THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 14/2009/TT-BGTVT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 8/4/2009
Ngày hiệu lực: 9/19/2009
Người ký: Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng