1: Tui: Ghi theo tui dng lch lm trn = Nm 2013 (tr) nm sinh. Ct 2: Gii tnh: Nm = 1, n = 2. Ct 3: Trnh chuyn mn k thut: Ghi m thch hp vo phiu. Ghi trnh chuyn mn (k thut, nghip v, chnh tr, qun l) cao nht ca tng ngi c cng nhn chnh thc hoc tt nghip trong cc trng, lp chuyn mn k thut trong v ngoi nc (k c ca cc t chc t nhn). Mt ngi ch c ghi mt trong 6 m sau: + Ghi m 1: Cha qua o to i vi nhng ngi cha hc qua bt c mt trng, lp no v chuyn mn (k thut, nghip v, chnh tr, qun l) v cing khng c bt k mt bng, chng ch no v chuyn mn. + Ghi m 2: S cp ngh i vi nhng ngi c chng ch tt nghip trong cc c s dy ngh chuyn mn, k thut, nghip v di trnh trung hc chuyn nghip trong nc hoc nc ngoi, thi gian o to di 1 nm. + Ghi m 3: Trung cp ngh, trung cp chuyn nghip i vi nhng ngi c bng, chng ch tt nghip cc trng o to trung cp chnh quy hoc ti chc. + Ghi m 4: Cao ng ngh i vi nhng ngi hc ht chng trnh dy ngh trnh cao ng v c cp bng tt nghip cao ng ngh; cao ng i vi nhng ngi c bng, chng ch tt nghip cc trng o to bc cao ng chnh quy hoc ti chc. + Ghi m 5: Cao ng i vi nhng ngi c bng, chng ch tt nghip cc trng o to bc cao ng chnh quy hoc ti chc. + Ghi m 6: i hc tr ln i vi nhng ngi c bng, chng ch tt nghip cc trng o to bc i hc chnh quy hoc ti chc hoc c cp hc v thc s), tin s). Ch : - Phn bit cc trng cao ng chuyn nghip vi cc trng cao ng ngh: H thng cc trng cao ng chuyn nghip do B Gio dc v o to thng nht qun l; Cc trng cao ng ngh do cc B Lao ng Thng binh v x hi qun l, o to chuyn su v thc hnh, sinh vin tt nghip c cp bng cao ng ngh. - Nhng ngi cha c loi bng/chng ch chuyn mn (k thut, nghip v, chnh tr, qun l) no, nhng hin ang i hc cc trng dy ngh, trung cp, cao ng, i hc (cha tt nghip) th vn c coi l cha qua o to. Cu 10. Thnh vin v lao ng ca hp tc x 10.1 Tng s thnh vin : Gm c: - Thnh vin l c nhn: L nhng cng dn Vit Nam t 18 tui tr ln c nng lc hnh vi dn s y , c nhu cu hp tc vi cc thnh vin v nhu cu s dng sn phm, dch v ca hp tc x, c gp vn, tn thnh iu l HTX, t nguyn xin gia nhp HTX v c cng nhn l thnh vin HTX. - Thnh vin l h: L nhng h gia nh c nhu cu hp tc vi cc thnh vin v nhu cu s dng sn phm, dch v ca hp tc x, c gp vn, tn thnh iu l HTX, t nguyn xin gia nhp HTX v c ngi c nng lc i din cho h trong HTX. Mt h gia nh khi tham gia HTX c tnh l mt thnh vin. - Thnh vin l HTX: L nhng HTX c nhu cu hp tc vi cc HTX thnh vin, c nhu cu s dng sn phm, dch v ca lin hip hp tc x, c gp vn, tn thnh iu l LH HTX, t nguyn xin gia nhp LH HTX v c cng nhn l thnh vin LH HTX. - Thnh vin l php nhn: L nhng n v, t chc c php lut cng nhn c nhu cu hp tc vi cc thnh vin v nhu cu s dng sn phm, dch v ca hp tc x, c gp vn, tn thnh iu l HTX t nguyn xin gia nhp HTX v c ngi i din trong HTX c HTX cng nhn n v t chc ny nh mt thnh vin. - Thnh vin khc: l nhng doanh nghip t nhn c nhu cu hp tc vi cc thnh vin v nhu cu s dng sn phm, dch v ca hp tc x, c gp vn, tn thnh iu l HTX t nguyn xin gia nhp HTX v c HTX cng nhn n v t chc ny nh mt thnh vin. 10.2 Lao ng l thnh vin HTX: S thnh vin trc tip tham gia lao ng trong HTX: Bao gm s thnh vin tham gia lao ng trc tip v s thnh vin tham gia lao ng gin tip (Ban qun tr, Ban kim sot, k ton, th qu),...). Lao ng khng l thnh vin: S lao ng HTX thu mn thng xuyn lm vic trong HTX v c tr cng. Bao gm c lao ng trc tip v lao ng gin tip (trng hp thu Ch nhim/Gim c). Cu 11. Ti sn, ti sn khng chia ca hp tc x, lin hip hp tc x Tng ti sn: L tng gi tr ti sn ca HTX, LH HTX ti thi im nht nh thng l u nm hoc cui nm, bao gm ti sn lu ng v u t ngn hn, ti sn c nh v u t di hn (Khng tnh ti sn thuc s hu ca thnh vin, hp tc x thnh vin). Ti sn khng chia ca hp tc x, lin hip hp tc x bao gm cc cng trnh kt cu h tng, vt kin trc, cng trnh phc li vn ho, x hi phc v chung cho cng ng dn c trn a bn c hnh thnh t qu pht trin sn xut, qu phc li, cc ngun vn do nh nc, cc t chc, c nhn trong v ngoi nc tr cp khng hon li, qu biu, tng. Ghi ch: Hng nm sau khi thc hin xong ngh)a v np thu, li ca hp tc x c dng b cc khon l ca nm trc (nu c) theo quy nh ca php lut v thu, trch lp qu pht trin sn xut, qu d phng v cc qu khc ca hp tc x. S tin ny khng phi l gi tr ti sn khng chia v vy iu tra vin phi lu khi tin hnh phng vn ghi vo phiu iu tra. Cu 12. Vn iu l ca hp tc x, lin hip hp tc x Ct A ghi: 12.1 Tng s vn iu l: Tng s vn do cc thnh vin ng gp v c ghi vo iu l HTX, LH HTX. L s tin hoc gi tr ti sn, bao gm c gi tr ti sn t, quyn s hu pht minh, sng ch, b quyt k thut v cc loi chng ch khc c quy ra tin m thnh vin bt buc phi gp khi gia nhp HTX, LH HTX. 12.2 Tng s thnh vin gp vn iu l : L tng s thnh vin c tham gia gp vn iu l do HTX, LH HTX quy nh. Ch : Trng hp ti sn do HTX, LH HTX ci chuyn sang/Chnh quyn bn giao c ghi vo iu l th coi nh vn ca thnh vin gp. V d: HTX A c thnh lp nm 1994 n 1/1/1997 Lut HTX c hiu lc, HTX chuyn i theo Lut HTX, vn t HTX ci chuyn sang v ghi vo iu l l 10 000 000 ng, lc ny ton b thnh vin ca HTX l 10 ngi vy thnh vin gp vn iu l l 10 ngi. 12.3 Mc gp vn thp nht ca thnh vin: Thnh vin c ngh)a v phi gp vn, mc, hnh thc v thi hn gp vn theo quy nh ca iu l HTX, LH HTX. Vn gp thp nht ca mt thnh vin c th t hn (nhng khng t hn 50%) hoc c th nhiu hn mc gp vn iu l ti thiu (iu l quy nh x vin phi gp mc vn iu l ti thiu trong mt thi gian nht nh nhng ti a l 1 nm). 12.4 Mc gp vn cao nht ca thnh vin: Thnh vin c th gp vn nhiu hn mc ti thiu, nhng ti a khng vt qu 30% tng vn iu l ca HTX ti thi im thnh vin gp vn. Ct 1: Ghi s liu vo thi im thnh lp hoc chuyn i tng ng vi tng ch tiu ct A. Ct 2: Ghi s liu c n 31 thng 12 nm 2012 tng ng vi tng ch tiu ct A. Cu 13. Kt qu sn xut kinh doanh ca hp tc x, lin hip hp tc x 13.1. Doanh thu bn hng v cung cp dch v: L ton b s tin m HTX, LH HTX thu c trong nm, pht sinh t cc giao dch kinh t ca HTX, LH HTX c khch hng chp nhn thanh ton. Doanh thu t cc giao dch kinh t vi thnh vin: L ton b s tin m HTX, LH HTX thu c trong nm, pht sinh t cc giao dch kinh t ca HTX, LH HTX vi cc thnh vin, c thnh vin chp nhn thanh ton. 13.2. Trch lp cc qu: L s tin c trch ra t li nhun sau thu ca HTX, LH HTX lp cc loi qu nh: qu pht trin sn xut, qu d phng, qu phc li, qu khen thng v cc qu khc. - Qu pht trin sn xut: L s tin c trch ra t li nhun sau thu ca HTX, LH HTX nhm mc ch u t pht trin sn xut, kinh doanh. - Qu d phng: L s tin c trch ra t li nhun sau thu ca HTX, LH HTX nhm mc ch d phng ri do trong qu trnh sn xut kinh doanh. - Qu phc li: L s tin c trch ra t li nhun sau thu ca HTX, LH HTX nhm mc ch phc v phc li cng cng ca HTX, LH HTX. - Qu khen thng: L s tin c trch ra t li nhun ca HTX, LH HTX nhm mc ch khen thng. - Qu khc: L s tin c trch ra t li nhun ca HTX, LH HTX nhm mc ch khc ngoi cc mc ch trn. 13.3. Tng li nhun chia cho thnh vin: L tng s tin c trch ra t li nhun sau thu v chia cho thnh vin trong nm. Chia li cho thnh vin theo mc s dng dch v ca hp tc x, lin hip hp tc x: L tng s tin c trch ra t li nhun v chia cho thnh vin trong nm nhng da trn mc s dng sn phm, dch v ca hp tc x, lin hip hp tc x. Mc s dng sn phm, dch v ca thnh vin, hp tc x thnh vin l t l gi tr sn phm, dch v m tng thnh vin, hp tc x thnh vin s dng trn tng gi tr sn phm, dch v do hp tc x, lin hip hp tc x cung ng cho tt c thnh vin, hp tc x thnh vin. i vi hp tc x to vic lm th mc s dng sn phm, dch v l cng sc lao ng ng gp ca thnh vin i vi hp tc x c th hin bng t l tin lng ca tng thnh vin trn tng tin lng ca tt c thnh vin. 13.4. Thu nhp bnh qun/thng ca 1 lao ng lm vic thng xuyn trong HTX/LH HTX Thu nhp ca lao ng l tng cc khon m ngi lao ng thu c do s tham gia ca h vo qu trnh sn xut, kinh doanh, cc khon li nhun khc m HTX, LH HTX chia cho h. II. S H TR CA NH NC I VI HTX, LH HTX Cu 14. H tr o to, bi dng: Khi nim: - o to: L lm cho mt ngi tr thnh mt ngi c nng lc hoc phm cht theo tiu chun nht nh. - Bi dng: L lm cho mt ngi tng thm nng lc hoc phm cht nht nh. Ch : phn bit rnh rt gia o to v bi dng l rt kh v vy iu tra vin phi hi cn k v cn c vo nh ngh)a trn ghi vo mc o to hoc bi dng cho thch hp. Ct A ghi: 14.1. o to: Ghi tng s lt cn b qun l v cn b k thut c o to (khng k x vin v lao ng). Chia ra: - Cn b qun l: tng s lt cn b qun l c o to nhm tr thnh mt ngi c nng lc theo tiu chun nht nh. - Cn b k thut: tng s lt cn b k thut c o to nhm tr thnh mt ngi c nng lc theo tiu chun nht nh. 14.2 Bi dng: Ghi tng s lt cn b qun l v cn b k thut c bi dng (khng k x vin v lao ng). Chia ra: - Cn b qun l: tng s lt cn b qun l c bi dng nhm tng thm nng lc hoc phm cht nht nh. - Cn b k thut: tng s lt cn b k thut c o to nhm tng thm nng lc hoc phm cht nht nh. Cu 15. H tr xy dng c s h tng phc v sn xut, kinh doanh: gm c - Xy dng c s h tng phc v sn xut, kinh doanh ca HTX v i sng ca x vin; - Xy dng cm cng nghip, cm lng ngh nng thn pht trin sn xut v kinh doanh. iu tra vin xc nh hp tc x, lin hip hp tc x c c h tr trong vic xy dng c s h tng SXKD khng? Nu c, khoanh m 1 v xc nh cc hnh thc tng ng 16.2 (c th cng khoanh nhiu hnh thc) Cu 16. Tng s vn vay c hng li sut u i L tng s tin vay c h tr vi li sut u i m hp tc x, lin hip hp tc x nhn c qua cc t chc: Qu h tr pht trin hp tc x, Ngn hng pht trin Vit Nam, cc t chc khc (ghi r) v cc chng trnh pht trin kinh t - x hi khc. Cu 17. u i thu thu nhp doanh nghip iu tra vin xc nh hp tc x, lin hip hp tc x c c hng u i thu thu nhp doanh nghip khng? Trn c s , khoanh trn nhng m ph hp. Cu 18. H tr khc iu tra vin xc nh hp tc x, lin hip hp tc x c c hng nhng h tr khc khng? Trn c s , khoanh trn nhng m ph hp. Phiu s 1A.2/TDN-CN KT QU SN XUT V TIU TH SN PHM CNG NGHIP Phiu ny do doanh nghip m k khai kt qu hot ng sn xut v tiu th sn phm cng nghip ca tr s chnh v cc c s trc thuc c hot ng cng nghip. Cu 1. Sn phm cng nghip sn xut, tiu th v tn kho nm 2012 Ct A: Tn sn phm: Ghi tn ca tt c cc mt hng cng nghip ch yu do DN sn xut trong nm 2012. Ct B: M sn phm: iu tra vin ca Cc Thng k ghi v nh m theo danh mc sn phm cng nghip Ct C: n v tnh: Ghi n v tnh tng ng cho tng loi sn phm sn xut ghi ct A theo ng n v tnh quy nh trong bng danh mc sn phm cng nghip p dng cho cuc iu tra. Ct A v C nu do DN ghi th iu tra vin phi kim tra chnh l theo ng bng danh mc sn phm quy nh. Ct 1, 2, 3, 4,5,6: Ghi s lng sn phm thc t DN sn sut, tiu th v tn kho c kim nghim ph hp vi tiu chun k thut v nhp kho trong nm 2012. Ct 7: Ghi tr gi ton b sn phm do DN tiu th trong nm 2012 (khng bao gm thu GTGT, thu tiu th c bit, thu xut khu tng ng vi khi lng sn phm ghi ct 3) (triu ng). Ct 8: Ghi gi tr dch v gia cng sn phm cho bn ngoi. Lu : Sn phm sn xut ca DN l sn phm sn xut ti DN, gm: sn phm sn xut t nguyn, vt liu ca DN v sn phm lm gia cng cho bn ngoi bng nguyn, vt liu do khch hng a n (khng tnh nhng sn phm do bn ngoi gia cng cho doanh nghip). Cu 2. Tiu dng nng lng cho sn xut kinh doanh nm 2012 Tn kho u k v tn kho cui k: L lng nng lng hin c ti doanh nghip thi im 1/1/2012 v 31/12/2012. Khi lng mua vo: L lng nng lng doanh nghip mua ngoi phc v sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Khi lng t sn xut: L lng nng lng doanh nghip t sn xut ra trong qu trnh sn xut, ch bin cc sn phm ca doanh nghip. Nu doanh nghip t sn xut ra nng lng v tiu dng ht cho qu trnh sn xut kinh doanh, khng bn ra ngoi doanh nghip th ghi thng tin ng thi vo mc khi lng t sn xut v khi lng tiu dng cho sn xut kinh doanh. Nng lng tiu dng cho sn xut: L nng lng c s dng cho qu trnh sn xut sn phm ca doanh nghip bao gm c nng lng s dng cho vn chuyn hng ho trong ni b doanh nghip. Nng lng tiu dng cho vn ti: L nng lng s dng cho vn chuyn hng ho trn ng, khng tnh nng lng s dng cho vn chuyn hng ho trong ni b doanh nghip (c tnh vo nng lng tiu dng cho sn xut sn phm). Ghi ch: Nu doanh nghip c i xe chuyn dng vn ti (1 hoc nhiu xe) th ton b lng nng lng tiu dng cho i xe ny s c ghi vo mc tiu dng nng lng cho vn ti. Nu i xe va phc v cho vn ti trong ni b doanh nghip v va vn chuyn hng ho trn ng th cing quy c a vo nng lng cho vn ti. Nng lng c tiu dng cho sn xut ch bao gm nhng phng tin vn ti ch lm nhim v vn chuyn hng ho trong ni b doanh nghip v khng vn chuyn hng ho ra ngoi doanh nghip. Tiu dng phi nng lng: l nng lng s dng phc v cho sn xut kinh doanh ca doanh nghip nhng khng phi vi mc ch l nng lng, v d nh doanh nghip s dng xng cho v sinh my mc, du dng bi trn& Khi lng bn ra: L lng nng lng doanh nghip bn cho n v khc ngoi phm vi doanh nghip. Gi tr nng lng mua vo: L tng s tin doanh nghip b ra mua cc loi nng lng phc v cho sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Cn i nng lng chung: Khi lng tn kho cui k=Khi lng tn kho u k+Khi lng mua vo+Khi lng t sn xut-Khi lng tiu dng -Khi lng bn ra Ct A: in: Ch tnh phn in thng phm (in thc t c cung cp cho tiu dng ca doanh nghip theo ch s trn ng h o in). Than (cn gi l than cng): bao gm c than cc v than cm Than bnh: L loi nhin liu c ng thnh bnh t than kt hp vi cht kt dnh hoc bng khun c di sc p ln m khng cn cht kt dnh, Xng ng c (xng t, xe my): Bao gm c xng c pha ch v xng khng pha ch, loi cao cp hoc loi thng dng, khng bao gm xng my bay. Du ho: l loi du s dng thp sng v dng cho cc ng c t chy nhin liu bng tia la in, cc loi xe ti nng nghip hay cc ng c hot ng t)nh. Cc tn gi khc cho loi sn phm ny l du chy, du bc hi, du nng lng v du thp sng. Du diesel (DO): L loi du nng c s dng cho cc ng c t trong trong cc ng c diezel, cing nh lm nhin liu cho cc h thng sn xut hi nng hay cc l nung. Du mazt (FO): L mt loi du nng thng c s dng cho cc tu thu v cc nh my sn xut hi nc nng quy m ln nh mt loi nhin liu luyn hoc un si. Ga ho lng (LPG): L cht hydrocacbon tn ti dng kh di iu kin nhit v p sut bnh thng nhng c ho lng bng cch nn hoc lm lnh d dng bo qun trong kho, xch tay hay vn chuyn. LPG tn ti trong thin nhin cc m du hoc m kh du v cing c th sn xut cc nh my lc du trong qu trnh chng ct du th. Kh thin nhin: L mt loi kh khng mu sc, ch yu l cht mtan, bao gm kh kh, kh t. Kh thin nhin c s dng lm nhin liu v nguyn liu u vo cho ngnh ch bin ho cht nh: c t trong cc bp ga, l ga nu nng, sy kh, l gch, gm v l cao sn xut xi mng. Kh thin nhin cn c s dng t cc l t cc tua-bin nhit in pht in cing nh cc l nu thu tinh, l luyn kim loi v ch bin thc phm. Kh thin nhin c s dng lm nguyn liu u vo cho ngnh ho du to ra cc cht ho du. Cc cht ho du ny c s dng lm sn phm c s cho vic sn xut phn m, bt git, dc phm, cht do v nhiu loi hng ho khc. Phiu s 1A.3/TDN-XD KT QU HOT NG NGNH XY DNG Cu 2. Kt qu hot ng xy dng Ct A 2.1. Tng chi ph cho hot ng xy dng T ng chi phi cho hoa#t #ng xy d#ng la cac chi phi phat sinh th#c t cho hoa#t #ng xy d#ng trong ky bao cao cu a doanh nghi#p, gm ca chi phi cu a hoa#t #ng xy lp va cac chi phi cu a hoa#t #ng khac ngoai xy lp #c quy c tinh vao xy d#ng nh: Chi phi cho thu may moc, thit bi# co kem theo ngi iu khi n, chi phi thu hi va tiu thu# ph li#u xy d#ng& Chia ra: + Chi phi v#t li#u trc tip: L toan b# gia tri# thc t ca v#t li#u, cu ki#n xy d#ng th#c t kt cu vao cng trinh. S liu ghi vo mc ny ly t s pht sinh bn C ca Ti khon Chi ph nguyn liu, vt liu trc tip v t cc s k ton theo di chi tit chi ph sn xut kinh doanh v vt liu. Chi tinh vao mu#c nay gia tri# v#t li#u xy d#ng, nhin li#u tr#c tip s du#ng vao cng trinh xy d#ng, loa#i tr gia tri# v#t li#u, nhin li#u a xut kho nhng s du#ng khng ht pha i nh#p la#i kho. + Chi phi nhn cng tr#c tip: L toan b# chi phi pha i tra cho ngi lao #ng tr#c tip tham gia vao qua trinh hoa#t #ng sa n xut kinh doanh trong hoa#t #ng xy d#ng (Khng bao gm tin lng va ba o hi m xa h#i cu a nhng lao #ng thu#c b# ph#n qua n ly va tin lng cu a nhng cng nhn tr#c tip iu khi n may moc thi cng), gm: ton b tin cng, tin lng v cc khon ph cp mang tnh cht lng va cac khoa n chi phi khac cho ngi lao #ng #c ha#ch toan vao chi phi sa n xut. S li#u  ghi vao mc nay ly t s phat sinh bn Co cu a tai khoa n Chi phi nhn cng tr#c tip va cac s k toan lng. + Chi phi s du#ng may moc thi cng: L cac chi phi phu#c vu# cho hoa#t #ng ca cac loa#i may moc thi cng, bao gm: Chi phi nhn cng cu a cng nhn tr#c tip iu khi n may moc (gm lng v cc khon ph cp mang tnh cht lng), chi phi nhin li#u, i#n nng, chi phi v cac thit bi# phu# tung thay th trong qua trinh s a cha, chi phi duy tu, ba o dng thng xuyn va i#nh ky; chi phi khu hao may moc thit bi#; chi phi di#ch vu# mua ngoai va cac chi phi khac phu#c vu# tr#c tip cho hoa#t #ng cu a may moc thi cng. S liu ghi vo mc ny ly t s pht snh bn c ca ti khon ch ph s dng my thi cng . + Chi phi sa n xut chung: L cac chi phi phu#c vu# cho hoa#t #ng cu a cac t , #i hoa#t #ng sa n xut ta#i cng trng, bao gm: Chi ph tin lng, ph cp v cc khon trch theo lng ca nhn vin qun l t, i (b phn sn xut ti cng trng); Cc khon trch theo lng (bo him x hi, bo him y t, bo him tht nghip, kinh ph cng on) ca cng nhn tr#c tip tham gia vao qua trinh xy d#ng, cng nhn iu khin my thi cng; Chi ph vt liu dng sa cha, bo dng ti sn, cng c dng c& t ,i sn xut; chi phi khu hao TSC (thit bi#, may moc& ) s du#ng ti i sn xut; cac chi phi di#ch vu# mua ngoai (in, nc, in thoi& .) phu#c vu# cho hoa#t #ng sa n xut t , #i v chi ph bng tin khc. S li#u ly t s phat sinh bn Co cu a tai khoa n Chi phi sa n xut chung loi tr phn ghi gim chi ph sn xut chung, chi ph dch v mua ngoi ca nh thu ph (nu ghi phn chi ph do nh thu ph thi cng). + Chi phi qun l kinh doanh gm: Chi ph qun l doanh nghip v chi ph bn hng. Chi ph qun l qun l doanh nghip gm chi phi nhn vin qua n ly (Lng, phu# cp lng, ba o hi m xa h#i, ba o hi m y t, bo him tht nghip, kinh phi cng oan cu a lao #ng trong b# may qua n ly doanh nghip), chi phi v#t li#u phu#c vu# tr#c tip cho qua n ly doanh nghi#p, chi phi dung vn phong, khu hao tai sa n c i#nh phu#c vu# tr#c tip cho qua n ly cu a doanh nghi#p (nha vn phong, thit bi# may moc cu a vn phong), chi phi v cac khoa n thu, phi va l# phi khc (khng gm thu gia tri# gia tng), chi ph d# phong, chi phi cho cac di#ch vu# mua ngoai phu#c vu# cho qua n ly doanh nghip va cac chi phi khac bng tin (tin cng tac phi, h#i nghi#, tip khach,...). S li#u ly t s phat sinh bn Co tai khoa n Chi phi qua n ly doanh nghi#p loi tr phn hon nhp d phng phi thu kh i, d phng phi tr. Trng hp doanh nghip xy dng c hch ton ring ti khon Chi ph bn hng ca hot ng xy dng, ghi gp s liu pht sinh bn C ca ti khon ny vo dng Chi ph qun l kinh doanh . + Chi phi th#c hi#n ha#ng mu#c cng trinh do nha thu phu# thi cng: La t ng chi phi th#c t trong ky bao cao cu a nha thu phu# a th#c hi#n cho cac ha#ng mu#c cng trinh ma doanh nghi#p la nha thu chinh a thu nha thu phu#. Lu : Nu doanh nghip c chi ph ny th s liu c ly t bn N ti khon Chi ph sn xut kinh doanh d dang hoc bn C ca ti khon Chi ph sn xut chung - dch v mua ngoi ca nh thu ph . + Chi tr li tin vay cho hot ng xy dng: L li phi tr do doanh nghip vay tin hnh hot ng xy dng. S liu ly t s pht sinh bn c ti khon Chi ph ti chnh , phn dng cho hot ng xy dng. + Chi ph khc: L cc khon chi khc c cc khon thu khc lin quan n hot ng xy dng. 2.2. Gia tri# v#t li#u xy d#ng, nhin li#u, v#t t do chu u t cung cp: L gia tri# v#t li#u xy d#ng, nhin li#u, v#t t phu# tung khac do bn A cp #c s du#ng trong ky, nhng cha #c tinh vao Tng chi ph cho hot ng xy dng . 2.3. L#i nhu#n hot ng xy dng: Gm l#i nhu#n thun t hot ng xy dng; Li nhun khc pht sinh c lin quan n hot ng xy dng. Khng tnh li nhun t cc hot ng ti chnh. Trng h#p doanh nghi#p khng tinh #c y u l#i nhu#n trong k thi co th cn c vao khi l#ng cng trinh hoan thanh  tinh l#i nhu#n theo i#nh mc. Li nhun thun t hot ng xy dng bng doanh thu thun v bn hng v cung cp dch v tr i cc khon v gi vn hng bn, chi ph bn hng v chi ph qun l doanh nghip, chi tr li tin vay phc v hot ng xy dng. 2.4. Thu gia tri# gia tng khu tr phat sinh pha i n#p: L t ng s thu gi tr gia tng khu tr pht sinh phi np Nha nc trong k (khng tinh cac khoa n thu ky trc chuy n sang). Trng h#p doanh nghi#p khng tinh #c y u thu GTGT khu tr trong k thi co th cn c vao khi l#ng cng trinh hoan thanh  tinh thu GTGT khu tr phat sinh pha i n#p theo i#nh mc. 2.5. Gi tr sn xut xy dng: L kt qu hot ng sn xut xy dng bao gm gi tr ca cc cng vic: chun b mt bng, xy dng cng trnh, lp t my mc thit b, hon thin cng trnh v nhng hot ng khc c quy nh tnh cho ngnh xy dng nh kho st, thit k qui hoch pht sinh trong qu trnh thi cng xy dng, gi tr cho thu my mc thit b c ngi iu khin i km. Tnh vo gi tr sn xut ngnh xy dng cc hot ng sn xut ph khc nu khng tch ring c nhng khng qu 10% so vi hot ng chnh. Gi tr sn xut xy dng bao gm: (1) Tng chi ph hot ng xy dng; (2) Gi tr VLXD, nhin liu, vt t do ch u t cung cp (nu c); (3) Li nhun hot ng xy dng; (4) Thu GTGT khu tr pht sinh phi np trong k. Phn b gi tr sn xut ca hot ng xy dng cho cc loi cng trnh: Nh ; Nh khng ; Cng trnh k thut dn dng v hot ng xy dng chuyn dng. Nha  la nha cho m#t gia inh va nha cho nhiu gia inh bao gm ca cac toa nha cao tng. Nh bao gm nh chung c v nh ring l. - Nh chung c: L nh hai tng tr ln c li i, cu thang v h thng cng trnh h tng s dng chung cho nhiu cn h gia nh, c nhn. - Nh ring l (bao gm c nh bit th): L cng trnh c xy dng trong khun vin t thuc quyn s dng ca h gia nh, c nhn. Ring nh bit th c thm sn vn (cy xanh, thm c, vn hoa, & ), c tng ro v li ra vo ring bit. Nh khng  l nh dnh cho sn xut cng nghip (nh my, xng sn xut& ); Nh dng cho thng mi (trung tm thng mi, siu th, ch, ca hng, nh hng n ung gii kht, nh kho, nh ga, bi xe& ); cng trnh gio dc (nh tr, trng hc& ); Cng trnh y t (bnh vin, phng khm, trm y t, nh iu dng& ); Cng trnh th thao trong nh; Cng trnh vn ho (trung tm hi ngh, nh ht, nh vn ho, rp chiu phim, rp xic, bo tng, th vin, nh th, cha& ); Cng trnh thng tin, truyn thng (bu in, bu cc& ); Nh a nng, khch sn, k tc x, nh khch, nh ngh, tr s lm vic;& Cng trinh ky thu#t dn du#ng la cac cng trinh ln nh ng t, ng ph, cu cng, ng st, sn bay, ca ng va cac d# an thu y li khac, h# thng thu y l#i, cac cng trinh cng nghi#p, ng ng va ng i#n, cac khu th thao ngoai tri. Tinh vao loa#i cng trinh nay toan b# cng trinh mi, s a cha, m r#ng va ca i ta#o, lp ghep cac cng trinh uc sn trn cng trng va xy d#ng mang tinh ta#m thi. Hoa#t #ng xy d#ng chuyn du#ng gm cac cng trinh #c bi#t ap ng mu#c tiu s du#ng, khai thac ring. So vi cac cng trinh khac oi ho i thit bi# va trinh # tay ngh #c chuyn mn hoa nh: ong co#c, san nn,  khung,  b tng, xp ga#ch, xy p a, bc gian giao, l#p mai, lp #t kt cu thep; Hoa#t #ng lp #t cac loa#i trang thit bi# ma chc nng xy d#ng pha i lam nh hoa#t #ng thm do, lp #t h# thng s i ho#c lam mat, thng gio, #t ng-ten, chung bao #ng, cu thang may, h# thng chng chay n , chiu sang, ...; Hoa#t #ng hoan thi#n cng trinh lin quan ti vi#c hoan thi#n ho#c kt thuc m#t cng trinh nh lp kinh, trat va, quet vi, trang tri, kin truc m thanh, lam sa#ch ngoa#i tht... Vi#c thu thit bi# c ngi iu khi n i km #c phn theo hoa#t #ng xy d#ng lin quan. Phn b gi tr sn xut xy dng cho cc tnh/thnh ph: Gi tr sn xut xy dng theo tnh/thnh ph c quy c cng trnh do doanh nghip thc hin trn a bn no, thng k theo a bn , mc d tr s chnh doanh nghip ng ti tnh/thnh ph khc. Ct 1: Ghi s th#c hi#n trong nm bao cao cu a cac cng trinh va ha#ng mu#c cng trinh khng pha i la cac cng trinh hoan thanh trong ky. Vi cac cng trinh a hoan thanh, chi tinh gia tri# xy d#ng a th#c hi#n #c trong ky, khng tinh phn xy d#ng trong cac ky trc chuy n qua; Vi cac cng trinh xy d#ng d dang, chi tinh gia tri# xy d#ng phat sinh trong ky. Cu 3. Cng trnh, hng mc cng trnh xy dng hon thnh trong nm 2012 Cng trnh l tng hp nhng i tng xy dng c thi cng trn mt hoc nhiu a im nhng c chung mt bn thit k k thut (thit k trin khai) hoc thit k bn v thi cng (thit k chi tit) v gi tr ca cc i tng xy dng c tnh chung vo mt bn tng d ton. Cng trnh c th l mt ngi nh hoc mt vt kin trc c thit k v d ton c lp. Hng mc cng trnh l i tng xy dng thuc cng trnh c bn v thi cng hoc thit k k thut thi cng v d ton xy lp hng mc ring nm trong thit k v tng d ton chung ca cng trnh. Nng lc (sn xut hoc phc v) ca hng mc c th c huy ng c lp theo thit k hoc c th kt hp cng vi nng lc ca cc hng mc khc to nn nng lc tng th ca ton b cng trnh. Cng trnh hon thnh l cng trnh hon thnh ng b, hon chnh ton b cc giai on thc hin u t theo thit k k thut hoc thit k k thut - thi cng c duyt, nghim thu t cc thng s k thut v bn giao cho n v s dng (bao gm cc hng mc cng trnh chnh, ph, k c vn hoa, cy cnh nu c). Trong thc t c cng trnh tuy hon thnh v bn giao cho bn s dng trong nm nhng cha kt thc cng tc thanh quyt ton th quy c vn c tnh l cng trnh hon thnh trong nm. Trng hp cng trnh hon thnh, bn giao cho bn s dng nhng hng mc, phn vic chnh nhng vn cn mt s khi lng cng vic ph phi tip tc hon tt th vn c tnh l cng trnh hon thnh trong nm. Ct A: Tn cng trnh/ hng mc cng trnh: Ghi tn cng trnh theo ng tn c xc nh trong quyt nh u t hoc thit k k thut ca cng trnh (nu c). Ch ghi cng trnh/hng mc cng trnh c trong danh mc. Ct B v C: M cng trnh/hng mc cng trnh, n v tnh: Cn b thng k cc Cc thng k tnh/thnh ph ghi m cng trnh/hng mc cng trnh v n v tnh theo ng danh mc cng trnh/hng mc cng trnh xy dng hin hnh. Ct 1 v 2: Khi lng v gi tr: Ghi ton b khi lng v gi tr ca cng trnh/hng mc cng trnh k t khi khi cng n khi hon thnh. DANH MC CNG TRNH/HNG MC CNG TRNH XY DNG M CT/HMCTTn cng trnh/hng mc cng trnhn v tnhGhi ch41000111Nh chung c di 4 tngm241000112Nh chung c t 4-8 tngm241000113Nh chung c t 9-25 tngm241000114Nh chung c t 26 tng tr lnm241000115Nh ring l di 4 tngm241000116Nh ring l t 4 tng tr lnm241000117Nh bit th m2L nh ring l c sn vn (cy xanh, thm c, vn hoa,& ) c tng ro v li ra vo ring bit)41000121Nh xng sn xutm2Bao gm cc cng trnh s dng cho cc hot ng sn xut v lp rp ca cc c s cng nghip nh: nh my, xng sn xut. Khng bao gm cc cng trnh khai thc than, qung, nh my in, cng trnh sn xut ho cht c bn, ho cht tiu dng, cng trnh ho dc v ho m phm, cng trnh luyn kim mu v luyn cn thp v cc cng trnh chuyn dng khc41000122Nh dng cho thng mim2Bao gm cc cng trnh s dng ch yu cho mc ch thng mi bn bun v bn l nh: Trung tm thng mi, siu th, ch, ca hng, nh hng n ung gii kht, nh kho, nh trin lm, nh ga hng khng, ng st v ng b, ga ra, trm xng du v gara t41000123Cng trnh gio dcm2Bao gm: nh tr, trng mu gio, trng ph thng cc cp, trng i hc v cao ng, trng trung hc chuyn nghip, trng dy ngh, trng cng nhn k thut, trng nghip v v cc loi trng khc41000124Cng trnh y tm2Bao gm: bnh vin a khoa, bnh vin chuyn khoa t trung ng n a phng, cc phng khm a khoa, khm chuyn khoa khu vc, trm y t, nh h sinh, nh iu dng, phc hi chc nng, chnh hnh, nh dng lo, phng chng dch bnh v cc c s y t khc41000125Cng trnh th thao trong nhm2Bao gm: sn vn ng, nh thi u, tp luyn trong nh41000126Cng trnh vn hom2Bao gm: trung tm hi ngh, nh ht, nh vn ho, cu lc b, rp chiu phim, rp xic, bo tng, th vin, trin lm, nh trng by, cng trnh di tch, phc v tn ngng, cng trnh vui chi, gii tr v cc cng trnh vn ho khc41000127Cng trnh thng tin, truyn thngm2Gm c: Nh phc v thng tin lin lc, pht thanh truyn hnh nh: Bu in, bu cc, nh lp t thit b thng tin, i lu thng.41000128Nh a nng, khch sn, k tc x, nh khch, nh ngh, tr s lm vicm2Tr s lm vic bao gm nh lm vic ca Quc hi, Chnh ph, Ch tch nc, cc B, ngnh, u ban cc cp, tr s lm vic ca cc n v s nghip, doanh nghip, cc t chc chnh tr x hi41000129Cng trnh nh khng  khc cha phn vo um242101011ng st cao tcKm42101012ng st trn caoKm42101013ng st quc giaKm42101014ng st chuyn dngKmV d: ng st i di lng t, trong ni42102111ng cao tc Kmng t cao tc (tr ng cao tc trn cao)42102112ng phKmng t, ng trong th42102119ng b khcKmng lin x, ng thn, p42102120ng sn bayKmBao gm ng bng sn bay, ng dn42102211Cu ng b, cu b hnh, cu ng stKmBao gm c cu vt42102212ng cao tc trn caoKm42102213Hm ng t, hm ng st, hm cho ngi i bKm42200111ng ng dn cht kh v cht lng ng diKm42200112ng ng dn cht kh v cht lng ni vngKm42200121Tuyn ng cp ncKm42200122Tuyn cng thot nc ma, thot nc thi, cng chungKm42200131Trm bm nc maCng trnh42200132H iu hom342200139Cng trnh kim sot li lt v ti tiu khc cha phn vo uKmGm c: Knh ti tiu& 42200141Cng trnh khai thc nc th, trm bm nc th, cng trnh x l nc sch, trm bm nc schCng trnh42200142B cha nc schm342200143i ncm342200144Trm bm nc thi, cng trnh x l nc thiCng trnh42200145Cng trnh x l bnCng trnh42200211ng dy in v trm bin p in c in p nh hn 1KVKm42200212ng dy in v trm bin p in c in p t 1 n di 110 KVKm42200213ng dy in v trm bin p in c in p t 110 n di 220 KVKm42200214ng dy in v trm bin p in c in p t 500 KVKm42200221ng dy vin thng ng diKm42200222ng dy vin thng ni vngKm42200231Nh my thu inMW42200232Nh my (trung tm) nhit inMWChy than, du & .42200233Nh my in nguyn tMW42200239Nh my in khcMWNh in chy bng sc gi, nng lng mt tri& 42900111Bn, nng tu cng binCng trnh42900112Cng, bn cho tu, nh my ng tu, sa cha tuCng trnh42900113u thuyn cho tuCng trnhu thuyn l b phn gip cho tu b qua li nhng ni mc nc c s bin i t ngt, thng thng h lu ca cc cng p. Ti u thuyn c cc thit b nng tu thuyn v cc ca van to ra mc nc thun li cho s di chuyn ca tu.42900120ng giao thng trn sngKm42900130p ncKmBao gm: p thu in, p h nc, , cng trnh chn sng, nn dng chy, ca cng & 42900911Cng trnh khai thc than, qungCng trnhBao gm m khai, qung hm l hoc l thin, nh my chn ra, tuyn than; nh my tuyn qung, lm giu qung, m bauxit t nhin, nh my sn xut alumin42900912Cng trnh khai thc du khCng trnhBao gm: dn khoan thm d, khai thc trn bin, nh my lc du, kho xng du, kho cha kh ho lng, tuyn ng dn kh, du42900913Cng trnh ch bin, ch to khcCng trnhBao gm cng trnh sn xut vt liu xy dng nh: nh my sn xut xi mng, gch, s v sinh, knh; cng trnh cng nghip nng nh: nh my luyn kim, cn thp, lp rp t, xe my, nh my sn xut ho cht, cao su; cng trnh cng nghip nh nh: nh my ch bin thc phm, dt, may, giy, in t; nh my ch bin thu sn...42900920Cng trnh th thao, gii tr ngoi triCng trnh42900930Cng trnh k thut dn dng khc cn li cha phn vo uCng trnhNh h thng thi v cc nh my x l cht thi rn, kh.. Phiu s 1A.4/TDN-TN KT QU HOT NG THNG NGHIP Phiu ny p dng cho cc doanh nghip c hot ng thng nghip gm bn bun, bn l, i l v mi gii hng ho, sa cha t, m t, xe my v xe c ng c khc. Cu 1. Doanh thu thun (M s 01): Ghi doanh thu thun t hot ng thng nghip do doanh nghip thc hin trong nm 2012. Doanh thu thun phn ny phi bng doanh thu thun bn hng, cung cp dch v ca ngnh thng mi Phiu 1A/TTKT-DN, cu 14 (mc 3 ngnh thng mi). Cu 2. Tr gi vn hng bn ra: Ghi tr gi vn ca hng ho c bn ra trong nm 2012 tng ng vi doanh thu thun ghi m s 01. Mt s thut ng trong phiu ny c nh ngh)a nh sau: + Bn bun: L bn hng ho cho nhu cu sn xut, kinh doanh (k c xut khu). Khng gm nhng hng ho bn trc tip cho nhu cu tiu dng ca c nhn v h gia nh. + Bn l: L bn hng ho cho nhu cu tiu dng ca c nhn v h gia nh. Lu : Mt s nhm hng nh: phn bn, thuc tr su, qung, du th, ho cht cng nghip, thit b my mc chuyn dng trong cc ngnh cng nghip, nng nghip, xy dng,...lun lun c tnh l bn bun k c khi chng c bn cho cc c nhn v h gia nh do tnh cht c th ca nhng hng ha ny ch nhm phc v mc ch sn xut. Cu 3. Thu GTGT: Tng s thu v cc khon phi np Ngn sch Nh nc nm 2012 chi tit theo tng loi thu ca tng hot ng SXKD trong doanh nghip (c th hin trong cc phiu chuyn ngnh) phi bng Tng s thu v cc khon phi np Ngn sch Nh nc nm 2012 ca ton doanh nghip (c th hin trong phiu 1A- cu 15). - Trng hp doanh nghip c 1 hot ng duy nht l hot ng Thng mi th s liu ca ch tiu thu GTGT (gm thu GTGT hng bn ni a v thu GTGT hng nhp khu) phi np Ngn sch Nh nc nm 2012 bng ch tiu ny ghi trong phiu 1A- cu 15, c tnh ton v phn b cho cc hnh thc bn bun, bn l cn c vo t trng doanh thu chia theo hnh thc bn bun, bn l tng ng (tham kho v d v cch tnh ton v phn b ch tiu thu v cc khon phi np Ngn sch Nh nc nm 2012 trong trng hp doanh nghip c nhiu hot ng SXKD). - Trng hp doanh nghip c nhiu hot ng SXKD: + Nu tch ring c s thu GTGT (bao gm c thu GTGT hng bn ni a v hng nhp khu) cho hot ng thng mi v cc hot ng khc: Xem gii thch ni dung, phng php tnh v cch ghi phiu trong phiu 1A- cu 15. + Nu khng tch ring c s thu phi np cho hot ng thng mi v cc hot ng SXKD khc th phi phn b cho cc hot ng SXKD trong doanh nghip theo tiu thc phn b l ch tiu doanh thu ca doanh nghip, c th: doanh nghip cn c vo t trng doanh thu ca hot ng SXKD tnh ton, phn b s thu v cc khon phi np v np Ngn sch Nh nc cho tng hot ng c chi tit trong cc phiu chuyn ngnh Cu 5. Chi tit doanh thu thun theo nhm hng Ct A: Theo 11 nhm hng nh in trong phiu. Ct 1- Tng doanh thu thun: Ghi tng doanh thu thun ca hot ng thng nghip do doanh nghip thc hin vo dng tng s (m 01), v chi tit theo tng nhm hng; doanh nghip kinh doanh nhm hng no th ghi vo dng tng ng ca nhm hng . Lu : s liu ca dng tng s cu 5 (m 01), bng s liu doanh thu thun cu 1 m 01. Ct 2- Bn bun: ch ghi doanh thu thun cho hot ng bn bun Ct 3- Bn l: ch ghi doanh thu thun cho hot ng bn l trong tch ring doanh thu bn l hng ha ti cc siu th. Phiu s 1A.5/TDN-VTKB KT QU HOT NG VN TI, KHO BI Phng php tnh v ghi biu: Cn c hot ng vn ti, kho bi, bu chnh chuyn pht ca n v ghi s liu vo mc, dng tng ng. Trn 1 dng cc ch tiu c lin quan cht ch vi nhau, khi xut hin s liu 1 dng no th cn in  cc ct (khng cn ghi s liu vo cc bi en). Cu 1. Vn ti hnh khch Vn ti hnh khch c chia theo 5 ngnh ng, ch tiu thu thp l Doanh thu, tng s khi lng vn chuyn , tng s khi lng lun chuyn, Khi lng vn chuyn, lun chuyn ngoi nc. Tng doanh thu thun bao gm: Doanh thu thun ca cc hot ng vn ti theo cc phng thc vn ti: ng b, ng st, ng ng, ng bin, ng thy ni a v ng hng khng. Tng s doanh thu thun c yu cu chi tit theo tng loi dch v m doanh nghip thc hin theo cc dng v ct tng ng trong biu. - Khi lng hnh khch vn chuyn (n v tnh l 1000Hnh khch). - Khi lng hnh khch lun chuyn (n v tnh l 1000Hk.Km). Cn c tnh khi lng hnh khch vn chuyn l s lng v bn ra, k c s v min gim cc. Khi lng hnh khch lun chuyn l tch ca khi lng hnh khch vn chuyn vi c ly vn chuyn thc t. C ly vn chuyn thc t l qung ng lm cn c tnh gi v c c quan c thm quyn cng b. Vn chuyn ngoi nc gm vn chuyn t trong nc ra nc ngoi, t nc ngoi vo trong nc v vn chuyn gia cc nc ngoi. Cu 2. Vn ti hng ha Vn ti hng ha c chia theo 5 ngnh ng, ch tiu thu thp l Doanh thu, tng s khi lng vn chuyn , tng s khi lng lun chuyn, Khi lng vn chuyn, lun chuyn ngoi nc. Tng doanh thu thun bao gm: Doanh thu thun ca cc hot ng vn ti theo cc phng thc vn ti: ng b, ng st, ng ng, ng bin, ng thy ni a v ng hng khng. Lu : doanh thu thun cing bao gm c doanh thu thun cc hot ng ph do n v vn ti thc hin nhng khng c s thng tin bc tch a vo ngnh sn xut dch v thch hp khc. Cc n v vn ti c bn hng cn phi tch tr gi vn hng ha, li nhun thng mi ra khi kt qu hot ng vn ti hng ha ( VD trng hp bn vt liu xy dng ti chn cng trnh, khng c tnh tr gi phn vt liu xy dng,..) - Khi lng hng ho vn chuyn (1000Tn). - Khi lng hng ho lun chuyn (1000Tn.km). Khi lng hng ho vn chuyn l s tn hng ho thc t (k c bao b nu c) ghi trong hp ng vn chuyn, giy vn chuyn hoc trn bao b ca hng ho. i vi hng ri th cn c vo khi lng ring v th tch hng ho thc t xp trn phng tin tnh khi lng hng ho vn chuyn. Khng dng tn tnh cc hoc tn trng ti ca phng tin tnh khi lng hng ho vn chuyn thc t. n v tnh khi lng hng ho vn chuyn l Tn. Khi lng hng ho lun chuyn tnh bng cch nhn khi lng hng ho vn chuyn vi c ly vn chuyn thc t. C ly vn chuyn thc t l qung ng i ngn nht m phng tin c th i c t ni gi hng n ni nhn hng c B Giao thng Vn ti hoc c quan c Nh nc u quyn cng b, hoc tha thun gia ch hng v ch phng tin trong hp ng vn ti. n v tnh khi lng hng ho lun chuyn l Tn.km. Khng c tnh vo sn lng vn ti nhng khi lng hng ho ang trong qu trnh vn ti. Qu trnh vn ti kt thc vo thi k no th tnh sn phm vn ti vo thi k . Cn c tnh sn phm vn ti l giy i ng, giy vn chuyn, giy gi hng, hp ng vn chuyn, hoc cc chng t vn ti khc ca ch hng. Nh vy nhng khi lng hng ho vn ti cha c chng t giao nhn xong vi ch hng hoc c quan c ch hng y quyn th u coi l dang d trn ng v cha c tnh. Cu 3. Hot ng kho bi, dch v h tr cho vn ti khc Tng doanh thu thun bao gm: Doanh thu thun bao gm: Cho thu phng tin vn ti hoc phng tin bc xp hng ho c km theo ngi iu khin, dch v bn bi, i l vn ti, hoa tiu, tn hiu dn dt tu b (i vi vn ti thu); dch v kho bi v lu gi hng ha (tr hot ng cho thu kho bi thuc dch v kinh doanh bt ng sn). Cu 4. Bc xp cng bin (Hng ha thng qua cng) Sn lng hng ho thng qua cng l lng hng ho thc t xut cng v nhp cng. n v tnh l TTQ (tn thng qua). Tng s hng ho thng qua cng bao gm: hng xut khu, nhp khu, xut ni, nhp ni, hng nc ngoi qu cnh. - Hng xut khu: L s hng ho thc t c cng xp ln phng tin ng bin hoc bin pha sng vn ti ra nc ngoi. - Hng nhp khu: L s hng ho thc t do phng tin ng bin hoc bin pha sng vn ti t nc ngoi vo cng v c bc ra khi phng tin . - Hng ni a bao gm hng xut ni, nhp ni. + Xut ni: L s hng ho c cng xp ln phng tin ng bin hoc ng sng vn ti n cc cng khc trong nc (tr khi lng hng ho sang mn trc tip t phng tin tu bin sang phng tin ng sng v c tnh nc nhp khu). + Nhp ni: L s hng ho t cc ni khc trong nc gi n cng bng phng tin ng thu c cng nhn bc ra khi phng tin (tr s hng ho sang mn trc tip t phng tin ng sng sang phng tin ng bin c tnh mc xut khu). - Hng nc ngoi qu cnh: L lng hng c vn chuyn t nc ngoi, vo cng Vit Nam v mc ch qa cnh, chuyn phng tin i tip n mt nc khc, c bc xung v xp ln phng tin i tip. Khng tnh vo khi lng hng ho thng qua cng nhng khi lng sau y: - Khi lng hng ho do cng bc xp nhng ngoi phm vi cng. - Khi lng hng ho lng qua cng nh nc ngt, nhin liu cho tu. - Khi lng hng ho tn tht trong qu trnh bc xp cng. Trng hp cng bin lm nhim v tip nhn hng ho vn chuyn bng phng thc tu Lash th: - Tu Lash (tu m) vo phm vi qun l ca cng bin, c cng lm th tc giao nhn vi tu Lash (tu m) lai dt s lan Lash vo cu tu bc d, hoc bn giao cho phng tin vn ti ng sng, ng bin, bin pha sng ko ra khi phm vi qun l ca cng th cng c tnh sn lng hng Lash vo sn lng hng ho thng qua cng (mc nhp khu). - Ngc li, cng tip nhn hng Lash ca cc phng tin vn ti sng, bin, bin pha sng a ti phm vi cng qun l cng tip tc lm th tc giao nhn vi tu Lass (tu m) trong phm vi cng qun l, th cng c tnh sn lng hng ho thng qua cng (mc xut khu). - Hng Lash c vn chuyn t cng bin ny n cng bin, cng sng khc trong nc do phng tin ng thu vn chuyn th cc cng bin, cng sng ny c tnh sn lng vo hng thng qua cng bin, cng sng (mc hng ho xut ni, nhp ni). Phng tin vn ti c n 31/12/2012: Ghi s lng phng tin c n 31/12/2012 ca doanh nghip ang tham gia hot ng kinh doanh vn ti, khng k nhng phng tin phi ngng hot ng trn 2/3 thi gian trong nm v l do k thut, php l...: a vo xng sa cha, xe b tm