ࡱ> bjbj }f(R R $P \e99"[[[:::NPPPPPP$ot5M6:MMt[[W W W M[[NW MNW W |[`37g N:0: ,:0j"W :::tt:::MMMM:::::::::R [: PHIU THU THP THNG TIN KHI HNH CHNH, S NGHIP (p dng i vi cc phiu: 3A/TTKT-HC; 3Am/TTKT-HC; 3Y/TTKT-YT; 3Ym/TTKT-YT; 3G/TTKT-GD; 3Gm/TTKT-GD) I. i tng p dng: 1. Phiu 3A/TTKT-HC v 3Am/TTKT-HC: i tng thc hin phiu ny l ton b cc c s hnh chnh, s nghip, ng, on th, hip hi, t chc chnh tr - x hi, t chc x hi, t chc x hi - ngh nghip (tr c s y t, gio dc v o to) trong phiu 3Am/TTKT-HC p dng cho mt s n v c chn iu tra mu chi tit thu, chi. Mi n v iu tra ch thc hin 01 trong 02 phiu iu tra ny Loi hnh t chc ca cc c s thuc khi ny bao gm: + C quan thuc h thng lp php: Quc hi v cc c quan Quc hi, Hi ng nhn dn (HND) cc cp; + C quan hnh php: Vn phng Ch tch nc; Vn phng Chnh ph; B/ngnh v cc c quan trc thuc Chnh ph; UBND cc cp; c s thuc cc c quan ni trn; + C quan t php: Ta n, Vin Kim st, c s thuc Ta n, Vin Kim st; + C s thuc t chc ng; + C s thuc t chc chnh tr - x hi; + C s thuc t chc x hi; + C s thuc t chc x hi - ngh nghip; + C s s nghip cng lp v ngoi cng lp; Theo phn ngnh kinh t quc dn, cc n v hnh chnh, s nghip ch yu hot ng trong cc ngnh sau: + Hot ng chuyn mn khoa hc v cng ngh; + Hot ng ca ng, chnh tr x hi, qun l nh nc v an ninh quc phng, bo m x hi bt buc; + Ngh thut, vui chi v gii tr; + Hot ng ca cc t chc on th, hip hi; Lu : i vi cc c quan thuc B Quc phng, B Cng an s c t chc iu tra theo ngnh dc do B Quc phng v B Cng an m nhim; Khng iu tra cc c quan l cc S qun nc ngoi, cc on ngoi giao, t chc quc t ang hot ng trn lnh th Vit Nam; Cc n v l c s c th hot ng s nghip (nh phng khm t nhn, lp mu gio/nh tr t thc,& ) khng p dng phiu ny m thc hin phiu iu tra p dng cho cc c s sn xut kinh doanh c th Mt s trng hp c bit cn lu : i vi cp x, phng, cc c s hnh chnh, ng, on th cp ny c qui nh thc hin 3 phiu iu tra: + Phiu ghi thng tin cho UBND x/phng/th trn (bao gm c HND); + Phiu ghi thng tin cho ng u x/phng/th trn + Phiu ghi thng tin cho cc t chc cn li gm: Mt trn T quc, Hi Nng dn, Hi cu chin binh, Hi ph n, on thanh nin. Mt trn t quc c qui nh l n v u mi ghi thng tin vo phiu. i vi UBND cp qun/huyn: cc n v ng trong cng khun vin ca UBND, mi n v c t cch php nhn (c ti khon, con du ring v c ngi iu hnh, chu trch nhim v mi hot ng ca n v) l mt n v iu tra. V vy, s n v iu tra trong UBND huyn/qun c th khc nhau, tu theo t chc ca tng a phng; Cc c s thuc qun l ngnh dc ca mt s ngnh (nh Chi cc thng k) l nhng n v iu tra ring, k c trong trng hp cc c s ny nm trong cng khun vin vi UBND; 2. Phiu 3Y/TTKT-YT v 3Ym/TTKT-YT: i tng thc hin phiu ny l cc c s hot ng y t cng lp (do nh nc thnh lp, kinh ph hot ng do ngn sch nh nc cp l ch yu) v ngoi cng lp (do t nhn trong nc, t nhn nc ngoi hoc t nhn trong nc lin doanh vi t nhn nc ngoi ng k thnh lp nhng khng hot ng theo Lut doanh nghip, t lo vn v kinh ph hot ng, ly thu b chi) Lu : cc phiu ny khng p dng i vi c s hot ng chm sc, iu dng tp trung v khng tp trung. Cc c s ny c iu tra theo phiu 3A/TTKT-HC hoc 3Am/TTKT-HC. 3. Phiu 3G/TTKT-GD; 3Gm/TTKT-GD: i tng p dng l cc c s gio dc, o to cng lp (do nh nc thnh lp, kinh ph hot ng do ngn sch nh nc cp l ch yu) v ngoi cng lp (do t nhn trong nc, t nhn nc ngoi hoc t nhn trong nc lin doanh vi t nhn nc ngoi ng k thnh lp nhng khng hot ng theo Lut doanh nghip, t lo vn v kinh ph hot ng, ly thu b chi) Ch : i vi trng hp cc trng mm non hoc cc trng trung hc c s c cc lp hc ng ring l ti a bn cc phng hoc thn/bn khc nhau, c a im c nh, c s qun l ca cc thy, c gio; cc lp hc ny din ra thng xuyn nhng trng hp ny khng c xc nh l mt n v iu tra. y l im khc bit so vi Tng iu tra nm 2007. II. Gii thch v hng dn ghi phiu Phn A - Cc cu hi chung cho 06 loi phiu Phn u ca phiu: Trc khi n c s phng vn, iu tra vin phi ghi y cc ch tiu: + Tn tnh/thnh ph trc thuc Trung ng; + Tn huyn/qun/th x/thnh ph thuc tnh; + Tn x/phng/th trn M s ca tnh/thnh ph trc thuc Trung ng, huyn/qun/th x/thnh ph thuc tnh, x/phng/th trn ghi ng theo danh mc hnh chnh qui nh trong phng n Tng iu tra Cu 1. Tn c s: Tn c s: ghi tn y , chnh thc theo quyt nh thnh lp, hoc cc vn bn php quy vit y bng ch in hoa, c du; Tn giao dch (nu c): ghi r tn m c s thng xuyn s dng khi giao dch, vit y bng ch in hoa. Cu 2. a ch ca c s: Ghi y s nh, tn ng ph/thn/xm/p/bn; S in thoi giao dch: ghi s in thoi giao dch (hoc in thoi ca ngi ng u c s); S fax: ghi s fax c quan thng dng giao dch; Email: ghi s email ca b phn giao dch; H v tn ngi ghi phiu: ghi y h tn ngi thc hin ghi phiu iu tra; S in thoi lin h: ghi s in thoi c nh hoc di ng ca ngi ghi phiu. Cu 3. Thng tin v ngi ng u c s: H v tn: ghi r h, tn th trng/ngi ng u n v (vit bng ch in hoa). Gii tnh: khoanh trn vo thch hp Nm sinh: ghi theo nm dng lch Dn tc, quc tch: + Ghi tn dn tc theo khai sinh; nu l ngi nc ngoi th ch cn ghi nc ngoi + Ghi quc tch hin ti; nu c 2 quc tch th ghi quc tch thng dng. + M dn tc, m quc tch do cn b thng k ghi (m s theo cc Bng Danh mc dn tc, Danh mc nc trong cun Cc bng Danh mc s dng trong Tng iu tra c s KT, HC, SN nm 2012 ). i vi UBND tnh, huyn, x ngi ng u khi ghi phiu vn phng UBND thng nht ghi chc danh ch tch UBND cp tng ng (khng ghi chnh vn phng, tuy nhin chnh vn phng c th k tn v ng du vo phiu). Ch : cn phn bit r gia quc tch ca mt ngi vi nc nh c ca ngi . V d: mt ngi l Vit Kiu nhng mang Quc tch M th ghi quc tch M. Ngc li nu l ngi nc ngoi nhng mang Quc tch Vit Nam th ghi quc tch Vit Nam. Trnh chuyn mn c o to: ghi theo bng cp/chng nhn hin c, nu c hai bng tr ln th ghi theo bng cao nht. Trng hp ang hc, hoc hc xong nhng cha c nhn bng v cha c chng nhn, th vn phi ghi theo bng cp c, khng c ghi theo bng cha c nhn. Trnh chuyn mn c chia lm 8 loi khc nhau trong trnh khc (m s 8) bao gm trnh tt nghip cc trng chnh tr, o to khc Cu 4. M s thu v m n v s dng ngn sch: ghi m s thu/m n v s dng ngn sch m n v ang s dng vo cc tng ng. Lu : i vi chi nhnh, vn phng i in ghi m s thu/m n v s dng ngn sch ca c s chnh trc tip qun l. Cu 5. Ngnh hot ng chnh (theo ngnh cp 5 ca VSIC 2007): Cn c vo chc nng nhim v, xc nh hot ng chnh ca n v v ghi m t chi tit v ngnh hot ng (theo ngnh cp 5 ca VSIC2007). M ngnh hot ng c ghi theo m 5 ch s ca H thng ngnh kinh t quc dn nm 2007 (VSIC2007). Cu 6. Loi hnh c s: C s khng c chi nhnh, vn phng i din ni khc: l c s ch c mt a im duy nht, khng c chi nhnh v vn phng i din ng ti a im khc; C s chnh c chi nhnh, vn phng i din ni khc: l c s c tr tr s chnh v cc chi nhnh, vn phng i din, phn hiu ng ti a im khc; C s chnh l ni t b my hot ng ca c s nh b phn lnh o qun l v cc phng ban hot ng chnh. C s chnh c nhng c im sau y: + C y t cch php nhn nh con du, ti khon ring; + L n v chu trch nhim thc hin ch k ton hnh chnh s nghip; + C quyn kim sot v qun l ton b cc c s di quyn. Chi nhnh, vn phng i din, phn hiu: l c s t di s kim sot ca tr s chnh, ph thuc c s chnh do c s chnh thnh lp (c quyt nh thnh lp). Nu l c s chi nhnh hch ton ring th ghi y cc thng tin yu cu trong phiu 3A/TTKT-HC hoc 3Am/TTKT-HC; nu l chi nhnh v vn phng i din khng hch ton ring th vn ghi phiu 3A/TTKT-HC nhng khng phi tr li cc cu hi v kt qu thu chi, ti sn c nh v hot ng nghin cu, pht trin v i mi cng ngh. Cu 6.1. Tn, a ch ca c s chnh trc tip qun l: nu l chi nhnh, vn phng i din th ghi y tn, a ch ca c s chnh trc tip qun l. Cu 7. Loi hnh t chc (Phiu 3A/TTKT HC v 3Am/TTKT HC) 1. C quan thuc h thng lp php (Quc hi, HND cc cp): l cc c quan quyn lc nh nc bao gm c quan Quc hi v Hi ng nhn dn cc cp. 2. C quan hnh php: gm Vn phng Ch tch nc; Vn phng Chnh ph; B/ngnh v cc c quan trc thuc Chnh ph, UBND cc cp v c s thuc UBND cc cp. 3. C quan t php: gm To n, Vin kim st nhn dn cc cp; c s thuc To n, Vin kim st v c s thuc h thng thi hnh n cc cp. 4. C quan thuc ng Cng sn Vit Nam: gm cc n v thuc cc c quan ca ng cng sn Vit Nam t trung ng n cp x. 5. C s thuc t chc chnh tr - x hi: gm cc n v ca t chc chnh tr - x hi m ngun kinh ph hot ng ch yu t ngn sch nh nc nh: Mt trn t quc, Lin on lao ng, Hi lin hip ph n, on thanh nin, Hi cu chin binh, Hi nng dn. 6. C s thuc t chc x hi: gm cc n v ca cc hip hi khc ngoi cc t chc x hi - ngh nghip k trn, nh: cc hip hi kinh doanh, nghip ch, hi ngi cao tui, hi bo tr ngi tn tt v tr m ci, hi khuyn hc, hi ngi m,... 