THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 25/2009/TT-BTTTT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 7/24/2009
Ngày hiệu lực: 10/1/2009
Người ký: Thứ trưởng Bộ TT & TT Trần Đức Lai