gi... v xe ch thanh l Phng tin vn ti c n 31/12/2012 c chi theo: - Loi hnh vn ti ca phng tin: Phng tin hnh khch, Phng tin hng ha - Ngnh ng: bao gm cc loi phng tin ca cc ngnh ng: ng b, ng bin, ng thy ni a, ng st v ng khng. Doanh nghip ghi s liu tng ng vi phng tin hot ng ca mnh - Vi mi loi phng tin ca loi hnh vn ti, theo cc ngnh ng c n v tnh ph hp. V s lng tnh theo u phng tin (n v l chic), cng dn trng ti ca phng tin cng loi c c tng trng ti phng tin cng loi (n v tnh vi hnh khch l s ch, vi hng ha l s tn). Ngun s liu: - Ch tiu sn lng: + i vi n v vn ti hnh khch cn c vo s lng v bn ra + i vi n v vn ti cn c vo cc chng t nh giy gi hng, giy vn chuyn, bin bn giao nhn hng ho v cc chng t hp ng khc ca ch hng c lin quan. + i vi n v bc xp cn c vo cc chng t nh giy kim nhn hng ho vi tu, cc giy vn chuyn, cc bin bn kt ton hng ho vi tu, cc chng t v qun l kho bi, cc phiu bc xp. + i vi n v i l vn ti, n v dch v cn c vo cc chng t ho n, hp ng gia n v v khch hng, cc s sch, bo co thanh quyt ton ca n v. - Ch tiu doanh thu: + Bo co chnh thc nm: Ly doanh thu trong bo co Kt qu hot ng kinh doanh , hoc ly lu k s pht sinh bn c ca ti khon doanh thu bn hng v doanh thu bn hng ni b trong k bo co. Cu 5. Hot ng bu chnh, chuyn pht Doanh thu Doanh thu ca hot ng bu chnh, chuyn pht: L tng s tin v s thu v do vic cung cp dch v bu chnh, chuyn pht trong nc v quc t cho khch hng ca Doanh nghip trong k bo co. - Dch v bu chnh: Doanh thu t cc dch v bu chnh, dch v pht hnh bo ch trong nc v quc t c thc hin thng qua mng bu chnh cng cng. Khng bao gm: Thu ph t dch v chuyn tin cho khch hng trong nc v quc t, dch v tit kim bu in. - Dch v chuyn pht: Doanh thu t cc dch v chuyn pht thng ca doanh nghip kinh doanh dch v chuyn pht, dch v in hoa. Sn lng - Bu phm: L s lng bu phm thng cc loi, bu phm pht trong ngy, bu phm chuyn pht nhanh c tnh cc c chuyn i trong nc v quc t. Khng bao gm: Cc bu phm khng phi tr cc nh bu phm nghip v (c gi v nhn gia cc n v bu chnh, vin thng vi nhau). - Bu kin: L s lng bu kin thng, bu kin chuyn pht nhanh c tnh cc c chuyn i trong nc v quc t. Khng bao gm: Cc bu kin khng phi tr cc nh bu kin nghip v (c gi v nhn gia cc n v bu chnh, vin thng vi nhau). - S th chuyn tin, in chuyn tin: L s lng th, in chuyn tin trong nc v quc t qua bu in. - Tng s bo ch pht hnh qua bu in: L tng s lng cc loi bo, tp ch trung ng, ngnh, a phng, bo, tp ch nhp khu c pht hnh trong nc v quc t qua bu in. Cu 6. Tiu dng nng lng cho sn xut kinh doanh nm 2012 Tham kho hng dn cu 2 phiu 1A.2/TDN-CN. Phiu s 1A.6/TDN-LT KT QU HOT NG DCH V LU TR, N UNG V DU LCH A. i tng p dng i tng p dng phiu ny l cc doanh nghip c hot ng thuc m ngnh cp 2 l 55- Dch v lu tr, 56-Dch v n ung v 79-Hot dng ca cc i l du lch, kinh doanh tua du lch, v cc dch v h tr, lin quan n qung b v t chc tua du lch thuc H thng ngnh kinh t Vit Nam nm 2007 (VSIC 2007) i vo hot ng sn xut kinh doanh trc thi im 31/12/2012 v hin ang tn ti, bao gm c nhng doanh nghip hot ng theo thi v (khng sn xut 12 thng trong nm 2012), nhng doanh nghip tm ngng sn xut kinh doanh u t i mi, sa cha, xy dng, m rng sn xut, nhng doanh nghip ngng hot ng ch sp nhp, gii th nhng vn cn b my qun l c th tr li cc cu hi trong phiu iu tra; B.Gii thch v hng dn ghi phiu Cu I.Doanh thu thun 1. Dch v lu tr: Phm vi tnh bao gm cc D R T b P R bjnr%%'׾׾׫ך׫׉zi[izzFzFzz)hMhL56B*CJ\]aJphh 05B*CJaJph h 0hL5B*CJaJphhMhLB*CJaJph!hMhL@B*CJaJph!hMhL@B*CJaJph%hMhLB*CJaJmH phsH 1hMhL56B*CJ\]aJmH phsH +hMhL5B*CJ\aJmH phsH #hMhL5B*CJ\aJphB b R bjpW$d,q*$7$8$9DH$`a$gdL$d$q*$7$8$9DH$`a$gdL$ d q*$7$8$9DH$`a$gdL$$d q*$7$8$9D@&H$`a$gdL$d,*$7$8$9DH$a$gdL$d,9*$7$8$9DH$a$gdL$d,q*$7$8$9DH$a$gdL Z|n#r%%'p(((*/&0<11,3$d q*$7$8$9DH$`a$gdL$d,q*$7$8$9DH$`a$gdL'v'p(((((***/"/2/&0:0<0:1<11288:R;>>A BNC DF$FGGVHHHIIIL2MO³¡³¡¡{³³³³³'hMhL5B*CJPJ\aJph#hMhL5B*CJ\aJph#hMhL6B*CJ]aJphhMhLB*CJaJph)hMhL56B*CJ\]aJph!hMhL@B*CJaJph-hMhL56@B*CJ\]aJph*,38:"=>>?@ANCFJGGVHHILLOSTTNVLWYZ\$d,q*$7$8$9DH$`a$gdLOOSSLWpWtWY>Z\\"^^^ _jcc*h^hllZmvmxmr6r8rw*wVxbxyyyRz|\|^|}}}}<~>~VX`xȹȹȹȹȹȹȹȹڤȹȹȹ{Ȥȹ{{{ȹ#hMhL5B*CJ\aJph-hMhL56@B*CJ\]aJph)hMhL56B*CJ\]aJphhMhLB*CJaJph#hMhL6B*CJ]aJph!hMhL@B*CJaJph'hMhL6@B*CJ]aJph0\"^^_pajcd f*h(ijlZmrwVxdxxyyy|`t$d,q*$7$8$9DH$`a$gdLxjf|ʐΐ.T2Vʚ"$J8b2*,^̤(,(rPn0<"N۷۠۷۷۷۷!hMhL@B*CJaJph-hMhL56@B*CJ\]aJph#hMhL6B*CJ]aJph#hMhL5B*CJ\aJphhMhLB*CJaJph)hMhL56B*CJ\]aJph0jbfđV$8^ΤrP$d q*$7$8$9DH$`a$gdL$d,q*$7$8$9DH$`a$gdLPtd 0NB(6^@T2|bL $d q*$7$8$9DH$`a$gdL$d,q*$7$8$9DH$`a$gdL@D^z@XT2|ԼbL*rųמממ׳מממ׍׳מųמ׳׳׳׳׳׳׳v,hMhL6>*B*CJ]aJphwh!hMhL@B*CJaJph)hMhL56B*CJ\]aJph#hMhL6B*CJ]aJph#hMhL5B*CJ\aJphhMhLB*CJaJph2hMhL56>*B*CJ\]aJphwh. nP~Vt @v~$d q*$7$8$9DH$`a$gdL LN@zv`x< "240:Vخ{{{{j{{{{Y!hMhL@B*CJaJph!hMhL@B*CJaJph#hMhL6B*CJ]aJphhMhLB*CJaJph#hMhL5B*CJ\aJph)hMhL56B*CJ\]aJph)hMhL5B*CJ\aJphwh#hMhLB*CJaJphwh)hMhL6B*CJ]aJphwh"<8p0 :\hV$d q*$7$8$9DH$`a$gdLp4~ @lf($d q*$7$8$9DH$`a$gdLV4.   &l  ʹvvvavvvK+hMhL5B*CJ\aJmH phsH )hMhL56B*CJ\]aJph#hMhL5B*CJ\aJph,hMhL5>*B*CJ\aJphwh2hMhL56>*B*CJ\]aJphwh!hMhL@B*CJaJph'hMhL5@B*CJ\aJph#hMhL6B*CJ]aJphhMhLB*CJaJph^\F N  #rY$d q*$7$8$9DH$`a$gdL$$d *$7$8$9D@&H$a$gdL$d q*$7$8$9DH$a$gdL$ 8d q*$7$8$9DH$a$gdL$d *$7$8$9DH$`a$gdL$d$q*$7$8$9DH$`a$gdL$d,q*$7$8$9DH$`a$gdL !R!h!!##$T%j&v&&&&&&&@'(ɵɣpaVO9* *h4BhL5@B*CJ\aJph hMhLhMhLB*phhMhLB*CJaJph#hMhL6B*CJ]aJph#hMhL6B*CJ]aJphhMhLB*CJaJph#hMhL5B*CJ\aJph'hMhL6@B*CJ]aJph!hMhL@B*CJaJph'hMhL5@B*CJ\aJph!hL5@B*CJ\aJph#j&&&&&&&&&&&&&&&B'(2,d q*$7$8$9DH$`gdLFf $7$8$H$IfgdJe$9d x$*$7$8$9DH$If]9a$gdJe$d q*$7$8$9DH$`a$gdL(J))<*,0,2,~, -p-.//F//0l3344.7X7888(:.:z:׮{eO+hMhL5B*CJ\aJmHphsH* *h4BhL5@B*CJ\aJph#hMhL5B*CJ\aJph#hMhL6B*CJ]aJphhMhLB*CJaJph)hMhL56B*CJ\]aJph'hMhL6@B*CJ]aJph!hMhL@B*CJaJph-hMhL56@B*CJ\]aJph2,/124n68(:z:r;;;;;;$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d q*$7$8$9DH$`a$gdLz:X;Z;r;~;;;;;;;;;;;;;;;<=ĮzcL7)hMhL56B*CJ\]aJph-hMhL56@B*CJ\]aJph,hMhL5>*B*CJ\aJphwh hMhLhMhLB*CJaJphhMhLB*ph%hMhLB*CJaJmHphsH+hMhL6B*CJ]aJmHphsH1hMhL56B*CJ\]aJmHphsHhMhLB*CJaJph%hMhLB*CJaJmHphsH;;;;<=>vEFycJJJJJJ$d q*$7$8$9DH$`a$gdLd q*$7$8$9DH$`gdLkd$$If<r 2q2 lalytJe====>PFTFFFFFPG0J6JJRR.SbUUVVVVWXVY\YѻqXqG!hMhL@B*CJaJph1hMhL56B*CJ\]aJmHphsH+hMhL5B*CJ\aJmHphsH%hMhLB*CJaJmHphsHhMhLB*CJaJph#hMhL5B*CJ\aJph* *h4BhL5@B*CJ\aJph)hMhL56B*CJ\]aJph2hMhL56>*B*CJ\]aJphwhFPG0JJLM8OOPQR.SVVWXVYYZ8[~[*^_abde$d q*$7$8$9DH$`a$gdL\YY~[\\\]*^bd8gBgDgkkk,lͷͷަޏ}gQ81hMhL56B*CJ\]aJmHphsH+hMhL5B*CJ\aJmHphsH* *h4BhL5@B*CJ\aJph#hMhL6B*CJ]aJph,hMhL6>*B*CJ]aJphwh!hMhL@B*CJaJph*hMhL>*@B*CJaJphwh!hMhL@B*CJaJphhMhLB*CJaJph#hMhL5B*CJ\aJphe8gHgikk*B*CJ\]aJmHphsHwh* *h4BhL5@B*CJ\aJph+hMhL6B*CJ]aJmHphsH+hMhL5B*CJ\aJmHphsH1hMhL56B*CJ\]aJmHphsH%hMhLB*CJaJmHphsH&pJPܐ646PFNdx:TإPhVռզզՐռռzզզ_զ_z4hMhL5>*B*CJ\aJmHphsHwh+hMhL6B*CJ]aJmHphsH* *h4BhL5@B*CJ\aJph+hMhL5B*CJ\aJmHphsH1hMhL56B*CJ\]aJmHphsH%hMhLB*CJaJmHphsH.hMhL>*B*CJaJmHphsHwh%JܐVڗʟFNd:إPhFPN$d q*$7$8$9DH$`a$gdLN2$JrҴ|ƷL$d$q*$7$8$9DH$`a$gdL$d,q*$7$8$9DH$a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdL2 J$rҴ|ķƷJLtBFn$փthtVtVtVtVtVtVtV#hMhL6B*CJ]aJphhLB*CJaJphhMhLB*CJaJph#hMhL5B*CJ\aJph)hMhL@B*CJaJmHphsH+hMhL5B*CJ\aJmHphsH* *h4BhL5@B*CJ\aJph%hMhLB*CJaJmHphsH+hMhL6B*CJ]aJmHphsH!LlFD0$d q*$7$8$9DH$`a$gdL$$d q*$7$8$9D@&H$`a$gdL$d,q*$7$8$9DH$`a$gdLZ$D$0b 2468jlnp "@:x𡒇 hMhLhMhLB*phhMhLB*CJaJph#hMhL5B*CJ\aJph)hMhL56B*CJ\]aJph#hMhL6B*CJ]aJph+hMhL5B*CJ\aJmH phsH hMhLB*CJaJph248lp "$4:&$d q*$7$8$9DH$`a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdLFf$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe6*$& |`rʹʨ~eP>#hMhL6B*CJ]aJph)hMhL56B*CJ\]aJph1hMhL56B*CJ\]aJmH phsH & *h4BhL5B*CJ\aJph* *h4BhL5@B*CJ\aJph!hMhL@B*CJaJph!hMhL@B*CJaJph'hMhL5@B*CJ\aJphhMhLB*CJaJph#hMhL5B*CJ\aJphf. :|`rt$d q*$7$8$9D@&H$`gdLd q*$7$8$9DH$`gdL$d,q*$7$8$9DH$a$gdL$d,9*$7$8$9DH$a$gdL$d,9*$7$8$9DH$`a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdL r8l: j T *$$d q*$7$8$9D@&H$`a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdL@B"&0*r< J $$J)),B-d3044:6<6H6z9ɰuuaP!hMhL@B*CJaJph'hMhL6@B*CJ]aJph#hMhL5B*CJ\aJph%hMhLB*CJaJmH phsH +hMhL6B*CJ]aJmH phsH 1hMhL56B*CJ\]aJmH phsH hMhLB*CJaJph#hMhL6B*CJ]aJph)hMhL56B*CJ\]aJph*rL< n!"$J),d304:6z9:<$@BEG$d q*$7$8$9D@&H$`gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdLd q*$7$8$9DH$`gdLz99:EEGGzIIJJKKXKZKpKrKKKKKKKKL L"L$LpLrLtLvLLLLLM M"M$MѾyyyyrydyrydyrydyrydyrydyrhMhL6B*]ph hMhLhMhLB*phhMhL5B*\ph+hMhL5B*CJ\aJmHphsH+hMhL6B*CJ]aJmHphsH%hMhLB*CJaJmHphsH1hMhL56B*CJ\]aJmHphsH* *h4BhL5@B*CJ\aJph'GzIJJKZKrKKKHpkd$$If4\f#4D"f 29a9ytJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d q*$7$8$9DH$a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdLKKKKKKKLL"LZskdT$$Ifw\f#4D"f 2q2 9a9ytJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe "L$L6LjLpLtLssZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskd $$Ifw\f#4D"f 2q2 9a9ytJetLvLLLLLssZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskd $$Ifw\f#4D"f 2q2 9a9ytJeLLLMM"MssZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskd| $$Ifw\f#4D"f 2q2 9a9ytJe"M$M6MxM~MMssZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskd4 $$Ifw\f#4D"f 2q2 9a9ytJe$M~MMMMNNQQQSSSUUVXXXXXZZZ\\\^^__H_J_____p`r`a atavaaahbjbbbHcJcccFdHdddeeeeeeffffgghhBhDhhh&i(i:iiiihMhL@B*phhMhL@B*ph hMhLhMhL6B*]phhMhLB*phNMMMMMNssZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskd $$Ifw\f#4D"f 2q2 9a9ytJeNNNNNQssZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskd $$If\f#4D"f 2q2 9a9ytJeQQQQQSww^w$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJenkd\ $$If \f#4D"f 29a9ytJeSST(T.TUnnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd $$If\f#4D"f 2O2 92Ja9ytJeUUUUVXnnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd$$IfS\f#4D"f 2O2 92Ja9ytJeXX$X`XfXXnnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd$$Ifq\f#4D"f 2O2 92Ja9ytJeXXXYYZnnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkdN$$If\f#4D"f 2O2 92Ja9ytJeZZ[H[N[Z\nnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd$$If\f#4D"f 2O2 92Ja9ytJeZ\\\n\\]^nnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd$$Ife\f#4D"f 2O2 92Ja9ytJe^^^^__nnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd$$If\f#4D"f 2O2 92Ja9ytJe___>_D_H_ssZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskdR$$IfC\f#4D"f 2D2 9a9ytJeH_J_\____ssZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskd $$Ifw\f#4D"f 2D2 9a9ytJe______ssZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskd$$Ifw\f#4D"f 2D2 9a9ytJe___``p`ssZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskdz$$Ifw\f#4D"f 2D2 9a9ytJep`r````assZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskd2$$Ifw\f#4D"f 2D2 9a9ytJea aa0a6atassZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskd$$Ifw\f#4D"f 2D2 9a9ytJetavaaaaassZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskd$$Ifw\f#4D"f 2D2 9a9ytJeaaabbhbssZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskdZ$$Ifw\f#4D"f 2D2 9a9ytJehbjb|bbbbssZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskd$$Ifw\f#4D"f 2D2 9a9ytJebbc>cDcHcssZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskd$$Ifg\f#4D"f 2D2 9a9ytJeHcJc\ccccssZs$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJeskd$$Ifw\f#4D"f 2D2 9a9ytJeccchBhnnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd!$$Ifw\f#4D"f 2>2 92<a9ytJeBhDhVhhhhnnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkds"$$Ifw\f#4D"f 2>2 92<a9ytJehhh i"i&innUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd4#$$IfC\f#4D"f 2>2 92<a9ytJe&i(i:iiiinnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd#$$Ifw\f#4D"f 2>2 92<a9ytJeiiiVj\j`jnnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd$$$If\f#4D"f 2>2 92<a9ytJei`jbj k kkkkkPlRlllmmZm\mmm\n^nnn(q*q|q~qZr\rrsst^u`uufxhxjxxxzztz{{ |}}4~)hMhL56B*CJ\]aJph* *h4BhL5@B*CJ\aJphhMhLB*CJaJph#hMhL5B*CJ\aJphhMhL@B*phhMhL@B*ph hMhLhMhLB*ph4`jbjtjkk knnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkdw%$$If\f#4D"f 2>2 92<a9ytJe k kkkkknnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd8&$$If\f#4D"f 2>2 92<a9ytJekkkkkknnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd&$$If\f#4D"f 2>2 92<a9ytJekk lFlLlPlnnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd'$$Ifw\f#4D"f 2>2 92<a9ytJePlRldllllnnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd{($$Ifw\f#4D"f 2>2 92<a9ytJelllllmnnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd<)$$Ifw\f#4D"f 2>2 92<a9ytJemm"mPmVmZmnnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd)$$Ifw\f#4D"f 2>2 92<a9ytJeZm\mnmmmmnnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd*$$Ifw\f#4D"f 2>2 92<a9ytJemmnBnXn\nnnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd+$$Ifw\f#4D"f 2>2 92<a9ytJe\n^npnnnnnnUn$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJewkd@,$$Ifw\f#4D"f 2>2 92<a9ytJenno&o2 92<a9ytJe(q*q2 92<a9ytJe|q~qqqqZrww^w$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJenkd.$$Ifw\f#4D"f 29a9ytJeZr\rnrrrsww^w$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJenkd2/$$If\f#4D"f 29a9ytJesttLtbt^uww^w$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJenkd/$$If\f#4D"f 29a9ytJe^u`uruuuhxww^w$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJenkd0$$Ife\f#4D"f 29a9ytJehxjx|xxxxww^w$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJenkd?1$$If\f#4D"f 29a9ytJexxxtyyzww^w$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJe$d x$*$7$8$9DH$Ifa$gdJenkd1$$Ifw\f#4D"f 29a9ytJezzzztz{zaL3$d q*$7$8$9DH$`a$gdL$d,q*$7$8$9DH$a$gdL$d,q*$7$8$9DH$`a$gdLd q*$7$8$9DH$`gdLnkd2$$If\f#4D"f 29a9ytJe{}؀r F|>\$d,q*$7$8$9DH$`a$gdL$$d q*$7$8$9D@&H$`a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdL؀ڀ܀r| &F |ؿq[FFq4#hMhL5B*CJ\aJph)hMhL56B*CJ\]aJph+hMhL5B*CJ\aJmH phsH * *h4BhL5@B*CJ\aJph,hMhL6>*B*CJ]aJphwh#hMhL6B*CJ]aJphhMhLB*CJaJph0hMhL6>*@B*CJ]aJphwh*hMhL>*@B*CJaJphwh!hMhL@B*CJaJph\(4dj@ &P̢@ڮܮ@F˹zaKazaKKKKza+hMhL6B*CJ]aJmHphsH1hMhL56B*CJ\]aJmHphsH* *h4BhL5@B*CJ\aJph%hMhLB*CJaJmHphsH+hMhL5B*CJ\aJmHphsH#hMhL6B*CJ]aJph!hMhL@B*CJaJph'hMhL6@B*CJ]aJphhMhLB*CJaJph4d( P̢@$d$q*$7$8$9DH$`a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdL$d,q*$7$8$9DH$`a$gdL$d,q*$7$8$9DH$a$gdLXJ@jжBLP$d,q*$7$8$9DH$`a$gdL$d$q*$7$8$9DH$`a$gdL$$d q*$7$8$9D@&H$`a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdLܳjpж .0lp28:<J^ҼzzdzzI4 *h-khL56B*CJ\]aJmHphsH+hMhL5B*CJ\aJmHphsH+hMhL6B*CJ]aJmHphsH%hMhLB*CJaJmHphsH1hMhL56B*CJ\]aJmHphsH* *h4BhL5@B*CJ\aJph)hMhL@B*CJaJmHphsH/hMhL6@B*CJ]aJmHphsH 4Vhl< p2$d,q*$7$8$9DH$`a$gdL$d$q*$7$8$9DH$`a$gdL(`@J^tj$d,q*$7$8$9DH$a$gdL$d,q*$7$8$9DH$`a$gdL$$d q*$7$8$9D@&H$`a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdLtjph6>־髙o`oJoH`3)hMhL56B*CJ\]aJphU* *h4BhL5@B*CJ\aJphhMhLB*CJaJph+hMhL5B*CJ\aJmHphsH'hMhL5B*CJ\mHphsH#hMhL5B*CJ\aJph%hMhLB*CJaJmHphsH. *h4BhL5B*CJ\aJmH phsH %hL5B*CJ\aJmH phsH +hMhL5B*CJ\aJmH phsH hXL0*l$$d q*$7$8$9D@&H$`a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdL$ d q*$7$8$9DH$`a$gdLhot ng kinh doanh ca cc c s ch cung cp dch v lu tr ngn ngy v cc c s cung cp ng thi c dch v lu tr ngn ngy v dch v n ung/phng tin gii tr cho khch du lch, khch vng lai nh: khch sn, bit th hoc cn h, nh khch, nh ngh kinh doanh lu tr ngn ngy; k tc x hc sinh, sinh vin; ch ngh tr trn xe lu ng; lu qun, tri dng ngh tm. Dch v lu tr cing bao gm c hot ng ca cc doanh nghip cung cp dch v lu tr di hn cho sinh vin( nh: lng sinh vin ), nh iu dng. Lu : hot ng cho thu nh di ngy (thng, nm) v hot ng cho thu vn phng khng c coi l hot ng thuc dch v lu tr, cc hot ng thuc phm vi ca hot ng cho bt ng sn.Doanh thu thun dch v lu tr l ton b s tin m n v kinh doanh dch v lu tr v s thu c do cung cp dch v lu tr ngn ngy cho khch hng trong nm. C s cung cp dch v lu tr gm: c s kinh doanh bit th hoc cn h kinh doanh, khch sn, nh khch, nh ngh v cc c s lu tr khc (k tc x hc sinh, sinh vin; ch ngh tr trn xe lu ng& ). 2. Dch v n ung: Phm vi tnh bao gm cc hot ng kinh doanh ca cc nh hng, bar v cng tin cung cp cc dch v n ung cho khch hng ti ch (khch hng c phc v hoc t phc v) hoc mang v, cc dch v phc v n ung lu ng; cung cp dch v n ung theo hp ng khng thng xuyn v dch v n ung khc. Lu : khng bao gm dch v n ung gn lin vi cc c s cung cp dch v lu tr v c tnh vo dch v lu tr. - Doanh thu thun dch v n ung l tng s tin v s thu v cung cp dch v n ung cho khch hng trong nm, bao gm bn hng n ung do doanh nghip t ch bin v hng n ung mua t bn ngoi bn m khng cn qua ch bin, khng cn dch v phc v thm ca c s (hng chuyn bn). - Doanh thu thun hng chuyn bn l tng s tin m n v kinh doanh trong ngnh dch v n ung thu c trong nm do bn cc loi hng ha khng do n v ch bin (tc l hng ha mua v bn, v d nh: ru bia, thuc l nh hng mua v phc v khch hng ung, ht ti nh hng). 3. Dch v du lch l hnh (tour) v cc hot ng h tr du lch: Hot ng du lch l hnh (tour) l hot ng bn, t chc thc hin cc chng trnh du lch trn gi hoc khng trn gi phc v khch du lch ni a v quc t, cung cp thng tin du lch, t vn, cho mi, lp k hoch du lch v hng dn khch du lch, k c i l du lch cho n v khc. - Doanh thu thun t dch v du lch l hnh l tng s tin v s thu t hot ng kinh doanh du lch l hnh iu hnh tua du lch v cc hot ng h tr cho tua du lch (k c phn chi h khch nh tin v, tin n, ng& m n v nhn tr h) v cc khon tin thu v t cc i l, trong nm 2012. i vi cc c s c hot ng i l l hnh: Doanh thu t hot ng i l l hnh l tin hoa hng c hng do bn cc chng trnh du lch ca mt doanh nghip l hnh khc cho khch du lch. - Thu t khch quc t: l s tin m c s cung cp dch v l hnh thu t ngi nc ngoi, ngi Vit Nam nh c nc ngoi vo Vit Nam trong thi gian t hn 12 thng vi mc ch chnh ca chuyn i khng phi thc hin cc hot ng em li th lao hoc thu nhp. - Thu t khch trong nc: l s tin m c s cung cp dch v l hnh thu t ngi Vit Nam ri khi ni c tr thng xuyn ca mnh i ni khc (trong nc) tham quan, du lch hoc cho cc mc ch khc trong thi gian t hn 12 thng vi mc ch chnh ca chuyn i khng phi thc hin cc hot ng em li th lao hoc thu nhp. - Thu t khch Vit Nam i du lch nc ngoi: l s tin m c s cung cp dch v du lch theo tour thu t khch l ngi thng tr ti Vit Nam i ra khi lnh th Vit Nam trong thi gian t hn 12 thng vi mc ch chnh ca chuyn i khng phi thc hin cc hot ng em li th lao hoc thu nhp. 4. Doanh thu khc: l tng s tin v s thu do cung cp dch v khc ngoi cc dch v lu tr, n ung, du lch l hnh ca cc n v kinh doanh nh: karaoke, massage, dch v b bi, th dc& Cu II. Thu gi tr gia tng v thu xut khu pht sinh phi np (xem gii thch phiu 1A/TDN). Cu III. Mt s ch tiu theo ngnh 1. S c s lu tr c n 31/12/2012: Ghi tng s c s lu tr (khch sn, nh khch, nh ngh& ) thuc quyn qun l trc tip ca doanh nghip ti thi im 31/12/2012. - C s lu tr l ni cung cp ch n ngh (hoc ngh) c trang b tin nghi sinh hot v cc dch v phc v khch c th thu trong thi gian i du lch theo cc loi hnh khc nhau. C s lu tr bao gm cc khch sn, nh tr, nh khch, bit th, cn h kinh doanh du lch, cn h hoc nh cho khch du lch thu trong lng du lch,... 