7. C s thuc t chc x hi - ngh nghip: gm cc c s l cc Hi nh Hi lin hip vn hc ngh thut, Hi nh vn, Hi in nh, Hi m thut, Hi sn khu, Hi nh bo, Hi lut gia, hi ng y, hi vn hc ngh thut cc dn tc thiu s, tng hi y hc, hi kin trc s, hi khoa hc k thut nhit, hi in lc, hi nhc s, lin hip cc hi khoa hc k thut, hi ngh s nhip nh, hi vn ngh dn gian, hi ngh s ma,... 8. C s s nghip 8.1. Cng lp: Gm cc n v s nghip do c quan nh nc c thm quyn thnh lp, c t cch php nhn, c ti khon, con du ring, thc hin chc nng phc v qun l nh nc hoc cung cp sn phm dch v cng trong cc ngnh, l)nh vc theo qui nh ca php lut i vi cc n v s nghip ni chung. 8.2. Ngoi cng lp: gm c s s nghip bn cng v c s s nghip dn lp. C s s nghip bn cng: gm cc n v s nghip thnh lp trn c s lin kt gia t chc nh nc vi cc t chc khng phi nh nc hoc cc c nhn theo phng thc: thnh lp mi, chuyn ton b hoc mt phn t n v cng lp cng u t xy dng c s vt cht, qun l, iu hnh mi hot ng theo quy nh ca php lut. C s s nghip dn lp:gm cc n v s nghip do mt t chc v c nhn ng ra thnh lp, u t bng vn ngoi ngn sch nh nc v qun l iu hnh mi hot ng theo quy nh ca php lut. Cu 7. Loi hnh s hu v t chc (Phiu 3Y/TTKT YT, 3Ym/TTKT YT; Phiu 3G/TTKT-GD, 3Gm/TTKT-GD) 7.1. Loi hnh s hu 1. C s cng lp: l mt b phn cu thnh c cu t chc ca cc c quan hnh chnh nh nc. Gm cc n v s nghip do c quan nh nc c thm quyn thnh lp, c t cch php nhn, c ti khon, con du ring, hot ng theo qui nh ca php lut i vi cc n v s nghip ni chung. 2. C s ngoi cng lp c vn trong nc: gm cc c s s nghip do t chc hoc c nhn ng ra thnh lp, u t bng vn ngoi ngn sch nh nc v qun l iu hnh mi hot ng theo quy nh ca php lut. 3. C s ngoi cng lp c vn u t trc tip nc ngoi: l cc c s m cc t chc v c nhn ngi nc ngoi tham gia b vn u t xy dng cng vi cc loi hnh kinh t khc trong nc, c php lut Vit Nam cho php. Ghi ch: xp vo loi hnh ny phi m bo vn nc ngoi trn 10% tr ln, nu bng hoc nh hn 10% th xp vo mt trong hai loi trn. Xc nh t l gp vn tham gia ca nc ngoi: ghi r t l % vn gp ca nc ngoi 7.2. Loi hnh t chc: Phiu 3Y/TTKT YT, 3Ym/TTKT YT: cn c vo chc nng nhim v ca c s khoanh trn vo 1 trong 8 loi hnh t chc. Nu l bnh vin th khoanh trn vo 1 trong 6 m tng ng. Nu l phng khm chuyn khoa th khoanh trn vo 1 trong 3 loi phng khm chuyn khoa. Lu : bnh vin do cc tp on hoc tng cng ty qun l, thng nht khoanh vo m 1.5. Phiu 3G/TTKT-GD, 3Gm/TTKT-GD: cn c vo chc nng, nhim v ca c s khoanh trn vo 1 loi hnh thch hp. Nu l trng ph thng c mt cp hc th khoanh trn vo mt m tng ng duy nht, nu l trng ph thng c nhiu cp hc th khoanh trn vo cc m thch hp tng ng vi cc cp o to hin c ca trng. Cu 8. Lao ng thi im 31/12/2011 v thi im 01/7/2012: 8.1. Lao ng thi im 31/12/2011: ghi tng s lao ng c mt ti thi im 31/12/2011, trong ghi tng s lao ng n vo cc tng ng. 8.2. Lao ng thi im 01/7/2012: gm tng s lao ng v tch ring lao ng lm vic bn thi gian, lao ng n. Trong tng s phn chia s lao ng theo din thuc bin ch, lao ng kim nhim (ch p dng i vi lao ng thuc UBND v HND cc cp). Ch : i vi mt s lao ng n thi im iu tra ang ngh thai sn, m au hoc i lm cho n v khc theo nhng hp ng ph nhng vn c hng lng hoc mt phn lng ca n v th vn c tnh trong tng s lao ng ca n v. Phn theo tui Cn c vo tui ca ngi lao ng ca c s ti thi im 01/7/2012 phn t theo 4 nhm tui: t 15 n 34 tui, t 35 n 55 tui, t 56 n 60 tui, trn 60 tui. Phn theo trnh chuyn mn c o to Cn c vo bng cp cao nht thc t c ca ngi lao ng trong c s phn t cho thch hp. Phn theo trnh chuyn ngnh/chc danh Phn theo trnh chuyn ngnh (phiu 3Y/TTKT-YT v phiu 3Ym/TTKT-YT): cn c vo bng cp cao nht hin c ca lao ng ti c s phn t theo trnh chuyn ngnh c o to nh tin s y khoa, tin s dc; thc s y khoa, thc s dc; chuyn khoa cp I, II y khoa, chuyn khoa cp I, II dc; bc s;... Phn theo chc danh (phiu 3G/TTKT-GD v phiu 3Gm/TTKT-GD): cn c vo chc danh cao nht hin c ca lao ng ti c s chia phn t theo chc danh c cng nhn nh ging vin cao cp, ging vin chnh, ging vin, gio vin,& Cu 9. Kt qu thu, chi ca c s nm 2011 i vi Phiu 3A/TTKT-HC; Phiu 3Y/TTKT-YT; 3G/TTKT-GD Ghi kt qu hot ng ca c s trong nm 2011 1. Tng thu: phn nh tng s tin thu t ngn sch Nh nc(i vi cc c s c ngn sch Nh nc cp), thu t hot ng ca c s, thu t ng h v vin tr ca c nhn, t chc trong ngoi nc v cc khon thu khc. + Thu t ngn sch Nh nc: phn nh ton b s kinh ph do ngn sch nh nc cp cho c s, bao gm c ngn sch trung ng v ngn sch a phng (hoc cp trn cp), k c kinh ph hn mc v ngoi hn mc. + Thu t hot ng ca c s: l cc khon thu do hot ng ca c s mang li trong l)nh vc y t, gio dc v o to, khoa hc, vn ha, th thao v gii tr& + Thu t ng h v vin tr ca c nhn, t chc trong v ngoi nc: phn nh cc khon thu t ngun ng h v ti tr, vin tr trc tip ca cc t chc, c nhn... trong v ngoi nc, bao gm s thu bng tin v hin vt (qui ra tin) (bao gm c ngun vin tr t d n ODA). + Cc khon thu khc: gm cc khon thu ngoi cc khon thu trn. Ch : Cc khon thu khc ngoi cc khon mc nu trn c tnh chung vo tng s thu ca n v v d nh cc khon thu v ph, l ph theo chc nng ca n v c Nh nc cho php nh l ph chng minh th, l ph cp giy php, n ph, l ph cng chng, cc khon thu v nhng bn, thanh l vt t ti sn & . Ring i vi 1 s c quan do thc hin chc nng nhim v ca mnh ng ra thu h cho nh nc nh c quan Hi quan, c quan Thu& th tng s thu ch c tnh phn li cho n v s dng. Tng chi: phn nh tng s tin chi ra trong nm bao gm chi cho hot ng, chi u t xy dng c bn, mua sm v sa cha ln TSC v cc khon chi khc. Trong tng chi cn ghi r phn chi t ngun ngn sch l bao nhiu. + Chi cho hot ng: gm chi thng xuyn, cc khon chi m bo hot ng thng k ti c s t tt c cc ngun thu k trn. Bao gm cc khon chi ca c s nh chi tin lng, tin cng, ph cp lng, tin thng... n chi khc. + Chi u t xy dng c bn, mua sm v sa cha ln TSC: gm cc khon chi ti c s lm tng gi tr ti sn c nh. + Cc khon chi khc: l cc khon chi cn li ti c s nh chi ng h ng bo b thin tai li lt, chi ng h xy nh tnh ngh)a... Thu nhp bnh qun ngi lao ng/thng Mc thu nhp bnh qun u ngi c tnh theo cng thc sau: Tng thu nhp ca n v Mc thu nhp BQ u ngi/thng = -------------------------------: S thng H S lao ng bnh qun Nu c s hot ng lin tc c nm 2011 th s thng hot ng l 12, nu c s mi c thnh lp trong nm 2011 th ch tnh s thng chnh thc hot ng. Ch tiu tin lng bnh qun cing c tnh tng t bng cch ly tng qu) tin lng chia cho s lao ng bnh qun. i vi Phiu 3Am/TTKT-HC; Phiu 3Ym/TTKT-YT v Phiu 3Gm/TTKT-GD: c iu tra chn mu, nhm chi tit thm mt s khon mc thu, chi, ti sn c nh ca cc c s ny, t tnh ton cc t l mu lm cn c suy rng cho ton quc tnh ton cc ch tiu thuc H thng Ti khon quc gia theo mt s ngnh kinh t. 1. Tng thu: l ton b s tin thu c v hot ng ca n v trong nm iu tra, bng tng cc khon thu t 1 (thu t ngn sch) n 4 (cc khon thu khc). Thu t ngn sch Nh nc: l khon thu do ngn sch nh nc cp cho n v nu c, bao gm c thu bng tin v my mc thit b... (quy ra tin). Thu t hot ng ca c s: phn nh tng s tin n v thu v cung cp dch v. Bao gm thu tin hc ph, thu ng gp xy dng c s vt cht, cc khon thu ng gp khc ca hc sinh, thu tin khm cha bnh, thu t bo him y t, thu t hot ng kinh doanh thuc cha bnh ca n v y t, thu v bn v ca cc c s ngh thut vui chi gii tr... c tch ra mt s ngun thu c th mt s l)nh vc v c c th ho trong tng loi phiu iu tra. Thu t nhn ng h v vin tr ca c nhn, t chc trong v ngoi nc: l khon thu t cc t chc, c nhn trong v ngoi nc bao gm c tin v hin vt nh thu do t chc, c nhn h tr hc sinh