THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 21/2010/TT-NHNN
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 10/8/2010
Ngày hiệu lực: 7/1/2011
Người ký: Phó Thống đốc NHNNVN Nguyễn Đồng Tiến