2. S bung (hoc ging- mc 1.4) c n thi im 31/12/2012: ghi tng s bung (hoc ging) c th s dng cho khch thu ngh ca cc c s lu tr thuc doanh nghip c n thi im 31/12/2012. Ch tiu ny phn nh nng lc thit k ca c s lu tr. Lu trong trng hp mt s khch sn lun dnh ra mt s phng cho ngi nc ngoi thu sinh sng hoc cho cc vn phng nc ngoi thu lm vic th trong biu bo co ny cn loi tr s bung ny ra khi tng s bung ca c s. 3. S ngy s dng bung (hoc ging mc 1.5) trong nm l tng s ngy s dng bung, ging ca tng loi c s lu tr. Ch i vi ch tiu ny ch tnh tnh i vi nhng bung (hoc ging) c s dng cho khch thu qua m. Ngun s liu cn c vo ho n, chng t, bng k thanh ton vi khch ca k ton hoc s theo di khch n, i ca b phn l tn ca khch sn, nh tr v cc c s lu tr khc ghi cho thng nht. - Lu : trng hp ch c 1 lt khch nhng thu c phng c nhiu ging th s ngy s dng ging ca c s s l 1 nhn vi tng s ging ca bung . Nh vy trong trng hp ny s ngy s dng ging s ln hn s ngy khch. Ngc li i vi trng hp ch c 1 ging nhng v mt l do no khch sn vn ng cho 2 ngi thu (hoc tr em i cng) th  c 2 lt khch nhng s ngy s dng ging ch l 1 ngy ging. Trong trng hp ny th s ngy s dng ging s nh hn s ngy khch. Trng hp thng thng nu khch sn khng c ging i m mi khch ch s dng mt ging th s ngy s dng ging s bng s ngy khch. - Quan h gia cc ch tiu trong biu phn loi chi tit c s lu tr: - Tng s ging lun ln hn hoc bng tng s bung. Thng thng mi bung c t 1 n vi ging nn nu c s chnh lch qu ln cn kim tra li. - S ngy s dng bung (hoc ging) trong nm lun nh hn s bung/ ging c trong nm nhn vi 365 ngy. Tuy nhin ch tiu s bung, ging c n 31/12/2012 trong biu l ch tiu thi im nn s khng p dng c i vi cc c s c s bin ng v s bung (ging) trong nm (nh xy thm hoc ph d bt bung, ging). - Ch tiu ngy khch phc v thng xoay quanh v chnh lch khng qu ln so vi ch tiu s ngy s dng ging trong nm. 4. Lt khch phc v: l s lt ngi n thu bung/ging, ngh ti c s lu tr, bao gm c s lt khch thu theo gi trong ngy (khch khng ngh qua m) v lt khch thu bung (ging) ng qua m. V d: Khch sn A trong ngy 1/7/2012 tip nhn 2 on khch: on 1 c 10 ngi n ngh trong 3 ngy; on 2 c 4 ngi ch n ngh bui tra trong 3 gi. Nh vy s lt khch ngy 1/7 m khch sn A phc v l: 10 ngi + 4 ngi = 14 ngi. Trong chia ra khch trong ngy c 4 ngi v khch ng qua m l 10 ngi. Lu : - Lt khch n thu bung/ging ti c s lu tr khng phn bit la tui, c ngh)a l nhng ngi gi (trn 64 tui) v tr em (di 15 tui) i cng u c tnh l lt khch cho mi ngi. - Trong nm 2012, nu mt ngi khch n thu phng ngh nhiu ln ti mt c s th mi ln n u c tnh l mt lt khch. - Trong trng hp khch n ng k thu phng ng qua m ( thanh ton tin phng) nhng v mt l do no khng ng li m ti c s th ngi khch ny vn c tnh l khch c ng qua m. - Trng hp khch ca n v ny a n cc n v khc th khch thu bung ng u th n v c tnh .V d on cng tc ca Tng cc Thng k c 5 ngi n ngh ti khch sn A nhng v khch sn A ng khch nn ch xp ch c cho 3 ngi v 2 ngi cn li c khch sn A gi sang ngh ti khch sn B th s lt khch c tnh cho khch sn A l 3 lt khch v khch sn B l 2 lt khch. 5. Ngy khch phc v: L s ngy lu tr (m khch c ng li qua m) do cc n v lu tr phc v. S ngy khch phn nh s lng kt hp vi hnh trnh thi gian ca khch du lch. Trong cng tc hch ton ni chung ch tiu ngy khch c tnh bng cch nhn s lng ngi vi s ngy lu li ca tng on khch ri tng hp li. Trong thng k, s ngy khch thng c tnh bng cch cng s khch ca tt c cc ngy trong k bo co. Ngy khch y c quy nh l lt ngy m c ng. Cing tng t nh lt khch, vic xc nh ngy khch l cn c vo chng t thanh ton ca khch hng. V d ng Nam n khch sn A ngh mc d cha ng li m khch sn nhng v qu thi gian cho php thu ngy ca khch sn nn ng Nam vn phi tr tin thu phng 1 ngy th ng Nam vn c khch sn A tnh l khch c ng qua m v tnh l 1 ngy khch. Hai ch tiu Lt khch phc v v ngy khch phc v c thng k ring i vi khch quc t (khch mang quc tch nc ngoi v Vit kiu) v khch trong nc. Quan h gia ch tiu lt khch v ngy khch trong cc c s lu tr: Ch tiu ngy khch phc v ch tnh i vi khch ng qua m nn ch so snh gia lt khch ng qua m vi ngy khch phc v v vy ngy khch phc v lun ln hn hoc bng lt khch ng qua m. 6. S nh hng, qun n c n 31/12/2012: ghi tng s c s n ung (nh hng, qun n& ) ca doanh nghip trc tip qun l v kinh doanh ti thi im 31/12/2012, bao gm s nh hng, qun n (qun n t phc v v qun n nhanh); ca hng bn n mang v; hng n ung trn ph, trong ch... 7. Tr gi vn hng chuyn bn: - Hng chuyn bn l cc loi hng ha khng do n v kinh doanh trong ngnh dch v n ung ch bin, tc l hng ha mua v bn trong k (v d nh: ru bia, thuc l nh hng mua v phc v khch hng ung, ht ti nh hng). - Tr gi vn hng chuyn bn l s tin thc t n v kinh doanh ngnh dch v n ung b ra mua cc loi hng ha khng do n v ch bin (cn gi l tr gi mua thc t). Tr gi vn hng chuyn bn bao gm gi mua hng ; chi ph vn chuyn, ng gi, bo qun (chi ph doanh nghip kinh doanh dch v n ung phi b ra)& phn b cho hng chuyn bn. Trong thc t c nhiu cch tnh tr gi vn hng chuyn bn ty thuc vo phng php tnh thu VAT ca doanh nghip. Tuy nhin, trong nm, hng chuyn bn xut kho tiu th c nhiu gi mua ti cc thi im khc nhau, nn Tng tr gi vn hng chuyn bn trong nm c tnh theo phng php hch ton hng tn kho m thc t doanh nghip ang p dng theo quy nh ca ch k ton hin hnh. 8. Dch v du lch l hnh Lt khch du lch theo tour: l tng s lt khch i du lch theo tour do doanh nghip kinh doanh dch v du lch l hnh m nhim, trong tch ring lt khch Quc t, lt khch trong nc v khch Vit Nam i ra nc ngoi. Ch tiu ny ch p dng i vi cc chuyn phc v du lch theo tour, cc n v i l du lch v c s chuyn hot ng h tr cho du lch khng phi tnh ch tiu ny. Khch do cc n v l hnh phc v c th do bn thn n v t khai thc hoc do tip nhn t cc n v khc. V d: Cng ty du lch A c vn phng i l du lch sau khi nhn hp ng tour du lch cho 40 khch t c quan Tng cc Thng k nhng khng t chc bt k mt khu no trong hnh trnh tour m bn li cho cng ty du lch B ly tin hoa hng th s lt khch ny c tnh cho cng ty B. Ngc li nu nh cng ty A c tham gia 1 giai on trong mt thi gian nht nh trong hnh trnh chuyn i tour (chng hn n c 1 a im vui chi no hay n c 1 tnh no ri mi sang khch cho cng ty B) th s lt khch ny c tnh cho c hai n v A v B. Ngy khch du lch theo tour: l tng s ngy khch i du lch theo cc tour. Ch tiu ny c tnh bng cch ly s ngi ca cc tour nhn vi di (s ngy) ca cc tour . Quan h gia cc ch tiu v im ch i vi cc c s c hot ng l hnh: - Ch tiu lt khch ch c tnh i vi cc c s chuyn hot ng l hnh (tc l hot ng ca cc c s chuyn t chc cc chuyn du lch trn gi hoc khng trn gi). Cn cc c s c hot ng h tr cho du lch nh i l cho n v khc, mi gii, cho mi, t vn& th khng c tnh s lt khch phc v ny. - Ch tiu ngy khch i vi cc c s l hnh c tnh cho ton b s khch (k c khch i trong ngy v khch i di ngy) m c c s phc v. - Ch tiu ngy khch du lch theo tour lun ln hn hoc bng lt khch du lch theo tour. Cu IV. Mt s ch tiu chi tit theo c s lu tr Cc ch tiu phn ny c gii thch thng nht nh trn nhng thng k ring cho tng c s lu tr, trong ch cch ghi m loi c s ti ct C ( c lit k phn ghi ch di biu iu tra) trnh nhm ln khi tng hp s liu chung. Phiu s 1A.7/TDN-TC KT QU HOT NG DCH V TI CHNH V HOT NG H TR DCH V TI CHNH Phiu ny p dng cho cc doanh nghip c hot ng chnh l hot ng dch v ti chnh v hot ng h tr dch v ti chnh, bao gm cc t chc tn dng nh: Ngn hng thng mi, ngn hng chnh sch, ngn hng hp tc, cng ty ti chnh, cng ty cho thu ti chnh, qu tn dng nhn dn, hp tc x tn dng, (k c cc cng ty c hot ng dch v cm ) v.v... hot ng ti Vit Nam. Cc ch tiu trong phiu ny u thng nht vi ni dung, phng php tnh c quy nh trong ch bo co thng k, k ton p dng cho cc t chc tn dng. A. Cc khon thu 1. Thu t hot ng tn dng: - Thu li cho vay: Gm cc khon thu li cho vay bng ng Vit Nam, ngoi t i vi cc t chc kinh t, c nhn trong nc, cc T chc tn dng khc trong nc v nc ngoi. - Thu li tin gi: Gm cc khon thu li tin gi ca cc T chc tn dng gi ti Ngn hng Nh nc, gi ti cc T chc tn dng khc trong nc (nu c) v nc ngoi. - Thu li t u t chng khon: Gm tin li ca cc k m T chc tn dng mua li khon u t ny v c ghi nhn l thu nhp pht sinh trong k. - Thu li gp vn, mua c phn: Gm cc khon thu li t vic gp vn, mua c phn vi cc T chc tn dng khc v cc t chc kinh t. - Thu li cho thu ti chnh: Gm cc khon thu li t nghip v cho thu ti chnh. - Thu khc v hot ng tn dng: Gm cc khon thu ca T chc tn dng ngoi cc khon thu ni trn. 2. Thu t cc hot ng khc: - Thu t dch v thanh ton: gm cc khon thu ph dch v thanh ton ca T chc tn dng i vi khch hng nh dch v thanh ton, dch v thu h, chi h, thu l ph hoa hng v cc dch v thanh ton khc v.v... - Thu t nghip v bo lnh ngn hng: Gm cc khon thu t khch hng c bo lnh. - Thu t dch v ngn qu: Gm cc khon thu lm dch v ngn qu ca T chc tn dng i vi khch hng. - Thu li iu chuyn vn ni b: L s li m cc chi nhnh ngn hng thnh vin nhn c t ngn hng m. - Thu t kinh doanh ngoi hi: Gm cc khon thu v kinh doanh ngoi t v kinh doanh vng. - Thu v kinh doanh chng khon: S chnh lch gia gi bn ln hn gi mua chng khon. - Thu khc: Gm cc khon thu t cc hot ng khc m cc T chc tn dng tham gia ngoi cc khon thu ni trn. 3. Cc khon thu khc: Bao gm cc khon thu khc ca T chc tn dng ngoi cc khon thu ni trn, k c thu bt thng, l nhng khon thu m t chc tn dng khng d tnh trc hoc c d tnh n nhng t c kh nng thc hin hoc nhng khon thu khng mang tnh cht thng xuyn. Nhng khon thu bt thng c th do ch quan ca n v hay do khch quan a ti. B. Cc khon chi ph: L tng tt c cc khon chi ph pht sinh trong T chc tn dng. Trong cn tch ring: 1. Chi v hot ng huy ng vn: - Tr li tin gi: gm cc khon tr li tin gi bng ng Vit Nam, ngoi t cho cc t chc kinh t, c nhn, T chc tn dng khc trong nc v nc ngoi. - Tr li tin vay: gm cc khon tr li tin vay Ngn hng nh nc, vay cc T chc tn dng khc trong nc v nc ngoi. - Tr li pht hnh giy t c gi: Gm cc khon tr li cho cc giy t c gi m T chc tn dng pht hnh. - Tr li tin thu ti chnh: Gm cc khon tr li phi tr ca hot ng thu ti chnh. - Tr li iu chuyn vn ni b: L s li m cc chi nhnh ngn hng thnh vin phi tr cho ngn hng m. 2. Chi np thu, ph v cc khon l ph, bao gm: Tng s thu v cc khon phi np Ngn sch Nh nc nm 2012 chi tit theo tng loi thu ca tng hot ng SXKD trong doanh nghip (c th hin trong cc phiu chuyn ngnh) phi bng Tng s thu v cc khon phi np Ngn sch Nh nc nm 2012 ca ton doanh nghip (ghi trong phiu 1A- cu 15). - Trng hp doanh nghip c 1 hot ng duy nht l hot ng Dch v ti chnh th ch tiu chi np thu v cc khon ph, l ph v ch tiu chi np thu GTGT nm 2012 trong phiu ny chnh l ch tiu thu, ph v l ph v ch tiu thu GTGT hng bn ni a v hng nhp khu np Ngn sch Nh nc trong phiu 1A- cu 15. - Trng hp doanh nghip c nhiu hot ng SXKD: + Nu tch ring c s np cho hot ng ti chnh v cc hot ng khc: Xem gii thch ni dung, phng php tnh v cch ghi phiu trong phiu 1A- cu 15. + Nu khng tch ring c s np cho hot ng ti chnh v cc hot ng SXKD khc th phi phn b s thu v cc khon np cho cc hot ng SXKD trong doanh nghip theo tiu thc phn b l ch tiu doanh thu ca doanh nghip. Cch tnh ton, phn b nh sau: Doanh nghip cn c vo t trng doanh thu ca hot ng SXKD tnh ton, phn b s thu v cc khon np Ngn sch Nh nc (tch ring phn thu GTGT) cho tng hot ng c chi tit trong cc phiu chuyn ngnh. 3. Chi ph cho nhn vin: Bao gm cc khon: lng v ph cp, chi n ca; cc khon chi ng gp theo lng; chi tr cp; chi trang phc giao dch v phng tin bo h lao ng& Trong ch cn tch ring khon chi trang phc giao dch v phng tin bo h lao ng. 4. Chi v cc hot ng on th ca t chc tn dng: L cc khon cho hot ng on th trong t chc tn dng. 5. Chi v ti sn: - Khu hao ti sn c nh: L gi tr hao mn ti sn c nh trong qu trnh s dng do trch khu hao ti sn c nh cc n v phn b vo chi ph. - Chi bo him ti sn: gm cc khon chi np cho cng ty bo him v ti sn. 6. Chi ph d phng, bo ton v bo him tin gi ca khch hng - Chi d phng: gm cc khon chi d phng gim gi chng khon, d phng n phi thu kh i, d phng gim gi vng, ngoi t, d phng cho cc dch v thanh ton v d phng ri ro khc theo quy nh. - Chi np ph bo him, bo ton tin gi ca khch hng: gm cc khon chi ph cho cng ty bo him tin gi ca khch hng. C. Chnh lch gia cc khon thu v cc khon chi ph: Phn nh li nhun thu c t hot ng trung gian ti chnh v hot ng h tr cho hot ng ti chnh tin t ca n v, bng tng thu tr tng chi. Phiu s 1A.8/TDN-BH KT QU HOT NG BO HIM V MI GII BO HIM Biu ny bo co tm tt kt qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip theo mu B02a - DNBH - Dng cho doanh nghip bo him v mu B02b - DNBH - dng cho doanh nghip mi gii bo him, ban hnh theo Quyt nh s 150/2001/Q-BTC ngy 31 thng 12 nm 2001 ca B trng B Ti chnh. Ni dung cc ch tiu: Cu 1. Doanh thu ph bo him gc, thu hoa hng mi gii bo him - M s 01 + i vi hot ng kinh doanh bo him, doanh thu ph bo him gc l ch tiu m s 01 trong Mu B02a - DNBH L s tng s ph bo him gc trong nm bo co ca doanh nghip bo him. + i vi hot ng mi gii bo him, thu hoa hng mi gii bo him l ch tiu m s 01 trong Mu B02b -DNBH L tng s hoa hng mi gii bo him pht sinh trong k bo co ca doanh nghip mi gii bo him. Cu 2. Doanh thu thun hot ng kinh doanh bo him - M s 02 + i vi hot ng kinh doanh bo him, ch tiu ny l ch tiu m s 14 trong Mu B02a - DNBH L s thu nhp ca hot ng kinh doanh bo him, tng s thu nhp ph v thu nhp khc sau khi tnh tr cc khon gim tr v tng (gim) d phng ph tnh kt qu kinh doanh trong nm 2012. + i vi hot ng mi gii bo him l ch tiu m s 14 trong Mu B02b - DNBH L s thu nhp ca hot ng kinh doanh mi gii bo him, c tnh bng cch ly tng thu hoa hng mi gii bo him v thu khc hot ng mi gii bo him tr i cc khon gim tr (gim hoa hng mi gii, hon hoa hng mi gii) tnh kt qu kinh doanh trong nm. Cu 3. Chi bi thng bo him gc - M s 03 (M s 15 trong Mu B02a - DNBH) L tng s chi bi thng bo him gc i vi bo him phi nhn th, tr tin i vi bo him nhn th pht sinh trong nm ca hot ng kinh doanh bo him. Cu 4. Chi bi thng nhn ti bo him, tr tin bo him - M s 04 (M s 16 trong Mu B02a - DNBH) L s chi bi thng nhn ti bo him, tr tin bo him pht sinh trong nm ca hot ng kinh doanh bo him. Cu 5. Cc khon gim tr - M s 05 (M s 17 trong Mu B02a - DNBH) L cc khon thu gim chi v bng tng ca cc khon thu sau ca hot ng kinh doanh bo him, gm: + Thu bi thng nhng ti bo him: Phn nh s thu li t nh nhn ti bo him gim chi bi thng bo him gc (phn tr cho khch hng nhng khng thuc trch nhim gi li ca doanh nghip). + Thu i ngi th 3 bi hon: phn nh s thu i ngi th 3 pht sinh trong nm. + Thu hng x l bi thng 100%: Phn nh s thu hng x l bi thng 100% pht sinh trong nm. Cu 6. Chi bi thng t d phng dao ng ln - M s 06 (M s 22 trong mu B02a - DNBH) L s chi bi thng bo him gc v bi thng nhn ti bo him trong nm c chi t qu d phng dao ng ln theo quy nh ca B Ti chnh. Cu 7. Tng (gim) d phng bi thng - M s 07 (M s 23 trong Mu B02a - DNBH) L s tng, gim d phng bi thng l s chnh lch gia s d phng phi trch trong nm ti chnh vi s d phng nm trc chuyn sang ca hot ng kinh doanh bo him. Cu 8. S trch d phng dao ng ln - M s 08 (M s 24 trong Mu B02a - DNBH) L s trch d phng dao ng ln theo ch ti chnh quy nh. Cu 9. Chi khc hot ng kinh doanh bo him - M s 09 (M s 25 trong mu B02a - DNBH) L cc chi ph khc ngoi cc khon chi ph trn ca hot ng kinh doanh bo him, bao gm: a. Chi khc hot ng kinh doanh bo him gc (M s 26 trong Mu B02a - DNBH). L cc khon chi ph khc ca hot ng kinh doanh bo him gc pht sinh trong nm, bao gm: + Chi hoa hng + Chi gim nh tn tht + Chi i ngi th ba + Chi x l hng bi thng 100% + Chi nh gi ri ro ca i tng bo him + Chi phng hn ch ri ro, tn tht + Chi khc b. Chi khc hot ng kinh doanh nhn ti bo him (M s 34 trong Mu B02a - DNBH) L cc khon chi ph khc ca hot ng kinh doanh nhn ti bo him pht sinh trong nm, bao gm: + Chi hoa hng + Chi nh gi ri ro ca i tng bo him + Chi khc c. Chi khc hot ng nhng nhn ti bo him (M s 39 trong Mu B02a - DNBH) L cc khon chi ph ca hot ng nhng nhn ti bo him pht sinh trong nm. d. Chi ph trc tip kinh doanh hot ng khc (M s 40 trong Mu B02a - DNBH) L cc khon chi ph trc tip kinh doanh ca cc hot ng khc ngoi hot ng bo him. Cu 12. Chi ph bn hng - M s 12 L tng chi ph bn hng tnh tr vo kt qu kinh doanh trong nm 2012. + i vi hot ng kinh doanh bo him, ch tiu ny c ly t m s 43 trong mu B02a - DNBH. + i vi hot ng mi gii bo him, ch tiu c ly t m s 12 trong mu B02b - DNBH. Cu 13. Chi ph qun l doanh nghip - M s 13 L tng chi ph qun l doanh nghip tnh tr vo kt qu kinh doanh trong nm 2012. + i vi hot ng kinh doanh bo him, ch tiu c ly t m s 44 trong mu B02a - DNBH. + i vi hot ng mi gii bo him, ch tiu c ly t m s 13 trong mu B02b - DNBH. Cu 14. Li nhun thun hot ng kinh doanh bo him - M s 14 L kt qu ti chnh trc thu TNDN ca hot ng kinh doanh bo him chnh trong nm. Ch tiu ny c tnh ton trn c s li nhun gp tr chi ph bn hng v chi ph qun l doanh nghip pht sinh trong nm. M s 14 = M s11 - M s 12 - M s 13 Cu 15. Doanh thu hot ng ti chnh - M s 15 L cc khon thu t hot ng ti chnh. + i vi hot ng kinh doanh bo him, ch tiu ny l ch tiu m s 46 trong mu B02a - DNBH. + i vi hot ng mi gii bo him, ch tiu ny l ch tiu m s 15 trong mu B02b - DNBH. Cu 16. Chi ph hot ng ti chnh - M s 16 + i vi hot ng kinh doanh bo him, ch tiu ny l ch tiu m s 47 trong Mu B02a - DNBH. + i vi hot ng mi gii bo him ch tiu ny l ch tiu m s 16 trong Mu B02b - DNBH. Trong : Chi d phng - M s 17 L tng s d phng trch t li u t hng nm i vi bo him nhn th theo quy nh ca c ch ti chnh (M s 48 trong Mu B02a - DNBH) v d phng tr li m doanh nghip bo him tha thun vi bn mua bo him trong hp ng bo him (M s 49 trong Mu B02a - DNBH). Ch tiu ny ch p dng i vi hot ng bo him. Cu 18. Thu nhp khc hot ng kinh doanh bo him, mi gii bo him - M s 19 + i vi hot ng kinh doanh bo him, ch tiu ny l ch tiu m s 52 trong Mu B02a - DNBH. L cc khon thu nhp khc ngoi hot ng kinh doanh bo him v hot ng ti chnh pht sinh trong k bo co. + i vi hot ng mi gii bo him, ch tiu ny l ch tiu m s 18 trong Mu B02b - DNBH. L cc khon thu nhp khc ngoi hot ng mi gii bo him v hot ng ti chnh pht sinh trong k bo co Cu 19. Chi ph khc hot ng kinh doanh bo him, mi gii bo him - M s 20 + i vi hot ng kinh doanh bo him, ch tiu ny l ch tiu m s 53 trong Mu B02a - DNBH. L cc khon chi ph hot ng khc ngoi hot ng kinh doanh bo him v hot ng ti chnh pht sinh k bo co. + i vi hot ng mi gii bo him, ch tiu ny l ch tiu m s 19 trong Mu B02b - DNBH. L cc khon chi ph hot ng khc ngoi hot ng mi gii bo him v hot ng ti chnh pht sinh k bo co. Cu 22. Chi ph thu thu nhp doanh nghip hin hnh - M s 23 L tng s thu thu nhp doanh nghip hin hnh pht sinh trong k bo co. Cu 23. Chi ph (li ch) thu thu nhp doanh nghip hon li - M s 24 L chi ph thu thu nhp hon li hoc thu nhp thu thu nhp hon li pht sinh trong k bo co. Cu 24. Li nhun thun trong cng ty lin kt - M s 25 L thu nhp nhn c t hot ng lin kt vi cng ty khc. Cu 25. Li ch c ng thiu s - M s 26 L mt phn ca kt qun hot ng thun v gi tr ti sn thun ca mt cng ty con c xc nh tng ng cho cc phn li ch khng phi do cng ty m s hu mt cch trc tip hoc gin tip thng qua cc cng ty con. Cu 26. Li nhun sau thu - M s 27 M s 27 = M s 22 - M s 23 L tng s li nhun k ton t cc hot ng ca doanh nghip sau khi tr thu thu nhp doanh nghip phi np pht sinh trong k Cu 27. Li trn c phiu - M s 28: L li nhun sau khi tr tt c cc khon chi ph bao gm thu, li ch c ng thiu s v c tc u i trn s bnh qun gia quyn lng c phiu ph thng ang lu hnh trong k hin ti. Cu 28. Thu gi tr gia tng pht sinh phi np - M s 29 Tng s thu v cc khon phi np Ngn sch Nh nc nm 2012 chi tit theo tng loi thu ca tng hot ng SXKD trong doanh nghip (c th hin trong cc phiu chuyn ngnh) phi bng Tng s thu v cc khon phi np Ngn sch Nh nc nm 2012 ca ton doanh nghip (ghi trong phiu 1A- cu 15). - Trng hp doanh nghip c 1 hot ng duy nht l hot ng kinh doanh bo him th ch tiu thu GTGT (gm thu GTGT hng bn ni a v hng nhp khu) phi np Ngn sch Nh nc trong phiu bng vi s liu ny ghi ti phiu 1A- cu 15. - Trng hp doanh nghip c nhiu hot ng SXKD: + Nu tch ring c s np cho hot ng bo him v cc hot ng khc: Xem gii thch ni dung, phng php tnh v cch ghi phiu trong phiu 1A- cu 15. + Nu khng tch ring c s np cho hot ng bo him v cc hot ng SXKD khc th phi phn b s thu v cc khon np cho cc hot ng SXKD trong doanh nghip theo tiu thc phn b l ch tiu doanh thu ca doanh nghip. Cch tnh ton, phn b nh sau: Doanh nghip cn c vo t trng doanh thu ca hot ng SXKD tnh ton, phn b s thu v cc khon np Ngn sch Nh nc (tch ring phn thu GTGT) cho tng hot ng c chi tit trong cc phiu chuyn ngnh. Phiu s 1A.9/TDN-DVK KT QU HOT NG DCH V KHC Phm vi thu thp thng tin mt s ngnh kinh doanh dch v khc phiu ny gm: Cu 1. Dch v thng tin v truyn thng (ngnh J trong H thng ngnh kinh t Vit Nam - VSIC2007) gm cc ngnh hot ng xut bn; in nh, sn xut chng trnh truyn hnh, ghi m v xut bn m nhc; pht thanh, truyn hnh; vin thng; lp trnh my tnh, t vn v hot ng dch v khc lin quan n my tnh; dch v thng tin (x l d liu, hot ng thng tn v dch v khc lin quan). Cu 2. Dch v kinh doanh bt ng sn (ngnh L trong H thng ngnh kinh t Vit Nam - VSIC 2007) bao gm: cc hot ng cung cp cc dch v kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, ch s dng hoc cho thu; t vn, mi gii, u gi quyn s dng t. Cu 3. Dch v chuyn mn, khoa hc v cng ngh: bo m tnh kh thi, trong iu tra ny ch thc hin thu thp mt s ngnh thuc ngnh M nh c lit k trong phiu, khng thc hin iu tra i vi cc ngnh 70 (hot ng ca tr s vn phng); ngnh 71 hot ng kin trc; kim tra v phn tch k thut); ngnh 72 (nghin cu khoa hc v pht trin); ngnh 75 (hot ng th y). Cu 4. Dch v hnh chnh v dch v h tr (tr dch v du lch l hnh) gm: cc hot ng cho thu my mc thit b, ti sn (khng km ngi iu khin), cho thu dng c nhn v gia nh; cho thu ti sn phi ti chnh; dch v lao ng v vic lm; dch v iu tra bo m an ton; hot ng v sinh nh ca, cng trnh v cnh quan; dch v hnh chnh v dch v h tr kinh doanh khc...(tr dch v kinh doanh tour du lch, i l du lch, cc dch v h tr du lch khc). Cu 5. Dch v vui chi v gii tr thu thp thng tin lin quan n mt s hot ng: t chc s kin th thao, ngh thut, dch v x s, c cc v nh bc; dch v th thao; dch v vui chi, gii tr v cc hot ng gii tr khc. Cu 6. Dch v khc bao gm: sa cha my vi tnh, dng c nhn v gia nh (sa cha, bo dng my vi tnh, thit b ngoi vi v thit b lin lc; sa cha thit b nghe nhn in t gia dng; sa cha giy dp, ging, t, bn gh..); dch v git l, lm sch cc sn phm dt v lng th; dch v phc v tang l v cc dch v khc phc v c nhn v cng ng cha c k trn. Cc ch tiu Doanh thu thun, thu GTGT, thu nhp khu pht sinh phi np nm 2012 c gii thch thng nht chung nh gii thch ti cc phiu khc trong cuc iu tra ny. Phiu s 1A.10/TDN-DNNN PHIU THU THP THNG TIN V SP XP, I MI DOANH NGHIP NH NC I. i tng p dng: Phiu ny p dng cho cc doanh nghip nh nc, bao gm cng ty TNHH 1 thnh vin 100% vn nh nc; cng ty TNHH, Cty CP nh nc chim trn 50% vn v cng ty nh nc (i vi doanh nghip nh nc cha chuyn i theo Lut Doanh nghip 2005). II. Gii thch v hng dn ghi phiu Cu 2. Ngnh sn xut kinh doanh chnh: Ghi theo ngnh sn xut kinh doanh chnh thc t ng k trong giy php ng k kinh doanh hoc iu l cng ty. Cu 4. C cu qun tr doanh nghip: Khoanh trn vo m tng ng, c th m 1 v m 2 p dng i vi Cng ty TNHH 1 thnh vin; m 3 p dng i vi Cty C phn. Ngoi 3 m lit k trn, thc t doanh nghip c m hnh no khc ghi m 4 v ghi c th. Cu 6. Tnh hnh thc hin sn phm, dch v cng ch: Doanh nghip nh gi t l thc hin thc t sn phm, dch v cng ch nm 2012 so vi k hoch giao v la chn 1 trong 3 m ph hp. Cu 8. Din tch t doanh nghip hin ang qun l: l ton b din tch t hin doanh nghip ang s dng v qun l, bao gm t c nh nc giao, t do chuyn i, chuyn nhng v t i thu ca t chc/c nhn khc. + t c giao: l din tch t c nh nc trao quyn s dng t cho doanh nghip bng quyt nh hnh chnh cho doanh nghip s dng vo hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip + t chuyn nhng: l din tch t ca ngi khc chuyn quyn s dng t cho doanh nghip qun l v s dng do chuyn i, nhng bn. + t thu: l din tch t ca ngi khc trao quyn s dng t cho doanh nghip bng hp ng kinh t cho thu t. Trong phn din tch t doanh nghip c giao/thu nu nh nc c thu tin s dng t th hi c th chi ph thu v thi gian thu t. Cu 9. Doanh nghip hin nay c gp p lc cnh tranh trong hot ng sn xut kinh doanh khng? p lc cnh tranh trong hot ng sn xut kinh doanh l s lng doanh nghip v khi lng sn phm do doanh nghip hot ng trong cng ngnh/ngh vi doanh nghip iu tra. Cu 10. Th phn trong nc hin nay ca doanh nghip trong hot ng SXKD: Doanh nghip c tnh th phn ca doanh nghip trong vic cung cp/sn xut sn phm ca doanh nghip so vi th trng trong nc. Lu : th trng khng c cnh tranh th th phn l 100% Cu 11. Doanh nghip l bn chp nhn gi hay quyt nh gi i vi sn phm chnh ca doanh nghip? - Doanh nghip chp nhn gi l doanh nghip bn sn phm chnh theo gi bn ca sn phm cng loi trn th trng - Doanh nghip quyt nh mc gi l doanh nghip bn sn phm chnh ca mnh khng ph thuc vo gi bn ca sn phm tng t trn th trng Cu 13. Doanh nghip c thuc din c phn ha khng: la chn 1 (c) hoc 2 (khng), nu khng, chuyn cu 16. Nu c, ghi thi im c th ban hnh quyt nh c phn ha, thi gian ph duyt phng n c phn ha. i vi doanh nghip c c phn ha th hi tip thi im doanh nghip ng k kinh doanh theo Lut Doanh nghip nm 2005. 13.2 Khi c phn ha, doanh nghip thc hin nh gi theo phng php no? + Phng php ti sn: l phng php tnh gi tr thc t ca doanh nghip c phn ha, l ton b ti sn hin c ca doanh nghip ti thi im c phn ha c tnh n kh nng sinh li ca doanh nghip m ngi mua, ngi bn c phiu u chp nhn c. + Phng php dng tin chit khu: l phng php xc nh gi tr doanh nghip sau c phn da trn kh nng sinh li ca doanh nghip trong tng lai. Phiu s 1A.11/TDN-T PHIU THU THP THNG TIN TP ON/TNG CNG TY NH NC Ni dung ch tiu xem gii thch trong phiu 1A/TDN-DN Phiu s 1Am/TTKT-KH PHIU THU THP THNG TIN V S DNG CNG NGH TRONG SN XUT Tn Doanh nghip: Ghi y tn doanh nghip, HTX nh ghi trong phiu 1A/TT-DN (Vit ch in hoa, c du, khng vit tt). a ch (Tnh/TP): Ghi tn tnh, TP ni t tr s vn phng ch qun ca Doanh nghip; HTX. iu tra vin ghi m tnh, TP (gm 02 ch s) theo danh mc quy nh nh ghi trong phiu 1A/TT-DN. Mc A: Tnh hnh s dng cng ngh/my mc thit b sn xut, cng ngh thng tin v truyn thng ca doanh nghip. 1.1. K tn 2 cng ngh hoc my mc thit b sn xut hin ang c s dng nhiu nht trong doanh nghip: V d: Trong mt doanh nghip c nhiu loi cng ngh hoc my mc thit b s dng cho qu trnh sn xut nh: Cng ngh dt vi (i vi doanh nghip sn xut vi); cng ngh sn xut xi mng l ng hoc quay (i vi doanh nghip sn xut xi mng); cng ngh SX Bia (i vi doanh nghip SX ch bin thc phm ung)& Doanh nghip chn 2 loi My mc thit b hoc dy chuyn SX, loi cng ngh quan trng c s dng nhiu nht, quyt nh n kt qu SX-KD ca doanh nghip ghi vo mc ny. - Trng hp doanh nghip c nhiu cng ngh/MMTB cng loi nhng c mua nhiu ln khc nhau th chn cng ngh/MMTB c mua ln cui cng. V d : Doanh nghip Dt may c chn my dt l quan trng nht, nhng hin doanh nghip ang c 5 my dt cng loi c mua 3 nm khc nhau, 2 my cui cng c mua nm 2012, th chn 1 my dt doanh nghip mua nm gn nht 2012 cho phn cng ngh hoc my mc thit b sn xut th nht . 1.2. Nc sn xut: Ghi tn nc SX cho mi loi cng ngh/MMTB ghi mc 1.1, nu cng ngh/MMTB ca doanh nghip do nhiu nc SX, doanh nghip ghi tn nc SX ch yu nht; iu tra vin ghi m nc theo danh mc qui nh. 1.3. Nm sn xut: Thng tin ly t trong h s cng ngh/MMTB, nhn hiu& 1.4. Loi cng ngh hoc MMTB sn xut: Khoanh trn 1 ch s ph hp nht trong 5 m (t 15) theo mc hin i c lit k. Nu cng ngh/MMTB thuc nhiu mc hin i khc nhau th la chn mc ph bin nht. V d: MMTB kt hp va do ngi iu khin, va do my tnh iu khin, nhng ch yu do ngi iu khin th khoanh trn m s 3. 1.5. Nm bt u s dng: Ghi nm chnh thc doanh nghip a cng ngh/ MMTB vo sn xut; khng tnh nm doanh nghip thc t mua nhng bo qun trong kho, cha a vo sn xut. 1.6. Chi ph mua cng ngh hoc MM: Ghi ton b chi ph ban u khi mua cng ngh/MMTB, gm: gi mua cng chi ph vn chuyn, thu, chi ph lp t, chy th (khng tnh cc chi ph sa cha ln, trung i tu, nng cp). Trng hp doanh nghip i thu cng ngh/MMTB th doanh nghip c tnh gi tr ca cng ngh/MMTB vo thi im bt u thu. 1.6.1 Tng chi ph mua Cng ngh hoc MMTB trong nm 2012: lin quan n cu 3.1 ct a m 1 Mua . 1.7. S ngy/gi hot ng trung bnh ca MMTB sn xut: S ngy hot ng trung bnh trong 1 tun, s gi hot ng trung bnh trong 1 ngy ca MMTB sn xut trong nm 2012. 2.1. K tn 2 cng ngh hoc my mc thit b thng tin v truyn thng hin ang c s dng nhiu nht trong doanh nghip: - La chn 2 cng ngh/MMTB thng tin v thuyn thng quan trng nht hoc doanh nghip s dng nhiu nht phc v cho sn xut. V d: my in thoi c nh, in thoi di ng, my fax, my tnh c nhn, Internet,& - Trng hp doanh nghip c nhiu cng ngh/MMTB cng ngh thng tin v truyn thng cng loi nhng c mua nhiu ln khc nhau th chn cng ngh/ MMTB thng tin v truyn thng c mua ln cui cng. V d: doanh nghip chn my tnh c nhn l quan trng s 1, nhng hin doanh nghip ang c 9 my tnh c nhn cng loi c mua 3 nm khc nhau, ln mua my tnh c nhn cui cng c mua nm 2012 gm 4 my tnh, th chn 1 my tnh c nhn doanh nghip mua nm 2012 ghi vo mc cng ngh/MMTB cng ngh thng tin v truyn thng quan trng th nht . 2.2. Nc sn xut: (tng t nh 1.2) 2.3. Nm sn xut: (tng t nh 1.3) 2.4. Loi thit b cng ngh: (tng t nh 1.4) 2.5. Nm bt u s dng: (tng t nh 1.5) 2.6. Chi ph mua cng ngh hoc MM lc u: (tng t nh 1.6) 2.6.1 Tng chi ph mua Cng ngh hoc MMTB TT & TT trong nm 2012: lin quan n cu 3.1 ct b m 1 Mua . 3.1. T l % tnh theo gi tr cng ngh/MMTB doanh nghip s dng trong nm 2012: - Theo nh gi ca doanh nghip th t l % da trn gi tr cng ngh/MMTB doanh nghip ang s dng hin nay c cung cp t ngun no: Doanh nghip phi i mua, doanh nghip khc cung cp (khng phi mua), doanh nghip t pht trin, & 3.1.1 Nu phn ln cng ngh/MMTB khng do doanh nghip t pht trin (t l t pht trin <50%) th nh cung cp cng ngh/MMTB ch yu cho doanh nghip? phi khoanh trn 1 m trong 6 m (t 16). *Lu : Nu t l t pht trin 50%, chuyn n 3.2 (khng tr li cu 3.1.2 v 3.1.3) 3.1.2 Nu phn ln (>50%) cng ngh/MMTB c cung cp bi doanh nghip nc ngoi ngoi Vit nam (cu tr li mc 3.1.1 l m 5, 6 hoc 7) th tr li nc v m nc cung cp cng ngh/MMTB cho doanh nghip. 3.1.3 Nu phn ln (>50%) cng ngh/MMTB c cung cp bi doanh nghip Vit nam (cu tr li mc 3.1.1 l m 1, 2, 3, 4 hoc 7) th khoanh trn mt m trong 5 m (t 15) loi doanh nghip cung cp cng ngh/MMTB cho doanh nghip. 3.2. Hot ng bo tr, bo dng cng ngh sn xut, cng ngh TT v TT ca doanh nghip c thc hin bng cch no? chn 1 m trong 3 m (t 13): doanh nghip t bo dng 100%, doanh nghip phi thu ngoi bo dng 100%; trng hp va thu ngoi v va t bo dng th phi c t l % t bo dung, % thu ngoi v cng li phi bng 100%. 3.3. S lao ng ca doanh nghip c thay i nh vic pht trin v s dng cng ngh sn xut, cng ngh thng tin v truyn thng? khoanh trn mt m trong 3 m (t 13). 3.4. Trong doanh nghip, ai l ngi chu trch nhim chnh trong vic vn hnh, bo tr, bo dng cng ngh? khoanh trn mt m trong 3 m (t 13). Mc B: u vo v quan h vi nh cung cp. 4.1 a. Doanh nghip mua nguyn vt liu th s dng cho sn xut (%): Nguyn vt liu th l nguyn vt liu cha qua ch bin, c ngun gc t thin nhin nh: Qung st dng cho cc nh my luyn st, thp; ma dng cho cc nh my sn xut ng, g khai thc dng cho cc nh my ch bin cc sn phm t g, La dng cho cc nh my xay xt... Cng m 1 n m 5 bng 100%. 4.1 b. Khi chn m 4 hoc 5 trong cu 4.1a: K tn nc, m nc, t l %, nm m doanh nghip mua nguyn vt liu th quan trng nht; iu tra vin nh m nc theo danh mc qui nh. 4.1 c. Khi chn m 4 hoc 5 trong cu 4.1a: khoanh trn 1 la chn thch hp. 4.2 a. Doanh nghip mua u vo trung gian(%): Gm cc loi nguyn vt liu qua ch bin (tr nguyn vt liu th c lit k mc 4.1 a) nh: si dng cho sn xut vi, thp dng cho sn xut t, ht nha dng cho sn xut cc sn phm bng nha, hoc cc chi tit, ph tng dng lp rp, sn xut cc sn phm ca doanh nghip nh: doanh nghip mua ng c lp vo cc phng tin vn ti, bng n hnh lp rp tivi, & vi mc ch bn ra ngoi. 4.2 b. Khi chn m 4 hoc 5 trong cu 4.2a: K tn nc, m nc, t l %, nm m doanh nghip mua u vo trung gian quan trng nht; iu tra vin nh m nc theo danh mc qui nh. 4.2 c. Khi chn m 4 hoc 5 trong cu 4.2a: khoanh trn 1 la chn thch hp. *Lu : Cch xc nh t l % Nguyn vt liu th hay u vo trung gian s dng sn xut sn phm: nu DN ch mua vo c 1 loi NVL th hay u vo trung gian th tnh t l % da vo khi lng; Nu doanh nghip mua vo t 2 loi NVL th hay u vo trung gian tr ln th tnh t l % da vo tng gi tr bng tin mua vo (khng bao gm thu GTGT). 4.3.1 Doanh nghip c k hp ng di hn (t 36 thng tr ln) vi cc nh cung cp nguyn vt liu th hoc u vo trung gian trong nc hoc nc ngoi khng? - Ct a: Trong nc tr li l c th tr li s lng nh cung cp theo 4 m (t 1-4), hoc khng th thc hin ct b. - Ct b: Quc t tr li l c th hy nu 3 nc v m nc quan trng nht theo th t v tm quan trng, hoc khng th hi cu 4.3.2. 4.3.2 Trong : S lng nh cung cp ch cht trong nc k hp ng di hn (t 36 thng tr ln) thuc loi hnh no? *Lu : Cu 4.3.1 ct a trong nc > hoc = Cu 4.3.2 . 4.3.3 Thi hn trung bnh ca hp ng l bao lu: Tnh cho ton b cc hp ng, c di hn v ngn hn. 4.4.1 Doanh nghip c khon u t c th no khng lin quan n hp ng di hn m DN thc hin. V d: Mt doanh nghip sn xut ng mua ma t hp ng vi cc h gia nh hoc doanh nghip trng ma, c nguyn vt liu tt, doanh nghip phi t chc cc kho o to cho cng nhn c k nng gim st cht lng ma thu mua theo hp ng hoc doanh nghip phi thu ngoi xy dng thm cc nh kho cha ma nguyn liu,& th ghi c mc ny. 4.4.2 v 4.4.3.Hi v nh cung cp trong nc. 4.4.4; 4.4.5 v 4.5.Hi v nh cung cp nc ngoi. Mc C: C cu u ra v quan h vi khch hng/ngi tiu dng 5.1. Doanh nghip ghi tn 3 sn phm quan trng nht (xt theo doanh thu) do doanh nghip sn xut v bn ra trong nm 2012, m sn phm cp 8 theo VSIC 2007 do c quan thng k ghi-Nu khng c m trong Danh mc SP Cng nghip th trng nh m . 5.2 . Doanh nghip c tnh t l % gi tr u ra da theo gi tr sn phm trung gian hoc sn phm cui cng bn ra trong nm 2012 (khng bao gm thu GTGT). Trong : - Sn phm trung gian: L sn phm phc v vic sn xut cc sn phm khc nh: si dng cho dt vi, thp dng cho sn xut t, ht nha dng cho sn xut cc sn phm bng nha, hoc bng n hnh lp rp tivi,... - Sn phm cui cng: L sn phm phc v cho tiu dng cui cng, khng phc v cho sn xut tip theo, nh: My vi tnh, t, xe my, thy hi sn ng hp,& 5.3 . Doanh nghip c tnh t l % trong tng sn phm u ra ca doanh nghip trong nm 2012 da theo gi tr sn phm trung gian hoc sn phm cui cng bn ra trong nm 2012 ti Vit Nam hay xut khu ra nc ngoi (khng bao gm thu GTGT). 5.4. Sn phm quan trng nht ca nm 2012 (do DN nh gi) thng l sn phm do doanh nghip sn xut ra v c doanh thu bn ra cao nht trong nm 2012. 5.5. Thng tin v khch hng trong nc (doanh nghip bn sn phm cho khch hng trong nc) 5.6. Thng tin v khch hng ngoi Vit nam (doanh nghip bn sn phm cho khch hng ngoi Vit nam) 5.6.1. Doanh nghip k tn 3 nc quan trng nht m doanh nghip xut khu hng ha ti trong nm 2012. Mc quan trng do doanh nghip t nh gi; M nc do c quan thng k ghi. 5.6.1. Ct a Doanh nghip c tnh t l % gi tr xut khu ti mi nc trn tng gi tr xut khu trong nm 2012. 6.1. C bao nhiu khch hng thng mua SP quan trng nht do DN sn xut: Chn mt cu tr li ph hp nht. Mc D: Cc knh chuyn giao cng ngh. 7.1. nh gi s ph hp ca cc knh chuyn giao cng ngh sau y i vi doanh nghip: Trong mi dng khoanh mt cu tr li ph hp nht. - Mua cng ngh c th hin bng hng ha: Cng ngh c mua bn trn th trng. - Mua cng ngh t cc vin nghin cu hoc cc cng ty khc: Cng ngh do cng ty t hng hoc mua ca vin nghin cu, ca doanh nghip. - K nng v kinh nghim ca ngi lao ng mi: Cng ngh c chuyn giao bng kinh nghim v k nng ca ngi lao ng. 7.2 Quan h ca Doanh nghip vi khch hng trong nc Vit nam (Bn Sn phm ca DN-Trong nc) 7.3 Quan h ca Doanh nghip vi khch hng nc ngoi (Bn Sn phm ca DN-Nc ngoi) 7.4 Quan h ca Doanh nghip vi nh cung cp trong nc Vit nam (Mua nguyn vt liu-Trong nc) 7.5 Quan h ca Doanh nghip vi nh cung cp nc ngoi (Mua nguyn vt liu- Nc ngoi) Mc E: Nng lc i mi v t chc ci tin cng ngh. 8.1. Chin lc pht trin ca doanh nghip hin nay thng qua: Khoanh trn vo nhng la chn ph hp vi chin lc pht trin ca doanh nghip ra. 8.2. Doanh nghip c phi i mt vi nhng kh khn dn n vic tr hon hoc cn tr vic nng cp, hon thin cng ngh/my mc thit b: Trong qu trnh tin hnh nng cp, i mi cng ngh my mc thit b doanh nghip c phi kh khn g (theo trt t cc dng t 18), trong mi dng mc tng dn t 1 t quan trng n 10 rt quan trng , nu khng lin quan g th khoanh l 0 . 8.3.1 Doanh nghip bt u hot ng nghin cu v pht trin cng ngh t nm no: Ghi nm bt u tin hnh nghin cu khoa hc v cng ngh. 8.3.2 S lng cc d n, sng kin nghin cu v pht trin cng ngh ca doanh nghip trong nm 2012: Ghi s lng cn ang thc hin v s lng kt thc ca cc d n, sng kin nghin cu v pht trin cng ngh ca DN trong nm 2012. 8.3.3 Cc hot ng nghin cu v pht trin cng ngh do DN t thc hin hay thu ngoi? (tng t cu 3.2). 8.3.4 Mc ch chnh ca cc hot ng nghin cu v pht trin ca doanh nghip: - i mi chung: L cc hot ng nghin cu c bn v cng ngh, my mc thit b va c nh hng n doanh nghip v va c nh hng n ngoi doanh nghip. - i mi cho ni b DN: L hot ng nghin cu nhm gii quyt mt vn c th xc nh r v cng ngh, my mc thit b ch nh hng n kt qu hot ng ca doanh nghip. 8.3.5 Mc tiu i mi cng ngh: Mc tiu ca i mi cng ngh ca doanh nghip l mi i vi doanh nghip, hoc mi i vi th trng, hoc mi i vi th gii. 8.3.6 Ngun kinh ph ch yu cho hot ng nghin cu v pht trin cng ngh.(khoanh trn 01cu tr li ph hp) 8.4. Doanh nghip c bao nhiu bng sng ch cp quc gia: in s lng bng sng ch cp quc gia pht sinh mi trong nm 2012 v tng s bng sng ch cp quc gia ca doanh nghip t trc n cui nm 2012. 8.5. Doanh nghip c bao nhiu bng sng ch cp quc t: (tng t cu 8.4). 8.6.1 T l (%) i tc phi hp nghin cu thuc: in % phi hp nghin cu ca cc i tc thuc cc a bn theo lnh th. 8.6.2 Nu doanh nghip c i tc phi hp nghin cu nm ngoi Vit Nam: Nu cu 8.6.1 c t l % m 3 nm ngoi Vit nam th ghi tn nc, m nc do c quan thng k ghi . 8.7. Trong doanh nghip, ai l ngi chu trch nhim chnh pht trin cng ngh mi: (tng t cu 3.4). 9.1. Doanh nghip c iu chnh cc cng ngh/MMTB sn xut hin ti hoc cng ngh/MMTB thng tin-truyn thng trong nm 2012: 9.2. S ln thay i/iu chnh thnh cng: (cng lu k n cui nm 2012-Nu khng c chuyn cu 10.1) 9.3.3 Chi ph iu chnh cng ngh/MMTB: Ghi s tin phi b ra thc hin iu chnh cng ngh/MMTB ny. 9.4. Mc thnh cng ca iu chnh cng ngh/MMTB l kt qu tin trin ca cc hot ng khc hay l mt phn ca qu trnh nghin cu: Cc mc t 0 n 10 l t tin trin n nghin cu thnh cng. 10.1. Doanh nghip c gp trng hp d c gng iu chnh cng ngh/MMTB sn xut hoc cng ngh/MMTB thng tin v truyn thng nhng khng thnh cng. 10.2. S ln iu chnh khng thnh cng: (ln; nu = 0 th chuyn cu 11.1) 10.3.1 K tn v m t 2 ln iu chnh cng ngh khng thnh cng nht trong nm 2012. 10.3.3 Chi ph b ra iu chnh cng ngh/MMTB nhng khng thnh cng 10.4. Doanh nghip c thu c nhiu kinh nghim t iu chnh cng ngh khng thnh cng, khoanh trn vo mt mc ph hp t 0 khng thu c kinh nghim g n 10 thu c rt nhiu kinh nghim . 