ngho vt kh, thu t qu h tr ti nng tr, thu t cc chng trnh mc tiu trong hot ng y t v tr gip x hi& . Cc khon thu khc: l nhng khon thu ca n v nhng cha c ghi vo cc khon thu trn nh: L s tin cc t chc, c nhn tham gia ng gp u t m rng, xy dng mi c s vt cht phc v cng tc chuyn mn ca n v, thu l ph thi, thu t hot ng dch v n ung, gii kht, trng gi xe, tin bn sn phm ca hc sinh hc ngh lm ra. 2. Tng chi: l ton b cc khon chi ca c s, bng tng cc mc chi ca phiu iu tra. Trong : ghi s chi t ngun ngn sch Nh nc vo dng tng ng. Chi cho hot ng ca c s: gm chi thng xuyn, cc khon chi m bo hot ng thng k ti c s t tt c cc ngun thu k trn. Bao gm cc khon chi ca c s nh chi tin lng, tin cng, ph cp lng, tin thng n chi khc. C th tng ni dung chi nh sau: Tin lng, tin cng, ph cp lng, tin thng: gm lng ngch, bc theo qu lng c duyt, lng tp s, cng chc d b, lng hp ng di hn, lng cn b nhn vin di ra ngoi bin ch, tin cng tr cho lao ng thng xuyn theo hp ng, ph cp chc v, ph cp thu ht, ph cp khu vc, ph cp t , ph cp thm gi, ph cp lm m; thng thng xuyn theo nh mc, thng t xut theo nh mc, cc chi ph khc theo ch lin quan n cng tc khen thng, cc khon chi khc lin quan n tin lng, tin cng, ph cp lng, tin thng. Cc khon thanh ton khc cho c nhn: tin n, chi khm cha bnh cho cn b, cng chc Vit Nam lm vic nc ngoi, chi chnh lch thu nhp thc t so vi lng ngch bc, chc v, sinh hot ph cho cn b, cng chc Vit Nam lm vic nc ngoi, tr cp, ph cp khc v cc khon ng gp theo quy nh. Tr th lao lao ng thu ngoi: l s tin cng tr cho lao ng thng xuyn theo hp ng v s tin pht sinh khc; thu chuyn gia v ging vin nc ngoi; thu chuyn gia v ging vin trong nc; thu o to li cn b; thu phin dch, bin dch; chi ph thu mn khc. Chi hc bng hc sinh, sinh vin khng bao gm hc ph ca cn b i hc: bao gm hc bng hc sinh trng nng khiu, hc sinh dn tc ni tr, hc sinh cc trng ph thng, o to khc trong nc v cc khon chi khc lin quan n hc bng& Chi cc khon ng gp: bo him x hi; bo him y t; kinh ph cng on; khc Thanh ton dch v cng cng: thanh ton tin in; thanh ton tin nc; thanh ton tin nhin liu; thanh ton khon phng tin theo ch ; thanh ton tin v sinh, mi trng& Vt t vn phng: vn phng phm; khon vn phng phm; mua sm cng c, dng c vn phng; vt t vn phng khc Thng tin, tin truyn, lin lc: cc ph in thoi trong nc; cc ph in thoi quc t; cc ph bu chnh; chi tuyn truyn, gio dc php lut trong c quan, n v theo ch ; tuyn truyn; qung co; phim nh; n phm truyn thng; sch, bo, tp ch th vin& Hi ngh: in, mua ti liu; bi dng ging vin, bo co vin; tin v my bay, tu xe; tin thu phng ng; thu hi trng, phng tin vn chuyn; chi ph khc; cc khon thu mn khc phc v hi ngh; chi b tin n; thu phin dch, bin dch phc v hi ngh. Cng tc ph: tin v my bay, tu, xe; ph cp cng tc ph; tin thu phng ng, khon cng tc ph; chi khc Chi on ra, on vo: tin v my bay, tu, xe; tin n; tin ; tin tiu vt; ph, l ph lin quan; khon chi on ra v on vo theo ch ; chi khc Chi nghip v chuyn mn: chi mua hng ho, vt t dng cho chuyn mn ca tng ngnh; trang thit b k thut chuyn dng (khng phi l ti sn c nh); chi mua, in n, ph t ti liu ch dng cho chuyn mn ca n v; ng phc, trang phc; bo h lao ng; sch, ti liu, ch dng cho cng tc chuyn mn ca n v (khng phi l ti sn c nh) Tr tin thu c s vt cht: thu thit b cc loi; thu nh; thu t; thu phng tin vn chuyn& Tr li tin vay: l s tin n v chi ra tr li v tin vay u t ca n v nh u t mua sm trang thit b, vay xy dng cc cng trnh ca n v bao gm c khon tr li tin vay ngn hng v vay t cc t chc tp th, c nhn. Chi xy dng nh v sa cha thng xuyn TSC: l khon chi ph xy dng cc cng trnh ph tr khng thuc vn u t xy dng c bn ca n v nh chi xy tng bao quanh, lm nh xe. Sa cha thng xuyn TSC l s tin chi ra sa cha ti sn phc v cng tc chuyn mn v duy tu, bo dng cc cng trnh c s h tng t kinh ph thng xuyn. Chi np ph v thu cc loi: bao gm cc khon tin np cc loi thu nh thu nh, t (nu c) v cc loi ph trong qu trnh hot ng. Chi khc: bao gm nhng khon chi ca n v nhng cha c ghi vo cc mc trn nh: Chi cc ngy L, Tt, chi k nim ngy thnh lp ngnh/n v, tr cp kh khn cho cn b, nhn vin ca n v; chi ph cho l khai ging, b ging& Chi u t xy dng c bn, mua sm ti sn v sa cha ln TSC: phn nh s tin n v chi u t xy dng c bn, chi mua sm ti sn v sa cha ln TSC trong nm 2011 (lm tng TSC) t ngun ngn sch cp, ngun ng gp xy dng, t ngun vn tch lu ca n v v cc ngun khc. Cc khon chi khc: l cc khon chi cn li ca c s khng thuc hai mc k trn. Cu 10. Ti sn c nh: Phiu 3A/TTKT-HC; Phiu 3Y/TTKT-YT v Phiu 3G/TTKT-GD. Nguyn gi TSC v gi tr hao mn liy k ghi s u nm 2011 (1/1/2011) v s cui nm 2011 (31/12/2011) theo ng ch k ton ti sn hin hnh. Gi tr hao mn trong nm l s trch khu hao TSC trong nm 2011. Phiu 3Am/TTKT-HC; Phiu 3Ym/TTKT-YT v Phiu 3Gm/TTKT-GD. Nguyn gi TSC: ghi nguyn gi TSC ca c s ti thi im u nm (1/1/2011) v cui nm (31/12/2011). Chia ra cc loi ti sn: + Nh ca vt kin trc: bao gm cc cng trnh XDCB nh nh ca, vt kin trc, hng ro, b, thp nc, sn bi, cc cng trnh trang tr thit k cho nh ca, cc cng trnh c s h tng ca c s. + My mc thit b: cc loi my mc, thit b dng trong cng tc chuyn mn, bao gm nhng my mc chuyn dng, my mc, thit b cng tc, dy chuyn cng ngh v nhng my mc n l. + Phng tin vn ti, truyn dn: cc loi phng tin vn ti, gm phng tin vn ti ng b, ng thu, ng sng, v cc thit b truyn dn (thng tin, in nc, bng chuyn ti vt t, hng ho). + 2<hjln& ( @ B D J teVGVeG7hn4h5CJOJQJaJhn4h5CJOJQJaJhn4huCJOJQJaJhn4hCJOJQJaJ hn4h5@CJOJQJaJ hn4hu@CJOJQJaJ hn4h@CJOJQJaJ hn4hO {@CJOJQJaJ hn4hx@CJOJQJaJ#hn4hi5@CJOJQJaJ#hn4hn45@CJOJQJaJ#hn4h=5@CJOJQJaJjD p ,RB$hdx[$\$`ha$gd/($hdx`ha$gd/($ & Fdxa$gd/($ & Fdx^`a$gd/( $dxa$gd/($ dxa$gd/( $dxa$gd/(J p v x L Z \ ^  . 4 8 ^ ` $ ²£xhXhXhK?hn4CJOJQJaJhn46CJOJQJaJhn4hO {6CJOJQJaJhn4hib6CJOJQJaJhn4hO {CJOJQJaJo(hn4hO {CJaJo(hn4hO {CJOJQJaJhn4hibCJOJQJaJhn4h #5CJOJQJaJhn4hib5CJOJQJaJhn45CJOJQJaJhn4h5CJOJQJaJhn4h Q?5CJOJQJaJ$ $ , . \ ^ ` p &(,0NPָ婸墛|k|Z|Zk|Ǹ hn4hQ@CJOJQJaJ hn4h@CJOJQJaJ hn4hib@CJOJQJaJ hn4h&GL hn4hxB hn4h hn4hibhn4h zCJOJQJaJhn4hCJOJQJaJhn4h&GLCJOJQJaJhn4hQCJOJQJaJhn4hibCJOJQJaJhk_CJOJQJaJ#NP">@0pv@BHZ0dDĵģm# *hV[h@CJOJQJaJ# *hV[hib@CJOJQJaJ"hn4hib6>*CJOJQJaJ"hn4h6>*CJOJQJaJhn4h<CJOJQJaJhn4hQCJOJQJaJhn4h&GLCJOJQJaJhn4hCJOJQJaJhn4hibCJOJQJaJ'rDfv|$dx`a$gd/($dx^`a$gd/($ & F>dx^`>a$gd/($ & Fdx^`a$gd/( $dxa$gd/($hdx`ha$gd/(DFHLN $Xjv(fj ппq`QBhn4hcCJOJQJaJhn4hOICJOJQJaJ hn4hr@CJOJQJaJ hn4hOI@CJOJQJaJhn4hr5CJOJQJaJhn4hrCJOJQJaJhn4hibCJOJQJaJhn4h'CJOJQJaJ hn4hib@CJOJQJaJ hn4h@CJOJQJaJ hV[hV[@CJOJQJaJhV[@CJOJQJaJ *~2px|  2 N P !!!""""#"##ŵҦsⓃcsTThn4h^CJOJQJaJhn4h~:6CJOJQJaJhn4hr6CJOJQJaJhn4hc6CJOJQJaJ$hn4hrCJOJQJaJmH*sH*hn4h~:CJOJQJaJhn4h~:5CJOJQJaJhn45CJOJQJaJhn4hr5CJOJQJaJhn4hcCJOJQJaJhn4hrCJOJQJaJ "*$r$X'6***++ ,v,,&.J.J/$ & Fhdx^`ha$gd/($7dx`7a$gd/($ & F#dx`a$gd/( $dxa$gd/($hdx`ha$gd/( $dxa$gd/($dx`a$gd/(##$ $($*$0$2$r$$$$$$$$%%%V'X'd'f'h'''((H)V)))))ŲŲŏyŲŲiU'hn4hr5CJOJQJaJmH*sH*hn4h^5CJOJQJaJ*hn4hr56CJOJQJaJmH*sH*$hn4h^CJOJQJaJmH*sH*hn4h^6CJOJQJaJ$hn4hrCJOJQJaJmH*sH*hn4h^CJOJQJaJhn45CJOJQJaJhn4hr5CJOJQJaJhn4hrCJOJQJaJ!))2*4*6*>*****+ ++++"+$+(+*+.+0+6+8+@+B+H+J+L+P+^+`+h+j+x+z+~++++++++ȹ~m~m~m~m~m~m~m~m~m~m~m~m~m~m~m~m h#lh\CJOJPJQJaJh\CJOJPJQJaJhn4hc[5CJOJQJaJhn45CJOJQJaJhn4hr5CJOJQJaJhn4hrCJOJQJaJ$hn4hrCJOJQJaJmH*sH*'hn4hr5CJOJQJaJmH*sH*hn4h^5CJOJQJaJ*++++++++++++++, ,",&,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-----B-p-r-z---------------ƷƷƷƷƷƨƨƨƷƷƷƷƨƨƨƨhh\CJOJQJaJh#lh\CJOJQJaJh\CJOJQJaJh'Ah\CJOJQJaJ h#lh\CJOJPJQJaJh\CJOJPJQJaJB--.. ......&...J.`.b../ //"/:/F/H/d/f/v/x/z/|////0$0*0X0l0Ŷyi\hn4hSN<OJQJaJhn4hSN<6CJOJQJaJhn4h>6CJOJQJaJhn4h>CJOJQJaJhn4hcCJOJQJaJhn4hCJOJQJaJhn4hSN<CJOJQJaJhn4hSN<5CJOJQJaJhn4hc5CJOJQJaJh\CJOJQJaJhh\CJOJQJaJ$J/$0X00~11@2233445<556 89$vdx`va$gd $vdx`va$gd/($ & Fdxa$gd/( & Fdxgd/( $dxa$gd/($ & Fhdx^`ha$gd/(l0000000P1x1|1111111<2>2@222333333344445ʻʬʻʝʻʝʎ~nʻ_ʝhn4hZCJOJQJaJhn4hSN<5CJOJQJaJhn4hc5CJOJQJaJhn4hcCJOJQJaJhn4h>CJOJQJaJhn4h5xCJOJQJaJhn4hCJOJQJaJhn4hSN<CJOJQJaJhn4h>OJQJaJhn4hSN<OJQJaJhn4hZOJQJaJ 5<5@55506p6677<7v7777777888 899{kT=-hkh B*CJOJQJaJmHphsH-hqh B*CJOJQJaJmHphsHhSN<CJOJQJaJmHsH$hn4h>CJOJQJaJmHsH$hn4hCJOJQJaJmHsH$hn4hcCJOJQJaJmHsH$hn4h[mCJOJQJaJmHsH$hn4hMtCJOJQJaJmHsH$hn4hQCJOJQJaJmHsH$hn4hSN<CJOJQJaJmHsH99D::v;x;;;;;;;B<D<l<<<<,=X=>>@>F>^>r>t>ٷٔٷٷraPBah\OJQJaJmHsH hn4hhOJQJaJmHsH hn4h<>OJQJaJmHsH hn4h OJQJaJmHsH hn4hOJQJaJmHsH#hn4hSN<5OJQJaJmHsH hn4hZOJQJaJmHsH hn4h>OJQJaJmHsH hn4hcOJQJaJmHsH hn4hSN<OJQJaJmHsH)hn4hSN<56>*OJQJaJmHsH9;"?4@*AABCCEFFvGGHIL6NN$vdx`va$gd/(hdx^`hgd/( & Fdx^`gd/( $dxa$gd/( & F Xdx^`gd/( dx^gd/(t>>> ?"?(?J????@@4@@@n@@*AпxgVA0g0 hn4hZOJQJaJmHsH)hn4hZ56>*OJQJaJmHsH hn4hCVeOJQJaJmHsH hn4h>OJQJaJmHsH hn4hOJQJaJmHsH#hn4hSN<5OJQJaJmHsH#hn4h$5OJQJaJmHsH#hn4hc5OJQJaJmHsH hn4hSN<OJQJaJmHsHh\OJQJaJmHsH hn4h<>OJQJaJmHsH hn4hcOJQJaJmHsH*A0A4ApA|AAB CCCCHDDDEEEEòzgzgzTA$hn4hx\@OJQJaJmHsH$hn4hCVe@OJQJaJmHsH$hn4h^@OJQJaJmHsH$hn4hx\@OJQJaJmHsH'hn4hx\5CJOJQJaJmHsH hn4h>OJQJaJmHsH hn4hSN<OJQJaJmHsH'hn4hSN<5CJOJQJaJmHsH'hn4h<>5CJOJQJaJmHsH'hn4hCVe5CJOJQJaJmHsHEEEEEBFFFvGzG|GGGGGGHHHHHIBIǴydyOy> hn4hx\OJQJaJmHsH(hn4h>@CJOJQJaJmHsH(hn4hM\@CJOJQJaJmHsH(hn4hx\@CJOJQJaJmHsH$hn4h>CJOJQJaJmHsH$hn4hCVeCJOJQJaJmHsH$hn4hx\CJOJQJaJmHsH$hn4hx\@OJQJaJmHsH$hn4hx\@OJQJaJmHsH$hn4h^@OJQJaJmHsHBIXI\I^IPJVJJJRӪyncncnynynynynynynXnyhn4hJ0mHsHhn4hCVemHsHhn4h_pmHsHhn4h5 mHsH$hn4huCJOJQJaJmHsH$hn4h_pCJOJQJaJmHsH$hn4h5 CJOJQJaJmHsH+hn4h5@CJOJQJaJmHsH+hn4h5 5@CJOJQJaJmHsH+hn4hCVe5@CJOJQJaJmHsH"NO Q>RRRRRSVSSJUUcddbedeeehgghhTjpjtjjjjjkkk$ll@lllmmmdmfm뽱zslzszbzs[sz hn4h,n|hn4h;856 hn4hx hn4h5 hn4h;8hn4h5hn4h,O5 h\5hn4h5 5hNmHsHhn4h;8mHsHhn4h;8\mHsHhn4h5 mHsH$hn4h5 CJOJQJaJmHsHhgCJOJQJaJmHsH'hn4h5 5CJOJQJaJmHsH!cdegijjlm:ppqrsu$dx`a$gd/( $dxa$gd/($ & Fhdx[$\$^`ha$gd/($hdx[$\$`ha$gd/($dx[$\$`a$gd/($dx]`a$gd/( fmhmmmmmmmmmnnnn$o8oVojoo6p8p:p@ppppqqFqZqqqqqqr"r$rBr`r릖xxixixixxxhn4h,n|CJOJQJaJhn4hlCJOJQJaJhn4h I2CJOJQJaJhn4h I25CJOJQJaJhn4h 5CJOJQJaJ hn4hJh\ hn4h hn4h hn4h5 hn4h,Ohn4h,O5 h\5 hn4h5 hn4h;8 hn4hQ.#'`rrrrrrrrssssss\tltuuvv0v6vvvvvvvy@yDyFyyyyz(z:z5CJOJQJaJhn4h.r5CJOJQJaJhn4hbf5CJOJQJaJhn4hq5 hn4hq hn4h$}.~0xڐXv$ Tdxa$gd/($ & F Tdx^`a$gd/($ 8Tvdx`va$gd/($ & F dx^`a$gd/($ v*dx`a$gd/($dx`a$gd/( @B*,؁T^jpz,.0^*,.46ӵӵӗӗӗӵӅufWffhn4hdCJOJQJaJhn4h%/CJOJQJaJhn4h.r5CJOJQJaJ"hn4h.r56CJOJQJaJhn4h\CJOJQJaJhn4hh!CJOJQJaJhn4hbfCJOJQJaJhn4hCJOJQJaJhn4h.rCJOJQJaJhn4hjiCJOJQJaJhn4h,n|CJOJQJaJ!ȉ̉P "4:rt،ڌD|ڐ|ѳ¤³³ѕwgwhn4h 5CJOJQJaJhn4hwV$CJOJQJaJhn4h4CJOJQJaJhn4h.rCJOJQJaJhn4h CJOJQJaJhn4hdCJOJQJaJhn4h,n|CJOJQJaJhn4h%/CJOJQJaJhn4hbfCJOJQJaJhn4h%/5CJOJQJaJ"F|ڒz| "*^lnzΕĵwgWgWgHhn4hCJOJQJaJhn4hgJ5CJOJQJaJhn4h5CJOJQJaJhn4h0Q5CJOJQJaJhn4h4s5CJOJQJaJhn4h CJOJQJaJhn4h WCJOJQJaJhn4h0QCJOJQJaJhn4h1&CJOJQJaJhn4hwV$CJOJQJaJhn4h.rCJOJQJaJhn4h)nCJOJQJaJX,n^,T|H|$ & F 8dx^`a$gd/($ & F 8dx^`a$gd/($hdx`ha$gd/($ & F hdx]^`ha$gd/( $dxa$gd/($dx`a$gd/( *,`d02Tp]G]4G]]$hn4hxkCJOJQJaJmH*sH**hn4h4s56CJOJQJaJmH*sH*$hn4h4sCJOJQJaJmH*sH*'hn4hz05CJOJQJaJmH*sH*'hn4h5CJOJQJaJmH*sH*'hn4h4s5CJOJQJaJmH*sH*'hn4h !5CJOJQJaJmH*sH*$hn4hCJOJQJaJmH*sH*hn4hz0CJOJQJaJhn4hCJOJQJaJhn4hc~CJOJQJaJ ,.xz̛&(*,b|~|HǴǡڎxexe$hn4h !CJOJQJaJmH*sH**hn4h56CJOJQJaJmH*sH*$hn4h3MCJOJQJaJmH*sH*$hn4hGCJOJQJaJmH*sH*$hn4hCJOJQJaJmH*sH*$hn4h,n|CJOJQJaJmH*sH*$hn4h4sCJOJQJaJmH*sH*$hn4hCJOJQJaJmH*sH*%HN`dԣ^Ĥhܦıır\ıI6$hn4hCJOJQJaJmHsH$hn4h> CJOJQJaJmH*sH**hn4h256CJOJQJaJmH*sH**hn4h_56CJOJQJaJmH*sH**hn4h56CJOJQJaJmH*sH*$hn4h0QCJOJQJaJmH*sH*$hn4hCJOJQJaJmH*sH*$hn4h2CJOJQJaJmH*sH*'hn4h5CJOJQJaJmH*sH*'hn4h !5CJOJQJaJmH*sH*ܦrt<>̨02Tx4tZ"ڭڮܮ.0`bįƯ^$&LN"$vx2:z&(`b$hn4hCJOJQJaJmHsH$hn4h> CJOJQJaJmHsH$hn4h2CJOJQJaJmHsHN$ȯVĶ޸ĽRnJFx $dxa$gd/($ & F 8dx^`a$gd/($ & F 8dx^`a$gd/(46JL^bĶڶDFvxdfڸܸ0Z\ "24BD`b,.0t02DFXZڴڴڴڴڴڴڴڴڴ$hn4h@CJOJQJaJmHsH$hn4h2CJOJQJaJmHsH$hn4hCJOJQJaJmHsH$hn4h> CJOJQJaJmHsHGZ*,bPnJtaK*hn4h356CJOJQJaJmHsH$hn4h !CJOJQJaJmHsH*hn4hD56CJOJQJaJmHsH*hn4h56CJOJQJaJmHsH$hn4hDCJOJQJaJmHsH'hn4hCJOJQJ\aJmHsH$hn4h@CJOJQJaJmHsH$hn4h2CJOJQJaJmHsH$hn4hCJOJQJaJmHsHFLPVxhj|~dzuaN;N;N;N;N;N$hn4hVCJOJQJaJmHsH$hn4h.rCJOJQJaJmHsH'hn4h_5CJOJQJaJmHsH* *hV[h_5CJOJQJaJmHsH'hn4h`W5CJOJQJaJmHsH'hn4h.r5CJOJQJaJmHsH'hn4hD5CJOJQJaJmHsH$hn4hcCJOJQJaJmHsH$hn4hDCJOJQJaJmHsH$hn4h3CJOJQJaJmHsHx"*683`567$hdx`ha$gd/( $dxa$gd/($ & Fhdx^`ha$gd/($ & F hdx]^`ha$gd/($dx`a$gd/($ & F hdx^`ha$gd/( "@BN.֮o\I\I\6$hn4hCJOJQJaJmHsH$hn4h"yPCJOJQJaJmHsH$hn4hCJOJQJaJmHsH$hn4hDCJOJQJaJmHsH*hn4hD56CJOJQJaJmHsH*hn4h56CJOJQJaJmHsH'hn4hb5CJOJQJaJmHsH'hn4h`W5CJOJQJaJmHsH'hn4hVcF5CJOJQJaJmHsH* *hV[hVcF5CJOJQJaJmHsH.Z^:z~&f2(2222222283|3~3333ıįćq[qG'hn4h5CJOJQJaJmHsH*hn4h"yP56CJOJQJaJmHsH*hn4h56CJOJQJaJmHsH'hn4hCJOJQJ]aJmHsH'hn4h6CJOJQJaJmHsHU$hn4h@CJOJQJaJmHsH$hn4hCJOJQJaJmHsH$hn4hDCJOJQJaJmHsH*hn4h6CJOJQJ]aJmHsHTi sn c nh khc: bao gm cc ti sn c nh hu hnh cn li nh thit b, dng c qun l, Ti sn c nh hu hnh khc v ti sn c nh v hnh. Gi tr hao mn TSC trong nm 2011: l s trch khu hao ti sn c nh trong nm 2011, c ghi vo ct ngy 31/12/2011 v cing c chi tit 4 loi ti sn nh trn bao gm: nh ca vt kin trc; my mc thit b; phng tin vn ti, truyn dn v ti sn c nh khc. Cu 11. Hot ng nghin cu, pht trin (R&D) v i mi cng ngh ca c s (Phiu 3A/TTKT-HC, 3Am/TTKT-HC); Cu 13 (Phiu 3Y/TTKT-YT, 3Ym/TTKT-YT v Phiu 3G/TTKT-GD, 3Gm/TTKT-GD). 1. Trong nm 2011 c s thc hin hot ng nghin cu, pht trin v i mi cng ngh khng? Nu C th thc hin cc ni dung tip theo mc ny Nu Khng c th chuyn n Cu 12 (i vi phiu 3A/TTKT-HC, 3Am/TTKT-HC) hoc Cu 14 (i vi Phiu 3Y/TTKT-YT, 3Ym/TTKT-YT; Phiu 3G/TTKT-GD, 3Gm/TTKT-GD). 2. S lao ng trc tip hot ng nghin cu v pht trin, i mi cng ngh thi im 31/12/2011: lao ng nghin cu v pht trin, i mi cng ngh c hiu l nhng ngi ca n v/t chc hnh chnh s nghip do t chc qun l, s dng v tr lng, c giao nhim v v trc tip tham gia cc ti/d n nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh, dch v khoa hc v cng ngh v cc hot ng khc nhm pht trin khoa hc v cng ngh. i vi cc t chc s nghip l t chc KH&CN (theo Lut KH&CN, t chc KH&CN bao gm cc vin, trung tm chuyn nghin cu KH v pht trin cng ngh; cc trng i hc, cao ng, hc vin v cc t chc dch v khoa hc v cng ngh), nhn lc NC&PT l ton b nhn lc ca n v. i vi n v hnh chnh s nghip khc, nhn lc nghin cu v pht trin l nhng ngi lm ch nhim, th k hoc tham gia thc hin cc ti/d n nghin cu khoa hc v & pht trin cng ngh, dch v khoa hc v cng ngh v cc hot ng khc nhm pht trin khoa hc v cng ngh. Lao ng nghin cu v pht trin, i mi cng ngh c chia theo trnh chuyn mn: Tin s (bao gm c Tin s Khoa hc); Thc s; i hc (c nhn, k s, bc s); Cao ng; Khc (trung cp v nhn vin k thut). Trong tch ring s lao ng n Lao ng nghin cu pht trin chia theo 3 nhm: Cn b nghin cu, k s l cc chuyn gia tin hnh nhn thc hay to ra tri thc, sn phm, quy trnh, cc phng php v h thng mi v cing tham gia qun l cc d n c lin quan. Nhng ngi ny thng c trnh i hc v tng ng tr ln. Cn b k thut l nhng ngi c kin thc k thut v kinh nghim trong mt hay nhiu l)nh vc thuc v k thut, vt l, khoa hc t nhin hoc khoa hc x hi v nhn vn. Trong d n NC&PT, h tham gia thc hin nhng nhim v khoa hc v k thut lin quan ti vic ng dng cc khi nim v bin php iu hnh, thng thng thc hin di s gim st ca cc nh nghin cu. i ngi tng ng thc hin nhng nhim v tng ng di s gim st ca cc nh nghin cu trong ngnh Khoa hc X hi v Nhn vn. Nhim v ca h bao gm: Thc hin tm kim theo th mc v la chn nhng ti liu lin quan t th vin v c quan lu tr. Chun b cc chng trnh my tnh Thc hin nhng cc th nghim, kim tra v phn tch Chun b ti liu cho vic th nghim, kim tra v phn tch Ghi chp cc gi tr, tnh ton v lp biu Tin hnh phng vn v kho st thng k Cn b h tr bao gm nhng ngi lm th cng, i ngi th k v nhn vin vn phng c