THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 41/2011/TT-BGDĐT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 9/22/2011
Ngày hiệu lực: 11/10/2011
Người ký: Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Trần Quang Quý