11.1. Doanh nghip c mun thc hin thay i cng ngh/MMTB sn xut hoc cng ngh/MMTB thng tin v truyn thng: Hi v k hoch hay d kin thay i- cc cu hi tng t nh cu 9.3 hoc cu 10.3 (nu khng th chuyn cu 12.1) 11.3. Trong qu trnh i mi cng ngh nu doanh nghip gp bt k tr ngi no cn tr vic thc hin th khoanh vo s th t u dng v chn m ph hp nht trong dng (nu khng th chuyn cu 12.1). 12.1. Nhng cng ngh m doanh nghip t nghin cu v pht trin hoc iu chnh cng ngh m c cc doanh nghip khc quan tm hoc s dng (nu khng th chuyn cu 13.1). 12.2. Cng ngh mi ca doanh nghip c s dng bn ngoi DN cha (nu khng th chuyn cu 13.1). 12.3.K tn 2 cng ngh c s dng bn ngoi DN 12.3.4 Nhng ngi s dng cng ngh ca doanh nghip c quan h c nhn (nh h hng, bn b& ) vi doanh nghip khng. 12.4. Vic chuyn giao cng ngh c xut pht t pha DN khng (chn 1 la chn ph hp nht) Mc F: Cnh tranh Cnh tranh ca doanh nghip i vi cc i th trong nc v ngoi nc(hoc ngc li) v gi, cht lng sn phm& 13.1. Doanh nghip c gp p lc cnh tranh trong hot ng chnh ca DN khng: Tr li mt trong hai m: 1 c hoc 2 khng . 13.2. Ghi th phn(c tnh) ca doanh nghip trong hot ng kinh doanh chnh trn cc a bn ghi trong phiu, Lu th phn bng 100% nu khng c cnh tranh. 13.3. Chn kh nng quyt nh mc gi i vi sn phm chnh ca doanh nghip nh trong phiu. 13.4. nh gi v mc gi/ cht lng ca mt sn phm trung bnh ca doanh nghip so vi SP ca i th cnh tranh quan trng nht (mi ct ch khoanh 1 dng). 13.5. Ghi s lng cc i th cnh tranh ca doanh nghip tng a bn c th (cng t 1 6 = Tng s 7) 13.6. Nu doanh nghip c i th cnh tranh ngoi nc th ghi 3 nc quan trng nht v m nc do c quan thng k ghi (ch tr li khi 13.5.6 c s liu). 13.7. c im c th v i th cnh tranh chnh ca DN: Khong cch, loi hnh (Ghi m theo 1 trong 13 m ca cu 05-Loi hnh kinh t DN ca phiu 1A/TDN-DN ) v s lao ng ca i th chnh. Mc G: Trch nhim x hi ca doanh nghip (CSR) Trch nhim x hi ca doanh nghip c th hin lin quan n nhiu vn , nh: quyn ca ngi lao ng, mi trng, t chc cng on, ng bo him x hi, ng gp cho cng ng,& 14.1. Ni dung cu ny mun hi b phn ring bit chuyn trch c chc nng gim st vic thc hin trch nhim x hi ca DN, k c kim nhim. 14.2. Khoanh tt c cc i tng doanh nghip lu tm khi xy dng chin lc kinh doanh cho doanh nghip. Trng hp khng c cu tr li no th khoanh vo m 14. 14.3. Doanh nghip c qui nh no lin quan n cc ni dung: L cc qui nh ring ca doanh nghip bao gm c cc ni qui, qui ch do doanh nghip ra c lin quan n cc ni dung; C bao nhiu qui nh th khoanh by nhiu, trng hp khng c qui nh no th khoanh vo m 14. 14.5. Ghi cc chng nhn tiu chun quc gia/ quc t hoc cc gii thng m doanh nghip c cp chng nhn v cc ni dung c th ghi trong phiu; ct c th ghi r tn cc chng ch theo dng tng ng. 15.1.Ghi s lao ng thng xuyn (+) lao ng thi v bnh qun 1 thng ca doanh nghip trong nm 2012; 2011; 2009 v 2007. Ghi s lao ng thng xuyn bnh qun 1 thng ca doanh nghip trong nm 2012. Ghi s lao ng thi v bnh qun 1 thng ca doanh nghip trong nm 2012. *Lu : S ngi trung bnh mt thng trong nm 2012: M 2 + M 3 c th bng hoc khc M 1 nhng khng chnh lch nhiu. 15.2. Ghi s lao ng thng xuyn ca doanh nghip ti thi im 31/12/2012 theo tng loi lao ng . Cng chi tit (1 4) phi bng tng s (5) theo tng ct. 15.3. Ghi t l ( %) lao ng c tuyn dng theo 3 loi hp ng lao ng. Cng chi tit (1 3) bng 100%. 15.4. Ghi s ngy, gi lm vic bnh qun ca 1 lao ng trong 1 tun ca DN. 15.7. T l ngi lao ng c mc lng bng hoc di mc lng ti thiu ly theo qui nh ca php lut (c tnh t l %). 15.8. Doanh nghip c o to lao ng mi khng: o to ly theo tt c cc loi hnh, k c o to ngn hn hoc o to theo hnh thc km cp. 15.9. Doanh nghip c o to lao ng hin ti nng cao k nng ngh nghip: Ch tnh ring o to cho cc lao ng ang lm vic doanh nghip. 15.15. T l % lao ng sn xut c o to k thut bi bn: Tnh cho cc lao ng theo trng lp v c chng ch, bng cp. 15.16. Ghi mc lng trung bnh 1 thng ca lao ng sn xut. 15.17. Ghi mc lng trung bnh 1 thng ca lao ng sn xut c hp ng di hn mi c tuyn trong nm 2012. 16.1. Nu chi tit s tham gia ng gp ca DN trong cc hot ng cng ng trong nm 2012: theo tng dng chi tit (1 9); ct 1 v ct 4 s chn 1 c hoc 2 khng , ct 2 l nm tham gia hot ng ny ca DN, ct 3 ghi ng gp ca DN l bao nhiu tin (Nu l ngoi t th qui i v VN). 16.2. Nhng hot ng ny c lm li cho DN khng: chn 1 hoc nhiu la chn. 17.6. Vic nhn c h tr ny c li cho DN khng: chn 1 hoc nhiu la chn. 18. Hot ng nghin cu, pht trin (R&D) v i mi cng ngh ca doanh nghip 18.2 S lao ng trc tip hot ng R &D v i mi cng ngh ti thi im 31/12/2012 L nhng ngi c trnh hc v t cao ng tr ln (hoc tng ng, khng c cp bng nhng c cp c thm quyn cng nhn) do doanh nghip qun l, s dng v tr lng, c nhim v chuyn trch nghin cu khoa hc, nghin cu v pht trin cng ngh, dch v khoa hc v cng ngh, pht huy sng kin, ci tin k thut, hp l ha sn xut v cc hot ng khc nhm pht trin khoa hc cng ngh. Ct 1: Ghi tng s ngi lm cng tc trc tip hot ng khoa hc cng ngh c n cui nm 2012 ca ton doanh nghip. Ct 2, 3, 4, 5, 6: Ghi s ngi lm cng tc trc tip hot ng khoa hc cng ngh t cc loi trnh : Tin s), thc s), i hc, cao ng, khc (ct 1 = ct 2+3+4+6). 18.3 Chi ph u t, nghin cu v pht trin khoa hc cng ngh nm 2012 Ct A: Tng chi ph cho u t nghin cu khoa hc cng ngh trong nm: L ton b cc chi ph cho nghin cu khoa hc, nghin cu trin khai ng dng khoa hc cng ngh nng cao cht lng sn phm, h chi ph sn xut, thay th nguyn liu mi, sn phm mi... (k c chi ph cho th nghim trc khi a vo ng dng) v ton b chi ph cho u t ng dng i mi cng ngh ci, bao gm chi ph thit b, chi ph XDCB (nu c), chi ph chy th. Trong ghi ring: - Chi ph u t cho nghin cu v pht trin (gm nghin cu khoa hc v nghin cu trin khai ng dng). - Chi ph u t cho i mi khoa hc cng ngh (chi ph thit b v xy lp to ra cng ngh mi). Ct 1: Ghi tng chi ph ca doanh nghip trong nm 2012 cho nghin cu v pht trin khoa hc cng ngh, gm: tng chi ph cho cng tc nghin cu ci tin k thut, ci tin cng ngh, ci tin qun l, chi ph cho u t pht trin v i mi cng ngh (k c chi mua pht minh, mua bn quyn nhn mc...). Ct 2: Ghi s tin u t t ngun Nh nc cp: Gm ngn sch nh nc trung ng v ngn sch nh nc a phng cp. Ct 3: Ghi s tin u t t vn ca doanh nghip: L s tin trch t qu) tch liy m rng sn xut, tin thanh l TSC li v cc ngun t c khc ca doanh nghip. Ct 4: Ghi s tin u t t ngun nc ngoi: L ngun u t h tr ca cc t chc, c nhn nc ngoi, vay ca cc t chc, c nhn nc ngoi (k c ngn hng nc ngoi ng ti Vit Nam). Ct 5: Ghi s tin u t t ngun khc: Gm vay ca cc t chc, c nhn trong nc, huy ng t cn b cng nhn vin, lin doanh lin kt vi cc doanh nghip, cc t chc, c nhn trong nc, vn chim dng... 18.4. Kt qu hot ng nghin cu v pht trin cng ngh nm 2012 - S ti/d n nghin cu khoa hc, pht trin cng ngh trin khai v tham gia trin khai: bao gm ti/d n m n v bo co l c quan ch tr thc hin; khng bao gm ti/d n m n v ch tham gia vi t cch l c quan phi hp trnh trng lp. + ti cp Nh nc l nhng ti thuc cc chng trnh KH&CN trng im cp nh nc, nhng ti c lp cp nh nc hoc nhng nhim v hp tc quc t theo ngh nh th. Nhng nhim v ny do B trng B KH&CN quyt nh thc hin hoc ph duyt danh mc. + ti cp B l nhng nhim v KH&CN do B trng, th trng c quan ngang b c quan thuc chnh ph, lnh o ca c quan Trung ng ca t chc chnh tr, chnh tr x hi, x hi - ngh nghip quyt nh thc hin hoc u quyn quyt nh thc hin. + ti cp tnh, thnh ph trc thuc Trung ng l nhng nhim v do Ch tch UBND tnh, thnh ph trc thuc Trung ng quyt nh thc hin hoc u quyn quyt nh thc hin. + ti cp c s l ti do c quan, n v quyt nh thc hin. + Cc nhim v KH&CN khc: bao gm cc loi khng nu trn nhm pht trin khoa hc v cng ngh. Nhng loi ny c th bao gm loi ti hp tc quc t khng phi Ngh nh th nh cc ti hp tc quc t vi nc ngoi, s dng kinh ph do ngoi nh nc hoc do nc ngoi cp. - S sng ch c cp bng bo h: sng ch l gii php k thut di dng sn phm hoc quy trnh nhm gii quyt mt vn xc nh bng vic ng dng cc quy lut t nhin. Sng ch c bo h di hnh thc cp bng c quyn sng ch nu p ng cc iu kin: c tnh mi, c trnh sng to v c kh nng p dng cng nghip. - S vn bng s hu cng nghip khc c cp (nhn hiu hng ha, ch dn a l): vn bng bo h l vn bn do c quan nh nc c thm quyn cp cho t chc, c nhn nhm xc lp quyn s hu cng nghip i vi sng ch, kiu dng cng nghip, thit k b tr, nhn hiu, ch dn a l. C cc loi vn bng bo h sau: + Bng sng ch c quyn; + Bng gii php hu ch; + Bng thit k b tr mch tch hp; + Chng nhn kiu dng cng nghip; + Nhn hiu hng ho. - S sng kin, gii php k thut c p dng trong nm: sng kin l gii php k thut, gii php qun l, gii php tc nghip hoc gii php ng dng tin b k thut p ng cc iu kin sau: + C tnh mi trong phm vi c quan, t chc; + c p dng hoc p dng th v mang li li ch thit thc. Phiu s 1B/TDN-DS PHIU THU THP THNG TIN V DOANH NGHIP LP DANH SCH i tng p dng: i tng thc hin phiu 1B/TDN-DS l ton b cc doanh nghip ngoi nh nc, hp tc x khng thuc mu iu tra phiu s 1A/TDN-TDN. Ni dung v cch ghi cc ch tiu trong phiu: tham kho phn gii thch ni dung, hng dn ghi cc cu hi tng ng ca phiu 1A/TDN-DN nu trn. Phiu s 1C/TDN-T PHIU THU THP THNG TIN DOANH NGHIP V HP TC, LIN HIP HP TC X ANG U T, CHA SN XUT, KINH DOANH i tng p dng: i tng thc hin phiu 1C/TDN-T l ton b cc doanh nghip ang u t v cha i vo hot ng SXKD. Ni dung v cch ghi cc ch tiu trong phiu: tham kho phn gii thch ni dung, hng dn ghi cc cu hi tng ng ca phiu 1A/TDN-DN nu trn. Phiu s 02/TDN-IO PHIU THU THP THNG TIN V KT QU HOT NG SN XUT KINH DOANH CHNH (p dng cho cc loi hnh doanh nghip, hp tc x; tr t chc tn dng v doanh nghip hot ng trong l)nh vc s nghip) 1. Mc ch: Nhm thu thp thng tin lp ma trn sn xut (bng ngun). 2. Phm vi: Phiu ny ch p dng cho tt c cc loi hnh doanh nghip, hp tc x (tr t chc tn dng v doanh nghip s nghip). Ch thu thp thng tin v doanh thu thun, gi tr sn phm d dang, thnh phm tn kho, .... ca hot ng sn xut kinh doanh chnh. C th xut hin doanh thu mt s sn phm ph km theo vi sn phm chnh (nh rm, r km theo thc; ...). S liu ghi trong phiu ny l s liu nm 2012 theo gi hin hnh chi tit cho 168 ngnh sn phm. 3. Phng php ghi phiu: 3. 1. Ngnh sn phm chnh Ghi theo ngnh hot ng sn phm chnh ca doanh nghip trong nm 2012. Tn v m ngnh sn phm chnh ghi ng theo m ca iu tra IO. M ngnh IO do c quan thng k ghi. - M ngnh sn phm chnh phn nh danh thuc nhm ngnh cng nghip ch bin th trong phiu 03/TDN-IO phi c s liu chi ph sn xut kinh doanh trc tip. - M ngnh sn phm chnh phn nh danh thuc ngnh thng mi th trong phiu 02/TDN-IO cc ch tiu doanh thu thun, gi vn hng bn, ph vn ti thu ngoi ch hng i bn ca hot ng thng mi tch chi tit theo 168 nhm ngnh sn phm c quy nh. 3.2. Cch ghi phiu c th Ct B: Tn sn phm : Ghi cc s liu v doanh thu thun, gi tr sn phm d dang, thnh phm tn kho& ca hot ng sn xut, kinh doanh sn phm chnh vo dng tng ng vi nhm ngnh sn phm trong 168 sn phm ni trn. Ct gi vn hng bn ch p dng cho hot ng thng nghip, khch sn, nh hng, kinh doanh bt ng sn, hot ng phn phi in, nc. Nu doanh nghip c thu mt n v vn ti bn ngoi ch hng ha ca doanh nghip i bn th ghi ph vn ti i thu vo ct Ph vn ti thu ngoi ch hng i bn ti dng sn phm ng vi hng ha c ch i bn . Ch : i vi cc n v iu tra l doanh nghip thng mi phi ghi y cc sn phm hng ha n v kinh doanh vo cc dng, ct tng ng. Ct C M s : m s c ghi thng nht, khng c t sa cha hoc thay i th t. Ct 1 Doanh thu thun : Doanh thu thun phn nh s doanh thu bn hng ho, thnh phm, dch v ca hot ng sn xut kinh doanh chnh trong k bo co. Doanh thu thun hoat ng sn xut kinh doanh chnh lun nh hn hoc bng tng doanh thu thun, m s 10 trong phiu Kt qu hot ng kinh doanh (Mu s B02-DN, ban hnh theo Quyt nh s 15/2006/Q-BTC ngy 20/3/2006 ca B trng B Ti chnh v ch k ton doanh nghip) hoc m s 10, phiu Kt qu hot ng kinh doanh (mu s B02-DNN, ban hnh theo Quyt nh s 48/2006/Q-BTC ngy 14/9/2006 ca B trng B Ti chnh v ch k ton doanh nghip nh v va). Hoc: Pht sinh C ti khon 511 tr (-) pht sinh c ti khon 521 Chit khu thng mi, tr (-) pht sinh c ti khon 532 Gim gi hng bn , tr (-) pht sinh c ti khon 531 Hng bn b tr li , tr (-) pht sinh c ti khon 3332 Thu tiu th c bit , 3333 Thu xut, nhp khu . Ch : Trong n v, ngoi hot ng sn xut kinh doanh chnh nu c sn xut kinh doanh ph th doanh thu hot ng sn xut kinh doanh ph khng c ghi trong phiu iu tra ny. Phiu iu tra ny ch ghi doanh thu thun ca hot ng sn xut kinh doanh chnh c biu hin bng doanh thu thun ca sn phm chnh v sn phm ph ca hot ng sn xut chnh m thi. VD: Mt doanh nghip, ngoi hot ng sn xut chnh l dt, cn c hot ng ph khc l may mc th ch ghi doanh thu thun ca vic bn cc sn phm dt c sn xut doanh nghip vo m ngnh 051 (Si, vi dt thoi, sn phm dt hon thin) hoc 052 (Sn phm dt khc) ty theo sn phm c th, khng ghi doanh thu thun ca hot ng may mc vo phiu iu tra ny. Doanh nghip sn xut thp th s liu v sn xut thp ghi vo dng sn xut st, gang, thp; nu doanh nghip c mua thp (hoc bt k hng ha no khc) v bn th y l hot ng thng nghip v khc ngnh cp 1, do vy khng ghi doanh thu thun v cc ch tiu lin quan khc i vi hot ng thng nghip ny. Nh vy phn chi ph (ghi nhn trong phiu 03/TDN-IO) cing khng ghi chi ph ca hot ng thng nghip. Ch : i vi n v np thu gi tr gia tng (VAT) theo phng php trc tip th phi loi thu VAT ra khi doanh thu thun. i vi hot ng gia cng, doanh thu thun khng bao gm gi tr nguyn vt liu ca ngi t hng. Ct 2, 3: Gi tr sn phm d dang, thnh phm tn kho & gm chi ph sn xut kinh doanh d dang, thnh phm tn kho, hng gi i bn ca sn phm chnh. Cc ch tiu trn c ly t: - Chi ph sn xut kinh doanh d dang: Phn nh chi ph sn xut ca sn phm ang ch to hoc chi ph ca dch v cha hon thnh ti thi im bo co, s liu ghi vo ch tiu Chi ph sn xut kinh doanh d dang l s d N ca Ti khon 154 Chi ph sn xut, kinh doanh trn S Ci. - Thnh phm tn kho: Phn nh tr gi thnh phm do doanh nghip ch to cn tn kho ti thi im bo co. S liu ghi vo ch tiu Thnh phm tn kho l s d N ca Ti khon 155 Thnh phm trn S Ci. - Hng gi i bn: Phn nh gi tr thnh phm, hng ho ang gi i bn hoc dch v hon thnh cha c chp nhn thanh ton ti thi im bo co. S liu ghi vo ch tiu Hng gi i bn t Ti khon 157 Hng gi i bn trn S Ci. Ct 4 Gi vn hng bn : Ch p dng i vi n v c doanh thu thun hot ng thng nghip, khch sn nh hng, kinh doanh bt ng sn, hot ng phn phi in nc, s liu ly t M s 11, biu Kt qu hot ng kinh doanh ; Hoc: Ti khon 632 Gi vn hng bn . Ch : Nhng hot ng thng nghip, khch sn nh hng, phn phi in, nc, kinh doanh bt ng sn ti dng c xut hin doanh thu thun ct 1 th trn dng ny phi c s liu Gi vn hng bn ct 4. Ct 5 Ph vn ti thu ngoi ch hng i bn : l s tin doanh nghip phi tr cho n v vn ti v vic chuyn ch sn phm do doanh nghip sn xut ra bn cho ngi mua. S liu ghi vo ct ny bc tch v phn b t ti khon 641 Chi ph bn hng chi tit tch t tiu khon 6417 Chi ph dch v mua ngoi . Phiu s 03/TDN-IO PHIU THU THP THNG TIN V CHI PH HOT NG SN XUT KINH DOANH CHNH (p dng cho cc loi hnh doanh nghip, hp tc x; tr t chc tn dng v doanh nghip hot ng trong l)nh vc s nghip) 1. Mc ch Nhm thu thp s liu lp ma trn s dng trong bng ngun v s dng nm 2012. Chi ph sn xut kinh doanh ca cc ngnh hot ng chnh phn nh theo cc loi sn phm trong 168 nhm ngnh sn phm phc v xc nh vic s dng tng sn phm cho sn xut trong mi ngnh v trn ton b nn kinh t lp bng cn i lin ngnh (I/O) v bin son h s chi ph trung gian cho c nc v cc vng kinh t. 2. Phm vi Phiu ny p dng cho hot ng sn xut kinh doanh chnh ca doanh nghip. S liu ghi trong phiu l s thc t n v chi ra trong qu trnh sn xut, kinh doanh chnh nm 2012 theo gi hin hnh. 3. Phng php ghi phiu Ct B Tn ch tiu : Mc I Cc chi ph vt cht v dch v: ghi s liu vo cc dng sn phm tng ng vi nhng sn phm vt cht v dch v m n v s dng trong qu trnh sn xut kinh doanh chnh. Mc II Chi ph cho ngi lao ng: bao gm cc ch tiu sau: + Chi ph nhn cng: s liu ly t ti khon 622 Chi ph nhn cng trc tip , 623 Chi ph my thi cng , 627 Chi ph sn xut chung , 641 Chi ph bn hng , 642 Chi ph qun l doanh nghip . + Bo him x hi, bo him tht nghip, bo him y t, bo him con ngi: S liu ly t ti khon 3383 Bo him x hi , 3389 Bo him tht nghip , 3384 Bo him y t , 642 Chi ph qun l doanh nghip hoc 641 Chi ph bn hng . + Kinh ph cng on: S liu ly t s d C Ti khon 3382 Kinh ph cng on + Chi khc cho ngi lao ng nm trong qu lng: S liu ly t ti khon 622 Chi ph nhn cng trc tip , 623 Chi ph my thi cng , 627 Chi ph sn xut chung , 642 Chi ph qun l doanh nghip v 641 Chi ph bn hng , ly phn chi khc cho ngi lao ng khng k trn c hch ton vo chi ph hot ng sn xut kinh doanh chnh ca doanh nghip. Ch : i vi ch tiu chi ph nhn cng, bo him x hi, bo him tht nghip, bo him y t, bo him con ngi, kinh ph cng on v chi khc cho ngi lao ng cn c vo s pht sinh trong nm hch ton vo chi ph sn xut kinh doanh chnh. Mc III-Thu sn xut khc: Ch ghi vo ct tng s bao gm: + Thu mn bi: Ghi s tin thu pht sinh phi np trong nm + Thu t, thu ti nguyn, Thu ti nguyn pht sinh phi np tnh vo chi ph sn xut chung, s liu ly t TK 3336-Thu ti nguyn. Thu nh t, tin thu t pht sinh phi np tnh vo chi ph qun l doanh nghip, s liu ly t TK 3337-thu nh t, tin thu t. + L ph, cc chi ph khc coi nh thu, l ph: s liu t ti khon 3339 Ph, l ph v cc khon phi np khc . Mc IV- Khu hao ti sn c nh: Ly s liu t ti khon 214 Ct C M s : m s c ghi thng nht, khng c t sa cha hoc thay i th t. Ct dc: Chi ph hot ng sn xut kinh doanh chnh Ct 1 Tng s : Ghi ton b chi ph v nguyn, nhin, vt liu, cng c, dng c, cc khon chi cho ngi lao ng, cc loi ph (thu sn xut), trch khu hao trong nm ca sn xut kinh doanh chnh (tng ng vi doanh thu ghi trong phiu 02/TDN-IO) ca doanh nghip. n v s dng loi nguyn, nhin, vt liu, cng c dng c, dch v no th ghi vo tng dng theo danh mc 168 ngnh sn phm. S liu ghi vo ct ny thu thp t pht sinh n ti khon 154 Chi ph sn xut kinh doanh d dang , ti khon 641 Chi ph bn hng nhng khng bao gm ph vn ti thu ngoi, 642 Chi ph qun l doanh nghip . Ct 2 Chi ph sn xut kinh doanh trc tip (Tng s): L ton b chi ph v nguyn, nhin, vt liu, cng c dng c, nhn cng, cc loi ph, khu hao m n v s dng cho sn xut, kinh doanh chnh trong nm (tng ng vi doanh thu ca phiu 02/TDN-IO). S liu ghi vo ct ny t ti khon 154 Chi ph sn xut kinh doanh d dang . Ct chi ph bao gm chi ph cho sn xut chnh v chi ph sn xut ph tr ca sn xut chnh. V d: Trong n v sn xut ng ngoi sn phm ng l sn phm chnh cn c cc sn phm ph tr l cn v phn vi sinh. Chi ph sn xut kinh doanh trc tip y c hiu bao gm ton b chi ph cho sn xut ng v sn xut cn, phn vi sinh. Ct 3 Tch ring gi tr NVL c ngun gc t nhp khu : Ghi gi tr sn phm nhp khu trong nm c s dng trong qu trnh sn xut kinh doanh chnh trong nm ca n v. Nhng sn phm ny c th c n v nhp trc tip hoc gin tip t nc ngoi (thng qua n v khc). V d: n v A (sn xut dy cp) nhp khu ng sn xut cp th gi tr ng c nhp khu dng vo sn xut trong nm c ghi vo dng m s 075 Sn phm kim loi mu, kim loi qu v dch v c kim loi , ct 2 Tng s: ghi gi tr ng m n v s dng vo sn xut trong nm, ct ny bao gm c gi tr ng sn xut trong nc v nhp khu; ct 3 gi tr NVL c ngun gc nhp khu: ghi gi tr ng m n v nhp khu a vo sn xut trong nm. Nu n v B (Bu in) s dng cp do n v A sn xut ra th gi tr cp m n v B mua v a vo sn xut trong nm ch ghi ct 2 Tng s. Khai thc qua t khai thu gi tr gia tng v tng hp nhp-xut-tng nguyn vt liu. Ct 4 Tch ring gi tr nguyn vt liu ca ngi t hng : Ghi ton b phn gi tr nguyn vt liu m ngi t hng giao cho n v gia cng, ch bin. Nguyn vt liu thuc nhm sn phm no th ghi vo nhm ngnh sn phm . S liu ghi vo ct ny l s pht sinh trong nm t cc ch tiu ngoi bng cn i k ton, khon 02 Vt t, hng ho nhn gi h, nhn gia cng . Trng hp gia cng cho nc ngoi khai thc qua t khai hi quan. Ct 5: Chi ph bn hng , s liu ghi vo ct ny thu thp t ti khon 641 Chi ph bn hng . Chi ph bn hng khng bao gm chi ph vn ti thu ngoi v tch ra dng MS 186 Ct 6: Chi ph qun l , s liu ghi vo ct ny thu thp t ti khon 642 Chi ph qun l doanh nghip . Ch : Chi ph bn hng v Chi ph qun l ch cho hot ng sn xut kinh doanh chnh. Trong cc doanh nghip c nhiu hot ng sn xut kinh doanh, cc chi ph ny cn c bc tch theo t l doanh thu ca hot ng sn xut chnh so vi tng doanh thu. Chi ph vn ti thu ngoi tch t chi ph bn hng : Tch ring s tin doanh nghip b ra thu vn ti bn ngoi ch hng ha i bn (nu c) ghi vo dng m s 186. Nu dng m 186 c s liu th MS 187 (Gi tr sn phm tiu th c s dng dch v vn ti thu ngoi) phi c s liu. Gi tr sn phm tiu th c s dng dch v vn ti thu ngoi : Ghi tng s doanh thu tiu th sn phm ca n v c s dng dch v vn ti thu ngoi. Tr cp, tr gi : i vi nhng doanh nghip thc hin nhim v cung cp sn phm, hng ho, dch v theo yu cu (n t hng) ca Nh nc, c nh nc tr cp, tr gi theo quy nh, tch ring phn tr cp, tr gi trong doanh thu thun. Ch : Mt s lu i vi nhng n v c chu k sn xut di (trn 1 nm) nh ngnh xy dng, ngnh nng lm nghip, thy sn nh sau: * Ngnh xy dng: Chi ph sn xut kinh doanh tng ng vi doanh thu tiu th v chnh lch sn phm tn kho, chi ph xy dng d dang. * Ngnh nng, lm nghip v thy sn: - i vi cc loi sn phm cho thu hoch mt ln (chu k sn xut trong vng 1 nm, mt v hay trn 1 nm) th chi ph sn xut b ra ng vi sn phm thu hoch. V d 1: V la ng xun, thu hoch vo ma xun nm sau th chi ph sn xut phi tnh t ma ng nm trc. V d 2: Nui b tht sau 2 nm mi bn th chi ph sn xut phi tnh t lc mua b, nui b n khi bn b (tnh theo gi thnh). - i vi sn phm cho thu hoch nhiu ln (V d: vn cy n qu, cy ch, c ph; gia sc nui ly sa, lm sc ko& ): chi ph sn xut l ton b chi ph thc hin trong nm iu tra. Nu trong nm, n v bn n gia sc c bn th x l nh nhng bn ti sn c nh v khng ghi vo phiu. Mt s vn chung: - Dng vn ti hng ho cc ngnh ng khng ghi s liu tr trng hp c bit nh cc n v ngh thut thu vn chuyn phng, bt, dng c biu din; thu chuyn dng vn phng khi n v thay i a im lm vic& - Cc chi ph n ung nh MS 018 ( Sn phm chn nui gia cm), MS 035 (Sn phm ch bin, bo qun tht v cc sn phm t tht), MS 036 (Thy sn v cc sn phm t thy sn ch bin, bo qun), MS 037 (Rau qu ch bin), MS 038 (Du m ng thc vt ch bin), MS 039 (Sa v cc sn phm t sa), MS 047 (Ru cc loi), MS 048 (Bia) v.v& nu khng phi l nguyn vt liu u vo cn thit cho qu trnh sn xut ca n v th khng c a vo chi ph vt cht ca n v. Cc chi ph ny c x l ty theo tnh cht ca cc khon chi ph: + Nu l chi n tra, ca ba cho cn b, cng nhn vin th ghi tng chi ph vo MS 179 (Chi n tra, n ca). Chi ph n tra, n ca cho ngi lao ng di bt c hnh thc no (pht tin n cho ngi lao ng; thu ngi nu n; mua xut n) cing u a vo thu nhp ca ngi lao ng; + Nu l chi tip khch ti c quan th ghi vo MS 177 (Tin bi dng bo co vin trong hi ngh, chi tip khch); + Nu l chi cho n ung ca hc sinh th loi b chi ph ny khi cc dng tng ng v tng chi ph trong biu. - Dng Dch v n ung (MS 130) c ghi nhn trong nhng trng hp sau: + Chi tip khch ti nh hng c ha n thanh ton nu tng chi ph ny nh hn v bng 5% tng chi ph sn xut kinh doanh. (Phn ln hn 5% khng a vo mc chi ph no v c coi l chi ph ly t thng d sn xut ca doanh nghip). + Chi cho n ung ti nh hng trong cc dp lin hoan, l k nim nhng khng mang tnh cht nh k, thng xuyn. (Nu cc khon chi ny mang tnh nh k, thng xuyn th a vo mc Chi n tra, n ca (MS 179). - Dng (MS 116) ch ghi vo y s tin doanh nghip chi sa cha, bo dng t, xe c ng c khc v m t, xe my & - Dng bn bun (MS 117), bn l (MS 118) khng xut hin s liu v ph thng nghip c tnh trong gi tr nguyn vt liu mua vo. - Khi dng MS 176 (Tin lu tr, ph cp i ng trong cng tc ph) c xut hin s liu th thng thng s c s liu cc dng: MS 119 (Dch v vn ti hnh khch ng st); hoc MS 121 (Dch v vn ti bng xe but, Dch v vn ti hnh khch ng b khc); hoc MS 123 (Dch v vn ti hnh khch ng thy); hoc MS 125 (Dch v vn ti hnh khch hng khng) v cc dng MS 129 (Dch v lu tr). - Cc dng thng xut hin s liu: MS 057 (Giy v cc sn phm t giy); MS 060 (Nhin liu du v xng; du m bi trn); MS 066 (Sn phm ha cht khc; si nhn to) MS 102 (Dch v truyn ti v phn phi in); MS 105 (Nc t nhin khai thc); MS 134 (Dch v vin thng); MS 169 (Chi ph nhn cng); MS 304 (Khu hao TSC-trng hp n v khng c khu hao hoc hao mn TSC, do n v khng khai bo nh ca, phng tin vn ti & cho c quan thu hoc n v cha tnh hao mn TSC m c s ng ca c quan ti chnh th on kim tra v Cc Thng k trao i xem c tnh ton b sung thng tin ny vo phiu iu tra hay khng? Song ring i vi cc n v hot ng theo Lut Doanh nghip v HTX th nht thit phi tnh ton v b sung vo phiu iu tra). Ty theo ngnh hot ng ca n v m cc chi ph c th bt buc phi xut hin nh: Nu n v tham gia hot ng trng trt th phi xut hin cc chi ph nh ging, phn bn, nc ti, thuc tr su;& - Dng dch v trung gian ti chnh (MS 137): ghi cc khon chi ph ca doanh nghip v ph ngn hng (ph trc tip) bao gm cc loi ph nh: ph chuyn tin, thanh ton tin, m ti khon& - Dng dch v bo him nhn th v ti bo him nhn th (MS 138): ghi chi ph ca doanh nghip mua bo him nhn th cho ngi lao ng c tnh vo sn xut kinh doanh ca n v (khng phi t qu phc li). - Dng dch v bo him phi nhn th v ti bo him phi nhn th (MS 139): ghi chi ph ca doanh nghip mua bo him phi nhn th nh bo him chy n, phng tin vn ti, bo him xy dng, & - Dng dch v ca cc hip hi, t chc khc (MS 165): ghi s liu n v phi tr do mua dch v ca cc hip hi v s tin np nguyt ph, nin lim cho hi hot ng ngh nghip m n v l hi vin nh: Hip hi ma ng, hip hi dt may& Khng ghi vo y s tin doanh nghip np cho hip hi mang tnh cht chuyn nhng. - Chi qun l nh nc: Nu cc khon chi ph l chi ph thnh lp doanh nghip, c quan n v c ngi i cng tc nc ngoi phi chi mt s khon nh chi mua dch v lm h chiu, ph visa .. th ghi vo dng ny, cn chi ph l phong bao, qu tng a xung mc II khon Chi tr cng lao ng khc khng nm trong qu lng . - Chi vn ho, th thao, y t, gio dc khi no ghi vo dng tng ng thuc mc I hay a xung mc II phi tun theo nguyn tc nu loi chi ny mang tnh thng xuyn, nh k, n nh th ghi vo mc I, trng hp ngc li th ghi vo mc II. V d: khi doanh nghip bi dng cho cn b tham gia biu din vn ngh th s tin c ghi vo mc II; cc doanh nghip pht thuc nh k cho cng nhn th li c tnh vo mc I; doanh nghip tr tin cho cc n v gio dc o to cn b, cng nhn ca doanh nghip th tnh vo mc I, nhng cng ty tr cp cho cng nhn tham gia cc kho hc nng cao nghip v th li ghi vo mc II. - Doanh nghip chi tip khch ti cc nh hng hoc s dng cc dch v n ung phc v lu ng; cung cp dch v n ung theo hp ng khng thng xuyn v dch v n ung khc; dch v phc v ung.c ghi vo dng dch v n ung (MS 130) - Nu doanh nghip bi dng cho cn b... ghi vo mc II Chi khc cho ngi lao ng khng nm trong qu lng - n v chi tr hoa hng nu l chi tr cho c nhn c coi nh tr cng lao ng thu ngoi, nu tr cho mt t chc c coi l chi ph trung gian v ghi vo dng tng ng vi dch v m ca t chc  cung cp. - Trong mi n v iu tra nu sa cha nh khng tch c ra theo loi sn phm tng ng th ghi vo dng xy dng tng ng. - V trang phc lao ng, nu trang phc lao ng c th mc c ni lm vic v c ni cng cng th c ghi vo dng m s 180, nu ch s dng trong lc lm vic th a vo sn phm tng ng trong mc I. - V cng tc ph: Chi ph tu xe c ghi vo cc dng tng ng ca mc I (dng m s 119, 121, 123 hoc 125); tin thu khch sn nh tr ghi vo dng dch v lu tr ngn ngy v c s lu tr khc thuc mc I, cn tin lu tr v ph cp i ng ghi vo dng m s 176 ca mc II. - Chi mua vt r tin mau hng cing phi tch ring theo tng loi sn phm ghi vo dng tng ng mc I. Nu vt r tin mau hng c gi tr ln th ghi phn phn b trong nm theo ngnh sn phm tng ng. - Cc trng hp doanh nghip khon chi ph bng tin cho ngi lao ng t s dng nh: tin in thoi, xng xe, khch sn, nh tr & quy c ghi tng loi chi ph ny vo cc dng sn phm tng ng trong mc I. Phiu s 04m/TDN-IO PHIU THU THP THNG TIN V CHI PH HOT NG (p dng cho cc c quan nh nc, n v s nghip, t chc tn dng v doanh nghip hot ng trong l)nh vc s nghip) 1. Mc ch Nhm thu thp s liu lp ma trn s dng trong bng ngun v s dng nm 2012. Chi ph sn xut ca cc ngnh phn nh theo cc loi sn phm trong 168 nhm ngnh sn phm xc nh vic s dng tng sn phm cho sn xut trong mi ngnh, ton b nn kinh t v bin son h s chi ph trung gian cho c nc v cc vng kinh t. 2. Phm vi Phiu ny p dng cho cc c quan ng, qun l nh nc, an ninh quc phng, on th, n v s nghip, cc t chc tn dng v cc doanh nghip hot ng trong l)nh vc s nghip. S liu ghi trong phiu l s thc t n v chi ra trong qu trnh hot ng nm 2012. 3. Phng php ghi phiu S liu ghi vo phiu iu tra ny cn c vo: - Ch k ton doanh nghip ban hnh theo Quyt nh s 15/2006/Q-BTC ngy 20 thng 3 nm 2006 ca B trng B Ti chnh. - Ch bo co ti chnh i vi cc t chc tn dng ban hnh theo Quyt nh s 16/2007/Q-NHNN ca Thng c Ngn hng Nh nc Vit Nam. - Ch k ton hnh chnh s nghip ban hnh theo quyt nh s 19/2006/Q-BTC ngy 30 thng 3 nm 2006 ca B trng B Ti chnh. - Ngh nh s 130/2005/N-CP ngy 17 thng 10 nm 2005 ca Chnh ph v Quy nh ch t ch, chu trch nhim v s dng bin ch v kinh ph qun l hnh chnh i vi cc c quan nh nc. - Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25 thng 4 nm 2006 ca Chnh ph v Quy nh quyn t ch, t chu trch nhim v thc hin nhim v, t chc b my, bin ch v ti chnh i vi n v s nghip cng lp v cc thng t s 71/2006/TT-BTC v thng t s 113/2007/TT-BTC ca B trng B Ti chnh hng dn thi hnh Ngh nh. - Ngh nh s 53/2006/N-CP ngy 25 thng 5 nm 2006 ca Chnh ph v chnh sch khuyn khch pht trin cc c s cung ng dch v ngoi cng lp v thng t s 91/2006/TT-BTC ca B trng B Ti chnh hng dn thi hnh Ngh nh. - i vi cc n v s nghip ngoi cng lp thc hin Thng t 140/2007/TT- BTC ngy 30/11/2007. - Quyt nh s 94/2005/Q-BTC ngy 12 thng 12 nm 2005 ca B trng B Ti chnh v vic ban hnh ch k ton ngn sch v ti chnh x. - Quyt nh s 32/2008/Q-BTC ngy 29 thng 5 nm 2008 ca B trng B Ti chnh v ban hnh ch qun l, tnh hao mn TSC cc c quan nh nc, n v s nghip cng lp v cc t chc c s dng NSNN. - Quyt nh s 206/2003/Q-BTC ngy 12 thng 12 nm 2003 ca B trng B Ti chnh v ban hnh ch qun l, s dng v trch khu hao TSC i vi cc doanh nghip. Ct B Tn ch tiu : Mc I Cc chi ph vt cht v dch v: ghi s liu vo cc dng sn phm tng ng vi nhng sn phm vt cht v dch v m n v s dng trong qu trnh hot ng. Theo mc lc ngn sch nh nc ly t tiu nhm 0130 Chi v hng ha, dch v , mc 6500 Thanh ton dch v cng , mc 6550 Vt t vn phng , mc 6600 Thng tin, truyn thng, lin lc , mc 6900 Chi sa cha ti sn phc v cng tc chuyn mn v duy tu bo dng cc cng trnh c s h tng t kinh ph thng xuyn , mt phn trong cc mc 6650 Hi ngh , mc 6700 Cng tc ph , mc 6750 Chi ph thu mn , mc 6800 Chi on ra , mc 6850 Chi on vo , mc 7000 Chi ph nghip v chuyn mn ca tng ngnh , mc 6200 Tin thng , mc 6250 Phc li tp th . Mc II Chi cho ngi lao ng: S liu ly t tiu nhm 0129 Chi thanh ton cho c nhn bao gm cc ch tiu sau: - Tin cng, tin lng, ph cp: S liu ly t mc 6000 Tin lng , mc 6050 Tin cng tr cho lao ng thng xuyn theo hp ng , mc 6100 Ph cp lng , mt phn mc 6150 Hc bng hc sinh, sinh vin , mc 6350 Chi cho cn b x, thn, bn ng chc , ly s pht sinh c ti khon 334 Phi tr cng chc, vin chc . - Bo him x hi, bo him y t, bo him tht nghip, bo him con ngi: S liu ly mt phn trong mc 6300 Cc khon ng gp - Kinh ph cng on: s liu c ly t tiu mc 6303 thuc mc 6300 Cc khon ng gp - Chi khc cho ngi lao ng: bao gm cc khon + Chi tr thu nhp tng thm s liu ly t tiu mc 6404 + Tin lu tr, ph cp i ng bc t cng tc ph thuc mc 6700 Cng tc ph + Tin thng thng xuyn theo nh mc, tin thng t xut theo nh mc: S liu ly t mc 6200 Tin thng + Chi n tra, ca ba: S liu ly t tiu mc trong mc 6400 Cc khon thanh ton khc cho c nhn + Chi tr cng lao ng khc khng nm trong qu tin lng cp bc, chc v& Ch : i vi ch tiu chi ph nhn cng, bo him x hi, bo him y t, bo him con ngi, kinh ph cng on v chi khc cho ngi lao ng cn c vo s pht sinh trong nm c quyt ton. Mc III-Thu sn xut: i vi cc t chc tn dng, cc doanh nghip s nghip v cc n v s nghip c hot ng dch v ghi cc loi thu v cc khon khc phi np cho ngn sch nh nc (nu c) nh: + Thu VAT hng bn ni a v thu VAT hng nhp khu pht sinh phi np trong nm + Thu mn bi pht sinh phi np trong nm + Thu t, thu ti nguyn pht sinh phi np trong nm + L ph + Cc chi ph khc coi nh thu, l ph. Ct C M s : m s c ghi thng nht, khng c t sa cha hoc thay i th t. Ct dc: Chi ph hot ng ca n v: Ct 1 Tng s : Ghi ton b chi ph v nguyn, nhin, vt liu, dch v, chi cho ngi lao ng, cc loi thu, trch khu hao v li nhun (nu c) pht sinh trong nm. n v s dng loi nguyn, nhin, vt liu liu, dch v no th ghi vo tng dng tng ng theo 168 ngnh sn phm. S liu ghi vo ct ny ly t bn N ca cc Ti khon 661 Chi hot ng , Ti khon 662 Chi d n , Ti khon 635 Chi theo n t hng ca Nh nc , Ti khon 631 Chi hot ng sn xut kinh doanh . Mc IV: Hao mn/khu hao TSC: Ly s liu t bn pht sinh C ca Ti khon 214 Mc V:Tr li tin vay (nu c): Ch tiu ny phn nh tng s tin li phi tr do n v i vay pht sinh trong k bo co ca n v. Mc VI: Tng li nhun k ton trc thu (nu c): Ch tiu ny phn nh tng s li nhun thc hin trong k ca n v trc khi tr thu thu nhp t hot ng sn xut kinh doanh v li nhun khc pht sinh trong k bo co. Ct 2 Gi tr hng ho c ngun gc t nhp khu : Ghi gi tr hng ho nhp khu trong nm c n v s dng cho hot ng. Nhng hng ho ny c th c n v nhp trc tip hoc gin tip t nc ngoi (thng qua n v khc). Mt s vn cn ch : - Dng ph vn ti hng ho khng ghi s liu. - Dng thng nghip khng ghi s liu, ph thng nghip cing nm trong chi ph nguyn vt liu. - Dng m s 116 ghi s tin n v chi sa cha, bo dng t, xe c ng c khc v m t, xe my & - Dng ngn hng, bo him: ghi s liu v ph ngn hng (ph trc tip) bao gm cc loi ph nh: ph chuyn tin, thanh ton tin, m ti khon& ; ph bo him n v mua ca cc cng ty bo him ( y ghi ph bo him thng mi). Dng m s 138 ghi Dch v bo him nhn th v ti bo him nhn th, Dng m s 139 ghi Dch v bo him phi nhn th v ti bo him phi nhn th . - Dng dch v ca cc hip hi, t chc khc (dng m s 165) ghi s liu n v np cc loi ph cho hi hot ng, m n v l hi vin nh: Hip hi ma ng, hip hi dt may& Khng ghi vo y s tin n v np cho hip hi mang tnh cht chuyn nhng. - Chi qun l nh nc: Nu c quan, n v c ngi i cng tc nc ngoi phi chi mt s khon nh chi mua dch v lm h chiu, ph visa .. th ghi vo dng m s 155, cn chi ph l phong bao, qu tng th a xung mc II Chi tr cng khc khng nm trong qu lng - Chi vn ho, th thao, y t, gio dc khi no a vo cc dng tng ng thuc mc I hay a xung mc II phi tun th nguyn tc nu loi chi ny mang tnh thng xuyn, nh k, n nh th tnh vo mc I, trng hp ngc li th ghi vo mc II. V d: khi n v bi dng cho cn b, cng chc, vin chc (gi tt l cn b) tham gia biu din vn ngh th s tin c ghi vo mc II (dng 181); cc n v pht thuc nh k cho cn b th li c tnh vo mc I (dng 067); n v tr tin cho cc n v gio dc o to cn b ca n v mnh th tnh vo mc I (dng 156), nhng khi tr cp cho cn b tham gia cc kho hc nng cao nghip v th li ghi vo mc II (dng m s 181). - n v chi tip khch, khon ny c a vo dng nh hng v cc dch v n ung phc v lu ng; cung cp dch v n ung theo hp ng khng thng xuyn v dch v n ung khc; dch v phc v ung (dng m s 130). - Trong mi n v iu tra nu sa cha nh khng tch c ra theo loi sn phm tng ng th ghi vo dng xy dng tng ng - V trang phc lao ng, nu trang phc lao ng c th mc c ni lm vic v c ni cng cng th c ghi vo dng m s 180, nu ch s dng trong lc lm vic th a vo sn phm tng ng trong mc I, v d trang phc l qun o th ghi vao ( dng m s 053). - V cng tc ph: Chi ph tu xe c ghi vo cc dng tng ng ca mc I (dng m s 119, 121, 123 hoc 125); tin thu khch sn nh tr ghi vo dng dch v lu tr ngn ngy v c s lu tr khc thuc mc I (dng m s 129), cn tin lu tr v ph cp i ng ghi vo dng m s 176 ca mc II. - Chi mua vt r tin mau hng cing phi tch ring theo tng loi sn phm ghi vo dng tng ng mc I. - Cc trng hp n v khon chi ph bng tin cho ngi lao ng t s dng nh: tin in thoi, xng xe, khch sn, nh tr & quy c ghi tng loi chi ph ny vo cc dng sn phm tng ng trong mc I. - Khon ph n v np cho cp trn (th d trng tiu hc np cho phng gio dc v o to qun, huyn & ) ghi vo dng m s 181 - i vi cc n v thc hin Ngh nh s 130/2005/N-CP, Ngh nh s 43/2006/N-CP th cc khon tit kim c t chi thng xuyn nh tin in, tin nc, tin vn phng phm & phi cn c vo quy ch chi tiu ni b c c quan c thm quyn ph duyt a vo cc dng sn phm tng ng, ghi vo dng 181 Chi tr cng lao ng khc khng nm trong qu lng , nu mua sm thit b v ti sn c nh th khng ghi vo phiu iu tra ny. Nu n v c khon qu lng theo bin ch nhng trong nm cha b tr s bin ch quy nh v cn b ca n v c nhn thm khon thu nhp t khon tit kim ny (thu nhp tng thm ngoi tin cng, tin lng) th ghi vo dng chi khc cho ngi lao ng nm trong qu lng (m 175). . Chi tit sn phm xem thm phn gii thch ngnh sn phm km theo   PAGE "lTXdLPp*8ɼɼɪɔɪm\ɪɪ!hMhL@B*CJaJph'hMhL5@B*CJ\aJph%hMhLB*CJaJmHphsH+hMhL5B*CJ\aJmHphsH#hMhL5B*CJ\aJphhMhLB*CJphhMhLB*CJaJph)hMhL56B*CJ\]aJph#hMhL6B*CJ]aJph*lr @.<@pt48 Ԝԏ}}ԜԜŏŏŏŏgT%hMhLB*CJaJmHphsH+hMhL5B*CJ\aJmHphsH#hMhL5B*CJ\aJphhMhLB*CJph%hMhLB*CJaJmH phsH +hMhL5B*CJ\aJmHphsHhMhLB*CJaJph+hMhL5B*CJ\aJmH phsH * *h4BhL5@B*CJ\aJph <p4 BR Z :"$dq*$7$8$9DH$`a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdL$$d q*$7$8$9D@&H$`a$gdL  n, Z @"z"6(l((֧֑~hYFYh1)hMhL56B*CJ\]aJph%hMhLB*CJaJmHphsHhMhLB*CJaJph+hMhL5B*CJ\aJmHphsH%hMhLB*CJaJmH phsH +hMhL5B*CJ\aJmH phsH 1hMhL56B*CJ\]aJmHphsH+hMhL5B*CJ\aJmHphsH%hMhLB*CJaJmHphsH+hMhL6B*CJ]aJmHphsH:"%6(l(0b2356z779:=>?V?@"B$$d q*$7$8$9D@&H$`a$gdL$d,q*$7$8$9DH$a$gdL$d,q*$7$8$9DH$`a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdL(04161`2b23z7779:>?V?@"BEFGrH J"JJKrLL޷xgVE!hMhL@B*CJaJph!hMhL@B*CJaJph!hMhL@B*CJaJph%hMhLB*CJaJmHphsH+hMhL5B*CJ\aJmHphsH* *h4BhL5@B*CJ\aJph)hMhL56B*CJ\]aJph#hMhL6B*CJ]aJph#hMhL5B*CJ\aJphhMhLB*CJaJph"BPCbD EEFGrHHI"JJKrL\OP@PPQRSbTĕ"$d,q*$7$8$9DH$`a$gdL$d$q*$7$8$9DH$`a$gdL:ڊ܊|28z 8>•ĕʕ"ĘܙǰٚsǚbssssٚsDžssٚ!hMhL@B*CJaJph#hMhL6B*CJ]aJph)hMhL56B*CJ\]aJph* *h4BhL5@B*CJ\aJph-hMhL56@B*CJ\]aJph#hMhL5B*CJ\aJphhMhLB*CJaJph-hMhL56@B*CJ\]aJph&".֜tڟĠjܤP̥$2$d,q*$7$8$9DH$`a$gdL$d$q*$7$8$9DH$`a$gdL.֜tzڟĠjpܤP̥ҥ$2prv|©BH0.Ƶȵڶ(.@Fɳɳɳɳɳɳɳɳɡxxx%hMhLB*CJaJmHphsH+hMhL5B*CJ\aJmHphsH#hMhL5B*CJ\aJph* *h4BhL5@B*CJ\aJphhMhLB*CJaJph#hMhL6B*CJ]aJph)hMhL56B*CJ\]aJph/2rvB0.Ƶȵ4ڶ(@$d,q*$7$8$9DH$a$gdL$d,q*$7$8$9DH$a$gdL$d,9*$7$8$9DH$`a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdL$d,q*$7$8$9DH$`a$gdL@Z\D42v`$d q*$7$8$9DH$a$gdL$d 9*$7$8$9DH$a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdLFZD428vnt`fu`uu`uu( *hashLB*CJaJmHphsH%hMhLB*CJaJmHphsHhMhLB*CJaJph)hMhL@B*CJaJmHphsH'hMhL5B*CJ\mHphsH+hMhL5B*CJ\aJmHphsH* *h4BhL5@B*CJ\aJph%hMhLB*CJaJmHphsHfh:<lLNz$ 7d q*$7$8$9DH$`a$gdL$d 9*$7$8$9DH$a$gdL$d q*$7$8$9DH$a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdLfh:NufS=S=+#hMhL5B*CJ\aJph+hMhL5B*CJ\aJmHphsH%hMhLB*CJaJmHphsHhMhLB*CJaJph!hL5@B*CJ\aJph$ *hL5@B*CJ\aJph$hchL@B*CJ\aJph' *h vhL@B*CJ\aJph* *h vhL5@B*CJ\aJph%hL6B*CJ]aJmHphsH+hMhL6B*CJ]aJmHphsH zd>.Nh2d:6$d q*$7$8$9DH$`a$gdL$ 7d q*$7$8$9DH$`a$gdLzbd>JF4^NX6hJL2vp ñÜÜÜÊÊÊÊÊÜÜÜÊÊÜÜÊÊÜÜv'hMhL6@B*CJ]aJph#hMhL6B*CJ]aJph)hMhL56B*CJ\]aJph#hMhL5B*CJ\aJphhMhLB*CJaJph2hMhL56>*B*CJ\]aJphwh%hMhLB*CJaJmHphsH.dn4:^`b 6fhj * l v *   8 ߸߸ʸʸʸʸ߸߸ߡ߸߸߸߸0hMhL6>*@B*CJ]aJphwh-hMhL56@B*CJ\]aJph#hMhL6B*CJ]aJph)hMhL56B*CJ\]aJphhMhLB*CJaJph!hMhL@B*CJaJph,l  Z6N|bDD t#$%d q*$7$8$9DH$`gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdL8 : f   v Zfb6>@R^L<HNVױveveQe'hMhL6@B*CJ]aJph!hMhL@B*CJaJph-hMhL56@B*CJ\]aJph)hMhL56B*CJ\]aJphhMhLB*CJaJph#hMhL6B*CJ]aJph'hMhL6@B*CJ]aJph!hMhL@B*CJaJph-hMhL@B*CJOJQJ^JaJphVXjv|b"DD X  >#l#t#~####$$%`%l%~%%%%&&&&&v'''''((B(((()|)))),,,#hMhL5B*CJ\aJph2hMhL56>*B*CJ\]aJphwh#hMhL6B*CJ]aJph)hMhL56B*CJ\]aJphhMhLB*CJaJph>%&'B()),--.0X13V4B6x7<89:p;L<<=n>?@FA$d q*$7$8$9DH$`a$gdL,-->---.j.n..@//000f01>1D1T1\113@3V4\4^446<6B6666x77788<888 999:::p;<L<V<:hMhL56>*B*CJ\]aJmH phsH wh#hMhL5B*CJ\aJph2hMhL56>*B*CJ\]aJphwh)hMhL56B*CJ\]aJph#hMhL6B*CJ]aJphhMhLB*CJaJph2V<X<\<<L==>r>>??@AABAFAAAAA|BBBB0C4CrCvCCCCCCCbDE0FG:G>G@Gֽֽֽֽ֧֧֧֧֧֧֧։ֽֽ֧whhMhLB*CJaJph#hMhL6B*CJ]aJph:hMhL56>*B*CJ\]aJmH phsH wh+hMhL6B*CJ]aJmH phsH 1hMhL56B*CJ\]aJmH phsH %hMhLB*CJaJmH phsH +hMhL5B*CJ\aJmH phsH (FAABvCCE0HPI:KLLNrOPQNSSTPV(W*XXY[\V]^$d q*$7$8$9DH$`a$gdL@GGGGG0H:HPI\I:KFKKLL&LLLN2NrO|OPP`QQQQQRNSSSSSSTTUUPVZV\VVW W(W&X*XXXXX YYDZ[[ [$[[[\\\\\]]P]V]1hMhL56B*CJ\]aJmH phsH +hMhL6B*CJ]aJmH phsH %hMhLB*CJaJmH phsH EV]b]^^^^^N____.`4`a aaab bZbhccccdeeXeeeePf\ff g@gggggҿ{)hMhL56B*CJ\]aJph1hMhL56B*CJ\]aJmH phsH +hMhL6B*CJ]aJmH phsH %hMhLB*CJaJmH phsH )hMhL@B*CJaJmH phsH /hMhL6@B*CJ]aJmH phsH '^^4` bceePf@gg"hijZkl^m6ntopbqrsHuw4y2zz$d q*$7$8$9DH$`a$gdLgh"hhhiiiij jjjZklll&mXm^mmn2n6nn,onotoopppqbqrVsstFuHuuwwxx4yzyųŞųųŞŞŞųŞųŞųŞųŞŇvŞųŞ!hMhL@B*CJaJph-hMhL56@B*CJ\]aJph)hMhL56B*CJ\]aJph#hMhL6B*CJ]aJphhMhLB*CJaJph#hMhL5B*CJ\aJph2hMhL56>*B*CJ\]aJphwh.zyyy2zzz{p{z{{{{{&|.|n||}}}}~~&$N|~ބv *DJ*0̇ɷɷɷɷɞɷɷɷɷ%hMhLB*CJaJmH phsH 1hMhL56B*CJ\]aJmH phsH #hMhL6B*CJ]aJphhMhLB*CJaJph)hMhL56B*CJ\]aJph#hMhL5B*CJ\aJph6zn{n|<}}J~~&$N|~ބ0؇z̉$d$q*$7$8$9DH$`a$gdL$d,q*$7$8$9DH$`a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdL̇>z̉ Jޏ:DpzfğܡPT"&hʪΪrX\ĭȭX\rvǵۣۣۣۣۣۣۣۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖhMhLB*CJph#hMhL6B*CJ]aJph#hMhL5B*CJ\aJph'hMhL5@B*CJ\aJphhMhLB*CJaJph)hMhL56B*CJ\]aJph;Jޏll:pܡP$ 8d q*$7$8$9DH$`a$gdL$ d q*$7$8$9DH$`a$gdL$d,q*$7$8$9DH$`a$gdL$d$q*$7$8$9DH$`a$gdL"ʪXĭXr"$ 8d q*$7$8$9DH$a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdL$ d q*$7$8$9DH$`a$gdL$ 8d q*$7$8$9DH$`a$gdLvTnʲ(, tx>Nf RH|rǵǵDŽoXoo,hMhL5>*B*CJ\aJphwh)hMhL56B*CJ\]aJph+hMhL5B*CJ\aJmH phsH hL5B*CJ\aJphhLB*CJaJph#hMhL5B*CJ\aJph+hMhL5B*CJ\aJmHphsH%hMhLB*CJaJmHphsHhMhLB*CJaJph"β. >ft$d *$7$8$9DH$a$gdL$d q*$7$8$9DH$a$gdL$$d q*$7$8$9D@&H$a$gdL$ 8d q*$7$8$9DH$a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdL$d(q*$7$8$9DH$`a$gdL ~H|̾\rLt,&xl$d q*$7$8$9DH$`a$gdL$ u+d *$7$8$9DH$a$gdL$ u+d q*$7$8$9DH$a$gdL~tLX,6:X<xZ> DZP8D4l:zjޯޞމމމ)hMhL56B*CJ\]aJph!hMhL@B*CJaJph)jhMhLB*CJH*UaJph2hMhL56>*B*CJ\]aJphwhhMhLB*CJaJph#hMhL5B*CJ\aJph6lZT>@h$d *$7$8$9DH$a$gdL$d 9*$7$8$9DH$a$gdL$ 8d *$7$8$9DH$a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdL DZ"PFX84l*d<P$d q*$7$8$9DH$`a$gdL$ u+d *$7$8$9DH$a$gdL$ u+d 9*$7$8$9DH$a$gdLP:j L 2h8( 6 >!P""%$(N(*$d q*$7$8$9DH$`a$gdLj 2\h"8^( 6 $(N(\.6//ޱކo\F+hMhL6B*CJ]aJmHphsH%hMhLB*CJaJmHphsH,hMhL5>*B*CJ\aJphwh2hMhL56>*B*CJ\]aJphwh!hMhL@B*CJaJph6hMhL56>*@B*CJ\]aJphwh!hMhL@B*CJaJphhMhLB*CJaJph#hMhL5B*CJ\aJph*\.01p234678;C&EFVHJMRTxU0W4XY\$ d q*$7$8$9DH$`a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdL/B001;v___`accef"kmshttt|zzôwfUDww!hMhL@B*CJaJph!hMhL@B*CJaJph!hMhL@B*CJaJph)hMhL56B*CJ\]aJph#hMhL5B*CJ\aJph+hMhL5B*CJ\aJmH phsH hMhLB*CJaJph%hMhLB*CJaJmHphsH+hMhL6B*CJ]aJmHphsH%hMhLB*CJaJmHphsH\]t_v___``acceftfpg|$d *$7$8$9DH$a$gdL$d 9*$7$8$9DH$a$gdL$d q*$7$8$9DH$a$gdL$$d *$7$8$9D@&H$a$gdL$d *$7$8$9DH$`a$gdL$d q*$7$8$9DH$`a$gdLpghi"kmoTprqshtt|zh{~ &D.*Ȇpȇ:$d q*$7$8$9DH$`a$gdL*XȆnRȍ*,ln>lҡױןן׈Ÿןq^MIhL!hMhL@B*CJaJph%hMhLB*CJaJmHphsH,hMhL5>*B*CJ\aJphwh-hMhL56@B*CJ\]aJph#hMhL5B*CJ\aJph!hMhL@B*CJaJph)hMhL56B*CJ\]aJphhMhLB*CJaJph2hMhL56>*B*CJ\]aJphwh:NR,>v@,Pҡ$d q*$7$8$9DH$`a$gdL "$(*.046:<NPRTVXZ+h]hgdF< +&`#$gdm*$gdL$d@x@&a$gd \NgdL "$&*,0268<>JLNVXZÿhjz hjz0J-jhjz0J-Ujh[NUh[NhLhLCJaJjhLH*Uh \Nh_lCJaJF 00P&P 1h:pL. A!"n#n$S%7 Dp$$If!v h5,55555555 5 5 5 #v,#v#v#v#v#v #v #v #v :V s, 5,55555 5 5 5 / / / / / / / 2 92 l4alytJekd$$Ifs ,.0112 ,00002 92 lalytJe$$If!vh55555#v#v:V <55/ / / 2q2 l4alytJeP$$If!v h55p55~55k55/5 ]5 /5 s#v#vp#v#v~#v#vk#v#v/#v ]#v /#v s:V <, 55p55~55k55/5 ]5 /5 s/ 2 2 l4alytJekda$$If< {s.p~k/]/s,,,,2 2 lalytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V 4,5f5 55/ 294a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2q2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2q2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2q2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2q2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2q2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2q2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 2q2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 294a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 2O2 92J4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V S,5f5 55/ 2O2 92J4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V q,5f5 55/ 2O2 92J4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 2O2 92J4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 2O2 92J4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V e,5f5 55/ 2O2 92J4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 2O2 92J4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V C,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V g,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V e,5f5 55/ 2D2 94a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V C,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V 5,5f5 55/ 2>2 92<4a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 294a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 294a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 294a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V e,5f5 55/ 294a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 294a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V w,5f5 55/ 294a9ytJe$$If!vh5f5 55#vf#v #v#v:V ,5f5 55/ 294a9ytJe^q 888ppppppppp080000002 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XVx_HmH nH sH tH @`@ NormalCJ_HaJmH sH tH VV X0 Heading 1$$@&a$5CJOJQJaJmH sH VV X0 Heading 2$$@&a$5CJ$OJQJaJmH sH RR X0 Heading 3$$@&a$CJOJQJaJmH sH vv X Heading 4$$`@&^``)56B*OJQJ\]mHphOsHtHjj X Heading 5$$@&^`B*OJQJmHph$?`sHtHpp X Heading 6$$@&^`#6B*OJQJ]mHph$?`sHtHpp X Heading 7$$@&^`#6B*OJQJ]mHph@@@sHtHpp X Heading 8%$$`d@&^``B*CJOJQJ_H aJphOh h X Heading 9 $d7$8$@&H$5B*CJOJQJ\phDA`D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List VV XHeading 1 Char15CJOJQJ_HmH sH tH VV XHeading 2 Char15CJ$OJQJ_HmH sH tH RR XHeading 3 Char1CJOJQJ_HmH sH tH j!j XHeading 4 Char556B*CJOJQJ\]_HaJmHphOsHtH^1^ XHeading 5 Char)B*CJOJQJ_HaJmHph$?`sHtHdAd XHeading 6 Char/6B*CJOJQJ]_HaJmHph$?`sHtHdQd XHeading 7 Char/6B*CJOJQJ]_HaJmHph@@@sHtHVaV XHeading 8 Char!B*OJQJ_H mH phOsH tH dqd  XHeading 9 Char/5B*CJOJQJ\_HaJmH phsH tH DBD X0 Body Text$a$CJOJQJaJRR XBody Text Char1CJOJQJ_HmH sH tH >P> X0 Body Text 2 OJ QJ aJVV XBody Text 2 Char1CJOJ QJ _HmH sH tH ZZ X01 nho$d<`a$5CJOJ PJQJ ^J DZD l X0 Plain TextCJOJ QJ ^J aJ`` Xnoi dung!$d<<1$`a$CJOJ PJQJ ^J BB X chu nghieng xx6CJXX Xgia 2 $dx<a$5CJOJ PJQJ ^J aJdd X gia nh(14)!$dPha$5CJOJ PJQJ ^J aJ>"> XGiua"$`a$ CJOJ QJ 626 Xgiua 2#$`a$PCBP % XBody Text Indent$hx^hOJ QJ dQd $ XBody Text Indent Char1 CJOJ QJ _HaJmH sH tH :b: X Noi dung 2&dCJZRrZ ( X0Body Text Indent 2'hdx^hOJ QJ hh ' XBody Text Indent 2 Char1 CJOJ QJ _HaJmH sH tH \S\ * XBody Text Indent 3)hx^hCJOJ QJ aJhh ) XBody Text Indent 3 Char1 CJOJ QJ _HaJmH sH tH 4 @4 , X0Footer + !HH + X Footer Char1CJ_HaJmH sH tH .)@. X Page Number44 / XHeader . !HH . X Header Char1CJ_HaJmH sH tH HH 1 X Balloon Text0CJOJQJ^JaJ`` 0 XBalloon Text Char1$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH \Q"\ 3 X0 Body Text 32<7$8$H$6B*CJOJQJ]phj1j 2 XBody Text 3 Char1/6B*CJOJQJ]_HaJmH phsH tH F>BF 5 X0Title4$d a$5CJ OJ PJQJ VQV 4 X Title Char1'5CJ OJ PJQJ _HaJmH sH tH @b@ X0La ma6$xxa$ CJOJ QJ LrL XChi phi7$x`a$6CJOJQJB^B X Normal (Web)8dd[$\$PP X List Paragraph 9^m$ mHsHtHb/b X0Default :7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtHx x Xp TOC Heading(;$$Pd@& ^`Pa$ B*OJQJ\aJmH ph6_sH >> XpTOC 3<d^ mHsHtH6U6 X0 Hyperlink >*B*ph@@ Xc>$ a$5CJOJQJaJDD XC ?$a$5CJOJQJaJmHsHNN X Char Char145CJOJQJ_HmH sH tH NN X Char Char135CJ$OJQJ_HmH sH tH J!J X Char Char12CJOJQJ_HmH sH tH Z1Z X Char Char11+5B*OJQJ\_HaJmH phsH tH ^A^ X Char Char10/6B*CJOJQJ]_HaJmH phsH tH XRX Xa nhoE$d<`a$56CJOJ PJQJ rbr Xla ma 2 (chu nho)F$dhx1$a$5CJOJ PJQJ ^J aJRrR X nd thong tuG$dxXa$ OJPJQJLL X Char Char3 CJOJ QJ _HaJmH sH tH LL X Char Char2 CJOJ QJ _HaJmH sH tH dTd X Block Text.J$qq_d xx]q^q`_a$OJ QJ JJ XStyle1K$7xx`7a$ CJOJQJNN X Char Char$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH  Xxl38kM$dd$d%d&d'd-DM NOPQ[$\$a$CJOJQJ^JaJll X0duoi a'N$dxP7$8$H$`a$6B*CJOJ QJ \]phVV X0Phieu!O$d81$`a$CJOJQJ^Jjj ^ Table Grid7:VP0PXX tw0Heading 1 Char#5CJOJQJ^J_HmH sH tH X!X tw0Heading 2 Char#5CJ$OJQJ^J_HmH sH tH T1T tw0Heading 3 Char CJOJQJ^J_HmH sH tH TAT tw0Body Text Char CJOJQJ^J_HmH sH tH XQX tw0Body Text 2 Char CJOJ QJ ^J_HmH sH tH faf twBody Text Indent Char$CJOJ QJ ^J_HaJmH sH tH jqj tw0Body Text Indent 2 Char$CJOJ QJ ^J_HaJmH sH tH jj twBody Text Indent 3 Char$CJOJ QJ ^J_HaJmH sH tH JJ tw0 Footer CharCJ^J_HaJmH sH tH JJ tw Header CharCJ^J_HaJmH sH tH ^^ twBalloon Text Char$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH ll tw0Body Text 3 Char36B*CJOJQJ]^J_HaJmH phsH tH XX tw0 Title Char+5CJOJ PJQJ ^J_HaJmH sH tH HYH _T Document Map^CJOJQJ^JaJNN ^TDocument Map CharCJOJQJ^JaJ>> aB Footnote Text`CJaJ<< `BFootnote Text Char@&!@ BFootnote ReferenceH*&& _lpTOC 1c.. _lpTOC 2 d^PP _lpTOC 4edd^CJOJPJQJ^JaJPP _lpTOC 5fpdd^pCJOJPJQJ^JaJPP _lpTOC 6gLdd^LCJOJPJQJ^JaJPP _lpTOC 7h(dd^(CJOJPJQJ^JaJPP _lpTOC 8idd^CJOJPJQJ^JaJPP _lpTOC 9jdd^CJOJPJQJ^JaJo L[No Paragraph Style]kd 7$8$9DH$1B*CJOJPJQJ^J_HaJmH phsH tH BB L0Plain Text Char OJ QJ ^J >O> L0[Basic Paragraph]m/ L0>Word Imported List Style1 (Styles for Word/RTF Imported Lists)RHd/ L0>Word Imported List Style3 (Styles for Word/RTF Imported Lists)CJOJQJRHd^JaJ/ L0>Word Imported List Style4 (Styles for Word/RTF Imported Lists)OJQJRHd^JPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] }uHGJH $ 'OxV (z:=\Y,lz9$Mi (LlFf8 V,V<@GV]gzẏvj/Zwz|~Z[]_adgilnpqstvwyz|},3\P #2,;FeNLr*GK"LtLL"MMNQSUXXZZ\^_H___p`ataahbbHccFddeeeffghBhh&ii`j kkkPllmZmm\nn(q|qZrs^uhxxz{:""BXlJ~ "2@%FA^zlP*\pg:Zxy{}\^`bcefhjkmorux{~ !8 @0( B S ?H !$%*+/0349:@ADKPQSW^_dimnsx}~  !%&*+0156:;=>BCHILMRSY]_`bcgilmoprsw{}~  !"',014589<=@AEFKLOPUV[\`adeghklnosux{}~ !"$%)*/139<=@GJKMNRSWX]^cdijnostyz~  "#&',-358<@AEFJKMNQRWX^_efjknorsvwyz}~ !"&'+03478<=BCGHJKNORSWX[\bcghlmpquvxy}~ #$()-.27:;>?CDHILMQRTUYZ]^abfgijlmqrtuxy}~  !$%)*./45;<ABEFIJMNSTZ[_`deijnorsvw{|  !"%&+,2389<=@AEILMRSYZ^_cdhilmpqtuz{      " # ) * , - 0 1 3 4 7 8 < @ C D I J P Q V W [ \ ` a d e h i k m p q t u { |      % ' + - 0 7 : ; > ? B C G H J K N O T U Y Z \ ] _ ` d e i j o p s z } ~     # $ ( ) . / 1 2 7 8 = > @ A F G J K O P R S V W Z [ ^ _ c d g n q r w x { |     ! " ( ) , - 0 1 6 7 ; < @ A E F H I K L P Q U V [ \ _ e h i l m p q t u y z ~       " # ( ) , - 3 4 7 8 < = B C G H L M O P S T Y Z ] ^ b c h i l m r s y z }   !$%'(+,12459;=>ABDEJKOPRSWX[\`acdhqtuwy|}  #$(),-1367<=?@CDHINOSTWX\]`afhjkmnqrwx~!"'(*+./346=ABDEHIMNPQTUYZ^lotxy{}  !%&)*/1459;=>ABFGIJOPTUZ]abfglmqsvwz{}~  #$(),/27<=BCGHLMRSWX[\`adehilmqruv{| !"$&,-/0569:?@DEIJNOSTWX]^bcfgjkoptuxy~ "#%&)*./2389?@DEGHMNRSWZ^_cdhilnqtwx|}  %&,-169:=>CDGHLPTUXY\]`afgjkoptuz{~  $%+,1279<=BCFGJKMRUVZ[^_dehimnrswx|} "$&'+067:;?@DEGHJKOPSTYZ_`dehilmopsvyz}~  "'(,.2357:;?@BCFGIJMNRUX\_`cdghmntuwx{| "#%&*+-.2378;<@ADEJKQRUVYZ]befkpstxy|} &(+,01469:?@CDGHMNTUYZ\]`afgkmpquw}~  #$(-01349:=>BDGNQRTY\]abfgklpqtuz{~ !"$%()-.1278;<@BEFJKOPUVZ[^cfgkpstyz %&)*./2389?@EFJKOPTUWX[]abeknorsw} $%*+./2356;<@BEFJKOPVX[\`cegkloptuyz}~ #$)*-.0167=>BCHIMNQRWX[\`aefjkopstwx|~       ! " % & ) + . 3 6 7 : ; = > C D G H K [ _ ` c d g i k l p q t u x y | } !!!! ! !!!!!!!!!"!'!(!,!-!/!0!3!4!7!8!=!>!B!C!F!G!K!L!N!O!R!S!Y!Z!]!^!c!d!h!j!n!o!q!r!u!v!y!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""" " """""""""""#"'"("+"-"0"1"6"7";"<"?"@"D"E"H"J"N"O"R"S"V"W"Y"Z"]"^"a"b"f"g"j"k"o"q"v"w"y"}""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#### # ##########"###'#(#+#,#0#2#4#5#8#9#>#?#C#D#G#H#L#M#P#Q#U#V#Z#[#^#_#b#c#e#f#j#k#n#o#r#s#v#w#{#|########################################################$$$$$ $ $$$$$$$$$ $!$$$%$($)$+$,$/$0$3$4$7$8$=$>$B$C$F$G$L$M$S$U$X$Y$\$]$`$a$c$d$f$g$l$m$q$r$u$v$z${$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% % %%%%%%% %!%&%,%0%1%3%5%9%:%<%?%B%C%H%R%U%V%Z%[%]%e%h%i%n%t%y%z%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&& &&&&&&&%&(&)&,&-&0&1&6&7&<&=&@&A&E&F&I&J&N&P&S&T&Z&\&`&a&d&f&j&k&q&s&v&w&{&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''' ' '''''''''''!'"'%')'-'.'1'2'4'5'8':'='>'A'B'G'H'L'M'P'Q'T'U'Z'['`'a'd'e'i'k'o'q't'u'{',--.//001235689AFI,--//00235689DDFI,I,GTEzrcaf>*.H lS^<+6U 8DM- v@TI^XZXfNb.K JiE"H/-s&-S"x0O8Bp+5hU5RQm#7vn 7J~%9|J(<|vj?dX;ED#7XTVD,djJEv?uFvDYIԡsAQI|AP4$Kv@sKzV KMw[N^GuTWt P=\|IN^._4^r~J`VqG/:abuN cv@Dh.q~l rLKDr5{&*h^`OJPJQJo(-h^`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hHhw ^w `OJQJo(hHhG^G`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hH+h^`OJ QJ ^J o(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hH+h^`OJ QJ ^J o(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHohP^P`OJQJo(hH0^`0o(.o^o`.? L^? `L. ^ `.^`.L^`L.^`.O^O`.L^`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.8^8`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`OJQJo(hH-hp^p`OJ QJ ^J o(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hH^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.FF^F`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. VLV^V`LhH. &&^&`hH. ^`hH. L^`LhH. hh^h`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`5\o(.^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHoPP^P`OJQJo(hHh^`OJPJQJ^Jo(-h^`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhY^Y`OJ QJ ^J o(hHoh)^)`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHoPP^P`OJQJo(hHh8^8`OJQJo(hH-h^`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhx^x`OJ QJ ^J o(hHohH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hH^`o(. o^o`hH. ? L^? `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. O^O`hH. L^`LhH.h ^`hH.h p^p`hH.h @ L^@ `LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h P^P`hH.h L^ `LhH.h88^8`OJQJo(hH-h^`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJ QJ ^J o(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHhG^G`OJQJo(hHvh^`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hHvh ^ `OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHohW^W`OJQJo(hHh'^'`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHF^F`5o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. ^`hH. VL^V`LhH. &^&`hH. ^`hH. L^`LhH./^`/o(9/9^9`/56OJPJQJ^J.0^`0o(..pp^p`o(...  ^ `o( .... ` ^ ``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........0^`0o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h88^8`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJ QJ ^J o(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hH80^8`0o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.M^`Mo(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... 88^8`o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(.........h^`OJQJo(hH-hp^p`OJ QJ ^J o(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hH80^8`0o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`56PJo(. o^o`hH. ? L^? `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. O^O`hH. L^`LhH.8^8`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`OJQJ^Jo(hH+h^`OJ QJ ^J o(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHohP^P`OJQJo(hHv^v`5o(.FF^F`o(.^`OJQJo(hH- ^ `hH. ^ `hH. L^`LhH. V^V`hH. &^&`hH. L^`LhH.h^`OJPJQJo(hH-h p^p`hH.h @ L^@ `LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h P^P`hH.h L^ `LhH.^`o(. o^o`hH. ? L^? `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. O^O`hH. L^`LhH.h^`5CJOJQJo(hH-h^`OJ QJ ^J o(hHoh| ^| `OJQJo(hHhL^L`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh\^\`OJQJo(hH^`5o(. ]^]`hH. - L^- `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. m^m`hH. =^=`hH. L^ `LhH.8^8`5o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.8^8`6o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.88^8`6o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.8^8`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h8^8`OJQJo(hH-h^`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhx^x`OJ QJ ^J o(hHohH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-o^o`OJ QJ ^J o(hHo? ^? `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHO^O`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hHh ^`hH.h^`OJQJo(hH-h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h^`OJQJ^Jo(hH+h^`OJQJo(hH-p^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHoP^P`OJQJo(hHe0^e`05o(. ^`hH. L^`LhH. m ^m `hH. =^=`hH. L^ `LhH. ^`hH. ^`hH. }L^}`LhH.,bvj?_4^iE";EDuFrca>*TsK~J`m#7Dr5{G/:aKMn 7Dh^ r"x0 P=\&N c5M- $K[NGTE/-%9q.K I^YIXTVD+6U (<jJE&-.H TWBp+5AQI,,Zz    Ȓ    Ȓ     7         6Z$    &         =ʓ********W    r    6W    6W    6&!    &    RAV         &         ^    n         ^lx    &    Z9    Q    6Z$    Ȓ    zd&   Zz    @     j    FS    $`j            6Z$    &    (     &    Ȓ&    HŦ    "xa"cEf]U%kv 9:|NSe>pDzv; 1= = m 8 D l ~ n8 et 0 ) ^ + ,Cm0(O<D-`2p=O$ Bot r.'.Zr8m| R9 2!<;!"'"RD"#W9#|#$:$:$7W$8%1e&h'r'(0(:()*)f)Ul)Qv)!*+ <+v-*. 0rA0*O0`0x0S{0Z1r1t139)5C5I5$61:6%7P8X9xY:;b; ;?x<=W!=;=!V=]=_>s>84@o@cAqBYB,CgDNGqNGH HNH[H&InSIJKTK`KpK7,LHLTL^MMc Nq N[N \NO4O)@Of'P,aPuPQ8QhLQ$R{0R =R9ST1VV WfW X"X/X:X]X7YzYb&Z{ZJ[eK[w[/ \\n\D>\]>]e]-p]/^1^vv^_&`eI`2bc<3cUQcmcBuc59dUdt+ele9gBhThzh{h.ij[j5j@jXk40l_lAnQinp#p qRqaq! r2rWr v1Rv.wuPxdx*y@4yGyn~yjzpzJ6{[{|^O|V|$}1}V}; ~q~~s@ S&WW!Z|y$"FFmz0BJ ny%v9| c"oLvG8w+vwnt^^x-tl # LOH|PETQ%-VZFD[YmZ"(t<Mh#65>EH9o >k\5)sP\MR+/;SB% R,actw=gq\"(.@jy,(KO^TT"6Rj[*?wwk6^\<T <ktem3|B!Fh> @Rc~` i=n4(Le(1T:%&:-.2q 6!H[, )_%-#cnU[Xfo8nT]7d*XGS%sH2*2Lp^W+Lb`X!<*9' K+F,f Y8uDJe31 V^^ uDM/l89L!h z{P#; Zk S:;IhhtZ-6>?RZ#F-MHp@v- F<:Gta=@MM/MM$/GTkv{'2369FrHHHHfHHHHHHHLHVHHHHHHHVHlHnHtHzHHUnknownG* Times New Roman5Symbol3. * ArialG5 hMS Mincho-3 fg=& r.VnArabiaHI& r.VnArial NarrowH7& r.VnTime7K@Cambria9& r.VnArial9& r.VnTimeHS& r.VnCentury Schoolbook?= * Courier New;& r.VnAvantHU& r.VnCentury SchoolbookH5. *!Tahoma9& r.VnVogueQAFJEBO+TimesNewRoman;& r.VnVogueH7.{ @Calibri] Minion ProTimes New Roman;WingdingsA BCambria Math"1 hLjgkg($'nnwuMz>nnwuMz>nx4dkk 2qHX ? X2!xxPhiu s: 1A-TDNnhminhNguyn Huy Minh,              ! " # $ % & ' ( ) * + Oh+'0 8 D P \hpxPhiếu số: 1A-ĐTDNnhminhNormalNguyễn Huy Minh3Microsoft Office Word@^в@3=@X0%@rMnnwu՜.+,0 hp| gso>zk Phiếu số: 1A-ĐTDN Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~