chuyn mn v khng c chuyn mn trong cc d n NC&PT hoc lin quan trc tip ti d n. i ngi cn b h tr NC&PT nm trong ISCO-88 Nhm Chnh s 4, Th k ; 6, Nhng ngi lm nng nghip v thy sn , v mc 8, Cng nhn lp rp v vn hnh my . i vi cc vin nghin cu ca nh nc, s cn b NC&PT bao gm ton b cn b ca c quan, tr nhng ngi lm cng tc gin tip thun ty (vn th, ti v, tp v, v sinh, li xe, bo v, ....) i vi trng i hc, cn b NC&PT l nhng ngi thuc cc vin/trung tm nghin cu ca trng. Ngoi ra cn bao gm c cn b ging dy c lm NC&PT nhng phi dnh nhiu hn 10% thi gian cho NC&PT. 3. Chi cho nghin cu v pht trin, i mi cng ngh nm 2011 Ct 1: ghi tng chi ph ca c s trong nm 2011 cho nghin cu v pht trin khoa hc cng ngh, bao gm tng chi ph cho cng tc nghin cu ci tin k thut, ci tin cng ngh, ci tin qun l, chi ph cho u t pht trin v i mi cng ngh (k c chi mua pht minh, mua bn quyn nhn mc...). Ct 2: Ghi s tin u t t ngun Nh nc trung ng cp Ct 3: Ghi s tin u t t ngun Nh nc a phng cp. Ct 4: Ghi s tin u t ngoi ngn sch: gm vay ca cc t chc, c nhn trong nc, huy ng t cn b cng nhn vin, lin doanh lin kt vi cc doanh nghip, cc t chc, c nhn trong nc, ... Ct 5: Ghi s tin u t nc ngoi: l ngun u t h tr ca cc t chc, c nhn nc ngoi, vay ca cc t chc, c nhn nc ngoi (k c ngn hng nc ngoi ng ti Vit Nam). Trong tch ring: Chi u t pht trin (m 02): ghi kinh ph thc chi t ngun vn u t pht trin xy dng c bn, pht trin c s h tng KH&CN& Ch i vi t chc KH&CN (theo Lut KH&CN, t chc KH&CN bao gm cc vin, trung tm chuyn nghin cu KH v pht trin cng ngh; cc trng i hc, cao ng, hc vin v cc t chc dch v khoa hc v cng ngh) mi phi in thng tin trong mc ny. Chi thng xuyn v chi s nghip khoa hc v cng ngh (m 03): ghi kinh ph thc chi t ngun s nghip khoa hc v cng ngh thc hin hot ng KH&CN. Kinh ph thc chi c chia theo ni dung chi nh sau: chi qu lng v hot ng b my: l tin lng, tin cng, ph cp, cc khon ng gp theo lng v chi hot ng b my; chi hot ng theo chc nng: l kinh ph c cp thc hin nhng nhim v thng xuyn c giao theo chc nng (trong khon chi ny, khng tnh khon chi cho thc hin cc ti nghin cu); chi tng cng nng lc nghin cu: l khon chi mua sm mi trang thit b nghin cu, sa cha, nng cp phng th nghim, trm tri& ; chi sa cha chng xung cp; chi hp tc quc t. Lu : ch cc vin, trung tm chuyn nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh mi phi in thng tin trong mc ny. Chi thc hin nhim v KH&CN (m 04): ghi kinh ph thc hin cc nhim v KH&CN. Trong tch ring cc khon chi: Chi thc hin cc ti/d n cp Nh nc; Ch thc hin cc ti/d n cp B, ngnh/Tnh; Chi thc hin Nhim v KH&CN cp c s; Chi thc hin Nhim v KH&CN khc. Lu : tt c cc t chc hnh chnh, s nghip c hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh phi in thng tin trong mc ny. Chi cho i mi cng ngh (m 09): ghi tng kinh ph chi cho cc hot ng khc nhm pht trin KH&CN khng thuc cc khon chi  cp trn. Trong tch ring cc khon chi: Chi mua my mc thit b cho i mi cng ngh Chi mua cng ngh Chi mua khai thc sng ch 4. Hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh nm 2011 S ti/d n nghin cu khoa hc, pht trin cng ngh trin khai: bao gm ti/d n m n v bo co l c quan ch tr thc hin; khng bao gm ti/d n m n v ch tham gia vi t cch l c quan phi hp trnh trng lp. ti cp Nh nc l nhng ti thuc cc chng trnh KH&CN trng im cp nh nc, nhng ti c lp cp nh nc hoc nhng nhim v hp tc quc t theo ngh nh th. Nhng nhim v ny do B trng B KH&CN quyt nh thc hin hoc ph duyt danh mc. ti cp B l nhng nhim v KH&CN do B trng, th trng c quan ngang b c quan thuc chnh ph, lnh o ca c quan Trung ng ca t chc chnh tr, chnh tr x hi, x hi - ngh nghip quyt nh thc hin hoc u quyn quyt nh thc hin. ti cp tnh, thnh ph trc thuc Trung ng l nhng nhim v do Ch tch UBND tnh, thnh ph trc thuc Trung ng quyt nh thc hin hoc u quyn quyt nh thc hin. ti cp c s l ti do c quan, n v quyt nh thc hin. ti/d n khc: cc ti loi ny l cc ti/d n hp tc quc t (khng phi nhim v hp tc quc t theo Ngh nh th v nhim v ny c xp vo ti cp nh nc) nh: cc ti/d n hp tc song phng v a phng vi cc t chc quc t, cc c quan, t chc nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh ca nc ngoi, cc ti ny c s dng mt phn kinh ph trong nc hoc do nc ngoi cp hon ton. S sng ch c cp bng bo h: sng ch l gii php k thut di dng sn phm hoc quy trnh nhm gii quyt mt vn xc nh bng vic ng dng cc quy lut t nhin. Sng ch c bo h di hnh thc cp bng c quyn sng ch nu p ng cc iu kin: c tnh mi, c trnh sng to v c kh nng p dng cng nghip. S vn bng s hu cng nghip khc c cp (nhn hiu hng ha, ch dn a l): vn bng bo h l vn bn do c quan nh nc c thm quyn cp cho t chc, c nhn nhm xc lp quyn s hu cng nghip i vi sng ch, kiu dng cng nghip, thit k b tr, nhn hiu, ch dn a l. C cc loi vn bng bo h sau: Bng sng ch c quyn; Bng gii php hu ch; Bng thit k b tr mch tch hp; Chng nhn kiu dng cng nghip; Nhn hiu hng ho. S sng kin, gii php k thut c p dng trong nm: sng kin l gii php k thut, gii php qun l, gii php tc nghip hoc gii php ng dng tin b k thut p ng cc iu kin sau: C tnh mi trong phm vi c quan, t chc; c p dng hoc p dng th v mang li li ch thit thc. Cu 12. Mt s ch tiu ng dng cng ngh thng tin (Phiu 3A/TTKT-HC, 3Am/TTKT-HC); Cu 14 (Phiu 3Y/TTKT-YT, 3Ym/TTKT-YT v Phiu 3G/TTKT-GD, 3Gm/TTKT-GD): C s c s dng my vi tnh phc v cho cng vic khng? Nu C th tr li cc ni dung tip theo; Nu Khng c th kt thc iu tra. S my vi tnh c s thng xuyn s dng cho cng vic thi im 01/7/2012: bao gm my tnh xch tay (laptop), my tnh bn (desktop) m c s thng xuyn s dng trong cng vic iu hnh, qun l, tc nghip& khng k s my vi tnh s dng trc tip cho vic kinh doanh tr chi in t hoc dch v internet S lao ng thng xuyn s dng my vi tnh cho cng vic ti thi im 01/7/2012: bao gm ton b s lao ng ca c s thng xuyn s dng my tnh (t nht 1 ln/tun) cho cng vic ca c s ti thi im 017/2012. Kt ni mng Internet: l kt ni vi mng my tnh ton cu Internet. Nu C th tr li cc ni dung tip theo, nu Khng c th kt thc iu tra. Thu bao bng rng (xDSL): l cc thu bao truy nhp vo Internet s dng ng dy thu bao s (DSL- Digital Subscrible Line) gm cc cng ngh ADSL, HDSL,SDSL, & gi chung l xDSL. Thu bao leased line quy chun ra 64Kb: l thu bao truy nhp vo Internet bng knh vin thng thu ring. Thu bao CATV (thu bao qua truyn hnh cp): l cc thu bao truy nhp vo Internet qua truyn hnh cp Thu bao FTTH: l cc thu bao truy cp Internet bng cp quang. Thu bao khc: l cc hnh thc thu bao ngoi cc loi hnh trn nh wimax, wifi& (Wimax l cng ngh da trn chun cho php truy cp bng rng v tuyn n u cui (last mile) nh mt phng thc thay th cho cp v DSL; Wifi l h thng mng khng dy s dng sng v tuyn, ging nh in thoi di ng, truyn hnh v radio). 5. T l lao ng thng xuyn s dng Internet cho cng vic ti thi im 01/7/2012: c tnh bng cch ly tng s ngi lao ng s dng Internet t nht 1ln/1tun chia cho tng s lao ng hin c ca c s n thi im 01/7/2012. 6. Web site: l trang siu vn bn (HTM) c c s xy dng gii thiu, trao i v cng b thng tin ca c s qua mng ton cu (Internet). 7. Mua/bn hng qua mng Internet: l vic giao dch, kinh doanh nh k kt cc hp ng kinh doanh mua, bn, thanh ton tn dng qua mng ton cu (Internet) v qua Email. Nu C th tr li cc ni dung tip theo, nu Khng c th kt thc iu tra. Gi tr mua hng nm 2011: ghi tng s tin c s giao dch mua hng ha, dch v qua mng Internet v Email trong nm 2011. Gi tr bn hng nm 2011: ghi tng s tin c s giao dch bn hng ha, dch v qua mng Internet v Email trong nm 2011. Phn B - Cc cu hi ring cho cc phiu iu tra c s y t, gio dc o to Phiu 3Y/TTKT-YT, 3Ym/TTKT-YT. Cu 11. S khoa, phng khm bnh, phng bnh, ging bnh ca c s c ti 31/12/2011 Cn c vo s liu thc t v s phng khm bnh, phng cha bnh, s ging bnh ti c s ghi vo cc mc trong phiu iu tra. 1. S khoa khm bnh: l tng s khoa trc tip khm cha bnh c ti thi im 31/12/2011. 2. S phng khm bnh: l tng s phng thc t c s dng khm cha bnh c n ti thi im 31/12/2011. 3. S phng iu tr ni tr: l tng s phng thc t c s dng bnh nhn nm vin iu tr ni tr c ti thi im 31/12/2011. Ghi din tch bnh qun mt phng vo quy nh (m2). 4. S ging bnh thc t: l tng s ging bnh thc t c s dng bnh nhn nm iu tr ni tr ti thi im 31/12/2011. 5. S ging bnh theo k hoch: l tng s ging bnh c s cn s dng cho bnh nhn theo nhu cu k hoch ca c s nhm m bo yu cu iu tr cho bnh nhn. Cu 12. S lt ngi c khm bnh, xt nghim, cha bnh trong nm 2011. Cn c vo kt qu s lt ngi c khm bnh, xt nghim v iu tr ti c s trong nm 2011 ghi vo cc mc tng ng cho ph hp. 1. S lt ngi c khm bnh, xt nghim hoc chun on hnh nh: ghi tng s lt ngi c khm bnh, xt nghim hoc chun on hnh nh trong nm. 2. S lt bnh nhn c nm iu tr ni tr: ghi tng s lt bnh nhn c nm iu tr ni tr trong nm. Phiu 3G/TTKT-GD, 3Gm/TTKT-GD. Cu 11. S phng hc ca c s ti thi im 31/12/2011 1. S phng hc thc t: l s phng hc c xy dng v a vo s dng ti thi im 31/12/2011. 2. S phng hc theo k hoch: l s phng hc theo nhu cu k hoch o to ca c s m bo din tch bnh qun s dng/hc sinh, sinh vin, hc vin ti thi im 31/12/2011. Cu 12. S hc vin, sinh vin, hc sinh 1. S hc vin ang c o to tin s ti thi im 31/12/2011: l s hc vin c trong danh sch ang c o to tin s ca c s ti thi im 31/12/2011. 2. S hc vin ang c o to thc s ti thi im 31/12/2011: l s hc vin c trong danh sch ang c o to thc s ca c s ti thi im 31/12/2011. 3. S sinh vin ang c o to ti thi im 31/12/2011: l s sinh vin c trong danh sch ang c o to i hc, cao ng ca c s gio dc v o to i hc, hc vin v cao ng ti thi im 31/12/2011. 4. S hc sinh ang theo hc ti thi im 31/12/2011: l s hc sinh c trong danh sch ang theo hc ca cc c s o to trung cp, cc cp hc ph thng, c s mu gio, nh tr,& ti thi im 31/12/2011. 5. S lt ngi c o to, bi dng ngn hn trong nm 2011: l s lt ngi tham gia hc tp, o to v bi dng ngn hn ti cc trung tm gio dc v o to trong nm 2011. PHIU THU THP THNG TIN V C S SN XUT KINH DOANH TRC THUC C QUAN HNH CHNH, S NGHIP (PHIU 3B/TTKT-CS) I. i tng p dng: L ton b c s sn xut kinh doanh (nh nh khch, nh ngh,& ) trc thuc cc c quan hnh chnh, s nghip, ng, on th, hip hi, t chc chnh tr x hi, t chc x hi, t chc x hi ngh nghip thuc loi hnh t chc thuc khi c quan hnh chnh, s nghip, c hch ton thu chi, l li nhng khng ng k thnh lp doanh nghip, c tr s ng cng hoc khc a im vi tr s c quan hnh chnh, s nghip. II. Gii thch v hng dn cch ghi Phn u ca phiu : C s s: phiu iu tra sau khi c Ban ch o cp huyn thu thp t cc Ban ch o cp x s c nh s th t ln lt cp huyn, qun, thnh ph thuc tnh Tn Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng; Huyn/qun (th x/thnh ph thuc tnh); x/phng/th trn: + iu tra vin ghi sn trc khi i iu tra hoc giao phiu cho c s ghi theo ng Danh mc n v hnh chnh hin hnh. + M n v hnh chnh cc cp do c quan Thng k ghi, theo ng m qui nh trong Danh mc n v hnh chnh hin hnh. Cu 1. Tn c s: Tn c s: ghi tn y , chnh thc theo quyt nh thnh lp, hoc cc vn bn php quy vit y bng ch in hoa, c du; Tn giao dch (nu c): ghi r tn m c s thng xuyn s dng khi giao dch, vit y bng ch in hoa. Cu 2. a ch ca c s: Ghi y s nh, tn ng ph/thn/xm/p/bn S in thoi giao dch: ghi s in thoi giao dch (hoc in thoi ca ngi ng u c s). S fax: ghi s fax c quan thng dng giao dch. Email: ghi s email ca b phn giao dch. H v tn ngi ghi phiu: ghi y h tn ngi thc hin ghi phiu iu tra S in thoi lin h: ghi s in thoi c nh hoc di ng ca ngi ghi phiu Cu 3. Thng tin v ngi ng u c s: H tn: ghi r h, tn th trng/ngi ng u n v (vit bng ch in hoa). Gii tnh: khoanh trn vo thch hp Nm sinh: ghi theo nm dng lch Dn tc, quc tch: + Ghi tn dn tc theo khai sinh; nu l ngi nc ngoi th ch cn ghi nc ngoi + Ghi quc tch hin ti; nu c 2 quc tch th ghi quc tch thng dng. + M dn tc, m quc tch do cn b thng k ghi (m 4 ch s theo cc Bng danh mc dn tc, Danh mc nc trong cun Cc bng danh mc s dng trong tng iu tra c s KT, HC, SN nm 2012 ). Ch : cn phn bit r gia quc tch ca mt ngi vi nc nh c ca ngi . V d: mt ngi l Vit Kiu nhng mang Quc tch M th ghi quc tch M. Ngc li nu l ngi nc ngoi nhng mang Quc tch Vit nam th ghi quc tch Vit nam. Trnh chuyn mn c o to: ghi theo bng cp/chng nhn hin c, nu c hai bng tr ln th ghi theo bng cao nht; trng hp ang hc, hoc hc xong nhng cha c nhn bng v cha c chng nhn, th vn phi ghi theo bng cp c, khng c ghi theo bng cha c nhn. Trnh chuyn mn c chia lm 8 loi khc nhau. Nu cha qua o to khoanh s (1), qua o to nhng khng c chng ch khoanh s (2), s cp ngh khoanh s (3), trung cp, trung cp ngh khoanh s (4), cao ng, cao ng ngh khoanh s (5), i hc khoanh s (6), trn i hc khoanh s (7), trnh khc khoanh s (8). Cu 4. C s trc thuc L c s sn xut kinh doanh trc thuc hoc chu s qun l ca mt trong cc c quan di y: 1. C quan thuc h thng lp php (Quc hi, HND cc cp): l cc c quan quyn lc nh nc bao gm c quan Quc hi v Hi ng nhn dn cc cp a phng. 2. C quan hnh php: gm Vn phng Ch tch nc; Vn phng Chnh ph; B/ngnh v cc c quan trc thuc Chnh ph, UBND cc cp v c s thuc UBND cc cp. 3. C quan t php: gm To n, Vin kim st nhn dn cc cp; c s thuc To n, Vin kim st v c s thuc h thng thi hnh n cc cp. 4. C quan thuc ng Cng sn Vit Nam: gm cc n v thuc cc c quan ca ng cng sn Vit Nam t trung ng n cp x. 5. C s thuc t chc chnh tr - x hi: gm cc n v ca t chc chnh tr - x hi m ngun kinh ph hot ng ch yu t ngn sch nh nc nh: Mt trn t quc, Lin on lao ng, Hi lin hip ph n, on thanh nin, Hi cu chin binh, Hi nng dn. 6. C s thuc t chc x hi: gm cc n v ca cc hip hi khc ngoi cc t chc x hi - ngh nghip k trn, nh: hi ngi cao tui, hi bo tr ngi tn tt v tr m ci, hi khuyn hc, hi ngi m,... 7. C s thuc t chc x hi - ngh nghip: gm cc n v ca hi lin hip vn hc ngh thut, hi nh vn, hi in nh, hi m thut, hi sn khu, hi nh bo, hi lut gia, hi ng y, hi vn hc ngh thut cc dn tc thiu s, tng hi y hc, hi kin trc s, hi khoa hc k thut nhit, hi in lc, hi nhc s, lin hip cc hi khoa hc k thut, hi ngh s nhip nh, hi vn ngh dn gian, hi ngh s ma,... 8. C s s nghip 8.1. Cng lp: l mt b phn cu thnh c cu t chc ca cc c quan hnh chnh nh nc. Gm cc n v s nghip do c quan nh nc c thm quyn thnh lp, c t cch php nhn, c ti khon, con du ring, thc hin chc nng phc v qun l nh nc hoc cung cp sn phm dch v cng trong cc ngnh, l)nh vc theo qui nh ca php lut i vi cc n v s nghip ni chung. 8.2. Ngoi cng lp: gm c s s nghip bn cng v c s s nghip dn lp. C s s nghip bn cng: gm cc n v s nghip thnh lp trn c s lin kt gia t chc nh nc vi cc t chc khng phi nh nc hoc cc c nhn theo phng thc: thnh lp mi, chuyn ton b hoc mt phn t n v cng lp cng u t xy dng c s vt cht, qun l, iu hnh mi hot ng theo quy nh ca php lut. C s s nghip dn lp:gm cc n v s nghip do mt t chc v c nhn ng ra thnh lp, u t bng vn ngoi ngn sch nh nc v qun l iu hnh mi hot ng theo quy nh ca php lut. Cu 5. Ngnh sn xut, kinh doanh (theo ngnh cp 5 ca VSIC 2007): Cn c vo chc nng nhim v ca c s ghi m t ngnh SXKD chnh v ngnh SXKD khc (theo ngnh cp 5 ca VSIC2007). M ngnh hot ng c ghi theo m (5 ch s) ca H thng ngnh kinh t quc dn nm 2007 (VSIC2007). Cu 6. Doanh thu thun sn xut kinh doanh, dch v nm 2011: l ton b s tin thu c hoc s thu c do bn hng ha/dch v trong nm, khng bao gm thu gi tr gia tng, thu tiu th c bit, thu xut khu. Trong trng hp c s thc hin 2 hot ng SXKD tr ln, c tch ring doanh thu tng hot ng th ghi doanh thu thun ngnh SXKD chnh v doanh thu thun ngnh SXKD khc Cu 7. Lao ng thi im 31/12/2011 v thi im 01/7/2012: 7.1. Lao ng thi im 31/12/2011: ghi tng s lao ng c mt ti thi im 31/12/2011, trong ghi tng s lao ng n vo cc tng ng. 7.2. Lao ng thi im 01/7/2012: gm tng s lao ng v tch ring lao ng n. Trong , ghi ring s lao ng c ng BHXH, s lao ng khng c tr cng, tr lng; s lao ng l ngi nc ngoi. Ch : i vi mt s lao ng n thi im iu tra ang ngh thai sn, m au hoc i lm cho n v khc theo nhng hp ng ph nhng vn c hng lng hoc mt phn lng ca n v th vn c tnh trong tng s lao ng ca n v. Phn theo tui Cn c vo tui ca s lao ng ti c s ti thi im ngy 01/7/2012 phn t theo 4 nhm tui: t 15 n 34 tui, t 35 n 55 tui, t 56 n 60 tui, trn 60 tui. Phn theo trnh chuyn mn c o to Cn c vo bng cp cao nht thc t c ca ngi lao ng trong c s phn t cho thch hp. Phn theo ngnh SXKD: Trong trng hp c s thc hin 2 hot ng SXKD, tr ln th ghi s lao ng thng xuyn thc hin hot ng SXKD chnh v lao ng ca ngnh SXKD khc Cu 8. Mt s ch tiu ng dng cng ngh thng tin: C s c s dng my vi tnh phc v cho cng vic khng? Nu C th tr li cc ni dung tip theo; Nu Khng c th kt thc iu tra. S my vi tnh c s thng xuyn s dng cho cng vic thi im 01/7/2012: bao gm my tnh xch tay (laptop), my tnh bn (desktop) m c s thng xuyn s dng trong cng vic iu hnh, qun l, tc nghip& khng k s my vi tnh s dng trc tip cho vic kinh doanh tr chi in t hoc dch v internet S lao ng thng xuyn s dng my vi tnh cho cng vic ti thi im 01/7/2012: bao gm ton b s lao ng ca c s thng xuyn s dng my tnh (t nht 1 ln/tun) cho cng vic ca c s ti thi im 017/2012. 