THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 38/2011/TT-BCT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 10/14/2011
Ngày hiệu lực: 12/1/2011
Người ký: Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa