THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 05/2011/TT-BLĐTBXH
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 3/23/2011
Ngày hiệu lực: 6/1/2011
Người ký: Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Trọng Đàm