4. Kt ni mng Internet: l kt ni vi mng my tnh ton cu Internet. Nu C th tr li cc ni dung tip theo, nu Khng th kt thc iu tra. Thu bao bng rng (xDSL): l cc thu bao truy nhp vo Internet s dng ng dy thu bao s (DSL- Digital Subscrible Line) gm cc cng ngh ADSL, HDSL,SDSL, & gi chung l xDSL. Thu bao leased line quy chun ra 64Kb: l thu bao truy nhp vo Internet bng knh vin thng thu ring. Thu bao CATV (thu bao qua truyn hnh cp): l cc thu bao truy nhp vo Internet qua truyn hnh cp Thu bao FTTH: l cc thu bao truy cp Internet bng cp quang. Thu bao khc: l cc hnh thc thu bao ngoi cc loi hnh trn nh wimax, wifi& (Wimax l cng ngh da trn chun cho php truy cp bng rng v tuyn n u cui (last mile) nh mt phng thc thay th cho cp v DSL; Wifi l h thng mng khng dy s dng sng v tuyn, ging nh in thoi di ng, truyn hnh v radio). 5. T l lao ng thng xuyn s dng Internet cho cng vic ti thi im 01/7/2012: c tnh bng cch ly tng s ngi lao ng s dng Internet t nht 1ln/1tun chia cho tng s lao ng hin c ca c s n thi im 01/7/2012. 6. Web site: l trang siu vn bn (HTM) c c s xy dng gii thiu, trao i v cng b thng tin ca c s qua mng ton cu (Internet). 7. Mua/bn hng qua mng Internet: l vic giao dch, kinh doanh nh k kt cc hp ng kinh doanh mua, bn, thanh ton tn dng qua mng ton cu (Internet) v qua Email. Nu C th tr li cc ni dung tip theo, nu Khng c th kt thc iu tra. Gi tr mua hng nm 2011: ghi tng s tin c s giao dch mua hng ha, dch v qua mng Internet v Email trong nm 2011. Gi tr bn hng nm 2011: ghi tng s tin c s giao dch bn hng ha, dch v qua mng Internet v Email trong nm 2011.   PAGE PAGE 260 333*4,444444444565`5f5j5p5dzxbL6+hn4hky5@CJOJQJaJmHsH+hn4h85@CJOJQJaJmHsH+hn4hD5@CJOJQJaJmHsH$hn4h@CJOJQJaJmHsH'hn4hCJOJQJ]aJmHsH'hn4h CJOJQJ]aJmHsH'hn4h@CJOJQJ]aJmHsH$hn4h CJOJQJaJmHsH$hn4h"yPCJOJQJaJmHsH$hn4hCJOJQJaJmHsHp555<6>6@6B6H6L6N6P6t666666666ԿԿ}gRRRR=(hn4h @CJOJQJaJmHsH(hn4hxpm@CJOJQJaJmHsH+hn4hxpm5@CJOJQJaJmHsH+hn4hky5@CJOJQJaJmHsH+hn4hD5@CJOJQJaJmHsH+hn4h85@CJOJQJaJmHsH(hn4h8@CJOJQJaJmHsH(hn4hky@CJOJQJaJmHsH+hn4h 5@CJOJQJaJmHsH666777778888 8>8@8F8ӽllXE1l'h/(h)n5CJOJQJaJmH*sH*$hn4h&CJOJQJaJmH*sH*'hn4h&5CJOJQJaJmH*sH*'hn4hkN5CJOJQJaJmH*sH*'hn4hJ5CJOJQJaJmH*sH*$hn4hkNCJOJQJaJmH*sH**hn4hky56CJOJQJaJmH*sH**hn4hkN56CJOJQJaJmH*sH**hn4hS=56CJOJQJaJmHsH+hn4h1f5@CJOJQJaJmHsH78P9<?fAfCCEJJK{{bb & Fdx1$^`gd/( & F `dx^`gd/(dx`gd/($dx`a$gd/( & F vdx^`vgd/(#hdx`hgd/($ & F 8dx^`a$gd/( F8J888888809L9N9P9R9999999رر؞؈r\F\F\+hn4h&6CJOJQJ^JaJmH*sH*+hn4h6CJOJQJ^JaJmH*sH*+hn4h[6CJOJQJ^JaJmH*sH*+h/(h)n6CJOJQJ^JaJmH*sH*$hn4h&CJOJQJaJmH*sH*$hn4h CJOJQJaJmH*sH*'h/(h)n5CJOJQJaJmH*sH*$hn4hS=CJOJQJaJmH*sH*'hn4hS=5CJOJQJaJmH*sH*9:::::\:n:<8?i@iRiޱޱqYC*hn4h=X56CJOJQJaJmH*sH*/hn4h&B6@CJOJQJ^JaJmH*sH*'hn4hP6@CJOJQJ^JaJ/hn4h-V6@CJOJQJ^JaJmH*sH*'hn4h)n6@CJOJQJ^JaJhn4h&CJOJQJaJhn4h<3kCJOJQJaJhn4h&%CJOJQJaJhn4hc}CJOJQJaJ$hn4hc}CJOJQJaJmH*sH*h@i*kBmFop:qt@ "0ʶڧڧړ{eP;e{(hn4hC`CJOJQJ^JaJmH*sH*(hn4hRCJOJQJ^JaJmH*sH*+hn4hR5CJOJQJ^JaJmH*sH*.hn4hR56CJOJQJ^JaJmH*sH*'hn4hV5CJOJQJaJmH*sH*hn4hRCJOJQJaJ'hn4hR5CJOJQJaJmH*sH*hn4hV5CJOJQJaJ$hn4hRCJOJQJaJmH*sH*#hn4hR5CJOJQJ^JaJ02>@ȂʂR|ڃ܃jιzbL7(hn4h(5CJOJQJ^JaJmH*sH*+hn4h(55CJOJQJ^JaJmH*sH*.hn4h(556CJOJQJ^JaJmH*sH*(hn4h1x{CJOJQJ^JaJmH*sH*(hn4hC`CJOJQJ^JaJmH*sH*(hn4h=CJOJQJ^JaJmH*sH*(hn4hRCJOJQJ^JaJmH*sH*.hn4hR56CJOJQJ^JaJmH*sH*1hn4hR56CJOJQJ^JaJmH*o(sH*jrtv„Ȅʄ؄ <@zƆȆVp(BDĈƈT흉ububuObObOb$hn4h=CJOJQJaJmH*sH*$hn4hRCJOJQJaJmH*sH*'hn4h=6CJOJQJaJmH*sH*'hn4hR6CJOJQJaJmH*sH*(hn4h(5CJOJQJ^JaJmH*sH*$hn4hVCJOJQJaJmH*sH*'hn4h(55CJOJQJaJmH*sH*'hn4hV5CJOJQJaJmH*sH*$hn4h(5CJOJQJaJmH*sH* zV(F&LF@:ڒȓ{ $dxa$gd/($dx^a$gd/( $da$gd/($ & F 8dx^`a$gd/( 8dx`gd/($dx`a$gd/($ & Fdx^`a$gd/( TFJ &(*,.<B6DLտՂՂՂnZnFՂՂ'hn4h=6CJOJQJaJmH*sH*'hn4h9$6CJOJQJaJmH*sH*'hn4hR6CJOJQJaJmH*sH*$hn4h=CJOJQJaJmH*sH*'hn4hR5CJOJQJaJmH*sH**hn4hR56CJOJQJaJmH*sH**hn4h=56CJOJQJaJmH*sH*$hn4hRCJOJQJaJmH*sH*-hn4hRB*CJOJQJaJmH*phsH*LNP|ԎxF^h|Ɛ@v­­­šrš^KK$hn4hCJOJQJaJmH*sH*'hn4h6CJOJQJaJmH*sH*'hn4h=5CJOJQJaJmH*sH*'hn4hV5CJOJQJaJmH*sH*$hn4hVCJOJQJaJmH*sH*(hn4hRCJOJQJ^JaJmH*sH*$hn4h=CJOJQJaJmH*sH*'hn4h=6CJOJQJaJmH*sH*+hn4hR6CJOJQJ^JaJmH*sH*ȑʑ:Jڒܒ"2>ȓDFДҔƲƲvvvcPc=$h/(hxpmCJOJQJaJmH*sH*$h/(h@CJOJQJaJmH*sH*$hn4hxpmCJOJQJaJmH*sH*'h/(hxpm5CJOJQJaJmH*sH*'h/(h=5CJOJQJaJmH*sH*'hn4h=5CJOJQJaJmH*sH*'hn4h-q5CJOJQJaJmH*sH*'h/(h\5CJOJQJaJmH*sH*$hn4h=CJOJQJaJmH*sH*$hn4hCJOJQJaJmH*sH*ȓҔpL2TĞX<$d^a$gd/( $dxa$gd/($dx`a$gd/($dx]`a$gd/(ҔHRV^tĕΕԕ$.4<DXlnprŲز랋xxxxxxd'h/(h6CJOJQJaJmH*sH*$hn4hxpmCJOJQJaJmH*sH*$h/(hxpmCJOJQJaJmH*sH*'h/(hxpm6CJOJQJaJmH*sH*$h/(hCJOJQJaJmH*sH*$hn4h=CJOJQJaJmH*sH*$h/(h=CJOJQJaJmH*sH*'h/(h=6CJOJQJaJmH*sH*$ĖЖ&FHNVj~$ǴǡǴǴǴscS?'hn4h6CJOJQJaJmH*sH*hn4hxpm6CJOJQJaJhn4h6CJOJQJaJhn4hCJH*OJQJaJhn4hCJOJQJaJhn4hxpmCJOJQJaJ$h/(h-qCJOJQJaJmH*sH*$h/(hxpmCJOJQJaJmH*sH*$hn4hxpmCJOJQJaJmH*sH*$h/(hCJOJQJaJmH*sH*$h/(h@CJOJQJaJmH*sH*$&(,6ȘΘ<@DNL hj2@B\˼˨ˀlVVVVV*hn4h6CJOJQJaJmH*o(sH*'hn4h5CJOJQJaJmH*sH*'hn4h5CJOJQJaJmH*sH*'hn4hxpm6CJOJQJaJmH*sH*'hn4h6CJOJQJaJmH*sH*hn4hxpmCJOJQJaJ$hn4hxpmCJOJQJaJmH*sH*hn4hCJOJQJaJ$hn4hCJOJQJaJmH*sH*!\`npTžĞ`fԟ֟ڟРïs``s``L'hn4ht5CJOJQJaJmH*sH*$hn4h_CJOJQJaJmH*sH*'hn4h_6CJOJQJaJmH*sH*'hn4h5CJOJQJaJmH*sH*'hn4h=5CJOJQJaJmH*sH*'hn4h_5CJOJQJaJmH*sH*$hn4hCJOJQJaJmH*sH*'hn4h6CJOJQJaJmH*sH**hn4h6CJOJQJaJmH*o(sH*0FX^vxڡܡޡ",0jpïr_Lr_L9$hn4h@CJOJQJaJmH*sH*$hn4hUwCJOJQJaJmH*sH*$hn4hibCJOJQJaJmH*sH*$hn4he1CJOJQJaJmH*sH*'hn4h@5CJOJQJaJmH*sH**hn4h@6CJOJQJaJmH*o(sH*'hn4h@6CJOJQJaJmH*sH*'hn4hib6CJOJQJaJmH*sH*'hn4ht5CJOJQJaJmH*sH*'hn4hib5CJOJQJaJmH*sH*pƢʢТԢ"&hr:<XZ\^|`ٰىىub$hn4hCJOJQJaJmH*sH*'hn4hib5CJOJQJaJmH*sH*'hn4hib6CJOJQJaJmH*sH*$hn4hUwCJOJQJaJmH*sH*$hn4he1CJOJQJaJmH*sH**hn4hUw6CJOJQJaJmH*o(sH*'hn4hUw6CJOJQJaJmH*sH*$hn4hibCJOJQJaJmH*sH*"`"Hd:<>BJLVX^bhlƲtaNaaNƲ$hn4hUwCJOJQJaJmH*sH*$hn4he1CJOJQJaJmH*sH*'hn4hib5CJOJQJaJmH*sH**hn4hUw6CJOJQJaJmH*o(sH*'hn4hUw6CJOJQJaJmH*sH*'hn4hib6CJOJQJaJmH*sH*'hn4ht6CJOJQJaJmH*sH*$hn4hibCJOJQJaJmH*sH*$hn4h@CJOJQJaJmH*sH*l§.ds_K7'hqh/y5CJOJQJaJmH*sH*'hqhx5CJOJQJaJmH*sH*'hn4hx5CJOJQJaJmH*sH*'hn4h*5CJOJQJaJmH*sH*$hn4hibCJOJQJaJmH*sH*$hn4he1CJOJQJaJmH*sH*'hn4hib5CJOJQJaJmH*sH*'hn4hib6CJOJQJaJmH*sH**hn4hUw6CJOJQJaJmH*o(sH*'hn4hUw6CJOJQJaJmH*sH*©`ޮ±$ & Fdxa$gd/($dx^a$gdV[$ & F dxa$gd/( $dxa$gd/($hdx`ha$gd/($ hdxa$gd/( $dxa$gd/(46npv©Ʃ@BZ\^lޫɵɡɎ{{{{g{g{Q{>$hqh"?CJOJQJaJmH*sH**hqh56CJOJQJaJmH*sH*'hqhCJOJQJaJmH*o(sH*$hqhCJOJQJaJmH*sH*$hqhxCJOJQJaJmH*sH*'hqh/(5CJOJQJaJmH*sH*'hqhy5CJOJQJaJmH*sH*'hqhx5CJOJQJaJmH*sH*"hqhV[5CJOJQJaJo(hqhV[5CJOJQJaJޫ&t<>^Эԭ68RV\^ޮXjڻyyyyyyyyj[jhqhCJOJQJaJhqhxCJOJQJaJhqhV[CJOJQJaJo(hqhx5CJOJQJaJ"hqhV[5CJOJQJaJo(hqhV[5CJOJQJaJhqh/(5CJOJQJaJhqhV[CJOJQJaJ$hqhxCJOJQJaJmH*sH*$hqhCJOJQJaJmH*sH*԰±V, tbxóҦҗo^L#hn4hx5OJQJaJmHsH hn4hxOJQJaJmHsH)hn4hx56>*OJQJaJmHsH$hn4hxCJOJQJaJmHsHhn4h CJOJQJaJhn4hxOJQJaJhn4h8VO6CJOJQJaJhn4h8VOCJOJQJaJhn4hx5CJOJQJaJhn4hCJOJQJaJhn4hxCJOJQJaJVܵ| tbθ| ~ & F Xdx^`gd/( dx^gd/($vdx`va$gd/( $dxa$gd/($ & Fdxa$gd/( & Fdxgd/(~.0\h.