THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 08/2011/TT-BTP
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 4/5/2011
Ngày hiệu lực: 5/20/2011
Người ký: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường