THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 20/2009/TT-BTTTT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 5/28/2009
Ngày hiệu lực: 7/10/2009
Người ký: Thứ trưởng Bộ TT & TT Nguyễn Thành Hưng