THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 23/2011/TT-BKHCN
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 9/22/2011
Ngày hiệu lực: 11/7/2011
Người ký: Thứ trưởng Bộ KH & CN Trần Việt Thanh