\.0Jrʷr^J^'hqh1e5CJOJQJaJmHsH'hqhy5CJOJQJaJmHsHhn4hy5\mHsHhn4hy\mHsHh/(hy@mHsHhn4hymHsH$hn4h CJOJQJaJmHsH$hn4hyCJOJQJaJmHsH'hn4hy5CJOJQJaJmHsH hn4hxOJQJaJmHsH hn4h OJQJaJmHsHp".T^0 $dxa$gd/(!$ & F vdx[$\$^`va$gd/($vdx[$\$`va$gd/($dx[$\$`a$gd/($dx`a$gd/( 6Dj|&*HL0BDVX︢{{{{{hThThThTh'hqh1eCJOJQJaJmHo(sH$hqh1eCJOJQJaJmHsH'hqhyCJOJQJaJmHo(sH$hqhyCJOJQJaJmHsH*hqhy5CJOJQJaJmHo(sH'hqhy5CJOJQJaJmHsH#hqh1eOJQJaJmHo(sH hqh1eOJQJaJmHsH hqhyOJQJaJmHsH |(.Lm$ & F Fdx^`a$gd$$ & F F8dx`a$gd/($ & F 8dx`a$gd/(#7dx1$`7gd/($dx`a$gd/( $dxa$gd/( & Fdx^`gd/( n.JLvxٰufWfufK;,hqh1eCJOJQJaJhqh1e5CJOJQJaJhLeCJOJQJaJhn4hmCJOJQJaJhn4hLeCJOJQJaJhn4hLe5CJOJQJaJ'hn4hLe6CJOJQJaJmHsH-hn4hLe56>*CJOJQJaJmHsH+h/(hm5CJOJQJ^JaJmHsH$hn4hLeCJOJQJaJmHsH'hn4hLe5CJOJQJaJmHsH$hn4hQCJOJQJaJmHsHx NP|~ʺw^wH+hn4hrY 5CJOJQJ^JaJmH*sH*1hn4hrY 56CJOJQJ^JaJmH*o(sH*.hn4hrY 56CJOJQJ^JaJmH*sH*(hn4hLeCJOJQJ^JaJmH*sH*+hn4hLe5CJOJQJ^JaJmH*sH*hn4hLe5CJOJQJaJhqh1eCJOJQJaJ'hqh1eCJOJQJaJmHo(sH$hqh1eCJOJQJaJmHsH0drVV$ & F 8dx^`a$gd/( dx`gd/( & F Zvdx^Z`vgd/( & F 8dx^`gd/($ & F 8dx^`a$gd/( & F 8dx^`gd/( dx`gd/( 024PdjliiiQQ.hn4hrY 56CJOJQJ^JaJmH*sH*1hn4h-q56CJOJQJ^JaJmH*o(sH*(hn4h-qCJOJQJ^JaJmH*sH*+hn4h-q5CJOJQJ^JaJmH*sH*.hn4h-q56CJOJQJ^JaJmH*sH*'hn4hrY 5CJOJQJaJmH*sH*'hn4h(55CJOJQJaJmH*sH*$hn4hrY CJOJQJaJmH*sH*LRXZdlRԿq^qI5q5'h/(hrY 6CJOJQJaJmH*sH*(h/(hrY CJOJQJ^JaJmH*sH*$h/(h(5CJOJQJaJmH*sH*$h/(hrY CJOJQJaJmH*sH*'hn4hrY 5CJOJQJaJmH*sH*'h/(h(55CJOJQJaJmH*sH*$hn4hrY CJOJQJaJmH*sH*(hn4h(5CJOJQJ^JaJmH*sH*(hn4hrY CJOJQJ^JaJmH*sH*+hn4hrY 5CJOJQJ^JaJmH*sH*R84N"z|لxhxYxCC+h/(hrY 6CJOJQJ^JaJmH*sH*hqhqCJOJQJaJhqhqCJOJQJaJo(hqCJOJQJaJ'h/(h9$6CJOJQJaJmH*sH*'h/(hrY 5CJOJQJaJmH*sH**h/(hrY 56CJOJQJaJmH*sH*-h/(hrY B*CJOJQJaJmH*phsH*'h/(hrY 6CJOJQJaJmH*sH*$h/(hrY CJOJQJaJmH*sH*4gd?n $dxa$gd/($ & F 8dx^`a$gd/( 8dx`gd/($dx`a$gd/($ & F 8dx^`a$gd/(^08:<FT­­­rš_L8L_L'hn4h(55CJOJQJaJmH*sH*$hn4h(5CJOJQJaJmH*sH*$h/(h(5CJOJQJaJmH*sH*'hn4hrY 5CJOJQJaJmH*sH*'h/(h(55CJOJQJaJmH*sH*$hn4hrY CJOJQJaJmH*sH*(h/(hrY CJOJQJ^JaJmH*sH*$h/(hrY CJOJQJaJmH*sH*+h/(hrY 6CJOJQJ^JaJmH*sH*'h/(hrY 6CJOJQJaJmH*sH* ǿn%hq0JCJOJQJaJmHnHu h/(h)n0JCJOJQJaJ)jh/(h)n0JCJOJQJUaJh)n h)n0Jjh)n0JUhukjhukU#hLehLe5OJQJaJmH*sH*'hn4hrY 6CJOJQJaJmH*sH*$hn4hrY CJOJQJaJmH*sH* $dxa$gd/( $h]ha$gdh]hgd &`#$gdCd C0P&P 1}:p/(. A!"#n$S%77 Dp6&P 1}:p. A!"#$`% j$ 666666666vvvvvvvvv66666>66666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nH sH tH H`H =Normal CJOJPJQJ_HmH sH tH DA`D Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k ( No List NC@N =Body Text Indent$h^ha$CJZZ =Body Text Indent CharCJOJPJQJ^JaJ.B. = Body TextL!L =Body Text CharCJOJPJQJ^JaJ6P26 = Body Text 2CJPAP =Body Text 2 CharCJOJPJQJ^JaJ<QR< = Body Text 3$a$CJPaP =Body Text 3 CharCJOJPJQJ^JaJ4 @r4 =0Footer !FF =0 Footer CharCJOJPJQJ^JaJ.)@. = Page NumberR^@R = Normal (Web)dd[$\$CJOJQJaJ44 =Header !FF = Header CharCJOJPJQJ^JaJ@@ ? List Paragraph ^6U6 p;0 Hyperlink >*B*ph`O` noi dung!$d<<1$`a$CJOJPJQJ^J:O: Noi dung 2 dCJ@Z@@ "0 Plain Text!CJOJQJ^JF!F !0Plain Text CharOJPJQJ^JZO2Z -V1 nho#$d<`a$5CJOJPJQJ^JPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] E f Ef '''''''''*J $ D #)+-l059t>*AEBI6N>Rbfm`rx|@HܦZ.3p56F89vARYcgRi`qy0jTLҔ$\p`lޫxRiklmoprstuwxy{|}~  !"#%')*,-.01J/9Ncu}Xx7KYhz ȓjnqvz $&(+/2 "*!!8@0( B S ?3t$3$3$B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace p!mþmþmþ$rcaf?Y\>*@* ɬ6TB-o( $fNK!+dA)N~Bm#7vn 7J~f8+1@?)94AHrFXuFvDe+HrsKzV hi%L4^{:Myb5KMw!T;"aY꽰_]:^hC~J`VqVb*TRmDg|nDh.Jm:^hC%@p0*:|q>l: ]Rrs$4`N iuVDr5{C{.@(h^`OJQJ^Jo(hH+h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hH-hp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hH+h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHhv^v`OJQJo(hH-8^8`OJPJQJ^Jo(h^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hH-hp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh88^8`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHFF^F`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. VLV^V`LhH. &&^&`hH. ^`hH. L^`LhH.h ^`o(hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h^`OJQJ^Jo(hH+h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh88^8`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhG^G`OJQJo(hHvh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHvh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohW^W`OJQJo(hHh'^'`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH-h^`OJQJo(hH-p^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hH-hp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hH8^8`6o(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^`OJQJo(hHhpp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhPP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hH-hp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh^`56CJOJQJo(hH.h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hH+h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh8^8`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhx^x`OJQJ^Jo(hHohH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHv^v`5o(.FF^F`o(.^`OJQJo(hH- ^ `hH. ^ `hH. L^`LhH. V^V`hH. &^&`hH. L^`LhH.hG^G`OJQJo(hHvh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hH-h ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohW^W`OJQJo(hHh'^'`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hH+hp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^`OJQJo(-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH8^8`6o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`OJQJo(hHvh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHvh^`OJQJo(hHvhp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh8^8`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhx^x`OJQJ^Jo(hHohH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^`OJQJo(-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hH-hp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHv^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hH+h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hH+h^`OJQJo(hH-p^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hH-hp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hH$K!KM@* e+HmDgsn 7Vbhi%L?YN iu"Dh^{:MC{A)aYuFrca>*TsK~J`f8m#7Dr5{%@p+1@?)94AB-oJmF_]:|q]Rr!T$$Ȓ    &    Ȓ    &-    &    &    =ʓ********Dd    Ȓ    &         &&    &    zмC         &    U    Ȓ    &    &    zd&    &   Ȓ                 &    &    &         &         Ȓ    Ȓ&    &    qvs$V(w}T\l Q }c y- 5 ;\'IMC!6 <sE->+Wo<*[aD ;evZrS rY lV!h!"#Q.##O.$wV$%&%:~%&&1&J&&(/(L@(,n(f*yw*+2+'&-$.%/0J0}r12 I2|m2734"y45QZ5XX678;8m8F9 N9W9G:/_;0<SN<=(=S==O? Q?KL@x@)lA:~A&BsB_CDT-E'F /FVcFlFzF:GZ;GU8xu[mtI)RH6J:z0N> L"?xJ|?=C}KuPV_HS9$K+?m 0=Z+6tRp;/NqZh3n4V[3J V;c 4~:=Y ]"/.rr"M45Y9q3Mq 5nvrd '1Ifo@ 44y\]\m{Gw'Pw JK* E=X$'3QQikyc#83)IRDg]et+c?r2) c$kNT_r?^\ju^$">`WfB8x=|95R=z5<SSribJ\lG/yy9$Th`((2m~5. FW[ #V"K@ 0 $259ABGHTUVXY[dPPPPPP P$P,P.P8PPPlPrPzPPPPPPPPPPP2Unknown G* Times New Roman5Symbol3. * ArialG5 hMS Mincho-3 fg7.{ @Calibri7& r.VnTimeS& r.VnCentury Schoolbook?= * Courier New;WingdingsA BCambria Math"1 hxgGR.تflتfl!24djjee4[ 2qHX $P=2! xx&GII THCH PHIU THU THP THNG TIN V LE MINH THUY $              ! " # Oh+'0 $0 P \ h t4GIẢI THÍCH PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀLE MINH THUY Normal.dotm 17Microsoft Office Word@m@:a@`s@gت՜.+,0 hp| lfj 1GIẢI THÍCH PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012356789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FP;g1Table4=WordDocument}fSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q